Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/2013"

Transkript

1 Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/ STUDIEÅR - KULL 2012 HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie Almås, H., Stubberud, D-G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal akademisk. s Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A. (2011). Grunnleggende sykepleie, bind 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2012). Sykepleierens ernæringsbok. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag HSYK1002 Mikrobiologi og hygiene PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Steen, M. og Degré, M. (2009). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk. Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare- smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-4 og Folkehelseinstituttet (2004). Smittevern 11: Nasjonal veileder for håndhygiene. 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi Henriksson, O. og Lennermark, I.(2004). Verdt å vite om væskebalansen. 2.utgave. Oslo: Gyldendal akademiske. Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E. og Bjålie, J. G (2006) Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Oslo: Gyldendal akademisk HSYK1003 Medikamentregning og legemiddelhåndtering Olsen, L. A.(2011). Praktisk medikamentregning: dose, mengde, styrke. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm AS. Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag N-7004 Trondheim Besøksadresse: Mauritz Hansens gate Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

2 Side 2 av 10 Bielecki, T. og Børdahl, B. (2008). Legemiddelhåndtering. 6. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk. Helsedirektoratet, 15-9/2008 Rundskriv, Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp HSYK1004 sykepleie 1.år Almås, H., Stubberud, D.G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 1. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 4, 7, 11, Almås, H., Stubberud, D.G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap , 27 30, og 36. Bjørvell, C (2011). Sjuksköterskans journalføring och informasjonshantering. En praktisk handbok. Lund:Studentlitteratur. Kap 1og Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (2009). Mellom mennesker og samfunn sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 3, 4, 7 og 8. Eide, H og Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap. 1 og Hummelvoll, JK. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 14. Håkonsen, K. M. (2009). Innføring i psykologi. 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.2 4, 7, og 14. Johannessen, A. et al. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4.utg. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1 7 og Kap. 18. Kirkevold, M., Brodtkorp, K. og Ranhoff, A. H. (2008). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS. Kap. 4, 7, 9 13, 18, 20, og 32. Kristoffersen, N.J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011) Grunnleggende sykepleie bind 1. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap. 1 3 og 5 6. Kristoffersen, N.J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011) Grunnleggende sykepleie bind 2. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap Kristoffersen, N. J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011). Grunnleggende sykepleie, bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap Magelssen R.(2008) Kultursensitivitet om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg. Oslo: Akribe. Kap. 1-4.

3 Side 3 av 10 Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1-3, 10, 11 og 15. Nortvedt, M et al. (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Del 1 2, Del 4 8. Nortvedt, P. (2012). Omtanke: en innføring i sykepleiens etikk. Oslo. Gyldendal Akademisk. Nyrønning, A.G., Nakrem, S., Harkless, G.E. & Seim, A. (2008). Kartlegging av urininkontinensproblematikk på sykehjem. Sykepleien Forskning, 3(4), Vinsnes, A.G., Harkless, G.E. & Nyrønning, S. (2007). Unit-based Educational Program to Improve Urinary Incontinence in the Frail Elderly. Journal of Nursing Science and Research in the Nordic Countries (Vård i Norden), 3, PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag. Thornquist, E. (2003): Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. Kap Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2008). Sykepleierens ernæringsbok. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 5, Kap. 13 og 16. HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie Gammersvik, Å. og Larsen, T.(red) (2012): Helsefremmende sykepleie i teori og praksis Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1, 2, 9, 10, 11 Kirkevold, M, Brodtkorb, K og Ranhoff, AH: Geriatrisk sykepleie; god omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 12. Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2011): Grunnleggende sykepleie. Bind 1 Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 2, 7 Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2011): Grunnleggende sykepleie. Bind 3 Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 23, 24, 27 Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2005): Grunnleggende sykepleie. Bind 4. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 2 Mæland, JG (2010): Forebyggende helsearbeid; folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 6.

4 Side 4 av STUDIEÅR - KULL BSP21 Sykdomslære og farmakologi Engelstad, J. S. og Engedal, K. (2008). Psykiatri. Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Oslo: Akribe forlag. Kap. 13. Engelstad, J. S. og Engedal, K. (2008). Psykiatri. Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Kap Oslo: Akribe forlag. Grøholt B.; Garløv I.; Sommerschild H. (2008). Lærebok i barnepsykiatri. 4 utg. Kap. 5 8, 20 og 30 Oslo: Universitetsforlaget. Grønseth R. og Markestad T. (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie. 3.utg. Kap. 2, 4 og Bergen: Fagbokforlaget. E-bok: ykepleie/ Hjertevakten: AED Mini Anne 2008 (fås kjøpt via eller hos Tapir) Nordeng, H. og Spigset, O. (red) (2007). Legemidler og bruken av dem. 1.utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Stokke O. og Hagve T-A. (red) (2010). Undersøkelser ved sykdom. Oslo: Gyldendal Akademisk. Ørn S., Mjell J. og Bach-Gansmo E.(2011). Sykdom og behandling. Oslo: Gyldendal akademisk. 7BSP22 Sykepleie 2.år Almås, H., Stubberud, D. G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 1. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.3-4, 6 11 og Almås, H., Stubberud, D. G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap og 36. Bjørvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalføring och informasjonshantering. En praktisk handbok. Studentlitteratur. Kap: 1, 2, Bratås, O. et al. (2010). Characteristics of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease choosing rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 42, Bratås, O. et al. (2010). Pulmonary rehabilitation reduces depression and enhances health quality of life in COPD patients especially in patients with mild to moderate disease. Chronic Respiratory Disease, 7(4),

5 Side 5 av 10 Bø, A. K. og Sæther, W. H. (2004) Kunsten som beveger estetisk dannelse i helse og sosialfagene. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2 og 3. Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement (2009) St.meld. nr. 47 ( ). Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. Kap 4 og 5 og 10. Eide, H og Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap Eilertsen, M.E., Reinfjell, T. & Vik, T. (2004). Value of professional collaboration in the care of children with cancer and their families. European Journal of Cancer Care, 13, Eilertsen, M.E., Kristiansen, K., Reinfjell, T., Rannestad, T., Indredavik, M.S. & Vik, T. (2009). Professional collaboration support for children with cancer and their families focus group interview a source of information and knowledge professionals perspectives. Journal of Interprofessional Care, 23 (4), Elstad, T.A. & Hellzén, O. (2010). Community mental health centres: A qualitative study of professionals experiences. International Journal of Mental Health Nursing, 19, Elstad, T.A. & Kristiansen, K. (2009). Mental health centres as meeting-places in the community: exploring experiences of being service users and participants. Scandinavian Journal of Disability Research, 11(3), Elstad, T.A. & Eide, A.H. (2009). User participation in community mental health services: exploring the experiences of users and professionals. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23, Gulla, K., Fenheim, G.E., Myhre, A.K. & Lydersen, S. (2007.) Non-abused preschool children s perseption of an anogenital examination. Child Abuse & Neglect. The International Journal, 31(8), Gjeilo, K.H., Klepstad, P., Wahba, A., Lydersen, S. & Stenseth, R. (2010). Chronic pain after cardiac surgery: a prospective study. Acta Anaesthesiol Scand, 54(1), 70-8 Gjeilo KH, Wahba A, Klepstad P, Lydersen S, Stenseth R. Recovery patterns and healthrelated quality of life in older patients undergoing cardiac surgery-a prospective study. Eur J Cardiovasc Nurs Jun 3. [Epub ahead of print] Grøholt/Sommerschild/Garløv. (2008). Lærebok i barnepsykiatri. 4.utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 34 og 35. Grønseth, R og Markestad, T (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie 3.utg Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1, 3 og Gråwe, R. W. (2006) Forståelse og behandling av personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk. I: Almvik, A. og Borge, L. (red.) Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 8.

6 Side 6 av 10 Helsedirektoratet. IS-1512/ Veileder. Pårørende - en ressurs: Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester..(finnes som E-bok) ss Hummelvoll, J.K. et al. (2010). Etiske utfordringer i praksisnær forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk. S Hummelvoll, J. K. (2005) HELT ikke stykkevis og delt. Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse 6.utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-2, 4 12, 14, 16 og 17. Håkonsen, K. M. (2009). Innføring i psykologi. 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 15, 24 og 26. Johannessen, A. et al (2010) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4.utg. Oslo. Abstrakt forlag. Kap Langeland, E. (2010) Mestring av psykiske helseproblemer. Salutogenese i teori og praksis. I: Almvik, A og Borge, L (red) Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. Del 2 Kap.5. Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet om å finne likhetene i forskjellene. 2.utg. Oslo: Akribe forlag. Kap. 6 8 og 10. Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 7, 9 og Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.8, 13 og 14. Stordalen, J. (2009) Den usynlige fare - Smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforlaget 4 utg. Kap. 4, s Travelbee, J. (2001) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademiske. Oversatt til norsk ved Kari Marie Thorbjørnsen. Kap. 1-4 og kap PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2008). Sykepleierens ernæringsbok. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.9 10, 14 og Tveiten, S. (2008) Pedagogikk i sykepleiepraksis. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget Ådland, A. og Alsaker, K. (2006) Bofellesskap som terapeutisk arena. I: Almvik, A. og Borge, L. (red.) Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.4.

7 Side 7 av STUDIEÅR - KULL 2010 H1, Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Benner, P. og Wrubel, J.( 2001): Omsorgens betydning i sygepleje: stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard. s Martinsen, K. (2001): Omsorg, sykepleie og medisin: historisk-filosofisk essay. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Innledning, Kap. 1 2 og Kap Nortvedt, P (2008): Sykepleiens grunnlag. Historie, fag og etikk. 2 utgave. Oslo: Tano Aschehoug. s Thornquist, E. (2003) Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 6 s H2, Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Alsaker, S. & Josephson, S. (2010). Occupation and Meaning: Narrative in Everyday Activities of Women With Chronic Rheumatic Conditions. Occupation, Participation and Health. Vol. 30, No. 2, pp Fjerstad, E. (2010). Frisk og kronisk syk. Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 12. Flovik, A, M. og Birkeland, A. (2011). Sykepleie i hjemmet. Oslo: Akribe Forlag. Glavin, K. og Kvarme, Gravdal. L. (2003). Helsesøstertjenesten. Fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. Oslo: Akribe forlag. Kap. 4. Grønnseth, R. og Markestad, T, (2005). Pediatri og pediatrisk sykepleie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6. Heggdal, K. (2008). Kroppskunnskaping. Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1 3 og 6-9. Holan, S. og Hagtvedt, M.L. (2010): Det nye livet. Svangerskap, fødsel og barseltid. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 7-8 og Kap. 18. Hummelvoll, J.K. (2004). Helt-ikke stykkevis og delt. Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 21. Kristoffersen. N. J. (2005). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 26. Knutstad, U. (red.) (2010). Sykepleieboken utg. Oslo: Akribe Forlag. Kap Malmedal, W., Hammervold, R. & Saveman, BI. (2009). To report or not report. Norwegian nursing homes staffs attitude on reporting inadequate care committed by colleagues. Scandinavian Journal of public Health. 37, pp

8 Side 8 av 10 Malmedal, W., Ingebrigtsen, O. & Saveman, BI. (2009). Inadequate care in Norwegian nursing homes, as reported by nursing staff. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 23(2), pp Moksnes, UK., Rannestad. T., Espenes, GA. & Byrne, DG. (2010).The association between stress, sense of coherence and subjective health complaints in adolescents: Sense of coherence as a potential moderator. Stress & Health, 27, pp Moksnes, UK., Rannestad. T., Espenes, GA. & Byrne, DG. (2010). The association between stress and emotional states in adolescents: The role of gender and self-esteem. Personality and Individual Differences, 49, pp Mæland, J. G. (2005). Forebyggende helsearbeid. I teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3, Kap og Kap Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen Akademiske. Kap. 1, Kap 4-6 og Kap. 7. PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Ranhoff, A.H., Schmidt, G. og Ånstad, U. (2007). Sykehjemsmedisin. Håndbok i praktisk sykehjemsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kap Thommesen, H. (red) (2010). Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 1-4, Kap. 6, Kap. 9 og Kap H3, Medisinske og naturvitenskapelige emner AHLR grunnkurs hefte, retningslinjer Fås kjøpte på: eller hos Tapir. Hvorfor NRRs retningslinjer for AHLR avviker noe fra ERC-GUIDELINES Kersten, H. Ruths, S. og Wyller, T. B. (2009). Farmakoterapi i sykehjem. I: Tidsskriftet for Den norske legeforening nr.17, 2009,(129) Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4 og Kap. 18. * Kumar, B. N. og Viken, B. (2011). Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 1-6, Kap. 10, og Kap 12. * PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag H4, Samfunnsvitenskapelige emner Arntzen, E. (2007): En forutsigbar helsetjeneste. Kvalitet og orden i eget hus.

9 Side 9 av 10 Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 7, 14, 15 og 16. Brataas, H. (2011): Sykepleiepedagogisk praksis. Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (2009). Mellom mennesker og samfunn sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2.utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 2 og 6. Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement (2009): St.meld. nr.47 ( ). Samhandlingsreformen. Tett behandling på rett sted til rett tid. Kap. 5, 6, 11*, 12* og Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement (2011): NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg. Kap Eilertsen M.E., Rannestad T., Indredavik M.S., Vik T. Psychosocial Health in Children and Adolescents Surviving Cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2011, 25, Ernstsen L, Bjerkeset O, Krokstad S. Educational inequalities in ischaemic heart disease mortality in 44,000 Norwegian women and men: The influence of psychosocial and behavioral factors. The HUNT Study. Scand J Public Health. 2010; 38(7): Fjerstad, Elin (2010): Frisk - og kronisk syk. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 2, 3, 5, 6 og 9. Grønning, K. et al.(2012) The effect of an educational programme consisting of group and individual arthritis education for patients with polyarthritis A randomised controlled trial. Patient Educ Couns (2012), doi: /j.pec Hadders, H (2009) Medical practice, procedure manuals and the standardisation of hospital death. Nursing Inquiry 2009, 16, Haugan G, Instrand ST & Moksnes, UK (2012) The effect of nurse-patient-interaction on anxiety and depression in cognitively intact nursing home patients. Journal of Clinical Nursing, SUBMITTED Magelssen R.(2008) Kultursensitivitet om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg. Oslo: Akribe. Kap. 5, 9, 11 og 12. * Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 6-8 og Kap Nakrem, S; Vinsnes A, G; Harkless, A. G; Paulsen, B; Seim, A (2009): Nursing sensitive quality indicators for nursing home care. International review of literature, policy and practice International Journal of Nursing Studies 46 (2009) Orvik, A. (2004): Organisatorisk kompetanse i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: J.W. Cappelens forlag. Kap. 3 og 8 10.

10 Side 10 av 10 Stamsø, M. A. (2009). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 2, 4 10 og 12. *Litteratur Global Helse

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

Kull 173. Høstsemesteret 2007.

Kull 173. Høstsemesteret 2007. 1 Kull 173. Høstsemesteret 2007. LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 1 ( 1.- og deler av andre semester, fom 14 august til ca 15 mars 2008) Aadland Einar.(1998):. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo, Det

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering

Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering Kull 2013-2015, studieår 2013-2014 4REFS 10 Funksjonshemming og samfunn Litteratur Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide

Detaljer

MODULPLAN. Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN Modul 3 del 1: Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Anne Grethe Aune Ann

Detaljer

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2014-2016 0 1. Innledning... 1 Legevakt... 1 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 1 Videreutdanningen i legevaktsykepleie...

Detaljer

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE122_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie 1.studieår kull 2013 Litteraturliste for Bachelor i tannpleie Alle 3 kull, studieår 2013-2014 Emne 4TAET11 Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag Fugelli, P. (2005) 0-visjonen, essays om helse

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN ARBEIDSHEFTE Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUINTEN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie INNHOLD 1. Innledning... 3 Intensivsykepleierens

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Emnekode: SPH 3210 og SPH 3300 Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Studieprogram: Bachelor i sykepleie Institutt:, Institutt

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 2: Samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2008 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Marit Mauset Halldis Lønnum

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Emnekode: BSN240_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sluttprøve 051HOEM4 4-4

Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Høgskolen i Telemark Sluttprøve 051HOEM4 4-4 Kull 2007 sykepleie BA-deltid Bearbeidet etter tilbakemelding fra eks.utv. 27.09.10 Versjon 19.10.2010 AKS/TB 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 051HOEM4 4-4 SLUTTPRØVE...

Detaljer

Fagplan for Helsesøsterutdanning

Fagplan for Helsesøsterutdanning Fagplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Arbeidshefte Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Denne utgaven er publisert 15. august 2011. Vi tar forbehold

Detaljer

Avdelingen vil i fremtiden kanalisere FoU-ressursene til meritterende forskning og utviklingsprosjekter innenfor satsningsområdene.

Avdelingen vil i fremtiden kanalisere FoU-ressursene til meritterende forskning og utviklingsprosjekter innenfor satsningsområdene. Handlingsplan for FoU, Avdeling for sykepleie 2008-2010 2 av 14 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID VED AVDELING FOR SYKEPLEIE Avdeling for sykepleie har i strategisk plan slått fast at avdelingen skal være

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 120 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret ASP 16. mars 2012. Viser til

Detaljer

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE122_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner

Detaljer

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Av Merete Sjåstad, hovedforfatter. Sykepleier ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus, ved en avdeling for utredning og behandling

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer