Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/2013"

Transkript

1 Pensumlitteratur - Bachelor i sykepleie 2012/ STUDIEÅR - KULL 2012 HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie Almås, H., Stubberud, D-G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal akademisk. s Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A. (2011). Grunnleggende sykepleie, bind 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2012). Sykepleierens ernæringsbok. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag HSYK1002 Mikrobiologi og hygiene PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Steen, M. og Degré, M. (2009). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk. Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare- smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-4 og Folkehelseinstituttet (2004). Smittevern 11: Nasjonal veileder for håndhygiene. 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi Henriksson, O. og Lennermark, I.(2004). Verdt å vite om væskebalansen. 2.utgave. Oslo: Gyldendal akademiske. Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E. og Bjålie, J. G (2006) Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Oslo: Gyldendal akademisk HSYK1003 Medikamentregning og legemiddelhåndtering Olsen, L. A.(2011). Praktisk medikamentregning: dose, mengde, styrke. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm AS. Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag N-7004 Trondheim Besøksadresse: Mauritz Hansens gate Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

2 Side 2 av 10 Bielecki, T. og Børdahl, B. (2008). Legemiddelhåndtering. 6. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk. Helsedirektoratet, 15-9/2008 Rundskriv, Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp HSYK1004 sykepleie 1.år Almås, H., Stubberud, D.G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 1. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 4, 7, 11, Almås, H., Stubberud, D.G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap , 27 30, og 36. Bjørvell, C (2011). Sjuksköterskans journalføring och informasjonshantering. En praktisk handbok. Lund:Studentlitteratur. Kap 1og Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (2009). Mellom mennesker og samfunn sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 3, 4, 7 og 8. Eide, H og Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap. 1 og Hummelvoll, JK. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 14. Håkonsen, K. M. (2009). Innføring i psykologi. 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.2 4, 7, og 14. Johannessen, A. et al. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4.utg. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1 7 og Kap. 18. Kirkevold, M., Brodtkorp, K. og Ranhoff, A. H. (2008). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS. Kap. 4, 7, 9 13, 18, 20, og 32. Kristoffersen, N.J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011) Grunnleggende sykepleie bind 1. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap. 1 3 og 5 6. Kristoffersen, N.J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011) Grunnleggende sykepleie bind 2. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap Kristoffersen, N. J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011). Grunnleggende sykepleie, bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap Magelssen R.(2008) Kultursensitivitet om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg. Oslo: Akribe. Kap. 1-4.

3 Side 3 av 10 Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1-3, 10, 11 og 15. Nortvedt, M et al. (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Del 1 2, Del 4 8. Nortvedt, P. (2012). Omtanke: en innføring i sykepleiens etikk. Oslo. Gyldendal Akademisk. Nyrønning, A.G., Nakrem, S., Harkless, G.E. & Seim, A. (2008). Kartlegging av urininkontinensproblematikk på sykehjem. Sykepleien Forskning, 3(4), Vinsnes, A.G., Harkless, G.E. & Nyrønning, S. (2007). Unit-based Educational Program to Improve Urinary Incontinence in the Frail Elderly. Journal of Nursing Science and Research in the Nordic Countries (Vård i Norden), 3, PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag. Thornquist, E. (2003): Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. Kap Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2008). Sykepleierens ernæringsbok. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 5, Kap. 13 og 16. HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie Gammersvik, Å. og Larsen, T.(red) (2012): Helsefremmende sykepleie i teori og praksis Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1, 2, 9, 10, 11 Kirkevold, M, Brodtkorb, K og Ranhoff, AH: Geriatrisk sykepleie; god omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 12. Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2011): Grunnleggende sykepleie. Bind 1 Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 2, 7 Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2011): Grunnleggende sykepleie. Bind 3 Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 23, 24, 27 Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2005): Grunnleggende sykepleie. Bind 4. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 2 Mæland, JG (2010): Forebyggende helsearbeid; folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 6.

4 Side 4 av STUDIEÅR - KULL BSP21 Sykdomslære og farmakologi Engelstad, J. S. og Engedal, K. (2008). Psykiatri. Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Oslo: Akribe forlag. Kap. 13. Engelstad, J. S. og Engedal, K. (2008). Psykiatri. Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Kap Oslo: Akribe forlag. Grøholt B.; Garløv I.; Sommerschild H. (2008). Lærebok i barnepsykiatri. 4 utg. Kap. 5 8, 20 og 30 Oslo: Universitetsforlaget. Grønseth R. og Markestad T. (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie. 3.utg. Kap. 2, 4 og Bergen: Fagbokforlaget. E-bok: ykepleie/ Hjertevakten: AED Mini Anne 2008 (fås kjøpt via eller hos Tapir) Nordeng, H. og Spigset, O. (red) (2007). Legemidler og bruken av dem. 1.utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Stokke O. og Hagve T-A. (red) (2010). Undersøkelser ved sykdom. Oslo: Gyldendal Akademisk. Ørn S., Mjell J. og Bach-Gansmo E.(2011). Sykdom og behandling. Oslo: Gyldendal akademisk. 7BSP22 Sykepleie 2.år Almås, H., Stubberud, D. G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 1. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.3-4, 6 11 og Almås, H., Stubberud, D. G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap og 36. Bjørvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalføring och informasjonshantering. En praktisk handbok. Studentlitteratur. Kap: 1, 2, Bratås, O. et al. (2010). Characteristics of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease choosing rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 42, Bratås, O. et al. (2010). Pulmonary rehabilitation reduces depression and enhances health quality of life in COPD patients especially in patients with mild to moderate disease. Chronic Respiratory Disease, 7(4),

5 Side 5 av 10 Bø, A. K. og Sæther, W. H. (2004) Kunsten som beveger estetisk dannelse i helse og sosialfagene. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2 og 3. Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement (2009) St.meld. nr. 47 ( ). Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. Kap 4 og 5 og 10. Eide, H og Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap Eilertsen, M.E., Reinfjell, T. & Vik, T. (2004). Value of professional collaboration in the care of children with cancer and their families. European Journal of Cancer Care, 13, Eilertsen, M.E., Kristiansen, K., Reinfjell, T., Rannestad, T., Indredavik, M.S. & Vik, T. (2009). Professional collaboration support for children with cancer and their families focus group interview a source of information and knowledge professionals perspectives. Journal of Interprofessional Care, 23 (4), Elstad, T.A. & Hellzén, O. (2010). Community mental health centres: A qualitative study of professionals experiences. International Journal of Mental Health Nursing, 19, Elstad, T.A. & Kristiansen, K. (2009). Mental health centres as meeting-places in the community: exploring experiences of being service users and participants. Scandinavian Journal of Disability Research, 11(3), Elstad, T.A. & Eide, A.H. (2009). User participation in community mental health services: exploring the experiences of users and professionals. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23, Gulla, K., Fenheim, G.E., Myhre, A.K. & Lydersen, S. (2007.) Non-abused preschool children s perseption of an anogenital examination. Child Abuse & Neglect. The International Journal, 31(8), Gjeilo, K.H., Klepstad, P., Wahba, A., Lydersen, S. & Stenseth, R. (2010). Chronic pain after cardiac surgery: a prospective study. Acta Anaesthesiol Scand, 54(1), 70-8 Gjeilo KH, Wahba A, Klepstad P, Lydersen S, Stenseth R. Recovery patterns and healthrelated quality of life in older patients undergoing cardiac surgery-a prospective study. Eur J Cardiovasc Nurs Jun 3. [Epub ahead of print] Grøholt/Sommerschild/Garløv. (2008). Lærebok i barnepsykiatri. 4.utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 34 og 35. Grønseth, R og Markestad, T (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie 3.utg Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1, 3 og Gråwe, R. W. (2006) Forståelse og behandling av personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk. I: Almvik, A. og Borge, L. (red.) Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 8.

6 Side 6 av 10 Helsedirektoratet. IS-1512/ Veileder. Pårørende - en ressurs: Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester..(finnes som E-bok) ss Hummelvoll, J.K. et al. (2010). Etiske utfordringer i praksisnær forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk. S Hummelvoll, J. K. (2005) HELT ikke stykkevis og delt. Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse 6.utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-2, 4 12, 14, 16 og 17. Håkonsen, K. M. (2009). Innføring i psykologi. 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 15, 24 og 26. Johannessen, A. et al (2010) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4.utg. Oslo. Abstrakt forlag. Kap Langeland, E. (2010) Mestring av psykiske helseproblemer. Salutogenese i teori og praksis. I: Almvik, A og Borge, L (red) Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. Del 2 Kap.5. Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet om å finne likhetene i forskjellene. 2.utg. Oslo: Akribe forlag. Kap. 6 8 og 10. Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 7, 9 og Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.8, 13 og 14. Stordalen, J. (2009) Den usynlige fare - Smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforlaget 4 utg. Kap. 4, s Travelbee, J. (2001) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademiske. Oversatt til norsk ved Kari Marie Thorbjørnsen. Kap. 1-4 og kap PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2008). Sykepleierens ernæringsbok. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.9 10, 14 og Tveiten, S. (2008) Pedagogikk i sykepleiepraksis. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget Ådland, A. og Alsaker, K. (2006) Bofellesskap som terapeutisk arena. I: Almvik, A. og Borge, L. (red.) Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.4.

7 Side 7 av STUDIEÅR - KULL 2010 H1, Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Benner, P. og Wrubel, J.( 2001): Omsorgens betydning i sygepleje: stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard. s Martinsen, K. (2001): Omsorg, sykepleie og medisin: historisk-filosofisk essay. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Innledning, Kap. 1 2 og Kap Nortvedt, P (2008): Sykepleiens grunnlag. Historie, fag og etikk. 2 utgave. Oslo: Tano Aschehoug. s Thornquist, E. (2003) Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 6 s H2, Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Alsaker, S. & Josephson, S. (2010). Occupation and Meaning: Narrative in Everyday Activities of Women With Chronic Rheumatic Conditions. Occupation, Participation and Health. Vol. 30, No. 2, pp Fjerstad, E. (2010). Frisk og kronisk syk. Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 12. Flovik, A, M. og Birkeland, A. (2011). Sykepleie i hjemmet. Oslo: Akribe Forlag. Glavin, K. og Kvarme, Gravdal. L. (2003). Helsesøstertjenesten. Fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. Oslo: Akribe forlag. Kap. 4. Grønnseth, R. og Markestad, T, (2005). Pediatri og pediatrisk sykepleie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6. Heggdal, K. (2008). Kroppskunnskaping. Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1 3 og 6-9. Holan, S. og Hagtvedt, M.L. (2010): Det nye livet. Svangerskap, fødsel og barseltid. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 7-8 og Kap. 18. Hummelvoll, J.K. (2004). Helt-ikke stykkevis og delt. Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 21. Kristoffersen. N. J. (2005). Grunnleggende sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 26. Knutstad, U. (red.) (2010). Sykepleieboken utg. Oslo: Akribe Forlag. Kap Malmedal, W., Hammervold, R. & Saveman, BI. (2009). To report or not report. Norwegian nursing homes staffs attitude on reporting inadequate care committed by colleagues. Scandinavian Journal of public Health. 37, pp

8 Side 8 av 10 Malmedal, W., Ingebrigtsen, O. & Saveman, BI. (2009). Inadequate care in Norwegian nursing homes, as reported by nursing staff. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 23(2), pp Moksnes, UK., Rannestad. T., Espenes, GA. & Byrne, DG. (2010).The association between stress, sense of coherence and subjective health complaints in adolescents: Sense of coherence as a potential moderator. Stress & Health, 27, pp Moksnes, UK., Rannestad. T., Espenes, GA. & Byrne, DG. (2010). The association between stress and emotional states in adolescents: The role of gender and self-esteem. Personality and Individual Differences, 49, pp Mæland, J. G. (2005). Forebyggende helsearbeid. I teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3, Kap og Kap Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen Akademiske. Kap. 1, Kap 4-6 og Kap. 7. PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Ranhoff, A.H., Schmidt, G. og Ånstad, U. (2007). Sykehjemsmedisin. Håndbok i praktisk sykehjemsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kap Thommesen, H. (red) (2010). Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 1-4, Kap. 6, Kap. 9 og Kap H3, Medisinske og naturvitenskapelige emner AHLR grunnkurs hefte, retningslinjer Fås kjøpte på: eller hos Tapir. Hvorfor NRRs retningslinjer for AHLR avviker noe fra ERC-GUIDELINES Kersten, H. Ruths, S. og Wyller, T. B. (2009). Farmakoterapi i sykehjem. I: Tidsskriftet for Den norske legeforening nr.17, 2009,(129) Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4 og Kap. 18. * Kumar, B. N. og Viken, B. (2011). Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 1-6, Kap. 10, og Kap 12. * PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag H4, Samfunnsvitenskapelige emner Arntzen, E. (2007): En forutsigbar helsetjeneste. Kvalitet og orden i eget hus.

9 Side 9 av 10 Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 7, 14, 15 og 16. Brataas, H. (2011): Sykepleiepedagogisk praksis. Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (2009). Mellom mennesker og samfunn sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2.utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 2 og 6. Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement (2009): St.meld. nr.47 ( ). Samhandlingsreformen. Tett behandling på rett sted til rett tid. Kap. 5, 6, 11*, 12* og Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement (2011): NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg. Kap Eilertsen M.E., Rannestad T., Indredavik M.S., Vik T. Psychosocial Health in Children and Adolescents Surviving Cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2011, 25, Ernstsen L, Bjerkeset O, Krokstad S. Educational inequalities in ischaemic heart disease mortality in 44,000 Norwegian women and men: The influence of psychosocial and behavioral factors. The HUNT Study. Scand J Public Health. 2010; 38(7): Fjerstad, Elin (2010): Frisk - og kronisk syk. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 2, 3, 5, 6 og 9. Grønning, K. et al.(2012) The effect of an educational programme consisting of group and individual arthritis education for patients with polyarthritis A randomised controlled trial. Patient Educ Couns (2012), doi: /j.pec Hadders, H (2009) Medical practice, procedure manuals and the standardisation of hospital death. Nursing Inquiry 2009, 16, Haugan G, Instrand ST & Moksnes, UK (2012) The effect of nurse-patient-interaction on anxiety and depression in cognitively intact nursing home patients. Journal of Clinical Nursing, SUBMITTED Magelssen R.(2008) Kultursensitivitet om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg. Oslo: Akribe. Kap. 5, 9, 11 og 12. * Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 6-8 og Kap Nakrem, S; Vinsnes A, G; Harkless, A. G; Paulsen, B; Seim, A (2009): Nursing sensitive quality indicators for nursing home care. International review of literature, policy and practice International Journal of Nursing Studies 46 (2009) Orvik, A. (2004): Organisatorisk kompetanse i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: J.W. Cappelens forlag. Kap. 3 og 8 10.

10 Side 10 av 10 Stamsø, M. A. (2009). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 2, 4 10 og 12. *Litteratur Global Helse

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING 11.07.2011 PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 2. STUDIEÅR KULL 2010 1. Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2011 / 2012. Planen er organisert slik

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 3. STUDIEÅR KULL 2010 Undervisningsplanen bygger på Fagplan av 2009, sist revidert juli 2012. 1. Innledning Undervisningsplanen gjelder for studieåret

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur Emnekode: SPH 3100 Emnenavn: Folkehelsearbeid Studieår: 2010/2011 Kull: SPH 08 Semester: Høst 2010 og vår 2011 Studieprogram: Sykepleierutdanningen Avdeling: Avdeling for helse, ernæring og ledelse Fagansvarlig

Detaljer

Kull 173. Høstsemesteret 2007.

Kull 173. Høstsemesteret 2007. 1 Kull 173. Høstsemesteret 2007. LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 1 ( 1.- og deler av andre semester, fom 14 august til ca 15 mars 2008) Aadland Einar.(1998):. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo, Det

Detaljer

Faglig nivå: Bachelor, syklus 1 Studiepoeng: 10stp/12stp (H1: 1, H2: 6,5/7,5, H3: 1,5, H4: 1,5/2) Semester: 5.semester/6.semester Språk: Norsk

Faglig nivå: Bachelor, syklus 1 Studiepoeng: 10stp/12stp (H1: 1, H2: 6,5/7,5, H3: 1,5, H4: 1,5/2) Semester: 5.semester/6.semester Språk: Norsk 14. EMNEBESKRIVELSER 3. STUDIEÅR 1. 7BSPP31/32 Kliniske praksisstudier Institusjon II Ledelse og samhandling Faglig nivå: Bachelor, syklus 1 Studiepoeng: 10stp/12stp (H1: 1, H2: 6,5/7,5, H3: 1,5, H4: 1,5/2)

Detaljer

SY12-3 Geriatrisk sykepleie

SY12-3 Geriatrisk sykepleie SY12-3 Geriatrisk sykepleie Emnekode: SY12-3 Emnenavn: Geriatrisk sykepleie Studiepoeng: 9,00 Undervisningssemester: Vår Undervisningssted: Molde/Kristiansund Språk undervisning: Språk oppg./eksamen: Språk

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur

Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Helsesøsterutdanningen. Kull 105 2009 Pensumlitteratur Obligatorisk litteratur: 3400 sider Selvvalgt litteratur: 600 sider Pensumlitteratur totalt: 4000 sider I tillegg til pensumlitteratur må studenten

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger. Emnets innhold er også integrert i PBLarbeid 1-3, ferdighetstrening 1-5.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger. Emnets innhold er også integrert i PBLarbeid 1-3, ferdighetstrening 1-5. 12. EMNEBESKRIVELLSER 1.STUDIEÅR 1. 7BSP15 Mikrobiologi og hygiene Faglig nivå: bachelornivå, syklus 1 Studiepoeng: 2stp (H3)( teksten i parentesen viser hvilke av rammeplanens hovedemner studiepoengene

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Sykepleie til pasient og pårørende - Del A

Sykepleie til pasient og pårørende - Del A Emne BSY250_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A Emnekode: BSY250_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Forkunnskaper, krav og anbefalinger: 7BSP15 Mikrobiologi og hygiene og 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi må være gjennomført og bestått.

Forkunnskaper, krav og anbefalinger: 7BSP15 Mikrobiologi og hygiene og 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi må være gjennomført og bestått. 13 EMNEBESKRIVELSER 2. STUDIEÅR 1. 7BSP21 Sykdomslære og farmakologi Faglig nivå: Bachelornivå, Syklus 1 Studiepoeng: 9stp(H3) Semester: 2. og 3. semester Språk: Norsk Forkunnskaper, krav og anbefalinger:

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur Emnekode: SPH 3100 Emnenavn: Folkehelsearbeid Studieår: 2011/2012 Kull: SPH 09 Semester: 5 (Høst 2011) Studieprogram: Bachelor i sykepleie Avdeling: Avdeling for helse, ernæring og ledelse Fagansvarlig

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2014-2015 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Arbeidshefte 3. studieår deltid

Arbeidshefte 3. studieår deltid Arbeidshefte 3. studieår deltid Studieåret 2013 2014 Kull 2011 Bachelor i sykepleie Deltid, 4-årig studieløp Høgskolen i Oslo og Akershus Sist endret: 20.06.13 INNHOLD Informasjon om 3. studieår... 3 Læring

Detaljer

Arbeidshefte for 3.studieår

Arbeidshefte for 3.studieår Arbeidshefte for 3.studieår Studieåret 2012-2013 Kull 2010 Bachelor i sykepleie Deltid, 4-årig studieløp Høgskolen i Oslo og Akershus INNHOLD Informasjon om 3.studieår... 3 Læring og undervisning... 3

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE Godkjent ved dekanfullmakt 29.07.05 Gjelder 2005-06 Kp. 4 Fagplan 3. studieår 2005-2006 Fagplanen er godkjent i fagplanutvalg og på dekanfullmakt i juni 2005. Fagplanen bygger

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Pensum (Til sammen 830 sider)

Pensum (Til sammen 830 sider) Emnekode: SYBAPRA5 Emnenavn: Kliniske studier i sykepleie. Kirurgi Studieår: 2013/2014 Kull: 2012 heltid Studieprogram: Bachelor i sykepleie Avdeling: Institutt for sykepleie Fagansvarlig / emneansvarlig:

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Sykepleie i et samfunnsperspektiv

Sykepleie i et samfunnsperspektiv Sykepleie i et samfunnsperspektiv Emnekode: BSN350_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Arbeidshefte for 2.studieår

Arbeidshefte for 2.studieår Arbeidshefte for 2.studieår Studieåret 2012-2013 Kull 2011 Bachelor i sykepleie Deltid, 4-årig studieløp Høgskolen i Oslo og Akershus INNHOLD Informasjon om 2.studieår... 3 Læring og undervisning... 3

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Emnekode: BSY241_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Bachelor of Nursing. Page 1 of 25 BACHELOR OF NURSING

Bachelor of Nursing. Page 1 of 25 BACHELOR OF NURSING NO EN Bachelor of Nursing BACHELOR OF NURSING ECTS Credits 180 Study level Bachelor Start semester Autumn 2017 Campus Namsos 4/15/2016 TOVE SAGNES Programme coordinator Konst. prodekan Phone: +47 74 21

Detaljer

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET - BERGEN 1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 2 EKSAMENSPLAN STUDIEÅRET 2017/ Sist endret Endringer kan

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET - BERGEN 1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 2 EKSAMENSPLAN STUDIEÅRET 2017/ Sist endret Endringer kan HØGSKULEN PÅ VESTLANDET - BERGEN 1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 2 EKSAMENSPLAN STUDIEÅRET 2017/2018 3 4 Sist endret 03.10.2017 5 Endringer kan skje i løpet av studieåret. 6 Eksamensplanen er oppført

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis Anne Dreyer FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 Anne Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix HENNING MANKELL: Døden ligger i livet. I dag er døden i sykehus

Detaljer

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2.

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2. Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem 1 Bakgrunn Spørsmål rundt oppstart av behandling og tilbaketrekking av behandling ved livets slutt øker i omfang i tråd med utvikling og bruken

Detaljer

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe?

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Pårørende opplever særskilte utfordringer i henhold til at sykdommen er: Arvelig Kronisk Ingen kurativ behandling

Detaljer

Omsorg på en misforstått måte?

Omsorg på en misforstått måte? Omsorg på en misforstått måte? Marit Kirkevold NB. Et par av slidene, med figurer fra Zoffman-studien om personer med diabetes er ikke gjort tilgjengelig her, fordi de ikke ennå er publisert. Artikkelen

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:02 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Kildehenvisninger i en tekst (APA-standard)

Kildehenvisninger i en tekst (APA-standard) Kildehenvisninger i en tekst (APA-standard) I forbindelse med oppgaveskriving, vil du ha behov for å vise til noe andre har skrevet. APA (American Psychological Association) er den standarden som brukes

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Emnekode: SPH 3210 og SPH 3300 Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Studieprogram: Bachelor i sykepleie Institutt:, Institutt

Detaljer

Hvilke ressurser og utfordringer har norske sykehjem mht å bedre pasientbehandling?

Hvilke ressurser og utfordringer har norske sykehjem mht å bedre pasientbehandling? Hvilke ressurser og utfordringer har norske sykehjem mht å bedre pasientbehandling? Birgitte Graverholt Senter for kunnskapsbasert praksis bgra@hib.no Nasjonale politiske føringer Lovverk og Forskrifter

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emne MHVTP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting:

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:01 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:38 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

OPPDRAG: PSYKIATRI. Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt

OPPDRAG: PSYKIATRI. Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt Kan polititjenestepersoner gjennom økt kunnskap om psykose og kommunikasjon forebygge fysisk vold hos en paranoid schizofren person Psykose Aggresjon

Detaljer

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske LITTERATURLISTE/LÆREMIDLER HELSEADMINISTRASJON EMNE 1 Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske Graas Kari K, Sjursen M og Stordalen J (2009), Etikk og kommunikasjon. (224

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emne MHVPP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1,

Detaljer

Arbeidshefte for 4.studieår

Arbeidshefte for 4.studieår Arbeidshefte for 4.studieår Studieåret 2012-2013 Kull 2009 Bachelor i sykepleie Deltid, 4-årig studieløp Høgskolen i Oslo og Akershus INNHOLD STUDIEHEFTE FOR 4. STUDIEÅR, STUDIELØP D Feil! Bokmerke er

Detaljer

Hjemmesykepleien i morgendagens helsetjeneste Behovet for kompetanse og etter og videreutdannelse

Hjemmesykepleien i morgendagens helsetjeneste Behovet for kompetanse og etter og videreutdannelse Hjemmesykepleien i morgendagens helsetjeneste Behovet for kompetanse og etter og videreutdannelse Konferansen Fremtidens sygepleje i kommunerne 4. -5. oktober 2011 Anne Marie Flovik, spesialrådgiver i

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

3-årig sykepleierutdanning

3-årig sykepleierutdanning STUDIEPLAN FOR 3-årig sykepleierutdanning Bachelorprogram Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning, fastsatt av KD 25.1.2008 Utdanningen ble sist akkreditert av NOKUT 2007 Godkjent av Avdelingsstyret

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet

TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet TMA Gode rutiner Bedre sikkerhet - Større trygghet Jan Terje Omdal TMA konsulent UoF avdelingen Psykiatrisk divisjon Helse Stavanger HF Bakgrunn TMA ble startet og utviklet som eget konsept i 1993. Har

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Studentpraksis i den tredje verden

Studentpraksis i den tredje verden Studentpraksis i den tredje verden Morgendagens helsearbeidere i nord 6-7.april 2011 Kirsti Henriksen sykepleieutdanningen IHO Bakgrunn: Økende trend innen vestlige sykepleierutdanninger å ha praksis i

Detaljer

Historier om usynlig omsorg og ulendt samarbeidsterreng. En intervjustudie med pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt

Historier om usynlig omsorg og ulendt samarbeidsterreng. En intervjustudie med pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt Historier om usynlig omsorg og ulendt samarbeidsterreng En intervjustudie med pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt Forskergruppen Anita Strøm, Lovisenberg diakonale høgskole Kirsti Lauvli Andersen,

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Et lite innspill om kvalitet i sykehjem og om kvalitetsindikatorers muligheter og umuligheter

Et lite innspill om kvalitet i sykehjem og om kvalitetsindikatorers muligheter og umuligheter Et lite innspill om kvalitet i sykehjem og om kvalitetsindikatorers muligheter og umuligheter WENCHE MALMEDAL Høgskolelektor/ PhD Cand Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie Trondheim En datter

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI?

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? Forutsetninger: Lov om helsepersonell, 1999 Lov om pasientrettigheter, 1999 Lov om spesialisthelsetjeneste,

Detaljer

Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering

Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering Litteraturliste for videreutdanning i rehabilitering Kull 2013-2015, studieår 2013-2014 4REFS 10 Funksjonshemming og samfunn Litteratur Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide

Detaljer

Grønne tjenester - helseeffekter

Grønne tjenester - helseeffekter Grønne tjenester - helseeffekter Avslutningskonferanse, Natur og Næring, NFR Camilla Ihlebæk Forskergruppe Natur, Helse og Livskvalitet Universitetet for Miljø og Biovitenskap Forskergruppe Natur, miljø

Detaljer

Pensum for REH Videreutdanning i rehabilitering

Pensum for REH Videreutdanning i rehabilitering Pensum for REH Videreutdanning i rehabilitering Kull:2015 4REFH20 Rehabiliteringsprosesser, folkehelse og helsepedagogikk Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013). Motiverende intervju : samtaler

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Av Siri Tønnessen og Per Nortvedt

Av Siri Tønnessen og Per Nortvedt forskning nr 3, 2012; 7: 280-285 doi: 10.4220/sykepleienf. 2012.0134 essay > Hva er faglig forsvarlig hjemmesykepleie? essay Av Siri Tønnessen og Per Nortvedt Siri Tønnessen er sykepleier og førsteamanuensis

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID- 4år 180 studiepoeng Fagplanen gjelder for kullene: 2009, 2010 og 2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID- 4år 180 studiepoeng Fagplanen gjelder for kullene: 2009, 2010 og 2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID- 4år 180 studiepoeng 2012-2013 Fagplanen gjelder for kullene: 2009, 2010 og 2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt

Detaljer

Med hjerte i. kommunehelsetjenesten

Med hjerte i. kommunehelsetjenesten MED I KOMMUNEHELSETJENSTEN Med hjerte i Linn Jenny Morsund kommunehelsetjenesten Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Eining for Helse- og omsorgstjenester i Sandøy Kommune Sandøy Kommune Sandøy

Detaljer

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006

MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 MODULPLAN Modul 8: Helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Modulansvarlige: Kari Gulla Elin Sivertsen MODUL 8: HELSEFREMMENDE OG

Detaljer