STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni Målsetting Spesialistutdanningen i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidaten til å Diagnostisere og behandle alle former for malokklusjon som forekommer i befolkningen. Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige kjeve- og ansiktsanomalier som også inkluderer malokklusjon. Delta i tverrfaglig planlegging og behandling som krever kjeveortopedisk kompetanse. Være konsulenter for tannleger og tannpleiere i vurdering og diagnostisering av tannutviklings-, erupsjons- og okklusjonsavvik. Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget og delta i vitenskaplige undersøkelser. Gjennomføre etterutdanning av tannleger og tannhelsepersonell Læringsmål Spesialisten skal kunne Diagnostisere og vurdere bitt- og kjevestillingsfeil i forhold til pasientens utvikling, vekst og subjektive behov. Utarbeide en realistisk behandlingsplan i forståelse med pasient og eventuelle foresatte og henvisende tannlege. Behandle alle typer tannstillings-, bitt- og kjevestillingsavvik.

2 Delta i behandling av pasienter som krever interdisiplinær kompetanse, som implantatbehandling, ortognatisk kirurgi og leppe-, kjeve-, ganespalte. Planlegge å gjennomføre undervisning og etterutdanning i kjeveortopedi Gi råd til tannhelsepersonell vedrørende diagnostikk og kjeveortopedisk behandling Kjenne regelverket for Folketrygdens refusjon i forbindelse med diagnostikk og behandling av kraniofasiale anomalier og malokklusjon Varighet Spesialistutdanningen i kjeveortopedi er et treårig fulltidsstudium (fulltidsstudium- 36 t pr uke i 40 uker pr. år). Studiets innhold og omfang er tilpasset de krav som er beskrevet i The Erasmus Project (Eur J Orthod 1992;14:85-94). Spesifiserte krav 1. Grunnutdanning Avlagt norsk eller utenlandsk eksamen som tannlege. Godkjent autorisasjon i Norge og tilknytning til norsk odontologi. Minst to år i allmenn praksis som tannlege i full stilling. 2. Teoretisk utdanning a) Core curriculum. Utdanning arrangert av Det medisinsk-odontologiske fakultetet 1) Introduksjonsuke 20 timer - Innføring i bruk av biblioteket - IKT - Klinisk fotografering 2) Epidemiologi 18 timer- 3 sp 3) Statistikk 1 27 timer- 6 sp 4) Forskningsmetode 24 timer- 5 sp 5) Oral biologi 27 timer- 6 sp 6) Oral røntgen 12 timer- 2 sp b) Støttefag 2

3 1) Statistikk II 18 timer- 3 sp 2) Embryologi 12 timer- 2sp 3) Biomaterialer/toksikologi 12 timer- 2 sp 4) Genetikk 12 timer- 2sp 5) Hode og halsens makroskopiske anatomi 24 timer- 4 sp 6) Oral kirurgi/oral medisin 12 timer- 2sp 7) Periodonti 12 timer- 2sp 8) Protetikk 12 timer- 2sp 9) Implantologi 12 timer- 2sp 10) Endodonti m/traumatologi ca 4 timer- 1sp c) Støttefag (valgfritt) Andre støttefag kan godkjennes etter søknad. d) Fagspesifikke kurs (obligatorisk) 1) Innføringskurs i behandlingsplanlegging/ behandlingsmetodikk og kjeveortopedisk apparatur. m/ litteraturdel. 187 timer 2) Tracing (Facad) (ekstern foreleser). 6 timer 3) Leppe-, kjeve-, ganespaltebehandling a. Seminar og forelesningskurs i m/ litteraturdel. Eksterne forelesere. 20 timer 4) Ortognatisk kirurgi og kjeveortopedi. Seminar og forelesningsserie m/ litteraturdel. Ekstern foreleser deltar. 20 timer. 5) Kurs med inviterte kursholdere. Innhold og omfang kan variere mellom ulike opptak. 21 forelesningstimer 6) Eksterne kurs/ kongressdeltagelse og lignede. (minimum ett kurs hver termin). e) Litteraturstudier (Seminarundervisning) a) Seminarene er lagt opp slik at kandidatene deltar aktivt med litteraturpresentasjoner under veiledning av ansvarlig lærer. Relevante fagartikler på området gis ut sammen med seminartemaene. (se vedlegg). b) Selvstendige litteraturgjennomganger For alle litteraturstudier (a og b) blir skriftlige oversikter utarbeidet (Power point) f) Kasusdiskusjoner/ behandlingsplanlegging/ behandlingsmetodikk 3

4 Seminarundervisning under veiledning. Nye kasus blir diskutert behandlingsplanlegging (nye kasus), behandlingsmetodikk og langtidsoppfølging (veldokumenterte behandlede kasus). All seminarundervisning, litteraturstudier og kasusdiskusjoner gjennomføres daglig under veiledning av spesialist, tilsammen 14 timer pr uke. g) Praksisadministrasjon/trygderefusjon Seminar og utplassering i praksis en uke i siste studieår 3. Klinisk utdanning a) Pasientbehandling Pasientbehandlingen under veiledning av erfaren spesialist foregår kontinuerlig gjennom hele studiet fra oktober i første semester til slutten av sjette semester. Pasientbehandlingen foregår daglig fra kl til 16.00, gjennomsnittlig 16 timer hver uke. Før og etter lange ferier er klinikken utvidet til 37,5 timer pr uke. Omfanget av pasientbehandling under veiledning er totalt ca 2000 timer. I tillegg kommer tid til utarbeiding av pasientdokumentasjon og behandlingsplanlegging samt administrasjon av egne pasienter. Hver pasient dokumenteres med journal og journalnotater for hvert besøk, i tillegg til detaljerte analyser av røntgenbilder, modeller, foto, tracinger og andre nødvendige undersøkelser. Hvert behandlingstrinn dokumenteres med intraorale foto og om nødvendig med modeller. De fleste behandlingsplaner presenteres og diskuteres i felles seminar, likeså diskuteres behandlingsprogresjon og behandlingsresultat. b) Leppe/kjeve/ganespaltebehandling Spesialistkandidatene deltar to hele dager i hvert semester (totalt 8 dager), der de deltar praktisk og teoretisk i spalteteamets (kjeveortoped, logoped, plastisk kirurg, ØNH spesialist) evaluering av spaltepasienter. Slik får hver student anledning til å se ca.240 barn med leppe-, kjeve-, ganespalte samt delta i behandling av enkelte. c) Ortognatisk kirurgi/ kjeveortopedi (1-2 operasjoner) Kandidatene deltar i ortognatisk kirurgiske inngrep på egne pasienter. d) Lærertjeneste 4

5 Lærertjeneste i kjeveortopedi fra tredje til og med sjette semester (10 % stilling). Tjenesten omfatter klinisk veiledning av tannlege og tannpleierstudenter i diagnostikk av malokklusjon, trygderegler, henvisningsrutiner og interseptiv behandling. 4. Skriftlig arbeid Angående felles regler for skriftlig arbeid og eksamen, vises det til Fakultetes generelle regler for spesialistprogrammet. For å kunne framstille seg for eksamen må spesialistoppgaven være avsluttet og godkjent av seksjon for kjeveortopedi og av ansvarlig organ ved Fakultetet. Ekstern sensor skal ha oppgaven minimum 3 uker før eksamen. Det skriftlige arbeidet skal fortrinnsvis være relatert til spesialiteten det søkes om godkjenning i og kan være et vitenskaplig arbeid basert på egen forskning, et kompliatorisk arbeide eller en særlig verdifull, dokumentert innsats av pedagogisk art. Hvis kandidaten ikke er førsteforfatter, må det gå fram hvilken del av arbeidet kandidaten har utført. Arbeidet skal være på et nivå som gjør det publiseringsverdig. Dersom en kandidat allerede har avlagt doktoravhandling innen relevant fag, kan det innvilges fritak. Fritak på grunnlag av annet vitenskaplig arbeid kan innvilges etter søknad. 5. Eksamen Evaluering/ deleksamen Fagansvarlig og leder for spesialistprogrammet gjennomfører muntlig evaluering med alle kandidater ved starten av andre og slutten av fjerde semester. Ved slutten av fjerde semester holdes en framdriftsevaluering med ekstern sensor. Kandidatene skal da presentere 10 kasus som med stor sannsynlighet kan ferdigbehandles og framlegges til endelig eksamen. Læringsmappe Alt arbeid i klinikken blir journalført og samles i en læringsmappe for hver student. Læringsmappen skal inneholde 130 kasus hvorav minst 60 nye pasienter. Pasientene skal representere et bredt spekter av malokklusjoner og behandlingsstrategier. Minst 10 egne ferdigbehandlete kasus med stor variasjonsbredde skal legges fram til eksamen. 5

6 Klinisk tjeneste All klinisk tjeneste må godkjennes av fagområdet før kandidaten kan framstille seg til eksamen. Vurderingsmappe Vurderingsmappen som legges fram til eksamen skal inneholde 10 ferdigbehandlede kasus som skal representere stor variasjonsbredde med hensyn til malokklusjon og behandlingsmetoder. Kandidatene bør minst ha en voksen pasient blant sine eksamenskasus. Kasusene skal dokumenteres slik seksjon for kjeveortopedi har beskrevet og i samsvar med krav for spesialistgodkjennelse.. Vedlegg Fagspesifikke kurs/ forelesninger 6

7 I tilegg til ordinære seminar gir interne lærere undervisning i sine for dypnings- og forskningsområder. o Vevsreaksjoner o Rotresorpsjon o Agenesier og behandlingsalternativ o Angle Cl III malokklusjoner o Behandlingsbehov o Retensjon og stabilitet Seminartema o Okklusjonsutvikling o Kraniofasial vekst og utvikling o Malokklusjonenes morfologi o Malokklusjonenens etiologi o Malokklusjonenes epidemiologi o Kefalometri o Funksjonskjeveortopedisk behandling o Diagnostikk/ behandlingsplanlegging o Biomekanikk o Fast apparatur o Interseptiv behandling o To fasebehandling o Ekstraoral apparatur o Ekstraksjon /ikke ekstraksjon o Manglende tenner og transplantasjon/ implantat o Erupsjon og erupsjonsavvik / retinerte tenner o Angle Cl II malokklusjon o Angle CL III malokklusjon o Transversale okklusjonsavvik o Vertikale okklusjonsavvik o Vevsreaksjoner o Skadevirkning av behandling o Kjeveleddsproblematikk og kjeveortopedi o Behandlingstidspunkt; Tidelig versus sen behandling 7

8 o Leppe-kjeve ganespalte/ syndromer o Ny litteratur Semesterplaner 1. Semester 8

9 Introduksjonsuke Core curriculum Epidemiologi Statistikk I 20 timer 18 timer, 3sp 27 timer, 6 p Støttekurs Statistikk II 18 timer, 3sp Eksterne kurs Kurs i regi av NKF med ekstern foreleser 14 timer Fagspesifikke kurs (Detaljert program på seksjon for kjeveortopedi) Simulatorkurs (typodont) 187 timer Kurs i FACAD traceprogram (ekstern foreleser) 6 timer IKT kurs: OPUS og Ortholine Power point, Adobe photoshop 15 timer Fagspesifikke seminar Fast prejustert apparatur (Spesifikasjoner, bracketplassering) Behandlingsplanlegging og behandlingsprinsipper Kefalometri/ tracing Kasusdiskusjoner Introduksjon til leppe-kjeve-ganespaltebehandling (2 timer) 130 timer 2 timer Klinikk (fra uke 41) 16 timer pr uke Oppstart av nye pasienter Behandling av overførte pasienter m/ fast apparatur Kontroll av overførte retensjonspasienter Leppe- kjeve ganespalte praktisk deltagelse (2 dager, 15 timer) Studiepoeng, klinikk og fagspesifikke kurs Sum studiepoeng 18 sp 30 sp 2. Semester Core curiculum 9

10 Forskningsmetode Oral biologi Oral røntgen 1 24 timer, 5 sp 27 timer, 6 sp 12 timer, 2 sp Støttefag Anatomi (Hode og halsens) 24 timer, 4 sp Eksterne kurs Videoseminar m/ prof. B. Zachrisson 10 timer (tverrfaglig behandling protetikk/kjeveortopedi, retensjon, stabilitet) Kurs NKF 10 timer Fagspesifikke seminar (14 timer pr uke) Behandlingsplanlegging og kasusdiskusjoner. Kefalometri Okklusjonsutvikling Tannerupsjon, infraokklusjon, ektopisk erupsjon Antall seminartimer 216 timer Klinikk: 16 timer pr uke, (uke 25, 30 timer) Oppstart av nye pasienter med fast apparatur Retensjonspasienter Leppe- kjeve ganespalte Praktisk deltagelse (15 timer) Sum studiepoeng: Fagspesifikke kurs og klinikk Sum studiepoeng 13 sp 30 sp 3. Semester Støttekurs 10

11 Biomaterialer Genetikk 15 timer, 3 sp 12 timer, 2sp Eksterne kurs 15 timer Fagspesifikke seminar (14 timer pr uke) Okklusjonsutvikling Kraniofasial vekst og utvikling Funksjonskjeveortopedisk apparatur Ekstraorale krefter/ biomekanikk Angle Cl II malokklusjoner Angle Cl III malokklusjoner Kasusdiskusjoner/ Behandlingsoppfølging Antall seminartimer: 252 timer Klinikk: 16 timer pr uke (Uke 51, 30 timer) Leppe kjeve ganespalte praktisk deltagelse 16 timer Antall klinikktimer 290 timer Lærertjeneste: 3 timer pr. uke Studiepoeng: Fagspesifikke kurs, klinikk, lærertjeneste 25 sp Sum studiepoeng 30 sp 4. Semester Støttekurs 11

12 Embryologi Implantologi Periodonti Protetikk, implantologi Endodonti m/traumatologi 12 timer (2 sp) 12 timer (2 sp) 12 timer (2 sp) 12 timer (2 sp) 12 timer (2 sp) Eksterne kurs ca 15 timer Fagspesifikke seminar (14 timer pr uke) Malokklusjonenes epidemiologi og etiologi Biomekanikk Transversale okklusjonsavvik Vertikale okklusjonsavvik Angle Cl III malokklusjoner forts. Ekstraksjon / Ikke ekstraksjon Kasusdiskusjoner/ Behandlingsframdrift Antall seminartimer 308 timer Klinikk 16 timer pr uke (uke 25, 30 timer) Leppe kjeve ganespalte: 15 timer Antall klinikktimer 360 timer Lærertjeneste: 3 timer pr uke 66 timer Studiepoeng klinikk, fagspesifikke seminar og lærertjeneste 20 sp Totalt antall studiepoeng 30 sp 5. Semester Støttekurs 12

13 Oral kirurgi og oral medisin 12 timer (2 sp) Fagspesifikke kurs Leppe kjeve ganespalte (ekstern foreleser) Ortognatisk kirurgi (ekstern foreleser) 20 timer 20 timer Eksterne kurs ca 15 timer Fagspesifikke/ kliniske seminar (14 timer pr uke) Impakterte tenner Vevsreaksjon Skadevirkning av kjeveortopedisk behandling Stabilitet og tilbakefall TMJ og kjeveortopedisk behandling Kasusdiskusjoner Antall seminartimer 200 timer Klinikk 16 timer pr uke (uke 51, 30 timer) Leppe- kjeve ganespalte praktisk deltagelse 15 timer Antall klinikktimer 290 timer Lærertjeneste: 3 timer pr uke 54 timer Studiepoeng klinikk, fagspesifikke seminar og lærertjeneste 28 sp Totalt antall studiepoeng 30 sp 6. Semester Spesialistoppgave 20 sp 13

14 Fagspesifikke kurs Trygderegler/ praksisadministrasjon 37 timer Klinikk 16 timer pr uke Leppe- kjeve ganespalte praktisk deltagelse 15 timer Antall klinikktimer 352 timer Lærertjeneste 3 timer pr uke 66 timer Kongressdeltagelse med posterpresentasjon (EOS eller NOS) Studiepoeng klinikk, fagspesifikke seminar og lærertjeneste 10 sp Totalt antall studiepoeng 30 sp 14

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi Programplan for Spesialistutdanning i odontologi 2008 Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse... 4 Bakgrunn... 4 Rammer for virksomheten... 5 Mål for utdanningen... 5 Studiets omfang... 5 Utlysning og

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Vedrørende programmet for spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon

Vedrørende programmet for spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Avdeling for protetikk og bittfunksjon Postboks 1109, Blindern 0317 Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien 71 0455 Oslo Semesterstyret for Spesialutdanning v/

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4

1. INNLEDNING... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN... 3 1.2. MÅLGRUPPE/ OPPTAKSKRAV... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4 2.2 OPPFØLGING AV MÅLOPPFYLLELSE... 7 3. ORGANISERING OG STRUKTUR... 4 4. INNHOLD I STUDIEPLANEN...

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013 til Mastergrad i odontolgi Det odontologiske fakultet, Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 1 Innhold Innledning...

Detaljer

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER...

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERE VED DOF STUDIEPLAN 2006-2008 Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

5-6 Tannbehandling Vurdering av stønadsordningen til kjeveortopedisk behandling

5-6 Tannbehandling Vurdering av stønadsordningen til kjeveortopedisk behandling /I ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET I PROSJEKTDOKUMENT 5-6 Tannbehandling Vurdering av stønadsordningen til kjeveortopedisk behandling Oslo, 1.7.28 UNNTATT OFFENTLIGHET Jf. offvl. 5a Folketrygdloven 5-6

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING RETNINGSLINJER FOR UTDANNING 2009 RETNINGSLINJER FOR UTDANNING rev. 1 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR,

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

9. FORSKNING... 19 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER... 19 9.2. FORSKNINGSSTRATEGI... 20 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER... 20 9.3.

9. FORSKNING... 19 9.1 FORSKNINGSAKTIVITET - FORSKNINGSOMRÅDER... 19 9.2. FORSKNINGSSTRATEGI... 20 9.3 PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER... 20 9.3. ÅRSMELDING 2014 1 Innhold 1. HISTORIKK... 4 2. MÅLSETTING... 4 3. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 4 3.2 PROFILERING AV TKVEST/H... 5 4. ØKONOMI OG PERSONELL... 5 4.1 FINANSIERING... 5 4.2 PERSONELL... 6

Detaljer

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

,z UNIVERSITETET I OSLO

,z UNIVERSITETET I OSLO 0,z UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Til adressater i henhold til vedlagt liste Universitets- og høgskolerådet > Q i Z) wto > I _ 0R Saksnr. QO S j Dok.nr. Dato : 22.01.2008 Deres ref.:

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området.

Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området. 1 13.06.11 Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området. Utvikling av et faglig rammeverk Tromsø juni 2011 Harald M Eriksen 2 Innholdsoversikt Generell

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer