SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik"

Transkript

1 SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

2 Sykehusprosjektet SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET VESTRE VIKEN HF OG TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Prosjektets hovedmål Utarbeide og implementere forpliktende samarbeids- og henvisningsrutiner mellom tannhelsetjenesten og sykehuset, for å sikre tannhelseoppfølging av barn og unge med kroniske sykdommer og med hyppige eller lange sykehusinnleggelser

3 Bakgrunn Erfaringer fra Forpliktende samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fjellprosjektet i Drammen Samarbeid i nettverksgrupper for barn i Drammen kommune Samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Buskerud (nå Drammen sykehus)

4 Forankring Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni 1983 St.meld. nr. 35, ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester St.meld. Nr. 47, ( ) Samhandlingsreformen, rett behandling På rett sted til rett tid Handlingsplan, IS-1692 (2009) Habilitering av barn og unge

5 Målgrupper Pasienter med foreldre/foresatte Helsepersonell ved Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Tannhelsepersonell

6 Samarbeid

7 Vestre Viken Helseforetak Vestre Viken HF består av sykehusene Drammen, Kongsberg og Ringerike i Buskerud og Asker og Bærum i Akershus Vestre Viken HF leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til mennesker i 26 kommuner, 21 av disse kommunene er i Buskerud Barneavdelingen og Habiliteringssenteret i helseforetaket er på Drammen sykehus Tannhelsetjenesten i Akershus, Vestfold og Oppland har også blitt involvert i vårt sykehusprosjekt

8 Barneavdelingen Vestre Viken HF Nyfødtintensiv seksjon Barneseksjon Seksjon for poliklinikk og dagbehandling

9 Barneavdelingen Antall senger: 24 Antall innleggelser 2013: 2590 Gjennomsnitt liggetid: 2,57 døgn Konsultasjoner poliklinikk: Konsultasjon mottak: 2600 Antall ansatte: 120

10 Habiliteringssenteret Habiliteringssenteret er spesialisert på utredning og oppfølging av barn, ungdom og voksne med medfødte, tidlige ervervede og sammensatte funksjonshemninger Habiliteringssenteret har kontakt med ca barn, ungdom og voksne. Fagpersonene som arbeider i avdelingen er vernepleier, sykepleier, fysioterapeut, hjelpepleier, sosionom, lege, spesialpedagog, logoped og psykolog Det er 54 ansatte, og de mottar 670 nye henvisninger til utredning hvert år

11 Spørreundersøkelse Gjennomført for ansatte på Barneavdelingen og Habiliteringssenteret i Svarprosent: 90 % Barneavdelingen 80 % Habiliteringssenteret

12 Antall responderter Antall responderter A Under utdanning B På arbeidsplassen Barneavdelingen Habiliteringssenteret 0 Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (har fått opplæring) NEI (har ikke fått opplæring)

13 % respondenter A B Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (opplever at pasienter har plager) NEI (opplever ikke at pasienter har plager) Typer tilstander observert hos pasienter: Dårlig tannstatus Smerte Tørre og såre slimhinner Munntørrhet Sopp Blemmer Herpes Karies Dårlig munnstell ved kjeve lås Misfarginger ved medikamentbruk

14 % responderter % responderter A Kompetanse til å utføre tann- og munnstell B Kjennskap til følgetilstander Barneavdelingen Habiliteringssenteret 0 Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (har god nok kompetanse) NEI (har ikke god nok kompetanse) C JA (har kjennskap) NEI (har ikke kjennskap) Typer følgetilstander respondentene har kjennskap til: Hjertefeil, diabetes, CP, astma, kreft (cytostatika), immunsvikt, anoreksi, bulimi, GØR (refluks), epilepsi, kroniske sykdommer, Downs syndrom.

15 % responderter % responderter A B Barneavdelingen Habiliteringssenteret Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (ønsker kompetanseheving) NEI (ønsker ikke kompetanseheving)

16 Opplæring på Barneavdelingen vår 2011 Gruppeundervisning 4 pleiere, 30 minutter undervisning. Totalt 65 sykepleiere og barnepleiere Praktisk munnstell med klinisk observasjon av tenner og munnhule Demonstrasjon av tann- og munnpleiemidler Obligatorisk at alle gjennomfører e-læringsprogram: Tann og munnstell i sykepleien (på opplæringsportalen til Helse Sør-Øst) Pasientkonsultasjoner med primærsykepleier

17 Faste tiltak på Habiliteringssenteret Downs syndrom 1-2 år. Foresatte og barn Downs syndrom 3-4 år. Foresatte og barn Opp/ut samling år. Foresatte og barn Unge voksne år Multikurs for helsepersonell Informasjon på fagdager til ansatte Andre aktuelle grupper: Cerebral parese Retts syndrom Nettverk for autisme Epilepsi

18 Ressursgruppe Tann- og munnstell Deltagere fra Barneavdelingen og tannhelsetjenesten Møtes 2-3 ganger pr år Utarbeider og følger opp prosedyrer Henvisningsrutiner Utarbeider og følger opp informasjonsskriv

19 Prosedyrer i avdelingen Manglet prosedyre på tann- og munnstell Utarbeidet av ressursgruppen Godkjent av representanter fra Det odontologiske fakultet og ved Barneavdelingen, VVHF Finnes i e-håndboka på avdelingen Evalueres etter ett år

20 Prosedyrer Tann- og munnstell: Generell prosedyre Diagnosespesifikk prosedyre Onkologi Spiseforstyrrelser Funksjonsnedsettelser

21 Måloppnåelse barn og unge som ligger på avdelingen mer enn 3 dager egen rutine for tann- og munnstell, utarbeidet etter gjeldende prosedyrer barn og unge som har ligget på sykehus i mer enn 14 dager, eller oftere enn 2 ganger pr år, blir henvist til tannhelsetjenesten på hjemstedet (vurderes individuelt) samhandlingsrutiner er implementert i daglig drift på Barneavdelingen, Habiliteringssenteret og i tannhelsetjenesten

22 Henvisning fra Barneavdelingen Generell utforming I e-håndboka til helseforetaket Alt pleiepersonell kan underskrive henvisninger til tannhelsetjenesten (øvrige henvisninger skal underskrives av lege)

23 Henvisningsskjema

24 Antall henviste, totalt 105 Diagnose: Diagnose: Diabetes type Diabetes type IBD 4 7 IBD 4 7 Funksjonsnedsettelser 6 5 Funksjonsnedsettelser 6 5 Downs syndrom 3 6 Downs syndrom 3 6 Onkologi 5 1 Onkologi 5 1 Luftveisinfeksjoner/astma 1 6 Luftveisinfeksjoner 1 3 Anoreksi 0 2 Anoreksi 0 3 Nyresvikt 2 0 Nyresvikt 2 0 Immunsvikt 0 1 Usikre diagnoser 2 0 Prematur 0 1 Mye karies 0 2 Karies 0 5 Andre 1 3 Andre Antall henviste: 41 64

25 Informasjonsskriv som del av behandlingslinje Diagnosene: IBD (Chrons og Ulcerøs Kolitt) Diabetes type 1

26 Forventninger til tannhelsetjenesten Henvisningen blir fulgt opp Barnet får oppfølging Møte barnet på deres premisser

27 Innspill fra Habiliteringssenteret, videreføring I prosjektperioden: Tannhelsetjenesten blitt naturlig samarbeidspartner Fått økt fokus på tannhelse som en del av pasientens helsesituasjon Kunnskap om rettigheter Fokus på forebygging og tilvenning Videreføring: Opprettholde samarbeid Ressurser til undervisning og veiledning, utvide til andre grupper i tillegg til dagens Opplæring til senterets ansatte Gode henvisningsrutiner

28 Fokus på gode henvisningsrutiner, inn i ulike behandlingslinjer Innspill fra Barneavdelingen, videreføring I prosjektperioden: Økt forståelse og ser betydningen av samarbeid Økt kunnskap og kompetanse Videreføring: Tannpleier fast hver 14 dag: Faste konsultasjoner delt mellom dagseksjon og sengepost Undervisning og veiledning av nytilsatte Kompetanseheving av helsepersonell Implementering av prosedyrer Tann- og munnstell

29 Risikofaktorer Vanskelig å utføre tannpuss Små og hyppige måltider Søt drikke eller sure leskedrikker, mellom måltidene Melk eller saft på flaske om natten Lite spytt Medikamenter som medfører munntørrhet Refluks Dårlig oral(munn)motorikk

30 Forebyggende tiltak Basistiltak: Puss med fluortannkrem 2 x daglig Tilleggstiltak: Fluortabletter: Yngre enn 3 år: 0,25 mg daglig 3 12 år: 0,25 mg x 2 daglig, eller 0,50 mg x 1 daglig Eldre enn 12 år: 0,50 mg x 2 eller Fluorskylling som alternativ 0,25 mg x 4 i løpet av dagen Vann som tørstedrikk mellom måltider, og om natten

31 Overføringsverdi Vi mener at erfaringene fra prosjektet vil være aktuelle for tannhelsetjenester i andre fylker for å etablere system for samarbeid med spesialisthelsetjenesten, for å bidra til sikre at barn på sykehus får ivaretatt tann- og munnhelse Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF vurderer om erfaringene fra prosjektet kan overføres til andre avdelinger på sykehuset Etablerte prosedyrer og rutiner bidrar til systematisk kvalitetsarbeid og er med på å øke bevisstheten om kvalitetsutvikling i tjenesten

32 Prosjektrapport Prosjektrapporten finnes på under fanen prosjekter og tiltak «Syke barn friske tenner»

33 Takk for oss!

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER. Prosjektgruppa:

POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER. Prosjektgruppa: Sørlandet sykehus HF Lungeseksjonen Medisinsk avdeling, Kristiansand POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER Prosjektgruppa: Lungeavdelingen SSK: Sykepleier og fagutvikler Lena Haukom Lungesykepleier

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER P S Y K I AT R I S K K L I N I K K, S Y K E H U S E T L E V A N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer