Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2008/ V 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2008/ V 2009"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - F o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2008/ V STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR FAG 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semester 6.semester Examen philosophicum Kjemi og biokjemi Tannanatomi tannhelsearbeid del 1 Generell anatomi Materiallære tannhelsearbeid del 2 Fysiologi Ernæringslære Røntgenologi Mikrobiologi Generell patologi Odontofobi Farmakologi Infiltrasjonsanestesi Kjeve- og slimhinnelidelser Pedodonti Kariologi Periodonti Pedagogikk og psykologi Kjeveortopedi Endodonti Samfunnsodontologi Protetikk Gerodontologi Allmennodontologi Skrivekurs/ Prosjektoppgave Klinikkseminar Litteraturseminar Kasuspresentasjon tannhelsearbeid del 3 Barnetannpleie Røntgenologi Kjeveortopedi Oral medisin og kirurgi Gerodontologi Allmennodontologi Pasientmottak

2 Viktig informasjon: Titlene i svart tekst angir pensumslitteratur, titlene i rød tekst angir anbefalt støttelitteratur. Litteraturlisten kan forandres noe fra år til år. Obs: Endelig og detaljert pensumsliste vil bli formidlet fra foreleser/fagansvarlig i gjeldende fag. Informasjon fra FORELESER/FAGANSVARLIG bør til enhver tid ansees som gjeldende. FAG Allmennodontologi Anatomi (m/tannanatomi) FAGKODE TITTEL TPBAVOK/ ALM TPBAANA Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. 2. Utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, Luukko K, Kvinnsland I, Kettunen P: Tannanatomi kompendium. Bergen: Universitetet i Bergen, 2008 Budowick M, Bjålie JG, Rolstad B, Toverud KC. Anatomisk atlas. Oslo: Universitetsforlaget, Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ. Illustrated dental embryology, Histology and Anatomy. 2nd ed., Philadelphia: Saunders Company, Examen philosophicum Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskaps-historie med vitenskapsteori. 2.utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag, Lie R. Medisinens vitenskapsfilosofi en introduksjon. Bergen: Universitetet i Bergen [kompendium], Tekstsamling for Examen philosophicum MO-varianten, alfa. Bergen: Universitetet i Bergen [kompendium], Farmakologi TPBAFAR Simonsen T, Aarbakke J, Lysaa R. Illustrert farmakologi, 2. oppl., Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, Bind I og II tannhelsearbeid: Prop. kurs (kull 1) TPBAFOR- PROP Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower R. Rang and Dale's pharmacology. 6th ed., Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, Trovik TA. Propedeutisk kurs i klinisk forebyggende tannhelsearbeid. Bergen: Universitetet i Bergen Seksjon for forebyggende tannhelse [kompendium], Hygieneplan for Det odontologisk fakultet, Bergen: Universitetet i Bergen, Widenheim J, Renvert S, Birkhed. Förebyggande tandvård. 2. uppl., Stockholm: Förlagshuset Gothia AB, tannhelsearbeid: klinisk innføringskurs Del I og II (kull 1-2) TPBAFORI/II Bjørndal A. Tenke- og arbeidsmåter i medisinen en innføring i den medisinske logikk. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, Ruyter K, Førde R, Solbakk JH: Medisinsk etikk- en problembasert tilnærming. Oslo: Gyldendal akademisk, Norderval I-T. tannhelsearbeid Klinisk kurs. Bergen: Universitetet i Bergen Seksjon for forebyggende tannhelse [kompendium], Statens Helsetilsyn. Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK (1999). [ ner_livet_ik-2659.pdf] Bachelorprogrammet i tannpleie, UiB, (TA Trovik) 2

3 tannhelsearbeid: voksentannpleie (kull 2) TPBAFOR-K2 St.meld.nr.35 ( ), Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Fremtidas tannhelsetjenester. Oslo; Det kongelige helseog omsorgsdepartement, 2007 [ DDPDFS.pdf ] Vassend O. Kommunikasjon og pasientbehandling praktisk psykologi for helsepersonell med eksempler fra odontologi. Valdres: Spartacus Forlag AS, tannhelsearbeid: voksentannpleie (kull 3) Fysiologi og ernæringslære TPBAFOR-K3 TPBAFYS04 St.meld.nr.16 ( ), Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken. Oslo; Det kongelige helse- og omsorgsdepartement, 2003 [ Rpub/STM/ /016/PDFS/STM DDDPDFS.pdf ] Klepp K-I, Aarø LE (Red.). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget, Poleszynsik DV, Mysterud I. Sukker en snikende fare. Oslo: Gyldendal Akademins, Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen ( ). Publikasjonskode: I-1121 B. Oslo: Departementene, 2007 [ 657-kosthold.pdf] Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. 2. Utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, Info. fra nettside: [ n_ringsstoffer/energi_og_n_ringsstoffer/] VKM: rapport om søtningsstoffer: [ aspx? pid =0&oid=2&trg= new& new=-2:17067] Kostholdsundersøkelser:[ rsokelser/spedkost/] Et helhetssyn pa fisk og annen sjomat i norsk kosthold, Vitenskapskomiteen for mattrygghet (2006). [Tilgjengelig fra: 2&trg= new& new=-2:16526] Henriksen HB, Kolset SO. Sukkerforbruk og folkehelse. Tidsskr Nor Laegeforen 2007;17 (127): Info. fra nettside: [ Mowe M. Behandling av underernaring hos eldre pasienter. Tidsskr Nor Laegeforen 2002;8 (122): Hjort P. Fysisk aktivitet og eldres helse ga pa! Tidsskr Nor Laegeforen, 2000; 24 (120): Pedersen JI, Müller H, Nes M. Ernæringslære. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, Infiltrasjonsanestesi TPBAINFIL Berge T. Kompendium i ODONTOLOGISK LOKALANESTESI for tannlegestudenter og tannpleierstudenter [Tilgjengelig fra: Evers H, Haegerstam G. Introduction to Dental Local Anaesthesia. Mediglobe, Malamed SF. Handbook of anesthesia. 5th ed. St Louis: Elsevier Mosby, Meecham JG. Practical Dental Local Anaesthesia. London: Quintessence Publishing Co, Peterson et al. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 3rd Edition, Mosby, 1998 Robinson PD, Ford TRP, McDonald F. Local Anaesthesia in dentistry. Oxford: Wright Elsevier, Säkkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Complications following Bachelorprogrammet i tannpleie, UiB, (TA Trovik) 3

4 Infiltrasjonsanestesi (forts.) Kariologi TPBAKAR/ END local anaesthesia. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Skoglund LA. Lokalanestetika (lokalanalgetika). Odontologi 2005, København: Munksgaard Danmark, Pensumsliste kan fås ved henvendelse til Fagansvarlig ved Seksjon for kariologi [ html] Kjemi og biokjemi TPBAKBK Denniston KJ, Topping JJ, Caret RL. General Organic, and Biochemistry. 5. utg. New York: McGraw-Hill Companies, Kjeve- og slimhinnelidelser TPBAKOS Solheim T. Oral patologi for tannpleiere. Oslo Storhaug K. Tannpleie for funksjonshemmede og kronisk syke. 2. utg. Oslo: NKI-Forlaget/Den norske tannlegeforening, Kjeveortopedi TPBAKJE Wisth PJ, Thunold K. Kjeveortopedi for tannpleiere. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for kjeveortopedi, Litteraturseminar Kull 1 Litteraturseminar Kull 2 Mitchell L. An introduction to orthodontics (by Laura Mitchell, 3rd ed., Blystad H, Nilsen Ø, Andresen S. Hiv-situasjonen i våre nærområder. Nor Tannlegeforen Tid 2007; Birkeland JM, Marthinussen MC, Løkken P. Utredning og diagnostikk ved munntørrhet belyst ved kasustikker. Nor Tannlegeforen Tid 2005; Dahle UR. Tuberkulose Nor Tannlegeforen Tid 2005; Haugejorden O, Holst D, Hugoson A, Widström E. Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden Tandlægebladet 1997; Herlofsos BB, Løken K. Hvordan påvirkes munnhulen av kreftbehandling? Tidsskr Nor Laegeforen 2006;10(126): Holst D. Tannpleietilbudet til eldre i Norden. Tandläkartidningen 2001;93(2). Often A. Planter blant Ingebret Aas 84 midler mot tannsykdommer. Nor Tannlegeforen Tid 2006; Skeie MS. Karies i det primære tannsett betydning for oral og generell helse. Nor Tannlegeforen Tid 2006; Wastensson G, Meding B. Hudbesvär hos härdplastexponerad personal inom tandvården i Göta-Älvdalen och Dalsland. Tandläkartidningen 2000;92(9). Berglund A, Ekstrand JA, Dahl JE. Kvicksilver från amalgam - frisättning, öde i organismen och effekter. Tandläkartidningen 1999;91(2). Bruun JN, Skeie L, Mæland A, Dudman SG, Sannes M, Ormaasen V. Fra dødelig syndrom til kronisk sykdom. Nor Tannlegeforen Tid 2007;117: Dahl JE, Pallesen U. Bleking av tenner. Effekter, varighet, bivirkninger og etiske betraktninger. Tandläkartidningen 2002;94(9): Eide R. Kvikksølv fremdeles i fokus. Nor Tannlegeforen Tid 2006; Friis-Hasché E, Willumsen T, Jensen HH. Hvorfor giver tandpleie angst? Tandläkartidningen 2003;95(1):30-8. Gerdin EW. Vad är oral hälsa - och går den att mäta? Tandläkartidningen 2006;98(8):50-3. Gimmestad AL. Munnhelsen hos institusjonsboere i Norge. Nor Tannlegeforen Tid 2006;116: Gjerdet NR, Bergman M, Hensten-Pettersen A. Bivirkninger og dentale materialer - et problem for pasienten eller for personellet? Tandläkartidningen 1999;91(2). Klefbom C, Wenestam C-G, Wikström M. Vad får tandhygienister göra? Tandläkartidningen 2005;97(10): Laake K. Aldring - biologisk, psykologisk og odontologisk. Tandläkartidningen 2001;93(1). Bachelorprogrammet i tannpleie, UiB, (TA Trovik) 4

5 Litteraturseminar Kull 2 (forts.) Litteraturseminar Kull 3 Lahtinen A. Hur kan munhälsovården hjälpa patienter sluta använda tobak? Tandläkartidningen 2004;96(2): Løkken P, Birkeland JM. Munntørrhet årsaker og aktuelle tiltak. Nor Tannlegeforen Tid 2005;115: Løkken P, Skoglund LA. Legemiddelbivirkninger i munnhulen. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Närhi TO. Salivsekretion och använding av mediciner hos äldre. Tandläkartidningen. 2001;93(2). Nygaard-Østby P. Børsteskader realitet eller en ufullstendig diagnose? Nor Tannlegeforen Tid 2005;115: Sandberg G. Oral hälsa och diabetes. Studier av hälsa och munnvårdsvanor hos personer med typ 2 diabetes. Tandläkartidningen 2003;95(5): Steinsvoll S, Aass AM. En pasient med periodontitt, oral candidiasis og uoppdaget HIV-infeksjon. Tidsskr Nor Laegeforen Mar 10;122(7): Wang NJ, Toven HV. Tannpleiere i Norge. Yrkesaktivitet og arbeidsforhold. Nor Tannlegeforen Tid 2006;116: Åstrøm AN, Bui L, Læknes H, Johannessen AC, Gjerdet NR. Snusbruk og holdninger til snus. Nor Tannlegeforen Tid 2007;117: Åstrøm AN, Klepp K-I, Samdal O. Konsum av sukret mineralvann og søtsaker blant norske skoleelever: sterk økning fra 1989 til Nor Tannlegeforen Tid 2004;114: Brodam W. Tidlig indsats kan redde strålebehandledes tænder. Tandlægebladet 2007; Innlegg: Tandlæge og samfund. Dyvi EB (AKTUELT). Forsker på periobehandling. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118 NR 7. Hamre P. Mandibulær dekkprotese forankret på to implantater. Ti kasus fra en privatpraksis på helgeland. Nor Tannlegeforen Tid 2008;118: Holst D, Dahl KE. Påvirker oral helse livskvaliteten? En representativ, deskriptiv befolknings-undersøkelse. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: Holst D, Grytten J. NOU 2005:11 om tannhelsetjenesten feilaktige fremstillinger og manglende innhold. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 14. Holst D, Grytten J, Skau I. Den voksne befolknings bruk av tannhelsetjenester i Norge i Nor Tannlegeforen Tid 2005; Holst D, Rødseth S, Skeie MS og Espelid I. Øker kariesforekomsten blant førskolebarn i Oslo? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Raadal M, Kvale G, Skaret E. Pasienter med tannlegeskrekk hvordan planlegger man behandling? Tandlægebladet 2003; Røykeslutt er det helsepersonells ansvar? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 6. Skau I, Holst D og Grytten J. Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis. Praksisundersøkelsen Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Tvinnereim HM, Øilo M og Strand GV. Porselen og andre keramer. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Wogelius P, Henriksen JM, Poulsen S. Astma og udvalgte aspekter af oral helse hos børn. Tandlægebladet 2006; Wang NJ, Schiøth JT. Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge. Omfang og årsaker. Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: Wang NJ, Truong HT, Nodeland KI. Tannhelsetjenestens tilbud ressursbruk og resultater ved 12-årsalder. Nor Tannlegeforen Tid. 2006;116: Åstrøm AN, Holm H. Evaluering av et mobiltelefonbasert forebyggende. tiltak for å øke bruk av tanntråd. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: Bachelorprogrammet i tannpleie, UiB, (TA Trovik) 5

6 Materiallære TPBAMAT Gjerdet NR. Odontologiske materialer. For tannpleierstudiet. 9. utg. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for odontologiske biomaterialer [kompendium], Mikrobiologi og hygiene TPBAMIK04 Schøyen R. Mikroorganismer og sykdom. Lærebok i mikrobiologi for helsepersonell. 8. Utg., 3. oppl., Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, Patologi generell TPBAPAT04 Bertelsen BI. PATOLOGI - menneskets sykdommer. Oslo: Gyldendal akademiske, Pedagogikk og psykologi TPBAPED/PSY Bunkholdt V. Psykologi. En innføring for helse- og sosialarbeidere. 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget, Kompendium i undervisningslære (grunnlagsproblem/didaktikk/ metodikk), Birn B, Birn H. Psykologi i tandplejen. København: Forlaget for faglitteratur, Pedodonti TPBAPED Mejare I, Modéer T, Twetman S. Pedodonti. Stockholm: Gothia, Statens Helsetilsyn. Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK (1999). [ _livet_ik-2659.pdf] Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry. A clinical approach. 1 st ed., Copenhagen: Munksgaard, St meld nr. 17 ( ): Om innvandring og det flerkulturelle Norge. [ Statens Helsetilsyn: Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IK-2617.[ publikasjoner/utredningsserien/helsefremmende_forebyggende_arbeid_ba rn_unge_0-20_helsestasjon_skole_ik-2621.pdf] Periodonti TPBAPER Rambusch E. Parodontologi Kompendium til Tandplejeruddannelsen. Århus: Århus universitet, Heasman PA, Preshaw PM, Robertson P. Successful Periodontal Therapy A non-surgical Approach. London: Quintessence Publishing Co. Ltd., Norsk Tannvern. Red. Dahl JE. Tobakk og oral helse. En veileder for Tannhelsepersonell, Prjosjektoppgave m/skrivekurs Protetikk og gerodontologi TPBAPROSJ TPBAPRO/ GER Lie T. Skjerping av periodontale håndinstrumenter. Odontologi 84, s 115. København: Munksgaard, 1984 Tischler ME. Scientific writing - BOOKLET, University of Arizona. [Tilgjengelig fra: du/marc/sci-writing.pdf+%22tischler%22 +%22Scientific+Writing+Booklet%22&hl=en&ct=clnk&cd=1 ] Håndbok for god forskningsetikk, Universitetet i Oslo [Tilgjengelig fra: Vancouver stil, Universitetsbiblioteket, Bergen: Universitetet i Bergen, [Tilgjengelig fra: Berge M. Hygieniske aspekter ved protetisk behandling. Bergen: Universitetet i Bergen Institutt for protetikk [Kompendium], Berg E. Tannerstatningslære om tap og erstatning av tenner. Tannhelse 2. Oslo: NKS-forlaget, 1982: Bachelorprogrammet i tannpleie, UiB, (TA Trovik) 6

7 Protetikk og gerodontologi (forts.) Karlsson S, Nilner K, Dahl BL. A textbook of Fixed Prosthodontics. Stockholm: Gothia, Flovik AM. Munnstell - godt munnstell nødvendig og helsebringende. Oslo: Akribe, Røntgenologi TPBARØN Grøndahl H-G. Oral radiologi. 3. uppl., Stockholm: Gothia, Samfunnsodontologi TPBASAM Haugejorden O. Kompendium i samfunnsodontologi. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for samfunnsodontologi, Haugejorden O. Kompendium i statistikk for tannpleiere. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for samfunnsodontologi, Informasjon om folketrygdens ytelser til tannbehandling. Bergen, Krokan A. Forstå statistikk. Statistisk metode for samfunnsfag og humaniora. Oslo: Kolle forlag, Lind O et al, red. Samfunnsodontologi, København: Munksgaard, NOU 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Et godt tilbud til de som trenger det mest. Dingsør E (red.). Oslo: Statens forvaltningstjeneste, 2005 [ DDDPDFS.pdf] St.meld.nr.35 ( ), Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Fremtidas tannhelsetjenester. Oslo; Det kongelige helse- og omsorgsdepartement, 2007 [ DDDPDFS.pdf ] SPESIFIKKE EMNER OM BULIMI & ANOREKSI Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten. Utr.serie [sitert; tilgjengelig fra: Dynesen AW. Bulimia nervosa og saliva. [PhD Thesis], Københavns Universitet, Afdeling for Oral Medicin, Dynesen AW, Bardow A, Pedersen AML, Nauntofte B. Oral findings in anorexia nervosa and bulimia nervosa with special reference to salivary changes. Oral Biosci Med 2004; 1: DeBate RD, Tedesco LA, Kerschbaum WE. Knowledge of oral and physical manifestations of anorexia and bulimia nervosa among dentists and dental hygienists. Journal of dental education Mar;69(3): Bachelorprogrammet i tannpleie, UiB, (TA Trovik) 7

8 Klepp K-I, Skeie G. Slanking blant jenter frå Hordaland. Tidsskr Nor Lægeforen Kjældgaard M, Van der Ster G, Lago C, Angmar-Månsson B, Johansson A-K. Ätstörningar. Dental erosion: bakgrund och kliniska aspekter. Stockholm: Gothia Nasjonalt folkehelseinstitutt. [sitert; tilgjengelig fra: Rø O, Martinsen EW, Rosenvinge JH. Behandling av bulimia nervosa - resultater fra Modum Bads Nervesanatorium. Tidsskr Nor Lægeforen Jan 30;122(3): Skarderud F, Rosenvinge JH, Gotestam KG. Spiseforstyrrelser en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004, 124(15): Søvik O. Sykdomsbegrepet i historisk og dagsaktuell sammenheng. Tidsskr Nor Lægeforen OM RØYKESLUTT Barth T, Børtveit T, Prescott P (2001): Hvordan endre røykevaner hos et umotivert flertall. Fagbladet allergi i praksis 2001; 1: Dybing, E. Virkninger av snusbruk. Rapport, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2005; nr. 6. Den norske kreftforening/ Røyketelefonen/ Røykfritt. Hvordan slutte å røyke? En veileder for deg som skal snakke om ungdom om røyking. Oslo: Merkur Trykk (gratis eksemplar fra: Røyketelefonen tlf.: ). Larsen B. Røykeslutt- er det helsepersonells ansvar? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 6. Lov om tannhelsetjenesten (2008, 18.januar): Lov om tannhelsetjenesten, kap.1. Alminnelige bestemmelser, 1-2, 1-3 [sitert; tilgjengelig fra: ] Lund KE, Lund M, Rise J. (2003): Tobakksforebygging i norsk tannhelsetjeneste. Resultater fra en nasjonal undersøkelse blant tannleger og tannpleiere. Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113 NR 5. Miller WR, Rollnick S. Motivational Interviewing; Preparing People for Change. 2. Ed. New York: The Guildford press, USA, Norsk Tannvern. Tobakk & oral helse. En veileder for tannhelsepersonell. Oslo: Norsk Tannvern, [sitert; tilgjengelig fra: Prescott, P. & Børtveit, T. Helse og atferdsendring, 1 edn, Oslo: Gyldendal akademisk, Slutta.no (2008, 16. mars): [sitert; tilgjengelig fra: ] Sosial- og helsedirektoratet. Å snakke om endring. Kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk, [tilgjengelig i pdf.format fra Sosial- og helsedirektoratet. Guide til røykfrihet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, [tilgjengelig i pdf.format fra: bokm_l_14550] Sosial- og helsedirektoratet (2004): Røykeavvenning i primærhelsetjenesten. Retningslinjer for primærhelsetjenestens arbeid med røykeavvenning. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk/avdeling for retningslinjer og prioritering. [tilgjengelig i pdf.format fra: Statens beredning för medicinsk utvärdering/ Centrum för Tobaksprevention/ Tandvård mot Tobak. TOBAK & TÄNDER en handledning för tandvårdspersonal. Stockholm: EO Print AB, Bachelorprogrammet i tannpleie, UiB, (TA Trovik) 8

Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2010/ V 2011

Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2010/ V 2011 UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - F o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e Veiledende

Detaljer

Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2011/ V 2012

Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2011/ V 2012 UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - F o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e Veiledende

Detaljer

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO *faglærere presiserer hva som er pensumlitteratur Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium - propedevtisk

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Obligatorisk litteratur. Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo Kompendium - propedevtisk kurs 2009 Det

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie 1.studieår kull 2013 Litteraturliste for Bachelor i tannpleie Alle 3 kull, studieår 2013-2014 Emne 4TAET11 Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag Fugelli, P. (2005) 0-visjonen, essays om helse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERE VED DOF STUDIEPLAN 2006-2008 Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VAN130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. Bakgrunn 4. Mandat 4. Hensikten med tannpleierstudiet 5. Overordnet mål 6. Undervisningsmodulen Helseformidling 7

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. Bakgrunn 4. Mandat 4. Hensikten med tannpleierstudiet 5. Overordnet mål 6. Undervisningsmodulen Helseformidling 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn 4 Mandat 4 Hensikten med tannpleierstudiet 5 Overordnet mål 6 Undervisningsmodulen Helseformidling 7 Undervisnings- og læringsformer 7 Vurderingsformer 8 Evaluering av kunnskaper,

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut?

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 152 6 Nina J. Wang, Katrine Instefjord Nodeland og Huong Thanh Truong Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? Karieserfaring i det permanente tannsett Antall tenner

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur Emnekode: SPH 3100 Emnenavn: Folkehelsearbeid Studieår: 2010/2011 Kull: SPH 08 Semester: Høst 2010 og vår 2011 Studieprogram: Sykepleierutdanningen Avdeling: Avdeling for helse, ernæring og ledelse Fagansvarlig

Detaljer

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING 04.06.15 OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA NTpFs landsmøte i Sandefjord 6. 8. juni 1996 Fra programmet i 1996

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre

Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 850 4 Eirik Aasland Salvesen, Knut N. Leknes, Irene Skau og Jostein Grytten Spesialistpraksis i periodonti en kartlegging av behandlingsmønstre Folketrygdens

Detaljer

Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge

Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 228 32 Nina J. Wang og Jan Th. Schiøth Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge Omfang og årsaker Hensikten

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer)

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Pensumbøker... 3 2.0 Artikler, rapporter og publikasjoner...

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013 Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom Forum 12.6.2013 Oppdraget I Arbeidsutvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Første møte 15. mai 2012. Oppdrag å lage utkast til veileder (eventuelt retningslinjer)

Detaljer

Anatomi (Academic year 2011/12)

Anatomi (Academic year 2011/12) Anatomi (Academic year 2011/12) View Online Anbefalt litteratur for hele studiet 1. Moore, Keith L., Agur, Anne M. R., Dalley, Arthur F. Clinically Oriented Anatomy. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Bachelor i tannpleie Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Bachelor i tannpleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid på tre år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Behandlingsintervallens längd? University of Oslo Førsteamanuensis, dr. odont. Nina J. Wang Universitetet

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emne VAN130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:40 Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VAN130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte En veileder 2010 Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Solveig Storbækken 1 Innhold Bakgrunn for veilederen

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

KTM 301 Klinisk medisin og differensialdiagnostikk

KTM 301 Klinisk medisin og differensialdiagnostikk EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Osteopati 2. Semester 4.semester/2. studieår 3. Studiepoeng 10 4. Emneansvarlig Høyskolelektor Martin Engedahl 5. Forkunnskaper Bestått MED 4 og 5 ved

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Programplan for studieprogrammet. Bachelor i tannpleie

Programplan for studieprogrammet. Bachelor i tannpleie Programplan for studieprogrammet Bachelor i tannpleie Vedtatt av fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 Side 1 PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE...

Detaljer

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER...

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Emnekode: BSY241_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

OST 600 Klinisk Osteopati i Praksis II

OST 600 Klinisk Osteopati i Praksis II Institutt for helsefag EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Osteopati 2. Semester 6. Semester/ 3. studieår 3. Studiepoeng 20 4. Emneansvarlig Førstelektor Christian Fossum 5. Forkunnskapskrav

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Tannhelsetjenesten - prioriteringer

Tannhelsetjenesten - prioriteringer Tannhelsetjenesten - prioriteringer Nasjonalt råd for prioritering Jostein Grytten Odontologisk fakultet, UiO 16.02.2017 Noen spørsmål Hvor kunnskapsløse er vi egentlig? Hva sier eksisterende data om forbruk

Detaljer

VEILEDNINGSSKJEMA TANNLEGE

VEILEDNINGSSKJEMA TANNLEGE VEILEDNINGSSKJEMA TANNLEGE Utdanning fra: 1 Søknad om autorisasjon som tannlege Informasjon til veiledere Autorisasjon skal bidra til å sikre formålet i lov om helsepersonell 1 som omhandler sikkerhet

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Puhhh... Møtet med pasienten som ikke

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis

Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 764 8 Irene Skau, Dorthe Holst og Jostein Grytten Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis Praksisundersøkelsen 2004 Artikkelen

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Folkehelsearbeid FØR Poliomyelitt Tuberkulose Rent drikkevann

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 86/05 Styremøte 00/00/05 DL 05/7318 DOF/lv

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 86/05 Styremøte 00/00/05 DL 05/7318 DOF/lv DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 86/05 Styremøte 00/00/05 DL 05/7318 DOF/lv NOU 2005:11 DET OFFENTLIGE ENGASJEMENT PÅ TANNHELSEFELTET - HØRING Helse- og omsorgsdepartementet har

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT KVALIFISERINGSPROGRAMMET

EVALUERINGSRAPPORT KVALIFISERINGSPROGRAMMET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi - Studieseksjonen EVALUERINGSRAPPORT KVALIFISERINGSPROGRAMMET (Odontologiske) Biomaterialer høst 2015 Vurdering av gjennomføringen

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester.

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) og Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Stortingsmelding nr 35 (2006-2007)

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege Smerte hos barn Tannbehandling og smertefulle prosedyrer Lars Ulvestad tannlege Dentale plager er ikke av ny dato behandlingen av tannsmerter er også en historie om smerter Lystgass Wells 1844 - tanntrekking

Detaljer

Last ned Odontologisk psykologi. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Odontologisk psykologi Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Odontologisk psykologi. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Odontologisk psykologi Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Odontologisk psykologi Last ned ISBN: 9788205510791 Antall sider: 276 Format: PDF Filstørrelse: 20.45 Mb Odontologisk psykologi er en lærebok som omhandler de psykologiske sidene ved tannhelse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I KJEVEORTOPEDI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Typer forskning Basalforskning Kontollerte kliniske forsøk Praksisbasert forskning Forskning

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Risikovurdering. Espelid Hensikten med prediksjon må være at vi kan og vil påvirke utviklingen. Hvilken strategi skal vi velge?

Risikovurdering. Espelid Hensikten med prediksjon må være at vi kan og vil påvirke utviklingen. Hvilken strategi skal vi velge? Hva skal vi bygge prediksjonen på? Det er svært at spå - især om fremtiden Om kariesprediksjon k Gjetting Ivar Espelid NFP vårseminar i Bergen 25. mars 2011 Kariesmodeller Alternative metoder Klinisk skjønn

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Disposisjon Generelt om nasjonale faglige retningslinjer Om retningslinjen Tannhelsetjenester

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Instituttråd Institutt for klinisk odontologi

Instituttråd Institutt for klinisk odontologi Instituttråd Institutt for klinisk odontologi Innkalling til ekstraordinært møte 27. januar 2016 Sted: Møterom D 3 etasje, Årstadveien 19 Tid: 11:30-12:30 Eventuelle forfall bes meldt til instituttet,

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen Nytt revidert reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen 1 Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial- /spesialistutdanning

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer