Høgskolen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november 2004 Siste revisjon godkjent av dekan 6. februar 2012 Gjelder fra 2012 høst Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning

2 1. INNLEDNING MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV ORGANISERING LÆRINGSUTBYTTE FAGLIG INNHOLD ARBEIDSFORMER VURDERING KVALITETSSIKRING... 4 EMNEBESKRIVELSE

3 1. Innledning Studiet i folkehelsearbeid for tannhelsepersonell er en tverrfaglig videreutdanning. Lov om tannhelsetjenesten har som intensjon at tannhelsen i befolkningen skal fremmes gjennom forebyggende arbeid og behandling. Studiet legger derfor opp til at deltakerne skal oppdatere sin kompetanse om tannhelse, aktuelle lover, regelverk, forskning og utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg legges det vekt på at studentene skal utvikle sin kompetanse i veiledning av de prioriterte gruppene tannhelsetjenesten har ansvar for. Studiet tar sikte på å bevisstgjøre den enkelte på egen funksjon og rolle både i forhold til pasienter, medarbeidere og andre yrkesgrupper. Arbeid med tema som utviklingsarbeid, kommunikasjon og samspillprosesser vil derfor være en viktig del av studiet. Det legges vekt på en nær sammenheng mellom drøfting av teori og studentenes reelle praksiserfaringer i de ulike tema. Studentene vil ha forskjellige erfaringer i ulike kontekster. Studiet vil bygge på disse erfaringene som grunnlag for undervisning og læring. Studiet skal øke studentenes kompetanse innen både tannhelse og pedagogikk, og særlig innen det mellommenneskelige samspillet mellom tannhelsepersonell, pasient, pårørende og andre samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet. 2. Målgruppe og opptakskrav Målgruppen er tannhelsepersonell. Opptakskrav er godkjent utdanning som tannlege, tannpleier eller tannhelsesekretær. Andre med relevant utdanning på høgskolenivå kan tas opp etter individuell vurdering. Studiet kan selges som oppdrag. Høgskolen og oppdragsgiver kan fastsette opptakskrav i samarbeid. Studieplass tildeles i samarbeid med oppdragsgiver eller tannhelsetjenesten. 3. Organisering Studiet er organisering som et deltidsstudium. Mellom fellessamlingene skal studentene gjennomfører arbeidskrav knyttet til i egen praksis. 4. Læringsutbytte Etter avsluttet studium skal studentene ha tilegnet seg kompetanse slik at de kan fremme formål i sentralt regelverk, først og fremst lov om tannhelsetjenesten gjennomføre og vurdere forebyggende og helsefremmende folkehelse- og tannhelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv delta i videreutvikling av tannhelsetjenesten Se nærmere informasjon i avsnittet «Emnebeskrivelse» (under). 5. Faglig innhold Studiet tilrettelegger for utvikling av kvalifikasjoner for å kunne utøve folkehelsearbeid i praksis. Det legges spesiell vekt på å utvikle studentenes pedagogiske kompetanse, og relasjonsledelse, kommunikasjon og folkehelse står sentralt i studiet. 3

4 Studiet består av tre hovedtemaer: Helse- og tannhelsefaglige strategier og prioriteringer Kommunikasjon og samarbeid. Utviklingsarbeid 6. Arbeidsformer Studiet er utviklings- og praksisorientert og har vekt på videreutvikling av studentenes kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier. Studiet er også opplevelses- og oppgaveorientert og bygger på deltakernes kompetanse og erfaringsgrunnlag. Gjennom teoristudier, erfaringsutveksling og analyse av egen praksis skal studiet bidra til å fremme kunnskapsutvikling og refleksjon. Dette fordrer aktiv deltakelse gjennom hele studiet. Arbeidsformene på samlingene vil veksle mellom forelesninger, øvelser, gruppearbeid, framlegg og drøftinger i plenum. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre et utviklingsarbeid knyttet til egen arbeidsplass. Dette arbeidet skal relateres til et tema eller område innen folkehelsearbeid og tannhelse, og studentene skal planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et utviklingsarbeid. Dokumentasjon av utviklingsarbeidet utgjør studiets eksamen. Studiet er delvis nettbasert. 7. Vurdering Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen og utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se nettsiden om lover og forskrifter Arbeidskrav - vurdering underveis Fagansvarlig gir veiledning på studentenes arbeid underveis i studiet. Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal kunne framstille seg til eksamen. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. Eksamen avsluttende vurdering I løpet av studiet skal studentene planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklingsarbeid i gruppe. Dokumentasjon av utviklingsarbeidet utgjør studiets eksamen. Den formelle vurderingen fremgår av tabellen. Denne danner grunnlag karakterutskriften. Emnekode Emnenavn Sp Eksamensform Vurderingsuttrykk KTANN Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell 15 Prosjekteksamen i gruppe Bestått/ ikke bestått 8. Kvalitetssikring Studiet følger høgskolens kvalitetssikringssystem og skal bidra til: å sikre høy kvalitet på utdanningene 4

5 å skape et godt studie- og læringsmiljø for studentene å sikre at studentene gjennomfører sine studier med gode resultater og innenfor normert tid Høgskolen skal gjennom sine studietilbud utdanne yrkesutøvere som gjennom sitt studium har tilegnet seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktige for deres personlige utvikling og som samtidig er relevante for det samfunn og den yrkesutøvelse de skal inngå i. Kvalitetssikringssystemet skal ivareta følgende funksjoner: sikre en stadig kvalitetsforbedring av høgskolens utdanningstilbud sikre at studentene når arbeidslivets behov for kompetente yrkesutøvere sikre at krav og forventninger fra overordnet myndighet ivaretas. Emnebeskrivelse Emnenavn KTANN Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Engelsk navn Health promotion and dental care Type studie Videreutdanning Studiepoeng 15 Semester Ett semester Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om - helse- og tannhelsefaglige strategier og prioriteringer - kommunikasjon og samarbeid - utviklingsarbeid Ferdigheter Studenten kan - gjennomføre forebyggende og helsefremmende folkehelse- og tannhelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv - delta i videreutvikling av tannhelsetjenesten Generell kompetanse Studenten kan - fremme formål i sentralt regelverk, først og fremst lov om tannhelsetjenesten Innhold Aktuelle temaer i studiet: Offentlig tannhelsearbeid Helseopplysning, helsefremmende og forebyggende arbeid 5

6 Rammefaktorer for folkehelsearbeidet Profesjonalitet og etikk Utviklingsarbeid Endringsvillighet og -motstand Kommunikasjon med ulike målgrupper Læring og veiledning Ledelse av tannhelsearbeid Gruppeprosesser og konflikthåndtering Arbeidsformer Dialogpreget undervisning Gruppearbeid og plenumsdiskusjon Egenstudier litteraturstudier Loggskriving med refleksjon over opplevelser og erfaringer Utprøving i egen praksis Veiledning Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et utviklingsarbeid Arbeidskrav Deltakelse på fellessamlinger. Det kreves minst 80% tilstedeværelse. Presentere utviklingsarbeidet for medstudentene. Eksamensform Prosjekteksamen i gruppe. Vurderingsuttrykk Bestått/ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Alle tilgjengelige Sensorbruk En intern sensor Litteratur Hartviksen, M., & Kversøy, K. S. (2008). Samarbeid og konflikt: to sider av samme sak : SØT-modellen. Bergen: Fagbokforlaget Kversøy, K. S. (2005). Etikk - en praktisk vinkling: ulike perspektiver på det etiske landskapet. Bergen: Fagbokforlaget Mathisen, P., & Høigaard, R. (2004). Veiledningsmetodikk: en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis (3 ed.). Oslo: Universitetsforlaget 6

7 Skau, G. M. (2011). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker (4 ed.). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. 7

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Informasjon om studiet Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Målgruppe og formål Kurset er et videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Saksdokumenter: Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Saksdokumenter: Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. STYRESAK Styremøte 6. mai 2014 Saksnr.: S-sak 19/14 Godkjenning videreutdanning i entreprenørskap Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 29.04.2014 Saksbehandler: Seniorrådgiver Siren Tjøtta Arkivnr: Saksdokumenter:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer