Samfunnsodontologisk forum Bjørn Ellingsæter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter"

Transkript

1 Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter

2 Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat Bjørn Ellingsæter

3 Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste (1/4) offentlig organisert og finansiert tjenesteyting som sosialpolitisk virkemiddel lov om tannhelsetjenesten - hvem skal få Privat tannhelsetjeneste fri etablering, ingen regulering eller styring fri prisfastsetting tilbud/etterspørsel

4 Problem i tannhelsetjenesten Vanskelig rekruttering til og stabilitet i den offentlige sektor Overetablering i den private sektor Lite samarbeid mellom sektorene Yngre tannleger foretrekker å jobbe sentralt og ikke perifert, delvis uavhengig av sektor Svakheter i markedet for tannbehandling Forventet mangel på tannpleiere (avhengig av arbeidsgivere, egen-etablering) Fremskrevet mangel på tannleger Holst, Forum 2003 Vanskelig rekruttering til privat praksis i enkelte områder

5 Stortingsmeldinga. Focus: sosial utjevning - hjelpe dem som trenger det mest. Det innebærer å gjøre tjenestene bedre tilgjengelig for dem som trenger det mest, sett i lys av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Gruppe-tenkning framfor generell trygderefusjon. Tilbudet skal være oppsøkende. Det oppsøkende tilbud flere grupper avtaler med privatpraktiserende

6 Oppsøkende tilbud er riktig ut fra: tannsykdommenes egenart når man har problemer med å ta vare på egen tannhelse når det er barrierer mot å oppsøke tannhelsetjenesten eller etterspørre tannhelsetjenester 1992

7 Den offentlige tannhelsetjenestens ansvar Personer med spesielt behov for oppfølging fra barne-/ungdomsår til voksen alder. Personer som har behov for oppsøkende tilbud og spesielt behov for omsorg. Personer med sjeldne lidelser der det er behov for ekstra kompetanse. 1992

8 Organiserte løsninger Barn og ungdom Psykisk utviklingshemmede. Personer med nedsatt funksjonsevne, behov for omsorg. Kronisk syke og funksjonshemmede. Andre grupper. Folkehelsearbeid Trygd Personer som ikke har behov for et oppsøkende tilbud, men behov for økonomisk støtte Personer som er i stand til selv å ta initiativ til å få behandling og oppfølging

9 Verdiforskyvning - god arbeidskraft De eldre kollektivt klasse arbeider lønn hardt arbeid fag møte til rett tid følge instrukser kunne sine ting stabilitet pliktoppfyllelse presisjon De yngre individuelt nettverk medarbeider innhold hard fun karriere fleksibilitet samarbeidsevne se muligheter formulere prosjekter omverdensorientering helhetsorientering Institutt for framtidsforskning, København

10 Noen fakta Kunnskapsarbeiderne vil stille krav høy lønn og ISDN kontinuerlig etter- og videreutdanning avviser tradisjonelle hierarkiske kontrollstrukturer fleksibilitet arbeidstid og arbeidssted mest opptatt av seg selv liten organisasjonslojalitet krever ubegrenset ros og oppmerksomhet Rektor T.Reve, BI, 1999

11 Unge tannleger ønsker å jobbe nær tettsted jobb for ektefelle god inntekt, prestasjonslønn hjemsted ikke viktig faglig utviklende sosialt og lærende miljø Holst, Forum 2003

12 Fagmiljøer der tannleger har lyst å arbeide god distriktspolitikk Klinikkstruktur er en forutsetning.. Entannlegeklinikkenes tid må være over.. En utfordring

13

14 kanskje at man må være villig til å svelge noen distriktskameler. Helsetjenester er fundamentalt og lovpålagt, og derfor må Staten være villig til å styre ressursene dit hvor behovet er til enhver tid. Kampen om å beholde de enmannsbetjente tannlegekontorene vil i så fall bli en bakstreversk kamp som mangler rot i virkeligheten. Også i distriktene, inkludert Valdres, må vi til tider ta inn over oss at tidene forandrer seg og at resepten også må tilpasses utviklingen.

15 Lillehammer tannklinikk: Sentralklinikk Allmenntannleger Pedodontist, kjeveortoped, oralkirurg, master i kariologi

16 Gjøvik Gjøvik tannklinikk: Sentralklinikk 5 tannleger og 2 tannpleiere Høyskole Avansert industri/høyteknologi Sykehus Gode kommunikasjoner

17 Hvem samarbeider vi med?

18 Ikke alt er nytt. Lov om tannhelsetjenesten.. utføres enten av fylkeskommunens ansatte eller private som har avtale... ansvar for samordning av Den offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor

19 Ansvarliggjøre de private tannlegene i å løse offentlige oppgaver fritt tannlegevalg Hvordan forplikte private tannleger? Appellere til samfunnsansvar? Mange avtaleformer: fra totalansvar i et bestemt område til enkelte pasientgrupper har også sårbarhet Må ha samme plikter som i off. tannhelsetjeneste Ikke adgang til å velge bort Oppsøkende tilbud sørge for at alle blir kjent med retten sin til tjenester

20 Rapportering omfattende rapportering i dag Avtaler hva skal det koste? Takster? Gir økt byråkratisering Mange avtaler fungerer godt har løst oppgavene for rusgruppene Hva med valgfriheten der det ikke er noe å velge i?

21 Konklusjon For ensidig fokusering på at oppgavefordeling offentlig - privat er løsningen Utredninger og forsøk?

22 Utredninger etc Tannhelsetjenesten i Norge Helsedirektoratet 1998 Tannlegestabilitet og kvalitet i NN tannhelsetjeneste Htil 1998 Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge - Htil 1999 Tenner for livet helsef og foreb virk (rev. / nytt opplag 2004) SHdir 1999 Utredning om tannlegebehov i Norge og tannlegeutdanning i Tromsø SHD 2000 Utdanning av spesialister og opprettelse av regionale odontologiske kompetansesentra - Htil 2002 Konferanse om forebyggende tannpleie en rapport SHdir 2002Utredningen fra SHD og UFD om behov for økning av tannlegeutdanningen i Norge 2003 Oppgavefordeling mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten SHdir 2003 Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer SHdir 2003 Tannhelsetjenesten fordeling, oppgavef, samarbeid o/p HD 2004 Amalgambruk i norsk tannhelsetjeneste i SHdir 2004 Gap opp og skyld, men på hva? - SHdir 2004 Futt prosjektet sluttrapport SHdir 2004 Tannhelsetjenesten i Norge - Htil 2004 Tiltaksplan for rekruttering til offentlig helsearbeid HD 2005 NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet 2007 St. meld. nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester

23 Samfunnsodontologisk forum 1992: 1999: 2003: 2005: Tromsø : 2018:?? Rjukan utredning og utfordringer Lillehammer tannlegemangel og utdanning i Tromsø Røros rekruttering osv Molde problemet er det samme

24 Takk for oppmerksomheten!