Litteraturliste bachelor i tannpleie Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis."

Transkript

1 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009). Kunnskap er egenmakt. Tidsskriftet sykepleien 97(5), Gammersvik, Å. (2012). Helsefremmende arbeid i sykepleie. I Å. Gammersvik & T. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie - i teori og praksis (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Helsedirektoratet. (2007). Å snakke om endring - kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt (pp. 39). Oslo. Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (pp. 276). Oslo. Kristoffersen, N. J., Nordtvedt, F. & Skaug, E.A. (Red.). (2011). Grunnleggende sykepleie: Bind 1. Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar (2. utg.). Oslo: Gyldendal Kristoffersen, N. J., Nordtvedt, F. & Skaug, E.A. (Red.). (2011). Grunnleggende sykepleie: Bind 2: Grunnleggende behov (2. utg.). Oslo: Gyldendal Kristoffersen, N. J., Nordtvedt, F. & Skaug, E.A. (Red.). (2011). Grunnleggende sykepleie: Bind 3: Pasientfenomener og livsutfordringer (2. utg.). Oslo: Gyldendal Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Strand, B. H., Kuh, D., Shah, I., Guralnik, J., og Hardy, R. (2012). Childhood, adolescent and early adult body mass index in relation to adult mortality: results from the British 1946 birth cohort. Journal of Epidemiology & Community Health, 66(3), Walseth, L. T., & Malterud, K. (2004). Salutogenese og empowerment i allmenmedisinsk perspektiv. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 124(1),

2 Emne 4TAKL10: Kliniske tannpleieferdigheter, 15 studiepoeng Degre, M, & Steen, M. (2014) Mikrober, helse og sykdom Oslo: Gyldendal Akademisk. Edward, S. (2006). Odontologisk ordbok. (3. utg.). Stockholm: Gothia. Ernstsen, H. (2010). Tannhelsesekretær Vg3: helsefremmende arbeid. Høvik: Vett & viten. Hedmark fylkeskommune Smittevernrutiner i Tannhelsetjenesten 2007 Wilhelmsen, E. (2010). Tannhelsesekretær Vg3: yrkesutøvelse. Høvik: Vett & viten. Zimmerman, M. (Red. ). (2003) Hygien och smittskydd i tandvården. (2. utg.). Stockholm: Gothia. 4TAAFB10: Anatomi, fysiologi og biokjemi, 10 studiepoeng Nicolaysen, G. & Holck, P. (Red.). (2013). Kroppens funksjon og oppbygning. Oslo: Gyldendal. Risnes, S. (1995). ORAL BIOLOGI. Histologi Anatomi Fysiologi for oralhelseteamet. Kompendium. Oslo. 2

3 4TABU10: Tannpleie for barn og unge, 10 studiepoeng Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal Hansson, B. O. & Ericson, D. (2008). Karies: sjukdom och hål (2 [rev.] utg.). Stockholm: Gothia. Helsedirektoratet. (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold: handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ). (IS-0228). Oslo: Departementene. Kalikstad, B. (2009). Barn og medisiner. Oslo: Cappelen Damm. Korsnes, B. (2009). Mat og helse. Oslo: Cappelen akademisk forl. Lund-Iversen, K. (2008). Bra mat i barnehagen - råd, tips og oppskrifter: veiledningshefte for barnehagepersonell. (IS-1536). Oslo: Helsedirektoratet. Mejàre, I., Modéer, T. & Twetman, S. (2008). Pedodonti (2. utg.). Stockholm: Gothia. Mitchell, L. (2013). An introduction to orthodontics (4.utg.). Oxford: Oxford University Press. 4TAET11: Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag, 5 studiepoeng Helse- og omsorgsdepartement. ( ). Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. (St.meld.nr.35). Oslo: Departementet. Kversøy, K. S. (2013). Etikk - en praktisk vinkling: en verktøykasse med ni perspektiver (2. utg. utg., s.51-78). Bergen: Fagbokforl. Norsk Tannpleierforening. (2009). Yrkesetiske retningslinjer for tannpleiere. Oslo: Norsk Tannpleierforening. Norsk Tannpleierforening. (2013). Tannpleierfunksjon, oral helse og tannpleiefag mot Oslo. Pasient- og brukerrettighetsloven., LOV (LOV ) 3

4 2.studieår 4TAVO10: Tannpleie for voksne, 20 studiepoeng, Axéll, T. (2009). Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom: klinisk diagnostik och behandling. Stockholm: Gothia Förlag. Fejerskov, O. & Kidd, E. A. M. (Red.). (2008). Dental caries: the disease and its clinical management (2. utg.). Oxford: Blackwell Munksgaard. Gröndahl, H.-G. (Red.). (2008). Oral radiologi (4. uppl. utg.). Stockholm: Gothia. Hals, A. (2007). Å snakke om endring: kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. (IS-400). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Ivarsson, B. H. & Sjögren, K. (2013). MI - motiverande samtal: Praktisk handbok för tandvården. Stockholm: Gothia. Klinge, B. (2012). Parodontit: en introduktion (5 [rev.] uppl. utg.). Stockholm: Gothia. Lindhe, J., Karring, T. & Lang, N. P. (Red.). (2003). Clinical periodontology and implant dentistry (4. utg.). Oxford: Blackwell Munksgaard. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (Red.). (2013). Legemidler og bruken av dem (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal Solheim, T. & Søland, T. (2010). Oral patologi for tannpleiere (4 utg.). Oslo: Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 4

5 4TAEL10: Tannpleie for eldre 10 studiepoeng, Jinghede, A.& Johnson, G. (2008). Handbok i akuttandvård. Stockholm: Gothia. Løkken, P., Skjelbred, P. & Skoglund, L. A. (2007). Tannbehandling av pasienter som medisineres med bisfosfonater. Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 117, Rosén, A. (2008). Lokalanestesi och smärta. Lund: Studentlitteratur. Statens helsetilsyn. (1999). Tenner for livet: helsefremmende og forebyggende arbeid. Oslo: Statens helsetilsyn. Strand, G. V., Wolden, H., Rykkje, L., Gjellestad, Å. & Stenerud, G. Munnstell når livet er på hell. Den norske tannlegeforenings Tidende, 2005; 115 nr. 15, Willumsen, T. m., Wenaasen, M., Armingohar, Z. & Ferreira, J. (2008). Sykepleie og oral helse: guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo: Gyldendal 4TAFO20: Folkehelse i et samfunnsperspektiv, 10 studiepoeng Brodtkorb, E., & Rugkåsa, M. (Red.). (2009). Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. (2009). (2. utg.). Oslo: Gyldendal Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg.). Oslo: Gyldendal Kristoffersen, N. J., Nordtvedt, F., & Skaug, E.-A. (Red.). (2011). Grunnleggende sykepleie 1 Oslo: Gyldendal Akademiske Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: i teori og praksis (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Sletteland, N. (2012). Helsefremmende lokalsamfunn. Oslo: Gyldendal 5

6 3.studieår 4TASP10: Tannpleie for personer med spesielle behov, 20 studiepoeng, Friis-Hasché, E., Willumsen, T. & Jensen, H. H. (2003). Hvorfor giver tandpleje angst? Den norske tannlegeforenings tidende(113 (1), Meurman, J. H. & Grönroos, L. (2010). Oral and dental health care of oral cancer patients: hyposalivation, caries and infections. Oral Oncology, 46(6), doi: /j.oraloncology Snoek, J. E. & Engedal, K. (2008). Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer (3. utg.). Oslo: Akribe. Statens helsetilsyn. (1999). Tenner for livet: helsefremmende og forebyggende arbeid. Oslo: Statens helsetilsyn. Storhaug, K. & Den norske tannlegeforening (Red.). (1991). Tann- og munnstell for hjelpetrengende (Vol. er tilgjengelig online). Bekkestua: NKI ; Oslo : Den norske tannlegeforening. Storhaug, K. & Den norske tannlegeforening (Red.). (1991). Tannpleie for funksjonshemmede og kronisk syke (2. utg. utg. Vol. er tilgjengelig online). Bekkestua: NKI ; Oslo : Den norske tannlegeforening. Aktuelt fagstoff, artikler, retningslinjer og lovverk. 4TARI10: Tannpleie for barn og unge i risikogruppe, 15 studiepoeng Barne-, likestillings- og omsorgsdepartementet. (2000). FNs konvensjon om barnets rettigheter. Oslo: Departementet. Barne- og familiedepartementet. ( ). Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn. Oslo: Departementet. DeBate, R. D., Tedesco, L.A. & Kerschbaum W.E. (2005). Knowledge of Oral and Physical Manifestations of Anorexia and Bulimia Nervosa Among Dentist and Dental Hygienists. Journal of Dental Education, 69(3), Skårderud, F., Rosenvinge, J.H. & Götestam, K.G.,. (2004). Spiseforstyrrelser - en oversikt (Vol. 2004, s ). Tidsskrift for Den norske legeforening. Statens helsetilsyn. (2000). Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten. (IK-2714). Oslo: Statens helsetilsyn. 6

7 4TABA10: Bacheloroppgave, 15 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg. utg.). Oslo: Gyldendal Johannessen, A., Tufte, P. A. & Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstrakt. Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V. & Reinar, L. M. (2012). Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok (2. utg.). Oslo: Akribe. 7

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN ARBEIDSHEFTE Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUINTEN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie INNHOLD 1. Innledning... 3 Intensivsykepleierens

Detaljer

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Av Merete Sjåstad, hovedforfatter. Sykepleier ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus, ved en avdeling for utredning og behandling

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Mat og Helse, første 30 studiepoeng

Mat og Helse, første 30 studiepoeng Mat og Helse, første 30 studiepoeng Innledning I den tverrdepartementale handlingsplanen for et bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 legges det vekt på å utjevne sosiale forskjeller i helse. Skolen

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO 05.05.2014

Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO 05.05.2014 TANNHELSETJENESTENS MULIGHET TIL Å AVDEKKE OMSORGSSVIKT OG BARNEMISHANDLING Barnevernkonferansen 2014 for Oslo og Akershus Klækken Hotell 24. april Anne Rønneberg anne.ronneberg@odont.uio.no Vedtatt av

Detaljer

En forsvarlig skolehelsetjeneste?

En forsvarlig skolehelsetjeneste? En forsvarlig skolehelsetjeneste? 18 19 En forsvarlig skolehelsetjeneste? Skolehelsetjenesten, med helsesøster i spissen, skal ikke bare gi vaksiner eller gi råd om kosthold og prevensjon. Helsesøster

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

Væske og ernæring til pasienter med kort tarm. NSF/FSG Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2010 Gastrosykepleier Nina Lindheim, Sykehuset Telemark

Væske og ernæring til pasienter med kort tarm. NSF/FSG Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2010 Gastrosykepleier Nina Lindheim, Sykehuset Telemark Væske og ernæring til pasienter med kort tarm NSF/FSG Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2010 Gastrosykepleier Nina Lindheim, Sykehuset Telemark Hva er kort tarm-syndrom? Malabsorpsjonstilstand som oppstår

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleieren har sitt arbeid i kirurgisk virksomhetsområde der hun/han møter mennesker i alle livsfaser og

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Brukere av sosiale medier og kunnskap om tannhelse belyst gjennom en studie av innlegg på nettsiden Klara Klok 1

Brukere av sosiale medier og kunnskap om tannhelse belyst gjennom en studie av innlegg på nettsiden Klara Klok 1 Brukere av sosiale medier og kunnskap om tannhelse belyst gjennom en studie av innlegg på nettsiden Klara Klok 1 Tordis A. Trovik, Bolette Raunholm & Maryanne Ørsleie Introduksjon Sosiale medier er et

Detaljer

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Per Kvinlaug Master of Public Health MPH 2011:9 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende

Detaljer

Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie

Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie Master i klinisk sykepleie Høyskolen i Bergen Juni 2014 Presentasjon 15.04.2015 Presentasjon: Bakgrunn - hvorfor er temaet interessant

Detaljer

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; X: 242-248 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Hjemmesykepleier har en unik mulighet til å oppdage pasienter med depressive symptomer,

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse

Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse Fagutviklingssykepleier Randi Ween rween@hotmail.com Introduksjon Studiens hensikt var å undersøke hvordan læring foregår.

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Demens Hvordan ta vare på verdigheten? nr. 3-2013 årgang 5. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Demens Hvordan ta vare på verdigheten? nr. 3-2013 årgang 5. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Sansestimulering med enkle midler Smertebehandling ved demens Bli med på Mørketidskonferansen Geriatrisk sykepleie nr. 3-2013 årgang 5 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Detaljer

Rusproblemer blant eldre er ofte

Rusproblemer blant eldre er ofte Rus Rusproblemer blant eldre Av Siri Ytrehus professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse, Oslo, hvor hun er faglig ansvarlig for et masterprogram i helse- og sosial faglig arbeid

Detaljer