Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)"

Transkript

1 Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag

2 Motiverende samtale Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer. Utforske grunner til endring Bearbeide ambivalens Fremme beslutningstaking Styrke tiltro til egen mestringsevne 2

3 Viktige erkjennelser: Mennesker påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv, enn slike som andre har oppdaget (Pascal 17. århundre) Folk endrer seg ikke som følge av gode bevis og objektive sannheter om at status quo ikke er en god løsning. Mennesker blir både motivert/ demotivert av å høre seg selv snakke ( Miller /Rollnick 2002) Rådgiving /veiledning om endring av helseatferd er mer enn å gi faktainformasjon. (West m.fl. 2000) Mennesker lærer ved å høre seg selv snakke Ting kan bli klarere når pasienten klarer å uttrykke dem i ord og når en hører seg selv uttrykke dem Vi påvirkes ikke bare av hva vi tenker. Prosessen går også i motsatt retning i den forstand at en handling eller uttalelse påvirker måten vi tenker på. 3

4

5 Samarbeid, respekt og empati Det essensielle i all terapeutisk virksomhet er bestemte holdninger og ikke teknikker og metoder. (Rogers klientsentret terapi 1953) Akseptering Respekt Ekthet Nøyaktig empati- Se pasientens problemer gjennom hans/hennes øyne, uten å bli en del av den andre øyne Innsikt, forståelse, innlevelse i det som pasienten forteller om 5

6 Motstand - en naturlig reaksjon på påvirkningsforsøk Klient /pasient Motstand er tanker og følelser og atferd hos klienten, som kommer i veien for den endring som rådgiver synes er ønskelig eller nødvendig. ( Miller/Rollnick 2000) Rådgiver/helsearbeider Konfrontasjon/overtalelse/ korrigeringer - aktiverer forsvarsposisjon Krangling Avbrytning Ignorering Benektning Veilederstil Fastlåste oppfatninger (stereotypier) Irritasjon Oppgitthet 6

7 Tautrekking v.s. Pardans. 7

8 Påvirkes av sin egen stemme når de argumenter for noe. Jeg lærer hva jeg tror på, når jeg hører meg selv snakke! Forpliktelse i forhold til det de selv har uttalt. Unngå ikke motiverende ytringer, dvs. uttalelser som argumenterer mot innsikt, egenbekymring, og erkjennelse. Fokusere på selvmotiverende ytringer Motivasjon og mestring 8

9 Motivasjons diskrepans Motivasjon skapes når min atferd ikke samsvarer med: Mitt verdisystem Min selvrespekt Mitt /mine idealer som menneske Slik ville du gjerne være Slik er du Motivasjon skapes ved å øke dissonansen - ved å klargjøre manglende samsvar mellom den en er og den en ønsker å være ( skaper en kognitiv dissonans) Ambivalens: Sameksistens av motstridende og uforenelige følelser og holdninger Motivasjonskonflikt- når motivasjon trekker i flere retninger. Jeg må, men jeg vil ikke. 9

10 TILTRO OG MESTRINGSFORVENTNING Egeninteresse ( grad av viktighet) Hva ønsker pasienten Opplevelse å bli verdsatt/akseptert. Mestringstillit (tiltro til egen evne) Begrepet mestringsforventning er viktig for å forstå klientens valg i forhold til å endre atferd. 10

11 Ambivalens - Det viktigste psykologiske begrep for å forstå hvorfor endring av atferd er vanskelig (Orford 2001). Ambivalens= Ambi (begge) Valens (kraft) Motstridende tanker/følelser for noe 11

12 Grunnholdning i motiverende samtale Klientsentrering Endringsfokus Den objektive sannhet ikke viktig Endring kommer innenfra Betydning av endringsarbeid Fokusere på selvmotiverende ytringer Fokus på autonomi ( pasientens tanker, oppfatninger og opplevelser) Samtalen skal bidra til endring hos pasienten Det er personens oppfatning av virkelighet som er interessant. Kan ikke påføres utenfra Med en reflekterende distanse til problemet

13 Litteratur motiverende samtale Prescott & Børtveit - Helse og atferdsendring,gyldendal akademisk 2004 Barth & Näsholm, Motiverende samtale endring på egne vilkår Fagbokforlaget (2007) MILLER, W.R. & ROLLNICK, S. Motivational interviewing: Preparing people to change, 3 nd ed. (Guilford press, London (2012) Barth, Børtveit & Prescott Endringsfokusert rådgivning.gyldendal akademisk (2002) Rogers,C.R. A theory of therapi, Personality and interpersonal relationships as developed in the the clientcentred framework,new York. Mc-graw hill (1959) Rollnick, S., Miller, W.R. og Butler, C.C. (2008) Motivational Interviewing in Health Care. Helping Patients Change Behaviour. New York: Guilford Press. Proschaska & Diclemente, Towards a comprehensiv model of change, New York plenum press(1986) Bem, D.J. (1972) Self-perception Theory. I: Berkowitz, L. (red.) Advances in experimental Social Psychology, Vol.6. New York: Academic Press. Brehm, S. og Brehm, J. (1981) Psychological Reactance: A Theory of Freedom and Control.New York, NY: Academic Press. Ivarsson, B.H. (2010) Motiverende intervju. Praktisk håndbok for helse - og omsorgssektoren. Stockholm: Gothia forlag.

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Janne Årstad, KORFOR

Janne Årstad, KORFOR Janne Årstad, KORFOR Motivasjon og endring hos personer med rusmiddelproblemer. En kunnskapsstatus om forståelse og anvendelse av motivasjonsbegrepet innenfor MI-intervensjoner KORFOR-rapport 2012/01 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva gjør miljøterapi til terapi?

Hva gjør miljøterapi til terapi? alicja olkowska og berit landmark Hva gjør miljøterapi til terapi? Artikkelen er tidligere publisert i Fontene 9/2009 og gjengis her med forfatternes og Fontenes tillatelse Noe av det som spesifikt kjennetegner

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Du er alltid mer COACHING

Du er alltid mer COACHING COACHING Du er alltid mer Gillian Godtfredsen underviser i coaching og NLP. Det handler om å hjelpe andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier hun. Vi møtte henne til en prat om

Detaljer

Forventning om mestring

Forventning om mestring Forventning om mestring et perspektiv på aktivitetsmotivasjon blant klienter med depresjon Av marita mostad, mariken røsnes skjelbred, velsemøy bråten og tore bonsaksen Abstrakt Bakgrunn: Depresjon er

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Norges barnevern with the title: Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid following

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Barn med to hjem Greta Sviggum

Barn med to hjem Greta Sviggum Barn nr. 3 2001:9-27, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barn med to hjem Hvordan opplever og takler barna at mor og far flytter fra hverandre? Blir det stående som en traumatisk hendelse

Detaljer

Er arbeid helsefremmende?

Er arbeid helsefremmende? Fra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv: Er arbeid helsefremmende? Sammendrag: Artikkelen ser på menneskets grunnleggende behov for å være i aktivitet og arbeid. Er det sammenheng mellom aktivitet og

Detaljer

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Av Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik I en undersøkelse om trivsel blant mer enn 2000 norske lærere er det et stort flertall som trives

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Skal vi danse? Om korrupsjon og moralsk ansvar

Skal vi danse? Om korrupsjon og moralsk ansvar pof-2011-4.book Page 39 Thursday, October 27, 2011 11:24 AM Skal vi danse? Om korrupsjon og moralsk ansvar Øyvind Kvalnes og Nigel Krishna Iyer Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Veiledning av nye lærere

Veiledning av nye lærere Veiledning av nye lærere Marit Ulvik, UiB Jeg vil ha et liv nå også! (ny lærer) Når du kommer dit, så opplever du veldig mye som du ikke har lest om i noen bok (ny lærer). 1 Hva vi vet Mange slutter de

Detaljer

Hva er viktig for god omsorg?

Hva er viktig for god omsorg? 1 Hva er viktig for god omsorg? En studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning Hovedfagsoppgave Kirsti Kvåle Bergen, juni 1997 Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer