STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh"

Transkript

1 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng (5 vt) b - Alternative kostholdsmetoder - vurdering av ulike kosttyper. 7,5 studiepoeng (2,5 vt) c - Klinisk ernæring - en innføring 7,5 studiepoeng (2,5 vt) Omfang totalt 30 studiepoeng (10 vekttall) a KOST OG ERNÆRING - grunnleggende prinsipper Omfang 15 studiepoeng (5 vt) Mål Bedre levevaner og bedre kostvaner har en viktig plass i alt helsefremmende og forebyggende arbeid. Hele forbrukersamfunnet har behov for opplæring om kost og ernæring i et helsefremmende perspektiv. Dette kan først oppnås gjennom arbeid innen mange ulike arenaer, bl.a. også gjennom naturmedisinske terapiformer. Studiet tar sikte på å utvikle studentens evner til å arbeide selvstendig med faglige oppgaver og kunne se ernæring og metabolismen som et sentralt emne for å forstå vesentlige hverdagsproblemer innen kosthold og helse. Målet med kurset er at studenten gjennom studiet skal: - kunne vurdere kostholdets betydning for helsen - få kunnskaper om ernæringsforskning, ernæringsepidemiologi og studiedesign og hvordan slik forskning danner grunnlaget for offentlige anbefalinger til befolkningen for å forebygge sykdom - få kunnskaper om norsk kostholdsutvikling - bli kjent med retningslinjer for norsk ernæringspolitikk - få innsikt i hvordan mat og måltider påvirkes av sosiale, kulturelle og økonomiske forhold. - gjøres kjent med lover og forskrifter som er relevant for ernæring og helse - gjøres kjent med de energigivende og de ikke-energigivende næringsstoffene. Faglig innhold KOSTHOLD OG HELSE Hovedemner - Ernæringsfysiologi med biokjemi - Livsstilssykdommer - Ernærings- og matforsyningsproblematikk - Planlegging og vurdering av kosthold for ulike grupper - Mat og kultur Delemner - Næringsstoffenes oppbygging av energigivende- og ikke-energigivende næringsstoffer karbohydrater vitaminer fett mineraler protein elektrolytter alkohol sporstoffer

2 2 - Metabolismen - Overvekt - Mat, kultur og religion Arbeidsformer I kurset vil studenten lære å ta ansvar for egen læring. Teoretiske studieemner vil bli vektlagt sammen med problembasert læring. Vitenskapelig tenkemåte og aktuelle forskningsresultater vil danne grunnlag for studiet. Foruten de generelle arbeidsformene som er skissert i studieplanen, er følgende arbeidsformer aktuelle i kurset: - prosjektarbeid samt individuelle arbeidsoppgaver - seminar og problembasert læring - estimering av egne og medstudenters kostvaner samt forslag til endring etter SE sine retningslinjer Evaluering Det bør være samsvar og sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsformer og vurdering. For å forstå studieenheten må studenten ha oppnådd forståelse av den indre struktur, sammenhenger og det helsefremmende og forebyggende perspektiv innen fagområdet ernæring og helse. Vurderingsgrunnlaget omfatter teoretiske oppgaver såvel som formidlingsmetoder innen ernæring. Vurdering skal blant annet også omfatte: - studentenes vurdering av eget arbeid - vurdering av innhold, opplegg og arbeidsformer i kurset - studentens resultat under og ved slutten av kurset - et prosjektarbeid skal utarbeides innen en gitt tidsfrist, for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenten har rett til veiledning under arbeidet. Kurset avsluttes med en 6 timers intern individuell eksamen med gradert karakter. Det gis gradert karakter etter gjeldende regler for høgskoler og universiteter. Karakter gis etter en skala fra A til E. A som beste karakter og F som stryk. Sensurering foretas av ekstern sensor og faglærer. I tvilstilfeller avgjør sensor karaktersetting.

3 3 b Omfang ALTERNATIVT KOSTHOLD - vurdering av ulike kosttyper 7,5 studiepoeng (2,5 vt) Kurs b bygges på kunnskaper fra kurs a. Mål Studentene skal gjennom kurset kunne foreta en faglig vurdering av ulike typer kosthold som avviker fra tradisjonell normalkost. Studentene skal gjennom kurset få kjennskap til: - historikk og bakenforliggende årsaker til et avvikende kosthold - religiøse matforskrifter og mattabuer - ernæringsfysiologisk og medisinsk vurdering - effekter av ulike former for kosttilskudd - urtenes virkning Faglig innhold Hovedemner MAT, KULTUR OG RELIGION Delemner - Ulike typer kosthold, frivillig, valgt eller pålagt - Mat-tabuer - Alternative kostholdsformer og idealisme - Alternativt kosthold av dietetiske grunner - Matallergi og intoleranse - Vegetarkost / helsekost - Slankekost / «Fit for Life» / fastekurer - Makrobiotikk - Kosttilskudd - Tilsetningsstoffer, bestråling av mat og genmodifisert mat - Kost som avviker fra normalkosten og erstatninger Hovedemne Delemner URTER - Urtenes betydning - historikk - Hva er urtemedisin - Urtenes anvendelsesområder Arbeidsmetoder I kurset vil studenten lære å ta ansvar for egen læring. Teoretiske studieemner vil bli vektlagt sammen med problem basert læring. Vitenskapelig tenkemåte og aktuelle forskningsresultater vil danne grunnlag for studiet. Foruten de generelle arbeidsformene som er skissert i studieplanen, er følgende arbeidsformer aktuelle i kurset: - kritisk og analytisk lesning basert på relevante artikler fra kostholdsforskningen - prosjektarbeid og individuelle arbeidsoppgaver vil bli gitt i kurset.

4 4 Evaluering Det bør være samsvar og sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsformer og vurdering. For å forstå studieenheten må studenten ha oppnådd forståelse av den indre struktur innen fagområdet alternativt kosthold og helse. Vurderingsgrunnlaget omfatter teoretiske oppgaver så vel som formidlingsmetoder innen ernæring. Vurdering skal blant annet også omfatte: - studentens vurdering av eget arbeid - vurdering av innhold, opplegg og arbeidsformer i kurset - studentens resultat under og ved slutten av kurset - et særarbeid i form av prosjektarbeid innen en gitt tidsramme. Vurderingsgrunnlaget omfatter en teoretisk oppgave i form av et prosjektarbeid. Studenten må ha levert og fått godkjent prosjektarbeidet innen en gitt tidsramme. Studenten har rett til veiledning under utarbeiding av oppgaven. Sensurering av prosjektoppgaven foretas av faglærer. Det skal være bestått ikke bestått på oppgaven. C Omfang KLINISK ERNÆRING - en innføring 7,5 studiepoeng (2.5 vt) Studiet i klinisk ernæringslære bygger på gjennomført og bestått eksamen fra ernæringskursets første del (indikert med 15 studiepoeng,(5 vt). Mål Det stilles ofte sammenheng mellom kost og sykdom. Studentene vil gjennom kurset få kjennskap til: - biokjemiske reaksjoner/ernæringsfysiologi - kostholdsforskning - ernæring ved hjerte- og lungesykdom - underernæring, immunforsvar og infeksjon - kosthold for ulike grupper mennesker - dietetiske forholdsregler ved ulike sykdommer og retningslinjer for kosthold til ulike grupper - ulike typer spiseforstyrrelser og mulige årsaker til disse Faglig innhold KLINISK ERNÆRING Hovedemner - Ernæringsfysiologi med biokjemi - Kostholdsforskning - Vurdering av kostholdsdata på ulike nivåer - Aktuelle kostholdsundersøkelser - Spiseforstyrrelser - anoreksi / bulimi Delemner - Fordøyelsen

5 5 - Vurdering av ulike gruppers kostbehov ernæringsstatus energibehov kost m. avvikende konsistens faste - Estimering og vurdering av koster/kostholdsundersøkelser - Kostendringer ved sykdom og mangelsykdommer hjerte- og karsykdommer kreft diabetes osteoporose intoleranse og allergi andre aktuelle sykdommer og mangelsykdommer Arbeidsformer I studiet vil studenten lære å ta ansvar for egen læring. Teoretiske studieemner vil bli vektlagt sammen med problembasert læring. Vitenskapelig tenkemåte og aktuelle forskningsresultater vil danne grunnlag for studiet. Foruten de generelle arbeidsformene som er skissert i studieplanen, er følgende arbeidsformer aktuelle i kurset: - bruk av dataprogram og relevant informasjonsteknologi - seminar med problembasert læring - estimering av kostvaner og forslag til endring etter SE sine retningslinjer - Vurderingsgrunnlaget omfatter en teoretisk oppgave i form av et prosjektarbeid. Studenten må ha levert og fått godkjent prosjektarbeidet innen en gitt tidsramme ca.10 sider. Studenten har rett til veiledning under utarbeiding av oppgaven. Sensurering av prosjektoppgaven foretas av faglærer. Det skal være bestått ikke bestått på oppgaven Evaluering Kurset avsluttes med en 4 timers intern individuell eksamen med gradert karakter. Det gis gradert karakter etter gjeldende regler for høgskoler og universiteter. Karakter gis etter en skala fra A til E. A som beste karakter og F som stryk. Sensurering foretas av ekstern sensor og faglærer. I tvilstilfeller avgjør sensor karaktersetting.

6 6 Pensum/litteratur Studentene skal arbeide med faglitteratur som er sentral i forhold til emnene som tas opp. Litteraturlisten vil måtte endres fra år til år ettersom aktuell litteratur kommer til. Dette må skje i samarbeid mellom faglærerne og studentene. Høgskolen vil vurdere fortløpende revisjon og justeringer av pensumlister. anledninger. Tittel Forfatter Forlag Utgitt ISBN-nr Pris (ca.) Mat & Medisin Drevon Høyskoleforlaget Klinisk ernæring Hessov Munksgaard, Danmark Optimal næring Eva Lydeking-Olsen Ca. kr Grunnleggende Ernæringslære Jan I. Pedersen; Anette Hjartåker; Sigmund A. Anderssen Gyldendal akademisk Støttelitteratur Tittel Forfatter Forlag Utgitt ISBN-nr Pris (ca.) Medisinsk ordbok Nylenna Kunnskapsforlaget Ernæringsleksikon Thommessen et al Damm & Søn Blodtypedietten D'Adamo og Whitney Wem Naturlig slank Lindberg Gyldendal Den lille matvaretabellen Rønnaug Aarflot Fagerli : Kort og godt kjemi: Nils Olav Sjøberg Vett og Viten 2008 ISBN

Bachelorstudium i samfunnsernæring

Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor's Programme in Public Nutrition 180 studiepoeng - heltid Godkjenning Studieplan godkjent første gang av styret for Høgskolen i Akershus 1. mars 2005. Sist endret

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014

Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014 Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014 Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Hva er biopati?... 7 1.2 Hva består biopatiutdanningen av?... 7 1.3 Hva er naturmedisin?... 8 2 Overordnet

Detaljer

Mat og Helse, første 30 studiepoeng

Mat og Helse, første 30 studiepoeng Mat og Helse, første 30 studiepoeng Innledning I den tverrdepartementale handlingsplanen for et bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 legges det vekt på å utjevne sosiale forskjeller i helse. Skolen

Detaljer

Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener»

Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Navn Årsstudium i «Personlig trening» - Bestått delkurs 1 (PT1): Sertifisert PT - Bestått delkurs 2 (PT2): PT Diplomtrener Opptakskrav Opptakskravene til

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Haugaland Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Haugaland/ Haugesund, Sauda, Ølen og Karmøy Ernæring i pleie-

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan for tannteknikerutdanningen. Kull 2005-08

Studieplan for tannteknikerutdanningen. Kull 2005-08 1 Studieplan for tannteknikerutdanningen Bachelor programme in dental technology 180 studiepoeng Kull 2005-08 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Studieplanen er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 2 HISTORIKK... 2 FORMÅL... 2 PROFIL... 2 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 3 MÅLSETTING... 3 KOMPETANSE... 4 LÆRINGSFORMER... 4 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer