Litteraturliste bachelor i tannpleie Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis."

Transkript

1 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009). Kunnskap er egenmakt. Tidsskriftet sykepleien 97(5), Gammersvik, Å. (2012). Helsefremmende arbeid i sykepleie. I Å. Gammersvik & T. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie - i teori og praksis (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Helsedirektoratet. (2007). Å snakke om endring - kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt (pp. 39). Oslo. Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (pp. 276). Oslo. Kristoffersen, N. J., Nordtvedt, F. & Skaug, E.A. (2011). Grunnleggende sykepleie: Bind 1. Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar (2. utg.). Oslo: Gyldendal Kristoffersen, N. J., Nordtvedt, F. & Skaug, E.A. (2011). Grunnleggende sykepleie: Bind 2: Grunnleggende behov (2. utg.). Oslo: Gyldendal Kristoffersen, N. J., Nordtvedt, F. & Skaug, E.A. (2011). Grunnleggende sykepleie: Bind 3: Pasientfenomener og livsutfordringer (2. utg.). Oslo: Gyldendal Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Strand, B. H., Kuh, D., Shah, I., Guralnik, J., og Hardy, R. (2012). Childhood, adolescent and early adult body mass index in relation to adult mortality: results from the British 1946 birth cohort. Journal of Epidemiology & Community Health, 66(3), Walseth, L. T., & Malterud, K. (2004). Salutogenese og empowerment i allmenmedisinsk perspektiv. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 124(1),

2 Emne 4TAKL10: Kliniske tannpleieferdigheter, 15 studiepoeng Degre, M, & Steen, M. (2009) Mikrober, helse og sykdom Oslo: Gyldendal Akademisk Edward, S. (2006). Odontologisk ordbok. (3. utg.). Stockholm: Gothia. Ernstsen, H. (2013). Tannhelsesekretær Vg3: helsefremmende arbeid. Høvik: Vett & viten. Hedmark fylkeskommune Smittevernrutiner i Tannhelsetjenesten 2007 Universitetet i Bergen (2013) Propedeutisk kurs i klinisk forebyggende tannhelsearbeid Kompendium Widenheim, J., Renvert, S. & Birkhed, D. (2003) Förebyggande tandvård Stockholm: Gothia Wilhelmsen, E. (2010). Tannhelsesekretær Vg3: yrkesutøvelse. Høvik: Vett & viten. Zimmerman, M. (2003) Hygien och smittskydd i tandvården. (2. utg.). Stockholm: Gothia. 4TAAFB10: Anatomi, fysiologi og biokjemi, 10 studiepoeng Nicolaysen, G. & Holck, P. (Red.). (2013). Kroppens funksjon og oppbygning. Oslo: Gyldendal. Risnes, S. (1995). ORAL BIOLOGI. Histologi Anatomi Fysiologi for oralhelseteamet. Kompendium. Oslo. 2

3 4TABU10: Tannpleie for barn og unge, 10 studiepoeng Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk (2. rev. og utv. utg. utg.). Oslo: Gyldendal Hansson, B. O. & Ericson, D. (2008). Karies: sjukdom och hål (2 [rev.] uppl. utg.). Stockholm: Gothia. Helsedirektoratet. (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold: handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ). (IS-0228). Oslo: Departementene. Johansson, A.-K. & Carlsson, G. E. (2009). Dental erosion: bakgrund och kliniska aspekter. Stockholm: Gothia. Kalikstad, B. (2009). Barn og medisiner. Oslo: Cappelen Damm. Korsnes, B. (2009). Mat og helse. Oslo: Cappelen akademisk forl. Lund-Iversen, K. m. (2008). Bra mat i barnehagen - råd, tips og oppskrifter: veiledningshefte for barnehagepersonell. (IS-1536). Oslo: Helsedirektoratet. Mejàre, I., Modéer, T. & Twetman, S. (2008). Pedodonti (2. uppl. utg.). Stockholm: Gothia. Mitchell, L. (2013). An introduction to orthodontics (4th ed. utg.). Oxford: Oxford University Press. 4TAET11: Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag, 5 studiepoeng Helse- og omsorgsdepartement. ( ). Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. (St.meld.nr.35). Oslo: Departementet. Kversøy, K. S. (2013). Etikk - en praktisk vinkling: en verktøykasse med ni perspektiver (2. utg. utg., s.51-78). Bergen: Fagbokforl. Norsk Tannpleierforening. (2009). Yrkesetiske retningslinjer for tannpleiere. Oslo: Norsk Tannpleierforening. Norsk Tannpleierforening. (2013). Tannpleierfunksjon, oral helse og tannpleiefag mot Oslo. Pasient- og brukerrettighetsloven., LOV (LOV ) 3

4 2.studieår 4TAVO10: Tannpleie for voksne, 20 studiepoeng, Axéll, T. (2009). Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom: klinisk diagnostik och behandling. Stockholm: Gothia Förlag. Gröndahl, H.-G. (Red.). (2008). Oral radiologi (4. uppl. utg.). Stockholm: Gothia. Hals, A. (2007). Å snakke om endring: kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. (IS-400). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Ivarsson, B. H. & Sjögren, K. (2013). MI - motiverande samtal: Praktisk handbok för tandvården. Stockholm: Gothia. Klinge, B. (2012). Parodontit: en introduktion (5 [rev.] uppl. utg.). Stockholm: Gothia. Nordeng, H. M. E. & Spigset, O. (Red.). (2013). Legemidler og bruken av dem (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal Solheim, T. (2010). Oral patologi for tannpleiere (4 utg. utg.). Oslo: Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 4TAEL10: Tannpleie for eldre 10 studiepoeng, Henriksen, B. M., Ambjørnsen, E. & Axéll, T. (1996). BSI Belegg- og slimhinneindeks: kriteriebeskrivelse. Oslo: Klinikk for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Jinghede, A. (2008). Handbok i akuttandvård. Stockholm: Gothia. Løkken, P., Skjelbred, P. & Skoglund, L. (2007). Tannbehandling av pasienter som medisineres med bisfosfonater. Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 117, Rosén, A. (2008). Lokalanestesi och smärta. Lund: Studentlitteratur. 4

5 Statens helsetilsyn. (1999). Tenner for livet: helsefremmende og forebyggende arbeid. Oslo: Statens helsetilsyn. Strand, G. V., Wolden, H., Rykkje, L., Gjellestad, Å. & Stenerud, G. Munnstell når livet er på hell. Den norske tannlegeforenings Tidende, 2005; 115 nr. 15, Willumsen, T. m., Wenaasen, M., Armingohar, Z. & Ferreira, J. (2008). Sykepleie og oral helse: guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo: Gyldendal 4TAFO20: Folkehelse i et samfunnsperspektiv, 10 studiepoeng Brodtkorb, E., & Rugkåsa, M. (Red.). (2009). Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. (2009). (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg. utg.). Oslo: Gyldendal Kristoffersen, N. J., Nordtvedt, F., & Skaug, E.-A. (Red.). (2011). Grunnleggende sykepleie 1 Oslo: Gyldendal Akademiske Mæland, J. G. (2005). Forebyggende helsearbeid: i teori og praksis (2. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl. Sletteland, N. (2012). Helsefremmende lokalsamfunn. Oslo: Gyldendal 5

6 3.studieår 4TASP10: Tannpleie for personer med spesielle behov, 20 studiepoeng, Berggren, U., Willumsen, T., Arnrup, K., Utbildningsenheten, O. & Örebro, S. (2003). Behandlingsmöjligheter vid tandvårdsrädsla hos barn och vuxna. Tandlaegebladet. Bramness, J. G. (2003). Angstkontroll medikamentbruk/stoffmisbruk. og er rådgivende for behandlingen av en pasientgruppe. Behandlingen av den enkelte pasient må tilpasses individuelt. Friis-Hasche, E., Willumsen, T. & Jensen, H. H. (2003). Hvorfor giver tandpleje angst? Den norske tannlegeforenings tidende(113 (1), Meurman, J. H. & Grönroos, L. (2010). Oral and dental health care of oral cancer patients: hyposalivation, caries and infections. Oral Oncology, 46(6), doi: /j.oraloncology Snoek, J. E. & Engedal, K. (2008). Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer (3. utg.). Oslo: Akribe. Statens helsetilsyn. (1999). Tenner for livet: helsefremmende og forebyggende arbeid. Oslo: Statens helsetilsyn. Storhaug, K. & Den norske tannlegeforening (Red.). (1991). Tann- og munnstell for hjelpetrengende (Vol. er tilgjengelig online). Bekkestua: NKI ; Oslo : Den norske tannlegeforening. Storhaug, K. & Den norske tannlegeforening (Red.). (1991). Tannpleie for funksjonshemmede og kronisk syke (2. utg. utg. Vol. er tilgjengelig online). Bekkestua: NKI ; Oslo : Den norske tannlegeforening. Aktuelt fagstoff, artikler, retningslinjer og lovverk. 4TARI10: Tannpleie for barn og unge i risikogruppe, 15 studiepoeng Barne-, likestillings- og omsorgsdepartementet. (2000). FNs konvensjon om barnets rettigheter. Oslo: Departementet. Barne- og familiedepartementet. ( ). Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn. Oslo: Departementet. 6

7 DeBate, R. D., Fedesco, L.A. & Kerschbaum W.E. (2004). Knowledge of Oral and Physical Manifestations of Anorexia and Bulimia Nervosa Among Dentist and Dental Hygienists. Journal of Dental Education, 69(3). Skårderud, F., Rosenvinge, J.H. & Götestam, K.G.,. (2004). Spiseforstyrrelser - en oversikt (Vol. 2004, s ). Tidsskrift for Den norske legeforening. Statens helsetilsyn. (2000). Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten. (IK-2714). Oslo: Statens helsetilsyn. 4TABA10: Bacheloroppgave, 15 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg. utg.). Oslo: Gyldendal Johannessen, A., Tufte, P. A. & Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg. utg.). Oslo: Abstrakt. Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V. & Reinar, L. M. (2012). Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok (2. utg. utg.). Oslo: Akribe. 7

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie 1.studieår kull 2013 Litteraturliste for Bachelor i tannpleie Alle 3 kull, studieår 2013-2014 Emne 4TAET11 Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag Fugelli, P. (2005) 0-visjonen, essays om helse

Detaljer

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO *faglærere presiserer hva som er pensumlitteratur Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium - propedevtisk

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Tannhelse en utfordring eller en selvfølge?

Tannhelse en utfordring eller en selvfølge? Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag Ida Marie Ingvoldstad og Hilde Klareng Veileder: Hilde Søberg Tannhelse en utfordring eller en selvfølge? Oral health a challenge or is it a matter of course?

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Oppdatert 2014 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt

Detaljer

Snus- en ulv i fåreklær?

Snus- en ulv i fåreklær? Campus Elverum Avdeling for Helse og idrettsfag 4TABA10 Linda Shqipe Shala og Trine Cecilie Kristiansen Veileder: Kari Elisabeth Dahl Snus- en ulv i fåreklær? Snus- a wolf in a sheep`s clothing? Antall

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic Campus Elverum Avdeling for Folkehelsefag 4TABA10 Torunn Vollstad Mjelde og Ingeborg Bekkevold Veileder Kristin Strøm Høvik Trygge barn på tannklinikken Confident children in the dental clinic Antall ord:11.820

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 712 17 Arnhild Sunde Seim, Ellen Kveen, Henrik N. Jakobsen, Roy Heine Olsen og Tiril Willumsen Tannhelse og pasienter med hjemmetjenester En pilotstudie

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

Motivasjon til endring

Motivasjon til endring Campus Elverum Avdeling for helse- og idrettsfag 4TABA10 Kamilla Amelia Syrtveit og Tonje Bakken Veileder: Kari Elisabeth Dahl Motivasjon til endring Motivation to change 11 500 ord Bachelor i tannpleie,

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Av Merete Sjåstad, hovedforfatter. Sykepleier ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus, ved en avdeling for utredning og behandling

Detaljer

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Heftets tittel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: Juni 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Barnetannpleie som brobygger i Nord-Norge s. 2 4 Tannpleieren en viktig folkehelsearbeider s. 6 9 Nøkkelråd og nøkkelhull for sunt kosthold s. 12 13

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi 1 Studieplan for bachelorstudiet i farmasi Bachelor Programme in Pharmacy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

Interaktiv nettside for endring av helseatferd

Interaktiv nettside for endring av helseatferd V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 456 62 Eli-Karin Søvdsnes, Erik Skaret, Ivar Espelid og Annhild Mosdøl Interaktiv nettside for endring av helseatferd Tenk deg følgende situasjon:

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer