REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET Sted: NUVs lokaler i Tromsø Møtedato: Arkivref.: 2011/718 VAM000/ Til stede: Julie Feilberg, styreleder Jens Uwe Korten, Carsten Helgesen, Kristin Dahl, Torstein Rekkedal, Helge Halvorsen, Sigrid Lem, Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, Aksel Braanen Sterri og Berit Johnsen Fra sekretariatet: Eva Gjerdrum og Vigdis Amundsen (referent). Merknader til Ingen innkallingen: Merknader til sakslisten: Ingen Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøte oktober 2011 III. Orienterings- og drøftingssaker B. Tildelte midler til prosjekt for kompetanseheving og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 2011 C. Referat fra møte i ekspertgruppen for samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv av (ettersendes) D. 2 referat fra møter i prioriteringsrådet for ecampus, og E. Invitasjon fra VOX til å delta i deres dialogforum, e-post av F. Oppnevning av nytt styre for Norgesuniversitetet. E-post fra KD av G. Budsjettinnspill Sirk.sak NUV 26/2011 og brev til KD av H. Presentasjon av resultatene fra Digital tilstand (Muntlig v/hilde Ørnes) I. Invitasjon til Kontaktkonferansen Brev fra KD av J. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet IV. Vedtakssaker Arkivref. Sak 27/2011 Orientering om virksomheten 2011/794 Sak 28/2011 Regnskapsoversikt pr /2103 Sak 29/2011 Forslag til budsjett /688 Sak 30/2011 Strategiplan for Norgesuniversitetet /755 Sak 31/2011 Tildeling av prosjektmidler /760

2 MERKNADER TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER: Ingen VEDTAKSSAKER: Sak 27/2011 Orientering om virksomheten - Styret tar orientering om virksomheten til etterretning Sak 28/2011 Regnskapsoversikt pr Styret tar regnskapsoversikten pr til etterretning Sak 29/2011 Forslag til budsjett Norgesuniversitetets budsjett på kr for 2012 fordeles slik mellom de ulike virksomhetsområdene. 1. Styrets og sekretariatets virksomhet kr Kunnskap- og kunnskapsutvikling Prosjekttildelinger Kommunikasjon/nettverk SUM kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer i fordeling mellom virksomhetsbudsjettet og budsjettet for de ulike innsatsområdene, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Sak 30/2011 Forslag til strategiplan for Norgesuniversitetet Sekretariatet ferdigstiller Norgesuniversitetets strategiplan for på bakgrunn av innspill som kom fram på møtet. 2

3 Sak 31/2011 Tildeling av prosjektmidler 2012 Julie Feilberg erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P45 og P47 Jens Uwe Korten erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P9, P10, P11 og P12. Kristin Dahl erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektet P2 Carsten Helgesen erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektet P38 Aksel Braanen Sterri erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P66, P67 og P69 I Tildeling til prosjekter som har fått forhåndstilsagn for Norgesuniversitetet bevilger kr for 2012 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende 19 prosjekter: P05/ Høgskolen i Bergen: Digitalisering med utvikling av interaktive kr P24/ Høgskolen i Lillehammer: Fordypning i Karriereveiledning kr P37/ Høgskolen i Sør-Trøndelag: Ultralydavbilding for kardiologi kr P05/ Høgskolen i Bergen: Digital kompetanse for nettstudenter kr P09/ Høgskolen i Gjøvik: Bruk av web-baserte synkrone medier kr P15/ Høgskolen i Lillehammer: Læringsutbytte via blogg og sosiale kr P16/ Høgskolen i Lillehammer: Toppidrett og utdanning kr P17/ Høgskolen i Lillehammer: Nettbasert studium i elevurdering kr P29/ Høgskolen i Nord-Trøndelag: Matematikk-didaktikk kr P32/ Høgskolen i Oslo: Digital kompetanse i høyere utdanning kr P36/ Høgskolen i Sør-Trøndelag: Nærproduksjon av video kr P45/ Høgskolen i Østfold: Utvikling av en wikibasert lærebok kr P54/2011 NTNU: Komparativ språkanalyse kr P55/2011 NTNU: Digital Signalprosessering kr P58/2011 NTNU: IKT-baserte laboratorieøvelser kr P64/2011 Universitetet i Agder: Musikk og samfunn kr P67/2011 Universitetet i Bergen: Bærekraftig energi- og klimapolitikk kr P86/2011 Universitetet i Tromsø: Samarbeid i virtuelle miljø kr P88/2011 Universitetet i Tromsø: Samiskopplæring på Internett kr II Tildeling av midler til nye prosjekter i 2012 og forhåndstilsagn for 2012, 2013 og 2014 Merknader til prosjekttildelingene. Styret påpekte at en del av budsjettene virker noe høye i forhold til prosjektenes omfang og studiepoengproduksjon og oppfordret det nye styret, i forbindelse med utarbeidelse av forslag til føringer for 2013, å vurdere om taket på 1,5 mill kr for støtte skal fjernes. Sekretariatet bør også vurdere muligheten for å sette noen standarder for hva produksjonen av kurs skal koste, basert på antall studiepoeng som utvikles. 3

4 Det ble også bemerket av flere av prosjektene tilsynelatende retter seg bare mot campusstudenter. Dette er ikke i konflikt med dagens føringer, men det nye styret ble oppfordret til å vurdere også dette i forbindelse med utarbeidelse av forslag til nye føringer. Styret påpeker betydningen av åpenhet og deling, og ber om at dette også i fremtiden understrekes enda sterkere overfor søkere til Norgesuniversitetets prosjektmidler. P02/2012 Metodefag i framtiden ved Handelshøyskolen BI - Prosjektet Metodefag i framtiden ved Handelshøyskolen BI tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P03/2012 Lese og skrivevansker og god bruk av IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Lese og skrivevansker og god bruk av IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler. P07/2012 Fra E-læring til M-læring ved Høgskolen i Hedmark - Prosjektet Fra E-læring til M-læring ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler. P08/2012 Produktutvikling nettbasert høgre utdanning ved Høgskolen i Hedmark - Prosjektet Produktutvikling nettbasert høgre utdanning ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler P09/2012 Arrangementsutvikling og ledelse en fleksibel studiemodell med fokus på lærende nettverk ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Arrangementsutvikling og ledelse en fleksibel studiemodell med fokus på lærende nettverk ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P10/2012 Filosofi på nett ved Høgskolen i Lillehammer 4

5 - Prosjektet Filosofi på nett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P11/2012 Master i film- og fjernsynsvitenskap på nett ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Master i film- og fjernsynsvitenskap på nett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler 5

6 P12/2012 Om kunsten å skrive og være aktiv student ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Om kunsten å skrive og være aktiv student ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P13/2012 Subsea Engineering ved Høgskolen i Narvik - Prosjektet Subsea Engineering ved Høgskolen i Narvik tildeles kr for 2012 under forutsetning av at budsjett- og finansieringsplanen tilfredsstiller kravene om minst 1/3 egenfinansiering av de totale prosjektkostnadene. P15/2012 Det synkrone virtuelle klasserommet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet Det synkrone virtuelle klasserommet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P16/2012 Dokumentasjon og kvalitetssikring i sykepleietjenesten ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet Dokumentasjon og kvalitetssikring i sykepleietjenesten ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler P19/2012 Film som IKT-didaktisk virkemiddel for lærere og lærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Film som IKT-didaktisk virkemiddel for lærere og lærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler P20/2012 Moving knowledge Touch the clouds ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Moving knowledge Touch the clouds ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler 6

7 P23/2012 IKT-basert veiledningskurs for praksisveiledere ved Høgskolen i Sør- Trøndelag - Prosjektet IKT-basert veiledningskurs for praksisveiledere ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler P24/2012 Personlig Læringsnettverk for framtidens IKT-støttet læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - Prosjektet Personlig Læringsnettverk for framtidens IKT-støttet læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P27/2012 Virtuelt samhandlingsrom i helse- og sosialfagutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - Prosjektet Virtuelt samhandlingsrom i helse- og sosialfagutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler P28/2012 Forretningsspansk på nett ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet Forretningsspansk på nett ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler P30/2012 Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 7

8 P31/2012 Politikerskolen på nett ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet Politikerskolen på nett ved Høgskolen i Telemark tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P34/2012 Lederlaboratoriet ved Høgskolen i Vestfold - Prosjektet Lederlaboratoriet ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler P36/2012 Kreativitet og prosjektutvikling ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet Kreativitet og prosjektutvikling ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler P38/2012 Kampusbasert E-læring på emnenivå ved Høgskulen Stord/Haugesund - Prosjektet Kampusbasert E-læring på emnenivå ved Høgskulen Stord/Haugesund tildeles ikke midler P41/2012 Bachelor i HR og personalledelse som nettbasert utdanning ved Markedshøgskolen - Prosjektet Bachelor i HR og personalledelse som nettbasert utdanning ved Markedshøgskolen tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 8

9 P42/2012 Mastersamarbeid i grunnskulelærerutdanningen ved NLA Høgskolen - Prosjektet Mastersamarbeid i grunnskulelærerutdanningen ved NLA Høgskolen tildeles ikke midler P43/2012 JurDist internettbasert kurs i juridisk oversettelse ved Norges Handelshøyskole - Prosjektet JurDist internettbasert kurs i juridisk oversettelse ved Norges Handelshøyskole tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P45/2012 SUSSLIT ved NTNU - Prosjektet SUSSLIT ved NTNU tildeles ikke midler P47/2012 Teknologistøttet EVU-kurs for fremtidens elektriske energisystem ved NTNU - Prosjektet Teknologistøttet EVU-kurs for fremtidens elektriske energisystem ved NTNU tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013 og kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P48/2012 Utdanning av etterforskere på nett ved Politihøgskolen - Prosjektet Utdanning av etterforskere på nett ved Politihøgskolen tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 9

10 P49/2012 Digital UMB ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Digital UMB ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler P50/2012 FEEDBACK ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet FEEDBACK ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles kr for 2012 P51/2012 Utforsking av praksisopplæring med multimodal tekst ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Utforsking av praksisopplæring med multimodal tekst ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler P53/2012 Digital kompetanse ved Universitetet i Agder - Prosjektet Digital kompetanse ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler P56/2012 Litteratur på nett. E-bok i spanskspråklig litteratur ved Universitetet i Agder - Prosjektet Litteratur på nett. E-bok i spanskspråklig litteratur ved Universitetet i Agder tildeles kr for

11 P58/2012 Utvikling av nettbasert undervisning av forretningssystemer ved Universitetet i Agder - Prosjektet Utvikling av nettbasert undervisning av forretningssystemer ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. P62/2012 Gammel læringskultur gjennom ny kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Nordland - Prosjektet Gammel læringskultur gjennom ny kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Nordland tildeles ikke midler - P66/2012 Nordisk samarbeid om Sør-Asia-undervisning ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Nordisk samarbeid om Sør-Asia-undervisning ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013 og kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P67/2012 Nettbasert historieformidling ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Nettbasert historieformidling ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013 og kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P69/2012 Fleksibel, studentdrevet læring med IKT ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Fleksibel, studentdrevet læring med IKT ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013 og kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 11

12 P70/2012 E-læringskurs i tverrprofesjonelt samarbeid i barnevernfeltet ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet E-læringskurs i tverrprofesjonelt samarbeid i barnevernfeltet ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler P72/2012 Samarbeid om E-læring innenfor tema sykdomslære i sykepleieutdanningen ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet Samarbeid om E-læring innenfor tema sykdomslære i sykepleieutdanningen ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler P73/2012 Språk- og kulturkunnskap, næringslivets framtidige suksessfaktor ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet Språk- og kulturkunnskap, næringslivets framtidige suksessfaktor ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler P75/2012 Fjern og nær kunstfaglig undervisning og veiledning på distanse ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Fjern og nær kunstfaglig undervisning og veiledning på distanse ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013 og kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P76/2012 Fransk og tysk lektormaster på nett ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Fransk og tysk lektormaster ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr for 2013 og kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 12

13 P77/2012 Førstesemesterstudenter: Nettbaserte studier eller blandet modell? ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Førstesemesterstudenter: Nettbaserte studier eller blandet modell? ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2012 og gis tilsagn om kr 150 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P78/2012 Praksisveiledning i fleksibel lærer- og førskolelærerutdanning ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Praksisveiledning i fleksibel lærer- og førskolelærerutdanning ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler 13

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 17.00 mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer