Referat fra styremøte Møtedato: kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400"

Transkript

1 Referat fra styremøte Sted: Tromsø Møtedato: kl Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2013/1103 VAM000/ Jens Uwe Korten, styreleder Marit Aamodt Nielsen, Hanne Schou Røising, Kristin Dahl, Svein Qvist-Eriksen, Helge Halvorsen og Torgeir Lebesbye Hilde Ørnes deltok under drøftingssak P Synnøve Konglevoll og Berit Johnsen meldt forfall. Eva Gjerdrum Ingen Ingen Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøte III Orienteringssaker B. Referat fra møtet i ekspertgruppen for kvalitet C. Referat fra møtet i ekspertgruppen for digital eksamen D. Innspill til arbeidet med langtidsplanen for forsking og høyere utdanning. Brev til KD av E. Referat fra møte i MOOC-utvalget F. Statsbudsjettet 2014 tildeling til NUV G. Tilbakemelding på tiltak fra Språkrådet. Brev fra Språkrådet av H. Innspill til Statsbudsjettet Brev til KD av I. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse fra NIFU om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. J. Arbeidsplan for 2014 for ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen. K. NUVs skriftserie nr. 1/2013 Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel utdanning høyere utdanning. L. NUVs skriftserie nr. 2/2013 Campus Ålesund. M. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning nordiske perspektiver. N. DelRett referat fra møte med IKT-senteret O. Annet fra styrets medlemmer, sekretariatet og departementets observatør

2 IV Drøftingssak P. Digital tilstand Presentasjon av planer og innhold i spørreskjema ved prosjektleder Hilde Ørnes. Styret oppfordres til diskusjon og innspill til spørreskjemaet. III Vedtakssaker Arkivref. Sak 18/2013 Orientering om virksomheten 2013/1103 Sak 19/2013 Regnskap pr /3117 Sak 20/2013 Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Testamente og avslutning av arbeid i avtroppende ekspertgruppe etablering av ny gruppe og utkast til innhold i 2013/4859 nytt mandat. Sak 21/2013 Forslag til budsjett 2014 Sak 22/2013 Tildeling av prosjektmidler /1056 Sak 23/2013 Eventuelt MERKNADER OG TILLEGG TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER: Under sak O ble det orientert om møte mellom representanter fra Norgesuniversitetets styre med direktør, og EADTU og ICDE, 15. november. Hensikten med møtet var kunnskapsutveksling og planlegging av mulig seminar i Videre ble det orientert om studentrepresentantens deltakelse på NSO og Forskerforbundets ettermiddagsseminar 22. oktober 2013: Hvordan øke kvaliteten i høyere utdanning? Hensikten med deltakelsen på møtet var å sette fokus på kvalitet i fleksibel utdanning. MERKNADER TIL DRØFTINGSSAKER: Styret ga innspill til arbeidet med Digital tilstand 2014 VEDTAKSSAKER: Sak 18/2013 Orientering om virksomheten - Styret tar orientering om virksomheten til etterretning Sak 19/2013 Regnskap pr Styret tar regnskapsoversikten pr til etterretning 2

3 Sak 20/2013 Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Testamente og avslutning av arbeid i avtroppende ekspertgruppe etablering av ny gruppe og utkast til innhold i nytt mandat Leder for avtroppende ekspertgruppe Helge Halvorsen redegjorde for utkast til testamente fra gruppa. Gruppas anbefalinger for det videre arbeidet knytter seg til følgende: - Det er behov for en videreføring av ordningen med prosjektmidler til entreprenørskapssatsinger i høyere utdanning. NUV bør signalisere dette til departementet. - NUV bør arbeide videre med fremstillingen av signalprosjekt. - NUV bør også arbeide videre med RSA satsingen ved institusjonene. - Det er behov for videre arbeid innen feltet i en ny ekspertgruppe knyttet tettere til bruk av nye læringsteknologier. Det vil være viktig at gruppen følger opp arbeidet i det nasjonale MOOC- utvalget, med spesielt fokus på arbeidslivet. Ekspertgruppen skal ha sitt siste møte i januar Ferdig gjennomarbeidet testamente vil foreligge for styret etter dette. - Styret takker den avtroppende ekspertgruppen for innsatsen og vedtar opprettelsen av en ny ekspertgruppe for samarbeid med arbeidslivet. Sekretariatet får i oppgave å bearbeide mandat for ekspertgruppen på bakgrunn av vedlagte utkast, og innspill i møtet. Sekretariatet legger fram forslag til representanter i gruppen i styremøtet 24. april Sak 21/2013 Forslag til budsjett Norgesuniversitetets budsjett på kr for 2014 fordeles slik mellom de ulike virksomhetsområdene: 1. Styrets og sekretariatets virksomhet kr Kunnskap- og kunnskapssutvikling Prosjekttildelinger Kommunikasjon/nettverk SUM kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer mellom virksomhetsbudsjettet og budsjettet for de ulike innsatsområdene, skal dette tar opp til ny styrebehandling. 3

4 Sak 22/2013 Tildeling av prosjektmidler 2014 Jens Uwe Korten erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P07/2013, P15/2014 P16/2014, P17/2014 og P19/2014. Marit Aamodt Nielsen erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P62/2014, P63/2014 og P94/2014. Hanne Schou Røising erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P38/2014, P40/2014 og P63/2014, Kristin Dahl erklærte seg inhabil i behandling av prosjektet P94/2014 og Torgeir Lebesbye erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P66/2012, P67/2012, P69/2012, P57/2013, P59/2013, P61/2013, P70/2014, P72/2014; P73/2014 og P82/2014. I. Tildeling av midler til prosjekt som har fått forhåndstilsagn - Norgesuniversitetet bevilger kr for 2014 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til i alt 20 prosjekter fra 2012 og 2013 II. Tildeling av midler til nye prosjekter P01/2014 Trosopplæring for den norske kirke ved Det teologiske menighetsfakultet - Prosjektet Trosopplæring for Den norske kirke ved Det teologiske menighetsfakultet tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P02/2014 Digital guideopplæring ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Digital guideopplæring ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler P03/2014 Elektriske kretser ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Elektriske kretser ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P04/2014 Nettbasert kurs i e-hjelp for sosial- og helsearbeidere ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Nettbasert kurs i e-hjelp for sosial- og helsearbeidere ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 4

5 P05/2014 Optiker første kontakt for bedre syn ved Høgskolen i Buskerud - Prosjektet Optiker første kontakt for bedre syn ved Høgskolen i Buskerud tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P06/2014 Utdanning for beskrivende radiografer ved Høgskolen i Buskerud - Prosjektet Utdanning for radiografer i tolking og beskrivelse av røngtenbilder fleksibel videreutdanning for radiografer ved Høgskolen i Buskerud tildeles kr for 2014, og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P10/2014 Fleksibel vernepleierutdanning ved Høgskolen i Harstad - Prosjektet Fleksibel vernepleierutdanning ved Høgskolen i Harstad tildeles ikke midler P11/2014 Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen i lomma ved Høgskolen i Hedmark - Prosjektet Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen i lomma ved Høgskolen i Hedmark tildeles kr for 2014, og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P12/2014 Kan velferdsteknologi læres gjennom fleksible metoder? ved Høgskolen i Hedmark - Prosjektet Kan velferdsteknologi læres gjennom fleksible metoder? ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler. 5

6 P15/2014 Den trojanske hest Nettbasert kurs i UH-pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Den trojanske hest nettbasert kurs i UH-pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. P16/2014 Digital dialog Sokratisk etikkundervisning på nett ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Digital dialog Sokratisk etikkundervisning på nett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P17/2014 Digital sikkerhetskultur ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Digital sikkerhetskultur ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P19/2014 Helse og omsorg i planlegging - Samhandlingsreformen ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Helse og omsorg i planlegging - Samhandlingsreformen ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P21/2014 HiMoldeX Når som helst, hvor som helst ved Høgskolen i Molde - Prosjektet HiMoldeX Når som helst, hvor som helst ved Høgskolen i Molde tildeles ikke midler. 6

7 P24/2014 Barnehagens fysiske miljø: Pedagogikk, arkitektur og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Barnehagens fysiske miljø: Pedagogikk, arkitektur og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler. P30/2014 Visuell kompetanse i digitale medier ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Visuell kompetanse i digitale medier ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler. P31/2014 MOOC for IKT og læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - Prosjektet MOOC for IKT i læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P33/2014 Biological Image Analysis for interactiv PhD education ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet Biological Image Analysis for interactive PhD education ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler. P36/2014 E-læring som obligatorisk emne i UH-pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold - Prosjektet E-læring som obligatorisk emne i UH-pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler. P37/2014 Digitale muligheter i yrkesfaglærerutdanninga ved Høgskolen i Volda - Prosjektet Digitale muligheter i yrkesfaglærerutdanninga ved Høgskolen i Volda tildeles ikke midler. 7

8 P38/2014 Fleksibelt nettbasert studium i pasient og brukerrettet dokumentasjon ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet Fleksibelt nettbasert studium i pasient - og brukerrettet dokumentasjon ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P40/2014 Tverrprofesjonell samhandling ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet Tverrprofesjonell samhandling ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P41/2014 Utvikling av akademisk danning i nettbaserte masterutdanningar eit tverrvitenskapleg samarbeidsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet Utvikling av akademisk danning i nettbaserte masterutdanningar - eit tverrvitenskapleg samarbeidsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles ikke midler. P43/2014 Kunnskapsbasert verdiskaping i fleksibel bachelorgrad ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling - Prosjektet Kunnskapsbasert verdiskaping i fleksibel bachelorgrad ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tildeles ikke midler. 8

9 P44/2014 Med ecampus på nett i lærarutdanningane ved Høgskolen i Sogn og Fjordane - Prosjektet Med ecampus på nett i lærarutdanningane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P48/2014 PT i praksis ved Norges idrettshøgskole - Prosjektet PT i praksis ved Norges idrettshøgskole tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P49/2014 Distribuert læring om produksjonsledelse i en virtuell bedrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet - Prosjektet Distribuert læring som produksjonsledelse i en virtuell bedrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet tildeles ikke midler. P50/2014 Operativ ledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet - Prosjektet Operativ ledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P52/2014 Smart læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet - Prosjektet Smart læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under 9

10 forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P53/2014 Video for kvalitet og fleksibilitet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Prosjektet Video for kvalitet og fleksibilitet ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. P54/2014 Virtual mobility-based course for the industry workforce ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Prosjektet Virtual mobility-based course for the industry workforce Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet tildeles ikke midler. P56/2014 Sunnere mat digitale læringsressurser i et flerbruksperspektiv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Sunnere mat - digitale læringsressurser i et flerbruksperspektiv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P62/2014 Mastergrad i mat og helse ved Universitetet i Agder - Prosjektet Mastergrad i mat og helse ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. P63/2014 Nettbrett i praksisveiledning ved Universitetet i Agder - Prosjektet Nettbrett i praksisveiledning ved Universitetet i Agder tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av 10

11 - tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P64/2014 DIGITYSK et nettbasert studietilbud for tysk ved Universitetet i Bergen - Prosjektet DIGITYSK et nettbasert studietilbud for tysk ved Universitetet i Bergen tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P65/2014 ExPhil 2.0 ved Universitetet i Bergen - Prosjektet ExPhil 2.0 ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. P68/2014 Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen ved Universitetet i Nordland - Prosjektet Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen ved Universitetet i Nordland tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P70/2014 Studietilbud for programmerbar logikk-utvikling på fjernlab (SPLUF) ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Studietilbud for programmerbar logikk-utvikling på fjernlab (SPLUF) ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over 11

12 P72/2014 IKT-støttet fleksibel utdanning i entreprenørskap ved Universitetet i Oslo - Prosjektet IKT-støttet fleksibel utdanning i entreprenørskap ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P73/2014 Kjemi på nett ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Kjemi på nett ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P82/2014 What works? Success stories in international development ved Universitetet i Oslo - Prosjektet What works? Success stories in international development ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over P83/2014 Historier om barns språklige og matematiske utvikling ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet Historier om barns språklige og matematiske utvikling ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler. P86/2014 Dirigentfag i det digitale undervisningsrom videreutdanning i ensembleledelse ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet Dirigentfag i det digitale undervisningsrom videreutdanning i ensembleledelse ved Universitetet i Stavanger tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over 12

13 P94/2014 Nye læringsformer kompetansebygging i praksis ved Handelshøyskolen BI - Prosjektet Nye læringsformer kompetansebygging i praksis ved Handelshøyskolen BI tildeles kr for 2014 og gis tilsagn om kr for 2015 og kr for 2016, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2015 og 2016 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over Sak 21/2013 Eventuelt Dato for styrets møte i oktober ble endret til torsdag 30 oktober Styret bestemte seg videre for å delta på EDEN-konferansen i Zagreb fra 11. til 13. juni Konferansen er svært relevant for Norgesuniversitetet. 13

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 17.00 mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status september 2014 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Detaljer

Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Saksliste

Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Saksliste Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Møtedato: 23.3-24.3.2015 Møtetid: Kl. 12.30-18.00 den 23.3. Kl. 08.30-13.00 den 24.3 Møtested: Royal Christiania

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 ÅRSMELDING 1999 Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 Årsmelding 1999 fra Det norske høgskolerådet Det norske høgskolerådet ble opprettet 10. januar 1995 og legger med dette fram sin femte årsmelding.

Detaljer