Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen Tid: Fra kl 1000 til kl 1500 Til stede: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein Rekkedal Kristin Dahl Ida Skjerve Fra sekretariatet: Eva Gjerdrum Vigdis Amundsen (referent) Fravær: Merknader til innkalling: Merknader til sakslisten: Sigrid Lem Berit Johnsen (observatør) Ingen I sak 5/2009 Tildeling av prosjektmidler 2009 og forhåndstilsagn 2019/2011 erklærte Julie Feilberg seg inhabil i forhold til søknadene fra NTNU, Jens Uwe Korten i forhold til søknadene fra Høgskolen i Lillehammer og Kristin Dahl i forhold til søknaden fra Handelshøyskolen BI

2 Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøtet III. Orienterings- og drøftingssaker: B. SANU konferanse om workshop om digitale læringsressurser og juridiske forhold brev fra utdanning.no av C. Analyse av markedet for desentralisert utdanning og evaluering av Norgesuniversitetet - brev fra KD av D. Evaluering av Norgesuniversitetet -e-post fra AsplanViak av og Asplan Viaks oppdragsbeskrivelse E. Liste over arbeidsoppgaver i sekretariatet utarbeidet for AsplanViak F. Statsbudsjettet 2009 tilsagn om midler og rapportering for 2008 brev fra KD av G. Flytting av stilling H. Høring forslag om endringer i UH-sektoren, brev fra KD av (vedlegg) I. Referat fra møte i, og aktivitetsplan fra Spesialkompetansegruppen for samarbeid med arbeidslivet J. Kommunikasjonsplan 2009 K. Regjeringens krisepakke, Kunnskapsdepartementets bidrag/satsinger L. Invitasjon til konferanse om Norgesuniversitetets IKT-monitor M. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet IV. Sak 1/2009 Sak 2/2009 Vedtakssaker: Orientering om virksomheten Norgesuniversitetets innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med ny finansieringsordning for UH sektoren Sak 3/2009 Årsregnskap 2008 Sak 4/2009 Budsjettdokument , innspill utenfor rammen Sak 5/2009 Tildeling av prosjektmidler 2009 og forhåndstilsagn 2010/2011 Sak 6/2009 Prosjektmidlenes føringer for 2010 Sak 7/2009 Eventuelt - 2 -

3 MERKNADER TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER Ingen Sak 1/2009 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN Styret tar sekretariatets saksframlegg om virksomheten til etterretning Sak 2/2009 NORGESUNIVERSITETETS INNSPILL TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS ARBEID MED NY FINANSIERINGSORDNING FOR UH-SEKTOREN På bakgrunn av innspill som framkom i møtet utarbeider direktøren et innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med ny finansieringsordning for UHsektoren. Sak 3/2009 ÅRSREGNSKAP Styret tar årsregnskapet 2008 til etterretning. Sak 4/2009 BUDSJETTDOKUMENT , INNSPILL UTENFOR RAMMEN På bakgrunn av innspill som framkom i møtet utarbeider Styrets AU i samarbeid med sekretariatet innspill til statsbudsjett for Innspillet sendes sammen med rapportering for 2008 på sirkulasjon til styret siste uke i februar 2009 Sak 5/2009 TILDELING AV PROSJEKTMIDLER 2009 OG FORHÅNDSTILSAGN 2010/2011 Prosjekt som har fått forhåndstilsagn Norgesuniversitetet bevilger kr for 2009 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende prosjekt: Høgskolen i Gjøvik: Det åpne klasserom - fleksibel ingeniørutdanning - 3 -

4 Nr. 2 DIAKONHJEMMET HØGSKOLE, OSLO Interaksjon i nettgrupper på fleksible studier? ny veilederrolle som får dette til å fungere i IKT-støttet undervisning Prosjektet Interaksjon i nettgrupper på fleksible studier? ny veilederrolle som får dette til å fungere i IKT-støttet undervisning ved Diakonhjemmet Høgskole tildeles ikke midler. Nr. 4 HANDELSHØYSKOLEN BI Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med prosessvurdering i høyere utdanning ( ASSESS 2010) Prosjektet Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med prosessvurdering i høyere utdanning. Kortnavn ASSESS 2010 ved Handelshøyskolen BI tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. Nr. 12 HØGSKOLEN I BODØ Klasseledelse i et virtuelt læringsmiljø Prosjektet Klasseledelse i et virtuelt læringsmiljø ved Høgskolen i Bodø tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under Nr. 14 HØGSKOLEN I BUSKERUD Utvikling og evaluering av pedagogiske løsninger for fleksibel læring i et fellesnordisk utdanningstilbud innen sår Prosjektet Utvikling og evaluering av pedagogiske løsninger for fleksibel læring i et fellesnordisk utdanningstilbud innen sår ved Høgskolen i Buskerud tildeles ikke midler

5 Nr. 16 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Utvikling av en fleksibel og arbeidslivsforankret fordypning i Karriereveiledning, 30 stp Prosjektet Utvikling av en fleksibel og arbeidslivsforankret fordypning i Karriereveiledning, 30 stp ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. Nr. 17 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Praktisk akademia for reiselivet Prosjektet Praktisk akademia for reiselivet ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under Nr. 19 HØGSKOLEN I MOLDE Using ICT to promote flexible lifelong learning in communication, health and disability Prosjektet Using ICT to promote flexible lifelong learning in communication, health and disability ved Høgskolen i Molde tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. Nr. 26 HØGSKOLEN I OSLO Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse-og sosialsektoren Prosjektet Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse-og sosialsektoren (CAB-prosjektet Collaboration Across professional Boundaries) ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. Nr 31 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Concurrent e-learning Design samarbeidsmodell mellom høgere utdanning og arbeidsliv Prosjektet Concurrent e-learning Design samarbeidsmodell mellom høgere utdanning og arbeidsliv ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010 og kr for 2011, under - 5 -

6 Nr. 33 forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 og 2011 gis med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Utvikling av en ny IT-støttet Sveisekonstruktørutdanning i Norge (Sveis-IT) Prosjektet Utvikling av en ny IT-støttet Sveisekonstruktørutdanning i Norge (Sveis-IT) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010 og kr for 2011, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 og 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning Nr. 34 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering fagrørslas historie Prosjektet Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering fagrørslas historie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for årene 2009, 2010 og 2011 under ett. Nr. 41 HØGSKOLEN I TELEMARK Prosjektet Digitalisering av EVU samarbeid høgskole og arbeidsliv ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler. Nr 45 HØGSKOLEN I ØSTFOLD "Næringslivsfokusert studiemodul av bachelorutdanning i innovasjon og prosjektledelse Prosjektet Næringslivsfokusert studiemodulen av bachelorutdanning i innovasjon- og prosjektledelse (NIP, 60 ECTS) ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010 og kr for 2011, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 og 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet

7 Nr. 53 MARKEDSHØYSKOLEN Læringsfremmende lyd- og bildemedier for matematiske og økonomiske fag i nettbasert bachelorutdanning Prosjektet Læringsfremmende lyd- og bildemedier for matematiske og økonomiske fag i nettbasert bachelorutdanning ved Markedshøyskolen tildeles kr for årene 2009 og 2010 under ett. Nr. 54 NTNU Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor (CALST) Vedtak (enstemmig) Prosjektet Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor (CALST) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010 og kr for 2011, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 og 2011 gis med Nr. 55 NTNU Deltakende læring i det digitale nettsamfunnet Prosjektet Deltakende læring i det digitale nettsamfunnet ved Norges teknisknaturvitenskap tildeles ikke midler. Nr. 58 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Oslofjordalliansen og bruk av IKT: Institusjonelt samarbeid, kommunikasjon og integrasjon i teknologifag Prosjektet Oslofjordalliansen og bruk av IKT: Institusjonelt samarbeid, kommunikasjon og integrasjon i teknologifag ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler. Nr. 60 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Samarbeid Tine/UMB utvikling av gode og relevante fleksible studier for matindustrien Prosjektet Samarbeid Tine/UMB utvikling av gode og relevante fleksible studier for matindustrien ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under - 7 -

8 Nr. 64 UNIVERSITET I AGDER ecollaborative learning in Norwegian industry (ecolearn) Prosjektet ecollaborative learning in Norwegian industry (ecolearn) ved Universitetet i Agder tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. Nr. 68 UNIVERSITETET I BERGEN Visualisering av transformasjoner(vit) Prosjektet Visualisering av transformasjoner(vit) ved Universitetet i Bergen tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under Nr. 70 UNIVERSITETET I OSLO Læring rett i lomma Helhetlig konsept for podcast På vei mot det fleksible universitetet Prosjektet Helhetlig konsept for podcast På vei mot det fleksible universitetet Universitetet i Oslo tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over Nr. 73 UNIVERSITETET I OSLO Humanister i praksis Prosjektet Humanister i praksis ved det humanistiske fakultet UiO tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010 og kr for 2011, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 og 2011 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet

9 Nr. 76 UNIVERSITETET I STAVANGER Pedagogiske muligheter og løsninger i allment utbredt digital teknologi Prosjektet Pedagogiske muligheter og løsninger i allment utbredt digital teknologi ved Universitetet i Stavanger tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2010 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet Nr. 77 UNIVERSITETET I TROMSØ Åpent universitet i nord- institusjonalisering av fleksibelutdanning ved nye UIT Prosjektet Åpent universitet i nord- institusjonalisering av fleksibelutdanning ved nye UIT ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler Nr. 79 UNIVERSITETET I TROMSØ Omdømmebygging i Nord-Troms Vedtak (enstemmig) Prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2009 og gis forhåndstilsagn om kr for 2010, under Sak 6/2009 PROSJEKTMIDLENES FØRINGER FOR 2010 Direktøren tar sekretariatets og styrets innspill i saken med i utarbeidelsen av et nytt forslag til føringer. Forslaget sendes som sirkulasjonssak til styret før det sendes departementet i løpet av februar/mars

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 Sted: NUVs lokaler i Tromsø Møtedato: 08.12.2011 Arkivref.: 2011/718 VAM000/ Til stede: Julie Feilberg, styreleder Jens Uwe Korten, Carsten Helgesen,

Detaljer

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein

Detaljer

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Referat fra styremøte 12.12.2013 Sted: Tromsø Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2013/1103 VAM000/ Jens Uwe Korten,

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 17.00 mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng Astri

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer