REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl til Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs Grønvold Helge Halvorsen Ronny Furunes Fra sekretariatet: Jan Atle Toska (sekretær) Vigdis Amundsen Observatør: Berit Johnsen, KD (forlot møtet kl ) Forfall: Julie Feilberg (vara kunne ikke møte) Merknader til innkalling: I framtiden ønsker styret at styrepapirene også gjøres digitalt tilgjengelig for styremedlemmene ved innkalling til styremøte. Merknader til sakslisten: Det ble meldt inn to eventueltsaker. Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøtet 25. oktober 2006 III. Orienterings- og drøftingssaker B. Oppsummering fra styreseminar 25. oktober 2006 veien videre strategirevisjon C. Oppsummering fra møte 24. oktober om internasjonalt samarbeid 1

2 D. Program seminar om overvåking av internasjonale erfaringer E. Oppsummering fra møte med HSV, NSHU, ICDE om kvalitetssikring/fj.u. F. Innspill til Stjernø-utvalgets arbeid innspill fra SKGene G. Brukertest og resultat av usability-undersøkelse av NUV-webben H. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet IV. Vedtakssaker Sak 18/2006 Orientering om virksomheten Sak 19/2006 Norgesuniversitetets budsjett 2007 Sak 20/2006 Tildeling av prosjektmidler for 2007 og forhåndstilsagn for 2008 Sak 21/2006 Prosjektsøknadene: Oppsummering av erfaringene fra 2007-runden lærdommer for 2008-runden Sak 22/2006 Styrets arbeidsplan 2007 Sak 23/2006 Eventuelt MERKNADER TIL ORIENTERINGS-/DRØFTINGSSAKER F. Innspill til Stjernø-utvalgets arbeid innspill fra SKGene Representanter fra utvalget inviteres til seminaret med SKGene 21. februar G. Brukertest og resultat av usability-undersøkelse av NUV-webben Styret ser alvorlig på de avdekkede manglene ved NUV-webben. Arbeider med å forbedre Norgesuniversitetets informasjon på Internett må prioriteres høyt i SAK 18/2006 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN Vedtak (enstemmig): - Styret tar sekretariatets saksframlegg om virksomheten til etterretning. - Styret tar sekretariatets statusoppsummering av styrets arbeidsplan til etterretning. Uavsluttede saker overføres til neste års arbeidsplan. SAK 19/2006 NORGESUNIVERSITETETS BUDSJETT 2007 Sekretariatet endret vedtaksformulering ut fra innspill fra styret. Vedtak (enstemmig): - Regnskap per tas til etterretning. 2

3 - Norgesuniversitetets estimerte budsjett på kr fordeles i samsvar med sekretariatets framlegg, slik at kr settes av til prosjektmidler, herunder fellestiltak/særskilte tiltak, mens kr settes av til Norgesuniversitetets virksomhet innenfor kunnskapsutvikling, informasjon, behandling og oppfølging av prosjekter, nettverk og møteplasser, samt driftsmidler til sekretariatet og styret. - Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling innenfor de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet. Skulle det bli aktuelt med endringer knyttet til prosjektpotten, skal dette tas opp til ny styrebehandling. SAK 20/2006 TILDELING AV PROSJEKTMIDLER 2007 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR 2008 Alle vedtakene om enkeltprosjektene under pkt III er enstemmige. I. VEDTAK OM TILDELING AV MIDLER TIL FELLESTILTAK Vedtak (enstemmig): Det settes av kr til fellestiltak og særskilte tiltak. Midlene fordeles på følgende tiltak: Spesialkompetansegruppe om digitale mapper kr Spesialkompetansegruppe om den voksne student kr Spesialkompetansegruppe om arbeidspraksis i høyere utdanning kr Utredning om NUV-monitor kr Prosjektseminarer kr SUM kr II. VEDTAK OM TILDELING TIL PROSJEKTER SOM HAR FÅTT FORHÅNDSTILSAGN FOR 2007 Vedtak (enstemmig): Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende framdrift tildeler Norgesuniversitetet midler for 2007 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende prosjekt: Høgskolen i Telemark: Nye vurderingsformer kr III. VEDTAK OM TILDELING AV MIDLER TIL NYE PROSJEKTER I 2007 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO Implementering, utvikling og bruk av nettbasert begreps- og metodeverktøy for arkitekturstudenter Prosjektet Implementering, utvikling og bruk av nettbasert begreps- og metodeverktøy 3

4 for arkitekturstudenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 2. DIAKONHJEMMET HØGSKOLE Masteremne i kritisk refleksjon som fleksibelt studium Prosjektet Masteremne i kritisk refleksjon som fleksibelt studium ved Diakonhjemmet Høgskole tildeles ikke midler. 3. DIAKONHJEMMET HØGSKOLE Fleksibel utdanning ved hjelp av IKT når studenten skal lære å bruke forskningsbasert kunnskap (FBK) i sykepleien Prosjektet Fleksibel utdanning ved hjelp av IKT når studenten skal lære å bruke forskningsbasert kunnskap (FBK) i sykepleien ved Diakonhjemmet Høgskole tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 4. HANDELSHØYSKOLEN BI E-etikk for næringslivet (E-based business ethics) Prosjektet E-etikk for næringslivet (E-based business ethics) ved Handelshøyskolen BI tildeles ikke midler. 5. HØGSKOLEN I AGDER Bruk av åpen programvare i skolen, med vekt på lokal tilpasning og kompetansebygging Prosjektet Bruk av åpen programvare i skolen, med vekt på lokal tilpasning og kompetansebygging ved Høgskolen i Agder tildeles kr for HØGSKOLEN I AGDER Technology for participation (T4P): An online ICT master specialisation in accessible egovernment services Prosjektet Technology for participation (T4P): An online ICT master specialisation in accessible egovernment services ved Høgskolen i Agder tildeles kr for 2007 og gis tilsagn om kr for 2008, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2008 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 7. HØGSKOLEN I AGDER 4

5 Fordypningskurs i demens Prosjektet Fordypningskurs i demens ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 8. HØGSKOLEN I AGDER Nettbasert undervisning i Psykisk helsearbeid Prosjektet Nettbasert undervisning i Psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 9. HØGSKOLEN I AGDER Årsstudium i musikk og helse nettstøttet kurs Prosjektet Årsstudium i musikk og helse nettstøttet kurs ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 10. HØGSKOLEN I BERGEN Digital fotografering Prosjektet Digital fotografering ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for HØGSKOLEN I BERGEN Fleksibel utdanning innen HMS Helse, Miljø og Sikkerhet Prosjektet Fleksibel utdanning innen HMS Helse, Miljø og Sikkerhet ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 12. HØGSKOLEN I BERGEN Forskningsformidling 15 studiepoeng Prosjektet Forskningsformidling 15 studiepoeng ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 13. HØGSKOLEN I BERGEN IKT som læringsfremmende tiltak ved kurset HMS-kultur 5

6 Prosjektet IKT som læringsfremmende tiltak ved kurset HMS-kultur ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 14. HØGSKOLEN I BODØ Nettbasert videreutdanning i demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser Prosjektet Nettbasert videreutdanning i demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 15. HØGSKOLEN I BODØ Nettbaser studie i HMS-kultur, Atferd og Holdninger Prosjektet Nettbaser studie i HMS-kultur, Atferd og Holdninger ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 16. HØGSKOLEN I BODØ Logopedutdanning i Nord Prosjektet Logopedutdanning i Nord ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 17. HØGSKOLEN I BODØ Nettbasert studium i legemiddelhåndtering og medikamentregning Prosjektet Nettbasert studium i legemiddelhåndtering og medikamentregning ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 18. HØGSKOLEN I BODØ Journalistikk 1-6: Et fleksibelt og modulbasert studium i flermedial journalistikk Prosjektet Journalistikk 1-6: Et fleksibelt og modulbasert studium i flermedial journalistikk ved Høgskolen i Bodø tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 19. HØGSKOLEN I BUSKERUD Fleksibelt og yrkesrettet kurs i juridiske fag Prosjektet Fleksibelt og yrkesrettet kurs i juridiske fag ved Høgskolen i Buskerud 6

7 tildeles ikke midler. 20. HØGSKOLEN I FINNMARK Hvorfor avbryter desentrale sosionomstudenter studiet? Prosjektet Hvorfor avbryter desentrale sosionomstudenter studiet? ved Høgskolen i Finnmark tildeles ikke midler. 21. HØGSKOLEN I GJØVIK Utvikling av nettbasert kurs i medikamentregning Prosjektet Utvikling av nettbasert kurs i medikamentregning ved Høgskolen i Gjøvik tildeles kr for HØGSKOLEN I HARSTAD Innføringskurs i spansk Prosjektet Innføringskurs i spansk ved Høgskolen i Harstad tildeles ikke midler. 23. HØGSKOLEN I HEDMARK Strømmende video i fleksibel lærerutdanning Prosjektet Strømmende video i fleksibel lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler. 24. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Arkiv og informasjonsforvaltning Prosjektet Arkiv og informasjonsforvaltning ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Kompetansemotor i reiselivet i Oppland (KIRIO) Prosjektet Kompetansemotor i reiselivet i Oppland (KIRIO) ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for

8 26. HØGSKOLEN I MOLDE Virtuelle samfunn som plattform for livslang læring Prosjektet Virtuelle samfunn som plattform for livslang læring ved Høgskolen i Molde tildeles kr for HØGSKOLEN I MOLDE Modulbasert nettstøttet studium i logistikk for petroleumssektoren Prosjektet Modulbasert nettstøttet studium i logistikk for petroleumssektoren ved Høgskolen i Molde tildeles ikke midler. 28. HØGSKOLEN I NARVIK Fleksibel ingeniørutdanning Prosjektet Fleksibel ingeniørutdanning ved Høgskolen i Narvik tildeles kr for 2007 og gis tilsagn om kr for 2008, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2008 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 29. HØGSKOLEN I NESNA Næringslivsretta engelsk, 10 stp. Et fleksibelt studium ved bruk av TV/Video og fleksibel læring Prosjektet Næringslivsretta engelsk, 10 stp ved Høgskolen i Nesna tildeles ikke midler. 30. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Multimediejournalistikk et samarbeid mellom høgskole og mediehus Prosjektet Multimediejournalistikk et samarbeid mellom høgskole og mediehus ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler. 31. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Moodle i Norge Prosjektet Moodle i Norge ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr for

9 32. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Vurdering av praktisk kompetanse Prosjektet Vurdering av praktisk kompetanse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 33. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Organisasjon og ledelse som Learning Online Prosjektet Organisasjon og ledelse som Learning Online ved Høgskolen i Nord- Trøndelag tildeles ikke midler. 34. HØGSKOLEN I OSLO GOLEM (Generating learning using an Online Learning Environment as a Medium) Prosjektet GOLEM ved Høgskolen i Oslo tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 35. HØGSKOLEN I OSLO TEKONIKK. Design og konstruksjon av smarte tekstiler med integrert elektronikk Prosjektet TEKONIKK. Design og konstruksjon av smarte tekstiler med integrert elektronikk ved Høgskolen i Oslo tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 36. HØGSKOLEN I OSLO Nordisk rekruttering til PH.D.-program for profesjonsstudier Prosjektet Nordisk rekruttering til PH.D.-program for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 37. HØGSKOLEN I OSLO IMAGELN/Terms Prosjektet IMAGELN/Terms ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 9

10 38. HØGSKOLEN I OSLO Utvikling av elektroniske maler, verktøy og systemer for undervisning i energi og miljøfag Prosjektet Utvikling av elektroniske maler, verktøy og systemer for undervisning i energi og miljøfag ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 39. HØGSKOLEN I OSLO Fleksibel undervisning ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Prosjektet Fleksibel undervisning ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 40. HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE Slipp foreldrene til en styrking av heim-skole samarbeidet i lærarutdanninga Prosjektet Slipp foreldrene til en styrking av heim-skole samarbeidet i lærarutdanninga ved Høgskolen i Sogn og Fjordane tildeles ikke midler. 41. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Undervisning og læring med blogg, wiki og konferanseverktøy Prosjektet Undervisning og læring med blogg, wiki og konferanseverktøy ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 42. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Pedagogisk bruk av automatiserte tester (flervalg/multiple choice) i læringsprosessen Prosjektet Pedagogisk bruk av automatiserte tester (flervalg/multiple choice) i læringsprosessen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Nettbasert undervisning som bidrag til integrering av juss i helse-, sosial- og pedagogiske fag 10

11 Prosjektet Nettbasert undervisning som bidrag til integrering av juss i helse-, sosial- og pedagogiske fag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 44. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Aksjonsorientert ungdomspedagogikk Prosjektet Aksjonsorientert ungdomspedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 45. HØGSKOLEN I TELEMARK Desentralisert deltidsstudium i kuratorarbeid utstilling og formidling Prosjektet Desentralisert deltidsstudium i kuratorarbeid utstilling og formidling ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler. 46. HØGSKOLEN I TROMSØ Nettbaserte ressurser til BA-utdanning i Grafisk Design Prosjektet Nettbaserte ressurser til BA-utdanning i Grafisk Design ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 47. HØGSKOLEN I TROMSØ Naturfag under nordlyset Nett- og feltbasert utdanning i naturfag Prosjektet Naturfag under nordlyset Nett- og feltbasert utdanning i naturfag ved Høgskolen i Tromsø tildeles kr for HØGSKOLEN I TROMSØ Maritim kompetanse Prosjektet Maritim kompetanse ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 49. HØGSKOLEN I VESTFOLD ASK (Alternativ og Supplerende kommunikasjon) i Skandinavia Prosjektet ASK (Alternativ og Supplerende kommunikasjon) i Skandinavia ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler. 11

12 50. HØGSKOLEN I ØSTFOLD International Ethics, live network and student assessment of peers Prosjektet International Ethics, live network and student assessment of peers ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 51. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Fleksibel og integrert Bachelor studietilbud i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap. Del I (FIBTIE-I) Prosjektet Fleksibel og integrert Bachelor studietilbud i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap. Del I (FIBTIE-I) ved Høgskolen i Østfold tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 52. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Sykepleierutdanning på tvers Prosjektet Sykepleierutdanning på tvers ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles ikke midler. 53. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Digitale læringsarenaer i musikkfaget Prosjektet Digitale læringsarenaer i musikkfaget ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 54. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Helse, Miljø og Sikkerhet i Verkstadsindustri nettstøtta utdanning Prosjektet Helse, Miljø og Sikkerhet i Verkstadsindustri nettstøtta utdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 55. LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE Bruk av IKT-basert læringsstøtte som grensekryssing mellom sykehus og høgskole i utdanning av kliniske sykepleierspesialister Prosjektet Bruk av IKT-basert læringsstøtte som grensekryssing mellom sykehus og høgskole i utdanning av kliniske sykepleierspesialister ved Lovisenberg diakonale 12

13 høgskole tildeles ikke tildelt midler. 56. NKI Fjernundervisning Kooperativ Nettbasert Utdanning - KNUT Prosjektet Kooperativ Nettbasert Utdanning - KNUT ved NKI Fjernundervisning tildeles kr for NORGES HANDELSHØGSKOLE MikroØkoNomen Prosjektet MikroØkoNomen ved Norges Handelshøgskole tildeles ikke midler. 58. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Historisk statistikk Prosjektet Historisk statistikk ved NTNU tildeles kr for NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Integrating Web-based Technology in Foreign Language Teaching and Learning Prosjektet Integrating Web-based Technology in Foreign Language Teaching and Learning ved NTNU tildeles ikke midler. 60. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Samordning av undervisning i kompleks fysikk i Norge Prosjektet Samordning av undervisning i kompleks fysikk i Norge ved NTNU tildeles ikke midler. 61. NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Computer-based educational resources in animal welfare Prosjektet Computer-based educational resources in animal welfare ved Norges veterinærhøgskole tildeles ikke midler. 62. SAMISK HØGSKOLE Læremiddelpedagogikk 2. Videreutdanning i læremiddelutvikling med 13

14 hovedvekt på digitale læremidler og fleksibel læring Prosjektet Læremiddelpedagogikk 2. Videreutdanning i læremiddelutvikling med hovedvekt på digitale læremidler og fleksibel ved Samisk høgskole/sámi allaskuvla tildeles kr for SAMISK HØGSKOLE Kompetanseutvikling i språkopplæring for voksne med minoritetsspråk Prosjektet Kompetanseutvikling i språkopplæring for voksne med minoritetsspråk ved Samisk høgskole/sámi allaskuvla tildeles ikke midler. 64. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Folkehelsevitenskap e-læring på tvers av fag og institusjoner Prosjektet Folkehelsevitenskap e-læring på tvers av fag og institusjoner ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles kr for 2007 og gis tilsagn om kr for 2008, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2008 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 65. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Universell utforming nettbasert veiledning på masternivå Prosjektet Universell utforming nettbasert veiledning på masternivå ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler. 66. UNIVERSITETET I BERGEN Matkultur på nett I og II Prosjektet Matkultur på nett I og II ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. 67. UNIVERSITETET I BERGEN Nettitaliensk: Utvikling og tilrettelegging av Italiensk litteratur og Muntlig italiensk og oversettelse Prosjektet Nettitaliensk: Utvikling og tilrettelegging av Italiensk litteratur og Muntlig italiensk og oversettelse ved Universitetet i Bergen tildeles kr for

15 68. UNIVERSITETET I BERGEN Nettbasert kurs i norsk som andrespråk, trinn 3 Prosjektet Nettbasert kurs i norsk som andrespråk, trinn 3 ved Universitetet i Bergen tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 69. UNIVERSITETET I BERGEN Fiskesjukdommer hos oppdrettfisk og villfisk. Utvikling og etablering av en nettbasert database og pilot fjernstudium Prosjektet Fiskesjukdommer hos oppdrettfisk og villfisk. Utvikling og etablering av en nettbasert database og pilot fjernstudium ved Universitetet i Bergen tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 70. UNIVERSITETET I BERGEN Samfunnsfag for lærere Prosjektet Samfunnsfag for lærere ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. 71. UNIVERSITETET I OSLO Interaktiv læring i øyefaget Prosjektet Interaktiv læring i øyefaget ved Universitetet i Oslo tildeles kr for UNIVERSITETET I OSLO Kunnskapsløftet i norskfaget fire etter- og videreutdanningskurs for norsklærere Prosjektet Kunnskapsløftet i norskfaget fire etter- og videreutdanningskurs for norsklærere ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 73. UNIVERSITETET I OSLO Læringsdesign: Brukerorientert design og evaluering av digitale læringsverktøy Prosjektet Læringsdesign: Brukerorientert design og evaluering av digitale læringsverktøy ved Universitetet i Oslo tildeles kr for Tildelingen settes av til arbeid med erfaringsdeling og evaluering av læringsdesignet fra prosjekt P48-15

16 UNIVERSITETET I OSLO Digitale læringsressurser i utdanningsledelse og veiledning Prosjektet Digitale læringsressurser i utdanningsledelse og veiledning ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 75. UNIVERSITETET I STAVANGER IKT i barnehagen Prosjektet IKT i barnehagen ved Universitetet i Stavanger tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 76. Søknad nr. 76 ble trukket. 77. UNIVERSITETET I TROMSØ Stedsutvikling Erfaringsbasert mastergradsstudium på distanse med vekt på kommunikativ planlegging Prosjektet Stedsutvikling Erfaringsbasert mastergradsstudium på distanse med vekt på kommunikativ planlegging ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2007 og gis tilsagn om kr for 2008, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2008 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 78. UNIVERSITETET I TROMSØ IFM Online Learning Prosjektet IFM Online Learning ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 79. UNIVERSITETET I TROMSØ Scenariebasert læring i PPU-studiet. Utvikling av teknologistøttet metodikk Prosjektet Scenariebasert læring i PPU-studiet. Utvikling av teknologistøttet metodikk ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 80. UNIVERSITETET I TROMSØ Utvikling av scenariemetodikk: Teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk 16

17 Prosjektet Utvikling av scenariemetodikk: Teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. SAK 21/2006 PROSJEKTSØKNADENE: ERFARINGER FRA 2007-RUNDEN LÆRDOMMER FOR 2008 RUNDEN Sekretariatet endret vedtaksformulering ut fra innspill fra styret. Vedtak (enstemmig): Styret er tilfreds med det store antallet prosjektsøknader av høy kvalitet i søknadene til Norgesuniversitetet om tildeling av prosjektmidler for Omfanget av støtteverdige søknader medfører at 23 søknader som sekretariatet har vurdert som klart støtteverdig likevel har fått avslag. Styret mener at Norgesuniversitetets framtidige prosjektpott må økes ved at Norgesuniversitetets totale budsjettramme utvides. På bakgrunn av sekretariatets oppsummering og styrets merknader bes sekretariatet legge fram for styret forslag til føringer for bruk av Norgesuniversitetets prosjektmidler for 2008, samt en tidsplan for ferdigbehandling av disse med sikte på utlysing seinest i april Saken behandles av styret som sirkulasjonssak i januar SAK 22/2006 STYRETS ARBEIDSPLAN FOR 2007 Vedtak (enstemmig): Styret vedtar plan for sin virksomhet i 2007 med utgangspunkt i sekretariatets forslag og innspill fra styret som fremkom under styremøtet. SAK 23/2006 EVENTUELT a) Tid og sted for styremøtene i 2007 Avtalt (inkl. de på forhånd avtalte tider og steder): februar kl på Losby Gods (styreseminar med SKGene) februar kl på Losby Gods april kl i Oslo juni kl i Oslo oktober kl i Bergen desember i Tromsø (styremiddag kl. 19 den 10. og møte den 11. kl ) Stedene for styremøtene i juni og oktober kan bli endret senere. 17

18 b) Norgesuniversitetets distribuerte lokalisering Det ligger ikke noen prinsipiell begrunnelse fra Kunnskapsdepartementets side bak Norgesuniversitetets nåværende todelte lokalisering. Norgesuniversitetets hovedsete er i Tromsø. Styret ber sekretariatet legge fram en sak i 2007 der Norgesuniversitetets framtidige kontornærvær utenfor Tromsø vurderes prinsipielt. 18

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer