REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl til Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs Grønvold Helge Halvorsen Ronny Furunes Fra sekretariatet: Jan Atle Toska (sekretær) Vigdis Amundsen Observatør: Berit Johnsen, KD (forlot møtet kl ) Forfall: Julie Feilberg (vara kunne ikke møte) Merknader til innkalling: I framtiden ønsker styret at styrepapirene også gjøres digitalt tilgjengelig for styremedlemmene ved innkalling til styremøte. Merknader til sakslisten: Det ble meldt inn to eventueltsaker. Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøtet 25. oktober 2006 III. Orienterings- og drøftingssaker B. Oppsummering fra styreseminar 25. oktober 2006 veien videre strategirevisjon C. Oppsummering fra møte 24. oktober om internasjonalt samarbeid 1

2 D. Program seminar om overvåking av internasjonale erfaringer E. Oppsummering fra møte med HSV, NSHU, ICDE om kvalitetssikring/fj.u. F. Innspill til Stjernø-utvalgets arbeid innspill fra SKGene G. Brukertest og resultat av usability-undersøkelse av NUV-webben H. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet IV. Vedtakssaker Sak 18/2006 Orientering om virksomheten Sak 19/2006 Norgesuniversitetets budsjett 2007 Sak 20/2006 Tildeling av prosjektmidler for 2007 og forhåndstilsagn for 2008 Sak 21/2006 Prosjektsøknadene: Oppsummering av erfaringene fra 2007-runden lærdommer for 2008-runden Sak 22/2006 Styrets arbeidsplan 2007 Sak 23/2006 Eventuelt MERKNADER TIL ORIENTERINGS-/DRØFTINGSSAKER F. Innspill til Stjernø-utvalgets arbeid innspill fra SKGene Representanter fra utvalget inviteres til seminaret med SKGene 21. februar G. Brukertest og resultat av usability-undersøkelse av NUV-webben Styret ser alvorlig på de avdekkede manglene ved NUV-webben. Arbeider med å forbedre Norgesuniversitetets informasjon på Internett må prioriteres høyt i SAK 18/2006 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN Vedtak (enstemmig): - Styret tar sekretariatets saksframlegg om virksomheten til etterretning. - Styret tar sekretariatets statusoppsummering av styrets arbeidsplan til etterretning. Uavsluttede saker overføres til neste års arbeidsplan. SAK 19/2006 NORGESUNIVERSITETETS BUDSJETT 2007 Sekretariatet endret vedtaksformulering ut fra innspill fra styret. Vedtak (enstemmig): - Regnskap per tas til etterretning. 2

3 - Norgesuniversitetets estimerte budsjett på kr fordeles i samsvar med sekretariatets framlegg, slik at kr settes av til prosjektmidler, herunder fellestiltak/særskilte tiltak, mens kr settes av til Norgesuniversitetets virksomhet innenfor kunnskapsutvikling, informasjon, behandling og oppfølging av prosjekter, nettverk og møteplasser, samt driftsmidler til sekretariatet og styret. - Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling innenfor de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet. Skulle det bli aktuelt med endringer knyttet til prosjektpotten, skal dette tas opp til ny styrebehandling. SAK 20/2006 TILDELING AV PROSJEKTMIDLER 2007 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR 2008 Alle vedtakene om enkeltprosjektene under pkt III er enstemmige. I. VEDTAK OM TILDELING AV MIDLER TIL FELLESTILTAK Vedtak (enstemmig): Det settes av kr til fellestiltak og særskilte tiltak. Midlene fordeles på følgende tiltak: Spesialkompetansegruppe om digitale mapper kr Spesialkompetansegruppe om den voksne student kr Spesialkompetansegruppe om arbeidspraksis i høyere utdanning kr Utredning om NUV-monitor kr Prosjektseminarer kr SUM kr II. VEDTAK OM TILDELING TIL PROSJEKTER SOM HAR FÅTT FORHÅNDSTILSAGN FOR 2007 Vedtak (enstemmig): Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende framdrift tildeler Norgesuniversitetet midler for 2007 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende prosjekt: Høgskolen i Telemark: Nye vurderingsformer kr III. VEDTAK OM TILDELING AV MIDLER TIL NYE PROSJEKTER I 2007 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO Implementering, utvikling og bruk av nettbasert begreps- og metodeverktøy for arkitekturstudenter Prosjektet Implementering, utvikling og bruk av nettbasert begreps- og metodeverktøy 3

4 for arkitekturstudenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 2. DIAKONHJEMMET HØGSKOLE Masteremne i kritisk refleksjon som fleksibelt studium Prosjektet Masteremne i kritisk refleksjon som fleksibelt studium ved Diakonhjemmet Høgskole tildeles ikke midler. 3. DIAKONHJEMMET HØGSKOLE Fleksibel utdanning ved hjelp av IKT når studenten skal lære å bruke forskningsbasert kunnskap (FBK) i sykepleien Prosjektet Fleksibel utdanning ved hjelp av IKT når studenten skal lære å bruke forskningsbasert kunnskap (FBK) i sykepleien ved Diakonhjemmet Høgskole tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 4. HANDELSHØYSKOLEN BI E-etikk for næringslivet (E-based business ethics) Prosjektet E-etikk for næringslivet (E-based business ethics) ved Handelshøyskolen BI tildeles ikke midler. 5. HØGSKOLEN I AGDER Bruk av åpen programvare i skolen, med vekt på lokal tilpasning og kompetansebygging Prosjektet Bruk av åpen programvare i skolen, med vekt på lokal tilpasning og kompetansebygging ved Høgskolen i Agder tildeles kr for HØGSKOLEN I AGDER Technology for participation (T4P): An online ICT master specialisation in accessible egovernment services Prosjektet Technology for participation (T4P): An online ICT master specialisation in accessible egovernment services ved Høgskolen i Agder tildeles kr for 2007 og gis tilsagn om kr for 2008, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2008 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 7. HØGSKOLEN I AGDER 4

5 Fordypningskurs i demens Prosjektet Fordypningskurs i demens ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 8. HØGSKOLEN I AGDER Nettbasert undervisning i Psykisk helsearbeid Prosjektet Nettbasert undervisning i Psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 9. HØGSKOLEN I AGDER Årsstudium i musikk og helse nettstøttet kurs Prosjektet Årsstudium i musikk og helse nettstøttet kurs ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 10. HØGSKOLEN I BERGEN Digital fotografering Prosjektet Digital fotografering ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for HØGSKOLEN I BERGEN Fleksibel utdanning innen HMS Helse, Miljø og Sikkerhet Prosjektet Fleksibel utdanning innen HMS Helse, Miljø og Sikkerhet ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 12. HØGSKOLEN I BERGEN Forskningsformidling 15 studiepoeng Prosjektet Forskningsformidling 15 studiepoeng ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 13. HØGSKOLEN I BERGEN IKT som læringsfremmende tiltak ved kurset HMS-kultur 5

6 Prosjektet IKT som læringsfremmende tiltak ved kurset HMS-kultur ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 14. HØGSKOLEN I BODØ Nettbasert videreutdanning i demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser Prosjektet Nettbasert videreutdanning i demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 15. HØGSKOLEN I BODØ Nettbaser studie i HMS-kultur, Atferd og Holdninger Prosjektet Nettbaser studie i HMS-kultur, Atferd og Holdninger ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 16. HØGSKOLEN I BODØ Logopedutdanning i Nord Prosjektet Logopedutdanning i Nord ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 17. HØGSKOLEN I BODØ Nettbasert studium i legemiddelhåndtering og medikamentregning Prosjektet Nettbasert studium i legemiddelhåndtering og medikamentregning ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 18. HØGSKOLEN I BODØ Journalistikk 1-6: Et fleksibelt og modulbasert studium i flermedial journalistikk Prosjektet Journalistikk 1-6: Et fleksibelt og modulbasert studium i flermedial journalistikk ved Høgskolen i Bodø tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 19. HØGSKOLEN I BUSKERUD Fleksibelt og yrkesrettet kurs i juridiske fag Prosjektet Fleksibelt og yrkesrettet kurs i juridiske fag ved Høgskolen i Buskerud 6

7 tildeles ikke midler. 20. HØGSKOLEN I FINNMARK Hvorfor avbryter desentrale sosionomstudenter studiet? Prosjektet Hvorfor avbryter desentrale sosionomstudenter studiet? ved Høgskolen i Finnmark tildeles ikke midler. 21. HØGSKOLEN I GJØVIK Utvikling av nettbasert kurs i medikamentregning Prosjektet Utvikling av nettbasert kurs i medikamentregning ved Høgskolen i Gjøvik tildeles kr for HØGSKOLEN I HARSTAD Innføringskurs i spansk Prosjektet Innføringskurs i spansk ved Høgskolen i Harstad tildeles ikke midler. 23. HØGSKOLEN I HEDMARK Strømmende video i fleksibel lærerutdanning Prosjektet Strømmende video i fleksibel lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler. 24. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Arkiv og informasjonsforvaltning Prosjektet Arkiv og informasjonsforvaltning ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Kompetansemotor i reiselivet i Oppland (KIRIO) Prosjektet Kompetansemotor i reiselivet i Oppland (KIRIO) ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for

8 26. HØGSKOLEN I MOLDE Virtuelle samfunn som plattform for livslang læring Prosjektet Virtuelle samfunn som plattform for livslang læring ved Høgskolen i Molde tildeles kr for HØGSKOLEN I MOLDE Modulbasert nettstøttet studium i logistikk for petroleumssektoren Prosjektet Modulbasert nettstøttet studium i logistikk for petroleumssektoren ved Høgskolen i Molde tildeles ikke midler. 28. HØGSKOLEN I NARVIK Fleksibel ingeniørutdanning Prosjektet Fleksibel ingeniørutdanning ved Høgskolen i Narvik tildeles kr for 2007 og gis tilsagn om kr for 2008, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2008 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 29. HØGSKOLEN I NESNA Næringslivsretta engelsk, 10 stp. Et fleksibelt studium ved bruk av TV/Video og fleksibel læring Prosjektet Næringslivsretta engelsk, 10 stp ved Høgskolen i Nesna tildeles ikke midler. 30. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Multimediejournalistikk et samarbeid mellom høgskole og mediehus Prosjektet Multimediejournalistikk et samarbeid mellom høgskole og mediehus ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler. 31. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Moodle i Norge Prosjektet Moodle i Norge ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr for

9 32. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Vurdering av praktisk kompetanse Prosjektet Vurdering av praktisk kompetanse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 33. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Organisasjon og ledelse som Learning Online Prosjektet Organisasjon og ledelse som Learning Online ved Høgskolen i Nord- Trøndelag tildeles ikke midler. 34. HØGSKOLEN I OSLO GOLEM (Generating learning using an Online Learning Environment as a Medium) Prosjektet GOLEM ved Høgskolen i Oslo tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 35. HØGSKOLEN I OSLO TEKONIKK. Design og konstruksjon av smarte tekstiler med integrert elektronikk Prosjektet TEKONIKK. Design og konstruksjon av smarte tekstiler med integrert elektronikk ved Høgskolen i Oslo tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 36. HØGSKOLEN I OSLO Nordisk rekruttering til PH.D.-program for profesjonsstudier Prosjektet Nordisk rekruttering til PH.D.-program for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 37. HØGSKOLEN I OSLO IMAGELN/Terms Prosjektet IMAGELN/Terms ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 9

10 38. HØGSKOLEN I OSLO Utvikling av elektroniske maler, verktøy og systemer for undervisning i energi og miljøfag Prosjektet Utvikling av elektroniske maler, verktøy og systemer for undervisning i energi og miljøfag ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 39. HØGSKOLEN I OSLO Fleksibel undervisning ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Prosjektet Fleksibel undervisning ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 40. HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE Slipp foreldrene til en styrking av heim-skole samarbeidet i lærarutdanninga Prosjektet Slipp foreldrene til en styrking av heim-skole samarbeidet i lærarutdanninga ved Høgskolen i Sogn og Fjordane tildeles ikke midler. 41. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Undervisning og læring med blogg, wiki og konferanseverktøy Prosjektet Undervisning og læring med blogg, wiki og konferanseverktøy ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 42. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Pedagogisk bruk av automatiserte tester (flervalg/multiple choice) i læringsprosessen Prosjektet Pedagogisk bruk av automatiserte tester (flervalg/multiple choice) i læringsprosessen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Nettbasert undervisning som bidrag til integrering av juss i helse-, sosial- og pedagogiske fag 10

11 Prosjektet Nettbasert undervisning som bidrag til integrering av juss i helse-, sosial- og pedagogiske fag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 44. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Aksjonsorientert ungdomspedagogikk Prosjektet Aksjonsorientert ungdomspedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 45. HØGSKOLEN I TELEMARK Desentralisert deltidsstudium i kuratorarbeid utstilling og formidling Prosjektet Desentralisert deltidsstudium i kuratorarbeid utstilling og formidling ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler. 46. HØGSKOLEN I TROMSØ Nettbaserte ressurser til BA-utdanning i Grafisk Design Prosjektet Nettbaserte ressurser til BA-utdanning i Grafisk Design ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 47. HØGSKOLEN I TROMSØ Naturfag under nordlyset Nett- og feltbasert utdanning i naturfag Prosjektet Naturfag under nordlyset Nett- og feltbasert utdanning i naturfag ved Høgskolen i Tromsø tildeles kr for HØGSKOLEN I TROMSØ Maritim kompetanse Prosjektet Maritim kompetanse ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 49. HØGSKOLEN I VESTFOLD ASK (Alternativ og Supplerende kommunikasjon) i Skandinavia Prosjektet ASK (Alternativ og Supplerende kommunikasjon) i Skandinavia ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler. 11

12 50. HØGSKOLEN I ØSTFOLD International Ethics, live network and student assessment of peers Prosjektet International Ethics, live network and student assessment of peers ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 51. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Fleksibel og integrert Bachelor studietilbud i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap. Del I (FIBTIE-I) Prosjektet Fleksibel og integrert Bachelor studietilbud i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap. Del I (FIBTIE-I) ved Høgskolen i Østfold tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 52. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Sykepleierutdanning på tvers Prosjektet Sykepleierutdanning på tvers ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles ikke midler. 53. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Digitale læringsarenaer i musikkfaget Prosjektet Digitale læringsarenaer i musikkfaget ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 54. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Helse, Miljø og Sikkerhet i Verkstadsindustri nettstøtta utdanning Prosjektet Helse, Miljø og Sikkerhet i Verkstadsindustri nettstøtta utdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 55. LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE Bruk av IKT-basert læringsstøtte som grensekryssing mellom sykehus og høgskole i utdanning av kliniske sykepleierspesialister Prosjektet Bruk av IKT-basert læringsstøtte som grensekryssing mellom sykehus og høgskole i utdanning av kliniske sykepleierspesialister ved Lovisenberg diakonale 12

13 høgskole tildeles ikke tildelt midler. 56. NKI Fjernundervisning Kooperativ Nettbasert Utdanning - KNUT Prosjektet Kooperativ Nettbasert Utdanning - KNUT ved NKI Fjernundervisning tildeles kr for NORGES HANDELSHØGSKOLE MikroØkoNomen Prosjektet MikroØkoNomen ved Norges Handelshøgskole tildeles ikke midler. 58. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Historisk statistikk Prosjektet Historisk statistikk ved NTNU tildeles kr for NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Integrating Web-based Technology in Foreign Language Teaching and Learning Prosjektet Integrating Web-based Technology in Foreign Language Teaching and Learning ved NTNU tildeles ikke midler. 60. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Samordning av undervisning i kompleks fysikk i Norge Prosjektet Samordning av undervisning i kompleks fysikk i Norge ved NTNU tildeles ikke midler. 61. NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Computer-based educational resources in animal welfare Prosjektet Computer-based educational resources in animal welfare ved Norges veterinærhøgskole tildeles ikke midler. 62. SAMISK HØGSKOLE Læremiddelpedagogikk 2. Videreutdanning i læremiddelutvikling med 13

14 hovedvekt på digitale læremidler og fleksibel læring Prosjektet Læremiddelpedagogikk 2. Videreutdanning i læremiddelutvikling med hovedvekt på digitale læremidler og fleksibel ved Samisk høgskole/sámi allaskuvla tildeles kr for SAMISK HØGSKOLE Kompetanseutvikling i språkopplæring for voksne med minoritetsspråk Prosjektet Kompetanseutvikling i språkopplæring for voksne med minoritetsspråk ved Samisk høgskole/sámi allaskuvla tildeles ikke midler. 64. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Folkehelsevitenskap e-læring på tvers av fag og institusjoner Prosjektet Folkehelsevitenskap e-læring på tvers av fag og institusjoner ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles kr for 2007 og gis tilsagn om kr for 2008, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2008 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 65. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Universell utforming nettbasert veiledning på masternivå Prosjektet Universell utforming nettbasert veiledning på masternivå ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler. 66. UNIVERSITETET I BERGEN Matkultur på nett I og II Prosjektet Matkultur på nett I og II ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. 67. UNIVERSITETET I BERGEN Nettitaliensk: Utvikling og tilrettelegging av Italiensk litteratur og Muntlig italiensk og oversettelse Prosjektet Nettitaliensk: Utvikling og tilrettelegging av Italiensk litteratur og Muntlig italiensk og oversettelse ved Universitetet i Bergen tildeles kr for

15 68. UNIVERSITETET I BERGEN Nettbasert kurs i norsk som andrespråk, trinn 3 Prosjektet Nettbasert kurs i norsk som andrespråk, trinn 3 ved Universitetet i Bergen tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 69. UNIVERSITETET I BERGEN Fiskesjukdommer hos oppdrettfisk og villfisk. Utvikling og etablering av en nettbasert database og pilot fjernstudium Prosjektet Fiskesjukdommer hos oppdrettfisk og villfisk. Utvikling og etablering av en nettbasert database og pilot fjernstudium ved Universitetet i Bergen tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 70. UNIVERSITETET I BERGEN Samfunnsfag for lærere Prosjektet Samfunnsfag for lærere ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. 71. UNIVERSITETET I OSLO Interaktiv læring i øyefaget Prosjektet Interaktiv læring i øyefaget ved Universitetet i Oslo tildeles kr for UNIVERSITETET I OSLO Kunnskapsløftet i norskfaget fire etter- og videreutdanningskurs for norsklærere Prosjektet Kunnskapsløftet i norskfaget fire etter- og videreutdanningskurs for norsklærere ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 73. UNIVERSITETET I OSLO Læringsdesign: Brukerorientert design og evaluering av digitale læringsverktøy Prosjektet Læringsdesign: Brukerorientert design og evaluering av digitale læringsverktøy ved Universitetet i Oslo tildeles kr for Tildelingen settes av til arbeid med erfaringsdeling og evaluering av læringsdesignet fra prosjekt P48-15

16 UNIVERSITETET I OSLO Digitale læringsressurser i utdanningsledelse og veiledning Prosjektet Digitale læringsressurser i utdanningsledelse og veiledning ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 75. UNIVERSITETET I STAVANGER IKT i barnehagen Prosjektet IKT i barnehagen ved Universitetet i Stavanger tildeles til sammen kr for 2007 og 2008 under ett. 76. Søknad nr. 76 ble trukket. 77. UNIVERSITETET I TROMSØ Stedsutvikling Erfaringsbasert mastergradsstudium på distanse med vekt på kommunikativ planlegging Prosjektet Stedsutvikling Erfaringsbasert mastergradsstudium på distanse med vekt på kommunikativ planlegging ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2007 og gis tilsagn om kr for 2008, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2008 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 78. UNIVERSITETET I TROMSØ IFM Online Learning Prosjektet IFM Online Learning ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 79. UNIVERSITETET I TROMSØ Scenariebasert læring i PPU-studiet. Utvikling av teknologistøttet metodikk Prosjektet Scenariebasert læring i PPU-studiet. Utvikling av teknologistøttet metodikk ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 80. UNIVERSITETET I TROMSØ Utvikling av scenariemetodikk: Teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk 16

17 Prosjektet Utvikling av scenariemetodikk: Teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. SAK 21/2006 PROSJEKTSØKNADENE: ERFARINGER FRA 2007-RUNDEN LÆRDOMMER FOR 2008 RUNDEN Sekretariatet endret vedtaksformulering ut fra innspill fra styret. Vedtak (enstemmig): Styret er tilfreds med det store antallet prosjektsøknader av høy kvalitet i søknadene til Norgesuniversitetet om tildeling av prosjektmidler for Omfanget av støtteverdige søknader medfører at 23 søknader som sekretariatet har vurdert som klart støtteverdig likevel har fått avslag. Styret mener at Norgesuniversitetets framtidige prosjektpott må økes ved at Norgesuniversitetets totale budsjettramme utvides. På bakgrunn av sekretariatets oppsummering og styrets merknader bes sekretariatet legge fram for styret forslag til føringer for bruk av Norgesuniversitetets prosjektmidler for 2008, samt en tidsplan for ferdigbehandling av disse med sikte på utlysing seinest i april Saken behandles av styret som sirkulasjonssak i januar SAK 22/2006 STYRETS ARBEIDSPLAN FOR 2007 Vedtak (enstemmig): Styret vedtar plan for sin virksomhet i 2007 med utgangspunkt i sekretariatets forslag og innspill fra styret som fremkom under styremøtet. SAK 23/2006 EVENTUELT a) Tid og sted for styremøtene i 2007 Avtalt (inkl. de på forhånd avtalte tider og steder): februar kl på Losby Gods (styreseminar med SKGene) februar kl på Losby Gods april kl i Oslo juni kl i Oslo oktober kl i Bergen desember i Tromsø (styremiddag kl. 19 den 10. og møte den 11. kl ) Stedene for styremøtene i juni og oktober kan bli endret senere. 17

18 b) Norgesuniversitetets distribuerte lokalisering Det ligger ikke noen prinsipiell begrunnelse fra Kunnskapsdepartementets side bak Norgesuniversitetets nåværende todelte lokalisering. Norgesuniversitetets hovedsete er i Tromsø. Styret ber sekretariatet legge fram en sak i 2007 der Norgesuniversitetets framtidige kontornærvær utenfor Tromsø vurderes prinsipielt. 18

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til kl. 15.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hanssen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 09.12.08 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl 0930 til kl. 1430 Til stede: Fra sekretariatet: Julie Feilberg (leder) Torstein Rekkedal Kristin Dahl Ida Skjerve Eva Gjerdrum

Detaljer

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 05.02.09 Sted: Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen Tid: Fra kl 1000 til kl 1500 Til stede: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 8.12.05 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.30 torsdag 8. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

Referat fra styremøte 11. desember 2014. Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500

Referat fra styremøte 11. desember 2014. Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500 Referat fra styremøte 11. desember 2014 Sted: Tromsø Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2014/1129 VAM000/

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 Sted: NUVs lokaler i Tromsø Møtedato: 08.12.2011 Arkivref.: 2011/718 VAM000/ Til stede: Julie Feilberg, styreleder Jens Uwe Korten, Carsten Helgesen,

Detaljer

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Referat fra styremøte 12.12.2013 Sted: Tromsø Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2013/1103 VAM000/ Jens Uwe Korten,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl 0900-1500 Til stede: Fra sekretariatet: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

Referat fra styremøte 10.12.2015. Møtedato: 10.12.2015 kl 0900-1530

Referat fra styremøte 10.12.2015. Møtedato: 10.12.2015 kl 0900-1530 Referat fra styremøte 10.12.2015 Sted: Tromsø Møtedato: 10.12.2015 kl 0900-1530 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2015/1051 VAM000/ Jens Uwe

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 17.00 mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudier Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) 19

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Digitalisering, aktiv læring og og UH pedagogisk utdanning. Læringsfestivalen 2017 Toril Aagaard

Digitalisering, aktiv læring og og UH pedagogisk utdanning. Læringsfestivalen 2017 Toril Aagaard Digitalisering, aktiv læring og og UH pedagogisk utdanning Læringsfestivalen 2017 Toril Aagaard 1999 Bilder: Colourbox Ymse UH pedagogiske tilbud Lokale versjoner av ulikt kaliber: Noen har gitt studiepoeng,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu LLN EFTERÅRSKONFERENCE 2014 6. oktober Lysebu Hva skjer med norsk læreruddannelse? Dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder Dekan Kristin Barstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold UNIVERSITET- OG HØGSKOLAR

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

TABELL 1. Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen

TABELL 1. Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen TABELL 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen Tiltak 01 Driftsutgifter. en dekker administrasjon av sensur og klagebehandling ved sentralt gitt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. 21 Særskilte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgiver Kristin Gåsemyr, seksjonsleder NSD Norsk senter for forskningsdata Seksjon for statistikk om høgre

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 6 Utviklingen i sykehusenes undervisningsoppgaver Tor Iversen Senter

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

NVU-konferansen Stavanger 2003

NVU-konferansen Stavanger 2003 1 Sterkt endringspress Skoleleder en moderne bedriftsleder Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Forståelse Handling! Nytt i Opplæringslova: skoleleders kompetanse Lokal vurdering/styring/ansettelse 2 Fleksibelt

Detaljer