Referat fra styremøte 06.desember Møtedato: kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430"

Transkript

1 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: kl Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein Qvist-Eriksen, Helge Halvorsen, Stewart Håseth. Gard Titlestad, ICDE, deltok under drøftingssak I Berit Johnsen, observatør KD. Jennifer Akselsen ( vara for Marit Aamodt Nielsen), Kristin Dahl og Synnøve Konglevoll meldt forfall. Fra sekretariatet: Eva Gjerdrum, Mali Arnstad og Vigdis Amundsen ( referent) Merknader til Ingen innkallingen: Merknader til sakslisten: Ingen Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøte III Orienteringssaker B. Innspill til Statsbudsjettet Brev til KD av C. Brev til Språkrådet av D. Hva kan bidra til bedre IT-støtte for fleksibel undervisning? Viktige fokusområder for bruk av e-campus ved høyere læresteder. SINTEF-rappport E. Evaluering av konferansen Ja takk begge deler F. Mandat og sammensetning for Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen G. Referat fra møte i ecampus prioriteringsråd av , muntlig H. Annet fra sekretariatet, styrets medlemmer og departementets observatør. III Drøftingssaker I. Generalsekretær Gard Titlestad, ICDE orienterer om ICDE og om åpne læringsressurser og internasjonal utvikling.

2 III Vedtakssaker Arkivref. Sak 25/2012 Orientering om virksomheten 2012/664 Sak 26/2012 Regnskap pr. 28. desember /2037 Sak 27/2012 Forslag til budsjett /688 Sak 28/2012 Utkast til kommunikasjonsstrategi for NUV 2012/5847 Sak 29/2012 Tildeling av prosjektmidler /756 Sak 30/2012 Eventuelt MERKNADER TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER H. Forslag til styremøter februar Gardermoen 24. april Lillehammer mai Kommer tilbake til sted senere 10. oktober Gardermoen 12. desember Tromsø MERKNADER TIL DRØFTINGSSAKER I. Generalsekretær Gard Titlestads, ICDE, følger vedlagt VEDTAKSSAKER Sak 25/2012 Orientering om virksomheten Helge Halvorsen redegjorde for besøket på KK-stiftelsen i Stockholm, se - Styret tar orientering om virksomheten til etterretning Sak 26/2012 Regnskapsoversikt pr Styret tar regnskapsoversikten pr til etterretning 2

3 Sak 27/2012 Forslag til budsjett Norgesuniversitetets budsjett på kr for 2013 fordeles slik mellom de ulike virksomhetsområdene. 1. Styrets og sekretariatets virksomhet kr Kunnskap- og kunnskapsutvikling Prosjekttildelinger Kommunikasjon/nettverk SUM kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer mellom virksomhetsbudsjettet og budsjettet for de ulike innstasområdene, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Sak 28/2012 Utkast til kommunikasjonsstrategi for NUN - Sekretariatet ferdigstiller Norgesuniversitetets kommunikasjonstrategi på bakgrunn av innspill som kom fram på møtet. Sak 29/2012 Tildeling av prosjektmidler Tildeling til prosjekter som har fått forhåndstilsagn for Norgesuniversitetet bevilger kr for 2013 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende 22 prosjekter P16/2011 Høgskolen i Lillehammer: Toppidrett kr P32/ Høgskolen i Oslo: Digital kompetanse i HU kr P55/ NTNU: Gehørbasert digital signalprosessering kr P58/ NTNU: IKT-baserte laboratorieøvelser kr P64/2011 Universitetet i Agder: Musikk og samfunn kr P67/ Universitetet i Bergen:... energi og klimapolitikk kr P88/ Universitetet i Tromsø: Samarbeid i virtuelle kr P02/2012 Handelshøyskolen BI: Metodefag i fremtiden kr P15/2012 Høgskolen i Nord-Trøndelag: Det synkrone virt kr P24/ Høgskolen i Sør-Trøndelag: Personlig læringsnett kr P30/ Høgskolen i Telemark: Nettstøttet praksisoppfølg kr P31/ Høgskolen i Telemark: Politikerskolen på nett kr P41/ Markedshøyskolen: Bachelor i HR og personal kr 3

4 P43/2012 Norges Handelshøyskole: JurDist Internettbasert kr P47/ NTNU: Teknologistøttet EVU-kurs for fremtiden kr P48/ Politihøgskolen: Utdanning av etterforskere på nett kr P62/2012 Universitetet i Nordland: Gammel læringskultur kr P66/ Universitetet i Oslo: Nordisk samarbeid om kr P67/ Universitetet i Oslo: Nettbasert historieformidling kr P69/ Universitetet i Oslo: Studentdrevet læring kr P75/ Universitetet i Tromsø: Fjern og nær kr P77/ Universitetet i Tromsø: Førstesemesterstudenter kr 2 Tildeling av midler til nye prosjekt 2013 Jens Uwe Korten erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P07/2013 og P08/2013 P01/2013 Synkrone og asynkrone studentaktive metoder ved Diakonhjemmet Høgskole - Prosjektet «Synkrone og asynkrone studentaktive metoder» ved Diakonhjemmet tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet P02/2013 Brukeropplevelse Nettbasert studium i brukersentrert utvikling ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Brukeropplevelse Nettbasert studium i brukersentrert utvikling ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. P03/2013 Utvikling av medierike ebøker ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Utvikling av medierike ebøker ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P05/2013 Fleksibilisering av praktisk prosjektledelse ved Høgskolen i Harstad - Prosjektet Fleksibilisering av praktisk prosjektledelse ved Høgskolen i Harstad tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014 og kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 og 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 4

5 P07/2013 Filmhistorie på nett ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet «Filmhistorie på nett» ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P08/2013 Gode grunner. Et fjernundervisningskurs i etikk ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Gode grunner. Et fjernundervisningskurs i etikk ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P14/2013 Digital e-læringsarena for grunnlagsemnene Teknisk realfag og Norsk som ingeniørfaglig arbeidsspråk for y-vei i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik - Prosjektet Digital e-læringsarena for grunnlagsemnene Teknisk realfag og Norsk som ingeniørfaglig arbeidsspråk for y-vei i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik tildeles ikke midler P15/2013 Modulbasert, nettstøttet Matematikk for ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik - Prosjektet Modulbasert, nettstøttet Matematikk for ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014 og kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 og 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P16/2013 Helgelandsmodellen. IKT-støttet fleksibel høgre utdanning med regionsvise samlinger ved Høgskolen i Nesna - Prosjektet Helgelandsmodellen. IKT-støttet fleksibel høgre utdanning med regionsvise samlinger ved Høgskolen i Nesna tildeles ikke midler. P17/2013 Å tolke et gevir ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet «Å tolke et gevir» ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 5

6 P18/2013 E-læring i e-helse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet E-læring i e-helse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler. P20/2013 Spillbasert læring ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet «Spillbasert læring» ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet P27/2013 Fleksibel utdanning teknologiske fag - Prosjektet Fleksibel utdanning teknologiske fag ved Høgskolen i Telemark tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014 og kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 og 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P29/2013 Profesjonsspesifikke veilederutdanninger ved Høgskolen i Vestfold - Prosjektet «Profesjonsspesifikke veilederutdanninger» ved Høgskolen i Vestfold tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P30/2013 Utvikling av et fleksibelt studium i voksnes læring og grunnleggende IKT ved Høgskolen i Vestfold - Prosjektet Utvikling av fleksibelt studium i voksnes læring og grunnleggende IKT ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler P31/2013 estudent grenseløs overgang mellom campus- og nettbasert undervisning ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet «estudent grenseløs overgang mellom campus- og nettbasert undervisning» ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 6

7 P32/2013 Integrert Produktutvikling for Industriell Anvendelser ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet Integrert Produktutvikling for industriell Anvendelser ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. - P36/2013 Produksjon for sal og scene ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet Produksjon for sal og scene ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P43/2013 Double Blended Larning Net-based Campus, Industry and Academia Fleksibel BIM (etter-)utdanning for byggenæring og universitetet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Double Blended Larning Net-based Campus, Industry and Academia Fleksibel BIM (etter-)utdanning for byggenæring og universitetet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler. P44/2013 Humanernæring Digitale læringsressurser i et flerbrukeperspektiv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Humanernæring Digitale læringsressurser i et flerbrukeperspektiv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler P51/2013 Fleksibel kontekstuell master i sosialt arbeid ved Universitetet i Nordland - Prosjektet Fleksibel kontekstuell master i sosialt arbeid fra Universitetet i Nordland tildeles ikke midler P52/2013 Fleksibel Master i klinisk sykepleie ved Universitetet i Nordland - Prosjektet P52/2013 Fleksibel Master i klinisk sykepleie fra Universitetet i Nordland tildeles ikke midler 7

8 P53/2013 Fleksibel RLE. Fleksibel grunnskolelærerutdanning med RLE ved Universitetet i Nordland - Prosjektet Fleksibel RLE. Fleksibel grunnskolelærerutdanning med RLE ved Universitetet i Nordland tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P56/2013 An interactive, online course in continuum mechanics ved Universitetet i Oslo - Prosjektet An interactive, online course in continuum mechanics ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler P57/2013 Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning ved Universitetet i Oslo - Prosjektet «Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning» ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P58/2013 Fleksibel læringsarena med pilot i grunnleggende digitalteknikk og elektronikk - Prosjektet Fleksibel læringsarena med pilot i grunnleggende digitalteknikk og elektronikk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P59/2013 Fleksibel Mastergrad i IKT og Læring MIL-netttverket ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Fleksibel mastergrad i «IKT og læring» - MIL-nettverket ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014 og kr for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 og 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 8

9 P61/2013 FlexPhil ved Universitetet i Oslo - Prosjektet FlexPhil ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2013 og gis tilsagn om kr for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P72/2013 Å fange øyeblikket. Film som ressurs i veilederutdanningene ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Å fange øyeblikket. Film som ressurs i veilederutdanningene ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 9

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 17.00 mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer