REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl til kl Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hanssen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal NinaTangnæs Grønvold Helge Halvorsen Berit Johnsen (observatør KD) Fra sekretariatet: Vigdis Amundsen Eva Gjerdrum ( fra kl 1300) Forfall: Ronny Sødahl Furunes (vararepresentanten kunne ikke møte) Merknader til innkalling: Ingen Merknader til sakslisten: Ingen 1

2 Sakslisten ble dermed som følgende I Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøtet III. Orienterings- og drøftingssaker B. Innspill til Stjernø-utvalget C. Revidert mandat for Norgesuniversitetet D. Oppnevning av nytt styre for Norgesuniversitetet E. Rapport fra seminar om Deling av digitale læringsressurser og samarbeidsforum om læringsteknologi i UH- sektoren F. Oppdrag og midler fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med Plan for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling, G. Sluttrapport fra SKG for fjernstudenten H. Orientering om Norgesuniversitetets lokaliteter I. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet IV. Vedtakssaker Sak 19/2007 Orientering om virksomheten Sak 20/2007 Norgesuniversitetets budsjett 2008 Sak 21/2007 Innspill fra SKG om arbeidsliv-høyere utdanning Sak 22/2007 Oppsummering fra styreperioden og forslag til det nye styret Sak 23/2007 Tildeling av prosjektmidler 2008 og forhåndstilsagn for 2009 Sak 24/2007 Eventuelt MERKNADER TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER Ingen 2

3 SAK 19/2007 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN Vedtak (enstemmig): - Styret tar sekretariatets regnskap til etterretning - Styret tar sekretariatets saksframlegg om virksomheten til etterretning - Styret vedtok forslag til plan for styrearbeid med de endringer som kom fram i møtet SAK 20/2007 NORGESUNIVERSITETETS BUDSJETT 2008 Forslag til vedtak ble justert ut fra forslag fra styret. Vedtak (enstemmig): Norgesuniversitetets budsjett på kr for 2008 fordeles slik mellom virksomhetsområdene: 1. Styrets og sekretariatets virksomhet kr Kunnskap og kunnskapsutvikling kr Prosjekttildeling kr Kommunikasjon og nettverk kr SUM kr Styret ber sekretariatet legg fram et revidert budsjett på styremøtet i februar der midlene fra Utdanningsdirektoratet også blir satt i sammenheng med det foreliggende budsjettet. Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer i fordeling mellom virksomhetsbudsjettet og budsjettet for de ulike innsatsområdene, skal dette tas opp til ny styrebehandling. SAK 21/2007 INNSPILL FRA SKG OM ARBEIDSLIV-HØYERE UTDANNING Forslag til vedtak ble justert ut fra forslag fra styret. Vedtak (enstemmig): 1. Styret tar rapporten til orientering. Rapporten oversendes til Kunnskapsdepartementet. 3

4 2 Det nye styret oppfordres om å følge saken opp overfor departementet og på andre måter. SAK 22/2007 OPPSUMMERING FRA STYREPERIODEN OG FORSLAG TIL DET NYE STYRET Vedtak (enstemmig): Styret ber styreleder fullføre utkastet til testamente i samsvar med drøftingene på møtet. Utkastet legges ved styrereferatet for endelig godkjenning SAK 23/2007 TILDELING AV PROSJEKTMIDLER 2008 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR 2009 I. VEDTAK OM TILDELING TIL PROSJEKTER SOM HAR FÅTT FORHÅNDSTILSAGN FOR 2008 Vedtak (enstemmig): Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende framdrift tildeler Norgesuniversitetet til sammen kr for 2008 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende prosjekt: Universitetet i Agder: Technology Participation Høgskolen i Narvik: Fleksibel ingeniørutdanning Universitetet for miljø- og biovitenskap: Folkehelsevitenskap Universitetet i Tromsø: Stedsutvikling kr kr kr kr II. VEDTAK OM TILDELING AV MIDLER TIL NYE PROSJEKTER I 2008 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR DIAKONHJEMMET HØGSKOLE OSLO Utvikling av fleksibelt, IKT.støttet undervisningstilbud i anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæringsfysiologi og mikrobiologi i bachelorutdanningen i sykepleie. Prosjektet Utvikling av fleksibelt, IKT- støttet undervisningstilbud i anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæringsfysiologi og mikrobiolog i bachelorutdanningen i sykepleie ved Diakonhjemmet høgskole Oslo tildeles ikke midler. 4

5 2. HANDELSHØYSKOLEN BI E-etikk for næringslivet (E-based business ethics) Prosjektet E-etikk for næringslivet (E-based business ethics) ved Handelshøyskolen BI, tildeles ikke midler. 3. HANDELSHØYSKOLEN BI Prosessskriving med wiki-funksjonalitet Prosjektet Prosesskriving med wiki-funksjonalitet ved Handelshøyskolen BI tildeles til sammen kr for årene 2008 og 2009 under ett. 4. HANDELSHØYSKOLEN BI SPSS-simulator for analyse av spørrskjemadata Prosjektet SPSS-simulator for analyse av spørreskjema ved Handelshøyskolen BI tildeles ikke midler. 5. HØGSKOLEN I BERGEN E-learning Pedagogy. International Course for E-teachers in Higher Educational Institutions Prosjektet E-learning Pedagogy. International Course for E-teachers in Higher Educational Institutions ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for HØGSKOLEN I BERGEN Globalising physiotherapy and rehabilitation: A virtual educational north-south collaboration Prosjektet Globalising physiotherapy and rehabilitation: A virtual educational northsouth collaboration ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 7. HØGSKOLEN I BERGEN 5

6 Fleksibel utdanning innen HMS - ved skift-/ turnusarbeid og søvnmangel - risiko for uønskede hendelser Prosjektet Fleksibel utdanning innen HMS - ved skift-/ turnusarbeid og søvnmangel - risiko for uønskede hendelser ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 8. HØGSKOLEN I BODØ Møte mellom praksisar: Grensekryssingar i sosialt arbeid Prosjektet Møte mellom praksisar: Grensekryssingas i sosialt arbeid ved Høgskolen i Bodø tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. 9. HØGSKOLEN I BODØ Polarforskning i klasserommet Prosjektet Polarforskning i klasserommet ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 10. HØGSKOLEN I GJØVIK Det åpne klasserom fleksibel ingeniørutdanning Forslag til vedtak ble endret etter innspill fra styret. Prosjektet Det åpne klasserom - fleksibel ingeniørutdanning ved Høgskolen i Gjøvik tildeles kr for 2008 og gis tilsagn om kr for 2009, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Høgskolen i Gjøvik bes ta kontakt med Høgskolen i Narvik for å se på mulighetene for samarbeid. Tilsagn om midler for 2009 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 11. HØGSKOLEN I HEDMARK Matematikk på nettbasert video Prosjektet Matematikk på nettbasert video ved Høgskolen i Hedmark tildeles kr for

7 12. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Kompetansemotor i Reiselivet i Oppland Prosjektet Kompetansemotor i Reiselivet i Oppland ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. 13. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER e-portfolio i overgangen høyere utdanning - arbeidsliv Prosjektet eportfolio i overgangen høyere utdanning arbeidsliv ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Digitale læremidler for studier av internasjonale relasjoner Prosjektet Digitale læremidler for studier av internasjonale relasjoner ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. 15. HØGSKOLEN I MOLDE Mellom hjem, lokalsamfunn og høgskole. Et fleksibelt deltids bachelorstudium i vernepeleie Prosjektet Mellom hjem, lokalsamfunn og høgskole. Et fleksibelt deltids bachelorstudium i vernepleie ved Høgskolen i Molde tildeles ikke midler. 16. HØGSKOLEN I MOLDE Læring i 3-dimensjonale nettsamfunn Prosjektet Læring i 3-dimensjonale nettsamfunn ved Høgskolen i Molde tildeles kr for HØGSKOLEN I NARVIK Fleksibel ingeniørutdanning Forslag til vedtak ble endret etter innspill fra styret. 7

8 Prosjektet Fleksibel ingeniørutdanning ved Høgskolen i Narvik tildeles ikke midler. Søker anmodes om å komme tilbake med ny søknad for HØGSKOLEN I NESNA Læringsstøttende bruk av Moodle Prosjektet Læringsstøttende bruk av Moodle ved Høgskolen i Nesna tildeles til sammen kr for HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Kreativ leik med IKT i barnehagen Prosjektet Kreativ leik med IKT i barnehagen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr for HØGSKOLEN I OSLO TEKONIKK et IKT-basert ressurssenter for smarte tekstiler Prosjektet TEKONIKK et IKT-basert resurssenter for smarte tekstiler ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 21. HØGSKOLEN I OSLO CONTEXT Collaborative Online Networks in context Prosjektet CONTEXT Collaborative Online Networks in context ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 22. HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE Nynorske digitale læringsressursar i og for grunnskulen Prosjektet Nynorske digitale læringsressursar i og for grunnskulen ved Høgskolen i Sogn og Fjordane tildeles til sammen kr for årene 2008 og 2009 under ett. 8

9 23. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Etablering av felles database for flervalgsoppgaver innen sykepleierutdanning Prosjektet Etablering av felles database for flervalgsoppgaver innen sykepleierutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 24. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG KJEMFLEX 3 fleksibel læring innen kjemiingeniør-utdanningen Prosjektet KJEMFLEX 3 fleksibel læring inne kjemiingeniørutdanningen Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Utvikling av en generisk modell for gjenbruk av læremateriell Prosjektet Utvikling og gjenbruk av digitalt læremateriell ved Høgskolen i Sør- Trøndelag tildeles kr for HØGSKOLEN I TELEMARK Nettbaserte studier i formgiving, kunst og håndverk Prosjektet Nettbaserte studier i formgiving, kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. 27. HØGSKOLEN I TELEMARK Nettbasert interaktivt studieteknikk kurs Prosjektet Nettbasert interaktivt studieteknikkurs ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler. 28. HØGSKOLEN I TROMSØ Bruk av digitale bilder og video i barnehage og skole 9

10 Prosjektet Bruk av digitale bilder og video i barnehage og skole ved Høgskolen i Tromsø tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. 29. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Digital kompetanse. Et nettbasert studium i IKT for lærere som brobygger mellom lærerutdanning og praksisfeltet i skolen Prosjektet Digital kompetanse. Et nettbasert studium i IKT for lærere som brobygger mellom lærerutdanning og praksisfeltet i skolen ved Høgskolen i Østfold tildeles til sammen kr for årene 2008 og 2009 under ett. 30. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Prosjektbasert undervisning ved hjelp av prosjektstyringsverktøy Prosjektet Prosjektbasert undervisning ved hjelp av prosjektstyringsverktøy ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for HØGSKOLEN I ØSTFOLD Storyline som pedagogisk metode for tverrfaglig undervisning i produktutvikling og entreprenørskap/studentbedrift Prosjektet Storyline som pedagogisk metode for tverrfaglig undervisning i produktutvikling og entreprenørskap/studentbedrift ved høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 32. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Evaluering av nettbaserte lærings- og samarbeidsplattformer Prosjektet Evaluering av nettbaserte lærings- og samarbeidsplattformer ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 33. NORGES HANDELSHØYSKOLE TERMDIST Erfaringsbasert nordisk master i terminologi 10

11 Prosjektet TERMDIST - Erfaringsbasert internettbasert nordisk master i terminologi ved Norges Handelshøyskole tildeles til sammen kr for årene 2008 og 2009 under ett. 34. NORGES INFORMASJONSTEKNOLOGISKE HØGSKOLE Nettjournalistikk med virtuell redaksjon Prosjektet Nettjournalistikk med virtuell redaksjon ved Norges informasjonsteknologiske høgskole tildeles kr for

12 35. NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Computer-based educational resources in animal welfare Prosjektet Computer- based educational resources in animal welfare ved Norges Veterinærhøgskole tildeles kr for NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Nettbasert multimedial uttaleveiledning Prosjektet Netttbasert multimedial uttaleveiledning ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet tildeles kr for NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Matematikkdidaktikk med vekt på bruk av digitale hjelpemidler Prosjektet Matematikkdidaktikk med vekt på bruk av digitale hjelpemidler NTNU tildeles kr for NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Skole2.0 digitale læringsarenaer for etter- og videreutdanning Prosjektet Skole2.0 - digitale læringsarenaer for etter- og videreutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. 39. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Online og fleksibel undervisning og veiledning i auditorium/klasserom og på nett, blended learning Prosjektet Online og fleksibel undervisning og veiledning i auditorium/ klasserom og på nett, blended learning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. 40. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Integrert studietilbud i innovasjonsledelse 12

13 Prosjektet Integrert studietilbud i innovasjonsledelse ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. 41. SAMISK HØGSKOLE EALÁT -UTDANNING, LEARNING BY HERDING. Utdanningsmodell tilpasset aktive reindriftsutøvere. Tradisjonell reindriftskunnskap som basis for skolebasert kunnskap Prosjektet EALÁT -UTDANNING, LEARNING BY HERDING ved Samisk høgskole tildeles til sammen kr for årene 2008 og 2009 under ett. 42. UNIVERSITETET I AGDER Frisk ungdom Prosjektet Frisk ungdom ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. 43. UNIVERSITETET I AGDER Internasjonal bachelor i utøvende musikk med vekt på verdensmusikk Prosjektet Internasjonal bachelor i utøvende musikk med vekt på verdensmusikk ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. 44. UNIVERSITETET I BERGEN Matkultur på nett I og II Prosjektet Matkultur på nett I og II ved Universitetet i Bergen tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. 45. UNIVERSITETET I BERGEN Verbalt Aspekt Tutor (VAT-prosjektet). Videreutvikling av Virtuell spanskprosjektet. 13

14 Prosjektet Verbal Aspekt Tutor ved Universitetet i Bergen tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. 46. UNIVERSITETET I BERGEN Leadership in Public Administration (LPA) Prosjektet Leadership in Public Administration (LPA) ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. 47. UNIVERSITETET I BERGEN Samfunnsvitenskap og metodekunnskap for lærere. Etablering av et nasjonalt fjernundervisningstilbud. Prosjektet Samfunnsvitenskap og metodekunnskap for lærere: Etablering av et nasjonalt fjernundervisningstilbud ved Universitetet i Bergen tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. 48. UNIVERSITETET I OSLO Samarbeidslæring med Fronter som sleksibelt e-læringsverktøy ved Det juridiske fakultet i Oslo Prosjektet Samarbeidslæring med fronter som fleksibelt e-læringsverktøy ved Det juridiske fakultet i Oslo ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 49. UNIVERSITETET I OSLO Nettkurs i farmakologi for farmasøyter Prosjektet Nettkurs i farmakologi for farmasøyter ved Universitetet i Oslo tildeles kr for UNIVERSITETET I OSLO 14

15 Nettbaserte kurs innen internasjonal helse Prosjektet Nettbaserte kurs innen internasjonal helse ved Universitetet i Oslo tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. 51. UNIVERSITETET I OSLO IKT-basert videreutdanning innen Pedagogisk audiologi/audiopedagogikk Prosjektet IKT-basert videreutdanning innen Pedagogisk audiologi / audiopedagogikk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 52. UNIVERSITETET I TROMSØ Scenarie/rolle-basert læring i praktisk-pedagogisk utdanning Prosjektet Scenarie/rollebasert læring i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. 53. UNIVERSITETET I TROMSØ IKT-støttet kommunikativ planlegging Prosjektet IKT-støttet kommunikativ planlegging i stedsutvikling (Delprosjekt i P 77/2007, Stedsutvikling - Erfaringsbasert mastergradsstudium på distanse med vekt på kommunikativ planlegging ) ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 54. UNIVERSITETET I TROMSØ Tyskspråklig fagundervisning i skolen nordisk etter- og videreutdanningsprosjekt. Prosjektet Tyskspråklig fagundervisning i skolen - nordisk etter- og videreutdanningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 15

16 55. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Digitale verktøy i undervisingssamarbeid ressursutnytting og faglig sammenheng i akvakulturstudiet. Prosjektet Digitale verktøy i undervisningssamarbeid - ressursutnytting og faglig sammenheng i akvakulturstudiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles kr for årene 2008 og 2009 under ett. SAK 24/2007 EVENTUELT 16

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl 0900-1500 Til stede: Fra sekretariatet: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 8.12.05 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.30 torsdag 8. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 Sted: NUVs lokaler i Tromsø Møtedato: 08.12.2011 Arkivref.: 2011/718 VAM000/ Til stede: Julie Feilberg, styreleder Jens Uwe Korten, Carsten Helgesen,

Detaljer

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein

Detaljer

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 05.02.09 Sted: Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen Tid: Fra kl 1000 til kl 1500 Til stede: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Referat fra styremøte 12.12.2013 Sted: Tromsø Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2013/1103 VAM000/ Jens Uwe Korten,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04 Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 17.00 mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Styringsgruppen for Fleksibel utdanning Februar 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets forankring... 4 1.1. Styringsgruppens mandat og sammensetning...

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014, 27.10.14 Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12.

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12. Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk,

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer