Innhold. Bakgrunn med fakta om prosjektet Mål med prosjektet Struktur og innhold Produksjon av læringsmoduler Status og planlagte aktiviteter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Bakgrunn med fakta om prosjektet Mål med prosjektet Struktur og innhold Produksjon av læringsmoduler Status og planlagte aktiviteter"

Transkript

1

2 Innhold Bakgrunn med fakta om prosjektet Mål med prosjektet Struktur og innhold Produksjon av læringsmoduler Status og planlagte aktiviteter

3 Prosjektoversikt Fleksibel Læring i Grunnleggende Geoteknikk Hovedfinansiering Norgesuniversitetet Periode Budsjett Ca. 2 MNOK Prosjektleder Vikas Thakur, Professor II, Høgskolen i Ålesund Professor (geoteknikk), NTNU Presentasjon Rolf Sandven, Multiconsult AS senior rådgiver (tidl. professor NTNU)

4 Samarbeidspartnere Universitets- og Høyskolesektoren 1. Norges miljø-og biovitenskaplige universitet (NMBU) 2. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 3. Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) 4. Høgskolen i Bergen (HIB) 5. Høgskolen i Østfold (HIØ) 6. Høgskolen i Ålesund (HIÅ) Næringslivet 1. Statens vegvesen (SVV) 2. Multiconsult (MC) 3. Næringslivsringen 4. Jernbaneverket (JBV) 5. Norsk Geoteknisk Forening (NGF) 6. Norges Geotekniske Institutt (NGI) 7. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)

5 Bakgrunn Rekrutteringen til fagfeltet geoteknikk greier ikke å tilfredsstille det stadig økende behovet Lærere med geoteknikk som fagfelt er en begrenset fagressurs hos høgskoler, og mange høgskoler sliter med rekruttering Resultatet kan være at geoteknikk får en mindre plass enn det faget bør ha i bygningsingeniørutdanningen

6 Overordnet mål med prosjektet Økt samarbeid mellom akademia og næringslivet for å heve den geotekniske kompetansen i BAE-næringen En forutsetning for å lykkes med dette er blant annet å kunne benytte seg av fleksibel nettbasert læring: Bidrar til effektivisering og rasjonalisering av undervisning på undervisningsinstitusjoner og i bedrifter Mulig å sette sammen læringsgrupper med studenter og personer fra næringslivet Mindre reiser og fravær blant ansatte

7 Delmål Utvikling av læringsmateriell for fleksibel nettbasert læring i et grunnleggende geoteknikkfag tilpasset høgskolesektoren Utvikling og utprøving av fleksible nettbaserte undervisningsopplegg for både campusstudenter og fjernstudenter Gi studenter erfaring med fleksibel nettbasert læring i eget studium Kan gi inspirasjon til utvikling av nye læringsmetoder også i andre fag Utprøving av læringspiloter for og i bedrifter

8 Delmål (forts.) Gi undervisningspersonell på høgskoler og universiteter, samt fagansvarlige i næringslivet erfaring med nettbasert læring Gi kunnskap om og erfaring med utvikling av nettbasert læring i et beregningspreget teknisk fag, som også inneholder materialprøving med laboratorie- og feltundersøkelser Prosjektet skal inspirere og stimulere personalet i fagmiljøene og arbeidslivet til å utvikle og ta i bruk tilsvarende læringsopplegg

9 Tiltak Utvelging av tema fra eksisterende fagplaner i grunnleggende geoteknikk Skal gi nødvendig bredde i geoteknikkfaget Utvalgte tema vil kreve videre fordypning Utvikling av nettbasert læringsmateriell for teoriformidling, øvingsopplegg og for felt-og laboratoriearbeid I felt- og laboratoriearbeid ligger flere elementer: Videoopptak av felt- og laboratorieundersøkelser Kombinasjon med animasjoner Tolkning av resultater fra felt- og laboratorieforsøk med bruk av interaktive simuleringer og beregninger

10 Tiltak (forts.) Utforming av pedagogiske opplegg og valg av verktøy for formidling, nettverksbygging og kommunikasjon mellom kursansvarlig og studenter og mellom studentene Utprøving av deltema i piloter med evaluering og oppsummering Spredning av erfaringer og resultater, blant annet gjennom nettbaserte tiltak, seminarer og workshops

11 I prosjektet samarbeides det om. Utvikling av digitale ressurser (e-læringsmoduler) Utforming av opplegg for fleksibel læring tilpasset ulike målgrupper Utprøving og evaluering av læringsoppleggene Introduksjon av e-læring og IKT-støttet fleksibel læring i fagmiljøer der dette er lite utbredt Erfaringsutveksling og samarbeid mellom ulike fagmiljøer innen akademia og i næringslivet Å heve den geotekniske kompetansen i BAE-bransjen og innen offentlig sektor

12 Utvikling av læringsmoduler i geoteknikk Modul A: Jordegenskaper Modul B: Felt- og laboratorieundersøkelser Modul C: Geotekniske konstruksjoner Modul D: Beregningsmetoder Modul E: Anleggsgeoteknikk

13 Modul A: Jordegenskaper Geologi Kartlegging Jordsammensetning Vann i jord Komprimering Konsolidering Foto: Vikas Thakur, NTNU

14 Modul B: Felt- og lab Planlegging av felt- og laboratorieundersøkelser Sonderingsmetoder Prøvetakingsmetoder In-situmålinger Rutineundersøkelser Ødometerforsøk Treaksialforsøk Foto: Rolf Sandven, Multiconsult

15 Modul C: Geotekniske konstruksjoner Naturlige skråninger Fyllinger og skjæringer Støttekonstruksjoner Grunne fundamenter Dype fundamenter Foto: Statens vegvesen Vegdirektoratet

16 Modul D: Beregningsmetoder Vannstrømning Spenningsanalyse Setninger Stabilitet Jordtrykk Bæreevne Ref. Forelesningsnotater, NTNU (Arnfinn Emdal)

17 Modul E: Anleggsgeoteknikk Grunnforsterkning Lette masser Teleproblematikk og frost Erosjon og erosjonssikring Jordarmering Arbeidsrekkefølge ved grunnarbeider Foto: Jan Vaslestad, Statens vegvesen

18 Produkt og anvendelse Universitets-og Høyskolesektoren: Undervisningsopplegg tilpasset 5, 7.5 eller 10 studiepoeng Næringslivet: Intern opplæring: E-seminarer/e-workshop/selvstudium De som skal jobbe målrettet med geoteknikk De som trenger kunnskap om geoteknikk i tilknytning til andre arbeidsoppgaver (f.eks. vegplanleggere, anleggsledere osv.) Del av videreutdanningsopplegg Ressurs for teknisk fagpersonale (borledere, laboranter)

19 Produksjonsarbeid Prosjektet vil hente fageksperter fra universitets-og høgskolesektoren og fra næringslivet Ta i bruk kombinasjoner av ulike muligheter i digitalt format Oppsummeringer med bruk av Power Point Forelesningssekvenser på video Animasjoner (eksempel fra spuntarbeider vises) Videoopptak av tekniske forsøk (eksempelvis fra laboratorieundersøkelser) Simuleringer og beregninger Kilde: SVV

20 Status Prosjektet er i gang En nettside er opprettet Modul innen felt- og laboratorieundersøkelser er påbegynt Video-opptak i felt og lab Opptak av forelesningssekvenser Utarbeidelse av animasjoner

21 Status En pilotstudie med video-opptak av forelesninger er gjennomført (NTNU videoverksted) Eksempel: Planlegging av felt- og laboratorieundersøkelser

22 Prosjektleder Vikas Thakur, Professor (geoteknikk), NTNU Besøk

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Kartdagene 2002 13. - 15. mars Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Dag Norberg, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Hjemmeside geomatikk - HiG: http://hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Hugo Nordseth Høgskolen i Nord-Trøndelag, hugo.nordseth@hint.no Sammendrag Nettverksuniversitetet ble etablert 12.12.1998 med formål

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Arbeidsprogram 2015. GeoForums årlige Arbeidsprogram bygger på Representantskapets vedtatte Strategiplan 2013 2015.

Arbeidsprogram 2015. GeoForums årlige Arbeidsprogram bygger på Representantskapets vedtatte Strategiplan 2013 2015. Arbeidsprogram 2015 GeoForums årlige Arbeidsprogram bygger på Representantskapets vedtatte Strategiplan 2013 2015. Arbeidsprogrammet ble vedtatt på styremøte 12/2014, 2. desember 2014 etter gjennomgang

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer