Samarbeid i virtuelle miljø (SVIM) - et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Umeå Universitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid i virtuelle miljø (SVIM) - et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Umeå Universitet"

Transkript

1 Samarbeid i virtuelle miljø (SVIM) - et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Umeå Universitet Norgesuniversitetets høstkonferanse i Tromsø, Thrina Loennechen og Martin Burman

2 Disposisjon Beskrivelse av prosjektet Bakgrunn Mål Spørsmål vi ønsket besvart Metode Resultat og erfaringer Diskusjon SVIM- oppsummering Teamene Takk 2

3 Beskrivelse av prosjektet - Bakgrunn Samarbeid om utvikling av emner i masterprogram i farmasi 3

4 Beskrivelse av prosjektet - Bakgrunn Utvikling av nettbaserte farmasiprogram ved UmU Bachelor Programme of Science in Pharmacy 180 ECTS (Receptarieprogram), start 2003 Master Programme in Pharmaceutical Science 120 ECTS (Master i Farmaci), start 2010 Master Programme of Science in Pharmacy 300 ECTS (Apotekarprogram), start 2012 Behov for styrket kompetanse i galenisk farmasi Revisjon av campus farmasiprogram ved UiT Integrert masterprogram i farmasi 300 ECTS (Apotekerprogram) 1994 Revisjon til 3+2 modell Bachelorprogram i farmasi (Reseptarprogram) 180 ECTS Masterprogram i farmasi (Apotekerprog) 120 ECTS Ønsket å øke bruk av nettbasert undervisning 4

5 Beskrivelse av prosjektet - Mål Utvikle effektive samarbeidsmodeller mellom UiT og UmU når det gjelder masterprogrammet i farmasi for å styrke kvaliteten i utdanningstilbudet begge steder øke rekrutteringen til farmasiprogrammene programmets emner kan også være attraktive innen videre- og etterutdanning av farmasøyter Utvikle nye pedagogiske modeller for å fremme studentenes læring for eksempel gjennom utvikling av virtuelle laboratorier, sykehus og apotek 5

6 Beskrivelse av prosjektet - Spørsmål vi ønsket besvart Kan animasjoner og simuleringer lette teoretisk læring? Kan virtuelle sykehus og -apotek anvendes til kommunikasjonstrening i en profesjonsutdanning? Kan anvendelsen av lærer- og digitale ressurser optimaliseres i samarbeidet med å utvikle nettbaserte kurs? Hva fremmer/begrenser muligheten for samarbeide mellom UiT og UmU om utvikling av nettbaserte kurs? 6

7 Metode - nært samarbeid mellom farmasifaglige og IKT kompetanse Vitenskapelige ansatte v/umu og UiT Umeå universitets pedagogiske senter (UPC) Universitetets videre- og etterutdanning (U-VETT Utviklet Nettbasert emne i klinisk farmasi Delvis nettbasert emne i galenisk farmasi Ekstern formativ evaluering 7

8 Metode - Prosjektoppfølging/evaluering Formativ Intervjuer m/prosjektledere, start, midtveis,slutt Oppfølging, prosjektmøter Evaluering av utdanningsaktivitetene gjennom spørreskjema og fokusgruppeintervjuer med studenter Kontinuerlig tilbakemelding til prosjektlederne 8

9 Resultat og erfaringer - animasjoner og simuleringer for å lette teoretisk læring - virtuell tablettering + fysisk laboratoriekurs i galenisk farmasi ved UiT 9

10 Resultat og erfaringer - Utvikling og bruk av virtuell tablettmaskin Sammensetning Kompresjonstrykk Kompakteringshastighet Resultat Måles i Holdbarhet Henfallstid Kan se effekt av sammensetning (virkestoff, hjelpestoff, bindemiddel), kompresjonstrykk og kompakteringshastighet på holdbarhet og henfallstid 10

11 Resultat og erfaringer -virtuell tablettering - studentene Forbedret forståelse for tabletteringsprosessen Fikk tilstrekkelig instruksjon Enkelt å anvende Motiverende Individuelt Bra med teoretisk forberedelse før praktisk lab Noen problemer med håndteringen 11

12 Resultat og erfaringer - virtuell tablettering - lærerne Teknisk og pedagogisk utfordring Fokus på å generere resultat (mer enn teknologi) Bra supplement til praktisk lab Målet- å øke studentenes forståelse for tablettering oppnådd! Ønsket videreutvikling: Øke antall sammensetninger og prosessparametre Tydeligere grafer Bedre kompresjonstrykk kontroll Animasjoner, virtuell verden 12

13 Resultat og erfaringer - bruk av virtuelt sykehus i kommunikasjonstrening i klinisk farmasi 13

14 Resultat og erfaringer - Klinisk farmasi Hjemme/ boende Patient på sykehus Hjemme/ boende Innskrivning Innleggelsestid Utskrivning Korrekt legemiddelliste Legemiddelintervju Legemiddelgjennomgang Runde diskusjon Utskrivningssamtale Legemiddelhistorie Identifisere, løse og forebygge legemiddelrelaterte problemer

15 Resultat og erfaringer - Kommunikasjonstrening i klinisk farmasi 15

16 Resultat og erfaringer - Kommunikasjonstrening i klinisk farmasi - studentene Klinisk farmasi Teknisk support, virtuelt sykehus fungerte bra Instruksjonene til å gjennomføre oppgavene: gode Second life ble anvendt flere ganger før reelt møte med pasient Bruk av second life: bra, trodde det skulle virke kunstig, men smertefritt når dagen kom, gøy, vanskelig - men gøy Meningsfylt 16

17 Resultat og erfaringer - Kommunikasjonstrening i klinisk farmasi Positivt - lærerne betydelig lettere å gå inn i en rolle enn om man skulle se studentene "live " spilte både lege og pasient, byttet rolle uten problem bruk av virtuell - mer realistisk enn iom det hadde skjedd i klasserom mulig å bytte stemme og studentene vet ikke alltid hvem som er «motspiller», - øvelse i jobbing under press Negativt tidkrevende, ville jobbe mot hver enkelt student tull med lyd mm gjorde iblant at man kom ut av rollespillet tok litt tid å lære seg være avatar 17

18 Diskusjon - Hvordan optimaliseres anvendelsen av lærerog digitale ressurser i samarbeidet om nettbaserte emner? Anvende hverandres lærere i undervisning og som veiledere Utvikle lærerressurser sammen og anvende de i undervisning både på campus og på nettet Utnytte spesialkompetanse ved de respektive universitet Legge grunnlaget for å styrke studentenes forståelse i de enkelte emner ved å supplere fysiske laborasjoner med animasjoner og/eller simuleringer 18

19 Diskusjon - Hvilke faktorer er avgjørende for samarbeide mellom UiT og UmU i utviklingen av nettbaserte emner? Fremmende Motiverte «prestisjeløse» nytenkende fageksperter Motiverte og dyktige studenter Godt samarbeid mellom fagansvarlige og IKT utviklere Godt samarbeid mellom UVETT og UPC Tydelig prosjektledelse og planlegging Begrensende Ulike teknisk plattformer Tidsnød 19

20 SVIM oppsummering Grunnforutsetninger Engasjerte, nysgjerrige og motiverte lærere og studenter Teknisk, pedagogisk og administrativ støtte Simuleringsøvelser, animasjoner, kommunikasjonstrening oppleves meget positivt av studenter og lærere gir ferdighetstrening og øket forståelse av fagteori Samarbeidet mellom to universitet om et utdanningsprogram høyner kvaliteten! 20

21 SVIM - oppsummering Mer tid trengs for refleksjon og integrasjon av nye ideer innen fleksibel utdanning Å skape en holdbar pedagogisk utvikling innen utdanning med støtte av IKT krever tid og støtte Bra med formativt evaluering Vi kom i mål og er på vei mot nye! 21

22 Teamet i Umeå Norgesuniversitetets höstkonferens Tromsö Thrina Loennechen, Martin Burman

23 Tromsø teamet 23

24 Takk for støtte fra Norgesuniversitetet! Takk for oppmerksomheten! 24

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

Ta ordet, sett dagsorden!

Ta ordet, sett dagsorden! Idehefte fra Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Trøndelag utarbeidet i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og KS Sør-Trøndelag Ta ordet, sett dagsorden! Jeg stiller til g jenvalg. Opplæringen

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett?

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett? Uniped årgang 35, 3/2012, side 6986 Artikkelen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen Av Hanne Maria Bingen og Reidun Lid Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon

Detaljer

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter?

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? 60 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 ORIGINALARTIKEL Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? Participating in a project during the practical module a learning

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

RAPPORT HVA KAN FARMASØYTER

RAPPORT HVA KAN FARMASØYTER Torheim Pharmaceuticals AS Grundingen 6, 0262 OSLO +47 996 47 452 kontakt@torheim.no torheim.no RAPPORT HVA KAN FARMASØYTER Gjennom en spørreundersøkelse blant 197 norske farmasøyter har vi kartlagt farmasøytenes

Detaljer