IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor: Studenter kommer med kompetanse og forventninger til bruk av IKT i undervisning og læring Det er krav om å ha fleksibel og nettbasert undervisning Åpne læringsressurser får økt utbredelse Studenter skal ha underveisvurdering Læringsutbytter skal beskrives for alle emner Opplæringen skifter fokus fra formidling til studentaktivite læringsformer, e-læring og undervisningsformer. ha faglig og vurderingsformer i alle studier IKT-mål for utdanning Det skal etableres en IKT-ressursgruppe som skal være en pådriver for IKT i undervisning og læring Alle som underviser skal ha tilstrekkelig digital kompetanse Digitale læringsressurser skal kunne deles og gjenbrukes, og fagmiljøer kan samarbeide for å utvikle nye læringsressurser Studenter og lærere skal kunne bruke videofiler og podcast i undervisning og læring 1

2 Interaktive responssystemer skal kunne inngå som en naturlig del av studentaktive arbeidsformer Det skal være lagt til rette for nettbasert undervisning, oppfølging og veiledning Eksamen skal kunne gjennomføres digitalt Bruk av flervalgstester skal være satt i system slik at de kan forvaltes og gjenbrukes på effektivt vis IKT-strategi for utdanning Knytte sammen fagnær IKT-fagkompetanse i avdelingene i en nettverksbasert ressursgruppe Gjennomføre piloter for IKT i undervisning som kan danne grunnlaget for de løsninger som HIST velger Styrke opplæringen og inspirere gjennom gode eksempler på bruk av IKT i undervisning og læring Lage avtaler for håndtering av opphavsrett til digitale læringsressurser og forvalte ressursene slik at de er åpne, gjenfinnbare og gjenbrukbare 2. ORGANISASJON Effektiv organisasjon omhandler bruk av IKT-infrastruktur (nett, utstyr og programvare) og rutiner for anskaffelse, drift og opplæring i dette. Omhandler faglig og administrativt virksomhet. Omhandler også bygningsmessige forhold. Målgrupper er studenter, fagansatte og administrasjon. Eksempler på noen problemstillinger Har vi et økende digitalt kompetanseskille i organisasjonen? Hva er standard for innredning, utstyr og drift av undervisings- og møterom? Hva er effektiv kommunikasjon mellom studenter og fagansatte/administrasjon? Hva slags type datautstyr og program kan jeg bruke? Høgskolen skal drive sin faglige og administrative virksomhet profesjonelt, kostnadseffektivt og samordnet. tilby systematisk opplæring og kompetanseutvikling for alle kategorier medarbeidere kontinuerlig videreutvikle og forbedre administrative tjenester 2

3 IKT-mål for organisasjon Studentperspektiv Det skal være en samlet portal for elektronisk kommunikasjon mellom studenter og HIST Studenter skal kunne bruke samlet pålogging på datasystemene (single sign on) Studenter skal ha et opplæringstilbud og tilgang til brukerstøtte for bruk av eget datautstyr Organisasjonsperspektiv Det skal være standardiserte løsninger for innredning og drift av audiovisuelt utstyr i undervisnings- og møterom Det skal være standardiserte tjenester som dekker behov for bruk av maskiner og program Alle fagsystemer skal ha flerspråklig grensesnitt Ansattperspektiv Fagansatte skal ha tilstrekkelig digital kompetanse til å kunne vurdere hvilke IKTverktøy som er egnet for sine undervisningsoppgaver Fagansatte skal selv kunne laste ned og installere nødvendig programvare (både åpen og lisensbelagt) Ansatte skal ha mulighet for singel-sign-on til fellessystemer IKT-strategi for organisasjon Studentperspektiv Legge til rette for at studenter bruker private, bærbare PC-er og hånholdt utstyr tilknyttet trådløst nett. Samordne kommunikasjon mellom studenter og HIST i en helhetlig portal Organisasjonsperspektiv Kontinuerlig videreutvikle og forbedre administrative tjenester ved hjelp av IKT Styrke kundekompetansen, samordne brukerbehov og tydeliggjøre ansvarsplassering Ansattperspektiv Gi systematisk opplæring for alle kategorier medarbeidere Øke kompetansenivået på hva som finnes av tjenester og anvendelser og øke bevissthetsnivået på sikkerhetstrusler 3

4 3. SAMFUNN Høgskolen har utbredt kommunikasjon med offentlig og privat virksomhet i regionen, både innenfor undervisning, forskning og prosjektbasert samarbeid. I prosjektsammenheng er studentprosjekter en betydelig faktor. HiST skal ha utstrakt samhandling med privat og offentlig sektor i arbeidet med fag- og profesjonsutvikling. HiST skal være en etterspurt tilbyder av etter- og videreutdanning. styrke det regionale samspillet om framtidig kompetansebehov, utdanningstiltak og praksisopplegg, og forsknings og utviklingsprosjekter fremme adgangen til studentprosjekter i arbeidsliv, og gi tilbud om innovasjon og regional utvikling som tema for alle studenter IKT-mål for samfunn HISTs websider skal ha et hensiktsmessig brukergrensesnitt, god struktur og oppdatert innhold HIST skal være etablert i sosiale medier (HIST har en egen strategi for bruk av sosiale medier) HIST skal ha etablerte løsninger for nettbaserte møter, samarbeid og samhandling med aktører i regionen HIST skal ha god kommunikasjon med næringslivet om studentprosjekter Ansatte skal ha mulighet for å vedlikeholde personlige hjemmesider og kompetanseprofiler IKT-strategier for samfunn Gjøre informasjon lett tilgjengelig for eksterne brukere Bruke våre IKT-løsninger i dialog med næringsliv og offentlige virksomheter Styrke vår tilstedeværelse i sosiale medier 4

5 4. FOU HIST har hatt 7 strategiske satsingsområder i perioden og det er opprettet 4 senter og forskningsmiljø. FoU ved HIST ble omorganisert med virkning fra 1.okt etter vedtrak i Høgskolestyret. Prorektor leder nå et rådgivende organ som består av FoUkoordinatorer fra hver avdeling. HiST skal prioritere forsknings- og utviklingsarbeid som styrker yrkesutøvelsen, medvirker til nyskaping i privat og offentlig sektor, og som utvikler forskningskompetanse hos medarbeiderne. tildele FoU-ressurser til fagmiljøene ut fra prosjektkvalitet, nettverksamarbeid, gjennomføringsevne,, og muligheter for ekstern finansiering IKT-mål for FoU Ansatte skal ha tilgang til nettressurser som programvare og elektroniske journaldatabaser også når man jobber utenfor HISTs nett. Ansatte skal ha mulighet for å vedlikeholde personlige hjemmesider og kompetanseprofiler IKT-strategi for FoU IKT til støtte for FoU: Legge forholdene til rette slik at forskning og profilering kan gjøres med nødvendig IKT-støtte Forskning på IKT i undervisning: Prosjektaktiviter på dette området støttes og prioriteres gjennom FoU-utvalget. 5

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 Utkast mars 2012 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Kunnskapsløftet 3 1.2 Kommuneplan for Grimstad kommune 2012-2020 3 1.3 St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring 4 1.4

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 Introduksjon... 2 Visjon... 3 Digitale tjenester... 3 Infrastruktur... 4 Digital forvaltning... 5 IKT og lokaldemokratiet... 8 Styring... 9 Referanseliste...

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

En skole for fremtiden

En skole for fremtiden En skole for fremtiden Sammendrag Norsk skole kan bli mer fremtidsrettet Norsk skole har investert i infrastruktur, men utnytter ikke muligheten IKT gir til å nå viktige mål som tilpasset opplæring eller

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer