HiST Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes"

Transkript

1 HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1

2 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter, 20 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler under statlig eierskap. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, hvorav 23 som mottar statlig tilskudd. 1. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (2005) 3. Universitetet i Bergen 4. Universitetet i Oslo 5. Universitetet i Stavanger (2004) 6. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 7. Universitetet i Agder (2007) 8. Universitetet i Nordland (2011) 2

3 Høgskoler som er blitt borte 2014: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges landbrukshøgskole (2005) Norges veterinærhøgskole (2014) 2009/2013: Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Høgskolen i Tromsø (2009) Høgskolen i Finnmark (2013) Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø (2011) Høyskolen i Oslo og Akershus (2011) Høyskolen i Oslo Høyskolen i Akershus Høgskolen i Buskerud og Vestfold (2014) HiST 20 år Campus Organisering Studieportefølje Forskning Viktige endringer Illustrasjon: Glasgow Women s Library 3

4 Kalvskinnet: studenter = 4400 studenter Øya: studenter = 2600 studenter Elgeseter: 1200 studenter Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Rektor Prorektor Avdeling for teknologi (AFT) Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) Handelshøyskolen i Trondheim FoU og samfunnskontakt Personaladm. og organisasjonsutvikling (SPO) Økonomi og regnskap (SØR) Studier, kommunikasjon og bibliotek (SKB) Campus og drift (SCD) Stab Stab Stab Stab Stab 4

5 HiST; organisatorisk historie Publikasjonspoeng per UFF-stilling for HiST i perioden Publikasjonspoeng per UFF-stilling 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,

6 Publikasjonspoeng per UFF-stilling for HiST på avdelingsnivå i perioden ,0 0,9 Publikasjonspoeng per UFF-stilling 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 AHS AITeL ALT ASP AFT HHiT 0, Publikasjonspoeng per UFF-stilling for Norges 7 største høgskoler i perioden ,6 Publikasjonspoeng per UFF-stilling 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 HiOA HBV HiST HiB HiT HiHm HiØ 0,

7 Publikasjonspoeng per UFF-stilling for utvalgte høgskoler og nye universiteter i perioden ,2 Publikasjonspoeng per UFF-stilling 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 HiST HiB HiOA HiVe UiA UiS 0, Studieportefølje Konservativt Både balansen bachelor/master Studieportefølje «uten kreativitet» Bachelor eller master? Utvikling og tall NHO, Næringsliv og offentlig forvaltning, Studenter, Ansatte Økonomi Hvor går vi fremover? Brann & arkiv? Mer av det samme? 7

8 NFR-tildeling i 1000 NOK per UFF-stilling for HiST på avdelingsnivå i perioden NOK AHS AITeL ALT ASP AFT HHiT NFR-tildeling i 1000 NOK per UFF-stilling for utvalgte høgskoler og universiteter i perioden NOK HiST HiB HiOA HiVe UiA UiS SH snitt

9 Prosentandel toppstillinger av UFF-stillinger for HiST på avdelingsnivå i perioden [%] AHS AITeL ALT ASP AFT HHiT Prosentandel toppstillinger av UFF-stillinger for utvalgte høgskoler og universiteter i perioden [%] HiST HiB HiOA HiVe UiA UiS

10 Prosentandel førstestillinger av UFF-stillinger for HiST på avdelingsnivå i perioden [%] AHS AITeL ALT ASP AFT HHiT Prosentandel førstestillinger av UFF-stillinger for utvalgte høgskoler og universiteter i perioden [%] HiST HiB HiOA HiVe UiA UiS

11 HiST mandat 1. Høgskolens avdelingsstruktur hvor profesjonsområder skal danne grunnlaget for avdelingsinndelingen. 2. Avdelingenes videre inndeling i enheter (grunnenheter). 3. Styringsorganer og medbestemmelsesordninger ved avdelingene. 4. Faglig og administrativ lederstruktur på virksomhets-, avdelingsog grunnenhetsnivå, herunder prinsippene om valgt/tilsatt ledelse. 5. Ordninger for organisering, styring og ledelse av aktiviteter på tvers av eller utenfor avdelingsstrukturen. 6. Organiseringen av administrative funksjoner i grensesnittet mellom rektors administrative lederlinje og dekanens administrative stab. Mandatpunkt 1 og 2 Anbefaling 1a: Styringsgruppen anbefaler at det iverksettes en prosess rettet mot integrering av Avdeling for sykepleieutdanning og Avdeling for helse- og sosialutdanning med sikte på implementering når begge avdelingene er etablert på Øya. Anbefaling 1b: Styringsgruppen anbefaler at Avdeling for sykepleieutdanning og Avdeling for helse- og sosialutdanning videreføres som to avdelinger. Ved flytting av Avdeling for helse- og sosialfag til Øya styrkes forutsetningene for samarbeid mellom de to avdelingene innenfor undervisning, formidling og FoU, og det bør da foretas en ny vurdering av deres organisering. 1a & 1b: Videreutvikler sitt samarbeid innen undervisning, formidling og FoU og at det blir foretatt en grundig analyse av den interne organiseringen av begge avdelingene med sikte på å etablere en fremtidsrettet struktur som stimulerer utviklingen av robuste fagmiljøer. 11

12 Mandatpunkt 1 og 2 Anbefaling 2a: Styringsgruppen anbefaler at det iverksettes en prosess rettet mot integrering av Avdeling for informatikk og e-læring og Avdeling for teknologi med sikte på implementering i forbindelse med etablering av ny campusløsning for teknologiutdanningene på Kalvskinnet. Som en del av denne prosessen anbefales det en grundig analyse av den interne organiseringen av begge avdelingene for å etablere en fremtidsrettet struktur som stimulerer utviklingen av robuste fagmiljøer. Anbefaling 2b: Styringsgruppen anbefaler at Avdeling for informatikk og e- læring og Avdeling for teknologi videreføres som to avdelinger. Det bør iverksettes en prosess for å videreutvikle det avdelingsinterne samarbeidet og samarbeidet mellom de to avdelingene innen undervisning, formidling og FoU med sikte på å etablere en fremtidsrettet struktur som stimulerer til utvikling av robuste fagmiljøer. Mandatpunkt 1 og 2 Anbefaling 3: Styringsgruppen anbefaler at det iverksettes en prosess rettet mot overføring av Radiografutdanningen fra Avdeling for teknologi til Avdeling for helse- og sosialfag fra Anbefaling 4: Styringsgruppen anbefaler at det foretas en gjennomgang av den interne organiseringen ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning og Handelshøyskolen i Trondheim med sikte på å etablere en fremtidsrettet struktur som stimulerer utviklingen av robuste fagmiljøer. 12

13 Målsetninger Fokus på utførende virksomhet Effektiv ledelse Strategisk ledelse Robuste grunnenheter Mandatpunkt 3 Anbefaling 5: Styringsgruppen anbefaler at avdelingsstyrene ved høgskolen opprettholdes og at det iverksettes en prosess med sikte på å skape bedre samordning av de strategiske prosessene i avdelingsstyrene og høgskolestyret. Videre anbefales det å gjennomføre en revidering av avdelingsstyrets mandat med sikte på en mer presis angivelse av ansvars- og myndighetsområder. 13

14 Mandatpunkt 4* Anbefaling 6: Styringsgruppen anbefaler at ordningen med tilsatte ledere opprettholdes på alle nivåer i organisasjonen. Anbefaling 7: Styringsgruppen anbefaler at det gjennomføres en analyse av ledelseskapasiteten på avdelings- og virksomhetsnivå med sikte på å etablere en lederstruktur som er godt tilpasset fremtidens behov for faglig og administrativ ledelse ved høgskolen. Mandatpunkt 5 Anbefaling 8: Styringsgruppen anbefaler at det iverksettes en prosess for å gjøre det lettere for studentene å ta emner ved andre studieprogrammer og avdelinger ved høgskolen. Anbefaling 9: Styringsgruppen anbefaler at det iverksettes en prosess for å sikre at studieprogrammer og avdelinger samarbeider om felles utnyttelse av faglig kompetanse og kapasitet ved høgskolen. Anbefaling 10: Styringsgruppen anbefaler at det tas initiativ til å etablere avdelingsovergripende FoU-prosjekter for å bidra til løsning av sentrale samfunnsproblemer og stimulere til bedre samarbeid mellom høgskolens avdelinger. 14

15 Mandatpunkt 6 Anbefaling 11: Styringsgruppen anbefaler at ansvaret for de studieadministrative oppgavene som geografisk er plassert ved avdelingene overføres fra seksjonsdirektøren for SKB til dekanene med sikte på implementering i løpet av første halvår Som en del av denne prosessen anbefales det å etablere en horisontal struktur for å sikre høy kvalitet, forutsigbarhet og likhet i de studieadministrative tjenestene som er delegert til avdelingsnivå. Anbefaling 12: Styringsgruppen anbefaler at det iverksettes en prosess rettet mot gjennomgang av administrasjonen ved HiST med sikte på bedre ressursutnyttelse og tilføring av økte ressurser til faglig virksomhet, samtidig som tilfredsstillende kvalitet og tjenestenivå opprettholdes. HiST 2020 tidsplan 8. april HiST 2020 sendes på høring 29. april og 6. mai Allmøter & studentparlamentet 14. mai Høringsfrist 2. juni Utsending til Høgskolestyret juni Drøfting i Høgskolestyre 24. september Vedtak i HS og videre arbeid 15

16 Juni-møtet 16

17 17

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14 Organisasjon og profil Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold 2 Eksempel fra fagutvikling innenfor

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Dokument "AMMT Kvalitetsrapport 2004-2005" - EQS. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kvalitetsrapport. Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

Dokument AMMT Kvalitetsrapport 2004-2005 - EQS. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kvalitetsrapport. Avdeling for mat- og medisinsk teknologi Side 1 av 18 AMMT Kvalitetsrapport 24-25 Utarbeidet ved: HiST/Avd. for mat og medisinsk teknologi (AMMT) Versjon: 1. Erstatter: - Dokumentet angår: alle Forfatter: Mari Ann Ree Dokumentadministrator: teknisk-administrativ

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Rune Borgan Reiling, Mirjam Snåre, Edvin Finnanger, Torstein Rikter-Svendsen, Stein Bjørnstad og Per Olaf Aamodt Rapport 52/2014

Detaljer

Ny struktur for høyere utdanning i Norge en samfunnsøkonomisk analyse*

Ny struktur for høyere utdanning i Norge en samfunnsøkonomisk analyse* AKTUELL KOMMENTAR GRO HOLST VOLDEN Seniorrådgiver ved Senter for statlig økonomistyring CHRISTINA BROUWERS Førstekonsulent ved Senter for statlig økonomistyring ESPEN FRØYLAND Seksjonssjef ved Senter for

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING OM UTREDNINGEN Problemstillinger Er det forhold ved statlig styring av UH-sektoren som

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer