Referat fra styremøte Møtedato: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte 10.12.2015. Møtedato: 10.12.2015 kl 0900-1530"

Transkript

1 Referat fra styremøte Sted: Tromsø Møtedato: kl Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2015/1051 VAM000/ Jens Uwe Korten, styreleder Marit Aamodt Nielsen, Hanne Schou Røising, Helge Halvorsen, Svein Qvist-Eriksen, og Torgeir Lebesbye Forfall: Synnøve Konglevoll, Kristin Dahl, og Berit Johnsen Eva Gjerdrum og Vigdis Amundsen (referent) Ingen Ingen Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøte III. Orienteringssaker B. Innspill til Statsbudsjettet Brev til KD av C Nytt engelsk navn for Norgesuniversitetet. Brev fra KD av D The Changing Pedagogical Landscape new ways of teaching and their implications for higher education sluttrapport. E Mandat og presiseringer fra KD til Nasjonalt utvalg for IKT-strategi og helhetlige løsninger. F. Referat fra møter, og 03.11, i det nasjonale utvalget for IKT-strategi og helhetlige løsninger. G. Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Norgesuniversitetet. Brev fra KD av H. Utlysning av stilling som rådgiver ved Norgesuniversitetet. I. Referat fra møte i ecampus prioriteringsråd J. Annet fra styrets medlemmer, sekretariatet og departementets observatør

2 IV. Drøftingssaker 1. Skisse til prosjekt om UH-institusjonenes organisering for digitalisering. Prosjektet tenkes gjennomført med en kombinasjon av interne og innkjøpte krefter. Drøfting, innspill fra styret. Vedlegg. 2. Høring forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Drøfting og innspill fra styret. Brev fra KD av Vedlegg. V. Vedtakssaker Arkivref Sak 23/2015 Orientering om virksomheten. 2015/1058 Sak 24/2015 Regnskapsoversikt pr /878 Sak 25/2015 Forslag til budsjett /806 Sak 26/2015 Oppfølging av strukturmeldingen, Norgesuniversitetets 2015/5542 fremtidige organisering Sak 27/2015 Prosjekttildelinger /1059 Sak 28/2014 Eventuelt Merknader til referat : Ingen Merknader til orienterings- og drøftingssaker: Ingen VEDTAKSSAKER Sak 23/2015 Orientering om virksomheten - Styret tar orientering om virksomheten til etterretning Sak 24/2015 Regnskap pr Styret tar regnskapsoversikten pr til etterretning Sak 25/2015 Forslag til budsjett Norgesuniversitetets budsjett på kr 27,2 mill fordeles slik mellom de ulike virksomhetsområdene: Styrets og sekretariatets virksomhet kr Kunnskapsutvikling « Prosjekttildelinger «

3 Kommunikasjon/nettverk « Kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer mellom virksomhetsbudsjettet for de ulike innsatsområdene, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Sak 26/2015 Oppfølging av strukturmeldingen - På bakgrunn av de innspill som fremkom på styremøtet, arbeider direktøren videre med saken og legger fram et forslag for det nye styret. Sak 27/2015 Prosjekttildelinger 2016 Merknad: Ut fra søknadene og vurderingene, synes Helge Halvorsen å se at samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere/arbeidslivet har fått mindre betydning, og anmoder det nye styret om å vektlegge det mer i neste års utlysning. Jens Uwe Korten erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P09/2016, P10/2016, P11/2016, P12/2016, P13/2016, P14/2016, P34/2016 og P31/2015. Marit Aamodt Nielsen erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P49/2016, P50/2016, P51/2016 og P102/2015. Hanne Schou Røising erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P25/2016, P26/2016 og P51/2016 og Torgeir Lebesbye erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P37/2016, P53/2016, P54/2016, P55/2016, P56/2016, P128/2015 og P70/2014. Svein Qvist Eriksen erklærte seg inhabil i behandling av prosjektene P04/2016, P05/2016 og P06/ Tildeling av midler til prosjekt som har fått forhåndstilsagn. Norgesuniversitetet bevilger kr for 2016 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende 34 prosjekt, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. P03/2014 Elektriske kretser Høgskolen i Bergen P05/2014 Optiker første kontakt for bedre syn Høgskolen i Buskerud P06/2014 Utdanning for radiografer i tolkning og beskrivelse av Høgskolen i Buskerud røntgenbilder P11/2014 Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen på lomma Høgskolen i Hedmark P40/2014 Tverrprofesjonell samhandling Høgskolen Stord/Haugesund P44/2014 Med ecampus på nett i lærarutdanningane Høgskulen i Sogn og Fjordane

4 P50/2014 Operativ ledelse Norges teknisknaturvitenskapelige universitet P68/2014 Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen Universitetet i Nordland P70/2014 Studietilbud for programbasert logikkutvikling på Universitetet i Oslo fjernlab (SPLUF) P86/2014 Dirigentfag i det digitale undervisningsrom Universitetet i Stavanger videreutdanning i ensembleledelse P94/2014 Nye læringsformer kompetansebygging i praksis Handelshøyskolen BI P01/2015 Fleksibel undervisning for campusstudenter i storklasse Diakonhjemmet høgskole P07/2015 Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk Høgskolen i Ålesund P08/2015 Fleksibel læring i mastergradsstudium Simulering og visualisering Høgskolen i Ålesund P13/2015 epraksis Høgskolen i Bergen P19/2015 En reise gjennom kroppen - forstå god helse Høgskolen i Buskerud og Vestfold P31/2015 Innovasjon i kommunesektoren digital læringssti for Høgskolen i Lillehammer innovasjonscase P35/2015 Det digitale bibliotek Høgskolen i Nord-Trøndelag P41/2015 MOCCAHUSET Høgskolen i Oslo og Akershus P42/2015 Nettbasert videreutdanning i protonterapi Høgskolen i Oslo og Akershus P48/2015 Seksuell helse, seksuelle rettigheter og e-læring Høgskolen i Oslo og Akershus P63/2015 Literary Criticism Online Resource (LICOR) Høgskulen i Volda P70/2015 Friluftsfag og utvikling av digital didaktikk Norges idrettshøgskole P71/2015 Frisk fisk kompetanseheving i fiskehelse for og med næring og forvaltning NMBU P72/2015 Interaktiv 3D visualisering NMBU P75/2015 Creating a computional-physics online platform with NTNU IPython Notebook P82/2015 Video for kvalitet og fleksibilitet NTNU P89/2015 Fysikk på nett UiT Norges arktiske universitet P96/2015 Sykepleie går amooc UiT Norges arktiske universitet P98/2015 Kvalitet i videoforelesning Universitetet i Agder P102/2015 T-FLIP (Testdrevet ferdighetslæring i Universitetet i Agder programmering) P105/2015 ArtsAPP: en applikasjon for enklere artsidentifikasjon Universitetet i Bergen P128/2015 Utvikling av et nettbasert kurs i UH-pedagogikk Universitetet i Oslo P138/2015 MOOC: Integrasjon av naturvitenskap i ferdigheter og systematiske observasjoner i sykepleie Universitetet i Stavanger II. Tildeling av midler til nye prosjekt. P01/2016 «Internasjonal praksis for bachelorstudenter i økonomi og administrasjon» ved Handelshøgskolen BI - Prosjektet P01/2016 «Internasjonal praksis for bachelorstudenter i økonomi og administrasjon» ved Handelshøgskolen BI tildeles ikke midler 4

5 P02/2016 «Foreign adventures spillfortellinger i engelskfaget» ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet P02/2016 «Foreign adventures spillfortellinger i engelskfaget» ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler P03/2016 «Digital Helse-Lab» ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet P03/2016 «Digital Helse-Lab» ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under P04/2016 «e-bok i klinisk optometri» ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Prosjektet P04/2016 «e-bok i klinisk optometri» ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold tildeles ikke midler P05/2016 «Smartveileder! ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Prosjektet P05/2016 «Smartveileder» ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold tildeles ikke midler P06/2016 «Fleksibel videreutdanning i ernæring og helse» ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Prosjektet P06/2016 «Fleksibel videreutdanning i ernæring og helse» ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold tildeles ikke midler P07/2016 «Learning factories in manufacturing industry and education - LeafEd» ved Høgskolen i Gjøvik - Prosjektet P07/2016 «Learning factories in manufacturing industry and education - LeafEd» ved Høgskolen i Gjøvik tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2017 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P08/2016 «Teknologitilgjengelig og studentaktivt læringsrom» ved Høgskolen i Harstad - Prosjektet P08/2016 «Teknologitilgjengelig og studentaktivt læringsrom» ved Høgskolen i Harstad tildeles ikke midler 5

6 P09/2016 «Verdiskapende lederskap i arbeidslivet digitale læringsformer for læring gjennom refleksjon og samarbeid» ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet P09/2016 «Verdiskapende lederskap i arbeidslivet digitale læringsformer for læring gjennom refleksjon og samarbeid» ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2017 gis med P10/2016 «From artist to Film School Teacher» ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet P10/2016 «From artist to Film School Teacher» ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P11/2016 «Årsstudium i toppidrett» ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet P11/2016 «Årsstudium i toppidrett» ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler - P12/2016 «Vegens livsløp Digitalisering av læringsløp for nyansatte i Statens vegvesen» ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet P12/2016 «Vegens livsløp-digitalisering av læringsløp for nyansatte i Statens vegvesen» ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. P013/2016 «Læringsteknologi og kritisk tenkning» ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet P013/2016 «Læringsteknologi og kritisk tenkning» ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P014/2016 «Skolebasert vurdering for læring MOOC» ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet P014/2016 «Skolebasert vurdering for læring MOOC» ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P15/2016 «Active Learning Module for Emergency Management Professionals Using Virtual Reality» ved Høgskolen i Molde - Prosjektet P15/2016 «Active Learning Module for Emergency Management Professionals Using Virtual Reality» ved Høgskolen i Molde tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under forutsetning av 6

7 tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2017 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P16/2016 «Virtual Intelligent Embedded Wireless Laboratory (VIEW-LAB) for Aktiv og Fleksibel Utdanning» ved Høgskolen i Narvik - Prosjektet P16/2016 «Virtual Intelligent Embedded Wireless Laboratory (VIEW- LAB) for Aktiv og Fleksibel Utdanning» ved Høgskolen i Narvik tildeles ikke midler P17/2016 «Omvendt klasserom og samarbeidslæring for økt studentaktivitet i økonomiog husdyrfag» ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet P17/2016 «Omvendt klasserom og samarbeidslæring for økt studentaktivitet i økonomi- og husdyrfag» ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler P18/2016 «Trinn for trinn kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere» ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet P18/2016 «Trinn for trinn kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere» ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler P19/2016 «Gamification of Knowledge_ Expanding the flipped classroom» ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet P19/2016 «Gamification of Knowledge_ Expanding the flipped classroom» ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler P20/2016 «Lærebok på øret» ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet P20/2016 Lærebok på øret» ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler 7

8 P21/2016 «Aktiv læring gjennom refleksjon med e-portefølje» ved Høgskolen i Sør- Trøndelag - Prosjektet P21/2016 «Aktiv læring gjennom refleksjon med e-portefølje» ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler P22/2016 «Omvendt undervisning i kroppsøving» ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - Prosjektet P22/2016 «Omvendt undervisning i kroppsøving» ved Høgskolen i Sør- Trøndelag tildeles ikke midler P23/2016 «Multimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring» ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet P23/2016 «Multimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring» ved Høgskolen i Telemark tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2017 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P24/2016 «Gangen i en barnevernssak» ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet P24/2016 «Gangen i en barnevernssak» ved Høgskolen i Telemark tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under P25/2016 «Inkluderingskompetanse» ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet P25/2016 ««Inkluderingskompetanse» ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler P26/2016 «Programmering for lærere» ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet P26/2016 «Programmering for lærere» ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler P27/2016 «E-læring med videostøtte tilrettelagt for bruk over satelittsamband, mobilsamband og andre nettverk med lav kapasitet» ved Høgskolen i Ålesund - Prosjektet P27/2016 «E-læring med videostøtte tilrettelagt for bruk over satelittsamband, mobilsamband og andre nettverk med lav kapasitet» ved Høgskolen i Ålesund tildeles ikke midler 8

9 P28/2016 «Aktiv samarbeidslæring i matematiske fag» ved Høgskolen i Ålesund - Prosjektet P28/2016 «Aktiv samarbeidslæring i matematiske fag» ved Høgskolen i Ålesund tildeles ikke midler P29/2016 «Lærar for ein dag» ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet P29/2016 «Lærar for ein dag» ved Høgskolen i Stord/Haugesund tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under P30/2016 «Aktiv læring for å fremme akademisk danning i en interdisiplinær sammenheng mellom tre masterutdanninger» ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet P30/2016 «Aktiv læring for å fremme akademisk danning i en interdisiplinær sammenheng mellom tre masterutdanninger» ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles ikke midler P31/2016 «Pedagogisk webverktøy for læring av elektronisk sykepleiedokumentasjon» ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet P31/2016 «Pedagogisk webverktøy for læring av elektronisk sykepleiedokumentasjon»» ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles ikke midler P32/2016 «Aktiv læring ved bruk av SimPad» ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet «P32/2016 «Aktiv læring ved bruk av SimPad» ved Høgskolen i Stord/Haugesund tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2017 gis med P33/2016 «Studieemne Kunstnerlærere/Teaching artist» ved Høgskulen i Volda - Prosjektet P33/2016 «Studieemne Kunstnerlærere/Teaching artist» ved Høgskulen i Volda tildeles ikke midler 9

10 P34/2016 «Studentproduksjon av film som vurderingsform- utvikling av pedagogisk modell» ved Norges handelshøyskole - Prosjektet P34/2016 «Studentproduksjon av film som vurderingsform- utvikling av pedagogisk modell» ved Norges handelshøyskole tildeles ikke midler P35/2016 «Den reflekterte treneren» ved Norges idrettshøgskole Prosjektet P35/2016 «Den reflekterte treneren» ved Norges idrettshøgskole - tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under P36/2016 «Skalerbar entreprenørskapsutdanning gjennom digitalisering» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Prosjektet P36/2016 «Skalerbar entreprenørskapsutdanning gjennom digitalisering» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tildeles ikke midler. P37/2016 «Forsøksdyrkurs med studentaktiv læring» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Prosjektet P37/2016 «Forsøksdyrkurs med studentaktiv læring» ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2017 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P38/2016 «Samarbeidslæring og digitale arbeidsformer i kammermusikkfaget» ved Norges musikkhøgskole - Prosjektet P38/2016 «Samarbeidslæring og digitale arbeidsformer i kammermusikkfaget» ved Norges musikkhøgskole tildeles kr for 2016 og gis tilsagn om kr for 2017 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2017 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 10

11 P39/2016 «Digitalisering av undervisning gjennom høyere musikkutdanning» ved Norges musikkhøgskole - Prosjektet P39/2016 «Digitalisering av undervisning gjennom høyere musikkutdanning» ved Norges musikkhøgskole tildeles ikke midler. P40/2016 «Vir-Sam samarbeidslæring for helseprofesjoner i virtuell verden» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Prosjektet P40/2016 «Vir-Sam samarbeidslæring for helseprofesjoner i virtuell verden» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. P41/2016 «Digital forskningsmetode» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Prosjektet P41/2016 «Digital forskningsmetode» ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet tildeles kr for P42/2016 «Smart blending» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Prosjektet P42/2016 «Smart blending» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. P43/2016 «FLIPPER Flipping higher education Educational Research» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Prosjektet P43/2016 «FLIPPER Flipping higher education Educational Research» ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tildeles ikke midler. P44/2016 «Inkluderende musikkopplæring» ved UiT Norges arktiske universitet - Prosjektet P44/2016 «Inkluderende musikkopplæring» ved UiT Norges arktiske universitet tildeles ikke midler. P45/2016 «Arktiske motiver i digitale klasserom» ved UiT Norges arktiske universitet - Prosjektet P45/2016 «Arktiske motiver i digitale klasserom»» ved UiT Norges arktiske universitet tildeles ikke midler. 11

12 P46/2016 «Strafferett i ny drakt» ved UiT Norges arktiske universitet - Prosjektet P46/2016 «Strafferett i ny drakt» ved UiT Norges arktiske universitet tildeles kr for 2016, og gis tilsagn om kr for 2017 under P47/2016 «SimFish Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture» ved UiT Norges arktiske universitet - Prosjektet P47/2016 «SimFish Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture» ved UiT Norges arktiske universitet tildeles kr for 2016, og gis tilsagn om kr for 2017 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2017 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P49/2016 «Agder KulturLab en digital plattform for aktiv læring, tverrinstitusjonelt samarbeid og innovativ kulturformidling» ved Universitetet i Agder - Prosjektet P49/2016 «Agder KulturLab en digital plattform for aktiv læring, tverrinstitusjonelt samarbeid og innovativ kulturformidling ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. P50/2016 «Veiledningsteknologi i profesjonsutdanningens praksisveiledning VIPP» ved Universitetet i Agder. - Prosjektet P50/2016 «Veiledningsteknologi i profesjonsutdanningens praksisveiledning VIPP» ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. P51/2016 «Pedagogisk bruk av teknologi for lærere» ved Universitetet i Agder - Prosjektet P51/2016 «Pedagogisk bruk av teknologi for lærere» ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. - P52/2016 «Nettarabisk studentaktive læringsformer ved Universitetet i Bergen - Prosjektet P52/2016 «Nettarabisk studentaktive læringsformer ved Universitetet i Bergen tildeles kr for 2016, og gis tilsagn om kr for 2017 under 12

13 P53/2016 «Ressursbank for studentaktive læringsformer ved MN-fakultetet» ved Universitetet i Oslo - Prosjektet P53/2016 «Ressursbank for studentaktive læringsformer ved MNfakultetet» ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P54/2016 «Systematisk klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for ansatte og studenter i primærhelsetjenesten» ved Universitetet i Oslo. - Prosjektet P54/2016 «Systematisk klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for ansatte og studenter i primærhelsetjenesten» ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2016, og gis tilsagn om kr for 2017 under P55/2016 «MOOC og chatbot en annerledes vei til norskkompetanse» ved Universitetet i Oslo - Prosjektet P55/2016 «MOOC og chatbot en annerledes vei til norskkompetanse» ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P56/2016 «Studenter som aktører i digital kunnskapsproduksjon (STUDKUP)» ved Universitetet i Oslo - Prosjektet P56/2016 «Studenter som aktører i digital kunnskapsproduksjon (STUDKUP)» ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P57/2016 «Omvendt klasserom som arbeidsmåte i mastergradsutdanningen i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. - Prosjektet P57/2016 «Omvendt klasserom som arbeidsmåte i mastergradsutdanningen i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger tildeles kr for 2016, og gis tilsagn om kr for 2017 under 13

Referat fra styremøte 11. desember 2014. Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500

Referat fra styremøte 11. desember 2014. Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500 Referat fra styremøte 11. desember 2014 Sted: Tromsø Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2014/1129 VAM000/

Detaljer

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Referat fra styremøte 12.12.2013 Sted: Tromsø Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2013/1103 VAM000/ Jens Uwe Korten,

Detaljer

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein

Detaljer

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 05.02.09 Sted: Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen Tid: Fra kl 1000 til kl 1500 Til stede: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 09.12.08 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl 0930 til kl. 1430 Til stede: Fra sekretariatet: Julie Feilberg (leder) Torstein Rekkedal Kristin Dahl Ida Skjerve Eva Gjerdrum

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 Sted: NUVs lokaler i Tromsø Møtedato: 08.12.2011 Arkivref.: 2011/718 VAM000/ Til stede: Julie Feilberg, styreleder Jens Uwe Korten, Carsten Helgesen,

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl 0900-1500 Til stede: Fra sekretariatet: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudier Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) 19

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Tittel. Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas. Digitalisering. et officiaspe rerum voluptat.

Tittel. Molent lam aut que et auditas perorum voloremo ommodis ant ommod ut aturiatas. Digitalisering. et officiaspe rerum voluptat. Tittel Digitalisering for kvalitet Kvalitet i høyere utdanning: Tittel fokus og retning Utdanningen ut av «forskningsskyggen» Studenten i sentrum Digitalisering for kvalitet Relevans for et grensesprengende

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

STAR og Tableau. FS-Kontaktforum, April 2016

STAR og Tableau. FS-Kontaktforum, April 2016 STAR og Tableau FS-Kontaktforum, April 2016 Agenda STAR Hva er Tableau og lisenser Hvem har tatt Tableau i bruk? Rapporter STAR (Statistikk, analyse og rapporter) Utarbeidelse av kravspesifikasjon for

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til kl. 15.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hanssen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 8.12.05 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.30 torsdag 8. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 13.12.2016 Sted: Tromsø, Clarion The Edge Møtedato: 13.12.2016 kl. 09:00-15:00 Arkivref.: Til stede: Fra Norgesuniversitetet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten:

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Møre og Romsdal - Havlandet Kilde: M&R fylkeskommune Møre

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Digitalisering, aktiv læring og og UH pedagogisk utdanning. Læringsfestivalen 2017 Toril Aagaard

Digitalisering, aktiv læring og og UH pedagogisk utdanning. Læringsfestivalen 2017 Toril Aagaard Digitalisering, aktiv læring og og UH pedagogisk utdanning Læringsfestivalen 2017 Toril Aagaard 1999 Bilder: Colourbox Ymse UH pedagogiske tilbud Lokale versjoner av ulikt kaliber: Noen har gitt studiepoeng,

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DER

OFFENTLIG POSTJOURNAL DER IIHR OFFENTLIG POSTJOURNAL DER Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: Dok.nx 12/100-15 JP./D 14/717 Side 1 01.05.2014 - Avsender Kunnskapsdepartementet Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Protokoll. Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA. Møtested: Universitetet i Agder Gimlemoen, A7-006 Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 14:00 16:00

Protokoll. Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA. Møtested: Universitetet i Agder Gimlemoen, A7-006 Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 14:00 16:00 Protokoll Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA Møtested: Universitetet i Agder Gimlemoen, A7-006 Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Aamodt Nielsen Merete

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

MOOC-utvalget: Digitalisering av høyere utdanning

MOOC-utvalget: Digitalisering av høyere utdanning MOOC-utvalget: Digitalisering av høyere utdanning Professor Berit Kjeldstad, Prorektor utdanning NTNU Ledet MOOC-utvalget 2013-1014 Leder av UHR, Utdanningsutvalg Fornebu, Oslo 31.8.2015 NORGESUNIVERSITETS

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Ny organisering av helse- og sosialfagene i UHR

Ny organisering av helse- og sosialfagene i UHR il r UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs medlemsinstitusjoner med utdanning innen helse- og sosialfag nerec,rans, I2r referanse- Inr dato- 14

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 6 Utviklingen i sykehusenes undervisningsoppgaver Tor Iversen Senter

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER HøgskoleniSør-Trøndelag Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER Indikatorer inntakskvalitet Indikator 1-7: tallene er på programnivå Indikator Program for bygg og miljø

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2001-2002)

St.meld. nr. 11 (2001-2002) St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 8. mars 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer