Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl til torsdag 8. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein Rekkedal Dagny Blom Helge Halvorsen Øyvind Bakke (forlot møtet kl ) Fra sekretariatet: Jan Atle Toska (sekretær) Vigdis Amundsen (deltok under gjennomgang av regnskap) Observatør: Berit Johnsen, UFD Forfall: Sigrid Lem Merknader til innkalling: Ingen Merknader til sakslisten: Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøtet 13. oktober

2 III. Orienterings- og drøftingssaker B. Høringsuttalelse om egenbetaling C. Statsbudsjettet prioriterte satsingsforslag utenfor rammen D. Oppsummering fra seminar om samspill mellom høgre utdanning og arbeidsliv E. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet IV. Vedtakssaker Sak 23/2005 Orientering om virksomheten Sak 24/2005 Strategisk opplegg for kommunikasjon med omverdenen Sak 25/2005 Etablering av spesialkompetansegrupper Sak 26/2005 Norgesuniversitetets budsjett 2006 Sak 27/2005 Tildeling av prosjektmidler for 2006 og forhåndstilsagn for 2007 Sak 28/2005 Eventuelt SAK 23/2005 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN Vedtak (enstemmig): Styret godkjenner oppsummert arbeidsplan. Styret tar sekretariatets saksframlegg om virksomheten og regnskapet til etterretning. SAK 24/2005 STRATEGISK OPPLEGG FOR KOMMUNIKASJON MED OMVERDENEN Vedtak (enstemmig): Styret godkjenner sekretariatets forslag til opplegg for kommunikasjon med omverdenen Prioritering av spesifikke tiltak og satsing må skje i forbindelse med styrets behandling av budsjettforslag og budsjettplaner. SAK 25/2005 ETABLERING AV SPESIALKOMPETANSEGRUPPER Vedtak (enstemmig): Styret slutter seg til sekretariatets forslag om å etablere tre spesialkompetansegrupper i 2006 innenfor en samlet ramme på kr. Styret ber sekretariatet lage forslag til gruppenes mandat og sammensetning og legge det fram for styret til godkjenning. 2

3 SAK 26/2005 NORGESUNIVERSITETETs BUDSJETT 2006 Vedtak (enstemmig): Norgesuniversitetets totale grunnbudsjett på 19 mill kr for 2006 fordeles slik mellom virksomhetsområdene: 1. Prosjektmidler, inkludert fellestiltak/særskilte tiltak: kr 2. Styrets og sekretariatets virksomhet: kr SUM: kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer i fordeling mellom prosjektstøtte og virksomhetsbudsjett, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Når årsregnskap for 2005 er ferdigstilt ber styret om et forslag til revidert budsjett for 2006 som omfatter ubrukte restmidler fra SAK 27/2005 TILDELING AV PROSJEKTMIDLER FOR 2006 OG FORHÅNDS- TILSAGN FOR 2007 Alle vedtakene om enkeltprosjektene under pkt III er enstemmige. I. VEDTAK OM FORDELING AV MIDLER TIL FELLESTILTAK Vedtak (enstemmig): Det settes av kr til fellestiltak og særskilte tiltak. Midlene fordeles på følgende tiltak: Spesialkompetansegruppe om digitale mapper kr Spesialkompetansegruppe om den voksne student kr Spesialkompetansegruppe om arbeidspraksis i høyere utdanning kr SUM kr I tillegg skal ubrukte midler fra fellestiltakene i 2005 rundt kr - anvendes til følgende tiltak: Oppsummering av erfaringer i språkfagene om samarbeid innenfor IKTbruk og didaktikk, samt gjennomføring av prosjektseminar. Styret ber sekretariatet lage framlegg om dette når forslag om bruk av overførte midler fra 2005 skal behandles. II. VEDTAK OM TILDELING TIL PROSJEKTER SOM HAR FÅTT FORHÅNDSTILSAGN FOR 2006 Vedtak (enstemmig): 3

4 Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende framdrift tildeler Norgesuniversitetet midler for 2006 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende prosjekter: Høgskolen i Agder: Development Management Høgskolen i Agder: Skolebibliotekkunnskap 3 Høgskolen i Bodø: Kompetansemøter mellom praksis og utdanning Høgskolen i Buskerud: Totalkvalitetsledelse Høgskolen i Finnmark: Teknologi, design og naturfag Høgskolen i Lillehammer: Prosjekt SE Høgskolen i Molde: Anvendt informatikk Høgskolen i Oslo: Lærerrollen i nettstøttet læringsmiljø Høgskolen i Oslo: Faglig nettverksbygging Høgskolen i Vestfold: Faglitterær skriving Høgskolen i Østfold: Teknologi, ledelse og produksjon Høgskolen i Østfold: Takstmannskolen Høgskolen i Østfold: Dimensjonering av betongelementer Høgskolen Stord/Haugesund: Gassteknikk Universitetet for miljø- og biovitenskap: EUs vanndirektiv NTNU: Dynamisk nettbasert læring NTNU: Innovasjon og virksomhetsutvikling Universitetet i Bergen: Digital kompetanse Universitetet i Oslo: Masterstudium i miljø- og naturkatastrofer Universitetet i Tromsø: Kvalitativ metode SUM: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr III. VEDTAK OM TILDELING AV MIDLER TIL NYE PROSJEKTER I 2006 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR DIAKONHJEMMET HØGSKOLE Modeller og metoder for samarbeid mellom praksisfelt og profesjonsutdanning Prosjektet Modeller og metoder for samarbeid mellom praksisfelt og profesjonsutdanning ved Diakonhjemmet høgskole tildeles ikke midler. 2 HØGSKOLEN I AGDER BLID Barnehage Lek med IKT og digitale verktøy Prosjektet BLID Barnehage Lek med IKT og digitale verktøy ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 3. HØGSKOLEN I AGDER Nettundervisningsprosjekt, Fakultet for helse- og idrettsfag 4

5 Prosjektet Nettundervisningsprosjekt, Fakultet for helse- og idrettsfag ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 4. HØGSKOLEN I BERGEN Forskningsformidling Prosjektet Forskningsformidling ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 5. HØGSKOLEN I BERGEN Engelsk for hørselshemmede elever utvikling av lærerkompetanse Prosjektet Engelsk for hørselshemmede elever utvikling av lærerkompetanse ved Høgskolen i Bergen tildeles til sammen kr for 2006 og HØGSKOLEN I BERGEN The Virtual Book for Social Work in Europe. Part of a Productive Learning Environment Prosjektet The Virtual Book for Social Work in Europe. Part of a Productive Learning Environment ved Høgskolen i Bergen tildeles kr for HØGSKOLEN I BERGEN Krisekommunikasjon Prosjektet Krisekommunikasjon ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 8. HØGSKOLEN I BERGEN Fra redningsmenn til sykepleiere med bachelor Prosjektet Fra redningsmenn til sykepleiere med bachelor ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 9. HØGSKOLEN I BODØ Nettbasert helsepedagogikk for helsepersonell og brukere Prosjektet Nettbasert helsepedagogikk for helsepersonell og brukere ved Høgskolen i Bodø tildeles til sammen kr for 2006 og HØGSKOLEN I BODØ Kvinner i ressursbaserte næringer nettstøttet nettverksbygging 5

6 Prosjektet Kvinner i ressursbaserte næringer nettstøttet nettverksbygging ved Høgskolen i Bodø tildeles kr for HØGSKOLEN I BODØ Nettstøtta møter mellom utdanning og arbeidsliv om likestillingsarbeid Prosjektet Nettstøtta møter mellom utdanning og arbeidsliv om likestillingsarbeid ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 12. HØGSKOLEN I BODØ Ny logopedutdanning - utviklingsprosjekt Prosjektet Ny logopedutdanning - utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 13. HØGSKOLEN I HARSTAD Kvalifisert regional kunnskapsinnovatør kvalifisering av personer som skal arbeide med utdanning i regionale perspektiv Prosjektet Kvalifisert regional kunnskapsinnovatør kvalifisering av personer som skal arbeide med utdanning i regionale perspektiv ved Høgskolen i Harstad tildeles ikke midler. 14. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Norsk filmhistorie som fjernundervisning Prosjektet Norsk filmhistorie som fjernundervisning ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Karriereveiledning på nett Prosjektet Karriereveiledning på nett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Kreativ bruk av LMS Prosjektet Kreativ bruk av LMS ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles til sammen kr for 2006 og

7 17. HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE Slipp foreldra til en styrking av heim-skole-samarbeidet i lærerutdanninga Prosjektet Slipp foreldra til en styrking av heim-skole-samarbeidet i lærerutdanninga ved Høgskolen i Sogn og Fjordane tildeles ikke midler. 18. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG KJEMFLEX Fleksibel læring innen kjemiingeniørutdanningen Prosjektet KJEMFLEX Fleksibel læring innen kjemiingeniørutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles til sammen kr for 2006 og HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ANEK- Analyse, nettverksbygging, etablering og kompetansespredning for e-læring Prosjektet ANEK- Analyse, nettverksbygging, etablering og kompetansespredning for e- læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 20. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Bruk og egnethet av fire LMS-systemer Prosjektet Bruk og egnethet av fire LMS-systemer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr for HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Tilstede på TV. Problembasert læring over videokonferanse. Utvikling av metoder Prosjektet Tilstede på TV. Problembasert læring over videokonferanse. Utvikling av metoder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 22. HØGSKOLEN I TELEMARK Nye vurderingsformer en katalysator for endring av læringsarbeid Prosjektet Nye vurderingsformer en katalysator for endring av læringsarbeid ved Høgskolen i Telemark tildeles kr for 2006 og kr for 2007, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2007 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 23. HØGSKOLEN I TELEMARK Friluftsliv og uteaktiviteter 7

8 Prosjektet Friluftsliv og uteaktiviteter ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler. 24. HØGSKOLEN I TROMSØ Naturfag under nordlyset Nett- og feltbasert utdanning i naturfag Prosjektet Naturfag under nordlyset Nett- og feltbasert utdanning i naturfag ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 25. HØGSKOLEN I TROMSØ Utvikling av fleksible læringsressurser til 3-årig BA-utdanning i Grafisk Design Prosjektet Utvikling av fleksible læringsressurser til 3-årig BA-utdanning i Grafisk Design ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 26. HØGSKOLEN I VESTFOLD Utvikling av deltids nettstøttet tilbud på 30 studiepoeng i Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Prosjektet Utvikling av deltids nettstøttet tilbud på 30 studiepoeng i Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler. 27. HØGSKOLEN I VOLDA Selvhjelpsstudium uvikling av et nytt fagområde Prosjektet Selvhjelpsstudium uvikling av et nytt fagområde ved Høgskolen i Volda tildeles til sammen kr for 2006 og HØGSKOLEN I ØSTFOLD Interaktiv veiledning og opplæring i Integrert produktutvikling basert på personlig oppfølging og Web løsning Prosjektet Interaktiv veiledning og opplæring i Integrert produktutvikling basert på personlig oppfølging og Web løsning ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for HØGSKOLEN I ØSTFOLD Brukermedvirkning og brukerrettigheter i helse- og sosialsektoren Prosjektet Brukermedvirkning og brukerrettigheter i helse- og sosialsektoren ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 8

9 30. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ethics and the Professional Live Networking and Student Assessment of Peers Prosjektet Ethics and the Professional Live Networking and Student Assessment of Peers ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 31. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Østersjøkommuner i forandring Prosjektet Østersjøkommuner i forandring ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 32. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Helserett og saksbehandling Prosjektet Helserett og saksbehandling ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 33. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Fleksibel og internasjonal bachelorutdanning i Technology, Innovation og Entrepeneurship (FIBScTIE) Prosjektet Fleksibel og internasjonal bachelorutdanning i Technology, Innovation og Entrepeneurship (FIBScTIE) ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 34. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Sosial kompetanse IKT-basert ressursbank for skuleeigarar, lærarar og elevar Prosjektet Sosial kompetanse IKT-basert ressursbank for skuleeigarar, lærarar og elevar ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles ikke midler. 35. LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE Kompetanseheving innenfor diakoni ved hjelp av IKT-basert fleksibel læring Prosjektet Kompetanseheving innenfor diakoni ved hjelp av IKT-basert fleksibel læring ved Lovisenberg diakonale høgskole tildeles ikke midler. 36. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSPIRATOR Interaktive dynamiske simulatorer som inspirasjon i fysikk og realfag 9

10 Prosjektet INSPIRATOR Interaktive dynamiske simulatorer som inspirasjon i fysikk og realfag ved NTNU tildeles kr for NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Helseeksperter i team ny læringsform for tverrfaglig løsning på etiske utfordringer i helsevesenet Prosjektet Helseeksperter i team ny læringsform for tverrfaglig løsning på etiske utfordringer i helsevesenet ved NTNU tildeles ikke midler. 38. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET DELTA matematikk på nettet fra NTNU Prosjektet DELTA matematikk på nettet fra NTNU ved NTNU tildeles til sammen kr for 2006 og NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Cross-Cultural Communication and Remote Team Performance Prosjektet Cross-Cultural Communication and Remote Team Performance ved NTNU tildeles ikke midler. 40. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Master i læring med IKT Prosjektet Master i læring med IKT ved NTNU tildeles ikke midler. 41. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Utvikling og evaluering av Praktisk tysk i It s learning Prosjektet Utvikling og evaluering av Praktisk tysk i It s learning ved NTNU tildeles ikke midler. 42. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografiske informasjonssystemer (GIS) i skolen: innføring av brukerrettet og problemorientert læringsverktøy Prosjektet Geografiske informasjonssystemer (GIS) i skolen: innføring av brukerrettet og problemorientert læringsverktøy ved NTNU tildeles ikke midler. 43. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 10

11 Bruk av LMS som samarbeidsplattform for fleksibel undervisning levert av flere universiteter i Europa Prosjektet Bruk av LMS som samarbeidsplattform for fleksibel undervisning levert av flere universiteter i Europa ved NTNU tildeles ikke midler. 44. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Marin teknologi i videregående skole Prosjektet Marin teknologi i videregående skole ved NTNU tildeles ikke midler. 45. UNIVERSITETET I BERGEN Jus i offentlig saksbehandling Prosjektet Jus i offentlig saksbehandling ved Universitetet i Bergen tildeles kr for UNIVERSITETET I BERGEN Nettitaliensk: IKT, gjenbruk og videreutvikling Prosjektet Nettitaliensk: IKT, gjenbruk og videreutvikling ved Universitetet i Bergen tildeles til sammen kr for 2006 og UNIVERSITETET I BERGEN Lærere for morgendagens skole. Fleksibel og IKT-støttet praktisk-pedagogisk utdanning med multikulturelt perspektiv Prosjektet Lærere for morgendagens skole. Fleksibel og IKT-støttet praktisk-pedagogisk utdanning med multikulturelt perspektiv ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. 48. UNIVERSITETET I OSLO Utvikling av digitale akademiske genre og pedagogisk bruk av LMS i Bachelorkurs i medievitenskap Prosjektet Utvikling av digitale akademiske genre og pedagogisk bruk av LMS i Bachelorkurs i medievitenskap ved Universitetet i Oslo tildeles kr for UNIVERSITETET I OSLO Hvordan bidra bedre til klienters medborgerskap? et samarbeid om casebasert og emnekartdrevet pedagogikk 11

12 Prosjektet Hvordan bidra bedre til klienters medborgerskap? et samarbeid om casebasert og emnekartdrevet pedagogikk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 50. UNIVERSITETET I OSLO Biologisk og geologisk mangfold i nærområdet Prosjektet Biologisk og geologisk mangfold i nærområdet ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 51. UNIVERSITETET I OSLO KulturIKT Prosjektet KulturIKT ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 52. UNIVERSITETET I STAVANGER Digital videoproduksjon Prosjektet Digital videoproduksjon ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler. 53. UNIVERSITETET I STAVANGER Leik og les informasjonsfilm for foreldre Prosjektet Leik og les informasjonsfilm for foreldre ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler. 54. UNIVERSITETET I STAVANGER Internkontroll for skjenkebevilling Prosjektet Internkontroll for skjenkebevilling ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler. 55. UNIVERSITETET I TROMSØ Litteraturdidaktisk mastergrad Prosjektet Litteraturdidaktisk mastergrad ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2006 og kr for 2007 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2007 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 56. UNIVERSITETET I TROMSØ 12

13 Utvikling av scenariometodikk: Teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk Prosjektet Utvikling av scenariometodikk: Teknologistøttet problembasert læring i studiet Arktisk naturbruk og landbruk ved Universitetet i Tromsø tildeles til sammen kr for 2006 og UNIVERSITETET I TROMSØ Å artikulere sin yrkeskunnskap Prosjektet Å artikulere sin yrkeskunnskap ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 58. UNIVERSITETET I TROMSØ Samtalen som tekst Pasientsamtaler og forskningsintervju Prosjektet Samtalen som tekst Pasientsamtaler og forskningsintervju ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. SAK 28/2005 EVENTUELT Styremøter i 2006: i Oslo kl i København kl (styret kommer til København. Den arrangerer vi studiebesøk hos relevante aktører for de i styret som kan være en dag lenger) i Trondheim kl i Oslo kl i Tromsø kl med styremiddag om kvelden

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Hugo Nordseth Høgskolen i Nord-Trøndelag, hugo.nordseth@hint.no Sammendrag Nettverksuniversitetet ble etablert 12.12.1998 med formål

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 ÅRSMELDING 1999 Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 Årsmelding 1999 fra Det norske høgskolerådet Det norske høgskolerådet ble opprettet 10. januar 1995 og legger med dette fram sin femte årsmelding.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer