Låven på Huseby gård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Låven på Huseby gård"

Transkript

1 Side nr. 1 av 26 FORPROSJEKT Januar Låven på Huseby gård - et treffsted på Korset

2 Forord Side nr. 2 av 26 De gamle bygningene på Huseby gård omkranset av grønne plener og det store jordet danner et unikt miljø i Skedsmokorset. Stedet har opprinnelig vært prestegård, senere ble det brukt som hjem for foreldreløse, syke og fattige, nå er flere av bygningene bygdemuseum. Enkelte oppfatter stedet som en fredet plett, barnehager og skoler bruker uteområdet ofte som turmål på dagtid, mens andre ønsker å ta i bruk de ikke-museale bygningene med tilknyttede områder til allsidige nærmiljøaktiviteter. To organisasjoner samarbeider i dag om utvikling og drift av området ut fra en avtale med Skedsmo kommune som eier av stedet Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum. Forprosjektet er finansiert av Skedsmo kommune v/ kulturkontoret. Forprosjektet viser en måte å bruke den gamle låven på til beste for miljøet i og omkring Skedsmokorset. Dersom den fremlagte løsning får tilslutning vil den danne grunnlag for videre arbeid og nødvendig søknader om bruksendring og søknader om finansiering i Skedsmo kommune, Akershus fylkeskommune, staten og andre mulige finansieringskilder. Skedsmokorset, den 09. januar 2006 Huseby Gårds Venner er et samarbeidsorgan for enkeltpersoner og ca 20 organisasjoner som ønsker å bevare og videreutvikle de unike natur-, miljø og kulturverdier som bygninger og jordbruksareal representerer for befolkningen på Skedsmokorset. Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for ca 40 organisasjoner og har som formål å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i Skedsmokorset med omegn. Skedsmo kommune tok i juni 2005 initiativ til å engasjere Nils Gunnerud som prosjektleder for i samarbeid med Skedsmokorset Kulturforum og Huseby Gårds Venner utarbeide en plan for hvordan gårdens låve og fjøs kunne tas i bruk. Dette dokumentet beskriver bakgrunn for arbeidet og gir konkrete forslag til istandsetting ut fra en bygningsmessig vurdering og potensielle brukeres ønsker.

3 Innledning Side nr. 3 av 26 Fremtidig bruk av de ikke-museale bygningene på Huseby Gård har gjennom mange år vært et viktig tema for befolkningen på Skedsmokorset. Siden 2000 har følgende aktiviteter funnet sted: Folkemøte om lokalitetssituasjonen på Korset i regi av Skedsmo Samfunnshus Skedsmo Historielag inviterer til idémøte om etablering av venneforening for Huseby Gård Orienteringsmøte om behovet for et samarbeidsorgan for kultur- og organisasjonslivet i Skedsmo Stiftelsesmøte Huseby Gårds Venner Stiftelsesmøte Skedsmokorset Kulturforum Huseby Gårds fremtid. Arbeidsgruppe nedsatt av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk gjør vedtak om forhandlinger Samarbeidsavtale mellom Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum inngås Leieavtalen med Huseby Gårds venner godkjennes av Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk. Med utgangspunkt i strategidokumentet Skedsmo som kulturkommune som ble behandlet av kommunestyret i 1999, har ulike forvaltningsorganer i Skedsmo kommune gjort vedtak i følgende saker: - Huseby Gårds framtid utvikling av Huseby Gård på Skedsmokorset som en fremtidig arena for kulturaktiviteter. - SAMBUS Samarbeide om Barn og Unges oppvekstvilkår i Skedsmo kommune. - Frivillighetsforum Skedsmo som en av 10 forsøkskommuner i Norge i regi av Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for frivillighet og samarbeide FRISAM. - Etablering av sentralt treffsted for ungdom på Skedsmokorset i trekanten mellom Skedsmo Stadion, Samfunnshuset på Skedsmokorset og Huseby Gård vedtatt i Skedsmo kommunestyre den 9.oktober 2002 (K-sak 02/082) Videre har Skedsmo kommunestyre vedtatt investeringstiltak S-2.2 med prosjektnummer 9208 Huseby Gård Utvikling som kultursenter medfinansiering kr. 2 MNOK i Følgende grupper er etablert i forbindelse med dette prosjektet: Prosjektgruppe: Nils Gunnerud Prosjektleder Kari Lunde Huseby Gårds venner Rolf Melvold Huseby Gårds Venner Vidar Larsen Huseby Gårds venner Lars S. Hauge Skedsmokorset Kulturforum Per Arne Grønlie Skedsmokorset Kulturforum Eivind Klemp Skedsmokorset Kulturforum (sekr.) For å sikre at det i dette prosjektet ikke utvikles nye lokaler på Huseby Gård i direkte konkurranse med eksisterende kulturbygg på Skedsmokorset vil det i det videre arbeid bli etablert en Referansegruppe: (møte avholdes Januar 2006) Skedsmo Kirkelige fellesråd Skedsmo Samfunnshus Normisjon Skedsmo (Emmaus) Repr. Skedsmo kommune - Ulike berørte brukersektorer Faglig bistand: Sivilarkitekt Gudmund Tangen Lillestrøm Sivilingeniør Vidar Svendby Svendby Bygg Consult AS - Feiring

4 Side nr. 4 av 26 For å sikre at prosjektet fanger opp nåværende- og fremtidige behov for kulturlokaler på Skedsmokorset etableres det en Brukergruppe: Eldrerådet i Skedsmo Folkeakademiet i Skedsmo Huseby 4H Kristi Menighet Lillestrøm/Skedsmo Ishockeyklubb Lions Club Skedsmo Naturvernforbundet i Skedsmo Romerike Soppforening Raumklang Samarbeidsutvalget Holt/Vestvollen Skedsmo Amatørteater Skedsmo Bygdekvinnelag Skedsmo Bygdeungdomslag Skedsmo Fotballklubb Skedsmo Historielag Skedsmo Husflidslag Skedsmo Håndballklubb Skedsmo Janitsjarorkester Skedsmo kommune kultursektoren Skedsmo Nord Rotary Klubb Skedsmo Pensjonistforening Skedsmo Sanitetsforening Skedsmo Skolekorps Skedsmokorset Rotary Klubb Skedsmokorset Spillforening Skedsmokorset Vel Twenty Twenty Blues Club Tærud Grendelag Tæruddalen Borettslag Ungdomsutvalget på Skedsmokorset Vardeåsen Storvel Vardeåsen Tut & Blæs Åsenhagen Tyrolerorkester Prosjektgruppen har rapportert til kultursjef Roald Hansen, og løpende diskutert innhold og løsninger med kulturkontoret. Dokumenter og prosjekter som danner underlag for dette program er: Rehabilitering av låve til kultursenter, av Nina Lind Solstad, hovedfagsoppgave juni Sentralt treffsted på Skedsmokorset. Undersøkelse utført av Skedsmo kommune våren Etablering av NaKuHel senter på Huseby gård, Skedsmokorset, prosjektgruppe januar Huseby Gårds framtid arbeidsgruppe høsten 2002 Låve-/fjøsgruppe. Prosjektgruppe igangsatt 2004 Parkgruppen. Arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra Skedsmokorset Vel, Skedsmo Nord Rotary Klubb, Skedsmokorset Rotary Klubb og Huseby Gårds venner med formål å utrede fremtidig bruk av Husebyjordet. Hagegruppe Arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra Huseby Gårds venner og Skedsmokorset Kulturforum med formål å utarbeide plan for hagen som ligger til bestyrerboligen.

5 Skedsmokorset Side nr. 5 av 26 Skedsmokorset har gjennom de siste 40 årene gjennomlevd en formidabel utbygging av nye boliger, hvor folketallet har øket fra i underkant av ca til dagens ca innbyggere. Totalt bor det ca innbyggere i Skedsmo kommune. Befolkningen på Skedsmokorset består pr av: barn 0 5 år (40,1 % av totalen i Skedsmo) barn 6 12 år (38,8 % av totalen i Skedsmo) 576 ungdom år (35,1 % av totalen i Skedsmo) 419 ungdom år (29,3 % av totalen i Skedsmo) 633 ungdom år (24,1 % av totalen i Skedsmo) voksne år (31,5 % av totalen i Skedsmo) pensjonister 67 + år (21,9 % av totalen i Skedsmo) Historisk tilbakeblikk: Fram til like etter 2.verdenskrig var Skedsmokorset i hovedsak å betrakte som et bygdesamfunn, men fra slutten av 40-årene startet en gradvis utbygging av boligområder først Prestegårdshagen. Tidlig på 60-tallet bestod Skedsmokorset vesentlig av Korsfjellet og Prestegårdshagen samt noe spredt bebyggelse langs Kirkeveien og Trondheimsveien. Trondheimsveien var hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim, med stor trafikk og mange ulykker i veikrysset på Skedsmokorset. På den tiden bestod tettstedet av 2 bensinstasjoner, 3 dagligvareforretninger, manufakturforretning, frisør, elektrisitetsforretning, pleiehjem, legekontor, tannlege, posthus, kafé, bakeri og kiosk. I tillegg var det en dagligvareforretning og slakter i Prestegårdshagen. Bygdekino var etablert i det gamle Folkets Hus (revet 1963) hvor Skedsmo-senteret (1965) ligger i dag. Bibliotek og bank var etablert ved Skedsmo Kirke. Av skoler fantes Sten skole, Tærud skole, Sten- Tærud Skole (1953) og noe senere Skedsmovollen Ungdomsskole (1963). Den første store utbyggingen etter at Korsfjellet var utbygd var Åsenhagen og Korshagen, samt Salerud, Korsfjellet vest og Slengåsen. Denne utbyggingen medførte at det ble bygget nye barneskoler i Åsenhagen (Åsenhagen og Korshagen skoler), Sten- Tærud skole ble påbygget og at Skedsmo Samfunnshus (andelslaget ble etablert i 1958) ble etablert etter at man hadde revet den gamle bygdekinoen. Samtidig ble den nye motorveien mellom Trondheim og Oslo bygget i Ved etableringen av det nye samfunnshuset (1986) ble Skedsmokorset delt i to ved at legekontor, tannlege, møbelforretning, dagligvare, bibliotek, kafé, samlingslokaler etc ble lokalisert til samfunnshuset, mens de øvrige forretninger lå igjen langs den gamle hovedveien Trondheimsveien. Utbyggingen av Tæruddalen, Holt-Vestvollen, Vardeåsen og Brånåsen medførte at det opprinnelig lille tettstedet opplevde en formidabel økning i folketallet. For å kunne ivareta kommunens forpliktelser mht til skoler, ble det bygget nye barneskoler på Vardeåsen og Brånås samt Tæruddalen Ungdomsskole. Skedsmovollen Ungdomsskole ble nedlagt og delvis revet. Møteplasser: I Samfunnshuset på Skedsmokorset kan man leie lokaler til teater, konserter, seminarer etc. I tillegg kan også private leie lokaler til sine arrangementer så som fester, begravelser, bryllup etc. Skolene har alltid vært naturlig samlingspunkt på fritiden med tilgjengelige lokaler som har blitt velvillig utlånt til lag og foreninger på Skedsmokorset. De nyeste skolene har fine samlingssaler som kan benyttes til arrangementer. Gratisprinsipp i forbindelse med utleie for barn og unge under 18 år er innført i Skedsmo kommune.

6 Behov for sentralt treffsted Side nr. 6 av 26 I tillegg har Skedsmo Fotballklubb og Lillestrøm/Skedsmo Ishockeyklubb lokaler på Skedsmo Stadion og Skedsmo Håndballklubb disponerer kontor og møtelokaler i Tærudhallen. Skedsmo Kommune leier ut Bygdemuseet på Huseby Gård til lag og foreninger, dog i begrenset omfang av hensyn til slitasje på museet, og leietakere må betale for bruk. Huseby Gårds venner og Skedsmokorset Kulturforum foretar også utleie/utlån av lokaler til lag og foreninger i Bestyrerboligen på Huseby Gård. Menighetshuset på Sten ved Skedsmo Kirke leies ut bl. annet til Skedsmo Hagelag og Skedsmokorset Rotary Klubb, og noen lag og foreninger leier kantiner og lokaler hos bedrifter på Skedsmokorset. Tingvoll ved Skedsmo kirke er også et lokale som utleies til lag og foreninger via kulturkontoret. Kapasiteten er begrenset, og det at alle lokalene ligger såpass spredt, gjør at vi ikke har fått et naturlig senter for kulturelle aktiviteter på Skedsmokorset: Et senter som kan trekke de ulike delene av Skedsmokorset sammen slik at tilhørigheten til stedet økes og som også kan bidra med å bringe generasjonene sammen. Et senter som innbyggerne vil være stolte av og som de vil hegne om og som kan bli en arne for utvikling av nye aktiviteter og tilbud. Et senter som viderefører tradisjonene på det lokale historiske treffstedet på Huseby Gård og som samarbeider med Skedsmo Bygdemuseum. Skedsmo kommune utførte våren 2002 en omfattende undersøkelse på Skedsmokorset for å klarlegge befolkningens behov for et sentralt treffsted. I undersøkelsen ble representanter for skolene, ungdomsklubbene, kulturorganisasjonene og div andre grupper spurt om hvordan de opplever miljøet på Skedsmokorset og hva de mener må til for å utvikle kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. De som deltok i undersøkelsen var: Nærmiljøgruppa på Skedsmokorset Elevrådet ved Tæruddalen ungdomsskole Skoleledelsen ved Tæruddalen skole FAU ved Sten Tærud skole Ungdomsutvalget på Skedsmokorset Skedsmo amatørteater Skedsmo skolekorps Skedsmo Samfunnshus BA Arbeidsgruppa Huseby gård Juventas fritidsklubb Romerike avd Norges Motor Klubb Normisjon Skedsmo (Acta) Alle de som var med i undersøkelsen understreket at den store veksten i befolkningen har medført at det er et stort behov for en sentral møteplass på Skedsmokorset. Møtestedet må gi de ulike gruppene god anledning til å møtes og det må være areal for ulike fritidsaktiviteter og det må være anledning til uformelle møter og samvær på tvers av alder, etnisitet og sosiale ulikeheter. Spesielt ble eldre ungdom (15 18 år) fremhevet som en viktig gruppe.

7 Huseby Gård Side nr. 7 av 26 Skedsmo kommune eier Huseby gård. Kommunen kjøpte gården i 1889 for å bruke den til fattiggård, og det var den fram til Etter den tid har flere av bygningene fungert som bygdemuseum for Skedsmo. Det har vært liv og røre på Huseby i mange hundre år. Området rundt gården har god jord, og var av de første områdene våre forfedre tok i bruk. Det kan spores menneskelig aktivitet tilbake til år 600. Den gang tilhørte området Raumarrike, som vårt område het den gang. De eldste av dagens bygninger kan spores tilbake til 1600 tallet. Den eldste beskrivelsen av gårdsanlegget er fra 1680, den gang og fram til 1889 var gården prestegård for Skedsmo sogn. Huseby gård hadde opprinnelig 1000 mål dyret mark, og har i all tid vært en av Skedsmos største gårder. Det har stått 18 hus på gården og på det meste var det 17 husmannsplasser. Det var husdyr på gården fram til I de senere år har jorden vært leiet ut og driftsbygningene har ikke lenger sin opprinnelige funksjon. I dag er tunet på Huseby gård tatt i bruk til nye aktiviteter: Den museale delen, som består av Hovedbygning, Drengestuebygning, Arbeiderbolig, Stabbur og Smie. Denne delen drives av Skedsmo kommune Foreningsdelen, med gårdens bestyrerbolig og låve/fjøs. Denne delen drives av Huseby gårds venner i en samarbeidsavtale med Skedsmokorset Kulturforum via en leieavtale med Skedsmo kommune på 3 år fra Bestyrerboligen er de siste 2 årene så godt som ferdig restaurert og pusset opp i begge etasjer med både elektriske og sanitære anlegg. Annen etasje er i dag utleieleilighet. Første etasje inneholder storstua på ca. 35 m², kjøkken på ca. 12m² med tilstøtende anretningsrom ca. 6m², ett lite møterom på 10 m², HC-tilpasset toalett/wc, ett rom med kopimaskin og et rom på ca. 10 m² hvor Skedsmokorset Kulturforum har sitt kontor. Stua benyttes i dag til møterom for ulike lokale foreninger, og som lørdagskafé i regi av Huseby Gårds Venner, og foreningens ulike medlemslag utfører dugnad som vertskap. Stua leies også ut til private arrangementer, som for eksempel barnedåp, konfirmasjoner og lignende. Inntektene av utleien går uavkortet til drift av Bestyrerboligen og låven. Låvebygningen er fra perioden 1890 til Den har en grunnflate på rundt 1000 m 2 hvorav 200 m 2 utgjør det gamle fjøset. Låven brukes i dag kun til utleie for tre håndverkere, og til lagring av bobil, campingvogner og båter i vinterhalvåret. Det er låven som representerer det store utviklingspotensialet på Huseby gård, det er her en kan vitalisere gårdsanlegget og trekke tunet inn i lokalsamfunnets foreningsliv med bruk og tilhørighet. Aktivitetshagen er utearealet som ligger foran Bestyrerboligen. Det er inngått en avtale med Høgskolen i Akershus der studentene på Produkt- og designlinjen i et eget prosjekt skal utarbeide en plan for utforming av området til aktiviteter for alle aldersgrupper. Prosjektet gjennomføres januar/februar 2006 og skal fremvises i egen utstilling i Skedsmo rådhus juni 2006.

8 Virksomhet Side nr. 8 av 26 Målsetting Låven skal være åpen for all lovlig kulturaktivitet. Hovedbrukere vil være lag og foreninger, ungdom og ulike kulturprosjekter. I tillegg vil huset kunne leies ut til næringsliv, offentlig forvaltning og andre til arrangementer. Huset vil gi aktivitetene gode utviklingsmuligheter og være et uformelt treffsted. Låvens ulike rom skal utvikles slik at de i størst mulig grad kan utnyttes i et fleksibelt flerbrukssystem. Det vil bli utviklet lagringsplass for utstyr som benyttes i vanlige aktiviteter. På denne bakgrunn skal Låven ha følgende målsetting: være et møtested for Skedsmos innbyggere, et sted for utfoldelse og egenaktivitet. være med å utvikle Skedsmokorset til et vitalt sted der folk, organisasjoner og institusjoner sammen kan utvikle sine relasjoner og gi stedet "sjel". være et møtested på tvers av generasjoner, livssituasjon og livssyn. Aktiviteter Låven vil gi rom for følgende aktiviteter: Ungdomsaktiviteter med rom for ulike aktiviteter; musikk, dans, teater og drama, øverom for band, mekking, Ungdomskafé med Internett, spill og enkel servering. Kulturaktiviteter med hovedsal og støttefunksjoner, øverom, verksteder og lagerrom. Museumsutstilling som kan utfylle de gamle bygningene. Her kan det være skiftende utstillinger osv. Sosialt møtested - Det skal være mulig å bruke stedet uten å være knyttet til husets faste aktiviteter. En kafé sentralt i anlegget vil være et viktig uformelt treffsted der planlagte og improviserte visninger er med på å skape interesse for kultur- og annen sosial aktivitet. I kafeen vil det også være små konserter, forestillinger og utstillinger. Verksteder for utleie til håndverkere som kan skape liv og aktiviteter på dagtid. Bondens internasjonale frukt- og grønnsaksmarked. Ideen er å koble sammen de lokale bønders ønske om å selge sine produkter direkte til forbrukeren i boder på torg og markeder og de innvandrermiljøer som har spesialisert seg på import og salg av mer eksotiske ferskvarer. Fokus bør ligge på økologiske varer og en rettferdig verdenshandel.

9 Rombehov m 2 Side nr. 9 av 26 Ungdomsaktiviteter 250 m 2 Aktivitetssal m enkel servering 60 m 2 Danseverksted 40 m 2 Verksted 30 m 2 2 Band rom 50 m 2 Kontor 15 m 2 2 Grupperom 25 m 2 Spillerom 30 m 2 Sosialt møtested 315 m 2 Kafé 70 m 2 Kjøkken 20 m 2 Kjøl mat lager 5 m 2 Garderobe 20 m 2 Toaletter 50 m 2 Foajé 60 m 2 Resepsjon 10 m 2 Kontor x 2 30 m 2 Skrivestue 30 m 2 Arkiv m m 20 m 2 Kulturaktiviteter 380 m 2 Hovedsal 175 m 2 Scenelager 50 m 2 Utstyrslager 50 m 2 3 Møterom 75 m 2 Garderober m dusj 30 m 2 Verksteder 150 m 2 Verksted for ulike håndverk Museumsutstilling 130 m 2 Utstilling 60 m 2 Lager 70 m 2 Utendørs Hage Park Parkering 40 biler Amfi Utendørs klatrevegg Andre arealer 140 m 2 Natteravnene 20 m 2 Tegne-male verkst 30 m 2 Mekke verksted 40 m 2 Redskapsgarage 40 m 2 Gressklipper, utemøbler Renholdsrom 10 m 2

10 Skisser og tegninger Side nr. 10 av 26 Fasade nord Fasade syd

11 Side nr. 11 av 26 Fasade vest Fasade øst

12 Side nr. 12 av 26

13 Side nr. 13 av 26

14 Side nr. 14 av 26

15 Bygningsmessig vurdering Side nr. 15 av 26 Graveprøver av grunnforholdene For å vurdere grunnforholdene til låven ble det i forprosjektperioden foretatt graveprøver på 3 forskjellige pilarer på låven på Huseby. Her ble det konstatert at låven står på forskjellige typer pilarer - noen tykke i granitt (hovedpilarene) og tynnere i granitt (står imellom de tykke pilarene). I tillegg er noen pilarer i sement - har nok vært reparasjonsjobber - kanskje pga sig i de gamle fundamentene? Under graveprøvene ble det gravet fram 3 pilarer på strategiske punkter i låven. Alle pilarene var i granitt. Pilarene går ikke ned til frostfri grunn. De er også uisolerte og er forankret i bunnen på et delvis igjenslammet pukklag som tiltrekker seg fuktighet og vannsig. Eksempel på påle som stikker 1 m ned i bakken med vann innsig i underkant av pilaren. Graveprøvene bekreftet at det er nødvendig med en full masseutskifting og isolering av grunnen i låvebygningen. Dette kan gjøres på ulike måter, se beskrivelse av tiltak (Neste avsnitt)

16 Side nr. 16 av 26 Taket Taket på låven er kledd med aluminiumsplater, og ble lagt tidlig på 60 tallet. Slike tak har en levetid på rundt 25 år og vil i løpet av de nærmeste årene kreve en utskifting. Taket er i dag vanntett og det er ingen spor av lekkasjer. En forbindelse med en framtidig utbedring av taket vil en måtte vurdere om det skal benyttes nye plater eller takstein. Låven er konstruert for takstein og har en takvinkel og et reisverk som kan bære tyngden av et teglstenstak. Det er samlet inn gammel teglsten fra andre låver i distriktet som muligens kan benyttes til tekkingen. Fordi taket i dag er tett vil ikke ny taktekking inngå i prosjektets byggetrinn 1. Ytterkledning og isolering Låven har en rupanel kledning på i snitt 12,5 cm, med gjennomsnittelig 0,5 cm sprekk mellom panelene. Rundt ventilasjonsrister, takskjegg osv er det enkel belistning uten profilert eller på annen måte bearbeidet belistning. I de deler av låven der en må isolere rommene forutsettes det at en isolerer fra utsiden og skifter kledning. Dette vil være den måten en best kan bevare låven innvendig samtidig som det vil være svært vanskelig å se spor av slike inngrep fra utsiden. Grunnforhold og gulv I det gamle fjøset forutsettes det å grave ned til steinuren. Her isoleres muren med isolerende matter, grunnen dreneres og i-gjenfylles. I låven for øvrig forutsettes det å grave ut eksisterende masse og vinterisolere. Over dette fylles drenerende masse og på toppen isoleres og støpes nytt gulv. Dette vurderes som en relativt enkel prosess, men som vil forårsake en del skader på bakken rundt låven. Av den grunn vil en i prosjektets byggetrinn 1 skifte masse og isolere gulvet rundt hele låven, uavhengig av hvor stor del av låven som taes i bruk i første fase. Materialbruk I den rehabiliterte låven forutsettes det at en innvendig beholder mest mulig av låvens egenart. Det betyr at en i materialbruken i ny innredning vil benytte mest mulig av de eksisterende materialer. Der det må foretas utskiftninger vil en i så stor gra som mulig benytte andre bygningsmaterialer fra endre eldre bygninger, der det kreves nye materialer vil en benytte grov furu, rupanel. Det vil også bli brukt en del glass til rominndeling, dette for å gi anlegget best mulig lys og rom virkning. Endelig løsning forutsettes avklart med bevaringsmyndighetene i fylkeskommunen.

17 Økonomi Side nr. 17 av 26 Investeringsbudsjett alle tall i hele tusen Fjøs Del 1 Låve nord Del 2 Service avd Del 3 Låve syd Del 4 SUM Bygg 1 Felleskostnader Bygning VVS-installasjoner Elkraftinstallasjoner Tele- og kontrollinstallasjoner Andre installasjoner HUSKOSTNAD Utendørs ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader PROSJEKTKOSTNAD i flg. kalkyle Marginer, reserver PROSJEKTKOSTNAD for budsjett Bruttoareal m 2 : Kvadratmeterpris kr/m 2 : Følgende kostnader er ikke medtatt i opprinnelig budsjett: - tomtekostnad - prisstigning - finanskostnader - salgskostnader - inventar og utstyr - Kun fundamenter og gulv er medtatt for del 2 og 4 SVENDBY BYGG CONSULT AS

18 Side nr. 18 av 26 Finansiering Prosjektkostnad første byggetrinn er budsjettert til 10,068 mill kr eks moms. Prosjektet forutsettes gjennomført på en slik måte at en mottar full momskompensasjon. Finansieringsplan Tilskudd Skedsmo kommune 2,0 mill kr 2,0 mill kr Søknad spillemidler 2,0 mill kr Div søknader prosjekt 1,0 mill kr 1,0 mill kr Egen innsats 0,5 mill kr 0,5 mill kr Lån 1,0 mill kr SUM 5,5 mill kr 4,5 mill kr Tilskudd Skedsmo kommune Det er avsatt 2 mill kr til prosjektet i Skedsmo kommunes investeringsbudsjett for I vår finansieringsplan er det forutsatt at tilskuddet fra Skedsmo kommune i 2007 er inntil 2 mill kr. Dersom dette ikke er gjennomførbart vil behovet for låneopptak bli tilsvarende større se driftsbudsjettet. Søknad spillemidler Vi mener at dette prosjektet kvalifiserer til søknad om spillemidler i Kulturdepartementet både innenfor ordningen Spillemiddeltilskudd til lokale kulturbygg og Tilskudd til regionale møteplasser og arenaer for kultur. Her åpnes det for at tiltakshaver kan søke om inntil 60% av prosjektets kostnad. Prosjektet vil på bakgrunn av dette søke om tilskudd 3,35 mill kr, men legger i budsjettet en forventning på 2 mill kr. Differansen vil bli dekket opp av et låneopptak. Renter og avdrag på lån vil belastes det årlige driftsbudsjettet. Diverse søknad prosjekt Det vil bli søkt om Bygdeutviklingsmidler og andre tilskuddsmidler til de deler av låveprosjektet som ikke sorterer til Kulturdepartementet. F. eks isolering og støping av gulv i låvens søndre del (del 4) Denne del er budsjettert med en kostnad på ca 1,5 mill kr, dersom en ikke lykkes i å finansiere denne del med tilskuddsmidler kan denne del utgå fra prosjektets trinn 1 og avventes til finansieringen er klar. Egen innsats En stor del av budsjettpost 1; Felleskostnader innbefatter rigg og drift på byggeplass. I dette prosjektet forutsettes en vesentlig del av denne administrasjonen å bli ivaretatt av prosjektleder. Under budsjettpost 2 Bygning er en stor del riving og bortkjøring av golv og bygningsrester fra eksisterende fjøs. Dette arbeidet forutsettes gjort på dugnad organisert gjennom Huseby gårds venner og Skedsmokorset Kulturforum. Innsatsen forutsettes å utgjøre til sammen ca timer a 150 kr, dvs 1 mill kr. Lån Det forutsettes et låneopptak på mellom 1 og 4 mill kr. Det forutsettes en nedbetalingstid på 20 år, og en snitt rente på 5%. Det gir en årlig lånekostnad på inntil kr i nedbetaling og kr i renter. I snitt vil lånekostnadene belaste årebudsjettet med mellom kr og kr. Det forutsettes at det gis kommunal garanti for lån.

19 Side nr. 19 av 26 Driftsbudsjett Kostnader Årlige bygningsmessige kostnader (Vaktmester, renhold, el/varme, vedlikehold, snømåking etc) kr Personell kr Aktiviteter/arrangementer kr Markedsføring kr Vedlikehold av utstyr kr Administrasjon kr Kapitalkostnader kr 5 % påslag kr SUM kr Inntekter Utleie av arealer 450 kv.m x kr ( fritidsklubb, næring, etc) kr Utleie av rom kr Tilskudd kr Arrangementsinntekter kr Prosjektinntekter kr SUM kr

20 Utbyggingsprosjektet Side nr. 20 av 26 Utbyggingsprosjektet del 1: Prosjektets eier: Prosjektets leder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styringsgruppe: Stiftelsen Eivind Klemp Vidar Larsen, Rolf Melvold, Kari Lunde, Lars S. Hauge, Per Arne Grønlie Tidsplan: 1. Prosjekt overleveres til Skedsmo kommune for behandling Januar Stiftelse etableres Prosjektleder engasjeres 01. januar Prosjekt behandles i Hovedutvalget for Kultur, landbruk og miljø Primo ferbruar Søknad om spillemidler og annen finansiering 1. februar Byggestart - Grunnarbeider / riving / sikring / bunnledninger Etter påske Ferdigstillelse Mai Byggestart Garderober / toaletter / vestibyle Juni 2006 (Etter Husebymarkedet) 9. Ferdigstillelse 10. Byggestart Fjøset / møkk kjeller Juni 2006 (Etter Husebymarkedet) 11. Ferdigstillelse 12. Byggestart Kjøkken / Anretning / vask Juni 2006 (Etter Husebymarkedet) 13. Ferdigstillelse 14. Byggestart Møterom i hjørnerom + adkomst Juni 2006 (Etter Husebymarkedet) 15. Ferdigstillelse 16. Byggestart Brannsikring 17. Ferdigstillelse 18. Byggestart - Vann / avløp (over bunnledning) 19. Ferdigstillelse 20. Byggestart - El installasjoner / tele 21. Ferdigstillelse 22. Byggestart - Ventilasjon 23. Ferdigstillelse 24. Utbyggingsprosjekt del 1 ferdig Mai 2007

21 Side nr. 21 av 26 Utbyggingsprosjektet del 2: Prosjektets eier: Prosjektets leder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styringsgruppe: Stiftelsen Eivind Klemp Vidar Larsen, Rolf Melvold, Kari Lunde, Lars S. Hauge, Per Arne Grønlie Tidsplan: 25. Prosjekt overleveres til Skedsmo kommune for behandling 15. desember Prosjekt behandles i Hovedutvalget for Kultur, landbruk og miljø Medio januar Søknad om spillemidler og annen finansiering 1. februar Byggestart Etter påske Utbyggingsprosjekt del 2 ferdig Mai 2008

22 Side nr. 22 av 26 Utbyggingsprosjektet del 3: Prosjektets eier: Prosjektets leder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styringsgruppe: Stiftelsen Eivind Klemp Vidar Larsen, Rolf Melvold, Kari Lunde, Lars S. Hauge, Per Arne Grønlie Tidsplan: 30. Prosjekt overleveres til Skedsmo kommune for behandling 15. desember Prosjekt behandles i Hovedutvalget for Kultur, landbruk og miljø Medio januar Søknad om spillemidler og annen finansiering 1. februar Byggestart Etter påske Utbyggingsprosjekt del 3 ferdig Mai 2009

23 Side nr. 23 av 26 Utbyggingsprosjektet del 4: Prosjektets eier: Prosjektets leder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styringsgruppe: Stiftelsen Eivind Klemp Vidar Larsen, Rolf Melvold, Kari Lunde, Lars S. Hauge, Per Arne Grønlie Tidsplan: 35. Prosjekt overleveres til Skedsmo kommune for behandling 15. desember Prosjekt behandles i Hovedutvalget for Kultur, landbruk og miljø Medio januar Søknad om spillemidler og annen finansiering 1. februar Byggestart Etter påske Utbyggingsprosjekt del 4 ferdig Mai 2010

24 Organisering - Huseby Gård Side nr. 24 av 26 Prosjektgruppen har vurdert ulike eie og driftsformer. Det vil være naturlig å skille mellom eierform og driftsform. Eierform Det er etter prosjektgruppens oppfatning best for eiendommen og for den videre utvikling at Huseby Gård med bestyrerbolig, låve og tilliggende utearealer også i fremtiden eies av Skedsmo kommune. Med dette utgangspunkt kan Skedsmo kommune leie ut bygningene og, dersom det er ønskelig, utearealene til en privat driver. På samme måte som f eks Gamle Lillestrøm. Forholdet mellom kommunen og driveren kan reguleres i en leiekontrakt med en virketid på 10 år. Deretter forlenges kontrakten med ytterligere 10 års leieperioder. Dersom en av partene ønsker det kan avtalen sies opp innen 1 år før gjeldende avtaleperiodes utløp. Leieprisen kan settes til kr. 1,- pr. år i hele leieperioden også ved forlengelse av leieavtalen. Skedsmo kommune som eier skal godkjenne alle vesentlige bygningsmessige tiltak foreslått av driver. Driftsorganisasjon Prosjektgruppen foreslår at det kan etableres en stiftelse med Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum som eiere med like store eierandeler. Skedsmo kommune inviteres med i stiftelsen og kan, dersom de ønsker det ha f eks 34% av eierandelene. Dette vil sikre kommunen nødvendig flertall i alle vesentlige vedtektsmessige spørsmål. Dersom Skedsmo kommune ikke ønsker å være med i Stiftelsen økes de to organisasjonenes andel til 50%. Dersom stiftelsen får tre eiere vil stiftelsens styre gjenspeile eiernes andeler. Dersom stiftelsen får to eiere etableres det et styre med 3 representanter fra hver av de to organisasjonene samt at vi foreslår at Skedsmo kommune utpeker en representant, men stemme og forslagsrett. Stiftelsen skal ha en daglig leder denne tjenesten kan kjøpes av Skedsmokorset Kulturforum. Stiftelsen skal ha totalansvar for leieavtalen med Skedsmo kommune og drift og utvikling av Bestyrerboligen, låven og tilliggende arealer, herunder vedlikeholds- og vaktmestertjenester, renhold, økonomi og organisering. Framdrift organisering For å unngå at det i perioden fra forprosjektet er lagt fram (desember 2005) til de formelle forhold knyttet til organiseringen, avtaleverk og byggeprosjekt er klare foreslår prosjektgruppen at det videre arbeid med Husebylåven organiseres som et tidsavgrenset prosjekt. Prosjekttiden settes til 12 mnd fra til Prosjektet ledes av de to organisasjonene som i dag, og mandater for arbeidet skal være: Etablere Låven som (byggeprosjektet) Forberede organisering, drift og tjenester (innholdet) Prosjektet kan kjøpe tjenester fra Daglig leder i Skedsmokorset Kulturforum. I et omfang avhengig av tilskudd fra Skedsmo kommune. For å sikre nødvendig framdrift er det etter prosjektgruppens oppfatning nødvendig med 50 % stillingshjemmel. Tilsvarende et kronebeløp på inntil kr i 2006 (inklusive sosiale kostnader, kontorutgifter etc). I prosjektperioden rapporterer prosjektgruppen til kultursjefen og til de to organisasjonenes styrer.

Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09.

Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09. Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09. Juni 2006 Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for TETTSTEDSUTVIKLING!

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet?

Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet? Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet? Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for tettstedsutvikling! Brånås Prestegårdshagen Frogner

Detaljer

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård AVTALE. Mellom. SKEDSMO KOMMUNE (SK) org. nr.

Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård AVTALE. Mellom. SKEDSMO KOMMUNE (SK) org. nr. Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Det er i dag inngått følgende avtale: 1. FORMÅL MED AVTALEN AVTALE Mellom SKEDSMO KOMMUNE (SK) org. nr. 938 275 130 og SKEDSMO

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

Årsberetning 2008 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2008 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Rapport Forprosjekt: Etablering av NaKuHel - senter på Huseby Gård, Skedsmokorset

Rapport Forprosjekt: Etablering av NaKuHel - senter på Huseby Gård, Skedsmokorset Innhold: Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn Behov for utvikling av positive nærmiljø... 3 2.1 Individet...3 - Barn... 3 - Ungdom... 3 - Voksne... 3 - Eldre/pensjonister... 3 2.2 Skedsmokorset...

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Årsmelding 2008. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Årsmelding 2008. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Årsmelding 28 Innhold Side I Andelseiere pr. 1.april 29... II Tillitsvalgte / revisjon / ansatte i 28...4 III Virksomhet... 1. Møtevirksomhet... 2. Utleie av møtelokaler:.... Drift:...9 IV Økonomi...1

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING.

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. BAKGRUNN. Arbeidsgruppen skal vurdere mulige konsepter, muligheter og begrensninger for eiendommen inklusive nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, samt behov for faste

Detaljer

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Campus Grimstad Arena En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Et flerbruksanlegg for hele regionen. Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere

Detaljer

Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept

Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept Bakgrunn og premisser Vedtak fra FSK Utvikling Heggedal sentrum - kommunale tjenester, 23.10.13 Ideen om etablering av et funksjonsbasert, innendørs innbyggertorg

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Tilskudd til istandsetting av kulturminner Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Tilskudd til istandsetting av kulturminner Orientering om tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo Byantikvaren skal fordele kommunale tilskuddsmidler

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014!

VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014! VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORTUTARBEIDETAVNAKUHELASKER SEM, ASKER 2014 NaKuHelAsker Innholdsfortegnelse: 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BAKGRUNN...5 4 ANVENDELSEAVBYGNINGEN...7 5 TILSTANDSBESKRIVELSE...10

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Årsmelding 2009. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Årsmelding 2009. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Årsmelding 2009 Innhold Side I Andelseiere pr. 1.april 2010...3 II Tillitsvalgte / revisjon / ansatte i 2009...4 III Virksomhet...5 1. Møtevirksomhet...5 2. Utleie av møtelokaler:...5 3. Drift:...9 IV

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Til Medlemmer i Gullhaug IL. Fra Styret. Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS

Til Medlemmer i Gullhaug IL. Fra Styret. Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS Til Medlemmer i Gullhaug IL Fra Styret Saksdokument Opprettelse av selskapet Gullhaug idrettspark AS Ifm årsmøte 2016 ønsker styret å gi en kort orientering til alle medlemmer og foresatte angående en

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

HOLE KOMMUNE Saksframlegg

HOLE KOMMUNE Saksframlegg HOLE KOMMUNE Saksframlegg SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 10.12.2007 060/07 Ståle Tangestuen Kommunestyret 10.12.2007 081/07 Ståle Tangestuen Formannskapet 12.12.2007

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 (Anneks ved Eikli skole) Vakker inngang ved Hønefoss skole Kvalitet og tradisjon Side Innhold 1 Forsiden 2 Innhold 3 Forord ved rådmann Svein

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte. Utvalg:

Møteinnkalling. Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte. Utvalg: Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte Møteinnkalling Tidspunkt: 11:00 lunsj 11:30 kommunestyremøte Forfall meldes til utvalgssekretæren

Detaljer

Kjøp av Aspmyra stadion

Kjøp av Aspmyra stadion Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2011 2921/2011 2011/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Formannskapet 26.01.2011 Bystyret 17.02.2011 Kjøp av Aspmyra stadion Sammendrag Bodø kommune

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : HVITTINGFOSS En enklere hverdag Hvittingfoss - en enklere hverdag Midt i Hvittingfoss sentrum med gangavstand til alt

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen TRØNDERHALLEN Et regionalt svømmesvømme- og flerbrukshallanlegg Sett fra havna Sett fra alleen Orientering STATUS Trønderhallen formannskapet 16. desember 2009 Kommunalsjef Alf Birger1Haugnes Vedtak: STATUS

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

tjenesteproduksjon 23.02.1916

tjenesteproduksjon 23.02.1916 tjenesteproduksjon 23.02.1916 KULTURSEKTOREN SKEDSMO KOMMUNE 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Kultursektoren 1 Innspill fra Kultursektoren Skedsmo kommune Visjon for Skedsmo kommune Spesielle innretninger for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON ÅS KOMMUNE NOTAT Til Kommunestyret Fra Oppvekst- og kultursjefen Dato 20.05.2011 Saksbehandler Ellen Benestad KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS

KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS SAK FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HVAM GK 13. april 2015 KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS Bakgrunn Et klubbhus vil være et viktig samlingspunkt for medlemmene av golfklubben. Det har tidligere vært antydet

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 06.06.2016 Møtedato: 13. juni 2016 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer