Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet"

Transkript

1 Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

2 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten fra København har skapt et inviterende bygg på Stortorget. Innholdet er utviklet for å gi lav brukerterskel, med målsetning om mer enn besøk i året. Kulturhuset vil bli en viktig produksjons- og formidlingsarena for hele landsdelen og bygge opp under Hamars rolle som Innlandets hovedstad. Kulturhuset skal gi muligheter og arenaer for alle: Produksjons-, prøve- og øvingslokalene for sambruk mellom ulike grupper. Talentutvikling av barn, unge og studenter på de nasjonale utdanningstilbudene innen musikk i byen. Øvingshotel og preproduksjonssted for grupper i Innlandet. Det frivillige kultur- og musikklivet gis rom for et bredt spekter av kulturaktiviteter i lokaler med høy og tilpasset standard. Biblioteket blir den viktigste kulturelle møteplassen og servicebasen for hele huset. Teater Innlandet er leietaker med prøvesaler, verksteder, administrasjon m.m. Historie framdrift - Arbeidet med nytt kulturhus på Hamar startet i 1999 i et samarbeid mellom Hamar kommune, Folkets Hus og Hedmark Teater - Stortinget bevilget midler til utviklingen av prosjektet i De danske arkitektene Tegnestuen Vandkunsten ble valgt i 2002 og et skisseprosjekt ble godkjent i desember En lang og omstendelig reguleringsprosess ble avsluttet i Forprosjektet ble godkjent av kommunestyret i desember 2009 og detaljprosjektering ble igangsatt - Detaljprosjekt godkjent av kommunestyret 22. juni - Byggestart september Ferdig bygg september Åpning er planlagt i desember 2013 Musikk i Hedmark er leietaker med øvingslokaler og kontorer Kommunens egne kulturaktiviteter

3 Et hus for kulturproduksjon og kulturformidling Bildet viser plan 2 med øvingssaler, øvingsrom, verksteder, kultursal, samt prøvesal og verksteder for Teater Innlandet.

4 Innhold i kulturhuset Kultur-/konsertsal med 450 sitteplasser i amfi Bibliotek 2 nye kinosaler - til sammen 5 saler Foajé som kan brukes til konserter og utstillinger Utstillingsarealer Konferansesal Øvingssaler for kor. Grupperom for kor, korps, dans og teater Ungdomskulturhus med kunst- og musikkverksteder (øvingshotel og studio), scene og kafé Kulturskole (øvingsrom, verksteder) Voksenopplæring for innvandrere (delvis i Folkets Hus) Lokaler for Teater Innlandet o 2 prøvesaler + verksteder o Administrasjon, lager o Tilgang til saler, studio, fellesarealer i kulturhuset Kontorer og øvingslokaler for Musikk i Hedmark Arealfordeling Teater Innlandet - særarealer m² kulturhus sambruksarealer m² fellesarealer m² kino 464 m² bibliotek m² kulturverksteder m² Ombygging Folkets Hus 654 m² Total Regional og sentral forankring Regionkommunene og regionrådet har støttet prosjektet med politiske vedtak Hedmark Fylkeskommune støtter prosjektet i sine planverk. Det er også avsatt kr 15 mill i fylkeskommunens økonomiplan Statsbudsjett 2002 Et a n n e t f l e r t a l l, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet, har merket seg planene for utvikling av aktiviteten og nye lokaler for Hedmark Teater på Hamar i samarbeid med kommunen. D e t t e f l e r t a l l e t stiller seg positiv til dette utviklingsarbeidet med sikte på nye lokaler, noe som innebærer at staten må øke sitt tilskudd til Hedmark Teater når lokaler tas i bruk. D e t t e f l e r t a l l e t bevilger 0,5 mill. kroner i prosjekteringsmidler for Statsbudsjett 2012 I statsbudsjettet for 2012 er flg. skrevet om kulturhuset i Hamar: Teater Innlandet er et turnéteater for Oppland og Hedmark. Teatret har behov for bedre lokaler for produksjon av oppsetninger og administrative funksjoner. I Hamar kulturhus som er under bygging, er det planlagt slike særarealer for teatret. Det er også lagt opp til sambruk av bl.a. teatersal. I opplegget for finansieringen av lokalene er det forutsatt 93 mill. kroner til teaterdelen, noe som tilsvarer en husleie på om lag 5 mill. kroner per år. Departementet ser positivt på planene forutsatt at husleieøkningen fordeles mellom tilskuddspartene på vanlig måte.

5

6 Økonomi Byggekostnader ØP 2011 Anbud 1.juni 2011 Investering Byggekost MVA Byggekost inkl. mva Frikjøp parkering Tomtekost Prisvekst i byggetiden Byggelånsrente SUM inkl mva Finansiering Etter detaljprosjektet er finansieringen slik: ØP 2011 Vedtatt 22/6 SUM BYGGEKOST Finansiering MVA refusjon Statstilskudd kulturbygg 0 0 Spillemidler (fylket) Tilskudd HFK Statstilskudd Teater Innlandet* Bruk av Fonds Tomteverdi Salg av Sangens og musikken hus Lån* SUM FINANSIERING Driftsbudsjett Det har vært mye fokus på kulturhus som blir så dyre at det lokale kulturlivet ikke har råd til å bruke huset. Vi har laget et driftsbudsjett som tar utgangspunkt i svært lave priser for lag og organisasjoner for bruk av øvingsrom, og en normal pris for leie av kultursal. Denne vil være differensiert i forhold til hva slags arrangement og arrangør som er leietaker. Ut i fra dette er det satt opp flg. driftsbudsjett basert på et normalår: Utgifter Lønnsutgifter ,- (7 årsv) Drift Vedlikehold Andre driftskostnader ,- Sum utgifter kulturhus ,- Inntekter Leieinntekter faste leietakere ,- Andre leieinntekter ,- Salg av tjenester ,- Sum inntekter ,- Dagens utgifter til bibl/u-hus/m.m ,- Forventet effektiviseringsgevinst ,- Årlig merkostnad for Hamar Kommune ,- * 93 mill av lånet er forskuttering av statstilskudd..

7

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Side 1 av 7 Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Idrett og friluftsliv Røyken kommune har med sin nærhet til Oslofjorden, Drammensfjorden og store skogsområder gode muligheter for den

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Jan 2009 Feb 2011 2012/2013 www.stjordalkulturutvikling.no Historikk 1994: Utredning av et større kulturhusanlegg som

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Etablering av kunsthall i Trondheim

Etablering av kunsthall i Trondheim Etablering av kunsthall i Trondheim INNHOLD Mål 2 Anbefaling er 3 Forslag til fremdrift 4 Innledning 5 Alternativene 6 Fjordplassen 17 Nettverk og samarbeidsaktører 18 Organisasjon 19 Økonomi 20 layout&grafikk

Detaljer