Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet?"

Transkript

1 Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet?

2 Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for tettstedsutvikling! Brånås Prestegårdshagen Frogner Korshagen Korsfjellet Solberg Vardeåsen Åsenhagen Gjerdrum Slengåsen Salerud Tæruddalen

3 Innbyggere: Ca innbyggere i Skedsmo kommune totalt Mandal har ca innbyggere Skedsmokorset har ca innbyggere Mandal sentrum! Skedsmokorset sentrum!

4 Innbyggere på Skedsmokorset: Pr barn år (40,1 % av totalen i Skedsmo) barn år (38,8 % av totalen i Skedsmo) 576 ungdom år (35,1 % av totalen i Skedsmo) 419 ungdom år (29,3 % av totalen i Skedsmo) 633 ungdom år (24,1 % av totalen i Skedsmo) voksne år (31,5 % av totalen i Skedsmo) eldre 67 + år (21,9 % av totalen i Skedsmo) Ca totalt (33,3 % av totalen i Skedsmo)

5 Utfordringer på Skedsmokorset : Lillestrøm utvikles som kommunens og regionens senter Kulturhus, Vinmonopol, Kino, Bank, Politi, Offentlige kontorer Storsenterutvikling i Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog Restauranter, kaféer, pub etc Uformelle møteplasser på Skedsmokorset: Pizzeria Venezia, Baker Sørensen, frysedisken på Rema, Rimi, Prix, Meny og Kiwi Nærhet til Oslo Trafikk til Gjerdrum og E6 skjærer Korset i 4 Skedsmokorset er bygget ut uten at sentrumsfunksjoner er ivaretatt. Nesten uansett hva man skal bil er nødvendig pga avstander Men Vi har fremdeles store grøntområder og nærhet til skog og mark!

6 Tilbud til befolkningen på Korset Bygdekinoen borte pga ny kino i Lillestrøm Bibliotekfilial Fritidsklubber på Brånås og Vardeåsen,Holt/Vestvollen og Juventas Sten-Tærud Etablering på Huseby Gård? Miljøkafé på Skedsmo Stadion planlegges Skedsmo Stadion Ishall, kunstgress, garderober + treningsbaner ved skolene Tærudhallen ny flerbrukshall? Lysløype øvrige skiløyper - skileik skiarena turstier Skedsmo Kirke, Normisjon-Emmaus, Sten menighetshus Svømmehaller Skedsmo Bygdemuseum Lørdagskafé på Huseby Gård Utlån og utleie av kommunale lokaler Samfunnshuset på Skedsmokorset Utleie av lokaler Aktiviteter i lag og foreninger Nye Skateramper på Sten-Tærud og Tæruddalen skole 4 årlige arrangementer for ungdom. Juni, Oktober, November og Natt til 1.mai i samarbeide med elevråd, Samfunnshuset, Skedsmo Håndballklubb, Skedsmo kommune etc. Skedsmotun Velferden Syng for livet

7 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Formål: Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeide og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Overordnet mål: Arbeide aktivt for å kvalitetssikre et godt og allsidig kulturtilbud på Skedsmokorset

8 Skedsmokorset Kulturforum Delmål: Være pådriver i arbeidet med å utvikle lokaler til kulturformål på Huseby Gård Være en sentral aktør i oppvekstmiljøet på Skedsmokorset Etablere og opprettholde gode samarbeidsrutiner til Skedsmo Kommune Utarbeide aktivitets/kulturkalender med sikte på optimal utnyttelse av kultur- og aktivitetslokaler på Skedsmokorset. Dynamisk nettverksbygging både til eksisterende organisasjoner og institusjoner på Skedsmokorset, og ved opprettelse av nye. Styrke samarbeide mellom det offentlige og det frivillige nærmiljøarbeidet. Samarbeide med det lokale næringsliv Være medspiller for frivillige lag vedrørende støtteordninger.

9 Skedsmokorset Kulturforum DES-klubben i Skedsmo Folkeakademiet Skedsmo Fritidsklubben Juventas Huseby 4H Huseby Gårds Venner Kristi Menighet Lillestrøm/Skedsmo Ishockeyklubb Lions Club Skedsmo Naturvernforbundet i Skedsmo Normisjon Skedsmo Oslo Esperanto Klubb Oslo og Akershus kaninavlsforening Raumklang Religionsfilosofisk Forum Riislia Huseierforening Romerike Soppforening Romerike Tur- og Vandreforening Samarbeidsutvalget Holt Vestvollen Skedsmo Amatørteater Skedsmo Bluesklubb Skedsmo Bondelag Skedsmo Bryteklubb Skedsmo Bygdekvinnelag Skedsmo Bygdeungdomslag 47 Medlemmer pr. 30.november 2006 Skedsmo Fotballklubb Skedsmo Helse- og velferdssentral Skedsmo Historielag Skedsmo Husflidslag Skedsmo Håndballklubb Skedsmo Janitsjarorkester Skedsmo Menighetsråd Skedsmo Nord Rotary Klubb Skedsmo Pensjonistforening Skedsmo Sanitetsforening Skedsmo Senterparti Skedsmo Skiklubb Skedsmo Skolekorps Skedsmokorset Arbeiderpartilag Skedsmokorset Rotary Klubb Skedsmokorset Spillforening Skedsmokorset Vel Skedsmotun Bo og Beh.senter Tæruddalen Borettslag Tærud Grendelag Vardeåsen Storvel Vardeåsen Tut & Blæs Åsenhagen Tyrolerorkester

10 Skedsmokorset Kulturforum Hvordan arbeide for fellesskapet på Skedsmokorset? Utgangspunkt: Behov for prioritering av oppgaver på Skedsmokorset Behov for et forum hvor lag og foreninger med like interesser kan diskutere sine saker. Rekruttering av nye medlemmer Rekruttering til styret i Skedsmokorset Kulturforum Løsning: Introdusere en inndeling av medlemsmassen i undergrupper Danne fora hvor like barn kan diskutere og enes om sine prioriteringer og bringe de inn for fellesskapet Utarbeide prioritering ut fra de enkelte undergruppers ønsker i fellesskap Slik fremstår vi med (forhåpentligvis) en stemme utad.

11 Skedsmokorset Kulturforum Sektorisering av medlemmer Sektorer: Sport og Idrett (5) Humanitære organisasjoner og institusjoner (10) Ungdom og aktivitet (4) Musikk og teater (7) Borettslag og velforeninger (7) Andre (14)

12 Skedsmokorset Kulturforum Prioritering av saker i 2006 i uprioritert rekkefølge Husebymarkedet Bunadstog og arrangement 17. Mai Registrering av 100 meter skoger Trafikk og infrastuktur Låveprosjektet Husebyjordet Lokaler til øving Sponsormidler Markedsføring via mail Flerbrukshall Ungdomsarbeide

13 Hva vil vi fremover: Lokalt: Arbeide for at Skedsmokorset får sin rettmessige andel av midler Sørge for at det blir tilstrekkelige kulturarenaer og møteplasser tilgjengelig for befolkningen. Initiere og koordinere arrangementer som virker samlende på befolkningen. Arbeide for at Skedsmokorset forblir et trygt og godt sted å bo for alle. Regionalt: Utvikle kompetansesenter for frivillighetsbasert kultur Samarbeide med nærliggende kommuner Samarbeide med fylkes- og landsdekkende organisasjoner

14 Godt samarbeide mellom Lag/foreninger, enkeltpersoner og det offentlige Avstedkommer positiv utvikling av Det viktige oppvekst- og bomiljøet for Innbyggerne på Skedsmokorset. Trivelige Skedsmokorset!

15 Huseby GårdG Generasjonstreffstedet på Korset Skedsmo Bygdemuseum Bestyrerboligen: Lørdagskafé Møter i lag og foreninger Multigenerasjons Ungdomsklubb Barnedåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse Teater, musikk (øvingsrom for band, korps etc), dans Låven NaKuHel forprosjektrapport Digital media, Januar lyd 2005 og bilde Utbyggingsprosjekt forprosjektrapport Bildekunst Januar 2006 Byggestart vinter 2007 Kunsthåndverk Husebyjordet: Hobbyrom Arkeologiske utgravinger - Ny vei med kollektivfelt og støyvoll Kafé Institusjonsnære boliger Parkeringsplass Museumsutstilling og lager Parkgruppen Bondens - Landskapsarkitektkonkurranse internasjonale frukt- og grønnsaksmarked Hagekomite Møterom 6 løsningsforslag for aktivitetshage Utleielokaler utarbeidet av studenter ved produktdesignlinjen på Høgskolen i Akershus Kulturhus møteplass - nærmiljøsenter amatørenes hus

16 Fremdrift i låveprosjektet 1. Kommunestyret avsetter 2 MNOK til låven på Huseby Gård for Etablering av prosjektgruppe etter initiativ fra Skedsmo kommune juni Forprosjektrapporten fremlagt 6. januar Hovedutvalget for kultur vedtok planen 8. februar Formannskapet vedtok planen 15. Februar 2006

17 Vedtaket: 1. Foreliggende forprosjekt Låven på Huseby Gård av 6.januar 2006 legges til grunn for videre arbeid med utvikling av låvebygningen på Huseby Gård 2. Reguleringsmessige forhold knyttet til en endret bruk av låven og tilstøtende arealer avklares i egen sak 3. Prosjektet prioriteres i forbindelse med søknad om støtte til lokale kulturbygg og søknad om tilskudd under ordningen Regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur 4. Rådmannen får fullmakt til å delta i en prosess for videre utvikling av en driftsorganisasjon i tråd med forslaget i forprosjektet. Spørsmål om organisasjonsform (stiftelse, andelslag etc) bør vurderes på fritt grunnlag. Skedsmo kommune skal ikke inngå i en fremtidig driftsorganisasjon. 5. Organisering av selskapsdannelsen, samt leieavtale mellom Skedsmo kommune og driftsorganisasjonen fremmes i egen sak. 6. Det opptas forhandlinger om leie av ungdomslokaler i byggetrinn 2 i låven.

18 Fremdrift i låveprosjektet 5. Søknad om spillemidler under ordningen Lokale kulturbygg sendes fra Skedsmo kommune 6. Søknad om spillemidler under ordningen Regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur sendes fra Skedsmo kommune 7. Søknad om utredningsmidler for bondens internasjonale frukt- og grønnsaksmarked sendes av Skedsmokorset Kulturforum til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 8. Det utarbeides brannrapport som grunnlag for arkitektens videre arbeide 9. Møter avholdes med arkitekt for ytterligere justeringer av tegninger og skisser 10. Møte avholdes med byggkonsulent for utarbeidelse av DAK tegninger og prising som grunnlag for byggemelding og anbud på entreprise 11. Forhåndskonferanse avholdes med Skedsmo kommunes byggesaksavdeling til stede representanter fra Eiendomsavdelingen, kultursektoren, Nestleder for planavdelingen, 2 saksbehandlere fra byggesaksavdelingen, arkitekten og undertegnede.

19 Fremdrift i låveprosjektet 12. Byggesaksavdelingen avviser behandling av saken før kommunestyrets behandling av kommuneplanen i Oktober 13. Søknad om utredningsmidler for bondens marked avslås med begrunnelse i at prosjektet faller utenfor mandatet til støtteordningen 14. Etter avtale med kultursektoren fortsetter vi forberedelse og planlegging av byggestart 15. Ca 90 personer nedla ca 300 dugnadstimer i høst for å forberede byggestart i mars/april: 1. Rydding, kasting, ta vare på 2. Innkjøp av materialer og legging av gulv i 2. etasje ved siden av låvebrua 3. Fjerning av gulver og skillevegger i låvens 1. Etasje 16. Kommuneplanen vedtatt i oktober omregulering av Husebyjordet til friluftsliv, park og idrettsformål 17. Budsjett for 2007 fremlegges av administrasjonen

20 18. Låveprosjektet = 0 MNK i Bruk bevilgede midler for 2006 til sikring av bygg. Forslag begrunnes med manglende finansiering av prosjektet. Prosjektgruppen har pr 15. november ennå ikke mottatt svar på søknadene om finansiering, men har hørt at fylket avslo søknaden pga formelle mangler 19. Bearbeiding av politikere i budsjettprosessen 1. Sendt brev om låve, Husebyjordet, flerbrukshall og trafikk 2. Avholde møter 20. Endelig positivt vedtak budsjettbehandlingen 6.desember 2006? 21. Byggemelding desember Godkjent byggesak april Byggestart fase 1 April/Mai Byggestart Fase 2 Mai/Juni Ferdigstillelse fase 1 og fase 2 ultimo desember 2007? 26. Åpning Januar 2008?? Fremdrift i låveprosjektet

21 Fremdrift i låveprosjektet Omfang i utbyggingsforslaget: Fase 1: 1. Drenering 2. Sikring av pilarer og fundamenter 3. Legging av bunnledninger og støping av gulv 4. Sprinkling 5. Inngangsparti/foajé 6. Garderober og toaletter 7. Kjøkken 8. Kafé i fjøset 9. Møterom i møkkjelleren

22 Fremdrift i låveprosjektet Omfang i utbyggingsforslaget: Fase 2: 1. Ungdomslokaler i hjørnerommet 2. Kontor og lagerplass til ungdomslokalet

23 Økonomi Fase 1: Priset i 2005 til 10,068 MNOK steget til ca 11,2 MNOK Fase 2: Under utregning men antas til ca 4-5 MNOK For ca 15 MNOK vil vi få et fantastisk grunnlag for videre utvikling av låven over tid og vi vil få et operativt ungdomslokale på Huseby Gård fra 2008.

24 Husebyjordet

25 Husebyjordet

26 Husebyjordet

27 Husebyjordet Det er forskjellige meninger om hva Huseby-jordet kan brukes til. Dersom det skal gjøres noe med Huseby-jordet, er det viktig at området anvendes til glede og nytte for alle som bor på Skedsmokorset. Det er ønskelig at Skedsmokorset får et noe mer markert sentrumsområde, og at dette utvikles med hensyn til stedets karakter og egenart (landsbypreg). Det er viktig at en utvikling av Husebyjordet ikke fremstår som et nytt boligfelt. Tyngdepunktet for området foreslås å ligge mellom Huseby gård og riksvei 120. Utfordringen er å utforme området slik at den blir et naturlig samlingssted for befolkningen på Skedsmokorset. Her er noen stikkord som ofte benyttes: Grønne lunger Grønt sentrum som binder sammen de omkringliggende bo-områder Sentralt treffsted / samlingssted Park / aktivitetsområde for uorganisert fysisk utfoldelse Naturlig utvidelse av bygdetunet / passe inn i den historiske rammen Stedstilpasset beplantning. Må sees i sammenheng med øvrig sentrumsutvikling og behov på Skedsmokorset

28 Husebyjordet

29 Husebyjordet

30 Husebyjordet

31 Husebyjordet Parkgruppa / Skedsmokorset Kulturforum ønsker å videreføre samarbeidet med Skedsmo kommune basert på følgende avklaring: Husebyjordet skal være en grønn lunge Det skal gjennomføres en vurdering av en utvikling av et begrenset sentrumsområde for Skedsmokorset. Husebyjordet skal ikke være et nytt boligfelt.

32 Husebyjordet Landsbyen Institusjonsnære boliger Parken Jorde / gresslette

33 Husebyjordet Forslag til videre fremdrift: Parksaken følges opp videre basert på kommunestyrets vedtak Foreslå regulering av jordet iht parkgruppens forslag og kriteriene i landskapsarkitektkonkurransen og parkgruppens evalueringsrapport Søke samarbeide med kommunen om reguleringsarbeidet og konkretisering av utbyggingsomfang på grønt grunnlag Høring blant medlemmene samt befolkningen før fremleggelse av sak Gjennomføring av reguleringsplanlegging

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset

Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Årsmelding 2009. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Årsmelding 2009. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Årsmelding 2009 Innhold Side I Andelseiere pr. 1.april 2010...3 II Tillitsvalgte / revisjon / ansatte i 2009...4 III Virksomhet...5 1. Møtevirksomhet...5 2. Utleie av møtelokaler:...5 3. Drift:...9 IV

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T 1 INTRODUKSJON Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer