Museumsvirksomheten i Levanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Museumsvirksomheten i Levanger"

Transkript

1 Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i ( ) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå regionalt og nasjonalt Samhandling i kommunen og konsolidering i i SNK Økonomi

2 Prosjektgruppe: Levanger kommune Sveinung Havik, prosjektleder ede Stiklestadmuseene, avd. Levanger -Nils Torske Stiklestad Nasjonale Kultursenter -museumsleder Stiftelsen Levanger Museum -Randi Aasenhus De ubemannede museene Skogn Museumslag, Åsen Museums- og Historielag og Ytterøy Bygdetun -Sigmund Laugsand Bymuseet Levanger -Kjellrun Støp Rinnleiret Museum -Rolf Vestvik Arild E. Pettersen, sekretær Odd Håpnes, kultursjef er prosjektansvarlig (PA) Driftskomiteen er styringsgruppe

3 Sluttrapporten Visjon og mål Satsingsområder Organisering av museene i Levanger (Levangermuseene) - samhandling Konsolidering i SNK Kompetanse Økonomi

4 (Levanger)museene skal ha en aktiv samfunnsrolle (St. meld. Nr. 49 Framtidas museum ) Skogn Museumslag, Åsen Museum og historielag, Levanger Museum, Bymuseet i Levanger, Rinnleiret Museum og Ytterøy bygdetun Falstadsenteret egen organisasjon

5 Status og utfordringer for Levanger Museum det fotohistoriske museet: Status: Har fylkeskommunalt fotoansvar fra ca 1985 Forvaltning > forskning og formidling av en unik kulturarv foto og de eldste fra ca 1860 Konsolidert som del av Stiklestadmuseene (SNK) mai 2004 Tilhold ld i Kirkegt 11, gamle Byskolen Utfordringer: Opprette status før konsolidering mai 2004 (2 faste stillinger) : (Få tilbake stillingen som museumsbestyrer) Økt aktivitet gjennom bevaring, forskning, utstillinger og www Styrke det regionale ansvaret gjennom økt aktivitet på Levanger andre steder i fylket (utstillinger el) Sikre at fotomuseet skal være på Levanger for framtida

6 Status og utfordringer for Rinnleiret: Rinnleiret Leir - 49 bygninger hvorav 21 fredet, eies av LK, 190 da. Betydelig museumsvirksomhet - militærhistorie - Rinnleirets Venner Europas best bevarte kavallerileir i tre Spesialsamling - største gjenstandssamling nord for Trondheim Utfordringer: Eierforholdet må klargjøres og bli mer fast form på musuemsarbeidet (fra venneforening til stiftelse) Skille mellom museumsdelen (Rinnleirets venner) og areal- og bygningsmassen (Levanger kommune) Foreløpig konklusjon: forsterke samarbeidet mellom kommunen og Riksantikvaren/fylkeskommunen (bygningsmasse) Rinnleirets Venner ønsker ikke konsolidering i SNK med mindre museet tilføres betydelige midler til drift Alternative løsning kan være: Alternative løsning kan være: -Forsterke samarbeidet med Forsvarsmuseet/Rustkammeret (gjenstandssamling) -likevel inngå i Levangermuseene

7 Status og utfordringer for Bymuseet: Frittstående medlemsorganisasjon Eier seks bygninger og ca gjenstander. Temaområder: 1) Embetsmannskultur og arbeiderkultur 2) Martnas- og byhistorie. Handel og håndverk. 3) Skolebyen Levanger/skolemuseum 4) Bilmuseet Hveding Auto Utfordringer: Stor del av virksomheten ligger innenfor et kulturmiljø under fredning Hvordan makte økonomisk og praktisk å ta vare på fredede og verneverdige bygninger? Konflikt mellom museal virksomhet og utleievirksomhet Hvordan opprettholde et høyt aktivitetsnivå basert på dugnad? Hvordan styrke bevaring og formidling og av denne omfattende kulturarven helhetlig - i samarbeid med kommunen?

8 Status og utfordringer for Skogn Museumslag: Kommunens eldste museum 1920-årene - del av kultstedet Alstadhaug med prestegård, kirke, gravhauger og kulturlandskap Står på Nord-Trøndelag fylkeskommunes verneplan for kulturmiljøer Ivaretar bare deler av kulturmiljøet på Alstadhaug. (Ammestua) Utfordringer: Fortsatt ta vare på lokalt engasjement og dugnadsånd. Hvordan opprette et fast samarbeid mellom kommunen og museumslaget som ivaretar kulturminnene i kulturlandskapet (helhetsbevaring) Ivareta helheten av kulturmiljø på Alstadhaug i samarbeid med kommune og andre Sikres tatt inn i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

9 Status og utfordringer for Åsen Museum- og historielag: i Bygdesamling med 3 hus langs E6 (Fossum landhandel mm) samt Elvheim Bygdetun. Mange spor etter småindustri og energiproduksjon langs Hoplavassdraget Utfordringer: Ivareta frivilligheten og den store bygningsmassen Organisering og samhandling med resten av Organisering og samhandling med resten av museumsaktørene i Levanger

10 Status t og utfordringer for Ytterøy bygdetun: Stiftelsen Ytterøy bygdetun etablert Hovedvekt på gårdsanlegget Øver-Bjørvika. Ivareta alle kulturhistoriske verdier som er på øya med stor grad av frivillig arbeid Står på Nord-Trøndelag fylkeskommunes verneplan for kulturmiljøer Utfordringer: g Samferdsel på sjøen (Jørstadsjøen Dampskibskai) Kobber- og svovelverkets historie (Gruvedrift tilbake til 1600-tallet) Hvordan opprette et fast samarbeid mellom kommunen og museumslaget som ivaretar kulturminnene i kulturlandskapet (helhetsbevaring Sikres tatt inn i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

11 Falstadsenteret egen organisasjon Et nasjonalt senter som er minnested og senter for menneskerettigheter, med en betydelig museumsdel Lokal institusjon som deltar i nasjonale og internasjonale nettverk Dialog gjennom den Kulturelle e Skolesekken e og voksne i livslang læring Utfordring: g Hvordan styrke dialogen mellom senteret og kommunen og hvaordan kan Levangermuseene hente inn kompetanse fra Falstadsenteret?

12 Utfordringer for Levanger kommune kommune adm og politisk Finne et forsvarlig økonomisk nivå for bistand til museene idi dialog med dfylkeskommunen k og SNK Bidra til å skape en helhetlig forvaltning av kulturminner i Levanger sammen med museene og andre (bla i planarbeidet) Sterkere politisk styring av og innflytelse på museumsarbeidet i Levanger Å kunne forholde seg til en tydelig og samordnet museumsstruktur

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

Å gjete harer og bære staur

Å gjete harer og bære staur Å gjete harer og bære staur Organisering av Haugalandmuseene OLE MARIUS HYLLAND TF-rapport nr. 325 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 325 Forfatter(e): Å gjete harer og bære staur Organisering av

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014.

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014. KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014. 1 Innhold Innholdsfortegnelse... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet... 2 1.1 Innledning 2 1.2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen NOTAT VEDR. F-SAK 60/14 INVITASJON TIL Å OPPRETTE BYANTIKVARSTILLING SØKNAD TIL RIKSANTIKVAREN. Formannskapet fattet i møte 25.06.2014 i sak 60/14 følgende vedtak: Som følge

Detaljer

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen

Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen. Magnus Garder Evensen Evalueringsnotat angående spørreundersøkelse om museumsreformen Magnus Garder Evensen 1.0 Innledning og bakgrunn Mandag 15. oktober sendte Norges museumsforbund ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer.

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT Haugalandmuseene Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 14/2014 Tittel: Haugalandmuseene Undertittel: Anbefalinger om fremtidig organisering TF-notat nr:

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

Opplevelse, kunnskap og identitet

Opplevelse, kunnskap og identitet KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030 HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM Opplevelse, kunnskap og identitet Randaberg kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2016-2030OR KULTURMINNER 2016-2030 SIDE 2 Forsidebildet:

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011

Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 4 Prosjektorganisering... 4 Eier... 4 Hovedkomiteen... 4 Administrasjonen... 5 Prosjektgruppen... 5 Arbeidsgrupper... 5 Mediegruppe... 5 Sponsorarbeid...

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros HiST AFT Rapport nr 02-2009 Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros Kartlegging av mulige samarbeidsprosjekter i møtepunktet mellom bygningsvern og opplevelsesnæringer langs pilegrimsleden

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

WORKSHOP I LEVANGER. Rapport VERDISKAPING I LEVANGER Levanger kommune, Nord-Trøndelag 08. - 09. juni 2011

WORKSHOP I LEVANGER. Rapport VERDISKAPING I LEVANGER Levanger kommune, Nord-Trøndelag 08. - 09. juni 2011 WORKSHOP I LEVANGER Rapport VERDISKAPING I LEVANGER Levanger kommune, Nord-Trøndelag 08. - 09. juni 2011 RAPPORTENS INNHOLD: Sammendrag Verdiskaping i Levanger Side A: Verdiskaping i Levanger og Östersund

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer