God diabetesbehandling betyr alderen noe?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God diabetesbehandling betyr alderen noe?"

Transkript

1 God diabetesbehandling betyr alderen noe? Nasjonalt Diabetessymposium 21. mars 2014 Siri Carlsen, overlege/phd stipendiat

2 Hvem er eldre? Older adults: > 65 år Oldest old: > 85 år

3 Diagnostikk Samme kriterier hos eldre: HbA1c > 6,5 Fastende bl.s. > 7 (målt ved 2 ulike anledninger) Ikke fastende bl.s. > 11

4 Forekomst av diabetes hos eldre i Norge 2005: % av de > 75 år i Troms og Finmark 2008: 9 % av befolkningen år (HUNT) Underdiagnostisert!

5 Prevalens/incidens relatert til alder Forekomst av diabetes Antall nye tilfeller Kilde: CDC tall for 2011

6 Diabetiske komplikasjoner

7 Diabetes hos eldre Høyere forekomst av komplikasjoner aller høyest > 75 år Hjerteinfarkt, amputasjon, synsnedsettelse, nyresvikt Dårligere «organreserve» pga alder i seg selv Redusert nyrefunksjon, aterosklerotisk sykdom Høyere risiko for redusert kognitiv funksjon, depresjon Diabetes Care. Dec 2012; 35(12):

8 Hypoglykemi hos eldre Alder påvirker evnen til motregulering Vanskeligere å kjenne føling Matyka et al, Diabetes Care 2007 Økt risiko for uheldige konsekvenser: fall, kardio- /cerebrovaskulær hendelse, forverring av kognitiv dysfunksjon Følingssymptomene trenger ikke være typiske! Økt forvirring, svakhet, svimmelhet, økt falltendens: tenk blodsukker!

9 Behandlingsmål hos eldre hva vet vi?

10 God behandling forebygger komplikasjoner men ingen pasienter > 65 år inkludert

11 Blodsukkersenkende behandling Store studier designet for å se om streng glykemisk kontroll (HbA1c < 6,5 %) ga redusert forekomst av hjerte/karsykdom har ikke vist effekt Økt dødelighet i ACCORD Økt risiko for hypoglykemiske komplikasjoner hos eldre

12 Relative mortality and glycated haemoglobin (HbA1c) levels in type 2 diabetes in a large United Kingdom general practice observational study HbA1c 7,5-8 gunstig! Currie et al, Lancet 2010

13 Lipidsenkende behandling Islandsk studie, 5200 deltakere, snittalder 77 år Halvert dødelighet hos eldre type 2 diabetikere på statinbehandling Noe lavere reduksjon i andre studier/metaanalyser Høyere gevinst av behandling pga høyere risiko i utgangspunktet! Forventet levetid > 2 år: behandling aktuelt

14 Blodtrykkssenkende behandling Sikkert dokumentert at å senke systolisk BT fra 170 mm Hg til 150 mm Hg reduserer forekomst av hjerte/karsykdom hos eldre Sannsynlig ytterligere gevinst i redusere systolisk BT til 140 mm Hg Diastolisk BT: verdi < 70 mm Hg assosiert med høyere dødelighet Diabetes Care. Dec 2012; 35(12):

15 Retningslinjer for behandling Individualiser Fokus på Risiko for hypoglykemi Komorbiditet Nyrefunksjon Medikamentinteraksjoner

16 Behandlingsmål ADA Forventet levealder > 10 år, lite komorbiditet: HbA1c < 7,5 % Skrøpelige eldre, forventet levealder < 5 år: HbA1c < 8,5 %

17 5-9,5 5-10,5 5-10, ,5-13 ADA/EASD, Diabetes Care. Dec 2012; 35(12):

18 Behandling Kost (Livsstil) Medikasjon

19 Kost Viktig hos de spreke Bruk fornuft! Livskvalitet vs blodsukker

20 Aktuelle perorale medikamenter Metformin DPP4 hemmere Sulfonylurea SGLT2 hemmere

21 Metformin Metformin, Glucophage Førstevalg i alle behandlingsalgoritmer også pas > 65 år Kardioprotektivt Sjelden assosiert med føling Unngå maxdose (3 g) Vær obs på GI-ubehag hos pas. med dårlig apetitt

22 Metformin Obs: nyrefunksjon!! Kontraindisert ved GFR < 40 Dosereduksjon ved GFR Er kreatininverdi/gfr reell?? Uttrykk for muskelmasse Lav terskel for nulling av medikament ved dehydrering Særlig obs ved kombinasjonsbehandling ACE hemmer/at2 blokker

23 DPP4-hemmer Januvia, Galvus, Onglyza, Trajenta + Svært godt tolerert også hos eldre * Ikke assosiert med føling Kan brukes ved lav GFR Trajenta kan brukes ved terminal nyresvikt Nytt ikke fullgod oversikt over mulige bivirkninger Dyrere * Lancet 2013 Oct 26;382(9902)

24 Sulfonylurea Amaryl, Mindiab, Glimepirid Eldste medikament Gamle medisiner til gamle folk?? Kan gi hypoglykemi Kontraindisert ved GFR < 30 Unngå maxdose (6 mg) Obs: langvarig hypoglykemi! Lav terskel for nulling ved redusert matinntak

25 SGLT2 hemmere Forxiga Hemmer reabsorpsjon av glukosere i nyre Liten risiko for hypoglykemi Økt forekomst av UVI Obs eldre med økt risiko for UVI og inkontinensproblem Begrenset erfaring > 75 år Nytt Dyrt Sikkerhet?

26 Insulin Like effektiv hos eldre som hos yngre Trygt ved nyresvikt, hjertesvikt, leversvikt Obs hypoglykemi Egnet i institusjon Insulinanalog: dokumentert reduksjon i hypoglykemi også hos eldre ved skifte fra NPH

27 Behandling av de skrøpeligste eldre Sykehjemsbeboere Hjemmeboende med hj.spl x flere

28 Anna, 84 år Type 2 DM i 15 år, insulinbehandling Alzheimers demens, siste 2 år på sykehjem Angstplager, særlig nattestid Undervektig (BMI 17) HbA1c 6,3 % Ikke fastende blodsukker 5-7 mmol/l GFR 33 Medikamenter: Metformin 500 mg x 2, Insulatard 26+18, betablokker, spironolakton, tiazid diuretikum, Sobril 10 mg x 3, flumitrazepam 0,5 mg x 1, Risperdal 0,5 mg x 1

29 Prevalens i sykehjem Langtidsbeboere sykehjem, alder > 65 år: 23 % av kvinner, 26 % av menn med diabetes Diabetikerne var yngre, med større risiko for behov for innleggelse i sykehus, og økt risiko for liggesår Lavere prosenteandel ved høyere alder «naturlig seleksjon» Resnick et al, Diabetes Care 2004

30 Skrøpelige eldre Behandlingsmål hos yngre sikter mot å unngå katastrofale vaskulære komplikasjoner 8 år med god kontroll nødvendig for å redusere risiko De færreste av de skrøpelige lever lenge nok til å få gevinst av dette Men lider under streng diett, hyppig blodsukkermåling, økt risiko for hypoglykemi

31 Behandlingsmål Symptomfrihet i hverdagen Unngå symptomer på hyperglykemi økt tørste og vannlatning, vekttap, tretthet, depresjon, forvirring, falltendens, nedsatt syn, urininkontinens, gjentatte soppinfeksjoner og hudutslett Inntreffer når blodsukker > 12(-14) mmol/l Unngå hypoglykemi Blodsukker stort sett < 12 på dagtid og < 8 fastende Kortere episoder med høyere blodsukkerverdier dagtid kan aksepteres

32 Anna, 84 år HbA1c 6,3, GFR 33, BMI 17, Insulatard + metformin Fall nattestid, femurfraktur Blodsukker 1,9 Tiltak? Sep. Metformin og insulin, observer med god kontroll av blodsukkernivå Evt oppstart DPP 4 hemmer Fornuftige behandlingsmål!

33 Ådne, 84 år Type 2 DM og hypertensjon Medikamenter: Metformin 500 mg x 2, Amaryl 2 mg x 1, Atacand plus 1 x 1 Aktuelt: hoste, purulent ekspektorat, red. allmenntilstand, dårlig matlyst Ved us: knatrelyder basalt høyre lunge, O2 metning akseptabel. CRP 70 Tiltak? Oppstart Apocillin 1 g x 4

34 Diabetes og infeksjoner Type 1: insulinbehov øker ved infeksjon 25% per grad temperatur > 37,5 Type 2: dårlig næringsinntak gir ofte lavere blodsukker

35 Videre håndtering? Ådne, 84 år DM 2, pneumoni Vurder blodsukkernivå, væskeinntak, næringsinntak og nyrestatus Lav terskel for å nulle Metformin og Atacand plus Obs Amaryl og hypoglykemi

36 Alfred, 84 år Type 2 DM og KOLS Medikamenter: Metformin 500 mg x 2, Symbicort 1-2 inhal x 2, Spiriva x 1 Aktuelt: økende hoste, purulent ekspektorat, redusert allmenntilstand, dårlig matlyst. CRP 38 Ved us: rikelige med pipelyder over alle lungeavsnitt. Perkutan metning 90% Tiltak? Oppstart Amoxicillin 500 mg x 3 og Prednisolon 30 mg

37 Alfred, 84 år DM2, KOLS, luftveisinfeksjon Påfølgende dag: Sløv, trøtt, tørst, inkontinent for urin Blodsukker (ved lunsjtider): 25 Glukokortikoider gir blodsukkerstigning Hemmer glukoseopptak i muskel, øker glukoseproduksjon, hemmer insulinproduksjon Type 2 DM: særlig høye verdier etter mat Ofte akseptable fastende verdier

38 Alfred, 84 år Vurder å nulle ut Metformin Oppstart insulin flere muligheter NovoMix morgen x 1-2 Insulatard morgen, evt med NovoRapid før mat (ikke kvelds) Reduser doser når prednisolon trappes ned, gjeninnsett metformin når hydreringsgrad/kreatinin tillater det

39 Hva med komplikasjoner? Fortsatt viktig å unngå senkomplikasjoner som kan innebære stor grad av funksjonstap/tap av livskvalitet Særlig om forventet levealder > 2 år Hjerneslag, hjerteinfarkt, terminal nyresvikt, blindhet, gangren

40 Fotproblemer Vanlig i sykehjem, enda vanligere hos diabetikere Daglig stell og observasjon! Særlig fokus på forebygging av sår, tidlig behandling av sår Revaskulariserende behandling kan være aktuelt Radiologisk prosedyre (blokking) Vurder litt strammere blodsukkerkontroll ved problem med infeksjon og dårlig tilheling

41 Retinopati Undersøkelse av øyenbunn hvert 3.år hos utvalgte Større fokus på blodsukkerkontroll ved kjent, alvorlig retinopati Synstap gir betydelig reduksjon i livskvalitet

42 Statinbehandling Øvrige risikofaktorer hos diabetikere Lav terskel for seponering kontinueres dersom forventet levetid > 1-2 år BT 150/90 Obs ortostatisme

43 God diabetesbehandlling betyr alder noe? JA! Men helsestatus er viktigere enn kronologisk alder individualisering Livskvalitet >> livslengde Fravær av akutte komplikasjoner ofte mer relevant enn forebygging av senkomplikasjoner

44 Takk for oppmerksomheten!

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Type 2 diabetes og insulinbehandling Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Antidiabetisk behandling Flere valg enn noensinne Insulin Metformin Sulfonylurea Glitazon

Detaljer

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 17-04-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 17-04-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Linagliptin (Trajenta) til behandling av diabetes mellitus type 2. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 17-04-2012 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING Wai Joe Chan / Zahir Hussain Shah Kull H-00 2005 1 Innhold Forord... 3 Diabetes mellitus... 4 Prevalens av diabetes mellitus i Norge... 6 Mangelfull

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling.

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Brukerversjonen av Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Utgitt av: Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, høsten 2010. Bestillingsnummer: IS-1689 Heftet

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med. Universitetet i Oslo Hva skal

Detaljer

Klinisk ernæring 06 Diabetes

Klinisk ernæring 06 Diabetes Definisjoner/kategorier Diabetes Diabetes type I (T1DM): Insulinmangel insulinavhengig Diabetes type II(T2DM): relativ insulinmangel aldersdiabetes Insulinets virkemåte og effekter Insulinets rolle Skilles

Detaljer

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency (0) Refusjonsrapport - exenatid (Byetta) til behandling av diabetes type 2 i Oppsummering Formålet med denne rapporten er å vurdere om exenatid i kombinasjon med metformin ogleller

Detaljer

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken.

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Definisjon Diabetes Mellitus. Dia - Renne Betes gjennom. Mellitus - Søtt som honning. Pasientrettighetsloven

Detaljer

Behandlingsmål for eldre med diabetes

Behandlingsmål for eldre med diabetes RETNINGSLINJER Behandlingsmål for eldre med diabetes Av Irit Titlestad, sykepleier, masterstudent ved Høgskolen i Bergen. Diabetessykepleier i Askøy kommune Introduksjon I følge International Diabetes

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER. En rapport fra Legemiddelindustriforeningen L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N

RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER. En rapport fra Legemiddelindustriforeningen L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER En rapport fra Legemiddelindustriforeningen Innhold Sammendrag side 3 1. Innledning side 5 2. Hva er riktig legemiddelbruk?

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege Førerkort og diabetes Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege «Diabetes-syk mann (21) tiltalt for bildrap» Dagbladet, 12.nov 2010 «En hvit varebil kolliderte med

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2012 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

INSULIN- KOMPENDIUM. Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH

INSULIN- KOMPENDIUM. Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH INSULIN- KOMPENDIUM Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH Hurtigvirkende insulinanaloger: Humalog, Novorapid, Apidra Hurtigvirkende humant insulin: Actrapid, Insuman Rapid

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Tema: Rusmedisin s 6 Høstmøtet 2009 s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin Ny leder i Nif s 32 Ingenting gir høyere blodtrykk enn

Detaljer

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2010 God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12 Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer