Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 diabetes Randomisert, ikke blindet for deltagerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 diabetes Randomisert, ikke blindet for deltagerne"

Transkript

1 Blodsukkersenkende behandling i 2015 (og 2016) Tor Claudi Med.avd Nordlandssykehuset Bodø Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 diabetes Randomisert, ikke blindet for deltagerne 5145 personer med type 2-diabetes og overvekt/fedme Målsetting: vekttap på 7 % ( Kcal daglig) Fysisk aktivitet: moderat intens 175 min/uke Endepunkt: kardiovaskulær død, ikke fatalt hjerteinfarkt, hjerneslag, (coronar bypass, PCI, hjertesvikt, perifer karsykdom) Median oppfølging: 9,6 år The Look AHEAD Research Group. N Engl J Med 2013;369: Changes in Weight, Physical Fitness, Waist Circumference, and Glycated Hemoglobin Levels during 10 Years of Follow-up. The Look AHEAD Research Group. N Engl J Med 2013;369: Cumulative Hazard Curves for the Primary Composite End Point. Mulige forklaringer Vektreduksjonen var for liten Kontrollgruppa fikk også undervisning, de gikk ned i vekt, fikk mer statiner Mer intens medikamentell behandling av kardiovaskulære risikofaktorer i begge grupper Kun kalorirestriksjoner, ikke restriksjoner/anbefalinger om kostens sammensetning (f.eks Middelhavskost) The Look AHEAD Research Group. N Engl J Med 2013;369:

2 Andre positive effekter i intervensjonsgruppa Reduksjon i urininkontinens Mindre søvnapnoe Mindre depresjoner Bedre livskvalitet Bedre fysisk funksjonsnivå og»mobility». Epidemiologiske data tyder på: Sammenheng mellom HbA 1c og mikrovaskulære komplikasjoner Sammenheng mellom HbA 1c og makrovaskulære komplikasjoner Sammenheng mellom HbA 1c og mortalitet Randomiserte studier viser: Sammenheng mellom HbA 1c og mikrovaskulære komplikasjoner Sammenheng mellom HbA 1c og makrovaskulære komplikasjoner? Sammenheng mellom HbA 1c og mortalitet? ACCORD reduserer intensiv blodsukkersenkende behandling forekomsten av hjerte- og karsykdom og død? Mål HbA1c < 6 % n = , 35 % tidl. cardiovaskulære event, 38 % kvinner N Engl J Med 2008;358;

3 ACCORD Reduserer intensiv blodsukkersenkende behandling forekomsten av hjerte- og karsykdom og død? Mål HbA1c < 6 % Avbrutt etter 3,5 år pga høyere mortalitet i den intensivt behandlede gruppen ADVANCE Vil HbA1c < 6,5 % redusere forekomsten av mikro- og makrovaskulære komplikasjoner? n=11 140, 42 % kvinner, 30% kjent makrovaskulær sykdom. 5 års oppfølging Intensiv beh 325 endepunkt 257 døde Standard beh 371 endepunkt 203 døde HbA1c 6,5 % mot 7,3 % N Engl J Med 2008; 358: Veterans Affairs study 1791 veteraner, 11 års varighet på diabetes, RCT Intensiv vs. vanlig blodsukker 5.6 år Endepunkter hjerteinfarkt, slag, kardiovask død, hjertesvikt, karkirurgi, koronar sykdom eller amputasjon pga. ischemi 3

4 Veterans affairs Ingen redusert dødelighet Ingen redusert forekomst av primært endepunkt Heller ikke forskjell i forekomst av mikrovaskulære komplikasjoner Vil et BT-mål på 120 mmhg gir færre kardiovaskulære endepunkt (infarkt, slag, kardiovaskulær død) enn et BTmål på 140 mmhg hos personer med type 2-diabetes? 4

5 STENO-2; Endring av risikofaktorer under studien (Tor Ole Klemsdal) Norge/Rosa Nils N. f. 1965, hjerteinfarkt i 2001,ICD, ellers frisk. Kontroll hjertepoliklinikken. Siste to uker slapphet, tørste og økt vannlating. Drakk 5-6 l daglig. Fastlege fant p- glukose 28 mmol/l. Innlagt ø.hjelp, mars Bruker Albyl-E, Pravachol og Selo-zoc BT 138/80 KMI 37 kg/m2 Ingen mosjonsvaner og tvilsomme matvaner HbA1c 11,9 % Hb 15 g/l Na 135 mmol/l Kreatinin 80 umol/l Innlagt i et døgn, tilsyn fra dia.pol. Hvem skal følge denne pasienten videre?? Behandlingsmål og behandlingsstrategi Medikamentell behandling? I så fall hva? Metformin Sulfonylurea Insulin DPP-4 hemmer SGLT-2 hemmer GLP-1 analog Kombinasjoner? Tid for neste kontroll? 5

6 + Kortversjon Behandlingsmål a Fysisk aktivitet Ønskede målverdier Minst 30 minutter rask gange eller tilsvarende moderat aktivitet daglig Røyking 0 Vekt 5-10 % vekttap ved overvekt/fedme b HbA1c 7,0 % P-glukose fastende 4-6 mmol/l P-glukose ikke-fastende Blodtrykk S-LDL-kolesterol 4-10 mmol/l < 135/80 mmhg c 2,5 (1,8) mmol/l d Utgitt juni a Behandlingsmål er ikke alltid synonymt med intervensjonsgrenser b vurderes i forhold til grad av overvekt c Evt. lavere blodtrykksmål etter individuell vurdering, særlig hos pasienter med type 1-diabetes og mikroalbuminuri / albuminuri. d Ved høye utgangsverdier hvor man ikke når behandlingsmålet bør man tilstrebe en reduksjon på %. Ved kjent hjerte- og karsykdom anbefales laveste behandlingsmål 1,8 mmol/l Yngre (mindre senkomplikasjoner) HbA1c < 7 % f-glukose 4-6 mmol/l glukose 4-10 mmol/l LDL < 2,5 (1,8) mmol/l BT < 135/80 Vekt: 5-10% vekttap ved overvekt Mosjon: minimum 30 min. 5 dager/uke Røyking 0 Behandlingsmål Eldre (> 80 år symptomreduksjon) HbA1c < 9% f-glukose 6-9 mmol/l glukose 6-12 mmol/l BMI individuell vurdering ratio tot.kol / HDL triglyserider BT Røyking 0 Hos eldre pasienter må man vurdere behandlingsmålene i relasjon til forventet levealder og livskvalitet. SH-dir 2009 NSAM 2005 H-dir 2016? Behandlingsstrategi ved type 2- diabetes 1. Livsstilsråd (vekt, kost, fysisk aktivitet) ) 6

7 Levevaner (kortversjonen) H-dir 2016? Metformin /Glucophage (reduserer HbA1c med 1-2 %-poeng) Tabletter 500, 850, 1000 mg Maks dose mg Start forsiktig 500/850 mg ½ tablett daglig, trapp opp med ½ tablett per uke. Ved GI-bivirkninger, gå et steg tilbake, vent en uke og prøv doseøkning pånytt. For Sikkert/lang erfaring Mulig reduksjon av kardiovaskulær og total dødelighet (ved KMI > 30) Billig Metformin Mot Bivirkninger Gastrointestinale Melkesyreacidose? Nedsatt nyrefunksjon (ER-GFR < 40?) Metformin gir sjelden hypoglykemier i monoterapi, OBS: nedsatt nyrefunksjon (E-GFR < 40) og kombinasjon med ACE-hemmer, A-II blokker, diuretika Behandlingsstrategi ved type 2- diabetes 1. Livsstilsråd (vekt, kost, fysisk aktivitet) 2. Initial HbA 1c > 8,5 %(?) eller behandlingsmål ikke nådd etter 3 mnd. 3. Sulfonylurea Sulfonylurea (SU) (reduserer HbA1c med 1-2 %-poeng) Amaryl (glimeperid) 1, 2, 3, 4 mg maks dose 4 (6) mg Mindiab (glipizid) 5 mg maks dose 15 mg Start lavt, øk langsomt. SU kan gi hypoglykemier (dels alvorlige og langvarige) Gis som regel i tillegg til metformin (Glucophage) 7

8 Sulfonylurea For Sikkert/lang erfaring Vist reduksjon av diabeteskomplikasjoner (UKPDS, ADVANCE) Billig Mot Bivirkninger Hypoglykemi Kardiale?? Vektøkning Moderat SU og hypoglykemier Data fra RELIS etter år år år år år 15 >90 år 3 I perioden , totalt ni meldinger, alle > 75 år, i fem av disse flere mistenkte legemidler eller mistanke om interaksjoner Behandlingsstrategi ved type 2- diabetes Langsomtvirkende insulintyper 1. Livsstilsråd (vekt, kost, fysisk aktivitet) 2. Initial HbA 1c > 8,5 %(?) eller behandlingsmål ikke nådd etter 3 mnd. 3. Sulfonylurea 4. Insulin Middels lang virketid (NPHinsulin) Humulin NPH Insuman Basal Insulatard Langsomtvirkende insulinanaloger Lantus (insulinanalog) Levemir Toujeo (konsentret Lantus 300 E/ml) Tresiba Virketid 1,5 14 timer inntil 24 timer timer timer > 42 timer Behandlingsstrategi ved type 2- diabetes 1. Livsstilsråd (vekt, kost, fysisk aktivitet) 2. Initial HbA 1c > 8,5 %(?) eller behandlingsmål ikke nådd etter 3 mnd. Start med Metformin, langsom opptrapping, mål mg 3. Sulfonylurea 4. Insulin 5. Alternative medikamenter: Glitazoner: Actos DPP-4-hemmere: Januvia, Onglyza, Galvus, Trajenta GLP1-analoger: Byetta, Bydureon, Victoza, Lyxumia (injeksjon) SGLT-2 hemmer: Forxiga Acarbose Glucobay Glinider NovoNorm, Starlix Glitazoner (Actos) (reduserer HbA1c med 0,4-1,4%-poeng) Gir væskeretensjon Økt forekomst av hjertesvikt Uklarheter med tanke på annen hjertesykdom Forsiktighet ved kjent hjertesvikt eller høy risiko for hjertesykdom Skal ikke benyttes som 1. eller 2. valg!! eller i monoterapi 8

9 år Antall brukere av glitazoner Rosiglitazon (Avandia/ Avandamet) Pioglitazon (Actos) Sum DPP-4 hemmere (Januvia, Onglyza, Galvus, Trajenta) (reduserer HbA1c med 0,5 0,8%-poeng) Hemmer nedbrytingen av GLP-1 og GIP (glukagonliknende peptid/glukoseavhengig insulinotropt polypenptid) Gir kvalme, mageplager Vektnøytrale Kan kombineres med metformin, sulfonylurea, (glitazoner) Kaplan Meier Rates of the Primary and Secondary End Points. Prespecified Clinical End Points. SAVOR-TIMI study pas, fulgt i median 2,1 år, alder 65, 66 % menn, median dia.varighet 10 år, HbA1c 8 %, kjent kardiovaskulær sykdom eller høy risiko. (Saxagliptin / Onglyza) Scirica BM et al. N Engl J Med 2013;369: Scirica BM et al. N Engl J Med 2013;369: Scirica BM et al. N Engl J Med 2013;369: Scirica BM et al. N Engl J Med 2013;369: DPP-4 hemmere For Ikke hypoglykemi Ikke vektøkning Kan brukes ved nyresvikt Noen med dosereduksjon OBS ved leversykdom (noen prep Mot Kort erfaring/sikkerhet? Hjertesvikt? Klasseefekt? Kostbart TECOS-study pas. Med kjent hjerte- karsykdom, fulgt median 3,0 år. N Engl J Med 2015;

10 5711 brukte Forxiga i 2014 Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015 SGLT-2 hemmere Forxica, - Jardiance For Ikke hypoglykemi Vektreduksjon Kan kombineres Ikke med pioglitazon eller GLP-1analoger Mot Soppinfeksjoner UVI (?) Kort erfaring/sikkerhet? Ikke hos eldre >75år Væskebalanse? Ikke ved loop-diuretika OBS dehydrering GLP-1 analoger (Byetta, Bydureon, Trulicity, Victoza, Lyxumia) (reduserer HbA1c med 0,5 1%-poeng) Gir vektreduksjon (gj.snitt 2-3 kg) Injiseres (Byetta x 2, Victoza og Lyumia x1, Bydureon/Trulicity x1/uke) To (tre) dosetrinn For Ikke hypoglykemi Vektreduksjon (2-3 kg) GLP-1 analoger Mot GI-bivirkninger Kort erfaring/sikkerhet? Kostbart 10

11 Kostnader per år Metformin 850 mg x Amaryl 3 mg x Galvus 50 mg x Januvia 100 mg x Trajenta 5 mg x Onglyza 5 mg x Jardiance NPH-insulin 80 E/dag Levemir 80 E/dag Byetta 10 ug x Bydureon Victoza 1,2 mg Victoza 1,8 mg H-dir 2016? Bruk nye medikamenter hvis: Bruk medikamentene mens de er nye, da har de best effekt og færrest bivirkninger. Fritt etter William Osler de er bedre enn de gamle hvis de er tryggere hvis de er billigere Nils N. f. 1965, hjerteinfarkt i 2001,ICD, ellers frisk. Kontroll hjertepoliklinikken. Siste to uker slapphet, tørste og økt vannlating. Drakk 5-6 l daglig. Fastlege fant p- glukose 28 mmol/l. Innlagt ø.hjelp, mars Bruker Albyl-E, Pravachol og Selo-zoc Nils N BT 138/80 KMI 37 kg/m2 Ingen mosjonsvaner og tvilsomme matvaner HbA1c 11,9 % Hb 15 g/l Na 135 mmol/l Kreatinin 80 umol/l Innlagt i et døgn, tilsyn fra dia.pol. Hvem skal følge denne pasienten videre?? Behandlingsmål og behandlingsstrategi 11

12 Lars-Arne Født Diabetes i 15 år, slapp, trett og tørst. Beveger seg relativt mye, stabil vekt, sjåfør (klasse CE,DE). Lite å hente på endring av levevaner. Metformin 500 mg 2x2 Amaryl 1 mg x 2 Albyl-E 75 mg x1 Lars-Arne BT 116/78 Vekt 93,5 kg KMI 27 kg/m 2 HbA1c 9,5 % Kolesterol 6,3 mmol/l HDL- 1,2 LDL- 4,2 Triglyserider 2,8 Kreatinin 97 umol/l Behandling? Andre undersøkelser som kan avklare situasjonen?? Når begynne med insulin hos personer med type 2-diabetes (og LADA) Manglende måloppnåelse med maksimal aktuell tablettbehandling Manglende forventet måloppnåelse ved opptrapping av medikamentell behandling Ikke ytterligere forventet effekt av livsstilsendringer (Insulin kan senke HbA1c med opp til 3,5 %- poeng) Insulintyper (1) Langsomtvirkende insulintyper Hurtigvirkende Humalog (insulinanalog) NovoRapid Apidra Actrapid Insuman Rapid Insuman infusat (pumpe Virketid 15 min 2-5 t 30 min 5-8 t Middels lang virketid (NPHinsulin) Humulin NPH Insuman Basal Insulatard Langtidsvirkende insulinanaloger Lantus (insulinanalog) Levemir Toujeo (konsentret Lantus 300 E/ml) Tresiba Virketid 1,5 14 timer inntil 24 timer timer timer > 42 timer (retningslinjene side77) 12

13 Insulintyper (3) Strategier ved insulinbehandling; ved type 2-diabetes (1) Blandingsinsuliner Humalog Mix25 Insuman Comb 25 NovoMix 30 Virketid 30 min 14 t 15 min 14 t Sett et behandlingsmål for fastende glukose og HbA 1c sammen med pasienten Behold metformin, sep ev. SU /andre perorale midler Start med 8 12 E langtidsvirkende insulin (ev høyere dersom fastende blodsukker (P-glukose) er > 12 mmol/l) Be pasienten om å måle fastende blodsukker daglig Hvis fastende blodsukker er > 10 mmol/l tre dager etter hverandre, øk kveldsdosen med 4 E (retningslinjene side 78-81) Strategier ved insulinbehandling; ved type 2-diabetes (2) Hvis fastende P-glukose er > beh.mål, men <10 mmol/l tre dager etter hverandre, øk kveldsdosen med 2 E Hvis fastende P- glukose stort sett er innen beh. målet, behold kveldsdosen uendret Hvis fastende P-glukose er < 4 mmol/l / nattlige hypoglykemier, reduser kveldsdosen med 4 E Ved manglende måloppnåelse / høye blodsukker utover dagen, vurder andre insulinregimer. Langtidsvirkende insulin om morgenen, hurtigvirkende insulin til ett eller flere måltider? Justering av insulindosene Kveldsdosen med langtidsvirkende insulin justeres etter fastende blodsukker Morgendosen med langtidsvirkende insulin justeres etter blodsukkeret før middag. Hurtigvirkende insulin /analoger justeres etter blodsukkeret to timer etter det aktuelle måltidet. Problemer ved insulinbehandling Vurder behandlingsmål / måloppnåelse. Vektøkning ca. 2-3 kg per %-poeng reduksjon i HbA1c Hypoglykemier (som regel ikke et stort problem ved type 2-) Krever en rimelig god compliance 13

14 Tre ting er viktig ved behandling av diabetes! Sukker Fett Trykk H-dir 2016? Haldis H. 72 år Overvektig, STEMI, stentet i 2007, hypertensjon, type 2- diabetes, dyslipidemi. Veletablerte levevaner Bruker : Metformin 850 mg x 3, Amaryl 3 mg x 1 Renitec comp 1x1 Amlodipin 10 mg x 1 Simvastatin 20 vesp Albyl-E 75 mg x 1 BT 134/ 84 mmhg HbA1c 7,9 % Kreatinin 112 umo/l e-gfr 42 ml/min/1.73 m2. Akseptable lipidverdier Jenny J. 31 år gammel, type 1-diabetes i 12 år, hypoglykemier ( unawarness ), spesielt om natten og på vei hjem fra jobb. NPH-insulin 12 E morgen og 16 E kl 21. Hurtigvirkende analog 6-8 E til måltidene. Varierende fastende P-glukose 3-15 mmol/l. HbA 1c 7,4%. Hvilke råd vil dere gi henne? Jenny J. Unngå blodsukker < 5 mmol/l i 2-3 uker? Måle blodsukkeret om natten? NPH insulin ved sengetid? Langsomtvirkende analog? Insulinpumpe? Glukosesensor? 14

15 Takk for oppmerksomheten 15

Legemiddel for å kontrollere blodglukose unntatt insulin. Åsne Bakke Overlege, Endokrinologisk seksjon, SUS Diabetesforum oktober 2012

Legemiddel for å kontrollere blodglukose unntatt insulin. Åsne Bakke Overlege, Endokrinologisk seksjon, SUS Diabetesforum oktober 2012 Legemiddel for å kontrollere blodglukose unntatt insulin Åsne Bakke Overlege, Endokrinologisk seksjon, SUS Diabetesforum oktober 2012 Behandlingsmål Nasjonal faglige retningslinjer Diabetes 2009 Helsedirektoratet

Detaljer

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015. Kåre I. Birkeland

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015. Kåre I. Birkeland Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med. Universitetet i Oslo Moderne

Detaljer

Behandling av type 2 diabetes konsensus og kontroverser. Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Behandling av type 2 diabetes konsensus og kontroverser. Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Behandling av type 2 diabetes konsensus og kontroverser Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL Hva er problemet med diabetes? Symptomer og

Detaljer

Diabetes hos sjukeheimspasientar. - Geir Hølleland -

Diabetes hos sjukeheimspasientar. - Geir Hølleland - Diabetes hos sjukeheimspasientar - Geir Hølleland - 1 Diabetes hos sjukeheimspasientar - aktuelle tema Reguleringa av blodsukkeret Seinkomplikasjonar Flytting Organisering 2 Forekomst av diabetes hos sjukeheimspasientar

Detaljer

DIABETESMEDISINER OG REFUSJON. Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk

DIABETESMEDISINER OG REFUSJON. Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk DIABETESMEDISINER OG REFUSJON Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 19.09.2013 nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2 Dagens retningslinjer NSAMS

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

Medikamentell behandling av diabetes type 2. «Møteplassen», Haugesund sjukehus Borghild Aakra, Medisinsk avdeling, Stord sjukehus

Medikamentell behandling av diabetes type 2. «Møteplassen», Haugesund sjukehus Borghild Aakra, Medisinsk avdeling, Stord sjukehus Medikamentell behandling av diabetes type 2 «Møteplassen», Haugesund sjukehus 22.3.17 Borghild Aakra, Medisinsk avdeling, Stord sjukehus Epidemiologi diabetes Diabetesforbundet februar-17: DM 1: 28 000

Detaljer

Medikamentell behandling av diabetes type 2

Medikamentell behandling av diabetes type 2 Medikamentell behandling av diabetes type 2 Emnekurs Endokrinologi, Rogaland legeforening Haugesund 28.10.17 Borghild Aakra, overlege, Medisinsk avdeling, Haugesund sjukehus Epidemiologi diabetes Diabetesforbundet

Detaljer

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Insulintyper: Virkningstider Start Maks Ingen effekt Hurtig virkende: Actrapid 30 min 1-3 timer 4-8

Detaljer

Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes. Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann

Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes. Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann Nasjonale faglige retningslinjer Reduksjon av HbA1c reduserer risiko

Detaljer

Min pasient Mohammed, 70

Min pasient Mohammed, 70 Diabetesforum Oslo Akershus Medikamentell blodsukkersenkende behandling Kåre I. Birkeland Professor/overlege Universitetet i Oslo/OUS Min pasient Mohammed, 7 Blodtrykksmedisiner Kostråd Diabetes siden

Detaljer

Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes?

Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Sondre Meling, LIS Diabetespoliklinikken SUS Interessekonflikter: Mottatt honorar fra Lilly, Sanofi Aventis, BI og Novartis Glucophage Amaryl Helsedirektoratet

Detaljer

NYE DIABETESMEDIKAMENTER, HVA BØR DEN GENERELLE INDREMEDISINER KUNNE?

NYE DIABETESMEDIKAMENTER, HVA BØR DEN GENERELLE INDREMEDISINER KUNNE? NYE DIABETESMEDIKAMENTER, HVA BØR DEN GENERELLE INDREMEDISINER KUNNE? SONDRE MELING ENDOKRINOLOGISK AVDELING STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS Interessekonflikter: Mottatt honorar fra Lilly, Sanofi Aventis,

Detaljer

Nye blodsukkersenkende

Nye blodsukkersenkende Nye blodsukkersenkende medikamenter Tore Julsrud Berg Endokrinologisk avdeling Oslo Universitetssykehus Insulin GLP-1 agon DPP-4 inhib Type blodsukker senkende behandling type 2-diabetes i Norge 2005 (n=5455)

Detaljer

Hvem skal ikke ha standard behandlingsmål?

Hvem skal ikke ha standard behandlingsmål? Hvem skal ikke ha standard behandlingsmål? John Cooper 21 mars 2014 Disposisjon Litt om blodtrykk og type 2-diabetes Så vidt innom LDL-kolesterol Mest om mål for HbA1c med kasuistikker Oppsummering (Appell)

Detaljer

Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron

Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron Diabetessykepleierens rolle Hormontesting Opplæring i veksthormonbeh. og inj. Diabetiske fotsår. Hovedoppgaven:opplæring

Detaljer

Praktisk Insulinbehandling på Legekontor. Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann

Praktisk Insulinbehandling på Legekontor. Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann Praktisk Insulinbehandling på Legekontor Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann Nasjonale faglige retningslinjer Opplæring i primærhelsetjenesten Pasienten har krav på opplæring Startkurs/LMS

Detaljer

Insulinoppstart. Eva Ergen Haksten, diabetessykepleier, Medpol, Diakonhjemmet Sykehus

Insulinoppstart. Eva Ergen Haksten, diabetessykepleier, Medpol, Diakonhjemmet Sykehus Insulinoppstart Insulinbehandling= en balansegang Til drøfting med pasienten Hvorfor pasienten trenger insulin. Insulinets oppgaver i kroppen. Finnes alternativ? Hva kan forventes av fordeler og ulemper?

Detaljer

Oppdatering på behandlingsmål og medikamentell behandling av type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum i Rogaland 28. okt. 2014

Oppdatering på behandlingsmål og medikamentell behandling av type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum i Rogaland 28. okt. 2014 Oppdatering på behandlingsmål og medikamentell behandling av type 2-diabetes John Cooper Diabetesforum i Rogaland 28. okt. 2014 Dia-reg. fastleger 2013: Komplikasjoner T2DM Type 2-diabetes Antall pasienter

Detaljer

Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Åsne Bakke, Sept 2014

Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Åsne Bakke, Sept 2014 Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Åsne Bakke, Sept 2014 Behandlingsmål a Ønskede målverdier Fysisk aktivitet Minst 30 minutter rask gange eller tilsvarende moderat aktivitet daglig

Detaljer

Nyere antidiabetika. - en farmakologisk gjennomgang. Hyperglykemi. Behandlingsmål ved type 2 diabetes (T2D)

Nyere antidiabetika. - en farmakologisk gjennomgang. Hyperglykemi. Behandlingsmål ved type 2 diabetes (T2D) Nyere antidiabetika - en farmakologisk gjennomgang Behandlingsmål ved type 2 diabetes (T2D) Hanne Fiskvik Fleiner Legemiddelrådgiver, Master i farmasi, PhD. RELIS Midt-Norge, Avd. for klinisk farmakologi,

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter DIABETES MELLITUS TYPE II og eldre pasienter INTRODUKSJON Økning av forekomst DM II siden folk lever lengre og blir mer overvektige Peak prevalence 60-74 år Fra 1995-2004 øket overall prevalence av DM

Detaljer

Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis. Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø

Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis. Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Basert på data fra: ROSA-undersøkelsene (1995 2000-2005) Norsk diabetesregister for voksne (2012)

Detaljer

Diabetesbehandling på sykehjem og ved hjemmebaserte tjenester

Diabetesbehandling på sykehjem og ved hjemmebaserte tjenester Diabetesbehandling på sykehjem og ved hjemmebaserte tjenester Overlege Åsne Bakke/Siri Carlsen Endokrinologisk seksjon SUS Diabetesforum, Oktober 2014 Insulin Produseres i betaceller i bukspygkjertelen

Detaljer

Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes?

Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes? Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes? Nye insuliner Diabetesforum Rogaland 2016 Siri Carlsen NYE INSULINER Hvilke

Detaljer

Nyere antidiabetika. Christine L. Bandlien Lege i spesialisering Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs hospital Spesialist i allmennmedisin

Nyere antidiabetika. Christine L. Bandlien Lege i spesialisering Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs hospital Spesialist i allmennmedisin Nyere antidiabetika Christine L. Bandlien Lege i spesialisering Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs hospital Spesialist i allmennmedisin Hva skal vi se på? - Åtte ulike grupper antidiabetika tre

Detaljer

NSAMs handlingsprogram for diabetes 2005

NSAMs handlingsprogram for diabetes 2005 NSHs konferanse om MAT OG HELSE Oslo 3 mars 2005 NSAMs handlingsprogram for diabetes 2005 Tor Claudi, Rønvik Legesenter, Bodø Fordeling av diabetikere i Norge Personer > 20 år Type 2 (78,8%) 90 000-120

Detaljer

Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon. Maria Radtke Nidaroskongressen 2017

Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon. Maria Radtke Nidaroskongressen 2017 Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon Maria Radtke Nidaroskongressen 2017 Publisert 15. september 2016 senkomplikasjoner = karskader SENkomplikasjon diabetes nefropati

Detaljer

Insulinbehandling av type 2 diabetes

Insulinbehandling av type 2 diabetes Insulinbehandling av type 2 diabetes Når vurderer vi oppstart av insulinbehandling? Starter vi? Starter vi for tidlig? Starter vi for sent? Sender vi pasientene fra oss når vi mener at pasienten bør ha

Detaljer

Diabetes i sykehjem. Emnekurs i sykehjemsmedisin 29/1-13. Siri Carlsen, overlege og spes. endokrinologi

Diabetes i sykehjem. Emnekurs i sykehjemsmedisin 29/1-13. Siri Carlsen, overlege og spes. endokrinologi Diabetes i sykehjem Emnekurs i sykehjemsmedisin 29/1-13 Siri Carlsen, overlege og spes. endokrinologi Insulin Produseres i betaceller i bukspyttkjertelen Eneste hormonet som senker blodsukkeret Karbohydrater

Detaljer

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2016. Kåre I. Birkeland

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2016. Kåre I. Birkeland Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2016 Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med. Universitetet i Oslo Hvorfor

Detaljer

Livsstilsbehandling: bedre enn insulin i

Livsstilsbehandling: bedre enn insulin i Livsstilsbehandling: bedre enn insulin i behandling av type 2 diabetes Grete Roede-kongressen 24.okotber 2009 Anne Marie Aas PhD/ klinisk ernæringsfysiolog Type 2 diabetes Høyt blodsukkernivå pga at insulin

Detaljer

Et forslag til behandlingsretningslinjer ved diabetes type 2 Strategier og evidens. Kåre I. Birkeland Avd.leder,prof.dr.med

Et forslag til behandlingsretningslinjer ved diabetes type 2 Strategier og evidens. Kåre I. Birkeland Avd.leder,prof.dr.med Et forslag til behandlingsretningslinjer ved diabetes type 2 Strategier og evidens Kåre I. Birkeland Avd.leder,prof.dr.med Hvorfor behandle diabetes type 2? 1. For å unngå symptomer og plager av hyperglykemi

Detaljer

Kombinasjonsbehandling ved diabetes type 2. Fastlege Kristian Furuseth

Kombinasjonsbehandling ved diabetes type 2. Fastlege Kristian Furuseth Kombinasjonsbehandling ved diabetes type 2 Fastlege Kristian Furuseth INTERESSEKONFLIKTER: Undervisningsoppdrag for stort sett alle farmasøytiske firmaer innen diabetesområdet Bidrag til kongressdeltakelse

Detaljer

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt?

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Budskap Blodsukkerkontroll er viktig intervensjon ved type 2 Men moderat forebyggende effekt på hjertekarsykdom Annen intervensjon desto viktigere Røykeslutt

Detaljer

Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012. Siri Carlsen

Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012. Siri Carlsen Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012 Siri Carlsen Rolf, f. -57 Gift, 2 voksne barn. Stillesittende arbeid. Type 2 DM fra 2010 BMI 30 Ingen

Detaljer

DWi`edWb[ \W]b_][ h[jd_d]ib_d`[h aehjl[hi`ed :?78;J;I?I#',/* <eh[xo]]_d]" Z_W]deij_aa e] X[^WdZb_d] < KORTVERSJON

DWi`edWb[ \W]b_][ h[jd_d]ib_d`[h aehjl[hi`ed :?78;J;I?I#',/* <eh[xo]]_d] Z_W]deij_aa e] X[^WdZb_d] < KORTVERSJON KORTVERSJON Kortversjon Forekomsten av diabetes er økende. Antallet personer med ukjent diabetes er også foruroligende høyt. Behandlingen har endret seg fra å være sentrert om å senke blodglukosenivået

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

DIABETES. Brukerversjon av nasjonal faglig retningslinje

DIABETES. Brukerversjon av nasjonal faglig retningslinje DIABETES Brukerversjon av nasjonal faglig retningslinje Innhold 4 5 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 Hvordan finne ut om du har diabetes type 2? Behandling av diabetes Kommunikasjon med helsepersonell Levevaner

Detaljer

Insulinpenner Insulinpumpe Injeksjonsteknikk

Insulinpenner Insulinpumpe Injeksjonsteknikk PRAKTISK INSULINBEHANDLING Insulinpenner Insulinpumpe Injeksjonsteknikk INSULINTYPER Type insulin Hurtigvirkende insulinanalog Middels langtidsvirkende insulin (NPH) Blanding av hurtigvirkende insulinanalog

Detaljer

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Type 2 diabetes og insulinbehandling Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Antidiabetisk behandling Flere valg enn noensinne Insulin Metformin Sulfonylurea Glitazon

Detaljer

Praktisk insulinbehandling

Praktisk insulinbehandling Praktisk insulinbehandling Stavanger 30.oktober 2012 Diabetessykepleier Ragnhild Østbø Diabetessykepleier Veronica Lea Innledning Diabetes, type 1 og type 2 Insulinets funksjon Ulike insuliner og virkemåter

Detaljer

Nytt om behandling av type 1 diabetes. Kåre I. Birkeland. Professor/overlege

Nytt om behandling av type 1 diabetes. Kåre I. Birkeland. Professor/overlege Nytt om behandling av type 1 diabetes Kåre I. Birkeland Professor/overlege Nytt om behandling av type 1 diabetes Insuliner Pumper CGM/FGM Tilleggsmedikamenter? Metformin? SGLT2-hemmere? Annet? Ikke bare

Detaljer

Diabetes nye nasjonale retningslinjer Blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes

Diabetes nye nasjonale retningslinjer Blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes Diabetes nye nasjonale retningslinjer Blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med.

Detaljer

Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta?

Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta? Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta? John Cooper Seksjonsoverlege, SUS Medisinsk leder Norsk diabetesregister for voksne Oslo 11.03.16 Mortalitet ved type 2-diabetes Hvor

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER Statisk data data som ikke forandres All data som ikke forandres, er statisk data. De statiske data på årskontrollen

Detaljer

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med. Universitetet i Oslo Hva skal

Detaljer

Får norske pasienter den beste medisinen ved diabetes type 2 - Godkjenning, refusjon, bruk

Får norske pasienter den beste medisinen ved diabetes type 2 - Godkjenning, refusjon, bruk Får norske pasienter den beste medisinen ved diabetes type 2 - Godkjenning, refusjon, bruk 10. oktober 2013 Sigurd Hortemo Overlege, Statens legemiddelverk Interessekonflikter Ansatt i Statens legemiddelverk

Detaljer

God diabetesbehandling betyr alderen noe?

God diabetesbehandling betyr alderen noe? God diabetesbehandling betyr alderen noe? Nasjonalt Diabetessymposium 21. mars 2014 Siri Carlsen, overlege/phd stipendiat Hvem er eldre? Older adults: > 65 år Oldest old: > 85 år Diagnostikk Samme kriterier

Detaljer

DPP4-hemmere og GLP1-analoger revolusjonerende fremskritt eller ulv i fåreklær? Kåre I. Birkeland

DPP4-hemmere og GLP1-analoger revolusjonerende fremskritt eller ulv i fåreklær? Kåre I. Birkeland DPP4-hemmere og GLP1-analoger revolusjonerende fremskritt eller ulv i fåreklær? Kåre I. Birkeland Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Oslo universitetssykehus Institutt for

Detaljer

Diabetesbehandling hos eldre. Tore Julsrud Berg

Diabetesbehandling hos eldre. Tore Julsrud Berg Diabetesbehandling hos eldre Tore Julsrud Berg Diabetes hos eldre 10% av eldre har diagnostisert diabetes ca 2-10% er udiagnostisert Er diabetes hos eldre utypisk? Insulinresistens er ikke ass. med CVD

Detaljer

Legemiddelbruk hos eldre. 19. Oktober 2016 Sigurd Evensen Stipendiat/kst overlege

Legemiddelbruk hos eldre. 19. Oktober 2016 Sigurd Evensen Stipendiat/kst overlege Legemiddelbruk hos eldre 19. Oktober 2016 Sigurd Evensen Stipendiat/kst overlege 1 Kasuistikk En 85 år gammel kvinne innlegges i medisinsk avdeling fra fastlegen. Hun har vært økende slapp den siste tiden,

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Et bedre liv med diabetes

Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2012 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

Et bedre liv med diabetes

Et bedre liv med diabetes Til Allmennlege NN Årsrapport 2017 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene

Detaljer

DIABETES FOR KARDIOLOGER

DIABETES FOR KARDIOLOGER DIABETES FOR KARDIOLOGER Dag Paulsen, Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Behandling av diabetes type 2 har forandret seg i løpet av de siste årene. I 2014 var det registrert 48 legemidler

Detaljer

Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering

Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Fagseminar Diabetesforum 26.april 2017 Diabetes

Detaljer

Diabetes hos eldre SONDRE MELING, LEGE, ENDOKRINOLOGISK SEKSJON, SUS

Diabetes hos eldre SONDRE MELING, LEGE, ENDOKRINOLOGISK SEKSJON, SUS Diabetes hos eldre + SONDRE MELING, LEGE, ENDOKRINOLOGISK SEKSJON, SUS Disposisjon Del 1 Hovedtyper diabetes Symptomer og diagnose Mål for behandling Behandling og oppfølging Del 2 Komplikasjoner og andre

Detaljer

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Blodsukkersenkende legemidler Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Hvorfor skal apotekansatte kunne noe om legemidler? Hvordan overføre kunnskap til Hvordan finne ut om kunden opplever

Detaljer

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken.

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Definisjon Diabetes Mellitus. Dia - Renne Betes gjennom. Mellitus - Søtt som honning. Pasientrettighetsloven

Detaljer

Kort beskrivelse/mål: Oppdatering om nye retningslinjer vedr. svangerskapsdiabetes.

Kort beskrivelse/mål: Oppdatering om nye retningslinjer vedr. svangerskapsdiabetes. 1110-1200 SVANGERSKAPSDIABETES Kort beskrivelse/mål: Oppdatering om nye retningslinjer vedr. svangerskapsdiabetes. Hva skal henvises, og hva skal håndteres i allmennpraksis. Foredragsholder: Trine Finnes,

Detaljer

Inkretinbasert behandling ved type 2 diabetes. Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Inkretinbasert behandling ved type 2 diabetes. Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Inkretinbasert behandling ved type 2 diabetes Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Inkretinbasert behandling av T2DM Hva er inkretineffekten? Hvordan kan den utnyttes ved behandling

Detaljer

Årsrapport 2010. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2010. Et bedre liv med diabetes Til NN Årsrapport 2010 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 3-4 % av den norske befolkningen, og forekomsten er økende, særlig av diabetes type 2. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene

Detaljer

Diabetes nefropati, del 1. Trond Jenssen Oslo Universitetssykehus UiT Norges Arktiske Universitet

Diabetes nefropati, del 1. Trond Jenssen Oslo Universitetssykehus UiT Norges Arktiske Universitet Diabetes nefropati, del 1 Trond Jenssen Oslo Universitetssykehus UiT Norges Arktiske Universitet Interessekonflikter Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, Eli Lilly, BMS, Boehringer Ingelheim, NovoNordisk,

Detaljer

Behandling av type 2 diabetes. Dag Hofsø Overlege, PhD

Behandling av type 2 diabetes. Dag Hofsø Overlege, PhD Behandling av type 2 diabetes Dag Hofsø Overlege, PhD Diagnostiske kriterier for type 2 diabetes HbA1c 6,5 %, eller Fastende glukose 7,0 mmol/l, eller Glukose 11,1 mmol/l to timer etter en oral glukosetoleransetest,

Detaljer

Oversigt Hvordan optimalisere diabetesbehandlingen? Fokus på glykemisk profil. Drug adherence rates in chronic conditions

Oversigt Hvordan optimalisere diabetesbehandlingen? Fokus på glykemisk profil. Drug adherence rates in chronic conditions Hvordan optimalisere diabetesbehandlingen? Fokus på glykemisk profil Oversigt Hvorfor er individuell målsetting viktig? Hvilke faktorer bør jeg overveie? Oversikt over blodsukkersenkende virkemidler Valg

Detaljer

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes Svangerskapsdiabetes Legekonferansen i Agder 2017 Lege Benedicte Severinsen Medisinsk avdeling SSHF Kristiansand Hvorfor er mors metabolisme i svangerskapet viktig? - Spontanabort - Dødfødsel - Føtale

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER Veilederen følger ISPAD`s (International Society for Pediatric and Adolescents Diabetes) kliniske retningslinjer

Detaljer

Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes

Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes 1 Oppsummering Formål: Å vurdere insulin glulisine (Apidra) for pliktmessig refusjon etter forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk Årsrapport 2011 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2012 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2014 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Diabetes type 2 hos eldre Behandlingsmål/intensitet Hva med nyere medikamenter?

Diabetes type 2 hos eldre Behandlingsmål/intensitet Hva med nyere medikamenter? Diabetes type 2 hos eldre Behandlingsmål/intensitet Hva med nyere medikamenter? Overlege Audhild Egeland Torp Geriatrisk seksjon, Sørlandet sykehus Arendal Diabetes type 2 Prevalens: 10% av personer >

Detaljer

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

En tur gjennom medikamentjungelen

En tur gjennom medikamentjungelen Solstrandkurset 2018 Eirik Søfteland, Haukeland Universitetssykehus Behandlingsmål ved type 2-diabetes Blodtrykk 135/85 mmhg Igangsetting av behandling ved blodtrykk >140/90 mmhg LDL-C En tur gjennom medikamentjungelen

Detaljer

Beste livsstilsråd ved diabetes og overvekt

Beste livsstilsråd ved diabetes og overvekt Beste livsstilsråd ved diabetes og overvekt Dag Hofsø Seksjonsleder, Overlege, PhD Endokrinologisk seksjon og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst Viktigste risikofaktorene for type 2 diabetes

Detaljer

Diabetesbehandling i Norge NSAM 2005. Tor Claudi Rønvik Legesenter Bodø / SHdir

Diabetesbehandling i Norge NSAM 2005. Tor Claudi Rønvik Legesenter Bodø / SHdir Diabetesbehandling i Norge NSAM 2005 Tor Claudi Rønvik Legesenter Bodø / SHdir Fordeling av diabetikere i Norge Personer > 20 år Type 2 (78,8%) 90 000-120 000 har kjent diabetes, nesten like mange kan

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2016 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen. Registeret vil også være viktig

Detaljer

Barkode/Navnelapp / / / / ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL. Diabetes. Familie anamnese.

Barkode/Navnelapp / / / / ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL. Diabetes. Familie anamnese. BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL Pasientnummer Behandlende sykehus Barkode/Navnelapp Årskontroll dato Kjønn: Mann Kvinne Diabetes Type 1 Type 2 Mody type Annen type Hvis MODY spesifiser nr. Diagnose

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk NN Årsrapport 2017 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon. Maria Radtke Nidaroskongressen 2015

Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon. Maria Radtke Nidaroskongressen 2015 Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon Maria Radtke Nidaroskongressen 2015 senkomplikasjoner = karskader definisjon persistent albuminuri > 300 mg/24 h eller u-albumin/kreatinin

Detaljer

Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi. Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi. Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Bakgrunn Dyslipidemi er en etablert risikofaktor for utvikling av kardiovaskulær sykdom Adderer/potensierer

Detaljer

DIABETES HOS ELDRE. Tore Julsrud Berg

DIABETES HOS ELDRE. Tore Julsrud Berg DIABETES HOS ELDRE Tore Julsrud Berg Diabetes hos eldre Halvparten av diabetespas. i Norge > 65 år 10% av eldre har diagnostisert diabetes ca 2-5% er udiagnostisert, færre udiagnostiserte 36 791 brukere

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Oversigt. Et veld av faktorer forklarer dette. Perspektiv Hvordan optimalisere diabetesbehandlingen? Fokus på glykemisk profil

Oversigt. Et veld av faktorer forklarer dette. Perspektiv Hvordan optimalisere diabetesbehandlingen? Fokus på glykemisk profil Oversigt Hvordan optimalisere diabetesbehandlingen? Fokus på glykemisk profil Hvorfor er individuell målsetting viktig? Hvilke faktorer bør jeg overveie? Oversikt over blodsukkersenkende virkemidler Valg

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2015 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Utredning og behandling av diabetes type 2

Utredning og behandling av diabetes type 2 The Diabetes Epidemic: Global Projections, 2010 2030 Utredning og behandling av type 2 Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø IDF. Diabetes Atlas 5 th Ed. 2011 Bruk av blodsukkersenkende

Detaljer

Diabetes mellitus. Emnekurs i endokrinologi for allmennpraktikere om diagnostikk, retningslinjer for behandling, medikamenter mm

Diabetes mellitus. Emnekurs i endokrinologi for allmennpraktikere om diagnostikk, retningslinjer for behandling, medikamenter mm Diabetes mellitus om diagnostikk, retningslinjer for behandling, medikamenter mm Emnekurs i endokrinologi for allmennpraktikere 2018 Marianne Metander Endokrinolog, SIHF, Hamar Disposisjon Vem bør utredes?

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje: Forebygging av hjerteog. Steinar Madsen Statens legemiddelverk og Helse Sør-Øst. Faggruppen

Nasjonal faglig retningslinje: Forebygging av hjerteog. Steinar Madsen Statens legemiddelverk og Helse Sør-Øst. Faggruppen Nasjonal faglig retningslinje: Forebygging av hjerteog karsykdom Steinar Madsen Statens legemiddelverk og Helse Sør-Øst Faggruppen Tor Ole Klemsdal Bjørn Gjelsvik Inger Elling Sirin Johansen Sverre E.

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Praktisk blodsukkermåling Hvorfor måle blodsukker? Nødvendig for alle som har diabetes Når det er vanskelig å nå behandlingsmålene

Detaljer

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus - Kristiansand. Data innsamlet i 2014

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus - Kristiansand. Data innsamlet i 2014 Medisinsk ansvarlig lege: Jorunn Ulriksen Ansvarlig diabetessykepleier: Ragnhild S. Pedersen / Åslaug Fjeld Halle mottatte årskontroller: 134 av 136 mulige. 99 % deltagelse. 08.06.2015 Noen resultater

Detaljer

Refusjonsrapport saksagliptin (Onglyza) til behandling av diabetes mellitus type 2

Refusjonsrapport saksagliptin (Onglyza) til behandling av diabetes mellitus type 2 Refusjonsrapport saksagliptin (Onglyza) til behandling av diabetes mellitus type 2 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for saksagliptin (Onglyza) etter forskrift av 28. juni 2007

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Organisering og drift Daglige drift lagt til Noklus (lokalisert på HDS) Registeret finansieres i sin

Detaljer

Forebygging av hjerteog karsykdom

Forebygging av hjerteog karsykdom Nasjonal faglig retningslinje: Forebygging av hjerteog karsykdom Steinar Madsen Statens legemiddelverk Faggruppen Tor Ole Klemsdal Bjørn Gjelsvik Inger Elling Sirin Johansen Sverre E. Kjeldsen Øivind Kristensen

Detaljer

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. Data innsamlet i 2014

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. Data innsamlet i 2014 Medisinsk ansvarlig lege: Oliver Scheck Ansvarlig diabetessykepleier: Hilde Moen mottatte årskontroller: 64 av 64 mulige. 100 % deltagelse Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for

Detaljer