Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege"

Transkript

1 Førerkort og diabetes Emnekurs diabetes, september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

2 «Diabetes-syk mann (21) tiltalt for bildrap» Dagbladet, 12.nov 2010 «En hvit varebil kolliderte med flere biler og skapte kaos på E 39.» «Følelsen av å ha sett ham rett i ansiktet noen minutter før han krasjer, er en ekkel følelse. Han så helt rolig ut, som en vanlig mann på vei hjem fra jobb. Det virket som det han gjorde var helt naturlig.» Stavanger Aftenblad, 3. feb 2013

3 Førerkort og diabetes Det er ingen menneskerett å kjøre bil «Tar De førerkortet fra en gjennomsnittsdiabetiker tar De lykken fra ham/henne med det samme» Svært fritt etter «Vildanden», Ibsen

4 Hva er risikoen? T1DM, T2DM og nondiabetiske ektefeller retrospektiv, kjøreuhell siste 2 år Type 1: 19 % (signifikant økt risiko) Type 2: 12 % Ektefelle: 8 % Type 2: ingen forskjell med/uten insulin Type 1 m/uhell: villige til å kjøre med lavere blodsukker, sjeldnere egenmåling før kjøring Diabetes Care 26; , 2003

5 Hva er risikoen? Metanalyse av 15 studier: 12-19% øke i risiko generelt Diabetes and Commercial Motor Vehicle Safety June 2011 Norsk registerstudie: Standard insidensrate 1,4 ved insulinbehandling Flest uhell type 1 DM år Skurtveit, Diabetic Med 2009 Apr;26(4):404-8

6 Hva er risikoen? Risikofaktorer Nylig episode med alvorlig hypoglykemi Dårlig håndtering av hypoglykemi Kjørelengde

7 Kjøring og hypoglykemi Type 1 DM i kjøresimulator, indusert hypoglykemi: < 2.8 mmol/l Kjøreegenskaper betrakelig redusert ved alle grader av hypoglykemi Sjåførene var klar over dette, korrigerende tiltak likevel ikke iverksatt før blodsukker < 2,8 mmol/l Diabetes Care 23: , 2000

8 Kjøring og hypoglykemi 452 sjåfører med T1DM fulgt i ett år: 41 % rapporterte episode med mild hypoglykemi under kjøring 5 % rapporter episode med alvorlig hypoglykemi under kjøring Diabetes Care 2009; 32: Underrapportering!!

9 Faktorer som kan påvirke kjøreevnen Hyperglykemi Hypoglykemi Senkomplikasjoner Nevropati, retinopati

10 Diabetes og førerkort Kostregulert diabetes: ingen begrensninger For alle førerkortklasser kreves attest (NA-0202) og tilleggsattest (NA-0202b) fra fastlege eller spesialist i indremedisin, dersom søkeren har diabetes og bruker blodsukkersenkende medikamenter Primærlege dersom denne behandler og kontrollerer sykdommen Fra indremedisiner når dette er nødvendig «anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser»

11 Førerkortklasser

12 Klasse A (motorsykkel), B (bil/varebil), M (moped/mopedbil), S (beltemotorsykkel) og T (traktor) Attest utstedes dersom pas. er velregulert og uten symptomer av betydning for kjøreevnen siste 2 år 5 års varighet Følge råd/kontroller/medikasjon, alltid ha med sukker

13 Pasienten har hovedansvar! Ansvarliggjør pasienter på behandling som innebærer risiko for hypoglykemi Etter hypoglykemi: Ikke start kjøring før blodsukkeret er under sikker kontroll

14 Praktisk håndtering Klasse A, B, M, S, T Når medikamentell behandling startes: Attest NA 0202 og NA 0202b fylles ut, pas. oppsøker trafikktilsynet (max) 5 års varighet Oppstart insulin/su: muntlig kjøreforbud til effekt av behandling ifht føling er avklart Individuelt tilpasset lengde

15 Klasse A, B, M, S, T I utgangspunktet ingen spesielle krav i førerkortforskriftene Ved gjentatte alvorlige følinger eller følinger som har medført fare i trafikken: vedlegg 1 2 nr. 3 trer i kraft: Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder. Meldes fylkeslegen, krever dispensasjon

16 Praktisk håndtering Klasse A, B, M, S, T Unawareness: Vurder om kun advarsel mot kjøring, eller melding til fylkeslegen Hypoglykemi som har forårsaket kjøreuhell: Lege har meldeplikt: Skriftlig kjøreforbud med kopi til fylkesmannen Pas. leverer førerkort til Politiet Evt erklæring om dispensasjon når og dersom forholdene tilsier det

17 Meldeplikt? 24 år gammel kvinne, to mindreårige barn, type 1-diabetes i 15 år, ingen komplikasjoner. HbA1c 7,4 % Langsomtvirkende insulinanalog morgen og hurtigvirkende analog til måltidene Førerkort klasse B Ingen problemer med å erkjenne hypoglykemier på dagtid Hun forteller om gjentatte nattlige hypoglykemier som hun ikke registrer selv Brev til Fylkesmannen?

18 «Selv om forskriftens begrep er vidtfavnende, vil ikke ethvert bevissthetstap uten videre omfattes. Anfallet må i så fall være helt klart irrelevant i trafikksammenheng eller ikke innebære nevneverdig risiko for gjentakelse. Det må anvendes klinisk skjønn»

19 Dispensasjon Pas. søker, lege utsteder erklæring Liberal dispensasjonspraksis Dersom grunnen til hypoglykemien er klarlagt og eliminert, f.eks ved endret kontroll/beh.opplegg og dette har vist seg effektiv, kan disp. innvilges

20 Dispensasjon Ditt barn Din pasient

21 Klasse C og C(1): Forskriftsendringer fra 1. august 2011 Ved ukomplisert diabetes mellitus er det ikke lenger nødvendig med dispensasjon. Krav: a) Det må ikke ha vært alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) de siste 12 måneder b) føreren må være fullt oppmerksom på utviklingen av hypoglykemi c) føreren må regelmessig kontrollere blodsukkeret minst 2 ganger daglig i forbindelse med kjøring d) føreren må kunne redegjøre for farene ved hypoglykemi e) det må ikke være tegn på alvorlige komplikasjoner til sykdommen. Gyldighetstid 3 år «Dersom vilkårene er oppfylt, kan du henvende deg direkte til en trafikkstasjon og fremlegge legeattest NA 0202 og tilleggsattest for diabetikere NA 0202b»

22 Klasse C1 og C Dersom ett eller flere krav ikke er oppfylt: dispensasjonssøknad Liberal dispenasasjonspraksis for C1 til privat bruk Streng ved C og yrkeskjøring

23 Klasse D1 (minibuss), D (buss) og kjøreseddel Helsekrav ikke oppfylt Nyoppstått diabetes, har klassen: Melding til fylkeslegen SM/alternative arbeidsoppg. til evt disp innvilget

24 Dispensasjon D1/D/kjøreseddel ved Restriktiv praksis T1DM Innvilges ikke til førstegangsutstedelse «Tap av allerede etablert erverv» vektlegges Svært strengt for yrkessjåfører (rutebuss, langtransport) Mer liberalt for drosjesjåfører og D1 (minibuss) til privat bruk ved særlig behov Ekstremt strengt for føring av utrykningsfartøy Krav: velregulert med intakte følingssymptomer

25 Type 1 DM, klasse D, D1 Hypoglykemi som har gitt kjøreuhell taler sterkt i mot dispensasjon for D, D1 og kjøreseddel Dårlig diabeteskontroll, dårlig sykdomsinnsikt, manglende vilje til å utføre blodsukkermålinger eller gjennomføre behandlingen, redusert evne til å merke hypoglykemier, eller gjentatte, alvorlige slike, er uforenlig med dispensasjon, selv ved sterkt yrkesmessig behov.

26 Dispensasjon D1/D/kjøreseddel ved T2DM Tablett/GLP1 kan få dispensasjon til førstegangs utstedelse dersom legen attesterer lav hypoglykemirisiko Insulin: Kan få dispensasjon til førstegangs utstedelse for kjøreseddel for drosje, strengere (men ikke umulig) for klasse D og kjøreseddel buss Fornyelse for D og kjøreseddel ved tungtveiende behov stort sett greit dersom attestert lav hypoglykemirisiko

27 Diabetes og arbeid off shore

28 Type 2 DM Helsemessig skikket med mindre organkomplikasjon eller særskilt risiko for hypoglykemi knyttet til behandlingen SU intet hinder med mindre flere alvorlige følingsepisoder Insulin: Ved førstegangsutstedelse av helseerklæring skal spesialisterklæring innhentes og risiko for hypoglykemi skal vurderes særskilt. Over tid vil egenproduksjonen av insulin kunne forsvinne og risikoen for hypoglykemi øke. Ved manglende insulinproduksjon eller hvis organkomplikasjoner oppstår, må personen kjennes uskikket.

29 Type 1 DM I utgangspunktet ikke forenelig med arbeid off shore Det kan søkes dispensasjon for sporadisk arbeid (4-6 dager, et visst antall turer per år) Per i dag 62 personer Mulig å søke dispensasjon for arbeid i full rotasjon Per i dag 14 personer Kun dagskift, kun en plattform, tilrettelagt arbeid Hovedregel: avslag! Tall fra Morten Hellang, Fylkeslegen i Rogaland

30 10 punkter som må besvares i legeerklæringen Erklæring fra spesialist i indremedisin må innhentes Omfanget av eventuelle vaskulære senkomplikasjoner (retinopati, nefropati eller nevropati) skal være dokumentert og vurdert. Det skal ikke foreligge kjent koronarsykdom Personen skal ikke ha vært innlagt med ketoacidose siste år (bortsett fra ved sykdomsdebut). Personen skal ikke ha hatt alvorlige hypoglykemier (insulinsjokk = avhengig av andres hjelp) eller innleggelser i sykehus på grunn av hypoglykemi. Personen skal ha god sykdomsinnsikt. Personen må ha hatt god kontroll av sin diabetes i de 6 foregående månedene og HbA1c < 9%. Personen må selv kunne håndtere sin insulinbehandling og måle blodsukker regelmessig.

31 Samarbeid fastlege/spesialist Spesialist fyller ut erklæring på forespørsel Pas inne til time, med mindre rutinekontroll nettopp er utført Spesialisterklæring sendes til fastlege, som er ansvarlig for de øvrige opplysningene i legeerklæringen

32 Takk for oppmerksomheten! ningslinjer-for-fylkesmennene-ved-behandling-avforerkortsaker-/sider/default.aspx

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Førerkortvurderinger Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Oversikt Eldre og bilkjøring Legeattest > 70 år Legens meldeplikt Demens og førerkort Aktuelle tester Kjøreferdigheter/komparentintervju Praktisk kjørevurdering

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM EN ANALYSE AV HVORDAN PEDAGOGISK KUNNSKAP KAN BIDRA TIL BEDRE OPPLÆRING KIRSTI JENSSEN Veileder Velibor Bobo Kovac Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg.

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg. Diabetesforbundet / start Vi hjelper deg «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, tar den kontroll over meg.» «Hvilke rettigheter har jeg?» Velkommen i familien på godt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Type 2 diabetes og insulinbehandling Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Antidiabetisk behandling Flere valg enn noensinne Insulin Metformin Sulfonylurea Glitazon

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn.

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn. Skole/barnehage Nær halvparten av foreldrene til barn med diabetes mener skolen er lite forberedt på å ta imot barn med diabetes, og like mange er misfornøyd med måten barna deres blir ivaretatt av skolen

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer