Diabetesbehandling på sykehjem og ved hjemmebaserte tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diabetesbehandling på sykehjem og ved hjemmebaserte tjenester"

Transkript

1 Diabetesbehandling på sykehjem og ved hjemmebaserte tjenester Overlege Åsne Bakke/Siri Carlsen Endokrinologisk seksjon SUS Diabetesforum, Oktober 2014

2 Insulin Produseres i betaceller i bukspygkjertelen Eneste hormonet som senker blodsukkeret Karbohydrater i kosten brytes ned Jl glukose, som omdannes Jl energi i cellene Insulin må Jl for å få glukose ut av blodet og inn i cellene

3 Type 1 vs type 2 diabetes Type 1 DM Autoimmun sykdom AbsoluG insulinmangel InsulinJlførsel obligat! Type 2 DM SammensaG gruppe Insulinresistens Redusert insulinsekresjon Det store flertallet sykehjemspasienter med diabetes har type 2

4 HbA1c = langjdsblodsukker Reflekterer gjennomsnittlig blodsukker i løpet av de siste 2-3 måneder HbA1c Gjennomsnittlig blodsukker mmol/l Referanse: Ragnar Hanås

5 DiagnosJkk Samme kriterier hos eldre: HbA1c > 6,5 Fastende bl.s. > 7 (målt ved 2 ulike anledninger) Ikke fastende bl.s. > 11

6 Forekomst av diabetes i Norge ca (reseptregister data 2013) ; Forekomst kjent diabetes; menn 5%, kvinner 4% 2011: Både DMI og DMII øker!

7 Behandling av diabetikere i Norge 17 % 15 % 8 % Udiagnostisert Kostbehandlet Tabletter Insulin/Type 2 Insulin/Type 1 30 % 30 %

8 Hver 5. person over 80 år har diabetes Ostgren, FEND 2011 (svenske data. DM1+DM2)

9 Prevalens/incidens relatert Jl alder Forekomst av diabetes Antall nye >lfeller Kilde: CDC tall for 2011

10 Prevalens i sykehjem LangJdsbeboere sykehjem, alder > 65 år: 23 % av kvinner, 26 % av menn med diabetes DiabeJkerne var yngre, med større risiko for behov for innleggelse i sykehus, og økt risiko for liggesår Lavere prosenteandel ved høyere alder «naturlig seleksjon» Resnick et al, Diabetes Care 2004

11 Diabetes hos eldre Aldersgruppen > 75 år har høyeste forekomst av komplikasjoner Amputasjon, hjerteinfarkt, synstap og terminal nyresvikt Dobbel risiko for innleggelse pga hypoglykemi

12 DiabeJske komplikasjoner

13 God behandling forebygger komplikasjoner

14 Relative mortality and glycated haemoglobin (HbA1c) levels in type 2 diabetes in a large United Kingdom general practice observational study.58 Note the narrow protective band of HbA1c values with use of oral antiglycaemic agents (left) and insulin (right). Currie et al, Lancet 2010

15 Behandlingsmål a Ønskede målverdier Fysisk aktivitet Minst 30 minutter rask gange eller tilsvarende moderat aktivitet daglig Røyking 0 Vekt Minst 5-10 % vekttap ved overvekt/fedme HbA1c 7,0 % Symptomfrihet i hverdagen P-glukose fastende 4-6 mmol/l P-glukose ikke-fastende 4-10 mmol/l Blodtrykk S-LDL-kolesterol < 135/80 mmhg b 2,5 (1,8) mmol/l c a Behandlingsmål er ikke alljd synonymt med intervensjonsgrenser b Evt. lavere blodtrykksmål eger individuell vurdering, særlig hos pasienter med type 1- diabetes og mikroalbuminuri / albuminuri. c ved høye utgangsverdier hvor man ikke når behandlingsmålet bør man Jlstrebe en reduksjon på %.

16

17 Behandlingsmål Behandling må i svært stor grad Jlpasses den enkelte Forventet levejd Komorbiditet Eksisterende komplikasjoner Eget ønske Det vil være forskjell på beboere på korjds- / rehab. avd., og beboere i langjdsavd.

18 Behandlingsmål Symptomfrihet i hverdagen Unngå symptomer på hyperglykemi økt tørste og vannlatning, vekgap, treghet, depresjon, forvirring, falltendens, nedsag syn, urininkonjnens, gjentage soppinfeksjoner og hudutsleg Inntreffer når blodsukker > 12(- 14) mmol/l Unngå hypoglykemi

19 Hypoglykemi/føling Hypoglykemi: lavt blodsukker Føling: symptomer på lavt blodsukker

20 Hvor hurjg virker forskjellig følingsmat? min. 1-1,5 time Druesukker Druesukkertabletter Honning, sukkerbiter Brus, juice Melk Iskrem Sjokolade Grovt brød/knekkebrød

21 Behandlingsmål Blodsukker stort seg < på dagjd og < 8 fastende Kortere episoder med høyere blodsukkerverdier dagjd kan aksepteres HbA1c < 8-9 Det tar i snig 8 år før effekt av strammere kontroll Individualiser: dersom forventet levejd > 5 år, vurder strengere behandlingsmål

22 IDF 2012 Individualisert behandling Kategori 1 Funksjonelt uavhengig HbA1c 7,0-7,5 %, BT < 140/90 Kategori 2 Funksjonelt avhengig HbA1c 7,0-8,0%, BT 140/90 Skrøpelig (HbA1c < 8,5%, BT 150/90) Dement (HbA1c < 8,5%, BT 150/90) Kategori 3 Ved livets slug < 1 år forventet levejd

23 Behandlingsmål for beboere med langjdsplass HbA1c < 8,5 Fastende blodsukker 6-10 Postprandielt blodsukker 7-12 BT < 150/90 KonsensusuGalelse fra ADA 2012

24 Anna, 84 år Type 2 DM i 15 år, insulinbehandling Alzheimers demens, siste 2 år på sykehjem Angstplager, særlig nagesjd UndervekJg (BMI 17) HbA1c 6,3 % Ikke fastende blodsukker 5-7 mmol/l GFR 33 Medikamenter: Meqormin 500 mg x 2, NovoMix betablokker, spironolakton, Jazid diurejkum, Sobril 10 mg x 3, Valium 5 mg, Heminevrin 300 mg

25 Behandling Kost (LivssJl) Medikasjon

26 Kost Bruk fornus! Livskvalitet vs blodsukker

27 Aktuelle perorale medikamenter Meqormin Sulfonylurea DPP4 hemmere

28 Meqormin Meqormin, Glucophage Førstevalg i alle behandligsalgoritmer For pas < 65 år Senker HbA1c med 1,5-2% Sjelden assosiert med føling Maxdose 1 g x 3 unngå så høy dose hos eldre! Vær obs på GI- ubehag hos pas. med dårlig apejg Vit B 12 mangel obs. årlig kontroll /Å.B

29 Meqormin Obs: nyrefunksjon!! Laktacidose Kontraindisert ved GFR < 40 Dosereduksjon ved GFR Er kreajninverdi/gfr reell?? UGrykk for muskelmasse Lav terskel for nulling av medikament ved dehydrering Særlig obs ved kombinasjonsbehandling ACE hemmer/at2 blokker

30 Sulfonylurea Amaryl, Mindiab, Glimepirid Eldste medikament Senker HbA1c med 1,5-2% Kontraindisert ved GFR < 30 Unngå maxdose (6 mg) Obs: langvarig hypoglykemi! Lav terskel for nulling ved redusert majnntak /Å.B

31 DPP4- hemmer Januvia, Galvus, Onglyza, Trajenta Senker HbA1c med 0,8-1% Svært godt tolerert Ikke assosiert med føling Kan brukes ved lav GFR Trajenta kan brukes ved terminal nyresvikt NyG ikke fullgod oversikt over mulige bivirkninger Dyrere

32 TableGbehandling Enkelt Lite behov for blodsukkermålinger ved behandling med meqormin/dpp4 hemmere Obs redusert majnntak Obs kontraindikasjon KreaJnin!

33 Insulinbehandling Langsomtvirkende insulin Insulatard, Humulin Levemir Lantus HurJgvirkende insulin NovoRapid, Humalog, Apidra (Actrapid) Blandingsinsulin NovoMix 30, Humalog Mix25

34 Insulinprofiler 0 t 24 t Birkeland K: Tidsskr Nor Lægeforen nr. 6, 2006.

35 Insulinbehandling For hvem? Type 1 diabejkere Type 2 diabejkere i etablert insulinbehandling ved innleggelse Type 2 diabejkere med behandlingstrengende hyperglykemi og lever- /nyresvikt som gjør tableger kontraindisert TableGregulerte type 2 ere med interkurrente Jlstander som påvirker blodsukkernivå

36 Insulinbehandling Langsomtvirkende x 1-2 Insulatard er vanligst Insulatard kveld + meqormin ved overvekt, startdose f.eks. 10 IE, evt høyere ved høye fastende verdier Insulatard x 2 ved slanke pas., startdose Mål blodsukker fast morgen og kveld Blandingsinsulin x 1-2 Til frokost og middag, evt kvelds Mål blodsukker fast morgen og kveld, lav terskel for måling før lunsj/kvelds MulJinjeksjon (langsomtvirkende + måljdsinsulin) MålJdsdoser: avhenger av KH- innhold i mat På sykehjem: faste måljdsdoser Fast blodsukkermåling før mat og ved leggejd (?)

37 Mål: Mål for blodsukker under insulinbehandling Fastende blodsukker 6- (10) Postprandielt blodsukker 7-12 /Å.B

38 Justering av langsomtvirkende insulin

39 TIPS Unngå sliding scale 2/4/6 E ved blodsukker > 10/15/20 Tilstreb reg dose basalinsulin og evt måljdsdoser

40 Ved svingende blodsukker Sjekk for infiltrat RikJg injeksjonsteknikk? Unngå intramuskulær injeksjon Sjekk nålelengden!

41 Ved svingende blodsukker Kartlegg KH inntak utenom måljd Korrekte doser? Mål før og 2 Jmer eger mat Vurder å byge Insulatard med Lantus eller Levemir

42 Diabetes og infeksjoner Type 1: insulinbehov øker ved infeksjon 25% per grad temperatur > 37,5 Type 2: dårlig næringsinntak gir ose lavere blodsukker

43 Hypoglykemi hos de eldste Aktuelt ved behandling med insulin eller SU Alder påvirker evnen Jl motregulering Vanskeligere å kjenne føling Matyka et al, Diabetes Care 2007 Følingssymptomene trenger ikke være typiske! Økt forvirring, svakhet, svimmelhet, økt falltendens: tenk blodsukker! Ha lav terskel for blodsukkermåling ved endret pasient

44 KasuisJkk Anne 84 år DM2 i 15 år, insulinbehandlet Alzheimer demens siste 4 år Sykehjem siste 2 år Progressiv demens med angst, spesielt nag Beroligende, anjpsykojsk medisin Ostgren, FEND 2011)

45 KasuisJkk Anne 84 år Tynn, BMI 17, trøg, rullestol BT 110/60 HbA1c 6,1 % GFR 33 Ikke fastende blodsukker 5-7

46 KasuisJkk Anne 84 år GFR 33, HbA1c 6, 1 Medisiner Betablokker Spirinolakton Thiazid Heminevrin 300 mg Valium 5 mg Sobril 10 mg x 3 NovoMix E Meqormin 500 mg x 2 Tiltak? Ostgren, FEND 2011

47 KasuisJkk Anna 84 år Falt ut av sengen Humerusfraktur Blodsukker 1,9 mmol/l kl All diabetesmedisin ble seponert All anjpsykojsk medisin og beroligende medisin ble seponert Mindre trøg, mindre tegn Jl angst EGer 3 mnd HbA1c 6,9% Ostgren, FEND 2011

48 Seponering av behandling Svensk studie, 98 pas. i sykehjem Type 2 DM behandlet med anjdiabejka og insulin HbA1c < 7 Glukoseprofil (72 Jmer) 69% med minst en hypoglykemi 100% med hypoglykemi ved kombinasjonsbehandling anjdiabejka og insulin Intervensjon: behandling sep Lavere mortalitet i intervensjonsgruppe 5 vs 14 % HbA1c akseptabel hos nær alle Sjøgren, Diabetes Res Clin Pract 2008

49 Hva med komplikasjoner? FortsaG vikjg å unngå senkomplikasjoner som kan innebære stor grad av funksjonstap/tap av livskvalitet Særlig om forventet levealder > 2 år Hjerneslag, hjerteinfarkt, terminal nyresvikt, blindhet, gangren

50 Fotproblemer Vanlig i sykehjem, enda vanligere hos diabejkere Daglig stell og observasjon! Særlig fokus på forebygging av sår, Jdlig behandling av sår Revaskulariserende behandling kan være aktuelt Radiologisk prosedyre (blokking) Vurder lig strammere blodsukkerkontroll ved problem med infeksjon og dårlig Jlheling

51 ReJnopaJ Undersøkelse av øyenbunn hvert 3.år hos utvalgte Større fokus på blodsukkerkontroll ved kjent, alvorlig rejnopaj Synstap gir betydelig reduksjon i livskvalitet

52 StaJnbehandling Øvrige risikofaktorer hos diabejkere Lav terskel for seponering konjnueres dersom forventet levejd > 1-2 år BT 150/90(?) Obs ortostajsme ASA: obs GI blødning

53 Geriatrisk momenter for sykepleievurdering De geriatriske gigantene for sykepleievurdering (frig eger / Jlpasset eger Olenek mfl 2003: M Kirkevold, Kartlegging i: M. Kirkevold mfl.. Geriatrisk sykepleie. God omsorg 2l den gamle pasienten. Gyldendal, 2014, 2. utgave 53

54 Takk for oppmerksomheten!

God diabetesbehandling betyr alderen noe?

God diabetesbehandling betyr alderen noe? God diabetesbehandling betyr alderen noe? Nasjonalt Diabetessymposium 21. mars 2014 Siri Carlsen, overlege/phd stipendiat Hvem er eldre? Older adults: > 65 år Oldest old: > 85 år Diagnostikk Samme kriterier

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING Wai Joe Chan / Zahir Hussain Shah Kull H-00 2005 1 Innhold Forord... 3 Diabetes mellitus... 4 Prevalens av diabetes mellitus i Norge... 6 Mangelfull

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 17-04-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 17-04-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Linagliptin (Trajenta) til behandling av diabetes mellitus type 2. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 17-04-2012 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling.

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Brukerversjonen av Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Utgitt av: Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, høsten 2010. Bestillingsnummer: IS-1689 Heftet

Detaljer

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Type 2 diabetes og insulinbehandling Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Antidiabetisk behandling Flere valg enn noensinne Insulin Metformin Sulfonylurea Glitazon

Detaljer

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008 Blodukkermåling Mona Torsteinsen Diabetessykepleier Diabetesforum 2008 Hva er blodsukker? Betegnelse for mengde glukose i blodet Hos ikke-diabetikere ligger blodsukker mellom 3 og 7 Blodsukkerverdier Her

Detaljer

Klinisk ernæring 06 Diabetes

Klinisk ernæring 06 Diabetes Definisjoner/kategorier Diabetes Diabetes type I (T1DM): Insulinmangel insulinavhengig Diabetes type II(T2DM): relativ insulinmangel aldersdiabetes Insulinets virkemåte og effekter Insulinets rolle Skilles

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter DIABETES MELLITUS TYPE II og eldre pasienter INTRODUKSJON Økning av forekomst DM II siden folk lever lengre og blir mer overvektige Peak prevalence 60-74 år Fra 1995-2004 øket overall prevalence av DM

Detaljer

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken.

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Definisjon Diabetes Mellitus. Dia - Renne Betes gjennom. Mellitus - Søtt som honning. Pasientrettighetsloven

Detaljer

INSULIN- KOMPENDIUM. Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH

INSULIN- KOMPENDIUM. Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH INSULIN- KOMPENDIUM Redaksjon: KÅRE I. BIRKELAND HANS-JACOB BANGSTAD KRISTIAN FURUSETH Hurtigvirkende insulinanaloger: Humalog, Novorapid, Apidra Hurtigvirkende humant insulin: Actrapid, Insuman Rapid

Detaljer

Insulin produseres i de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen Hormon som fungerer som nøkkel for å slippe sukker inn i cellene våre.

Insulin produseres i de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen Hormon som fungerer som nøkkel for å slippe sukker inn i cellene våre. Hege Kløften Insulin produseres i de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen Hormon som fungerer som nøkkel for å slippe sukker inn i cellene våre. -> ingen nøkkel -> ikke noe sukker slipper inn-> sukkeret

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med. Universitetet i Oslo Hva skal

Detaljer

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency (0) Refusjonsrapport - exenatid (Byetta) til behandling av diabetes type 2 i Oppsummering Formålet med denne rapporten er å vurdere om exenatid i kombinasjon med metformin ogleller

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

Behandlingsmål for eldre med diabetes

Behandlingsmål for eldre med diabetes RETNINGSLINJER Behandlingsmål for eldre med diabetes Av Irit Titlestad, sykepleier, masterstudent ved Høgskolen i Bergen. Diabetessykepleier i Askøy kommune Introduksjon I følge International Diabetes

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES

JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES Emily and Jane insulinpumpe siden 2011 og 2012 JEG FIKK NYLIG DIAGNOSEN TYPE 1 DIABETES Det kan være et sjokk å få diagnosen type 1 diabetes, og det kan dukke opp mange spørsmål, for eksempel: Hvorfor

Detaljer

RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER. En rapport fra Legemiddelindustriforeningen L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N

RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER. En rapport fra Legemiddelindustriforeningen L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER En rapport fra Legemiddelindustriforeningen Innhold Sammendrag side 3 1. Innledning side 5 2. Hva er riktig legemiddelbruk?

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer