Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege"

Transkript

1 Type 2 diabetes og insulinbehandling Emnekurs diabetes september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege

2 Antidiabetisk behandling Flere valg enn noensinne Insulin Metformin Sulfonylurea Glitazon Inkretin DDP4 hemmer GLP 1 analog SGLT2-hemmer Reduserer insulinresistens eller fasiliterer insulinsekresjon Fremmer glukoseutskillelse

3 Insulin Insulinreseptor

4 UKPDS: 9 år etter diagnose vil trolig flertallet av pasienter med type 2 DM trenge insulin for å oppnå HbA1c < 7,0 %

5 Depiction of the elements of decision making used to determine appropriate efforts to achieve glycemic targets. «A patient centered approach» Inzucchi S E et al. Dia Care 2012;35: Copyright 2014 American Diabetes Association, Inc.

6 Behandlingsalgoritmer Nasjonale faglige retningslinjer Finske retningslinjer

7 Måloppnåelse NHANES data Stark Casagrande, Diabetes Care, 2013

8

9 Når starte med insulin ved type 2 diabetes? Ingen universell behandlingsalgoritme HbA1c 8-10 kan i enkelte tilfeller være akseptabelt Begrenset leveutsikter, komplekse behandlinger HbA1c > 10 % gir økt risiko for infeksjon og tromboembolisme + symptomer

10 Når blir insulinbehandling initiert? I snitt 5 år med HbA1c > 8 % og 10 år med HbA1c > 7 % før oppstart insulin Median tid før oppstart insulin etter tillegg av siste p.o. medikament 7,7 år Simonson, Diabetes Management, 2011 Calvert, Br J Gen Pract, 2007

11 Når bør insulinbehandling initieres? Ingen fasit Enighet mellom behandler og pasient

12 Ved diagnose Tidlig etter diagnose Insulin Ketoacidose* Akutt hendelse* Kirurgi, høydose steroider, MI Markert hyperglykemi uten høyt KH inntak* LADA fenotype med tidlig svikt på livsstil + po Manglende initiell effekt av livsstil + po Alternativ Tilfeldig funn, moderat hyperglykemi: livsstil + metformin Tilfeldig funn, mer uttalt hyperglykemi: livsstil, metformin, SU Delvis respons på livstil og po; ny po eller GLP 1 Overvekt og ikke kontrollert med metformin/su: GLP-1 eller SGLT2- hemmer Etter hvert Manglende måloppnåelse Etter 2 evt 3-4 po/glp-1 Innføring av øvrige p.o. Vedvarende dårlig metabolsk kontroll og fedme: vurder bariatrisk kirurgi * Insulinbruk kan være midlertidig Home, Diabetes Care, 2014

13 Manglende måloppnåelse Forverring av hyperglykemi tross opptitrering av po behandling vurder insulin dersom HbA1c > 7,5 % tross tre eller flere p.o. To eller flere p.o. og forverring av HbA1c med 0,7% uten åpenbar forklaring En eller flere p.o. og forverring av HbA1c med 1 % uten åpenbar forklaring Ingen håp om endring i kosthold/livsstil Pasientønske om insulin Home, Diabetes Care, 2014

14 Utfordringer Færre enn halvdelen av de som burde hatt insulinbehandling, får det 1 av 3 som får utskrevet resept henter aldri ut insulin, eller henter bare ut en gang 60 % unnlater doser 20 % konsekvent Spann, Ann Fam Med 2006 Karter, Diabetes Care, 2010 Peyrot, Diabetes Care, 2010

15 «Psykologisk insulinresistens» Behandler relatert Pasient relatert

16 Behandlerrelatert årsak «Clinical inertia»: Gjenkjenning av et problem, men manglende handling Årsak: Overvurdering av behandling som allerede gis Behandlers (feilaktige) oppfatning av at glykemisk kontroll bedres, eller at problemet er at pasienten ikke følger opp kosthold-/livsstilstiltak Manglende kunnskap (praktisk) og manglende tid Manglende fokus på måloppnåelse

17 Behandlerrelatert årsak Frykt for hypoglykemi Bekymring for vektøke

18 Pasientrelatert årsak Frykt for reduksjon av livskvalitet hypoglykemi ikke å mestre teknikk/dosevurdering nåler vektøke Misforståelser knyttet til insulin Følelse av å ha mislyktes i egenomsorg/-behandling De mest skeptiske og de med dårligst compliance har opplevd informasjon fra helsepersonell som mangelfull

19 Type 2 diabetes og hypoglykemi 173 pasienter med type 2 DM og insulinbehandling Dagligliv, selvrapporterte episoder i løpet av en måned Nær halvparten (45 %) rapporterte en eller flere episoder med mild hypoglykemi Tilsvarer 0,33 hendelser per uke 5 pasienter rapporterte episode med alvorlig hypoglykemi Tilsvarer 0,35 hendelser per pasientår Risikofaktorer: Gjennomgått hypoglykemisk episode forutgående måned Langvarig insulinbehandling (> 10 år) Donelly, Diabetic Medicine, 2005

20 Type 2 diabetes og hypoglykemi Lav risiko de første årene med insulinbehandling* Lav risiko ved kun basalinsulin Økt risiko med mer komplekse insulinregimer *UK Hypoglycemia Study Group, Diabetologia, 2007

21 Fakta om vektøkte og insulinbehandling 0-5 kg avhengig av baseline HbA1c og insulinregime Størst vektøke hos de som i utgangspunktet er minst overvektige Ingen klar evidens for negativ effekt på helse av vektøken Jansen, Diabetes Care, 2014 Holman, NEJM, 2009

22 HVILKET INSULINREGIME?

23 Treating to Target in Type 2 diabetes Litt lavere HbA1c med mix og måltidsinsulin Færre hypoglykemier med basalinsulin Mindre vektøke med basalinsulin

24 4T - Resultat etter 3 år Samme median HbA1c i gruppene, men færre som nådde HbA1c mål i mix gruppe Mindre vektøke og færre hypoglykemier i basalgruppen Flertallet i basalgruppen hadde fått måltidsinsulin i tillegg 2/3 i basalgruppen nådde behandlingsmål Holman RR et al. N Engl J Med 2009;361:

25 Valg av insulin Note that similar results can be achieved by different strategies of insulin administration, and that none emerges as clearly superior. This allows room for a flexible approach based on a target HbA 1c concentration and the patient s preference Gale, BMJ, 2012

26 Valg av insulin Basalinsulin: NPH (Insulatard, Humulin) i utgangspunktet førstevalg Langsomtvirkende insulinanaloger (Lantus, Levemir) vurderes ved Nattlig hypoglykemi Ønske/behov for få injeksjoner Måltidsinsulin: Hurtigvirkende analoger (NovoRapid, Humalog, Apidra) Blandingsinsulin: NovoMix, Humalog Mix 25

27 Kombinasjon insulin + peroral behandling SU ofte mindre effektive når pasienten trenger insulin Øker risiko for hypoglykemi Bør ikke kombineres Pioglitazon Økt forekomst av hjertesvikt Bør som regel ikke kombineres, men kan vurderes ved insulinsresistens og uttalt overvekt Metformin, DPP-4 hemmer, SGLT2-hemmere kan trygt kombineres med insulin Men ofte liten blodsukkersenkende effekt når pas har behov for multiinjeksjonsregime

28 Kombinasjon GLP-1 og insulin Metanalyse, sammenligning med flere øvrig behandlingsregime, inkludert multiinjeksjon Bedret glykemisk kontroll uten flere hypoglykemier og med vektreduksjon Usikre langtidseffekter Kort varighet av studiene Bias Lovende kombinasjon Kombinasjonspreparater Eng, Lancet, 2014

29 Start med 10 IE, øk hver 3. kveld Fastende > 7: 2, > 10: 4, > 14: mer Utilfredsstillende HbA1c tross fint fastende blodsukker: Legg til måltidsinsulin start med 4 IE

30 «Troubleshooting» ved insulinbehandling Manglende bedring tross dosetitrering Komorbiditet? Hypoglykemi? Eksessiv vektøke Livsstil/kostholdgjennomgang Vurder tillegg av GLP 1/SGLT2 hemmer Høye insulindoser hos overvektig person Vurder tillegg av glitazon Hypoglykemi Nattlig: bytt til analog, vurder endret tidspunkt for injeksjon Dagtid: reduser måltidsinsulin, vurder andre faktorer (slurv med måltid? Alkohol? )

31 Individualiser Mål blodsukkerprofiler, tilpass behandling Dersom primært postprandiell hyperglykemi: legg til måltidsinsulin Lav terskel for endring til langsomtvirkende insulinanalog ved føling

32 Når pasienten står på insulin Titrer opp doser Legg til måltidsinsulin når indisert Svært mange insulinbehandlete pasienter når ikke behandlingsmålet for HbA1c

33 Insulinbehandling ved type 2 diabetes Unngåelig for flertallet pga sykdommens naturlige forløp Informasjon om insulin tidlig Unngå at insulin blir «riset bak speilet» Ikke vent for lenge med oppstart

34 Insulinbehandling ved type 2 diabetes Sørg for å være trygg i din egen kunnskap Imøtekom pasientens bekymringer God pasientopplæring Hvorfor behov for insulin Faktisk kunnskap Injeksjonsteknikk, oppbevaring Dosejustering Hypoglykemi

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:56-63 Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Oddmund Søvik 1, Pétur B. Júlíusson 1,2, Eirik Vangsøy Hansen 2, Pål

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES?

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? Sabine insulinpumpe siden 2011 HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? For kvinner med type 1 diabetes er det nødvendig med god planlegging og forberedelse i forbindelse med

Detaljer

Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt

Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Kulseng 2012 Oversikt En befolkning i endring Konsekvenser av en fedmebelastet befolkning Behandling

Detaljer

Eva Gunnes Sverre Myren. Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere. Hovedoppgave

Eva Gunnes Sverre Myren. Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere. Hovedoppgave Eva Gunnes Sverre Myren Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere Hovedoppgave Trondheim, første versjon januar 2011, revidert og utvidet versjon januar 2012 Norges teknisk naturvitenskapelige

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn.

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn. Skole/barnehage Nær halvparten av foreldrene til barn med diabetes mener skolen er lite forberedt på å ta imot barn med diabetes, og like mange er misfornøyd med måten barna deres blir ivaretatt av skolen

Detaljer

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi fag vitenskapelig artikkel «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi Karen Synne Groven, postdoc, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling

Detaljer

Norske legers medisinske behandling av egen familie

Norske legers medisinske behandling av egen familie Solveig Gjengedal og Elin Olaug Rosvold Norske legers medisinske behandling av egen familie Michael 2005;2: 299 310 Sammendrag Bakgrunn. Som lege har man kunnskap og mulighet til å behandle sine familiemedlemmer

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Hvordan opplever gastrisk bypass-opererte utfordringene de møter etter operasjonen og hva oppgir de som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet? Marte Rossavik

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer