Jubileumsfest med Emil og Pippi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsfest med Emil og Pippi"

Transkript

1 Utarbeidet av Ålen barnehage, i samarbeid med Holtålen kulturskole PROSJEKTTITTEL «Jubileumsfest med Emil og Pippi» FORANKRING I RAMMEPLANEN I kulturbarnehagen Ålen barnehage jobber vi tverrfaglig slik at fagområdene hele tiden vil være til stede og gli over i hverandre. Vi har hovedfokus på de estetiske fagene, drama, musikk og forming. BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Ålen barnehage profilerer seg som en kulturbarnehage. Vi tenker at kultur er musikk, drama, forming, leker, friluftsliv og nærmiljø. Vi legger vekt på å gi barna opplevelser og erfaringer slik at de kan være med å skape sin egen kultur. Dette med utgangspunkt i at vi ser på barnet som et kreativt, skapende menneske med iboende muligheter. For oss er prosessen viktigere enn produktet. Vi har som mål at barna skal bli kjent med både egen og andres kulturer. For å bli kjent med vår egen kultur prøver vi å utnytte de ressursene som finnes i vårt nærmiljø. Her finnes blant annet Ålen bygdemuseum. Holtålen kommune har rike tradisjoner i forhold til gruvedrift, dette belyses både gjennom sangleker og besøk på plasser der det finnes spor av gruvedrift og egne prosjekter. som er tilknyttet bygda vår. Kulturarv og tradisjonsbæring er viktige faktorer i vår barnehage. Vi bygger kompetanse ved blant annet å bruke ressurser som vi har tilgjengelige i nærmiljøet. I den forbindelse kan nevnes samarbeid med Ålen sanitetsforening og Holtålen husflidslag. Representanter fra disse organisasjonene kommer til barnehagen og gjennomfører aktiviteter sammen med barna. Det kan være aktiviteter som baking og forming. Samarbeidet med kulturskolen er viktig for oss. De kommer til barnehagen og holder minikonserter og har musikkbarnehage for ei gruppe med barn en gang per uke. Vi har innredet et rom der instrumenter og dramautstyr står framme slik at det innbyr til aktivitet. For oss er det viktig å synliggjøre hva vi holder på med. Dette gjør vi gjennom uformelle opptredener i sentrum og ellers på andre arrangement i bygda. På den årlige sommerfesten får vi hvert år vist fram hva barnehagen har satt fokus på. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET I 2009 var Ålen barnehage så heldige å få bli med i pilotprosjektet KOM!Barnehage. KOM!Barnehage var et treårig prosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd og «KOM!» er en forkortelse for Kreativt Oppvekstmiljø. KOM! hadde som hovedmål å øke volumet og sikre kvaliteten på kulturelle opplevelser for barn og unge i skole, barnehage og lokalsamfunn, barnehage for vår del. Målet for prosjektet var å utvikle kulturskolen til å bli et ressurssenter også for barnehagen. Vi vektlegger de estetiske fagene som forming, musikk og drama, også her prøver vi å utnytte de ressursene som finnes i vårt nærmiljø. Vi bruker naturmaterialer i formingsaktiviteter og vi legger vekt på å bruke sanger og leker Ved prosjektets begynnelse arbeidet vi med å utvikle den estetiske virksomheten i barnehagen som helhet. Vi fokuserte på hva barnehagen allerede gjør i forhold til estetiske fag og hvilke aktiviteter vil ville høyne nivå og 1

2 volum på. Et av målene vi hadde var å øke nivået på den årlige sommerfesten. På sommerfesten ble det etter hvert lagt større vekt på det kunstneriske innholdet, på utførelse, bruk av kostyme, sminke og rekvisitter. Gjennom prosjektet fikk vi mulighet til å delta på samlinger og fagdager som ga oss økt kompetanse innenfor de estetiske fagene. Sommerfesten var også en arena der vi fikk synliggjort samarbeidet med kulturskolen, da elever fra kulturskolen deltok sammen med barnehagebarna. Det siste prosjektåret satte vi opp ei forestilling der barna fikk utrykke seg estetisk både gjennom utstilling og innslag fra scenen. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom barnehage og kulturskole. Forestillinga ble vellykket og både barn og personale følte at dette var noe vi måtte gjøre senere også. Allerede etter 1 1/2 år var vi i gang med ei ny forestilling! Barnehagen hadde 30 års jubileum og den årlige sommerfesten skulle gjennomføres. Vi valgte å lage ei forestilling og utstilling i Holtålens nye flerbrukshus Hovet. Ålen barnehage i samarbeid med Holtålen kulturskole satte opp ei jubileumsforestilling med Emil og Pippi som tema. MÅLSETTING MED PROSJEKTET Videreføre det vi har lært gjennom KOM prosjektet Synliggjøre samarbeidet med kulturskolen Synliggjøring av barnehages tema om Emil og Pippi Markering av at barnehagen er 30 år Vise fram produkter som har blitt laget ut i fra tema Alle barn og voksne skal bidra på scenen GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Etter å ha vært med i pilotprosjektet KOM!Barnehage ønsket vi å fortsette suksessen vi hadde med det nå da vi hadde jubileum i barnehagen. Personalgruppa ønsket også å videreføre arbeidet vi hadde lagt mye arbeid i og følte at vi lyktes med. Tema for våren 2013 var Astrid Lindgrens diktning der hovedmålet var: Bli kjent med hennes diktning, sanger og fortellinger. Vi har om våren hvert år en sommerfest som en liten avslutning for skolestarterne der foreldre, søsken, besteforeldre og andre i barnets nære omkrets blir invitert. Alle barna og de ansatte som er i barnehagen er med på denne festen og det har blitt årets høydepunkt. I år ønsket vi å gjøre mer ut av dette da vi hadde 30-års jubileum og tidlig planla vi at vi ønsket å leie Rallaren, som er kultursalen i flerbrukshuset i kommunen. Det første som ble gjort var å få i gang tankeprosesser hos de ansatte. Vi skulle lage ei forestilling der både barn fra barnehagen og elever fra kulturskolen skulle delta. Samtidig med forestillinga skulle det være ei kunstutstilling i gangen utenfor Rallaren. Innhold for forestillinga ble sang, dans og dramatisering. Personalet i barnehagen, noen lærere og elever i kulturskolen og foreldre skulle ha en aktiv rolle før og underveis i forestillinga. Forarbeidet og personalets arbeid Vi hadde idemyldring på personalmøter der alle fikk komme med ideer på hva vi ønsket å fremheve denne kvelden og om det var noen som ønsket å ta på seg ekstra ansvar for enkeltnummer. Ut fra disse ideene satte vi i gang arbeidet der styrer(prosjektleder) og de 3 pedagogiske lederne(derav en produksjonsleder) fikk lagt grunnlaget for 2

3 miniforestillingen. Personalet fikk sine ansvarsoppgaver som de skulle gjennomføre sammen med barna. Dette var enten sanger, dramatiseringer, formingsaktiviteter og lignende. Når den enkelte får ansvar for noe får de større eierforhold til det ferdige produktet og ønsker å yte best mulig sammen med sin gruppe barn. Det kom forslag om å lage en bursdagssang til barnehagen, med litt historikk gjennom 30 år, noe som to av personalet fikk ansvaret for. Den ble skrevet, trykket opp og sunget som en allsang/ bursdagssang tilslutt i forestillinga. Se her produksjonsplan for prosjektet. Styrer hadde hele veien kontakt med rektor i kulturskolen i forhold til ønsker vi hadde til dem og deres oppgaver. Dette for å involvere dem så tidlig som mulig. Kulturskolens bidrag var at vi ønsket at noen elever på kulturskolen kunne synge solo sammen med barnehagebarna på siste nummer og musikere til melodiene. I tillegg hadde den mellomste gruppa på storavdelinga (Marakas) hatt ½ times musikkbarnehage hver uke med en lærer fra kulturskolen der de sang, danset, lært rim og regler etc. dette året. Dette ønsket vi å fremføre noe fra på denne kvelden. Barnas medvirkning ble også tatt hensyn til ved at barna fikk komme med innspill på hvordan det enkelte nummeret skulle gjøres. Vi hadde bestemt at alle jentene skulle synge Pippi-sangen og alle guttene Emil-sangen. Der var det en av guttene som syntes at det skulle være en Emil som satt i Snekkerboden og spikket, mens de andre guttene var kor bak, og slik ble det. Barnehagen har de siste årene hatt månedens sang, der vi fokuserer på en sang eller regle den måneden. Da synger vi sangen under samlinger og før måltider denne måneden. Dette igjen gjør at sangene blir kjent for ungene og de lærer den godt. Dette gjøres på begge avdelingene. Før denne forestillinga brukte vi sanger som vi skulle opptre med. Disse tekstene blir også gitt til foreldrene slik at de også ble kjent med dem og kanskje sang sangene sammen med barna hjemme. Barna på Skjertuva (de yngste 1-3 år) De aller yngste barna var også med på scenen. Vi har alltid hatt med de aller yngste når vi har hatt forestillinger og da tilrettelagt dette i forhold til alderen. Etter KOM!prosjektet har vi lært oss at ingenting er vanskelig, utfordringer kan det være, men de løser vi. Forutsigbarhet og gjentagelse er tiltak som blir brukt for de yngste. Det at de blir trygge på produktet gjennom prosesser i barnehagen gjør at de minste også får et eierforhold til det. Derfor går øvingene og framførelsen på scenen, når vi kommer dit, bra. Vi vet at for de yngste kan adskillelsen fra foreldrene være vanskelig når de kommer på kveldstid. Dette har vi løst ved at barna leveres til personalet, som de er trygge på, i god tid før vi starter. Da er det personalet som har ansvaret for barna under hele forestillingen og foreldrene sitter i salen og ser på. Dette har fungert bra, da vi er på et annet rom enn der publikum er. Vi vektlegger enkle aktiviteter hos 1-åringene og også for 2- åringene på scenen under forestillinger. Men de har ulike framførelser. 1-åringene denne gangen var med inn på åpninga og hadde en egen del på avslutningsnummeret, Idas sommervise, der de kom inn på scenen som de første, utkledd med vinger som sommerfugler. 2- åringene var også med på åpninga pluss at de hadde et nummer sammen med de yngste på storavdelinga, Lille katt, der de var delt inn som de ulike dyrene sangen handler om. Under KOM!forestillinga hadde denne gruppen et nummer der vi brukte en orm som ungene var en del av, dette fungerte fint og den ble tatt frem denne gangen også, se bilde. Da ble den brukt på avslutningsnummeret og de kom inn etter at sommerfuglene var inne. Det som er viktig er at det alltid er med voksne sammen 3

4 med barna når de er på scenen, både som en støtte for barna og som utøvere. Dette gjør igjen at ungene er trygge på scenen. Barna på Stenhåggån (de største 3-6 år) For de eldste barna var fokuset litt annerledes enn for de yngste. Vi ønsker at barna skal involveres det meste av prosessen i forkant av forestilling, og de er i en slik alder at de kan forberedes på det som skal skje ganske tidlig i prosessen. Så allerede mens vi holdt på å planlegge fikk disse barna vite at vi skulle feire barnehagens bursdag som ei jubileumsforestilling i Rallaren, og at tema var Emil og Pippi. Allerede da begynte barna å tenke ut hva de ville gjøre på scenen og kom med ideer og ønsker. F.eks. når førskoleklubben skulle lage ei dramatisering av «Sjørøverfabbe» var det barna som kom med forslag over hvordan de skulle løse det. Barna ønsket å ha med mange bevegelser, men der måtte de ansvarlige voksne veilede barna i forhold til at det ikke skulle bli for vanskelig eller rotete. For barna i denne barnehagen har det å vise fram produkter blitt en del av hverdagen. Vi ser at prosessen fram til produktet og fokuset til ungene er på det som skal skje. Under samlinger, fellessamlinger der alle i hele barnehagen er med og tilrettelagte formingsaktiviteter er fokuset på tema og forestilling og tankeprosessen både for barn og voksne er på forestilling. Barna har kommet med forslag til løsninger og de har hele tiden medvirket til å få til det ferdige produktet. Hver aldersgruppe skulle ha hvert sitt nummer på scenen. Førskoleklubben skulle ha dramatisering av en sang, Sjørøverfabbe, mellomgruppa skulle ha innslag, en sang og ei regle som de hadde lært når de hadde musikkbarnehage og 3- åringene skulle ha et opplegg sammen med 2- åringene. Dette opplegget er beskrevet ovenfor under de yngste. Kulturskolen som en ressurs Gjennom hele KOM!prosjektet har vi samarbeidet med kulturskolen og vi har etter hvert fått dette samarbeidet til å fungere. Gjennom huskonserter hver måned med ulike innslag og instrumenter av kulturskolens elever og lærere, gjennom musikkbarnehage for 4-åringene og også samarbeid før forestillinger vi arrangerer. I tillegg har ansatte fått gitarundervisning dette året. Barnehagen har også bidratt på konserter i regi av kulturskolen. De eldste barna i begge barnehagene har et førskolekor, skolestarterne, som treffes jevnlig og har aktiviteter sammen deriblant har de et kor som øver inn et lite repertoar som vi kan bidra med under ev. konserter som arrangeres av kulturskolen. Et lite barnesitat om å ha med musikere på sangene vi synger. Ei gruppe barn skulle synge og den voksne forklarte at under den sangen skulle de få bakgrunnsmusikk. Da sa ei lita jente: «Skal orkesteret stå bak oss de da?» Foreldrenes involvering av prosjektet. Vi har ei foreldregruppe som er positive til barnehagens arbeid og som ønsker å bidra når vi setter opp forestillinger og lignende. I og med at barnehagen hadde jubileum var det naturlig å ha kaker, kommunens kjøkken ordnet med kakebunner så ordnet foreldregruppa noen av foreldrene til å pynte kakene. Det ble en stor bløtkake og en stor sjokoladekake. Ellers var foreldrene med på å selge billetter, det ble tatt inngangspenger i stedet for salg av lodd og bespisning. Foreldrene ordnet med kaffe og det som skulle serveres etter forestilling. I tillegg måtte foreldrene ordne med kostymer til ungene sine som de brukte under forestillinga. Scene, kulisser og rekvisitter Gjennom KOM!Barnehage lærte vi om utsmykking av scene og hvor stor betydning rekvisita og kostymer har for ei forestilling. Vi trenger ikke å gjøre det vanskelig, bare vi ser 4

5 at det er gjennomtenkt og fungerer. Kostymeansvarlig bestemte hva barna og de voksne skulle ha til grunnkostyme, dette fikk foreldrene ordne med. På enkelte nummer skulle barna ha enkle plagg eller utstyr i tillegg til grunnkostymet. Kulissene/ veggene fikk vi låne av ei lokal revygruppe, så ordnet scenegruppa pyntinga og fargesetting av disse. Rekvisita ønsket vi å ha så lite av som overhode mulig og det vi skulle ha måtte være enkelt å lage. F.eks.: Sjørøverskipet var laget av ei stor vogn, ved å montere på en tegning av et skip som var tegnet på ei stor pappplate. Når denne ikke var i bruk inngikk den som en del av scenebildet. Tekniske virkemiddel som lyd og lys var noe vi gjennom hele prosessen var innstilte på at vi skulle ha. Dette koster penger, men gjennom inngangspenger og avsatte prosjektmidler fikk vi en løsning på dette. Når vi skal vise fram noe synes vi det er viktig at scenen blir lyssatt og at det er lyd nok slik at tekst og replikker høres av alle. Det gjør noe med inntrykket og helheten publikum får av forestillinga. Utstilling Ettersom barnehagen er en kulturbarnehage som profilerer seg mest innen de estetiske fagene, så vi det som naturlig at ungene skulle lage ei utstilling. Denne utstillingen skulle synliggjøre hva vi hadde holdt på med gjennom hele perioden med bilder og estetiske uttrykk gjennom formingsaktiviteter vi har hatt gjennom perioden. Bilder fra øvinger, tegninger, maling, trolldeigfigurer, vimpler, et stort tre og så videre. Også her var alle barna i barnehagen representert med egne produkter. Barna hadde også laget duker som vi pyntet bordene med, og malt på glassflasker som vi satte egenproduserte blomster i slik at det ble en helhet i hele produktet. Dokumentasjon av forestillingen Det ble leid inn en som filmet hele forestillingen pluss at det ble avtalt med foreldre som kunne ta bilder under forestillingen. Vi synes det er viktig at det vi har arbeidet såpass lenge med skal bli best mulig dokumentert gjennom bilder. Sceneoppbygginga med kulisser og rekvisitter, utstilling i gangen og selve forestillinga ble foreviget både gjennom film og bilder. EVALUERING AV PROSJEKTET Innledningsvis sa vi at for oss i Ålen barnehage er prosessen viktigere enn produktet. I et slikt prosjekt som dette vil det si at tiden før forestilling er like viktig som selve forestillinga! For å få til ei forestilling med trygge barn og voksne på scenen må det jobbes godt over lang tid. I løpet av den tiden vi var med i KOM prosjektet ble det brukt mye tid på å trygge personalet på å vise seg fram for andre. Kulturskolen arrangerte dramakurs for personalet i barnehagen og på KOM!samlingene ble det lagt stor vekt på det å framføre for andre. På fellessamlinger i barnehagen hadde den voksne en aktiv rolle når vi skulle ha framvisning for hverandre. Da vi gjennomførte KOM!forestillinga var alle voksne på scenen. På jubileumsforestillinga var det en selvfølge at hele personalgruppa skulle være med på scenen. Ved å bruke lang tid på selve prosessen ser vi at barn og voksne får et eierforhold til produktet. Ålen barnehage har greid å profilere seg som en kulturbarnehage gjennom KOM!Prosjektet. I denne tiden har barnehagen blitt mer fokusert på de estetiske fagene og hvordan vi kan implementere fagområdene i Rammeplanen inn i det pedagogiske arbeidet vi gjør i barnehagen. Dette har vi blitt mer bevisste på det siste året. Det er lett å tenke enkeltfag når vi planlegger og diskuterer et fokusområde, men ved å bli mer bevisst helhetlig tankegang i forhold til det 5

6 pedagogiske arbeidet vi gjør i barnehagen synes vi at det blir enklere å jobbe tverrfaglig med tanke på fagområdene. For å eksemplifisere dette kan vi her nevne f.eks. de eldstes framføring av Sjørøverfabbe. Denne skulle dramatiseres og synges samtidig, barna lærte seg teksten gjennom at vi brukte den som månedens sang, de var med på å bestemme hvordan de skulle dramatisere den, de delte seg inn i grupper som fikk egne ansvar i sangen. Under forberedelsen var det naturlig å snakke sammen om hva en sjørøver er, hvordan så han ut, tegne ham osv. Hvert enkelt barn hadde hver sin rolle og fikk egne oppgaver. Noen fikk like oppgaver, andre kunne ha en oppgave alene. Dette ut fra det enkeltes barns personlighet og på hva det tør å gjøre på scenen. Hvis vi tenker fagområder fra Rammeplanen her, ser vi at vi har vært innom de fleste fagområdene bare gjennom en sang. Jevnlig samarbeid med kulturskolen gjør blant annet at barna er kjent med kulturskolens lærere og noen av elevene. De får gjennom huskonserter bli kjent med ulik musikk og ulike instrumenter. Dette er en fordel når forestillinga skal gjennomføres. Barna er vant med både instrumentene og personene og det føles trygt og naturlig for dem. Orkesteret og innslagene fra kulturskolen er samtidig også med på å høyne nivået på forestillinga. I etterkant av forestillinga fikk vi tilbakemelding fra flere foreldre som syntes at dette var proft gjennomført. Å høyne kvaliteten på de estetiske fagene var et av målene vi satte oss i forbindelse med KOM prosjektet, og jubileumsforestillinga er et eksempel på at vi har klart å videreføre dette målet! Evaluering av samarbeidet mellom Holtålen kulturskole og Ålen barnehage fra kulturskolerektor Pancho Panchev: Ålen barnehage satser stort på kultur, og et godt samarbeid med kulturskolen som styrker kommunens kulturliv gir førskolebarn betydningsfull investering i forhold til kulturutvikling. Ålen barnehage arrangerer årlig forestilling (i år var det Astrid Lindgren som tema), der barna møter lærere og elever fra kulturskolen som gir en positiv, kreativ og profesjonell opplevelse. Disse opplevelsene tar barna med seg senere når de begynner på barneskolen. Kulturskolen har gitt kompetanseutvikling til barnehageansatte (gitarkurs). Det gjennomføres månedlig minikonserter i barnehagen for å la barna bli kjent med ulike musikkinstrumenter. Dette gir et økt samarbeid med barnehagen og bidrar til å videreutvikle kulturskolen som kulturelt kompetansesenter i kommunen. Satsing på kultur til barnehagebarn spiller en sentral rolle i Holtålen kommune og er meningsfull investering i samfunnet lokalt. Ved å jobbe med dette prosjektet fikk barna mange opplevelser ved å jobbe med kunst, kultur og estetiske fag. 6

JUBILEUMSFEST MED EMIL OG PIPPI

JUBILEUMSFEST MED EMIL OG PIPPI Ålen barnehage og Holtålen kulturskole JUBILEUMSFEST MED EMIL OG PIPPI KORT OM PROSJEKTET Pilotprosjektet KOM!Barnehage hadde som mål å finne gode samarbeidsmodeller mellom kulturskole og barnehage. I

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE Holtålen Kommune KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN VÅREN 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu. Våren 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Våren 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Rennebu 2010-2013

Detaljer

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Oppstart av prosjektet Thorbjørn Egners Verden Det har vært gøy å se hvordan Thorbjørn Egners historier fenger barna like mye i dag som for 60 år siden. Torbjørn

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen

Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen Utarbeidet av Brundalen barnehager, Trondheim PROSJEKTTITTEL «Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen» FORANKRING I RAMMEPLANEN I barnehagens samfunnsmandat står det: «Barnehagen skal styrke

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

HALVÅRSPLAN ÅLEN BARNEHAGE VÅREN 2011

HALVÅRSPLAN ÅLEN BARNEHAGE VÅREN 2011 HALVÅRSPLAN ÅLEN BARNEHAGE VÅREN 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan våren 2011 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring side 3 Bilder / video side 3 Barnehagens personale

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

EVENTYRSKOGEN. Tusseladden barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-6 år Litteratur/fortellerkunst, billedkunst og kunsthåndverk

EVENTYRSKOGEN. Tusseladden barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-6 år Litteratur/fortellerkunst, billedkunst og kunsthåndverk Tusseladden barnehage EVENTYRSKOGEN KORT OM PROSJEKTET Tusseladden barnehage er med i Bodøpiloten, et prosjekt som jobber for økt kvalitet på kunst og kultur i opplæringen gjennom samhandling. Prosjektet

Detaljer

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune Holtålen Kommune Høsten 2010 Elvland barnehage Holtålen kommune Halvårsplan Elvland naturbarnehage Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

DEN KULTURELLE BARNEHAGESEKKEN I STJØRDAL KOMMUNE KULTURSKOLEN SOM RESSURS I BARNEHAGEN

DEN KULTURELLE BARNEHAGESEKKEN I STJØRDAL KOMMUNE KULTURSKOLEN SOM RESSURS I BARNEHAGEN Skatval barnehage og Stjørdal kulturskole DEN KULTURELLE BARNEHAGESEKKEN I STJØRDAL KOMMUNE KULTURSKOLEN SOM RESSURS I BARNEHAGEN KORT OM PROSJEKTET Den kulturelle barnehagesekken i Stjørdal er et direkte

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2012

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2012 KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring side

Detaljer

Den kulturelle barnehagesekken i Stjørdal kommune kulturskolen som ressurs i barnehagen

Den kulturelle barnehagesekken i Stjørdal kommune kulturskolen som ressurs i barnehagen Utarbeidet av Skatval barnehage og Stjørdal kulturskole PROSJEKTTITTEL «Den kulturelle barnehagesekken i Stjørdal kommune kulturskolen som ressurs i barnehagen» FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barna skal få

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 NORDSTRAND SKOLE

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 NORDSTRAND SKOLE Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 NORDSTRAND SKOLE 1. Grenseløs dans på Nordstrand skole www.nordstrand.gs.oslo.no 2. Kort omtale av prosjektets innhold Deltakere i

Detaljer

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER Båsmobakken barnehage SIRKUS BANANAS KORT OM PROSJEKTET Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

SIRKUS MED FØRSKOLEBARNA I SAMARBEID MED KULTURSKOLEN

SIRKUS MED FØRSKOLEBARNA I SAMARBEID MED KULTURSKOLEN Brundalen barnehager SIRKUS MED FØRSKOLEBARNA I SAMARBEID MED KULTURSKOLEN KORT OM PROSJEKTET Sirkus er Brundalen barnehager sin satsning for de eldste barna i barnehagen. Et prosjekt av, med og for barn.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

UTELIV KOMBINERT MED KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

UTELIV KOMBINERT MED KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Engmark barnehage UTELIV KOMBINERT MED KUNST, KULTUR OG KREATIVITET KORT OM PROSJEKTET Engmark barnehage er en av fem barnehager som deltok i prosjektet Bodøpiloten. De har jobbet med temaet «Uteliv kombinert

Detaljer

Kreativitet og Glede Setter Spor

Kreativitet og Glede Setter Spor Kreativitet og Glede Setter Spor Januar «Meg selv og bygden min» Språktema: Mat og Drikke Motorikk; Balanse Sos.komp: Selvhevdelse UKE AKTIVITETER /HVA MÅL/HVORFOR Blir kjent på avdeling/ tilvenning Lek

Detaljer

Eventyrskogen PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

Eventyrskogen PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Tusseladden barnehage, Bodø. PROSJEKTTITTEL «Eventyrskogen» FORANKRING I RAMMEPLANEN Prosjektet Eventyrskogen omfatter alle fagområdene i rammeplanen, men spesielt følgende kapittel: 3.3

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012 KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012 KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN VÅREN 2012 KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan våren 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring side 3

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 Elvland naturbarnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 4 Prosjekter 5 Organisering 6 Utfordringer

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Halvårsplan våren 2014 side 3. Praktiske opplysninger side 3. Nedskjæringer side 3. Feriestengning side 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Halvårsplan våren 2014 side 3. Praktiske opplysninger side 3. Nedskjæringer side 3. Feriestengning side 3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan våren 2014 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Nedskjæringer side 3 Feriestengning side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 4 Bursdagsfeiring side 4 Bilder / video

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2011 Hei alle sammen I mai har 17. mai vært mye i fokus og vi har snakket om å gå i tog og å spise is. Mange av barna var overbeviste om at vi skulle gå til togstasjonen

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 Fokusområdet i endring Fokusområdet er i stadig endring og utvikling, akkurat som barna. Deres interesser endres og utvikles i takt med året som går. Fokusområdet har

Detaljer

LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA

LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA Kirkebakken barnehage LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA KORT OM PROSJEKTET Kirkebakken kulturbarnehage ønsker å gi barna innspill og opplevelser hentet fra deres nærmiljø slik at de blir bevisste sin egen

Detaljer

JERNALDERGÅRDEN OKTOBER INFORMASJON MÅNEDEN SOM GIKK H Ø S T E N

JERNALDERGÅRDEN OKTOBER INFORMASJON MÅNEDEN SOM GIKK H Ø S T E N H Ø S T E N 2 0 1 6 JERNALDERGÅRDEN OKTOBER MÅNEDEN SOM GIKK Da vil vi få takke for måneden som har gått og flott oppmøte på foreldremøte. Referat ligger tilgjengelig på vår nettside, men kom gjerne å

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR BLÅSIA NOVEMBER 2011

MÅNEDSRAPPORT FOR BLÅSIA NOVEMBER 2011 MÅNEDSRAPPORT FOR BLÅSIA NOVEMBER 2011 Første del av november måned ble preget av forberedelser til barnehagens bursdag som ble feiret 18.11. Det var viktig for oss å ivareta satsingen på barns medvirkning

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2016.

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 EVENTYR- PERIODE 31 Samlingsstund på skolen Kl 12.15 1 Åpning av eventyrperiode 9.30 3 7. far i huset 2 Heldag i gapahuken. Ta med mat som kan grilles. Vi leser

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

ST. HANSBERGET BARNEHAGE

ST. HANSBERGET BARNEHAGE ST. HANSBERGET BARNEHAGE Årsplan for 2012-2013 Økonomiplanen for Drammen kommune, har følgende visjon og faglige målsetting for programområde barnehage: Drammensbarnehagen skal være en barnehage for alle

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Månedsbrev. Oktober 2014

Månedsbrev. Oktober 2014 Månedsbrev Oktober 2014 Da nærmer vi oss slutten på oktober måned, og det har vært en måned med mange ulike aktiviteter og prosjekter på Steingrua. Alf Prøysen og hans eventyr om Geitekilllingen som kunne

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening Morgensamling Mykje skole Mål og mening Fra lærings- Bakgrunn: Ansvar: plakaten: Mykje skole skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014.

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. ARBEIDSMÅTER: Sosial kompetanse: «Sosial kompetanse viser seg, uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. For å oppnå sosial kompetanse kreves

Detaljer

Vår visjon: Glede i hvert steg

Vår visjon: Glede i hvert steg Vår visjon: Glede i hvert steg Halvårsplan for Lånke barnehage 2016 (januar juli) (Årsplanene skal gå fra august til august, derfor har vi nå laget en halvårsplan som går fram til august 2016.) Mer utfyllende

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1

EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1 EVENTYR - NÅR BARNA BESTEMMER! Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 1 Stjernegruppa 2010-2011 Prosjekt: Eventyret om Pannekaka Side 2 Slik startet prosjektet: På nyåret hadde vi

Detaljer

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø PROSJEKTTITTEL «Hakkebakkeskogen» FORANKRING I RAMMEPLANEN 3.1 Kommunikasjon språk og tekst Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer