KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE"

Transkript

1 Holtålen Kommune KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN VÅREN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring side 3 Bilder / video side 3 Barnehagens personale side 4 Kulturbarnehagen Ålen barnehage side 5 Tema side 6 Fokusområde side 7 Aktivitetsplan høsten 2012 side 8 Aktiviteter for de ulike aldersgruppene side 9 2

3 HALVÅRSPLAN våren 2013 Beskriver hva som skal vektlegges i perioden til Bygger på: Lov om barnehager med forskrifter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Virksomhetsplan for barnehagene i Holtålen PRAKTISKE OPPLYSNINGER Åpningstid Telefon Mobil avdeling Mobil kontor Fax E-post Informasjon om barnehagene finnes på kommunens hjemmesider. Barn og unge Barnehager (barnehageruta 2012/2013, vedtekter, virksomhetsplan, tilpasset opplæring) Ålen barnehage (halvårsplan våren 2013) PLANLEGGINGSDAGER Planleggingsdager dette halvåret er torsdag 3. januar og tirsdag 21. mai. FRAMMØTE Tilrettelagte aktiviteter / felles aktiviteter starter ca. kl Vi ønsker derfor at barna skal være i barnehagen innen den tid. Kommer barna etter kl vil vi at barna skal ha spist frokost hjemme. Gi beskjed til barnehagen hvis barnet er syk eller skal ha fri. BURSDAGSFEIRING Når barna har bursdag lager vi et varmmåltid i barnehagen. Barna får selv være med å bestemme hva de skal spise ut i fra noen alternativer. Vi lager krone og har bursdagssamling der barnet er satt i fokus. BILDER / VIDEO Bilder eller video som foreldre/foresatte tar i barnehagen, må kun benyttes til privat formål og ikke legges ut på ulike nettsider. 3

4 BARNEHAGENS PERSONALE ÅLEN BARNEHAGE Styrer Randi Aasen SKJERTUVA Pedagogisk leder Barne- og ungdomsarbeider Assistent Assistent Lise Vindedal Gunn Elin Nyrønning Marit Vollan Bergh Bente Gjære STENHÅGGÅN Pedagogisk leder Pedagogisk leder Barne- og ungdomsarbeider Barne- og ungdomsarbeider Barne- og ungdomsarbeider Assistent Tone Trygstad Bakås Hanne Aasen Laila Vollan Bergh Kristin Grønli Anne Grete Haugen Bente Gjære Vikarer som blir brukt: Natalia Engan Fiorella Barci Marita Engesvold 4

5 KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE I Ålen barnehage tenker vi at kultur er musikk, dans, drama, forming, leker, friluftsliv og nærmiljø. Vi legger vekt på å gi barna opplevelser og erfaringer slik at de kan være med å skape sin egen kultur. Vi ser på barnet som et kreativt, skapende menneske med iboende muligheter. Barnehagen har tidligere deltatt i prosjektet KOM!Barnehage og dette har bidratt til at vi har fått videreutvikle vår kulturbarnehage. Prosjekt perioden er over, men vi skal fortsette å jobbe i tråd med tankegangen i prosjektet. Vi er en kulturbarnehage som skal fortsette å sette fokus på de estetiske fagene, de skal vektlegges og videreutvikles. Samarbeidet med kulturskolen skal også opprettholdes og videreutvikles. Våren 2013 har 37 barn plass ved Ålen barnehage. På Stenhåggån er det 27 barn og på Skjertuva er det 10 barn. Det begynte to nye barn på Skjertuva i januar, Simen Østby og Andrine Vikan Engesvold. På Stenhåggån blir barnegruppa ofte delt inn i tre grupper: Navn Aldersgruppe Ansvarlige voksne Dager Stortromma / førskoleklubben Barn født 2007/2006 Hanne Mandag, tirsdag og torsdag Fra Marakas Barn født 2008 Tone Triangel Barn født 2009 Laila Kastanjetter Barn født 2010 Lise Rytme-egg Barn født 2011 Lise Vår barnehage skal kjennetegnes av: At barna får en hverdag preget av omsorg og trygghet At det er et inkluderende sosialt miljø At vi bruker humor i hverdagen At barna får mulighet til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. At rommene er utformet slik at de innbyr til inspirasjon og kreativitet Prosessen er viktigere enn produktet At vi bruker tid på hverdagsaktivitetene At vi legger til rette slik at barna har medvirkning i egen hverdag At barna skal få kjennskap til egen og andres kultur Et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for barna. Vekt på utvikling av sosial kompetanse Sunt og variert kosthold Ålen barnehage sin visjon: I vår barnehage: Sier vi HEI og HADE til hverandre RESPEKTERER vi hverandre Viser vi OMSORG for hverandre 5

6 TEMA Denne våren skal vi sette fokus på Astrid Lindgren. Hun har skrevet bøker for alle aldre, og hun har skapt figurer vi alle føler at vi kjenner. De fleste av oss har gode minner fra hennes levende skildringer om ulike barn som vokste opp i ulike kår og tidsepoker. Vi har valgt å jobbe med to av hennes mest kjente figurer, Pippi og Emil. I 2013 er det 30 år siden Ålen barnehage ble bygd. Dette jubileet har vi tenkt å markere med en miniforestilling i Rallaren i forbindelse med årets sommerfest. Temaet om Astrid Lindgren vil prege forestillingen. Ved å jobbe med dette temaet vil vi være innom alle fagområdene i barnehagen. Rammeplan for barnehagen beskriver syv fagområder som inngår som en del av barnehagens læringsmiljø. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. I barnehagen vår jobber vi tverrfaglig slik at fagområdene hele tiden vil være tilstede og gli over i hverandre. I vår kulturbarnehage vil de estetiske fagene, drama, musikk og forming bli mye brukt. Temaene blir nærmere beskrevet i periodeplanene som blir utgitt. Hva Tidsrom Mål Avdeling Astrid Lindgren Hele perioden Bli kjent med hennes diktning, sanger og fortellinger. Stenhåggån og Skjertuva Skilek Februar, mars Få skiglede Stenhåggån Vinteruke Uke 10 Å bli glad i være ute og bruke uterommet som aktivitets rom. Påske Mars Bli kjent med påsketradisjoner. Stenhåggån og Skjertuva Stenhåggån og Skjertuva 17.mai og pinse Bli kjent med tradisjoner rundt 17. mai og pinse Stenhåggån og Skjertuva Uke 20 6

7 FOKUSOMRÅDE Beste praksis handler om å tydeliggjøre beste faglige arbeidsmåte. Vi velger et nytt fokusområde for hvert halvår. Første gang vi startet opp med dette var høsten Siden den gang har vi vært igjennom 8 fokusområder. Våren 2013 skal vi ta opp igjen to av fokusområdene som vi har jobbet med tidligere. Personalet blir skiftet ut og barnegruppene endrer seg, det påvirker også måten vi jobber på. Våren 2013 skal vi derfor på nytt sette fokus på måltid og påkledning. STANDARD FOR MÅLTID OG PÅKLEDNING Måltidet er en læresituasjon i barnehagen. Jeg som voksen ivaretar dette ved å: Påkledning er en læresituasjon i barnehagen. Jeg som voksen ivaretar barns selvstendighet ved å: vise respekt for det enkelte barn gi barnet utfordringer i forhold til barnets behov og funksjonsnivå legge tilrette for godt samspill og tilhørighet være gode rollemodeller Tilby variert og næringsrik kost vise respekt for det enkelte barn gi barnet utfordringer i forhold til barnets funksjonsnivå veilede og motivere barnet i ord og handling BESTE PRAKSIS SKJERTUVA Måltidet er en læresituasjon i barnehagen. Jeg som voksen ivaretar dette ved å: Holde fokuset på barna Ta hensyn til barnets ønsker og behov Oppfordre til god bordskikk Bidra til god stemning gjennom samtale og samspill Påkledning er en læresituasjon i barnehagen. Jeg som voksen ivaretar barns selvstendighet ved å: Være nok voksne i garderoben Gi ros og støtte når barna vil prøve selv. Gi utfordringer gjennom tydelige og korte beskjeder BESTE PRAKSIS STENHÅGGÅN Måltidet Jeg som voksen skal: Påkledning Jeg som voksen skal: La barnet være delaktig i praktiske oppgaver i forbindelse med måltidet. Ha fokus på barnet og samtalen rundt mitt bord, samt veilede til gode manerer. Servere innbydende, variert og næringsrik mat. Oppmuntre barnet til å prøve selv, velge hva det vil ha og hvor mye. Gi barnet tid, rom og hjelp ut ifra sine forutsetninger. Gi barnet oppmuntring og ros i påkledningssituasjonen samt ha ansvar for orden på egen plass. Være til stede for barnet. 7

8 AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2013 Dato/dag Tema Hvem skal være med Ansvarlige voksne Januar/februar Tur til Harsjøen Alle førskolebarna Hanne Uke 10 Uteuke. Alle Lise, Hanne, Tone 4.mars 8. mars Uteuka avsluttes fredag den 8. mars med gøkrenn for de store og karneval for de yngste. Tirsdag 12.mars Barnehagedagen 2013 Den beste starten Randi, Marit, Laila Tirsdag 21. mai Torsdag 30. mai Mai /juni Mandag 3. juni Tirsdag 4. juni Tirsdag 11. juni Mandag 17. juni tirsdag 18.juni Vi markerer dagen ved å arrangere Besteforeldrekaffe Kl Planleggingsdag Barnehagen stengt Sommerfest/ 30års jubileum. Miniforestilling i Rallaren kl Førskoledager Ved Hov skole Åpen dag Markering av at barnhagen er 30 år. Mellom kl. 14 og Fotografering v/ barnehagefotografene kl Førskoletur. Felles for Ålen, Elvland og Haltdalen barnehager. Overnattingstur Hessjøstuggu ved De barna som ikke har barnehagedag kan ta med seg sine besteforeldre og komme i barnehagen Alle barnehagebarna, søsken, foreldre, besteforeldre og andre slektninger, ansatte. De barna som skal begynne på skolen høsten 2013 Alle som ønsker å komme. Alle barna på begge avdelingene Skolestarterne Skolestarterne Hessjøen. Fredag 21. juni Fotballturnering For 5 og 6åringene i Ålen, Elvland og Haltdalen barnehager Lise, Hanne, Tone, Randi I samarbeid med kulturskolen Hov skole Randi Gunn Elin, Laila Kristin Hanne, Kristin Hanne 8

9 AKTIVITETER FOR DE ULIKE ALDERSGRUPPENE HVEM OG HVA TIDSROM MÅL METODE STORTROMMA: Samenes levemåte Januar / februar Lære om og bli kjent med samenes levemåte, kultur og tradisjoner. Samtale Bruk av IKT Utflukt til Harsjøen Lage mat av reinskjøtt Førskoleklubb MARAKAS: Turblomst Hver mandag, tirsdag og torsdag Hele perioden Hovedmålet er jmf. virksomhetsplanen: Barnehagen skal legge et godt grunnlag for læring, styrke fellesskapsfølelsen, vise toleranse og respektere ulikheter for hverandre, samt gi positive forventninger til skolestart. Øve konsentrasjon, vente på tur og selvstendighetstrening. Styrke selvfølelse for det enkelte barnet. Styrke fellesskapet i gruppa. Språksprell: Metodiske språkleker for førskolebarn. Barna får mulighet til å utvikle sin språklige bevissthet gjennom praktiske og inspirerende aktiviteter. Oppgaver: Oppgaver for å trene konsentrasjon, f. eks lære om matematiske sammenhenger som antall, form og rom, ulikheter, likheter, større enn, mindre enn, over, under, etc. Førskolekor, samarbeid med Elvland: Vi møtes og synger og har andre aktiviteter ute eller inne. Hvert enkelt barn skal i løpet av perioden få bestemme og legge til rette for et selvbestemt turmål. Lage turbok fra hver tur og evaluere turen ved tekstskaping og at barna forteller med egne ord hvordan de har opplevd turen. Musikkbarnehage med Mari Eggen Tirsdag kl Fram til påske Styrke samarbeidet med kulturskolen ved å la lærere derfra ha opplegg med førskolebarn. Musikalsk opplegg der Mari har ansvaret for planlegging og gjennomføring. TRIANGEL OG KASTANJETTER: Felles opplegg/turer En dag per uke Styrke fellesskapet mellom avdelingene. Turer i nærmiljøet eller opplegg i barnehagen. 9

10 ALLE BARNA Fellessamling med Lise / Tone Annenhver torsdag og fredag i oddetall Styrke fellesskapet mellom avdelingene gjennom sang og bevegelse. Alle samles på KOM rommet til felles musikalsk opplegg. Månedens sang Hele perioden Bli kjent med nye sanger. Videreføring av KOM prosjektet. Det velges en ny sang hver mnd. som brukes både til bordvers og i samling. Sangen kopieres og sendes med hjem. Besøk på sykehjemmet En gang i januar, mars og mai. Bli kjent med andre institusjoner i kommunen. Glede andre. Ei gruppe barn besøker sykehjemmet. Ulike aktiviteter. 10

INNHOLDSFORTEGNELSE. Halvårsplan våren 2015 side 3. Praktiske opplysninger side 3. Opptak side 3. Feriestengning side 3. Planleggingsdager side 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Halvårsplan våren 2015 side 3. Praktiske opplysninger side 3. Opptak side 3. Feriestengning side 3. Planleggingsdager side 3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan våren 2015 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Opptak side 3 Feriestengning side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring side 3 Bilder / video side

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Jubileumsfest med Emil og Pippi

Jubileumsfest med Emil og Pippi Utarbeidet av Ålen barnehage, i samarbeid med Holtålen kulturskole PROSJEKTTITTEL «Jubileumsfest med Emil og Pippi» FORANKRING I RAMMEPLANEN I kulturbarnehagen Ålen barnehage jobber vi tverrfaglig slik

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer