Tilknytning; Grunnleggende behov; Trine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilknytning; Grunnleggende behov; 04.04.2011. Trine Klette@diakonova.no"

Transkript

1 Trine Grunnleggende behov; Behov for (er)næring Behov for kjærlighet Behov for beskyttelse Behov for tilknytning Behov for tilhørighet Behov for aktelse Behov for selvrealisering Tilknytning; Biologisk drift og psykologisk trang til å knytte varige bånd til nære omsorgsgivere Hensikt: Overlevelse, tilpasning og utvikling Signaler: gråt, smil, suging, klamring og etterfølging Utvikles først gjennom samspill med mor eller en morsfigur Drivkraft i; a. Grunnleggende antakelser, holdning og forventninger (indre arbeidsmodeller) a. Basismønstre for trygghetsøkende og selvbeskyttende atferd (tilknytningsstrategier) 1

2 John Bowlby ( ) Tilknytningsstrategi: Et atferdsmønster som sikrer barnet størst mulig trygghet innenfor de gitte rammene Kommer særlig til uttrykk i situasjoner som oppleves som truende Har sterk tendens til å gjentas i nye samspill med andre mennesker Fire hovedstrategier; trygg, usikker unnvikende, usikker ambivalent og desorganisert Trygg tilknytning: Karakteriseres særlig ved følelsesmessig åpenhet og nærhetssøking ved opplevelse av trusler (sikker havn) og utforskning ved opplevelse av trygghet (trygg base) Forbindes med utvikling av tillit, empati og helse Knyttes til sosial toleranse, evne til samarbeid, refleksjonskapasitet, sensitiv omsorgsgiveratferd, stabilitet i nære forhold og evne til mestre stress og påkjenninger 2

3 Utrygg unnvikende tilknytning: Karakteriseres ved følelsesmessig unnvikelse og tilbaketrekning ved opplevelse av trusler Forbindes med utvikling av sterk selvkontroll, reservasjon, regelbundethet og skjult aggresjon Knyttes til sosial rigiditet, du/andre perspektiv, overkontrollert/kontrollerende atferd, avvisende omsorgsgiveratferd og følelsesmessig tilbaketrekning i nære forhold Utrygg ambivalent tilknytning: Karakteriseres ved følelsesmessig utagering eller påfallende passivitet ved opplevelser av trusler Forbindes med utvikling av hypersensitivitet, manglende impulskontroll og veksling mellom aggressivitet og påtatt hjelpeløshet, svak ansvarsfølelse Knyttes til sosial uberegnelighet, jeg-perspektiv, følelsesmessig labilitet, uforutsigbar omsorgsgiveratferd og utagering/underkastelse i parforhold Desorganisert tilknytningsatferd: Karakteriseres ved mangel på en sammenhengende selvbeskyttelsesstrategi ved opplevelse av trusler Forbindes med pseudo-organiserte kontrollstrategier, omvendt omsorgsgiving, selvsskading, underkastelse og straffende/dominerende atferd Knyttes til store sosiale problemer, psykososiale lidelser og manglende evner til å knytte varige bånd til andre 3

4 Omsorgsgrunnlag for strategiene; Engstelig unnvikelse Engstelig ambivalens Insensitivitet Avvisning Rigiditet Tilbaketrekning Fravær Likegyldighet Regelmessig straffende atferd/overgrep Invadering Uforutsigbarhet Upålitelighet Hjelpløshet Forføring Inkonsekvent straffende atferd/overgrep Omsorgsgrunnlag forts. Desorganisasjon Skremmende atferd Skremt atferd Langvarig isolasjon Nevrologiske skader Farmakologisk intervensjon Trygghet Sensitivitet Empati Tilgjengelighet Forutsigbarhet Pålitelighet Trøst Observasjoner av tilknytning; Alle barn knytter seg til sine nærmeste omsorgsgivere En tilknytningsstrategi er atferd som sikrer barnet størst mulig trygghet innenfor de gitte rammene En grunnleggende tilknytningsstrategi er vanligvis utviklet når barnet er mellom 8 og 18 måneder Tidlig lært tilknytningsatferd har en tendens til å gjentas, særlig overfor de nærmeste Tilknytningssystemet er særlig sårbart, åpent og påvirkelige de første årene og i puberteten, samt i barseltid og ved traumer og tap 4

5 Grunnlag for utrygg tilknytning hos barn; Separasjoner Avvisning Innvadering Uforutsigbarhet Mishandling Misbruk Vanskjøtsel Tap Traumer Barn som pårørende: Sammensatt gruppe med ulike behov; Foreldrenes funksjonsnivå Alder Sårbarhet Nettverk Økonomi Erfaringer fra å vokse opp med syke foreldre; Ensomhet Opplevelse av mye og tungt ansvar Forvirring Sinne Skyld Fortvilelse Skam Få/ingen brydde seg 5

6 Noen sammenhenger: Sammenhenger mellom manglende traumebearbeiding og antisosiale personlighetsforstyrrelser og unnvikende tilknytning. Psykiatriske tilstander er nesten aldri assosiert med trygg tilknytning (Dozier og medarbeidere, 1999) Overrepresentasjon av uttrygge former for tilknytning i ulike kliniske undersøkelser (Van Ijzendoorn, 1999) Sammenhenger forts. Jo tidligere omsorgsvikt starter, desto høyere risiko for angst og depresjonsproblemer i voksen alder (Kaplow og Widom, 2007) Sterke sammenhenger mellom vanskjøtsel og overgrep i barndommen og senere selvmordsforsøk (Enns og medarbeidere, 2006) Sammenhenger mellom fysisk avstraffelse i barndommen og psykopatologi hos voksne, spesielt depresjoner og utagerende atferd (Afifi et al. 2006) Sammenhenger forts: Firedoblet risiko for symptomer på personlighetsforstyrrelser ved omsorgssvikt i barndommen, særlig ved ulike former for vanskjøtsel (Johnson et al, ) Sterke sammenhenger mellom lange separasjoner, fysisk mishandling og vanskjøtsel i barndommen og antisosiale personlighetsforstyrrelser. Høy andel av manglende tilknytning i voksen alder (Melony og Gacon, 1998) 6

7 Omsorgssviktede og traumatiserte barns behov: Endring i nære samspill Trygg tilknytning utenfor familien Bearbeiding av opplevelsen av omsorgssvikt, tap eller traume Hjelp i forhold til følelser av skyld, skam og ansvar Kontinuitet og forutsigbarhet Muligheter til å påvirke omgivelsene Mestringsopplevelser Trøst Betydninger av trøst; Atferd som har som formål å lindre og berolige Atferd som bygger på og har sammenheng med sensitivitet og empati Læres særlig i tidlige samspill Kan observeres Kan evalueres Kan endres og tilpasses Trøsteprosess: 1. Oppfatte signaler om behov 2. Erkjenne og akseptere den andres tilstand 3. Forsøke å ta den andres perspektiv 4. Handle for å lindre og berolige 5. Evaluere handlingene 6. Justere handlinger til behov 7

8 Å bli trøstet; Oppleve å bli sett og akseptert Oppleve å få gråte/snakke ut hos noen Oppleve omfavnelse/god berøring Oppleve å falle til ro Oppleve å (gjen)vinne tillit og håp Oppsummering; Alle barn knytter seg til sine nærmeste, men på forskjellige måter Et barns tilknytningsatferd er betinget av den omsorgen det får, særlig de første årene Når de nærmeste er syke eller blir borte, oppleves trusler mot eller tap av livsviktig kjærlighet og omsorg Ubearbeidede opplevelser av trusler og tap kan medføre alvorlige, livslange plager eller lidelser Trøst har betydning for opplevelse av trygghet og evne til mestring Barn som er pårørende trenger ekstra mye trøst It takes a whole village to raise a child 8

9 Referanser; Bowlby, John En sikker base Det lille forlag, 1994 Broberg, Anders Anknytingsteori Natur og kultur, 2006 Glavin, Kari og Erdal, Bodil Tverrfaglig samarbeid i praksis Kommuneforlaget Killén, Kari Sveket Kommuneforlaget, 2009 Killén, Kari Barndommen varer i generasjoner Kommuneforlaget, 2000 Killén, Kari, Olofsson, May Det sårbare barnet Kommuneforlaget, 2003 Referanser forts. Killén, Klette og Arnevik Tidlig mor-barn samspill i norske familier Tidskrift for norsk psykologforening, 2006 Kirkengen, Anna Luise Hvordan krenkede barn blir syke voksne Universitetsforlaget, 2009 Klette, Trine Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner, Nova, 2007 Klette, Trine Omsorgssvikt og personlighetsforstyrrelser. Tidskrift for norsk legeforening 13/08 Skagestad, Tove Se meg. Å vokse opp med syke foreldre Noras Ark,

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Når barnet ikke får lov å være glad i far!

Når barnet ikke får lov å være glad i far! Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Når barnet ikke får lov å være glad

Detaljer

Emma tvert imot eller noe mer? Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade.

Emma tvert imot eller noe mer? Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade. Emma tvert imot eller noe mer? Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade. Av privatpraktiserende psykologspesialist Joachim Haarklou, Hisøy Psykologsenter, Noroddveien

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Barns utvikling og traumer

Barns utvikling og traumer Viktige poeng i dette heftet Dette heftet er utarbeidet fordi det er viktig at ansatte i barnevern, sosialetat, skole/barnehage og helsevesen forstår barns normale utviklingsforløp og typiske tegn på krisereaksjoner

Detaljer

Barnet i barnehagen Relasjoners betydning for tidlig utvikling

Barnet i barnehagen Relasjoners betydning for tidlig utvikling Barnet i barnehagen Relasjoners betydning for tidlig utvikling FAGDAGER I ALTA, Stiftelsen Betania 1. Og 2. april 2008 Førsteamanuensis Ingunn Størksen Senter for atferdsforskning 1 Det er vanskelig å

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Jeg vil ikke flytte, men jeg må

Jeg vil ikke flytte, men jeg må sigrid finsland smeplass Jeg vil ikke flytte, men jeg må Tidligere publisert i Fontene 5/2006, gjengis her med forfatterens og Fontenes tillatelse. Utsagnet ovenfor kom fra en gutt på nesten fem år som

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, fagartikkel Familievold Sissel Sjåfjell Kyllingmark er barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk. Hun har jobbet i barnevernet og vært

Detaljer

Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse

Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse Hedvig torvik nilsen Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse Mange barn har ikke kontakt med sin far. Dette gjelder

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Kan hun ikke bare gå? Av jurist Ingunn Eriksen Artikkelen er trykket i Embla 2000:6

Kan hun ikke bare gå? Av jurist Ingunn Eriksen Artikkelen er trykket i Embla 2000:6 Kan hun ikke bare gå? Av jurist Ingunn Eriksen Artikkelen er trykket i Embla 2000:6 Innledning: Mye er blitt skrevet, sagt og forsket på når det gjelder kvinnemishandling. Likevel er det fremdeles slik

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus EN BESKRIVELSE AV DYNAMIKKEN MELLOM TRAUMER OG RUS 41 Rusfag nr. 1 2015 Av: Heidi Lee Mannes og Marit Markestad, Bergensklinikkene Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

FORSTÅ UNGE OVERGRIPERE: TILKNYTNINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSHISTORIE

FORSTÅ UNGE OVERGRIPERE: TILKNYTNINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSHISTORIE OM UNGE OVERGRIPERE En case og betraktninger Å FORSTÅ UNGE OVERGRIPERE: TILKNYTNINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSHISTORIE Olav Henriksson Bendiksby Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Til tross for

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL MED SPESIELL VEKT PÅ SELVMORD OG UVENTET BARNEDØD Utviklet til bruk av psykososiale kriseteam i kommunene i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Komplekse traumer hos barn Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) Invadering-symptomer Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, bilder

Detaljer

Hva er viktig for god omsorg?

Hva er viktig for god omsorg? 1 Hva er viktig for god omsorg? En studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning Hovedfagsoppgave Kirsti Kvåle Bergen, juni 1997 Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer