Psykologi anno Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim"

Transkript

1 Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

2 Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former for psykiske lidelser og vansker Gjøre rede for forebyggende psykisk helsearbeid Psykologi 1, del 5: drøfte begrepet normalitet i forhold til psykisk helse drøfte forhold som påvirker psykisk helse

3 Summespørsmål: Tror du det er flere som sliter psykisk nå enn før? Hvorfor/hvorfor ikke?

4 Er det flere som sliter psykisk nå enn før? 1. Hvor mange sliter? 2. Hva mener vi med psykiske lidelser? 3. Er det slik at diagnosesystemene definerer stadig flere normalfenomener som sykelige? 4. Er det forhold i det moderne samfunnet som gjør oss psykisk syke? 5. Hva kan gjøres for å forebygge psykiske lidelser? 6. Hva er årsakene til psykiske lidelser? 7. Hva kan gjøres for behandle psykiske lidelser?

5 1. Hvor mange sliter psykisk? Halvparten av oss vil i løpet av livet oppfylle kravene til en diagnose i ICD-10 Det siste året har 20 30% hatt en psykisk lidelse % av barn og unge har psykiske plager, 8% er behandlingstrengende 14-25% av eldre over 65 år har søvnforstyrrelser, 19% har depresjon

6 2. Hva er psykiske lidelser? ICD-10 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer Affektive lidelser Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne Psykisk utviklingshemning Utviklingsforstyrrelser Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder

7 ICD-10 kortversjonen : Utviklings- og atferdsforstyrrelser Angst Depresjon Tvangslidelser Personlighetsforstyrrelser Ruslidelser Psykoser Bipolare lidelser

8 Hva bør vi vite om diagnosesystemet? 1. Forskjell på lidelse og sykdom? 2. Normative og deskriptive 3. Symptomer eller funksjonsnivå?

9 Summespørsmål: Psykiske lidelser og diagnosesystemet: Hvordan pleier du/ vil du formidle dette i klasserommet? Hva synes du er viktig åfåfrem?

10 3. Defineres stadig flere normalfenomener som sykelige? a) Økt antall diagnoser i ICD-10 b) Hva er normalt og hva er sykt? c) Hva er bra med at en plage blir til en diagnose?

11 4. Er det forhold i samfunnet som gjør oss psykisk syke? De engelske epidemiologene Wilkinson & Picket: sosial ulikhet Folkehelseinstituttet: mangel på sosial støtte

12 Risikofaktorer for utvikling av psykiske plager utsatte grupper sårbare faser store forandringer belastninger eller tap = stress

13 Hva er stress? Stress: en stor fysisk el. psykisk belastning, fysisk el. mentalt press

14 Stress og psykiske plager Når er stress skadelig? Samspillet mellom individet og miljøet Når belastingene blir mange

15 Beskyttelsesfaktor: sosial støtte Sosial støtte er summen av den hjelpen og støtten vi får gjennom relasjonene våre: 1.Følelsesmessig støtte 2.Praktisk/ instrumentell 3.Informasjon og råd

16 Beskyttelsesfaktorer og mestring Personlighet Sosial støtte = opplevelse av mestring

17 Hva er mestring, da? Det en gjør med stress Følelsesorientert vs handlings- eller problemorientert Verktøy og strategier

18 5. Hva kan gjøres for å forebygge psykiske lidelser? Risiko og beskyttelsesfaktorer Hvem satser vi på? Eksempler: kunstige nettverk gruppetilbud for eldre samtalegrupper for barn som opplever skilsmisse samlivskurs for småbarnsforeldre pensjonistkurs

19 6. Årsaker til psykiske lidelser Biologiske Psykologiske Miljømessige = analysenivåer Samspillet mellom faktorene: Stress-sårbarhetshypotesen Individuelle forskjeller

20 Biologisk 6. Årsaker til psykiske lidelser: Ubalanse i nevrotransmittersystemene i hjernen Arvelighet Prenatale faktorer Langvarig rusmiddelbruk analysenivåer Miljømessig Stress Livsbelastninger Mangel på sosial støtte Psykologisk Traumatiske opplevelser i barndommen Lav mestringsfølelse Indre konflikter (Psykodynamisk tenkning) Kognitive faktorer: (negative tankemønstre) Tillærte måter å reagere på

21 6. Årsaker til psykiske lidelser: depresjon

22 7. Hva kan gjøres for behandle psykiske lidelser? Behandling er tiltak som har som formål å lette eller fjerne symptomer og (noen ganger) årsakene til disse. 1.Medikamentell behandling 2.Psykoterapi 3.(Psyko-) sosiale tiltak

23 Summespørsmål: Tror du at psykiske plager og lidelser i for stor grad behandles med medikamenter? Hvordan har du/ kunne du tenke deg å ta opp dette spørsmålet i undervisningen?

24 7. Psykoterapi Myter om psykologen/psykoterapeuten Mange forskjelllige typer: psykoanalyse, psykodynamisk, kognitiv, atferdsterapier, opplevelsesorientert, interpersonlig, kunstterapi, gruppeterapi, gestalt kroppsterapi..

25 7. Psykoterapi: hva er det? endre tanker, følelser og atferd som bidrar til symptomer og/eller opprettholdelse av symptomer a)forskjellige teknikker for ulike lidelser/symptomer b)noen ting er felles

26 7. Vi vet at det virker, men hvorfor/hvordan? Bevissthet om egne tanker og følelser Endrer tenkemåte Nye relasjonelle erfaringer Endret atferd

27 Summespørsmål: Hvordan stemte dette med det inntrykket dere har av psykoterapi? Hva slags inntrykk tror dere elevene har av psykoterapi?

28 Oppsummering: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Kjenner vi årsakene til psykiske lidelser? Finnes det virksom behandling?

29 Nettsteder og anbefalt støttelitteratur Helsedirektoratets hjemmesider om psykisk helse: Nasjonalt folkehelseinstitutt: Psychology. The Science of Mind and Behaviour. Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland & Vliek (2009)

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del I: læreplanmål Fra psykologi 2, del 1: beskrive og forklare forskjellen på ulike

Detaljer

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar Nedenfor følger 90 oppgaver. Fra disse blir det hentet 10 oppgaver til eksamen. Av de 10 oppgavene du får på eksamen skal du besvare 6, men du velger

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Depresjon. Symptomer på depresjon

Depresjon. Symptomer på depresjon TEMA: -Søk Bladtilbud Boktilbud Om oss Kontakt oss Linker Depresjon - Hvert år blir ca. 150 000 nordmenn rammet av depresjon. Ca. 15 prosent av befolkningen har til enhver tid depressive symptomer. Depresjon

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand Diagnose Tiltak Grafisk design: Eggen Press AS Avdeling for Rusbehandling, Østfoldklinikken Innledning Dette heftet er et resultat av arbeidet med ADHD-prosjektet

Detaljer

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf:

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa

Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa Hvordan vi forstår psykisk lidelse er avgjørende for hvordan tjenestetilbudet utformes,

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2015 Fredag 5. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand.

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand. Ikke bare brukne bein på timeplanen -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet Av Emma Josefine Narmo Brendlien Kand.nr 932 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave GLU5-10 i pedagogikk

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders Tvangslidelser BOKMÅL Obsessive-Compulsive disorders Hva er tvangslidelser? Mange med tvangslidelser klarer å skjule sin lidelse helt, også for sine nærmeste omgivelser. Likevel er tvangslidelser relativt

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Rolf Gjestad, dr. philos, Senter for Krisepsykologi, Bergen 30.12.2008 HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Normalisering Først av alt; det å vite at ettervirkninger er normale reaksjoner på ekstreme

Detaljer

tett.no mental håndbok PSYKISK HELSE 1999-2006

tett.no mental håndbok PSYKISK HELSE 1999-2006 tett.no mental håndbok PSYKISK HELSE 1999-2006 1 Foto: Victor Boullet MEST AV ALT OM VENNSKAP tett.no HANDLER OM VENNSKAP. MEST AV ALT OM VENNSKAP. TETT VENNSKAP. Men tett.no er også en bok om fire vanlige

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2013 Fredag 1. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer