Erfaringer og tiltak fra OT/PPT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer og tiltak fra OT/PPT"

Transkript

1 Hvordan kan vi forstå mestring av skolehverdagen i lys av psykisk helse? Erfaringer og tiltak fra OT/PPT Ved Laila Caradoon og Hanne Kvam Rådgiversamling i Bergen, 6. november 2012.

2 Erfaringer fra videregående skole med elever med frafallsproblematikk Forskning: frafall- psykisk helse og rus. Mestring av skole og psykisk helse utenom psykiatrien. Oppfølgingstjenesten og avklaringssamtaler med elever som slutter på skolen. Hvem skal vi snakke om i dag? - Ikke de med diagnostiserte psykiske lidelser og behandling innen BUP/VOP. - elever som strever med å fullføre vgs innenfor ordinær tid på tross av gode forutsetninger for å lære. - Økende fravær, forsvinner ut av skolesystemet

3 Hvordan forstå denne gruppen elever ut fra et psykisk helse perspektiv? Skille mellom psykisk helse: livstilfredshet, livet har mening og sammenheng. Psykiske plager: vansker eller symptomer Psykiske lidelser: behandlingstrengende. Hvilke ikke-faglige krav stilles til elever i vgs?

4 Å mestre vgs- hva kreves? Fra skoleplikt til valg og feilvalg. Administrere og planlegge egen fremtid. Relasjonskompetanse ikke bare for læringsutbytte. Opprette, vedlikeholde og reparere relasjoner til andre elever og ansatte i skolen. Paradoks : De som strever har flere relasjoner å manøvrere. Kommunikasjon

5 Psykologiske forståelsesmodeller Mentalisering Definisjon: Evne å forstå andre innenfra og oss selv utenfra ( Normann-Eide & Normann-Eide, 2008). - grunnleggende for å ha relasjoner til andre. - Affektregulering og håndtering av utfordringer i skolen. - et kjennetegn ved god psykisk helse- bedre rustet til å møte krav som stilles i vgs. - Psykisk helse på et kontinuum Psykisk lidelse frisk

6 Problemløsning To hovedformer for mestring ( Stensland og Holte, 2008): - Tilpasse seg situasjonen, følelsesfokusert. - Problem/handlingsrettet. Aktivt påvirke situasjonen. - Elever som sitter fast i uheldige mønstre. Eks: Mestringstilnærminger : - Problemløsende. - Ikke-produktive. Bygge erfaringer med metodene og reflektere over hvilke du bruker når og hva du har på repertoaret.

7 Ungdomsfasen Viktig utviklingsperiode (mentaliseringsevne, evne til å planlegge, problemløsningsevne) Utprøvingsfase Utvikles i takt med alder (forskjell på elever på 13 og 19 år) og erfaringer (forskjell på elever på 15 og 15 år). Ferdigutvikles ikke i ungdomsalderen, men et viktig grunnlag for voksenlivet blir lagt. 7

8 Ungdomsfasen Ungdomstiden peak for psykiske vansker. Folkehelseinstituttet : % av ungdom har psykiske plager. Andel barn/unge som har plager som går utover funksjonsnivå er høyest i 16 årsalderen. Ungdommer møter økte krav og forventninger i denne perioden, men har svært ulikt utgangspunkt for å håndtere utfordringene. Økt evne til å tolke og tenke rundt hendelser og situasjoner. Når ungdommer ikke oppfyller krav eller mestrer situasjoner som forventet, fortolkes dette. Kan fortolkes på mer eller mindre hensiktsmessige måter. Ond sirkel.

9 Uhensiktsmessige tankemønstre hos ungdom Dikotom tenkning: Sort/hvitt tenkning, uten grånyanser. Ser situasjonen kun som to kategorier i stedet for som en kontinuum. Jeg er enten en flink elev eller en fiasko. Overgeneralisering: En situasjon eller hendelse karakteriserer livet generelt, i stedet for én situasjon blant mange. Fordi jeg strøk på denne prøven kommer jeg aldri til å fullføre vgs Tankelesning: Tror at en vet hva andre tenker om en, uten bevis. Jeg vet at læreren ikke liker meg.

10 Uhensiktsmessige tankemønstre hos ungdom Diskvalifiserer det positive: Avfeier positive erfaringer som kommer i konflikt med ens negative syn. Jeg gjorde det bra på prøven fordi jeg hadde flaks med oppgavene Personalisering: Ungdommen antar at han/hun er årsaken til negative omstendigheter. Læreren min smilte ikke til meg i dag, det er nok fordi jeg gjorde det dårlig på prøven og nå er hun skuffet over meg.

11 Uhensiktsmessige tankemønstre hos ungdom Burde uttalelser: Ungdommen bruker burde eller må for å beskrive hvordan han/hun eller andre skal handle eller være. Jeg må alltid få 6 ere, og jeg burde ikke gjøre feil Selektiv abstraksjon: Fokuserer oppmerksomheten mot en detalj (ofte negativ), og ignorerer andre relevante aspekter. Jeg fikk negativ tilbakemelding på forrige oppgave, jeg er sikkert en av de dårligste elevene Merkelapper: Beskriver seg selv med en global merkelapp istedenfor å se på handlinger eller utførelser. Jeg er en skoletaper VS Jeg gjorde det dårlig på prøven i går.

12 Ungdomsfasen Uhensiktsmessige tankemønstre kan gjøre skolehverdagen vanskelig Hvordan hjelpe disse elevene? - forståelse, identifisere, nyansere - presentere alternativer - objektivt syn, erstatte - ros/tilbakemelding - tiltak/søke videre hjelp

13 Konklusjon Ønsket utvikling : Bygge erfaringer, øker refleksjonsevne, problemløsningsevne og repertoar for å mestre krav og situasjoner Elevene får nye, positive erfaringer utvikler mentale evner som fremmer god psykisk helse som voksen Voksne i skolen spiller en viktig rolle her!

14 Noen tiltak i regi av OT/PPT: Prosjekt Re-start vgs. Målgruppe: Elever som tidligere har droppet ut av vgs og skal starte på ny. Mål: - Forebygge nytt frafall ved å fokusere på å dra erfaringer fra fjoråret. - Motivasjon og tro på mestring. - Øke refleksjonsevne, planlegging og problemløsningsevne. - Egne risikovurderinger- når begynner jeg å få fravær?

15 Prosjekt Re-start Samarbeid med ungdomskontakten på Salto Knarvik senter. Gruppesamtaler, individuelle samtaler, samtaler med lærere/rådgivere. En oppfølging i starten av skoleåret. Som fases ut. Erfaringer sålangt. Mønstre gjentas.

16 Gruppetilbud for elever med angstproblematikk (både generell og spesifikk) Diagnoseuavhengig Kognitiv tilnærming Ikke behandling/terapi

17 Gruppetilbud Psykoedukasjon Registrering av situasjoner, tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlinger Knytte teori til egne erfaringer Avspenningsøvelser Eksponeringsøvelser Gruppesamtaler

18 Gruppetilbud Mål: Bygge opp deltakernes trygghet og kontroll i forhold til mekanismer som er med på å regulere angst, og normaliserer disse mekanismene. Jobbe med å endre fastlåste tankemønstre og finne alternative tanker. Forhindre at vanskene blir så store at det hemmer mestring av skolehverdagen, og at elevene ikke møter på skolen pga vanskene.

19 Takk for oss!

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15 FORORD! Hovedtemaet i denne masteroppgaven er frafall i videregående skole. Masteroppgaven er ment som et bidrag for å få en dypere forståelse av erfaringene tidligere elever har med frafall i yrkesfaglig

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall Av Hanne Magnussen I denne artikkelen har jeg lyst til å adressere frafallsproblematikken ved å sette søkelyset utenfor selve utdanningsinstitusjonene. Utallige mediedebatter, rapporter og undersøkelser

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet.

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Sammenhenger mellom elevene es opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Gunn Junker Masteroppgave i spesialpedagogikkk våren 2012 Universite etet i Stavavanger DET HUMANISTISKE

Detaljer

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg? Av: Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse, barnevernspedagoger og ansatt i Ungdomsteamet i Fredrikstad kommune. Hvordan skal vi oppdage og hjelpe

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer