Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune"

Transkript

1 Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i videregående skole Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune 1

2 2 Prosjekt Helsefremmende videregående skoler Formål; «Bidra til at flere består, med bedre resultat» «Utjevne sosial ulikhet»

3 Faglig grunnlag; «God helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens utfordringer». Peter F. Hjorth Hypotese; God fysisk og psykisk helse øker elevens mulighet til å gjennomføre videregående skole Fysisk form og «balanse» i livet Opplevd mestring gjør inaktive elever mer aktive 3

4 Resultater fra prosjektarbeidet; Et sett kriterier for helsefremmende skoler, basert på lovverk, nasjonale og regionale planer og føringer, egne erfaringer. Fire sertifiserte skoler

5

6 6

7 Flere resultater; Ulike tiltak/delprosjekt/organiseringsgrep; Østfoldmodellen for mer fysisk aktivitet i skolen Kantineutvalg Utdanning for ansatte i kantiner uten matfaglig kompetanse Undervisningsopplegg Elevsamtalen Strategi for psykisk helsearbeid Forankring i ledelsen Lokal ressurs på skolen Nettverk for helsefremmende skoler etablert 7

8 8

9 «Østfoldmodellen» (Bevegelsesglede, Kalnesmodellen, byggfagsmodellen); 9 Støre; «De bygger inn helseperspektivet i det å være elev på skolen. Alle skoler i Norge bør ta mål av seg til å bli en helsefremmende skole»

10 Arbeidsprosessen; Mål: Øke deltagelsen i KRØ med 20 % Resultat: Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving Hvordan: Bevegelsesglede og gode opplevelser med faget for alle Tiltak: Skolens kroppsøvingsmodell Utfordring: Hvordan nå alle?

11 Design; Kontrollert intervensjonsstudie på vg1 4 ulike modeller 14 intervensjonsklasser N = kontrollklasser N = 132 Gjennomført skoleårene 2011/12 og 2012/13 Spørreundersøkelse før og etter intervensjon Fysiske tester før og etter intervensjon for byggfagmodellen Fokusintervju med elever og lærere

12 Forskningsspørsmål: Hvilke modeller for undervisning vil øke deltakelsen i kroppsøving med 20 %? Vil endring av kroppsøvingsundervisning føre til endring av elevenes opplevelse av faget? Kan endring av kroppsøvingsundervisning fremme en fysisk aktiv livsstil i form av å øke elevenes aktivitetsnivå utenom skoletiden?

13 13

14 En time ekstra fysisk aktivitet i uka

15 Valg av innretning på faget IDRETTSGLEDE BEVEGELSESGLEDE

16 Forståelse av to innretninger; Kompetansemål: Aktivitet: Vurdering: Bevegelsesglede Idrett Lav 1 2 Middels 3 4 Høy 5 6 Praktisere og gjøre rede for sentrale regler i utvalgte idretter. Nettspill: badminton, bordtennis, volleyball. Lagspill/Småspill: hjørnefotball, innebandy, kinball. Individuelle idrett: bueskyting, spinning, sykling, klatring, orientering. Lagspill: Volleyball, basket, innebandy. Individuell idrett: orientering, friidrett (valg mellom badminton, tennis, bordtennis, turn). Bevegelsesglede: Samtale og observasjon. Eleven deltar delvis i timene, laber innsats (sjelden svett, lite arbeidsom), eleven viser liten forståelse for reglene i aktivitetene. Idrett: Eleven praktiser er i liten grad idrettene, viser lite ferdigheter og prestasjoner i spillet. Eleven prøves i reglene ved å dømme og i samtale med lærer. Bevegelsesglede: Samtale og observasjon. Eleven deltar i store deler av timene med ok aktivitet og innsats (av og til svett, arbeidsom), eleven viser noe forståelse for reglene i aktivitetene Idrett: Eleven praktiserer idrettene ved å vise delvis ferdigheter og prestasjoner i spillet. Eleven prøves i reglene ved å dømme og i samtale med lærer. 16 Bevegelsesglede: Samtale og observasjon. Eleven deltar i alle timene med stor aktivitet og innsats (svett, arbeidsom), eleven viser stor forståelse for reglene i Aktivitetene Idrett: Eleven praktiserer idrettene ved å vise gode ferdigheter og prestasjoner i spillet. Eleven prøves i reglene ved å dømme og i samtale med lærer. Praktisere fair play gjennom å inkludere andre, uavhengig av forutsetninger i utvalgte idretter og aktiviteter. Fokus i all aktivitet. Fokus i all aktivitet. Observasjon av elev: Eleven viser liten omsorg for medelever, er lite hjelpsom og positiv. Overholder ikke regler i spill og idretter. Observasjon av elev: Eleven har omsorg for medelever, er hjelpsom og positiv. Overholder delvis regler i spill og idretter. Observasjon av elev: Eleven har svært god omsorg for medelever, er hjelpsom og positiv. Overholder regler i spill og idretter.

17 Undersøkelser; 17 Iver, motivasjon og trivsel i kroppsøving/for fysisk aktivitet (spørreundersøkelse) Aktivitetsnivå (spørreundersøkelse) Fysiske tester Intervjuer med elever som «deltar nå» Lærerregistrert deltakelse Elevenes selvrapporterte deltakelse Karakterstatistikk, skoleårene og

18 Eksempel på spørsmål fra SIMS skala Tester ulike typer motivasjon for fysisk aktivitet Jeg er fysisk aktiv Fordi denne aktiviteten er artig/morsom Fordi jeg har valgt det selv Fordi jeg ikke har noe valg Jeg vet ikke. Ser ikke helt hva denne aktiviteten gir meg

19 To innretninger på krø; 19

20 Skolen har utgjort en betydelig forskjell for elevenes fysiske form Beep-test score omregnet til VO 2 max score: Intervensjon: 36.1 til 40 Kontroll: 35,3 til 36,7

21 Hvorfor deltar du i kroppsøving nå? Gode overganger Troen på at det er mulig Trygt og aksepterende miljø Medbestemmelse Starter en positiv prosess som gir økt læringsutbytte og helseeffekt

22 TRYGT OG AKSEPTERENDE MILJØ «du er ikke redd for å løpe og kanskje misse ballen eller no sånt. Sånn var det før, du torde ikke fordi du trodde at folk kom til å le nesten» «før hadde jeg prestasjonsangst når guttene var sånn veldig konkurranseinnstilte» «blir mye, mye mere sett og ikke sånn gjemt bort i et hjørne»

23 MEDBESTEMMELSE «det blir mer variert at jeg får gjøre det jeg liker å gjøre får mer motivasjon til å gjøre mitt beste jeg blir mere aktiv hvis vi gjør en aktivitet vi liker, som du kan holde på med så får du en bedre karakter». «så hørtes det ut som vi skulle gjøre, ikke bare de tingene som minnet meg litt mer om timene fra ungdomsskolen gjøre litt mere ting som ikke var så ubehagelig»

24 POSITIVE PROSESSER «jeg fikk en bra karakter og skal satse enda mer. fikk mer lyst, kanskje kan jeg få enda bedre karakter» «jeg har mye mer gym, har doblet karakteren min og trener på fritiden, både mamma og pappa er stolte av meg siden de blir stolte vil jeg vise at jeg kan mere, jeg vil få bedre karakter»

25 HELSE EFFEKT «jeg gleder meg til å starte dagen med gym for da er jeg i bedre humør resten av dagen» «jeg føler meg så bra etterpå jeg får mer energi» «Jeg gleder meg til hver torsdag, det kan være slitsomt, men jeg har det veldig moro, jeg kjenner at jeg klarer å gjøre noe, at jeg lissom ikke blir så fort sliten, har blitt bedre fysisk da, jeg blir litt mer glad i min egen kropp på en måte»

26 Økt deltakelse; 26 Lærerrapportert deltakelse Elevrapportert deltakelse, økt i begge grupper

27 Karakterer i kroppsøving for utdanningsprogrammene som har deltatt i delprosjekt Bevegelsesglede 27

28 En time ekstra fysisk aktivitet i uka Bedre fysisk form Godt klassemiljø Gode relasjoner Ingen betydning krø

29 Valg av innretning på faget IDRETTSGLEDE BEVEGELSESGLEDE Mer glede og trivsel i faget Mer interessant og meningsfullt Økt fysisk aktivitetsnivå på fritiden Økt tro på egen kompetanse + medbestemmelse => økt deltagelse => bedre læringsutbytte => helseeffekt

30 Flere resultater; Bruk av miljøarbeider har i en klasse gitt positive utslag på mange av variablene, mens i en annen klasse gitt minimal effekt Inaktive elever har økt aktivitetsnivået mest Elever på vgs med ordinær KRØ har økt sin indre og identifiserte motivasjon generelt sett Økt medbestemmelse, trygghet og, tro på seg selv hos tidligere inaktive elever

31 Høgskolens anbefaling; En ekstra time med fysisk aktivitet + La elevene få velge mellom «bevegelsesglede» og «idrettsglede» + Bruk miljøarbeider i kroppsøvingstimene = Spennende muligheter

32 Nytt forskningsprosjekt med NIH MÅL: Hvordan påvirker de ulike bevegelseskontekstene ungdoms hverdagsliv, atferd og utvikling gjennom ungdomstiden? Kroppsøving Fysisk aktivitet på skolen Ungdommen i utvikling Organisert idrett Selvorganisert fysisk aktivitet

33 Vår intervensjon: Hypotese: Ny aktivitetsdidaktikk bidrar til at flere elever fullfører og består i kroppsøving. Reduksjon av sosial ulikhet

34 HVORFOR? God modell for kroppsøving, innenfor ny fagplan Teste modellen i større skala (også u-trinnet) Flere og nye svar? Kompetanseheving for lærere Bidrag til utforming av kroppsøvingslærerutdanningen Viktig bidrag i debatten om kroppsøvingsfaget og sosial ulikhet i helse

35 35

36 Arbeidsmåter ; 36 Kunnskapsbasert, bygge på kartlegginger lokalt Skaffe ny kunnskap Det helsefremmende arbeidet skal være en del av det ordinære arbeidet i skolen Pedagogisk arbeid Fysisk og sosialt miljø Mest mulig dagligaktivitet, minst mulig happenings

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord Aktivitetshjelpemidlers betydning for fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse Skole og fritid er viktige arenaer for barn og unges mulighet til å utvikle sosiale

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus Pål Lagestad, dosent i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag Introduksjon Mange barn og ungdommer finner

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

HVORDAN SKAL VI JOBBE MED FOLKEHELSE I MØRE OG ROMSDAL?

HVORDAN SKAL VI JOBBE MED FOLKEHELSE I MØRE OG ROMSDAL? HVORDAN SKAL VI JOBBE MED FOLKEHELSE I MØRE OG ROMSDAL? G O D H E L S E P Å B O R G U N D V G S A N N E M A R T E B J Ø R K A V O L L S O L V E I G B A E N O R D A L J A N N E K A R I N E N G E S E T H

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse

Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse Usikkerhet og negativitet Mål for dagen: Bekrefte/bevisstgjøre god praksis Få i gang refleksjon rundt egen og trinnests/skolens praksis Få tips/verktøy

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer