Å hjelpe seg selv sammen med andre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å hjelpe seg selv sammen med andre"

Transkript

1 Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune

2 Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører begge hver for seg til de hyppigste og mest alvorlige komplikasjoner ved aldring Vi har inntrykk av at kommunene er godt i gang med å lage planer og tilbud for personer med demens, mens deprimerte eldre synes å være en glemt gruppe

3 Forekomst av depresjon hos eldre -Generelle befolkning: 12 19% -I sykehjem: 32% -Blant eldre med hjerneslag: 20 40% -Blant eldre med demens: 30 50% -Hyppighet øker med alder

4 Risikofaktorer Demografiske forhold (lav utdanning, sosioøkonomisk status, enke/enkemann) Sosiale faktorer (få venner, sosial omgang) Helserelatert atferd (kost, fysisk aktivitet) Somatisk helse (kroniske sykdommer, funksjonssvikt) Mental helse (tidligere depresjon)

5 Påvirkbare risikofaktorer Sosial aktivitet Mental trening Fysisk aktivisering og trening Hørsel Syn Udiagnostisert /ubehandlet somatisk sykdom Multifarmasi, overbehandling

6 Kan man forebygge depresjon? Rapport 2008:1, Folkehelseinstituttet: Depresjon er blant de få psykiske lidelsene vi har effektive metoder til å behandle og forebygge Depresjon er den lidelsen totalt etter koronare hjertelidelser, der forebygging trolig vil ha størst effekt på folkehelsen målt i sykdomsbyrde

7 Depresjon er en lidelse der det finnes vel utprøvde metoder for forebygging Når det gjelder psykologiske metoder er det vel dokumentert at kognitive metoder er effektive når det gjelder forebygging av depresjon Med forebygging mener vi da i første rekke forebygging av klinisk depresjon hos pasienter med lettere depressive plager

8 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2011: Helsedirektoratet forventer samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet ber om styrking av tilbudet til eldre med psykiske problemer Nasjonale retningslinjer for behandling av depresjon (H-dir 2009): Behandlerens faktiske kompetanse i metodene som benyttes har vesentlig betydning for resultatet

9 Hva er kognitiv metode? En kognitiv modell bygger på ideen om at en hendelse ikke automatisk fører til en følelse; mellom hendelsen og følelsen er våre tanker om hendelsen Å bli bevisst sine negative tanker og å jobbe med å endre dem kalles en kognitiv tilnærming

10 Kognitiv modell Diamanten Tanker Atferd Kropp Følelser

11 Bakgrunn for tilbudet Ønske om å arbeide mer aktivt for bedre psykisk helse blant eldre i Hamar kommune Alderspsykiatrisk poliklinikk, avd Sanderud, SI, har hatt gode erfaringer i bruk av kognitive metoder i gruppebehandling av deprimerte eldre

12 Målgruppe Eldre med milde symptomer på depresjon Målsetning gi kunnskap om hva som disponerer, utløser og opprettholder emosjonelle plager gi kunnskap om hva som kjennetegner angst og depresjon gi verktøy for mestring av angst og depresjon lære deltakerne å gjenkjenne egne symptomer og risikofaktorer

13 Konkrete rammer inntil 8 deltakere 10 kursdager, møtes annen hver uke varer fra november til april møtested rådhuset transport ordner den enkelte selv varighet 1,5 time moralsk taushetsplikt grupperegler kartleggingsverktøy ved start og slutt

14 Sentrale tema ABC modellen (kognitiv modell) betydningen av aktivitet fysisk, sosialt, mentalt psykoedukasjon Metode samtale undervisning personlig veiledning

15 A Situasjon B Automatiske C Følelser D Alternative tanker tanker Aktuell hendelse eller et fysisk symptom som vekker en ubehagelig følelse eller tankerekke Tanker/ forestillinger som farer gjennom hodet ditt. Spesifiser følelsen ( trist, engstelig, sint) Skriv ned en alternativ og mer realistisk tolkning av situasjonen. Venninne avlyser et møte Hun vil ikke møte meg Jeg er kjedelig Ingen bryr seg om meg Oppgitt Urolig Trist Hun hadde en god grunn og vi avtalte jo å møtes på fred. Det handler ikke om meg Jeg kan spørre naboen om å gå en tur i dag

16 Rekruttering av deltakere oppslag i lokalavis med bilde og omtale av tilbudet annonse i Huskelappen (gratisavis) informasjon i ulike sammenhenger der eldre er samlet innslag på lokalnytt på nrk P1 henvisning fra psyk. helseteam, leger

17 Innhold Starter med en runde hvor de som ønsker det sier litt om hvordan de har hatt det siden sist. Noen spesielle tema de ønsker å ta opp? Bruker en aktuell situasjon inn i den kognitive modellen. Diskusjon av ulike løsninger. Samtale og veiledning. Gruppa bidrar overfor den enkelte. Avtaler noe den enkelte kan trene på til neste gang.

18 Erfaringer etter to kurs Vi registrerte stor endring hos deltakerne i løpet av kurset Deltakerne likte modellen, og ga uttrykk for at de kan bruke den konkret når de har vanskelige tanker Deltakerne ga positiv tilbakemelding om verdien av kurset

19 Videre rekruttering Stort oppslag i lokalavis etter avsluttet kurs. Fire deltakere stilte opp til intervju. Flere tok personlig kontakt etter å ha lest om det i avisa Henvisning fra psyk.helseteam, leger Annonsering i Huskelappen og lokalavis Omtale i lokalavisa

20 Veien videre Nytt kurs startes i november, også dette i samarbeid med alderspsykiatrisk poliklinikk Helsestasjon for eldre har etablert kurset som en fast del av sin virksomhet Utdanning i kognitiv metode Fra høsten 2013 tar Hamar kommune over hele driften av kurset (HFE i samarb. m. ergoterapeut el.a.)

21 Noen tilbakemeldinger Det er godt å høre at jeg er normal selv om jeg sliter med disse tingene Alle tiders. Jeg er i mye bedre psykisk form. Jeg er blitt en helt annen kar Da jeg fikk en alvorlig diagnose satte jeg meg ned med kursboka og brukte det jeg har lært Så godt å treffe andre som også har det slik. Jeg trodde det bare var meg

22 Nå har jeg omsider lært å si jeg kan i stedet for dette klarer jeg ikke Dagny 84 år

23 Prosjektet ble presentert med poster på Landskonferansen i alderspsykiatri 2011, hvor vi også vant publikumsprisen for poster og presentasjon

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer