TIDLIG INNSATS I TØNSBERG KOMMUNE RESILIENS SENSE OF COHERENCE, AARON ANTONOVSKY (1987)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDLIG INNSATS I TØNSBERG KOMMUNE RESILIENS SENSE OF COHERENCE, AARON ANTONOVSKY (1987)"

Transkript

1 TIDLIG INNSATS I TØNSBERG KOMMUNE A N N E E. L U N D H PPT RESILIENS Oversatt som «spenst», «elastisitet» Tilpasning til stress, tragedier og belastninger Det å kunne klare seg bra på tross av negative/vonde erfaringer og opplevelser av relativ stor risiko Et velkjent teoretisk begrep innenfor helsefremmende arbeid og positiv psykologi Resiliens er ikke statisk, men en dynamisk prosess (nye styrker og sårbarheter utvikles over tid, livssituasjoner i stadig endringer) Risiko- og beskyttelsesfaktorer SENSE OF COHERENCE, AARON ANTONOVSKY (1987) Oversettelse: Opplevelse av sammenheng (OAS) Helse som et kontinuum: Patogenese (hva skaper sykdom?) Salutogenese (hva skaper helse?) Et paradigmeskifte: diagnostisering av problemer/symptomer til å ha fokus på muligheter, helse og livskvalitet som demper risiko 1

2 3 KOMPONENTER I OAS Begripelighet (comprehensibility) Kognitiv aspekt Forståelse av egen situasjon; om situasjonen er «logisk» eller forutsigbar Er det man opplever i det indre eller ytre miljø velordnet, strukturert, og sammenhengende? Eller uorganisert, tilfeldig, uventet og kaotisk? Håndterbarhet (manageability) Tro på at en kan finne løsninger Om vi tror vi kan påvirke situasjonen Opplevelse av at hendelsen er overkommelig Opplevelse av å ressurser tilstrekkelig til å takle kravene Føler ikke som offer eller at livet har vært urettferdig, men livet har motbakker og det fikser en FORTS. Meningsfullhet (meaningfulness) Følelsesmessig aspekt Livsområder eller aktiviteter som er viktig, som gir mening Aktiviteter det er verdt å engasjere seg i, villig til å ta en utfordring Etter en krise: Verdsetter livet på en annen måte en før, tar ikke ting for gitt Tillit til at livets krav og utfordringer er verdt å engasjere seg i Endrer prioriteringer i livet, skille viktig-uviktige Setter større pris på livet og sine nærmeste RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER (KVELLO) Primært knyttet til barnet, familien og oppvekstmiljøet Risikofaktorer: forhold som øker faren for at personer utvikler vansker Beskyttelsesfaktorer: forhold som demper faren for å utvikle vansker når personen opplever risikofaktorer Risiko beskyttelse påvirker hverandre i et samspill som forsterker eller demper stress Kumulativ risiko: flere risikofaktorer parallelt eller tett på hverandre 2

3 INDIVIDUELLE BESKYTTELSESFAKTORER 4 grunnleggende behov i barns utvikling: God helse: helse og utvikling samt tilgang på helsetjenester Læring og opplæring: formalisert læring, men også lek og fritid Emosjonell og atferdsmessig utvikling: tilknytning, følelser og temperament, holdninger og verdier, identitet, selvstendighet og sosial atferd Sosiale relasjoner: relasjon til foreldre, andre barn og andre voksne Dersom barnet får dekket disse grunnleggende behovene, har det en beskyttende virkning FAMILIEMESSIGE BESKYTTELSESFAKTORER: Grunnleggende omsorg: hverdagsrutiner, ansvar, grenser (gir oversikt og forutsigbarhet) Stimulans og veiledning: engasjement, å følge opp, gi utviklingsstøtte og autoritativ oppdragerstil Følelsesmessig tilgjengelighet: stabilitet og kontakt, regulering av følelser og følelsesmessig støtte Sikkerhet: beskyttelse mot psykisk og fysisk vold, vitne til vold, overgrep eller utnytting BESKYTTELSE VS RISIKO (SE SJEKKLISTE, S ) Aldersadekvat kompetanse, utvikling Har hobbyer, interesser, talenter de utfolder seg i Planlegger egen fremtid (fremtidsrettet) Fravær av psykisk lidelse Tilpasser, mestrer skolens krav og forventninger Har gode skolefaglige prestasjoner En tro/overbevisning Aktiv mestring ved utfordringer Prematur født, lav vekt Utviklingsforsinkelser, lavt intellektuelt nivå Impulsivitet, hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker Sky, aktivt tilbaketrekkende, utrygg Utsatt for omsorgssvikt Alvorlig somatisk sykdom Utrygg tilknytningsstil Vansker med å etablere aldersadekvat vennskap Utsatt for mobbing Relasjonsbrudd, tap 3

4 BESKYTTELSE VS RISIKO: Foreldre med god omsorgsutøvelse Høyskole utdannelse og er i arbeid Godt forhold mellom søsken Foreldre som prioriterer et barns grunnleggende behov over egne Evne til å oppfatte barnet realistisk Evne til å engasjere seg positivt i samspill med barnet Moderat eller alvorlig psykisk lidelse hos foreldre Langvarig høyt konfliktnivå Vold i familien Rusmisbruk Arbeidsledighet, uføretrygdet Flere enn 3 flyttinger fra barnet er 3-18 år Samlivsbrudd mellom foreldrene Familien er stigmatisert BESKYTTELSESFAKTORER I NETTVERKET: Minst en betydningsfull person som har fulgt barnet opp gjennom oppveksten, brydd seg Gruppetilhørighet med jevnaldrende Inkluderende barnehage og skole Trygt nabolag tilrettelagt for barn og unge RESILIENS I BHG OG SKOLEN: Positive og helsefremmende tenkning bidrar til en god utvikling hos utsatte elever Bidrar til livsmestring Tar utgangspunkt i styrker og positive egenskaper i opplæringen, både faglige, sosiale og emosjonelle områder Pedagoger i posisjon til å gjøre en stor forskjell for sårbare barn Relasjonsperspektivet: skape trygghet og danne grunnlag for trivsel Det sosiale-emosjonelle perspektivet: et godt psykososialt miljø bygd på trygghet, inkludering, anerkjennelse og toleranse for ulikheter. God følelseshåndtering. Undervisningsperspektivet: lærere som «talentspeider», ikke «feilsøker»; bygge på ressurser/styrker 4

5 LÆRINGSPYRAMIDEN (OLSEN OG TRAAVIK) Konsekvenser, grensesetting Struktur, regler og klare rammer Ros, oppmuntring, positiv oppmerksomhet Relasjoner KILDER: Anotonovsky, Aaron (2012). Helsens Mysterium: Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kvello, Øyvind (2010). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Olsen, Maila Inkeri og Karen Marie Traavik (2010). Resiliens i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Waakter, Trine og Helen Johnson Christie (2000). Styrk sterke sider: håndbok i resiliensgrupper for barn med psykososiale belastninger. Oslo: Kommuneforlaget AS. ISBN: