Utredning med Scid 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning med Scid 2"

Transkript

1 Utredning med Scid 2

2 Avhengighet av andre mennesker er en naturlig del av det å være et menneske. Motpolen er ikke uavhengighet, men autonomi Innenfor tilknytningsteori er et følelsesmessig bånd til omsorgspersonen nødvendig for å sikre overlevelse, og patologiske former for avhengighet er et utrykk for utrygg tilknytning (engstelig eller ambivalent) Moden avhengighet: relasjonssøkende, også for støtte/gjensidig, åpenhet, sensitiv til andres behov, situasjonsspesifikk avhengig atferd Maladaptiv avhengighet: Omfattende (ikke situasjonsspesifikk), rigiditet/lite fleksibel, manglende gjensidighet

3 Problemer ved diagnostisering: Menn nekter da avhengighet blir sett på som svakt og umodent Folk som har akse 1 lidelser føler seg, naturlig nok, mer avhengige. Kulturrelativt mer i kollektivistiske kulturer, som Japan og India - som frembyr mer avhengige trekk? Kvinnelidelse? Oppmuntret til lydighet og passivitet? Lever alene eller er skilt, mer enn en skulle forvente (?) NB Ikke bare avhengig struktur og relasjonell dynamikk, men kontekst (lav utdannelse)

4 Het tidligere infantil eller innadekvat. Litt agorafobisk forlate hjemmet Se etter intensiteten i behovene

5 Skiftende definisjoner i DSM systemet DSM 1: Passiv-Avhengighet er en undergruppe av P-A PF, karakterisert ved hjelpesløshet, ubesluttsomhet og klengete atferd DSM 2: P-A personlighet ble rubrisert under andre PF, uten nærmere beskrivelse DSM 3: Definert ved 3 kriterier: Passivitet og manglende uavhengighet, underordning av egne behov og mangel på selvtillit DSM 3 R: Utvidet til 9 kriterier, mangel på selvtillit ble fjernet og erstattet med sensitivtet

6 Og inn med kriterier for utrygg tilknytning, som frykt for avisning og separasjon og vanskeligheter med å være alene DSM 4: Få endringer, utover at kriteriet sensitivitet for kritikk ble tatt ut igjen, fordi det ble funnet å kjennetegne mange typer av PF DSM 5: Ute. Bedre med dimensjonal modell, enn terskel? Eller Pers-trekk: 1. Separasjonsangst, 2. Underkastelse, 3. Engstelse

7 Nokså likt: Begge deler manglende beslutningsevne og evne til å ta ansvar for viktige aspekter ved eget liv uten betydelig støtte fra andre, samt ettergivenhet og tendens til å strekke seg langt for å oppnå omsorg, samt initiativløshet og følelsen av hjelpesløshet og inkompetanse. Forskjell: ICD 10 legger noe mer vekt på passivitet og manglende livskraft, og inkl. de 4 undergruppene passiv, astenisk, inadekvat og selvutslettende PF. I DSM 4 er selvutslettende PF, havnet under PF

8 Essens: Avhengig PF inneholder to dimensjoner (Gude, m.fl., 2006) 1. Dysfunksjonell tilknytning behov for kjærlighet, fysisk og følelsesmessig nærhet til en tilknytningsperson, og protest mot og frykt for atskillelse fra denne 2. Selvopplevd inkompetanse lav selvfølelse som skaper avhengighet behov for råd, bekreftelse, støtte, samt underkastelse

9 Definisjon: Vedvarende og overdrevent behov for å bli tatt vare på, og som fører til underdanig klengete atferd, og frykt for atskillelse Minst 5 kriterier av 8

10 Spm: Trenger du mange råd og forsikringer fra andre før kan ta dagligdagse avgjørelser? Eksempler? Årsak: Har vansker med å ta dagligdagse avgjørelser, så sant vedkommende ikke mottar en mengde råd og forsikringer fra andre.

11 Spm: Er du avhengig av andre msk for å klare deg på viktige områder i livet ditt. For eksempel økonomi, barneoppdragelse og boforhold? Gi meg eksempler på at mer enn alminnelige råd Årsak: Trenger andre til å ta ansvaret for de fleste vesentlige områder av livet.

12 Spm: er det vanskelig for deg å vise at du er uendig med andre, selv når du mener de tar feil? Gi meg noen eks på at du har gjort det, hva redd skal skje hvis uenig? Årsak: Vansker med å gi uttrykk for uenighet med andre av frykt for å miste støtte eller aksept.

13 Spm: Er det vanskelig for deg å begynne med noe eller arbeide med oppg når ingen er der for å hjelpe deg? Gi meg noen eks. Hvorfor er det slik? Fordi du ikke er sikker på at du kan gjøre det riktig? Årsak: Har vansker med å sette i gang med prosjekter eller gjøre ting på egen hånd. NB: Skal handle om manglende selvtillit når det gjelder egne vurderinger eller dyktighet, heller enn mangel på motivasjon eller energi

14 Spm: Har du ofte frivillig tilbudt deg å gjøre ting som er ubehagelige? Eks? hva gjorde du? Hvorfor? Årsak: Går ekstremt langt for å oppnå hjelp og støtte fra andre, enda så langt som til frivillig å gjøre ting som er ubehagelig. NB: Gjelder det å bli likt, ikke andre intensjoner, som f eks. å få en bedre jobb.

15 Spm: Er det vanligvis ubehagelig å være alene? Gi noen eksempler. Hvorfor er det slik? Årsak: Føler seg uvel og hjelpesløs alene pga en overdreven frykt for ikke å være i stand til å ta vare på seg selv

16 Spm: Når et forhold tar slutt, trenger du da raskt å finne en annen du kan stole på? Fortell om det. Er det slik de fleste gangene? Årsak: Søker med stor iver etter et nytt forhold for å få omsorg og støtte når et nært forhold tar slutt

17 Spm: er du svært redd for å bli igjen alene uten noen til å ta vare på deg? Skjer det ofte at du bekymrer deg for dette? Årsak: Er urealistisk opptatt av frykten for å bli forlatt og måtte ta vare på seg selv

18 Forsvar: Regresjon og unngåelse Forlegging oppmerksomheten dreies vekk fra pasienten og mot andre nære. Reaksjonsformasjon sinne mot dominerende andre, kan maskeres som bekymring og underkastelse. Idealisering jo mer avhengig en føler seg, jo større er fristelsen til å idealisere.

19 Søker (stadig) oppmerksomhet (for sine plager), forståelse, omsorg og sosial kontakt (ikke like interessert i endring ). Jeg har fått et symptom! Symptomene kommer når det skjærer seg i primære relasjoner.

20 Unnvikende er ofte avhengige, men avhengige har ikke vansker med å bonde med andre, noe unnvikende har. Avhengige driver altså ikke med sosial tilbaketrekning, noe unnvikende gjør. Begge deler lav selvfølelse og sensitivitet for kritikk, men de reagerer forskjellig. De avhengige reagerer med ettergivenhet, de unnvikende trekker seg/unngår relasjoner av frykt for avvisning Når unnvikende er alene føler de seg frie, når de avhengige er alene føler de at de ikke mestrer livet

21 Unnvikende føler seg sosialt mislykket og uattraktive og bekymrer seg for å bli ydmyket og avist, mens avhengige er bekymret for at de ikke får nok omsorg. Unnvikende handler om overdrevent sjenerthet, avhengig handler om overdrevne avhengighetsbehov.

22 Både avhengig og ustabile deler tilknytningsproblemene - eks separasjonsangsten, mens de ustabile reagerer med tomhet, raseri, selvskading, manipulatorisk atferd, vil den avhengige reagere med underkastelse, klamrende atferd og snarlig erstatning av omsorgsfigur Begge deler vanskene med å være alene. De ustabile sliter pga indre tomhet og tap av identitet, mens de avhengige sliter pga forestillingen om hjelpeløshet/inkompetanse (og at ingen er der til å hjelpe dem og gi dem

23 En undergruppe: The help rejecting complainer hører til her den trygge erfaringen ved å mislykkes (samtidig som de kritiserer andre for ikke å stille opp). Denne holdningen må utforskes sinne, skuffelse og skam ligger ofte under

24 Overbeskyttende foreldre skaper forestillingen om at en ikke kan overleve uten mektige og beskyttende foreldre/andre. Autoritære foreldre lærer barnet å se utover for guiding og dirigering, og å underkaste seg andres ønsker Mye (kronisk) syk som barn, altså trengt mye Separasjonsangstlidelse som barn Essens: Ikke fått den selvtilliten på at de kan klare seg alene (stimulert autonomi).

25 Psykodynamisk: Problematisk avhengighet skyldes: A) en ubevisst konflikt mellom to ønsker (ønsket om omsorg vs. et ønsket om å konkurrere) B) en impuls - forsvar konflikt (ønske om omsorg vs. forventning til voksen atferd) C) En konflikt mellom behovet for nærhet vs. protest mot/frykt for atskillelse fra denne. Kognitiv teori: Personen har en automatisk tanke om mangel på kompetanse og selv-devaluering. Skjema: Jeg er sårbar, svak og hjelpeløs. Resultat: attribusjon som skaper økt hjelpeløshet og avhengig atferd, som igjen forsterker selvbilde

26 Sosial læringsteori: Passiv/avhengig atferd er belønnet, har blitt belønnet og blir sett av personen som sannsynlig for at vil bli belønnet Vikarierende læring: sett andre bli belønnet for passivitet.

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / -

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / - SCID-II Protokoll Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV Fylles ut av terapeutene: Id-nummer (fra edb-systemet): Dagbehandling påbegynt: / - Dato for intervju: Protokollen

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Hilde Sofie Kongelf Galgerud

Hilde Sofie Kongelf Galgerud Hilde Sofie Kongelf Galgerud Affektfokus, alvorlighet av personlighetsproblematikk og deres interaksjon som prediktorer for behandlingseffekt ved cluster C personlighetsforstyrrelser. Hovedoppgave i Psykologi

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Ny tilknytning ny start

Ny tilknytning ny start fagartikkel Ingelin Nauff Pettersen er barnevernpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk og psykososiale vansker. Hun er kurator i barneverntjenesten i Sandefjord. ingelin.pettersen@sandefjord.kommune.no

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Når barnet ikke får lov å være glad i far!

Når barnet ikke får lov å være glad i far! Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Når barnet ikke får lov å være glad

Detaljer

Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom.

Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom. Spesielt for besteforeldre til barn med Asperger syndrom. Av Nancy Muclow Hvis ditt barnebarn nylig har blitt diagnostisert, så velkommen til verdenen Aspergers syndrom. Det er en mystisk og noen ganger

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling Randi Abrahamsen KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Spesialistoppgaven er et resultat av klinisk psykologisk

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på.

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på. Tillegg A: Noen viktige følelser Følelser er en helt normal del av livet. Alle mennesker føler glede, sorg (tristhet), aggresjon, frykt (angst), sårethet, skyld og skam. Følelsene påvirker både tanker

Detaljer