Rapporter og evalueringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporter og evalueringer"

Transkript

1 Rapporter og evalueringer Fosterbarn for barns behov NOVA 2013 Barn og unge i fosterhjem kunnskapsstatus NOVA 2010 Utilsiktet flytting en litteratursammenstilling NOVA 2013 NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling BLD 2012 Institusjonsplassering siste utvei? NOVA 2011 Barnevern i Norge Lyngør september 2014

2 Fosterhjem foretrukket ved flytting Føringen er klar: Barn som må flytte skal helst flytte i fosterhjem Vi skal helst unngå plassering i institusjon Barn under 12 år skal fortrinnsvis flytte direkte i fosterhjem, dvs. unngå mellomplassering som f eks beredskapshjem

3 Barn i fosterhjem Barnevernsstatistikken 2012: Over 90 % av barn under omsorg er i fosterhjem Er dette faglig holdbart/ forsvarlig? Lyngør september 2014

4 Hvorfor? Naiv forestilling om familien som «helende» (terapeutisk) institusjon Økonomi Begrensete og lite nyanserte kunnskaper om institusjonen som alternativ I ryggmargen:» Familien er den grunnleggende sosiale enhet i samfunnet, den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap, og den best rammen rundt barnas oppvekst St.m. 29, Om familien forpliktende samliv og foreldreskap Lyngør september 2014

5 Hvordan har (mange av) fosterbarna det? Langt høyere andel plasserte barn har barnepsykiatriske diagnoser enn jevnaldrende. Det gjelder også utsatte barn som ikke er plassert Plasserte barn og unge viser flere atferdsproblemer og større grad av hyperaktivitet i forhold til ikke-plasserte barn og unge som er sosialt utsatte Dansk studie: 20 % barn under omsorg hadde minst en psykiatrisk diagnose mot 3% barn som ikke hadde mottatt noen form for barneverntiltak Engelsk studie viser; 45% v. 10% Konklusjon: Forekomsten av mentale helseproblemer er høyere blant barn under omsorg enn i befolkningen for øvrig. Kilde: Backe. Hansen m.fl:.barn og unge i fosterhjem. En kunnskapsstatus Lyngør september 2014

6 Fosterforeldres vurderinger Følelsesmessige problemer: Store: 41% Meget store: 43% Atferdsproblemer: Noe: 32% Store: 31% Behov for hjelp utover fosterhjemmet: 86% Havik: 2007 Lyngør september 2014

7 Fosterbarns utdanningsløp Generelt: Svak mestring av skolens krav og oppgaver Dobbel eller tredobbel risiko for å ikke ha fullført utdanning utover grunnskolenivå (gjelder bv.barn generelt) Gjelder særlig barn av enslige mødre med lav utdanning 34% av plasserte barn har videregående skole mot 80% ikke-plasserte 9% har utdanning på universitets/høyskolenivå Gjentatte flyttinger særlig uheldig Fosterhjem for barns behov 2013 Lyngør september 2014

8 Utilsiktete flyttinger Eneste norske studie fra siste år: 70 barn Utilsiktet flytting: 39 % Kilde: Christensen mfl.: Arranging stability for children in long-term out-of-home care. Children and Youth Services Review 2011 nr. 32, Litteratursammenstilling viser % Kilde: Backe-Hansen mfl.: Utilsiktet flytting fra fosterhjem. En litteratursammenstilling. NOVA notat 2/2013 Lyngør september 2014

9 Konsekvenser av sammenbrudd Barna: Oppfattet som en «ytterst traumatisk hendelse» Sorg, tristhet. Tilbaketrekning og tillukning av følelser Klar problemutvikling pga sammenbruddet Økt kriminalitet hos gutter Fosterforeldre: Øker signifikant fosterforeldres beslutning om å være det Kilde:Tine Egelund Lyngør september 2014

10 Hva skaper en familie? Å være sammen om familieprosjekter, f eks Omsorgsoppgaver: Formidle ønskete kjennetegn og målsettinger gjennom oppdragelse, sosialisering, samspill

11 Dette krever Relasjon Gjensidighet

12 Valg av omsorgsmiljø ved flytting Å velge fosterhjem Forutsetter relasjonskompetanse for å gå inn i gjensidighet og relasjon Barn og unge i fosterhjem uten tilstrekkelig relasjonskompetanse risikerer å trette/slite ut fosterforeldre risiko for utilsiktet flytting Velg da institusjon!

13 Relasjonskompetanse Grad av tillit til selv, egenverd, tillit til andre, ønsker om nærhet, gjensidighet Empati Start: Tilknytningsprosessen og utviklingen av tilknytningskvalitet som påvirker senere relasjoner

14 Risiko Utrygg, avvisende t.: Omsorgsgivere er stabilt avvisende, likegyldige eller nedvurderende Barna søker bort fra. Avstand gir «trygghet» Redusert relasjonskompetanse: Risiko Desorganisert tilknytning Omsorgsgivere er truet og truende. Kaotiske Barna er uten brukbar strategi. Speiler foreldrenes kaos. Lever i»frykt uten løsning» Sterkt redusert relasjonskompetanse: Stor risiko!

15 Idealer og realiteter Det ideelle: Velg alltid først på øverste hylle Realiteten: Velg på hyllene nedenfor Avklar avstanden mellom den ideelle og den realistiske løsningen Tiltak for å kompensere avstanden

16 Kvalitetskriterier for institusjoner Klart teoretisk mål for arbeidet Arbeidet retter seg mot flere sider av barnets/den unges problematikk Institusjonen oppfattes som varm og vennlig Må kunne gi god omsorg Personalet må være stolte av institusjonen Det må finnes planer for hvert enkelt barn Vi må få: En nasjonal strategi for institusjonsalternativet Små, spesialiserte enheter med spisskompetanse Helhets opplegg Fleksibel arbeidstid (medleverturnus)

17 Nytt prinsipp Utvalget anbefaler etablering av et nytt prinsipp i barnevernet, definert som prinsippet for utviklingsstøttende tilknytning. Prinsippet bør være førende i forhold til det biologiske prinsipp dersom omsorgsbetingelsene er påvist å være utviklingshemmende Spesielt bør prinsippet bli en sentral retningsgiver i de vanskeligste beslutningene i barnevernet.

18 Utvalgets begrunnelser Små barn som lever under langvarig stress får varige nevrobiologiske og psykologiske skader Barn som vokser opp i fattigdom kan få språklig, kognitiv og emosjonell forsinkelse Det er påvist generasjonsoverføring av utviklingshemmende omsorg Utrygg (unnvikende og ambivalent) tilknytning kan skape utviklingshemmende omsorgsbetingelser Desorganisert tilknytning kan i verste fall føre til alvorlige helseproblemer

19 Noen viktige konsekvenser Pålegg om endrende tiltak Grad av utviklingsstøtte alltid hovedsak i terskelvurdering Utviklingsstøtte hovedsak ved organisering av samværsordning Relasjon til fosterforeldre alltid fremheves ved vurdering av tilbakeføring Betydningen av stabilitet og kontinuitet for utviklingen av tilknytning overordnet viktig ved vurdering av adopsjon for barn i alder 0 4 år

20 Opprinnelsesforeldres psykologiske situasjon Tap eller trussel om tap av prestisjefylt rolle Frykt for stempling pga avvik fra normer og roller («moralmodus») Opplevelse av maktesløshet og manglende kontroll Frykt for tap (gjen-) reise foreldre autoritet Lyngør september 2014

21 Relasjonens betydning 30 % i behandlingsarbeid Ennå større rolle i vårt arbeid? Utviklingsstøttene tilknytning Relasjon er hovedmotoren i utvikling og endring

22 Hva betyr det for praksis? Menneskelighet, engasjement, ærlighet Kunne snakke om både problemer og «alt mellom himmel og jord» Kunne gråte, spøke, være glad, lei seg Snakke forståelig og enkelt Løfte en flik av sitt eget liv Tåle konflikt og avvisning Uggerhøj: Den profesjonelle personlighed

23 Den gode relasjon Respekt Åpenhet Pålitelighet Forutsigbarhet Tiltak blir oppfattet som meningsfulle og nyttige Christiansen 1993

Det er ikke så veldig stor forskjell på dem da, men det er det at det er andre som har aksjer i dem

Det er ikke så veldig stor forskjell på dem da, men det er det at det er andre som har aksjer i dem Hege Sivertsvik Det er ikke så veldig stor forskjell på dem da, men det er det at det er andre som har aksjer i dem Tilhørighet i fosterhjem, sett fra fosterforeldres perspektiv. Masteroppgave i sosialt

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem

Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem Beredskapsmødres erfaringer og vurderinger Helge Skjælaaen MASTEROPPGAVE Masterprogram i barnevern Høst 2013 Det psykologiske fakultet HEMIL Senteret Veileder:

Detaljer

Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU 2012:5

Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU 2012:5 UTVALG OM DET BIOLOGISKE PRINSIPP I BARNEVERNET Utvalg opprettet ved kgl.res. 18. februar 2011 Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU

Detaljer

Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling

Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling Elisabeth Backe-Hansen, Øivin Christiansen &Toril Havik notat nr 2/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utilsiktet

Detaljer

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre EKSAMEN BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID VÅREN 2010 Dato for innlevering 10. mai 2010 Kandidatnummer - 2252 Kull SOS 07 Antall ord 8028 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1 Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Tine Egelund, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Toril Havik, Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet 2010 Barn

Detaljer

Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU 2012:5

Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU 2012:5 UTVALG OM DET BIOLOGISKE PRINSIPP I BARNEVERNET Utvalg opprettet ved kgl.res. 18. februar 2011 Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU

Detaljer

FAMILIENS ADVOKAT TORSDAG 8. NOVEMBER 2012

FAMILIENS ADVOKAT TORSDAG 8. NOVEMBER 2012 FAMILIENS ADVOKAT TORSDAG 8. NOVEMBER 2012 DEN PSYKOLOGISKE BEGRUNNELSEN FOR Å INNFØRE DET UTVIKLINGSSTØTTENDE PRINSIPP Magne Raundalen, Senter for Krisepsykologi, Bergen FORSLAGET HENGER SAMMEN MED HELHETEN

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad & Anne Solberg Rapport nr 17/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd?

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? UNIVERSITETET I STAVANGER Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? Master i Sosialt Arbeid Ingunn Øyre Juni 2012 FORORD Da jeg begynte på Master i Sosialt

Detaljer

NOU. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Norges offentlige utredninger 2012: 5

NOU. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Norges offentlige utredninger 2012: 5 NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 5 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0 1 Kildehenvisningene er samlet til slutt i hver artikkel. For nærmere informasjon, ta kontakt med den organisasjonen som har utarbeidet artikkelen (se s. 41 42). Flere eksemplarer av dette heftet kan fås

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre

Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre Atferd Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre barn som flyttes i regi av barnevernet Av Gunn Astrid Baugerud og Annika Melinder, Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), Psykologisk

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

Det vanskelige foreldreskapet

Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet En studie av foreldre som har deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem. Deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Konferanserapport Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Oslo, 22.-23. september 2009 Kaja Reegård, Elisabeth Backe-Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Kristine Amlund Hagen (red.) 1 Innhold

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer