STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER"

Transkript

1 STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet 17/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /11 ÅRSMØTEFORBEREDELSER /11 REGNSKAP VURDERINGER... 5 Hamar, Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur og kompetanse - Hedmark fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: 18/11 MSF/NMR 19/11 Revisor 1 av 5

2 17/11 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Hedmark fylkeskommune Oppsummering, involveringsseminar, Lillehammer kommune Kan-ikke-synge kurs invitasjon til samarbeid, Lillehammer kommune ønsker å få i gang slike kurs, og har kontaktet oss for et samarbeid. Samarbeid betinger at vi får med Lillehammer musikkråd som lokal partner. 3. Oppland fylkeskommune Vedtak, Strategiplan for kultur- og kulturbaserte næringer, Stema AS Meldingsrutiner ved støyende arbeid, kulturhusprosjektet, VOFO Oppland Organisasjonskurs for frivillige lag, Saker sendt til: 6. Musikkens studieforbund VO-rapporter for vår/sommer 2011, Oppland: 68 kurs timer ,- i tilskudd Hedmark: 66 kurs timer ,- i tilskudd For første gang er Oppland forbi Hedmark i aktivitet, mye skyldes sommerkursene til Norsk kammermusikkforbund og en gledelig økning blant folkemusikklagene. Grunnen til tilskuddsforskjellen mellom fylkene ligger i de forrige års timetall. Det er potensiale for flere timer, siden flere arrangører har glemt å rapportere. 7. Kommunene Søknad om kommunale VO-midler, Sendt til: Dovre, Vågå, Øyer, Ringsaker, Sør-Odal, Eidskog, Trysil og Engerdal Nye kommunestyrer bør få saken opp over nyttår, via VOFO i fylkene. 8. Lillehammer kommune Oversikt over godkjente kursarrangører, Kommunen yter husleietilskudd til VO-arrangører som trenger spesielle lokaler. Fra administrasjonen: 9. Storbandkurs Evaluering og sluttregnskap Neste års kurs blir i uke 32, dersom vi skal fortsette med samarbeidet 10. Regnskap 2011 Regnskapsoversikt 1-3 kvartal 2011 fra regnskapsfører Sendes etter når den foreligger. 11. Bemanning Drøfting av ulike strategier for utvidet bemanning framover 12. Kontakt før valget Oppfølging kontakt med medlemsorganisasjoner Invitasjoner/innkallinger Hvem? 13. Vest-Oppland folkemusikklag Medlemsmøte, Gran, Trond Laget har slitt med kontinuitet og oppslutning, og vil ha hjelp til restart av styreaktivitet i laget. 14. Musikk i Hedmark Konferanse om profesjonelt kor, 5.11.?? 15. Musikkens studieforbund Opplæring dataverktøy for VO, G-moen, Trond 16. Musikkens studieforbund Møte om VO, med NS/UNOF, Oslo, Trond 17. Musikk i Fengsel og Frihet 20-års jubileum, Oslo (kveldstid) Ingen 18. Musikkarkivet i Hedmark Styringsgruppemøte, Hamar, Trond 2 av 5

3 Sakene ble tatt til orientering med disse kommentarene: 11 lite robust/sårbar situasjon med kun en ansatt, ambisjonene i handlingsprogrammet må tas ned. Vi trenger bedre dokumentasjon på hva musikkrådet sørger for at tilflyter regionen. Status for samarbeidsavtale med Oppland må avklares. 12 Kontakt med medlemsorganisasjonene for å sikre god kommunikasjon og for å få inn innspill til handlingsprogram før neste årsmøte. Administrasjonen lager forslag til fordeling blant styremedlemmene Lag/organisasjon Kontakt Adresse Postnr Psted e-postadresse Tlf Tor Stallvik kontakter: Gudbrandsdalen Folkemusikklag Ola Grøsland Nordherad 2680 VÅGÅ Arne Johan kontakter: Hamar Kirkesangforbund Mogens Kofoed-Larsen Ekromskogen 43 A 2624 LILLEHAMMER Amund kontakter: Hedmark Folkemusikklag Stig Nilssen Brennerivegen LØTEN Kåre kontakter: Hedmark og Oppland sangerforbund Ole Tom Fremstad Dalseng 2340 LØTEN Hedmark sangerforum Arne Moseng Sagerudsvingen VÅLER I SOLØR Trond kontakter: MFO Hedmark og Oppland Birgitte Rosenberg Gjøviklinna ODNES NTL, Hedmark og Oppland krets uten leder Monika kontakter: Valdres folkemusikklag Ivar Hemsing 2975 VANG I VALDRES Trond kontakter: Vest-Oppland Folkemusikklag Aud Jorun Eide Mellerudguta ROA Anne kontakter: Ung kirkesang Hamar Nils Tore Enget Valhallvegen 20 A 2409 ELVERUM Tema når vi tar kontakt - spørre etter hva organisasjonen har som utfordringer/oppgaver - hva kan musikkrådet være med på å hjelpe til med? - kan vi komme på neste styremøte og informere/bli informert? - gi tilbakemelding på medlemslagenes VO-aktiviteter (adm lager oversikt til hver enkelt) i informere om akustikkmålingene vi utfører - hvordan få bedre kontakt begge veier 3 av 5

4 18/11 Årsmøteforberedelser Saksdokumenter 1. Vedtekter, vedtatt årsmøtet i Bakgrunn Årsmøte i 2012 står snart for døra, og styret inviteres til å ta en gjennomgang av vedtektene opp mot reviderte mønstervedtekter fra Norsk musikkråd/musikkens studieforbund. Det ligger ingen spesielle grunner til dette, annet enn at det er gunstig å gå gjennom de tre vedtektssettene, og gjøre en vurdering, slik at de henger sammen etter de siste endringene. Det er gunstig å velge ut møtested og dato allerede nå, slik at vi har tid til forberedelse, og sette i gang valgkomiteen i god tid. Etter retningslinjene skal de innkalles til et startmøte 6 måneder før årsmøtet. Møtested for årsmøtene har alltid rullert her er de siste 4: Gausdal, Alvdal, Sand (Nord-Odal) og Koppang. Det er lagt vekt på å finne et møtested som er et kulturhus/møtested. Vurdering n vi har slått sammen Hedmark og Oppland, bør vi finne et sted som oppfattes som sentralt. Tidligere har oppsøkende kontakt med medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd vært gunstig for å motivere til deltakelse på årsmøtet og bør gjennomføres så langt som mulig. Årsmøtet legges til lørdag 21. april 2011 på Lillehammer (Fylkeshuset) Valgkomiteen innkalles til startmøte i tråd med retningslinjene for komiteen 4 av 5

5 19/11 Regnskap vurderinger Saksdokumenter 1. Driftsregnskap før avskrivninger/periodiseringer 2. Liste over fordringer som ikke er betalt pr Bakgrunn Styret ble orientert om forsinkelse i møtet i juni. Regnskapet er kraftig forsinket, av to årsaker: 1) fram og tilbake med AFP-innbetalinger i 2010, førte til en runde med Skatteoppkreveren, og 2) etter sommerferien har VO-arbeid blitt prioritert (frist 12.10). Møte med revisor er gjennomført, og driftregnskapet er nå avstemt med bank. Inntektene er nokså nær det budsjetterte, og viser en dreining mot mer tilskudd fra fylkeskommunene, og litt økning i salg av tjenester/kursinntekter. Utgiftene er økt noe, ikke minst lønnsutgifter, som er ca kr høyere enn i Dette henger klart sammen med 50% stilling til konsulent. Andre driftsutgifter er kr lavere enn 2009, noe som skyldes mindre utgifter til PR og lærere til egne kurs enn budsjettert. Resultatet er et foreløpig overskudd på kr, som tilføres egenkapitalen. Fra 2009 ligger kr i prosjektstøtte fra Sangløftet til seniorkortiltak. Disse midlene er ikke inntektsført, men står som egen avsetning. Eldre krav som ikke er betalt (jfr liste) er ført som tap på fordringerr i alt kr. Noter til regnskapet utarbeides av daglig leder og revisor. Vurdering Økonomien i rådet er anstrengt, og vil være det også i årene framover. Rådet er sterkt avhengig av fylkeskommunale tilskudd, og de signalene vi har fått inn pr i dag, er ikke lyse. Regnskapet for 2010 oversendes til revisor. 5 av 5

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1500 Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer