ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto Hans Marthinsen styremedlem Tromsø Sandnessund blandakor Liv Irene Jensen styremedlem Sørreisa Sørreisa damekor Elisabeth Fjeldstad 1. vara Sørreisa Sørreisa damekor Eirik Figenschau 2. vara Bjarkøy Sandsøy sangkor Valgkomité: Styret ble valgt til valgkomité Revisorer Synnøve Sagatun Tromsø Ultima Thule Tove Haugerudbråten Tromsø Styret Troms musikkråd 1.2. Administrasjon Troms sangerforum har kontorfellesskap med Troms musikkråd og andre organisasjoner, fram til mars 2010 i Kulturhuset i Tromsø da vi flyttet til Storgata 88, 3. etasje (Brillehuset). Andre organisasjoner vi har kontorfellesskap med, er Norges barne- og ungdomskorforbund (NOBU) Nord, Nordnorsk viseforum, viseklubben SPELT, Tromsø byorkester og Norges musikkorpsforbund Nord. Troms sangerforum har ingen ansatte, men kjøper en liten stillingsandel ca 5 % årsverk hos Troms musikkråd. Gjennom samarbeidet med Troms musikkråd, slipper organisasjonen utgifter til kontorhold, utstyr, maskiner med mer, siden musikkrådets utstyr brukes. 2. MEDLEMSKOR I PERIODEN Troms sangerforum har pr mars medlemskor. I årsmøteperioden har vi fått to nye medlemskor (Cantus Cordis og Tromsø Akademiske Kvinnekor TAK), mens 3 kor dessverre ble nedlagt (Marcanto, KorNett og TRØKK). Over 40 % av korene er tilhørende i Tromsø kommune. Vi har kor fra 11 kommuner inkludert Narvik og Svalbard, og ca halvparten kommer fra Midt- og Sør-Troms. Side 1 av 5

2 2.1. Medlemskor pr februar 2011: Ant Kommune Kor 1 Balsfjord Sangkoret Vi Menn 2 Bjarkøy Sandsøy sangkor 3 Harstad Care Gospel Choir 4 Harstad Sørvik Sangkor 5 Harstad U.L. Solhovs blandakor 6 Karlsøy Blandakoret 70 grader kor 7 Lenvik Steinrøysa 8 Målselv Bra Folk 9 Narvik Ankenes blandakor 10 Narvik Narvik korforening 11 Svalbard Longyearbyen blandakor 12 Svalbard Store Norske Mandskor 13 Sørreisa Sørreisa damekor 14 Tranøy Kor Flott 15 Tranøy Vaffelkoret 16 Tromsø Aurora Borealis 17 Tromsø Blandakoret Nordaførr 18 Tromsø Borgtun blandakor 19 Tromsø Cantus Cordis Ny 20 Tromsø Det Norske Mandskor av Tromsø Gospelcompagniet 22 Tromsø Kammerkoret Ultima Thule 23 Tromsø Koret 24 Tromsø Reale Mannfolk 25 Tromsø Sandnessund blandakor 26 Tromsø Skattekammerkoret 27 Tromsø Tromsdalskoret 28 Tromsø Tromsø Akademiske Kvinnekor TAK Ny 29 Tromsø Ultralyd medisinerstudentenes mannskor 2.2. Nedlagte kor i perioden: 29 Harstad KorNett Nedlagt 30 Salangen Sangkoret Marcanto Ingen aktivitet 31 Tromsø TRØKK Tromsø økumeniske kor Nedlagt 3. MØTER, KURS, STEVNER OG PROSJEKTER 3.1. Styremøter I perioden er det avholdt 4 styremøter og behandlet saker som: Aktivitetsplanlegging, orienteringssaker, spørreundersøkelse blant medlemskorene, medlemskontakt, kurssamarbeid med NK Troms, økonomi og årsmøteforberedelse Andre møter og konferanser Møter og reiser for administrasjon og styre i perioden : Dato Hva Hvem Styremøte Tromsø Ivar, Hans, Inger, Liv-Irene og Anne Grete Landsmøte NSF, Værnes Ivar og Inger Styremøte Tromsø (telefon) Ivar, Hans, Liv-Irene og Anne Distriktstreff for tillitsvalgte, Hurdal Ivar Styremøte Tromsø (telefon) Ivar, Hans, Liv-Irene, Inger og Anne Grete Side 2 av 5

3 3.3. Kurs, stevner, prosjekter mm Vi har i perioden hatt to kurs; et vokalseminar i samarbeid med Norges korforbund Troms og et kurs i webredigeringsprogrammet Imaker. Vokalseminaret var et faglig vellykket kurs med stor deltagelse rundt 100 kursdeltakere, selv om det ikke ga noen inntekter til organisasjonene. På webkurset fikk deltakerne innføring i å etablere og redigere egen hjemmeside gjennom webverktøyet Imaker. Alle medlemskor i NSF kan bestille dette. Vi gjennomførte også høsten 2010 en spørreundersøkelse hvor 11 av medlemskorene svarte. Kurs i bruk av webverktøyet Imaker Tromsø Vocal Six-seminar i samarbeid med NK Troms Tromsø ØKONOMI Årsmøtet 2009 (10) økte distriktskontingenten vesentlig og dette har bedret og sikret økonomien vår. Egenkapitalen pr er på kr ! Selv om kontingenten nå er hovedinntektskilden, kan vi også ha inntekter fra kurs og andre aktiviteter, avhengig av aktiviteten. Figuren under viser at resultatene har variert en del. Siden første avlagte regnskap i 2004, har vi hatt underskudd i tre år. Distriktskontingenten sikrer oss mot en såpass usikker økonomi. Utgiftene holdes så lave som mulig ved bruk av telefonmøter, lave administrative kostnader med mer. Vi ønsker videre å tilby lave kursavgifter siden hovedmålgruppa er medlemskor, og tror det ligger bedre til rette for det nå, når økonomien er bedret! Resultat (1 881) (10 122) (20 960) Egenkapital pr (1 881) Resultat Egenkapital pr Side 3 av 5

4 5. EVALUERING AV HANDLINGSPROGRAMMET - MÅLOPPNÅELSE Dette er et nytt punkt i handlingsprogrammet som vi tenker kan være nyttig å ha med, både for oss og medlemmene. I forrige periode planla vi et dirigenttreff våren 2010 samt tre medlemsmøter rundt om i fylket høsten Vi planla også et korseminar med den svenske vokalgruppa Vocal Six i samarbeid med NK Troms og høsten 2010 et dirigentkurs hvor tema skulle velges ut fra det som framkom på dirigenttreffet i april samme år. Det var et ambisiøst aktivitetsprogram, men alt ble dessverre ikke gjennomført, delvis på grunn av midlertidig manglende kapasitet i sekretariatet i Vocal Six-seminaret og webdesignkurset ble imidlertid arrangert, og vi inviterte, i samarbeid med NK Troms, til kortreff i Harstad, som ble avlyst grunnet dårlig påmelding. Spørreundersøkelsen vi gjennomførte høsten 2010 skulle være retningsgivende for både kurstilbud og møter mellom styret og korene, men den lave svarprosenten, og dermed verdien av tilbakemeldingene, ga styret svake signaler på hva det var formålstjenelig å satse på. Vi håper likevel at vi skal klare å gjennomføre et forsinket dirigenttreff i vårsemesteret. 6. FORHOLDET TIL MEDLEMMER OG ANDRE 6.1. Korene Vårt forhold til medlemskorene oppleves som godt, men det er jo korene nærmest til å svare på. Vi har tidligere hatt kurssamarbeid med flere kor og er tilgjengelig for henvendelser alle ukedager i kontortida. Vi har i årsmøteperioden fått to nye medlemskor mens tre dessverre er lagt ned. I dag har vi 29 medlemskor. Vår policy er som før; å samarbeide med medlemskor og andre om arrangementer, kurs og kortreff Norsk sangerforum Vi har et godt forhold til Norsk sangerforum (NSF) og opplever at vi får positiv tilbakemelding på vår aktivitet og vårt arbeid for å øke medlemsmassen, informasjonsarbeidet med mer. NSF skal ikke bli en organisasjon med et stort, sentralt administrasjonsapparat. Derfor holdes kontingenten på et lavt nivå. Det som er viktig, er at regionene har egne kretsorganisasjoner som kan planlegge og tilby aktiviteter og service etter behov. I 2012 er vi vertskap for NSFs landsmøtet i Tromsø Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund Norsk musikkråd er Norsk sangerforums paraply- og interesseorganisasjon og Musikkens studieforbund er organisasjonens studieforbund. TSF har fordeler av samlokaliseringen med Troms musikkråd, som er regionalleddet til de landsorganisasjonene, og vi samarbeider med dem om informasjonsmøter med mer. Medlemskap i en av studieforbundet medlemsorganisasjoner, er en forutsetning for å kunne søke voksenopplæringsmidler. Lav medlemskontingent gjør at det alltid lønner seg! Side 4 av 5

5 6.4. Fylkeskommunen Fylkeskommunen har i årsmøteperioden ikke hatt tilskudd til aktivitet og drift for kulturorganisasjoner, men iverksetter fra 2011 en ny tilskuddsordning for frivillighet innen kultur. Den skal ikke gå til drift, men aktivitet. Dette er en gledelig utvikling, og det gir mulighet for både lag og organisasjoner til å søke. Dette vil bli utlyst på fylkeskommunens websider, og fristen blir antakelig 1. april Andre samarbeidsparter/organisasjoner Vi samarbeider med Troms musikkråd og andre kororganisasjoner om infomøter om voksenopplæring med mer. I årsmøteperioden har vi innledet samarbeid med Norges korforbund Troms (NK Troms). Samarbeidet gjelder arrangering av kurs, seminarer, kortreff med mer, og tanken er at slike arrangement skal gjøres i fellesskap og at alle kor inviteres på samme premisser. Det betyr en bedre utnyttelse av de økonomiske og arrangementstekniske ressursene i begge organisasjoner, og det er lettere å få gjennomført kursene uten avlysninger. Samarbeidet er nokså nytt og vi jobber med å finne en form som fungerer både når det gjelder kommunikasjon, økonomi med mer. 7. SLUTTORD Vi tilhører en organisasjon som er i stadig vekst og vår krets har også fått nye medlemmer selv om noen dessverre er lagt ned i perioden. Vi må fortsette å utvikle gode kurstilbud som medlemmene ønsker, og være aktive. Vi syns også det er viktig å være tilgjengelig for spørsmål og veiledning og ha et apparat for det noe vi har i dag. Vi ser lyst på framtida! Tromsø, STYRET I TROMS SANGERFORUM Ivar Solberg (s) Inger Strand (s) Hans Marthinsen (s) Liv Irene Jensen Styreleder styremedlem styremedlem styremedlem Anne Grete Seljebakk (s) sekretær Side 5 av 5

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013

MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013 1. januar 31. desember 2013 Meldingen gjelder aktiviteten i kalendera ret 2013. Nordnorsk viseforum har arrangert to seminar for arrangører

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer