PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen: Per Ivar Tamnes og Trond Eklund Johansen Forfall: Tor Stallvik Saker som ble behandlet 19/10 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /10 ETABLERING AV MIFF-TILBUD TRINN 2 I VALDRES /10 TILDELING PRIORITERTE KURS VÅR OG SOMMER /10 SAMARBEID MED RYTMISK KOMPETANSENETTVERK ØSTLANDET (RKØ)... 6 Hamar, Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur og kompetanse - Hedmark fylkeskommune Kultur og idrett Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: 20/10 MIFF v Mari Tangen 21/10 MSF v Kristin Orestad Clementz 22/10 RKØ v/frode Sannum Side 1 av 6

2 19/10 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. HTV Lønnsforhandlingene, resultat, Musikkens studieforbund Reisestipend 2011, AU Protokoll, Felleskontoret for AFP Premier og egenandeler, Hedmark fylkeskommune Tilskudd til studieforbundene, høst 2009, ,- 6. Ringsaker kommune Kommunale voksenopplæringsmidler, vår 2010, ,- 7. Hedmark fylkeskommune Avslag, søknad om tilskudd til akustikkutstyr, Hedmark fylkeskommune Tilskudd til storbandsommerskole utbetaling, ,- 9. Oppland fylkeskommune Avslag, søknad om tilskudd til akustikkutstyr, Øyer kommune Tilskudd kommunal VO, vår 2010, % 11. Berg-Knudsen AS Akustikkrapport, Bøndsen, Viser videre arbeid etter vår måling. 12. Østnorsk Jazzsenter Underskuddsgaranti FFUK, sommerskole 2011, ,- 13. Hedmark fylkesting Vedtak timetilskudd VO i studieforbundene, kr er tatt inn i budsjettet for 2011, ca 50% av tidligere bevilgning til generell aktivitet i studieforbundene. Betyr ca kr for oss i NTL Manglende kretsstyre, samarbeid om reetablering, Dovre kommune Avslag, søknad om VO-tilskudd, MSF-styret Vedtak tilskudd til akustikkutstyr, ,- 17. Lotteri og stiftelsestilsynet Tildelingsbrev, MVA-kompensasjon 2009, NMR har fått ,- i MVA-kompensasjon, deler av dette vil vi motta, pr nå er det usikkert hvor mye, antakelig rundt kr. Saker sendt til: 18. Kapitol forsikringsmegling Registrering, forsikringer, Grunnlag for faktura personalforsikringer, justeres ift lønnsplassering 19. Kommunene Søknad kommunale voksenopplæringsmidler, Oppland: Dovre, Vågå, Øyer Hedmark: Ringsaker, Eidskog, Trysil, Engerdal Fra administrasjonen: 20. Akustikkmåling Bøndernes hus, Løten, Akustikkmåling Hadeland kulturskole/granvang, Gran, Akustikkmåling Otta kulturhus, forespørsel om kontrollmåling 23. Landskonferanse lokale mr Neste års konferanse, daglig leder delta i prosjektgruppe?, 9.12 NMR/MSF støtter ny konferanse, og daglig leder er ønsket i prosjektgruppa. Ønskelig å sette av tid til oppgaven, som gir noe økonomi i retur. W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteprotokoll 1012.docx Side 2 av 6

3 Invitasjoner/innkallinger Hvem? 24. Rytmisk kompetansenettverk Møte, Lillehammer, Trond 25. VOFO Hedmark Styremøte, Hamar, Trond 26. MSF VO-kvalitetssikring, Gardermoen, 5.1. Trond 27. Terningen Arena AS Åpning 7.1. Trond 28. MSF/NMR Landsmøtet Oscarsborg Anne/Kåre Sakene tas til orientering Til sak 4. Kåre Haugli foreslo at det forberedes et forslag til landsmøtet om å sentralisere tilsetting av personalet, med tanke på å sikre de ansatte en likeverdig oppfølging i personalsaker. Til arbeidet med lokaler. Helge Tryggeseth foreslo at vi kontakter Hamar bispedømme v/kulturkonsulent Rune Holme, for å få til et ens regelverk for utleie/utlån av kirkene til lokale lag (jfr. VO-lovens bestemmelser om gratis lokaler i skolebygg). Styret satte ned en komite for å følge dette opp videre; Monica, Helge og Trond. Til sak 23. Daglig leder kan sette av tid til arbeid i gruppa for lokale musikkråd, siden arbeidet i denne gruppa samsvarer godt med vårt handlingsprogram. Til sak 27. Kåre Haugli og Per Ivar Tamnes er også interessert i å delta under åpningen av Terningen Arena, Trond følger opp ovenfor arrangør, og skaffer billetter. W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteprotokoll 1012.docx Side 3 av 6

4 20/10 Etablering av MIFF-tilbud trinn 2 i Valdres Saksdokumenter 1. Informasjon og invitasjon fra MIFF/Stabbur Amfi Bakgrunn Musikk i fengsel og frihet (MIFF) har videresendt en henvendelse fra Stabbur Amfi i Skaveldbygda om samarbeid om 1) etablering av scene og 2) etablering av lokalt trinn 2-tilbud gjennom MIFF. MIFFs organisasjonsmodell er klar: Hvis de skal gå inn med økonomisk støtte og faglig veiledning til et slikt Trinn 2-tilbud i Valdres må Hedmark og Oppland musikkråd være ansvarlig for prosjektet. MIFF vil gjerne ha en tilbakemelding på om det er ønskelig fra vår side. Om tilbudene MIFF gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Alle er velkomne og det er ikke nødvendig å ha spilt før. Trinn 2 deles inn i nybegynnere og viderekomne og rusfrie og rusa. Deltakere får tilbud om å fortsette med musikk som fritidsinteresse i det vanlige musikklivet (trinn 3). Vurdering Etter en gjennomgang av henvendelsen, kommer det fram at dette er et enkeltmannsforetak koblet til et studio. Fra Enhetsregisteret: Orgnr Navn/foretaksnavn: STUDIO STABBUR v Rune Mikael Glimsdal Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Sceneetablering er det derfor ikke aktuelt å støtte, annet enn gjennom henvisning til aktuelle støttekilder de kan søke på. Trinn 2- tilbud i Valdres betinger en viss mengde personer som er på vei ut av soning, og siden få av de som soner der er fra lokalmiljøet, blir det meget marginalt med personer, og kanskje ikke grunnlag for noe permanent tilbud. Et engasjement i dette vil også måtte vurderes opp mot kapasiteten vi rår over i administrasjonen pr i dag. Hedmark og Oppland musikkråd går ikke inn i etableringen av et MIFF trinn-2 tilbud i Valdres W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteprotokoll 1012.docx Side 4 av 6

5 21/10 Tildeling prioriterte kurs vår og sommer 2010 Saksdokumenter 1. Skjema og retningslinjer (vedlegg) Bakgrunn MSF vedtar hvert år spesielle satsningsområder som er særs viktig for musikklivet. Kurs innenfor disse satsingsområdene kan gis høyere tilskudd. Ordningen forbeholdes normalt krets-/fylkesledd av medlemsorganisasjonene i MSF. Normal løpende aktivitet godkjennes ikke som prioritert kurs og kan ikke gis høyere tilskudd. Satsingsområdene er i perioden Dirigent /instruktøropplæring Skolering av tillitsvalgte Konsertarrangøropplæring Nasjonale/regionale kurs / sommerskoler Kurs i lyd, akustikk, tinnitus m.m. Tiltak rettet mot nye målgrupper Med regionale kurs menes kurs som retter seg mot hele fylket. Prioriteringene mellom satsingsområdene foretas av styret i det enkelte fylke. Tilskuddet til det enkelte prioriterte kurs vedtas av styret i fylkesmusikkrådet. Det kreves egen søknad og rapportering av prioriterte kurs: Ved nettbasert søknad, informerer søker i kommentarfeltet om kurset skal være et prioritert kurs og hvorfor. Ved søknad på papir, vedlegges tilsvarende informasjon. Når kurset rapporteres, skal søker sende med dokumentasjon av utgiftene. For vår/sommer 2010 tildeles disse prioriterte midler Arrangør Landsomf fra MSF Tilskudd Hamar Domkor/Cantate Domino/orkester Messias 4 000,00 Hedmark Folkemusikklag Syng folkesang! 2 400,00 Hedmark og Oppland musikkråd Gregorianikk-kurs 3 600,00 Nord-Østerdal Symfoniorkester Orkesterkonsert (Mozart, Tsjaikovskij, Dvorak) 4 000,00 Norsk Jazzforum v/ Østnorsk jazzsenter Sommerkurs i storbandspill , ,00 Totalt Hedmark ,00 Norsk Kammermusikkforbund Sommerkurs på Nansenskolen ,00 Totalt Oppland ,00 W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteprotokoll 1012.docx Side 5 av 6

6 22/10 Samarbeid med Rytmisk kompetansenettverk Østlandet (RKØ) Saksdokumenter 1. Samarbeidsavtale, (Vedlegg) 2. Organisering, vedtak (vedlegg) 3. Strategiplan, vedtatt (vedlegg) Bakgrunn Rytmisk kompetansenettverk Østlandet, RKØ er etablert som et samarbeidsnettverk mellom Austnorsk folkemusikksenter (Valdres), Østnorsk jazzsenter (Oslo) og Delta Øst (Kulturorganisasjoner i Akershus). Formålet for Rytmisk kompetansenettverk for Østlandet(RKØ) er å heve kompetansen innen sjangrene jazz, folkemusikk, pop/rock og verdensmusikk for på denne måten å øke interessen for rytmisk musikk generelt og for å heve utøvernes kompetanse spesielt. Overfor utøverne skal det spesielt legges vekt på å formidle kompetanse som setter dem bedre i stand til å leve av sin musikkutøvelse. Musikkrådet var invitert til deres møte den , og vi blir invitert inn til praktisk og konkret samarbeid om de strategiene RKØ trekker opp. Samarbeidet blir prosjektbasert, og vil kunne være; kurssamarbeid (som f. eks sommerkurset i storbandspill), utredningsarbeid og veiledning av rytmiske aktører på randen av en profesjonell karriere. Vurdering RKØ er en naturlig samarbeidspartner for deler av vår virksomhet, og vi kan få tilført kompetanse og kontakter innenfor disse sjangrene som vil komme resten av virksomheten til gode. Styret stiller seg positive til samarbeid med RKØ innenfor rammen av vårt handlingsprogram W:\Datafiler HMR\Styret\2010\Møteprotokoll 1012.docx Side 6 av 6

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert

Detaljer