PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI"

Transkript

1 PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /11 STIPENDTILDELING /11 VALG AV REGNSKAPSBYRÅ... 7 Utlysing av konsulentstilling AU drøftet tidspunkt for utlysning, og konkluderte med at det bør utsettes til økonomiforutsetningene er avklart. Bl.a. er det fortsatt usikkert om vi vil motta timetilskudd (voksenopplæring) fra Hedmark fylkeskommune, dette vil avklares i revidert fylkesbudsjett. Trolig vil det foreligge til neste styremøte. Neste styremøte 7. juni kl (NB i Moelv, nær togstasjonen) Hamar, Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur og kompetanse - Hedmark fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: 9/11 Søkerne 1 av 7

2 08/11 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Vågå kommune Kommunale VO-midler v 10, ,- 2. Norsk musikkråd Prosjektgruppe lokale musikkråd, Øyer kommune Kommunale VO-midler v 10, ,- 4. Hedmark fylkeskommune Foreløpig svar generelle kulturmidler, Hedmark fylkeskommune Driftstilskudd 2011, ,- 6. Ringsaker kommune Kommunale VO-midler h 10, ,- 7. NTL Avklaring om medlemskap og VO-midler, MSF Administrasjonstilskudd , ,- 9. Cultima Protokoll ekstraord årsmøte, Enstemmig vedtak: Cultima og Oppland og Hedmark teaterråd oppløses. 10. Skatteoppkreveren i Hamar Årskontroll avvik i avgiftsgrunnlag, MSF Fordeling av rammer opplæringstilskudd 2011, 25.3 Hedm: ,- Oppl: ,- - uendrede timesatser 12. MSF Avtaler om overføring av driftstilskudd 2011, Vågå kommune Kommunale VO-midler h 10, ,- 14. Folkets hus Hamar Leiekontrakt kontorlokaler, Hedmark sangerforum Møtereferat, 4.4. Endring i område til Hedmark og Oppland planlegger landsfestival i Elverum neste år 16. NMR/MSF Endring av arbeidsgiveransvar, AFP, Hedmark fylkeskommune Svar søknad generelle kulturmidler, Gregorianikk-kurs: 5.000,- Storbandsommerskole: ,- 18. AFP Beregning av ny premie, Oppland fylkeskommune Samarbeidsavtale for 2011 og 2012, APs stortingsgruppe Svar til ledermøtets uttalelse om tippenøkkelen, Ditt regnskapskontor Overslag, regnskapsføring, 6.5. Saker sendt til: 22. NMR Handlingsprogram, innspill, MSF Handlingsprogram, innspill, Hedmark fylkeskommune Søknad om tilskudd til akustikkmåleutstyr, Hedmark fylkeskommune Søknad om tilskudd til storbandsommerskole, Hedmark fylkeskommune Søknad om tilskudd til gregorianikk-kurs, Kommunene Søknad om kommunale VO-midler, høst 2010, Oppland SV Innspill bedre øvelokaler for alle!, Medlemsorg/musikkråd Ledermøte 2011 invitasjon, Oppland FK, prosj.leder Innspill akustikk Storsal Hadeland vgs, Innspillet ble tatt til følge, og salen blir prosjektert etter NMRs normer 31. Karin Andersen, SV Om spillemidlene og om kulturhuset på Hamar, Det norske Arbeiderparti Om forslaget til endring i tippemiddelnøkkelen, Stiftelsen Opera Lillehammer Om omdanning av stiftelsen, av 7

3 Vi har ingen innvendinger til omdanningen. Invitasjoner/innkallinger Hvem? 34. Kulturdepartementet Kulturbyggkonferanse, Sandnes, Trond 35. Hamar bispedømme Fagdager 2011, , Lillehammer Trond 36. VOFO Hedmark Styremøte 21.3., Hamar Trond 37. VOFO Hedmark Årsmøte 13.4., Hamar Kåre/Trond 38. Norsk kulturråd Dialogmøte Innhold i Litteratur-/kulturhus, Oslo Trond 39. Norsk musikkråd Musikkting, Oscarsborg, påmeldingsfrist 2.3. Monica/Kåre 40. MSF Representantskapsmøte, Oscarsborg, Monica/Kåre 41. Folkeakademiet Konferanse - Visst virker kultur, Skedsmokorset, Anne Enstemmig vedtak: Sakene ble tatt til orientering med disse kommentarene: 10. Praksis vi har fulgt ift bokføring av AFP/pensjonskostnader må endres, administrasjonen avklarer med revisor/skatteoppkrever. 19. Følges opp ovenfor politisk nivå i Oppland. Utsettelse av virkningstidspunkt for nye retningslinjer for tilskudd til musikkorganisasjonene er uheldig. 41. Anne melder seg på, og spør en annen i styret om å stille, dersom hun ikke kan. 3 av 7

4 09/11 Stipendtildeling Saksdokumenter 1. Søkerliste pr Bakgrunn Hedmark og Oppland musikkråd har siden 1991 delt ut stipend til unge talenter fra regionen. I budsjettet for 2011 er det satt av kr til dette. Stipendet har vært kunngjort slik: 1) gjennom vår internettside 2) ved utsending til medlemsorganisasjoner, kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler m/musikklinje og lokale musikkråd Søkerliste (i mottatt rekkefølge): Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 1. Ida Kristin Kilen Våler Sang 1991 MÅL: utøvende/klassisk Koraktiviteter fra 1996 Elev v/våler kulturskole fra 2000 Musikklinje v Stange vgs 2007/10 Toneheim fhs 2010/11 Tatt opp v Barratt Dues Musikkinstitutt fra h 2011 BD 3 årig v Barratt Due musikkinstitutt. Kostnad: søker til utdanningen 2. Linn Brenna Engerdal Piano/gitar 1994 MÅL: søke musikkutdanning i Bergen, så NISS Spilt piano siden 2004 Allsidig; spiller gitar og synger i tillegg Kulturskoleelev 3 år Går 1. år på vgs (musikklinje) Stipend til sin utdanning + husleie Kostnad: ikke spesifisert utover utstyr/bøker/husleie 3. Simen Bjørkhaug Sør-Odal Saxofoner 1995 MÅL: søke musikkutdanning v NMH i Oslo Spilt saxofon siden 2004, spiller i 2 korps, The Skares Project (oktett), eget band og er vikar i Nes storband Kulturskoleelev 4 år Går 1. år på Skarnes vgs (musikklinje) Deltatt på flere kurs i storbandspill og seminarer. Er elev v NMH (talentutv.) 2010/11 Til timene v NMH i Oslo, og til timer med Morten Halle/Shannon Mowday Kostnad: ikke spesifisert 4 av 7

5 Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 4. Stian Alexander Olsen Fagernes Klassisk piano 1991 Mål: Bachelor i Utøvende musikk ved musikkonservatoriet i Tromsø, eller Piteå Kulturskole Privattimer hos Kristin F. Mikkelsen Elev v Toneheim 2010/11 Starter på NMH (kand studiet utøvende) høsten 2011 Kurs: Musica in Laguna, Italia Konkurranse: Münchener Klavierpodium (for ungdom) 5. Silje Adelheid Sagen Nord-Odal Fløyte 1992 Mål: Toneheim folkehøgskole Spilt i skolekorps siden 2002 Instruktør siden 2007 Div sommerkurs spill og instruksjon Med i NMFs kretskorps Spiller med OK Janitsjar (2. div NM) Går på Skarnes vgs (musikklinje) Til året på Toneheim fhs og til kjøp av piccolo 6. Jan Inge Knutsen Engerdal Trommer 1994 Mål: HMKG musikktropp eller utøvende musiker Kulturskole fra 2006, trommer I tillegg; bass, fele, piano, sang og gitar Går på N-Ø vgs (musikklinje) Til innspillings- og trommeutstyr 7. Ellisiv Tandberg Gjøvik Piano 1994 Mål: Leve av musikken Spilt piano siden 2000 Elev av Kristin F. Mikkelsen og Einar Steen Nøkleberg Elev v Barratt Dues musikkinstitutt 1 år 2. pris i Ungdommenes Musikkmesterskap i 07 og pris i Sparre Olsenkonkurransen 2010 Mottatt Drømmestipendet 2008 og Coop Innlandets Musikkpris Søker stipend til Valdres Sommersymfoni, internasjonal mesterklasse 8. Ole Nilssen Løten Fele/torader 1993 Mål: Folkemusikkutdanning Spilt fele/torader i Løten kulturskole siden 2001 Elev Vinstra vgs (folkemusikklinja) 2 kl Gode konkurranseplasseringer i dansespill og folkedans. Til timer med Jon Faukstad og andre tradisjonsbærere 5 av 7

6 Vurdering Søknadsmengden er litt lavere enn året før, men nivået er jevnt over høyt. I vurderingen legges vekt på om stipendet er tenkt bruk til et konkret formål, og om det er samsvar mellom det og målene søkeren har satt seg. 4 av søkerne er til konkrete kurs/spilletimer, de andre søker generelt til utdanningen. I prioritert rekkefølge: 1. Søker nr 8 har et klart mål for bruken av stipendet (spilletimer med Jon Faukstad). Han allsidig både som instrumentalist og danser. Har nådd et høyt nivå allerede. 2. Søker nr 3 har et høyt nivå for alderen, og er meget aktiv og allsidig. Søker til spilletimer med navngitte, anerkjente lærere (Morten Halle/Shannon Mowday). 3. Søker nr 4 er på terskelen til en profesjonsutdanning, og søker til deltakelse på konkurranser i Italia og Tyskland. 4. Søker nr 7 har nådd langt for alderen, og er i gang med høyere profesjonsutdanning i musikk ved Barrat Due. Søker til konkret masterclass (Valdres sommersymfoni). Debatten i AU-møtet Vpanskelig å skille de to øverst prioriterte. Begge søker til spilletimer med konkrete lærere, og begge har dokumentert et høyt nivå i sine sjangre. AU ønsker å påskjønne begge, men ønsker å legge til litt midler, slik at begge får kr, slik det også ble gjort et tidligere år. Enstemmig vedtak: Hedmark og Oppland musikkråds stipend på for 2011 tildeles Ole Nilssen og Simen Bjørkhaug, med 2000 kr til hver. 6 av 7

7 10/11 Valg av regnskapsbyrå 1. Overslag fra Ditt regnskapsbyrå, Hamar, Prisliste Økonor, Hamar, Overslag fra Adekvat Regnskap, Hamar, 6.5 Bakgrunn Regnskap har vi til nå ført selv, men etter hvert som kompleksiteten øker, og vi er nokså presset på tid, konkluderte styret at dette bør settes bort. Administrasjonen har forhørt seg med vår revisor, Lokalrevisjon, og fått noen anbefalinger. Stange regnskap AS, Adekvat Regnskap & Rådgivning, Økonor på Hamar og Ditt Regnskapskontor på Hamar er kontaktet, og har gitt priser. Prisene varierer fra 500,- til 790,- pr time, og ingen av firmaene er innstilt på å gi en fastpris (i hvert fall ikke det første året). Det er bedt om disse tjenestene regnskapsføring etter kontering/prosjektangivelse fra oss lønnsutbetaling-/kjøring fakturaoppfølging vi fakturerer selv årsoppgjør Vurdering Valg av regnskapsbyrå er et valg der personkjemi og pris er to faktorer som bør veies opp mot hverandre. Utfra prisene og overslagene vil kostnaden ligge på til kr/år (+ mva), noe som vil merkes i et trangt budsjett. Arbeidstiden de ulike byråene stipulerer for denne jobben er nokså lik, ca 4 t/måned. Erfaringsmessig er det viktig å finne rett størrelse på byrået; i et større byrå er det ofte flere å forholde seg til, og er byrået for lite, kan det være sårbart ift frister og arbeidsmengde. Enstemmig vedtak: Ditt regnskapsbyrå Hamar AS engasjeres som regnskapsfører 7 av 7

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 NILS ARNE EGGEN TIL KULTURSKOLEDAGENE 2008 s:13 NYSIRKUS BLIR FAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE s:20 MUSIKALSTJERNE TAKKER KULTURSKOLEN FOTO: ANDREAS R.

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer