Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion"

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

2 Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider i St. Svithuns menighet for å sørge for kontinuitet og driv i ungdomsarbeidet, og jeg har vært så heldig å få den jobben. Det er en jobb jeg hver dag gleder meg til å ta fatt på. Ungdomsarbeideren får ansvaret for konfirmantkatekesen, planlegging og gjennomføring av den, noe som er viktig for det å skape et engasjement for videre liv i kirken. Videre har ungdomsarbeideren ansvar for SKUF (Stavanger Katolske Ungdomsforening) med alle underliggende grupper og aktiviteter. Ungdomsarbeideren setter også opp, i samarbeid med ungdommene selv, et budsjett basert på midlene menigheten tildeler. Ungdomsarbeideren skal ivareta ungdommenes interesser i menigheten, og sørger også for et lavterskeltilbud dersom ting oppleves som vanskelig eller man befinner seg i en situasjon som er vanskelig å håndtere på egenhånd. Det skjer mye i ungdomsarbeidet i St. Svithuns menighet for tiden. Det er flere store prosjekter på gang, og fra høsten av økes også aktivitetsmengden ytterligere. I kjelleren under kontorene renoveres det fire rom som skal bli til menighetens nye ungdomslokaler, et område ungdommene selv skal få bestemme over og disponere. Videre kommer det fra 1. august tilbud til de over 18 år i menigheten. En 18+ gruppe for aktive ungdommer og studenter som fremdeles har et engasjement for kirken. Menigheten går inn i en periode der økonomien strekkes til bristepunktet for å sørge for den kirkeutvidelse som nå er påbegynt. Men samtidig er det viktig å huske at kirke bygger man av levende steiner. Dersom vi mister kontakten med våre ungdommer den dagen de blir konfirmert, blir arbeidet med å få dem tilbake til kirken senere svært mye tyngre. Derfor oppfordrer jeg alle foreldre til ungdommer som ble konfirmert nå 1. mai til å oppmuntre sine sønner og døtre til å delta på de aktivitetene som finnes, og dersom det er noe som savnes, ikke nøl med å gi tilbakemelding om det. Det var spesielt hyggelig at det kom så mange til ungdommens store, årlige grillfest som fant sted fredag 4. juni ved St. Svithuns Kirke. Her ble det også gitt informasjon om sommerprogrammet. Jeg gleder meg til å treffe stadig flere av våre flotte ungdommer i månedene fremover! Thomas Sørensen 2

3 Katolsk Forum høsten 2010 Søndag 12. september Kl Kirkelig engasjement i miljø- og klimaspørsmål ved informasjonskonsulent/ansvarlig i klima- og miljøspørsmål Petter Kristvik Risholm fra Caritas Norge. I desember 2009 møttes ledere fra hele verden i København for å drøfte tiltak mot de menneskeskapte klimaendringene. Den globale oppvarmingen endrer levekårene mange steder, og verst ser det ut til å ramme fattige områder i sør. Har slike saker noe med kristen etikk å gjøre? Hvilken rolle kan og bør Kirken spille? Søndag 3. oktober Kl Den hellige Edith Stein ( ), filosof og martyr ved psykiater og forfatter Mette Nygård. Den hl. Edith Stein var en lovende akademiker av jødisk ætt. Hun var ateist, men gjennom sin tenkning og erfaringer hun gjorde, lot hun seg døpe i voksen alder, og ble karmelittnonne. Etter at de katolske biskopene i Holland protesterte mot deportasjoner av jøder, slo nazistene til og hentet bl.a. den hellige Edith Stein ocd ut av klosteret, og myrdet henne i Auschwitz. Hun er utpekt til vernehelgen for Europa, og pave Johannes Paul II kalte hennes liv for en syntese av det 20. århundre. Søndag 7. november Kl Det åndelige liv ved Sr. Hildegard Koch OP fra Lunden kloster i Oslo, som tilhører dominikanerordenens kontemplative gren. Sr. Hildegard har mange års erfaring som kateket og åndelig veileder både i Tyskland og Norge. Foredragene holdes i St. Svithun Katolske Kirkes menighetssal, inngang fra St. Olavsgate eller fra kirkens gårdsrom. Det blir anledning til spørsmål og samtale etter foredragene. Inngangspenger kr. 80/40. Vel møtt! Katolsk forum i Stavanger er medlem i Norske kirkeakademier. Thomas tilbake i Stavanger Menigheten har ansatt ungdomsarbeider i deltid. Det er Thomas Sørensen som er vel kjent for både ungdommer og voksne fra sin tid i menigheten frem til i fjor høst. Thomas jobber deltid, og skal fortsette studiene sine ved Misjonshøyskolen for å ta en mastergrad. I mellomtiden vil han glede voksne og unge med sitt blide nærvær og trygge ledelse av menighetens ungdomsarbeide og ministrantarbeid. Han har allerede vist sine talenter ved konfirmasjonsmessen og 1. kommunionsmessene i St. Johannes kirke. Vi ønsker Thomas hjertelig velkommen i menighetens team. Vi ønsker ham lykke til og Guds rike velsignelse i arbeidet. 3 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger avinor.no INNHOLD NR Ungdomsarbeider Side 2 Førstekommunion Side 4 Fra prestens penn Side 5 Diakon Side 6 Ungdomskafeen Side 8 Konfirmasjon 2010 Side 10 Hva skjer? Side 12 Kirkebygging Side 14 Katekesen Baksiden Forsidebildet: Førstekommunion 2010

4 Førstekommunion

5 Fra prestens penn.. Nå er vi i gang! Endelig er vi i gang. Når dette leses er det også tydelig å se at kirken er iferd med å rives for å gi plass til utvidelsen. Alt har tatt tid, mye lengre tid enn vi hadde forutsatt. Den kommunale motviljen har vært tydelig og kraftig. Bare vårt kontinuerlige press og gå-påånd har klart å bringe prosjektet videre. Kommunal saksgang når det gjelder kirkebygg er tydeligvis noe helt annet enn når et oljeselskap melder sin interesse. Det er noe vi må leve med. I mellomtiden må vi klare oss med midlertidige og trange lokaler i menighetssalen og Peisestuen (kirkekaffe). Men det er helt utrolig hvordan vi klarer å tilpasse oss. Jeg har fortsatt til gode å høre klager på de dårlige forholdene under søndagens messer i altfor trange lokaler med dårlig lyd, dårlig orgel og elendig akustikk. Jeg er svært takknemlig for alle oppmuntrende bemerkninger og smil som møter meg om søndagen i forbindelse med messene. Men vi skal ikke bare bygge en ny kirkebygning. Det å bygge kirke er en kontinuerlig prosess som innebærer at vi bygger opp Guds menighet i Stavanger, Kristi Mystiske Legeme, synlig for verden. Det betyr at vi skal vitne om Det Glade Budskap til verden omkring oss. Vi skal bringe til andre noe av den kjærlighet, omsorg og tro som vi selv har fått i gave, og som stammer fra Mesteren selv. I mellomtiden arbeider vi med å ta vare på menigheten rent fysisk: vi bygger kirke, reparerer boligmassen, driver katekese og ungdomsarbeid, og vi fortsetter Kristi verk i verden for å bringe andre til troen. Jeg takker alle som har gjort en innsats i dette skoleåret, og ønsker oss alle en velfortjent ferie med muligheter til å hente krefter til ny innsats til høsten. Husk at kirkeplikten også gjelder om sommeren, det er alltid mulig å finne en kirke, særlig for alle dem som drar til utlandet i sommer! Jeg ber Gud velsigne dere alle! p. Rolf K. Pahle Bowitz sogneprest 5

6 Permanente diakoner i Oslo Katolske Bispedømme Det er iverksatt arbeid for å få utdannet og ordinert permanente diakoner i Oslo Katolske Bispedømme. En egen kommisjon ledet av biskop Bernt Eidsvig er nedsatt for å finne kandidater til det permanente diakonat. Medlemmer i kommisjonen er sr. Else Brit Nilsen OP fra Katarinahjemmet i Oslo (som også er kommisjonens koordinator), studierektor ved St. Eysteins presteseminar i Oslo, Øystein Lund, diakon Henrik von Achen i Bergen, sogneprest Arne Marco Kirsebom SS CC i Oslo og sogneprest Rolf K. Pahle Bowitz i Stavanger. Kommisjonen skal både utarbeide studieopplegg for permanente diakoner i bispedømmet, og vurdere egnede kandidater. Det var Det Annet Vatikankonsil som tok opp igjen tanken om det permanente diakonat. Siden den gang er det ordinert adskillige diakoner rundt om i verden, særlig i USA og i enkelte land i Europa. I Norge har vi for tiden to permanente diakoner, det er Gunnar Wicklund Hansen og Henrik von Achen, begge bosatt i Bergen. En diakon er medlem av kirkens presteskap, og samarbeider med biskopen. Han har del i biskopens embede, og har oppgaver innen liturgi, forkynnelse og nestekjærlig arbeid. I liturgien er det diakonen som leser evangeliet, han kan preke, og han har kalken som sitt spesielle symbol. Derfor er det diakonen som løfter kalken ved avslutningen av Den eukaristiske bønn. Diakonens særlige oppgave innen forkynnelsen er ellers spesielt innenfor katekesens område. I nestekjærlig virksomhet skal diakonen bringe sakramentet til dem som ikke kan komme til kirken fordi de er gamle, syke, eller sitter i fengsel. 6 Diakon (illustrasjonsfoto) Diakonen avlegger løfte om lydighet under biskopen, og skal be tidebønner hver dag. Diakonene kan for øvrig forvalte noen av sakramentene, blant annet døpe og være vigselsmann. En diakon kan også forestå en begravelse. Diakonen kan ikke feire messe, ferme, høre skriftemål eller meddele noen sykesalvingen. Forhåpentlig vil kommisjonens arbeid føre til at vi kan få flere permanente diakoner i bispedømmet. I Oslo Katolske Bispedømme er diakonen en ubetalt og frivillig medarbeider. De ordineres av biskopen, og fungerer vanligvis innenfor rammen av en menighet. Henvendelser kan rettes til kommisjonens medlemmer eller direkte til Kommisjonen for det permanente diakonat, Oslo Katolske Bispedømme Akersvn Oslo.

7 Ordinære messetider i byggeperioden (Når intet annet er anført, feires messene inntil videre i menighetssalen). Lørdag Kl Messe (søndagsmesse) Kl Messe på polsk (lørdagsmesse) Søndag Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Kl Messe på engelsk Kl Høymesse (2. søndag i måneden: barnemesse) Kl Messe på norsk (ikke 3. søndag i måneden) Kl Messe (1. søndag i måneden på tamil, 2. søndag på spansk, 3. søndag på vietnamesisk, 4. søndag på filippinsk) Kl Messe i Sandnes (Sandnes Metodistkirke) Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Messe på polsk feires søndager alternativt i Egersund kl og på Finnøy kl Mandag Kl Messe Kl Messe på polsk Tirsdag Kl Messe Onsdag Kl Messe, etterfulgt av rosenkransandakt Kl Messe på polsk Torsdag Kl Messe, etterfulgt av eukaristisk tilbedelse og sakramental velsignelse Fredag Kl Messe Kl Messe på polsk (første fredag i måneden). Lørdager feires messe kl når det er katekese for barn. Messetider i Egersund: Metodistkirken (Peder Clausøns gt. 29, 4370 Egersund) Lørdag før første søndag i måneden: Messe kl (ikke juli og august) Messetider på Jørpeland: Jørpeland kirke. Lørdag før annen søndag i måneden: Messe kl (ikke juli og august) 7

8 Ungdomskafeen hadde nylig avslutningstur til Østhusvik. Som vanlig en stor suksess! Innskriving til katekese og konfirmasjon Det blir innskriving til 1. hl. kommunions undervisning 19. august kl i peisestuen. Det blir innskirving til konfirmantundervisningen 25. august kl i menighetssalen. 8 Elin Ekroll

9 Ungdomskafeen Ungdomskafeen har tidligere vært for deg som går i 6-8 klasse. Fra høsten av vil den bli for deg som går i 5, 6 og 7 klasse. Du som skal begynne på ungdomsskolen og i konfirmantundervisning, til høsten, kan gå i ungdomslaget. Kafeen er åpen en lørdagskveld i måneden hvor vi går på bowling, har forskjellige aktiviteter, engasjerer oss i Caritas sin årlige adventsaksjon osv. Vi møtes kl , og selvfølgelig har vi pizza og annet godt på menyen. Som sommeravslutning pleier vi å reise på hyttetur til Østhusvik. Vi har det i det hele tatt knallkjekt. Elin Ekroll 9

10 Konfirmasjon i St. Johannes kirke Kirken var fyllt til randen!

11 Alle konfirmantene er desverre ikke tilstede på bildet.

12 Hva skjer i St. Svithun? FASTE LITURGIER SØNDAGSMESSER Hver lørdag Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk Hver søndag Kl 08.00: Messe på polsk Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe Kl 16.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Hver onsdag Kl Messe på polsk Første fredag i måneden Kl Messe på polsk Lørdag før første søndag i måneden Kl Messe i Egersund Første søndag i måneden Kl Tamil Torsdag før andre søndag i måneden Kl Spansk Andre søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Kl Spansk Lørdag før andre søndag i måneden Kl Messe på Jørpeland Tredje søndag i måneden Kl Vietnamesisk Fjerde søndag i måneden Kl Filippinsk MANDAG - FREDAG Kl Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. Søndag 13. juni 11. søndag i kirkeåret C, Lukas 7, (kortform: Lukas 7,36-50) Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Svithuns gt. 6 Kl Messe på spansk Torsdag 17. juni Kl Vietnamesisk møte i peisestuen Fredag 18. juni Søndag 20. juni 12. søndag i kirkeåret C, Lukas Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Svithuns gt. 6 Kl Messe på vietnamesisk Tirsdag 22. juni Kl Eldretreff s tur til Høle Kl Caritas åpent hus i peisestuen Torsdag 24. juni JOHANNES DØPERENS FØDSEL Messe kl 18.00, Lukas 1, Fredag 25. juni Søndag 27. juni 13. søndag i kirkeåret C, Lukas 9, Kl Messe på filippinsk Tirsdag 29. juni DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS Messe kl 18.00, Matteus 16, Fredag 2. juli Søndag 4. juli 14. søndag i kirkeåret C, Lukas 10, (kortform: Lukas ) Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritas møte i St. Olavs gt.25 Kl Messe på tamil Onsdag 7. juli Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Fredag 9. juli 12

13 Hva skjer i St. Svithun? Søndag 11. juli 15. søndag i kirkeåret C, Lukas 10, Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Svithuns gt.6 Kl Messe på spansk Fredag 16. juli Lørdag 17. juli Kl Messe på filippinsk i Egersund Søndag 18. juli 16. søndag i kirkeåret C, Lukas 9, 28b-36 Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Olavs gt. 25 og St. Svithuns gt.6 Kl Messe på vietnamesisk Torsdag 22. juli Kl Vietnamesisk møte i peisestuen Fredag 23. juli Søndag 25. juli 17. søndag i kirkeåret C, Lukas 11, 1-13 Kl Messe på filippinsk Fredag 30. juli Søndag 1. august 18. søndag i kirkeåret C, Lukas 12, Ekstrakollekt til byggefondet Kl Messe på tamil Tirsdag 3. august Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Onsdag 4. august Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Fredag 6. august Søndag 8. august 19. søndag i kirkeåret C, Lukas 12, (kortform: Lukas 12, 35-40) Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt.25 Kl Messe på spansk Tirsdag 10. august Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Fredag 13. august Lørdag 14. august Kl Khiems prestevielse i Domkirken Kl Spanske barneaktiviteter i peisestuen Søndag 15. august JOMFRU MARIA OPPTAGELSE I HIMMELEN Lukas 1, Kl messe Khiem i Hetlandskirken. Ingen messe kl i menighetssalen i dag. Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Olavs gt. 25 og St. Svithuns gt.6 Ingen messe på vietnamesisk i dag. Tirsdag 17. august Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Kl Caritas åpent hus Torsdag 19. august Kl Vietnamesisk møte i peisestuen Fredag 20. august Lørdag 21. august Kl Messe på filippinsk i Egersund Søndag 22. august 21. søndag i kirkeåret C, Lukas 13, Kl Messe på filippinsk Fredag 27. august Søndag 29. august 22. søndag i kirkeåret C, Lukas 14, Tirsdag 31. august Kl Caritas åpent hus Onsdag 1. september Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Fredag 3. september Lørdag 5. september Kl Messe i Egersund Søndag 5. september 23. søndag i kirkeåret C, Lukas 14, Ekstrakollekt til byggefondet Kl Messe på tamil 13

14 Nå er vi endelig i gang! Mandag 12. april begynte demonteringen av orgelet. Spesialister fra Polen demonterte og pakket ned orgelet etter alle kunstens regler. Når nybygget er klart kommer de tilbake og monterer det opp igjen. Minner dere alle på at det er meget kostbart å bygge ut kirken. Husk å støtte byggefondet! 14

15 Døpte: Vi gratulerer med dåpen: 11. mars: Gustas Liaukenicius 13. mars: Martina Constanza Pizarro 27. mars: Alina May Bao Ni Trinh og Trym Jansen 4. april: Laura Danuta Halajko 5. april: Ylva Margretha Olsborg 10. april: Kayli Isabella Rochowicz 17. april: Ai-Vy Nguyen 24. april: Adam Thien-An Bui Kolstø 5. mai: Leon Adam Krawiec 15. mai: Vadim-Lael-Eden Seelow 23. mai: Melat Mebrahtom Haile Nye medlemmer: Vi ønsker hjertelig velkommen til våre nye medlemmer Keith Michael Black, Ronda Devins, Laura Lee Dubois, Stig Hognestad, Hilde Helle Olsen, George Lee Solsbery, som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 3. april, Christine Henkes som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 11. april, Per Arfinn Liland som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 17. april og Rolf Jan Johannessen som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 18. april. Døde: Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av: Irene Vanvik som døde 24. mars, Steffen Moi som døde 25. mars, Else Eik som døde 3. april, Edmund Luczyn Zbigniew som døde 30. mars, William (Bill) Daily som døde 4. mai og Allan Chmielnicki som døde 15. mai. R.I.P. Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm. utdeler 13. juni T. Bourec T. Lenartowicz 20. juni J. Marszalek J. Jørgensen 27. juni A. Alfsen M. Berntsen I juli og august ber vi om at andre melder seg til tjenesten dersom de oppskrevne ikke er til stede. 4. juli L.A. Waraas R. Narum 11. juli M. Berntsen T. Lenartowicz 18. juli T. Bourec J. Jørgensen 25. juli J. Marszalek M. Berntsen 1. aug. A. Alfsen R. Narum 8. aug. L.A. Waraas T. Lenartowicz 15. aug. M. Berntsen J. Jørgensen 22. aug. T. Bourec M. Berntsen 29. aug. J. Marszalek R. Narum 15 Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson treffes på tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Mobil Per Einar Odden kappelan Tlf Kontor Mobil Zygmunt Majcher OFM, kapellan Tlf Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf GJESTEPRESTER For de spansktalende: Marcelo Jofré, Tlf Mobil For tamiler: Jagath P. Gunapala Tlf For vietnamesisktalende: Joseph Luong. Tlf Mobil For filippinere: Alan Navales Mobil UNDERVISNINGSKOORDINATOR Elin Ekroll Mobil UNGDOMSARBEIDER Thomas Sørensen Mobil ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Henryk Szurgot KIRKELIGE ASSISTENTER Hans B. Bærheim Le van Lai MENIGHETSRÅD Rolf K.P.Bowitz, formann Øystein Jensen, leder Tlf Thuy Van Bui, nestleder Tlf Claus Clausen, sekretær Tlf Per Einar Odden Sigrid Gundersen Tlf Olaug M. Johannessen Tlf Kazimierz Rochowicz Tlf Rune Norheim Tlf Vararepresentanter: Oddvin Mørch Rogstad Tlf Tor Arne Sajets Tlf OKBS PASTORALRÅD Isabel V. Stangeland, representant Thomasz Lenartowicz, vararepr. FINANSRÅD Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes Kirsten Johannesen Tor Arne Sajets 16 SEKRETÆR Sandra Quezada BARNE- OG UNGDOMSUTVALG Elin Ekroll Monica Ramse Thomas Sørensen LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Per Einar Odden UNDERVISNINGSUTVALG Elin Ekroll Anne Marie Tran Per Einar Odden Thomas Sørensen KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Kåre Ekroll KATOLSK FORUM Anne Marie Gjølme, leder Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Øystein Jensen Olaug Johannessen

17 Pavens bønneintensjoner Juni At enhver nasjonal og internasjonal institusjon må strebe etter å garantere respekt for menneskelivet fra unnfangelse til naturlig død. At lokalkirkene i Asia - en liten flokk blant ikke-kristne befolkninger - forkynner evangeliet og med glede vitner om sin troskap mot Kristus. Juli At alle valg av tjenestemenn og representanter må skje på rettferdig og ærlig vis i alle verdens land og med respekt for borgernes frie beslutninger. At kristne over alt og især i storbyene må fremme kultur og rettferdighet, solidaritet og fred. August At mennesker som hverken har arbeid eller bolig eller på annet vis lider alvorlig nød, må bli møtt med forståelse og få konkret hjelp til å komme over vanskelighetene. At Kirken må åpne døren for dem som tvinges til å emigrere på grunn av forskjellsbehandling, sult eller krig. Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf Bowitz Red. sekr.: Hans Kr. Jakobsen, Skasv. 151, 4354 Voll Tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. ST. SVITHUN 17 Ca fem utgaver årlig. Grafisk design og produksjon: Redaksjonen v/ Hans Kr. Jakobsen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet mandag 7. juni. Neste nummer: Ca. 10.september. Frist for innlegg: 27. august. Husk å melde flytting til menighetens kontor! St Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Byggefond i St. Svithun menighet. AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives:. Belast mitt kontonummer: Bankens navn: KID-nr:...(fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: e bi Sendes: Oslo katolske bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

19 Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har. Med den store tilstrømmingen av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer dobbelt så mange sitteplasser. Planene for kirkeutvidelse er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 15 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med generøse gaver slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere.

20 B-blad Katekese skoleåret Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger Vi har nylig avsluttet skoleåret med 485 barn til katekese, dette inkluderer 70 engelsktalende og 167 polsktalende barn. I år hadde vi 60 konfirmanter, derav 12 engelsktalende og 5 polsktalende. Det var 44 norske barn, 20 engelsktalende og 31 polsktalende barn som mottok sin 1 hellige kommunion i mai måned. Den engelsktalende delen av katekesen har 18 lærere og den polsktalende har 4. I den norske del av katekesen har vi 27 lærere/hjelpelærere, og vi trenger stadig flere. Vi prøver alltid å ha både en lærer og en hjelpelærer med de yngste barna. Det er altså et stort apparat som holdes i gang ved å drive katekese. Trosformidling er i første rekke foreldre og faddernes oppgave, den er av uvurderlig betydning. De er barnas fremste rollemodeller. Men som menighet og kirke skal vi støtte familiene i denne viktige oppgaven. Vi skal hjelpe våre barn og unge til et modent Gudsforhold blant annet ved å gi dem del i overleveringene og tradisjonene i kirkens liv. Dette gjør vi best ved å la dem ta del i menighetslivet. Etter hvert som våre nye barn og unge fra Polen lærer seg norsk og går over i norsk skole, vil også de delta i norsk katekese. Vi trenger derfor flere lærere i årene fremover til denne viktige oppgaven. Våre lærere har dette året gjennomgått et kurs i trosformidling/teologi og vil kommende høst få anledning til å delta på kurs i pedagogikk. Kurset vil ha emner som gruppepsykologi, å arbeide pedagogisk, flerkulturell pedagogikk, barn og unges religiøse utvikling, og å være kateket. Dette kurset vil også være åpent for alle dere som kan tenke dere å blir lærer i undervisningen eller på vår søndagskole. Dersom du er interessert i å delta på vårt kateketkurs, enten du går til messe i Stavanger eller Sandnes, ta gjerne kontakt for mer informasjon. Det nye denne høsten er at vår konfirmantundervisning fra høsten av begynner i 8 klasse og skal, som alltid gå over 2 år. Det vil allikevel bli en 10. klasse som skal motta fermingens sakrament våren Alle 8, 9 og 10 klassinger får i disse dager brev om vår konfirmantundervisning. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke våre kateketer for den fantastiske innsatsen de gjør for menighetens unge. En gjeng voksne som gløder for katekesen, takk til dere alle. Elin Ekroll, katekeseleder Fra avslutningen av årets katekese.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

La oss gå opp til Jerusalem s.26

La oss gå opp til Jerusalem s.26 K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 2-2 0 1 4 La oss gå opp til Jerusalem s.26 Palmesøndag i Jerusalem Foto: Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com g En menighet blir til s. 4 g Hvorfor Rouen? s. 12 g

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Katolikker Norges Unge Katolikker Årsrapport 2004/2005 NUKs formål: NUK skal være et møtested hvor en katolsk identitet kan bygges hos de unge; vi skal synliggjøre en levende og ung Kirke. Troen er grunnlaget vi

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD St. Paul Nr. 3 Des 2010 MENIGHETSBLAD Vinneren av Raftoprisen feiret også høymessen Biskop Raul Vera fikk Raftoprisen 2010 som en nådeløs kritiker av sosial og politisk urett og forkjemper for menneskerettigheter

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

Munkene er tilbake s. 4

Munkene er tilbake s. 4 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 5 2 0 0 9 Munkene er tilbake s. 4 MUNKENE SETTER OPP KORSET PÅ KIRKETOMTEN PÅ MUNKEBY. FOTO: BROEN Birgittasøstrene i nytt kloster s. 6 Bonifatiuswerk 160 år s. 10

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s.

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s. KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015 Velsignet pinse g Medlemsregistrering s. 2 g Ordenslivets år s. 4 g Hellige Olav s. 20 g Ministrant-NM s. 24 Medlemsregistersaken har vært en stor belastning for oss alle de

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

Caritas Infosenter: stor pågang s. 4. Liturgi og Rolls Royce s. 6. Velkommen til olsok s. 3. Bibelske gleder s. 22. Samvittighet i skvis s.

Caritas Infosenter: stor pågang s. 4. Liturgi og Rolls Royce s. 6. Velkommen til olsok s. 3. Bibelske gleder s. 22. Samvittighet i skvis s. K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 1-2 0 1 2 Caritas Infosenter: stor pågang s. 4 BERNT GULBRANDSEN BISTÅR PÅ CARITAS INFOSENTER. FOTO: CARITAS/PETER KRISTVIK RISHOLM g Velkommen til olsok s. 3 g Samvittighet

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer