Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion"

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

2 Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider i St. Svithuns menighet for å sørge for kontinuitet og driv i ungdomsarbeidet, og jeg har vært så heldig å få den jobben. Det er en jobb jeg hver dag gleder meg til å ta fatt på. Ungdomsarbeideren får ansvaret for konfirmantkatekesen, planlegging og gjennomføring av den, noe som er viktig for det å skape et engasjement for videre liv i kirken. Videre har ungdomsarbeideren ansvar for SKUF (Stavanger Katolske Ungdomsforening) med alle underliggende grupper og aktiviteter. Ungdomsarbeideren setter også opp, i samarbeid med ungdommene selv, et budsjett basert på midlene menigheten tildeler. Ungdomsarbeideren skal ivareta ungdommenes interesser i menigheten, og sørger også for et lavterskeltilbud dersom ting oppleves som vanskelig eller man befinner seg i en situasjon som er vanskelig å håndtere på egenhånd. Det skjer mye i ungdomsarbeidet i St. Svithuns menighet for tiden. Det er flere store prosjekter på gang, og fra høsten av økes også aktivitetsmengden ytterligere. I kjelleren under kontorene renoveres det fire rom som skal bli til menighetens nye ungdomslokaler, et område ungdommene selv skal få bestemme over og disponere. Videre kommer det fra 1. august tilbud til de over 18 år i menigheten. En 18+ gruppe for aktive ungdommer og studenter som fremdeles har et engasjement for kirken. Menigheten går inn i en periode der økonomien strekkes til bristepunktet for å sørge for den kirkeutvidelse som nå er påbegynt. Men samtidig er det viktig å huske at kirke bygger man av levende steiner. Dersom vi mister kontakten med våre ungdommer den dagen de blir konfirmert, blir arbeidet med å få dem tilbake til kirken senere svært mye tyngre. Derfor oppfordrer jeg alle foreldre til ungdommer som ble konfirmert nå 1. mai til å oppmuntre sine sønner og døtre til å delta på de aktivitetene som finnes, og dersom det er noe som savnes, ikke nøl med å gi tilbakemelding om det. Det var spesielt hyggelig at det kom så mange til ungdommens store, årlige grillfest som fant sted fredag 4. juni ved St. Svithuns Kirke. Her ble det også gitt informasjon om sommerprogrammet. Jeg gleder meg til å treffe stadig flere av våre flotte ungdommer i månedene fremover! Thomas Sørensen 2

3 Katolsk Forum høsten 2010 Søndag 12. september Kl Kirkelig engasjement i miljø- og klimaspørsmål ved informasjonskonsulent/ansvarlig i klima- og miljøspørsmål Petter Kristvik Risholm fra Caritas Norge. I desember 2009 møttes ledere fra hele verden i København for å drøfte tiltak mot de menneskeskapte klimaendringene. Den globale oppvarmingen endrer levekårene mange steder, og verst ser det ut til å ramme fattige områder i sør. Har slike saker noe med kristen etikk å gjøre? Hvilken rolle kan og bør Kirken spille? Søndag 3. oktober Kl Den hellige Edith Stein ( ), filosof og martyr ved psykiater og forfatter Mette Nygård. Den hl. Edith Stein var en lovende akademiker av jødisk ætt. Hun var ateist, men gjennom sin tenkning og erfaringer hun gjorde, lot hun seg døpe i voksen alder, og ble karmelittnonne. Etter at de katolske biskopene i Holland protesterte mot deportasjoner av jøder, slo nazistene til og hentet bl.a. den hellige Edith Stein ocd ut av klosteret, og myrdet henne i Auschwitz. Hun er utpekt til vernehelgen for Europa, og pave Johannes Paul II kalte hennes liv for en syntese av det 20. århundre. Søndag 7. november Kl Det åndelige liv ved Sr. Hildegard Koch OP fra Lunden kloster i Oslo, som tilhører dominikanerordenens kontemplative gren. Sr. Hildegard har mange års erfaring som kateket og åndelig veileder både i Tyskland og Norge. Foredragene holdes i St. Svithun Katolske Kirkes menighetssal, inngang fra St. Olavsgate eller fra kirkens gårdsrom. Det blir anledning til spørsmål og samtale etter foredragene. Inngangspenger kr. 80/40. Vel møtt! Katolsk forum i Stavanger er medlem i Norske kirkeakademier. Thomas tilbake i Stavanger Menigheten har ansatt ungdomsarbeider i deltid. Det er Thomas Sørensen som er vel kjent for både ungdommer og voksne fra sin tid i menigheten frem til i fjor høst. Thomas jobber deltid, og skal fortsette studiene sine ved Misjonshøyskolen for å ta en mastergrad. I mellomtiden vil han glede voksne og unge med sitt blide nærvær og trygge ledelse av menighetens ungdomsarbeide og ministrantarbeid. Han har allerede vist sine talenter ved konfirmasjonsmessen og 1. kommunionsmessene i St. Johannes kirke. Vi ønsker Thomas hjertelig velkommen i menighetens team. Vi ønsker ham lykke til og Guds rike velsignelse i arbeidet. 3 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger avinor.no INNHOLD NR Ungdomsarbeider Side 2 Førstekommunion Side 4 Fra prestens penn Side 5 Diakon Side 6 Ungdomskafeen Side 8 Konfirmasjon 2010 Side 10 Hva skjer? Side 12 Kirkebygging Side 14 Katekesen Baksiden Forsidebildet: Førstekommunion 2010

4 Førstekommunion

5 Fra prestens penn.. Nå er vi i gang! Endelig er vi i gang. Når dette leses er det også tydelig å se at kirken er iferd med å rives for å gi plass til utvidelsen. Alt har tatt tid, mye lengre tid enn vi hadde forutsatt. Den kommunale motviljen har vært tydelig og kraftig. Bare vårt kontinuerlige press og gå-påånd har klart å bringe prosjektet videre. Kommunal saksgang når det gjelder kirkebygg er tydeligvis noe helt annet enn når et oljeselskap melder sin interesse. Det er noe vi må leve med. I mellomtiden må vi klare oss med midlertidige og trange lokaler i menighetssalen og Peisestuen (kirkekaffe). Men det er helt utrolig hvordan vi klarer å tilpasse oss. Jeg har fortsatt til gode å høre klager på de dårlige forholdene under søndagens messer i altfor trange lokaler med dårlig lyd, dårlig orgel og elendig akustikk. Jeg er svært takknemlig for alle oppmuntrende bemerkninger og smil som møter meg om søndagen i forbindelse med messene. Men vi skal ikke bare bygge en ny kirkebygning. Det å bygge kirke er en kontinuerlig prosess som innebærer at vi bygger opp Guds menighet i Stavanger, Kristi Mystiske Legeme, synlig for verden. Det betyr at vi skal vitne om Det Glade Budskap til verden omkring oss. Vi skal bringe til andre noe av den kjærlighet, omsorg og tro som vi selv har fått i gave, og som stammer fra Mesteren selv. I mellomtiden arbeider vi med å ta vare på menigheten rent fysisk: vi bygger kirke, reparerer boligmassen, driver katekese og ungdomsarbeid, og vi fortsetter Kristi verk i verden for å bringe andre til troen. Jeg takker alle som har gjort en innsats i dette skoleåret, og ønsker oss alle en velfortjent ferie med muligheter til å hente krefter til ny innsats til høsten. Husk at kirkeplikten også gjelder om sommeren, det er alltid mulig å finne en kirke, særlig for alle dem som drar til utlandet i sommer! Jeg ber Gud velsigne dere alle! p. Rolf K. Pahle Bowitz sogneprest 5

6 Permanente diakoner i Oslo Katolske Bispedømme Det er iverksatt arbeid for å få utdannet og ordinert permanente diakoner i Oslo Katolske Bispedømme. En egen kommisjon ledet av biskop Bernt Eidsvig er nedsatt for å finne kandidater til det permanente diakonat. Medlemmer i kommisjonen er sr. Else Brit Nilsen OP fra Katarinahjemmet i Oslo (som også er kommisjonens koordinator), studierektor ved St. Eysteins presteseminar i Oslo, Øystein Lund, diakon Henrik von Achen i Bergen, sogneprest Arne Marco Kirsebom SS CC i Oslo og sogneprest Rolf K. Pahle Bowitz i Stavanger. Kommisjonen skal både utarbeide studieopplegg for permanente diakoner i bispedømmet, og vurdere egnede kandidater. Det var Det Annet Vatikankonsil som tok opp igjen tanken om det permanente diakonat. Siden den gang er det ordinert adskillige diakoner rundt om i verden, særlig i USA og i enkelte land i Europa. I Norge har vi for tiden to permanente diakoner, det er Gunnar Wicklund Hansen og Henrik von Achen, begge bosatt i Bergen. En diakon er medlem av kirkens presteskap, og samarbeider med biskopen. Han har del i biskopens embede, og har oppgaver innen liturgi, forkynnelse og nestekjærlig arbeid. I liturgien er det diakonen som leser evangeliet, han kan preke, og han har kalken som sitt spesielle symbol. Derfor er det diakonen som løfter kalken ved avslutningen av Den eukaristiske bønn. Diakonens særlige oppgave innen forkynnelsen er ellers spesielt innenfor katekesens område. I nestekjærlig virksomhet skal diakonen bringe sakramentet til dem som ikke kan komme til kirken fordi de er gamle, syke, eller sitter i fengsel. 6 Diakon (illustrasjonsfoto) Diakonen avlegger løfte om lydighet under biskopen, og skal be tidebønner hver dag. Diakonene kan for øvrig forvalte noen av sakramentene, blant annet døpe og være vigselsmann. En diakon kan også forestå en begravelse. Diakonen kan ikke feire messe, ferme, høre skriftemål eller meddele noen sykesalvingen. Forhåpentlig vil kommisjonens arbeid føre til at vi kan få flere permanente diakoner i bispedømmet. I Oslo Katolske Bispedømme er diakonen en ubetalt og frivillig medarbeider. De ordineres av biskopen, og fungerer vanligvis innenfor rammen av en menighet. Henvendelser kan rettes til kommisjonens medlemmer eller direkte til Kommisjonen for det permanente diakonat, Oslo Katolske Bispedømme Akersvn Oslo.

7 Ordinære messetider i byggeperioden (Når intet annet er anført, feires messene inntil videre i menighetssalen). Lørdag Kl Messe (søndagsmesse) Kl Messe på polsk (lørdagsmesse) Søndag Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Kl Messe på engelsk Kl Høymesse (2. søndag i måneden: barnemesse) Kl Messe på norsk (ikke 3. søndag i måneden) Kl Messe (1. søndag i måneden på tamil, 2. søndag på spansk, 3. søndag på vietnamesisk, 4. søndag på filippinsk) Kl Messe i Sandnes (Sandnes Metodistkirke) Kl Messe på polsk i Hetlandskirken Messe på polsk feires søndager alternativt i Egersund kl og på Finnøy kl Mandag Kl Messe Kl Messe på polsk Tirsdag Kl Messe Onsdag Kl Messe, etterfulgt av rosenkransandakt Kl Messe på polsk Torsdag Kl Messe, etterfulgt av eukaristisk tilbedelse og sakramental velsignelse Fredag Kl Messe Kl Messe på polsk (første fredag i måneden). Lørdager feires messe kl når det er katekese for barn. Messetider i Egersund: Metodistkirken (Peder Clausøns gt. 29, 4370 Egersund) Lørdag før første søndag i måneden: Messe kl (ikke juli og august) Messetider på Jørpeland: Jørpeland kirke. Lørdag før annen søndag i måneden: Messe kl (ikke juli og august) 7

8 Ungdomskafeen hadde nylig avslutningstur til Østhusvik. Som vanlig en stor suksess! Innskriving til katekese og konfirmasjon Det blir innskriving til 1. hl. kommunions undervisning 19. august kl i peisestuen. Det blir innskirving til konfirmantundervisningen 25. august kl i menighetssalen. 8 Elin Ekroll

9 Ungdomskafeen Ungdomskafeen har tidligere vært for deg som går i 6-8 klasse. Fra høsten av vil den bli for deg som går i 5, 6 og 7 klasse. Du som skal begynne på ungdomsskolen og i konfirmantundervisning, til høsten, kan gå i ungdomslaget. Kafeen er åpen en lørdagskveld i måneden hvor vi går på bowling, har forskjellige aktiviteter, engasjerer oss i Caritas sin årlige adventsaksjon osv. Vi møtes kl , og selvfølgelig har vi pizza og annet godt på menyen. Som sommeravslutning pleier vi å reise på hyttetur til Østhusvik. Vi har det i det hele tatt knallkjekt. Elin Ekroll 9

10 Konfirmasjon i St. Johannes kirke Kirken var fyllt til randen!

11 Alle konfirmantene er desverre ikke tilstede på bildet.

12 Hva skjer i St. Svithun? FASTE LITURGIER SØNDAGSMESSER Hver lørdag Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk Hver søndag Kl 08.00: Messe på polsk Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe Kl 16.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Hver onsdag Kl Messe på polsk Første fredag i måneden Kl Messe på polsk Lørdag før første søndag i måneden Kl Messe i Egersund Første søndag i måneden Kl Tamil Torsdag før andre søndag i måneden Kl Spansk Andre søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Kl Spansk Lørdag før andre søndag i måneden Kl Messe på Jørpeland Tredje søndag i måneden Kl Vietnamesisk Fjerde søndag i måneden Kl Filippinsk MANDAG - FREDAG Kl Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. Søndag 13. juni 11. søndag i kirkeåret C, Lukas 7, (kortform: Lukas 7,36-50) Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Svithuns gt. 6 Kl Messe på spansk Torsdag 17. juni Kl Vietnamesisk møte i peisestuen Fredag 18. juni Søndag 20. juni 12. søndag i kirkeåret C, Lukas Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Svithuns gt. 6 Kl Messe på vietnamesisk Tirsdag 22. juni Kl Eldretreff s tur til Høle Kl Caritas åpent hus i peisestuen Torsdag 24. juni JOHANNES DØPERENS FØDSEL Messe kl 18.00, Lukas 1, Fredag 25. juni Søndag 27. juni 13. søndag i kirkeåret C, Lukas 9, Kl Messe på filippinsk Tirsdag 29. juni DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS Messe kl 18.00, Matteus 16, Fredag 2. juli Søndag 4. juli 14. søndag i kirkeåret C, Lukas 10, (kortform: Lukas ) Ekstrakollekt til byggefondet Kl Caritas møte i St. Olavs gt.25 Kl Messe på tamil Onsdag 7. juli Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Fredag 9. juli 12

13 Hva skjer i St. Svithun? Søndag 11. juli 15. søndag i kirkeåret C, Lukas 10, Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt. 25 Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Svithuns gt.6 Kl Messe på spansk Fredag 16. juli Lørdag 17. juli Kl Messe på filippinsk i Egersund Søndag 18. juli 16. søndag i kirkeåret C, Lukas 9, 28b-36 Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Olavs gt. 25 og St. Svithuns gt.6 Kl Messe på vietnamesisk Torsdag 22. juli Kl Vietnamesisk møte i peisestuen Fredag 23. juli Søndag 25. juli 17. søndag i kirkeåret C, Lukas 11, 1-13 Kl Messe på filippinsk Fredag 30. juli Søndag 1. august 18. søndag i kirkeåret C, Lukas 12, Ekstrakollekt til byggefondet Kl Messe på tamil Tirsdag 3. august Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Onsdag 4. august Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Fredag 6. august Søndag 8. august 19. søndag i kirkeåret C, Lukas 12, (kortform: Lukas 12, 35-40) Kl Korøvelse på spansk i St. Olavs gt.25 Kl Messe på spansk Tirsdag 10. august Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Fredag 13. august Lørdag 14. august Kl Khiems prestevielse i Domkirken Kl Spanske barneaktiviteter i peisestuen Søndag 15. august JOMFRU MARIA OPPTAGELSE I HIMMELEN Lukas 1, Kl messe Khiem i Hetlandskirken. Ingen messe kl i menighetssalen i dag. Kl Vietnamesiske aktiviteter i St. Olavs gt. 25 og St. Svithuns gt.6 Ingen messe på vietnamesisk i dag. Tirsdag 17. august Kl Norsk korøvelse i tilfluktsrom Kl Caritas åpent hus Torsdag 19. august Kl Vietnamesisk møte i peisestuen Fredag 20. august Lørdag 21. august Kl Messe på filippinsk i Egersund Søndag 22. august 21. søndag i kirkeåret C, Lukas 13, Kl Messe på filippinsk Fredag 27. august Søndag 29. august 22. søndag i kirkeåret C, Lukas 14, Tirsdag 31. august Kl Caritas åpent hus Onsdag 1. september Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Fredag 3. september Lørdag 5. september Kl Messe i Egersund Søndag 5. september 23. søndag i kirkeåret C, Lukas 14, Ekstrakollekt til byggefondet Kl Messe på tamil 13

14 Nå er vi endelig i gang! Mandag 12. april begynte demonteringen av orgelet. Spesialister fra Polen demonterte og pakket ned orgelet etter alle kunstens regler. Når nybygget er klart kommer de tilbake og monterer det opp igjen. Minner dere alle på at det er meget kostbart å bygge ut kirken. Husk å støtte byggefondet! 14

15 Døpte: Vi gratulerer med dåpen: 11. mars: Gustas Liaukenicius 13. mars: Martina Constanza Pizarro 27. mars: Alina May Bao Ni Trinh og Trym Jansen 4. april: Laura Danuta Halajko 5. april: Ylva Margretha Olsborg 10. april: Kayli Isabella Rochowicz 17. april: Ai-Vy Nguyen 24. april: Adam Thien-An Bui Kolstø 5. mai: Leon Adam Krawiec 15. mai: Vadim-Lael-Eden Seelow 23. mai: Melat Mebrahtom Haile Nye medlemmer: Vi ønsker hjertelig velkommen til våre nye medlemmer Keith Michael Black, Ronda Devins, Laura Lee Dubois, Stig Hognestad, Hilde Helle Olsen, George Lee Solsbery, som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 3. april, Christine Henkes som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 11. april, Per Arfinn Liland som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 17. april og Rolf Jan Johannessen som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 18. april. Døde: Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av: Irene Vanvik som døde 24. mars, Steffen Moi som døde 25. mars, Else Eik som døde 3. april, Edmund Luczyn Zbigniew som døde 30. mars, William (Bill) Daily som døde 4. mai og Allan Chmielnicki som døde 15. mai. R.I.P. Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm. utdeler 13. juni T. Bourec T. Lenartowicz 20. juni J. Marszalek J. Jørgensen 27. juni A. Alfsen M. Berntsen I juli og august ber vi om at andre melder seg til tjenesten dersom de oppskrevne ikke er til stede. 4. juli L.A. Waraas R. Narum 11. juli M. Berntsen T. Lenartowicz 18. juli T. Bourec J. Jørgensen 25. juli J. Marszalek M. Berntsen 1. aug. A. Alfsen R. Narum 8. aug. L.A. Waraas T. Lenartowicz 15. aug. M. Berntsen J. Jørgensen 22. aug. T. Bourec M. Berntsen 29. aug. J. Marszalek R. Narum 15 Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson treffes på tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Mobil Per Einar Odden kappelan Tlf Kontor Mobil Zygmunt Majcher OFM, kapellan Tlf Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf GJESTEPRESTER For de spansktalende: Marcelo Jofré, Tlf Mobil For tamiler: Jagath P. Gunapala Tlf For vietnamesisktalende: Joseph Luong. Tlf Mobil For filippinere: Alan Navales Mobil UNDERVISNINGSKOORDINATOR Elin Ekroll Mobil UNGDOMSARBEIDER Thomas Sørensen Mobil ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Henryk Szurgot KIRKELIGE ASSISTENTER Hans B. Bærheim Le van Lai MENIGHETSRÅD Rolf K.P.Bowitz, formann Øystein Jensen, leder Tlf Thuy Van Bui, nestleder Tlf Claus Clausen, sekretær Tlf Per Einar Odden Sigrid Gundersen Tlf Olaug M. Johannessen Tlf Kazimierz Rochowicz Tlf Rune Norheim Tlf Vararepresentanter: Oddvin Mørch Rogstad Tlf Tor Arne Sajets Tlf OKBS PASTORALRÅD Isabel V. Stangeland, representant Thomasz Lenartowicz, vararepr. FINANSRÅD Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes Kirsten Johannesen Tor Arne Sajets 16 SEKRETÆR Sandra Quezada BARNE- OG UNGDOMSUTVALG Elin Ekroll Monica Ramse Thomas Sørensen LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Per Einar Odden UNDERVISNINGSUTVALG Elin Ekroll Anne Marie Tran Per Einar Odden Thomas Sørensen KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Kåre Ekroll KATOLSK FORUM Anne Marie Gjølme, leder Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Øystein Jensen Olaug Johannessen

17 Pavens bønneintensjoner Juni At enhver nasjonal og internasjonal institusjon må strebe etter å garantere respekt for menneskelivet fra unnfangelse til naturlig død. At lokalkirkene i Asia - en liten flokk blant ikke-kristne befolkninger - forkynner evangeliet og med glede vitner om sin troskap mot Kristus. Juli At alle valg av tjenestemenn og representanter må skje på rettferdig og ærlig vis i alle verdens land og med respekt for borgernes frie beslutninger. At kristne over alt og især i storbyene må fremme kultur og rettferdighet, solidaritet og fred. August At mennesker som hverken har arbeid eller bolig eller på annet vis lider alvorlig nød, må bli møtt med forståelse og få konkret hjelp til å komme over vanskelighetene. At Kirken må åpne døren for dem som tvinges til å emigrere på grunn av forskjellsbehandling, sult eller krig. Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf Bowitz Red. sekr.: Hans Kr. Jakobsen, Skasv. 151, 4354 Voll Tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. ST. SVITHUN 17 Ca fem utgaver årlig. Grafisk design og produksjon: Redaksjonen v/ Hans Kr. Jakobsen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet mandag 7. juni. Neste nummer: Ca. 10.september. Frist for innlegg: 27. august. Husk å melde flytting til menighetens kontor! St Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Byggefond i St. Svithun menighet. AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives:. Belast mitt kontonummer: Bankens navn: KID-nr:...(fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: e bi Sendes: Oslo katolske bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

19 Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har. Med den store tilstrømmingen av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer dobbelt så mange sitteplasser. Planene for kirkeutvidelse er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 15 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med generøse gaver slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere.

20 B-blad Katekese skoleåret Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger Vi har nylig avsluttet skoleåret med 485 barn til katekese, dette inkluderer 70 engelsktalende og 167 polsktalende barn. I år hadde vi 60 konfirmanter, derav 12 engelsktalende og 5 polsktalende. Det var 44 norske barn, 20 engelsktalende og 31 polsktalende barn som mottok sin 1 hellige kommunion i mai måned. Den engelsktalende delen av katekesen har 18 lærere og den polsktalende har 4. I den norske del av katekesen har vi 27 lærere/hjelpelærere, og vi trenger stadig flere. Vi prøver alltid å ha både en lærer og en hjelpelærer med de yngste barna. Det er altså et stort apparat som holdes i gang ved å drive katekese. Trosformidling er i første rekke foreldre og faddernes oppgave, den er av uvurderlig betydning. De er barnas fremste rollemodeller. Men som menighet og kirke skal vi støtte familiene i denne viktige oppgaven. Vi skal hjelpe våre barn og unge til et modent Gudsforhold blant annet ved å gi dem del i overleveringene og tradisjonene i kirkens liv. Dette gjør vi best ved å la dem ta del i menighetslivet. Etter hvert som våre nye barn og unge fra Polen lærer seg norsk og går over i norsk skole, vil også de delta i norsk katekese. Vi trenger derfor flere lærere i årene fremover til denne viktige oppgaven. Våre lærere har dette året gjennomgått et kurs i trosformidling/teologi og vil kommende høst få anledning til å delta på kurs i pedagogikk. Kurset vil ha emner som gruppepsykologi, å arbeide pedagogisk, flerkulturell pedagogikk, barn og unges religiøse utvikling, og å være kateket. Dette kurset vil også være åpent for alle dere som kan tenke dere å blir lærer i undervisningen eller på vår søndagskole. Dersom du er interessert i å delta på vårt kateketkurs, enten du går til messe i Stavanger eller Sandnes, ta gjerne kontakt for mer informasjon. Det nye denne høsten er at vår konfirmantundervisning fra høsten av begynner i 8 klasse og skal, som alltid gå over 2 år. Det vil allikevel bli en 10. klasse som skal motta fermingens sakrament våren Alle 8, 9 og 10 klassinger får i disse dager brev om vår konfirmantundervisning. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke våre kateketer for den fantastiske innsatsen de gjør for menighetens unge. En gjeng voksne som gløder for katekesen, takk til dere alle. Elin Ekroll, katekeseleder Fra avslutningen av årets katekese.

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011 ST. SVITHUN Nr 1-2 våren 2011 Nybygget skrider stadig fremover. Vi er nå kommet i orden i den gamle kjelleren, der blant annet ministrantene har fått flotte lokaler. Vi er iferd med å innrede lokalene

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2010 Nytt fra SKUF I menighetens ungdomslag SKUF er det for tiden høy aktivitet, og vi legger opp til enda høyere utover høsten. I løpet av sommeren har ungdomslokalene

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011 ST. SVITHUN Nr 4 oktober november 2011 WYD 2011 Innsamling til nytt kirkebygg (fase2) Dag for dag ser vi det nye kirkebygget reise seg og vi kommer stadig nærmere tidspunktet for den første hellige messe

Detaljer

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes Fra Khiems diakonvielse i St.Olavs Domkirke 2. januar 2010. Tre nye prester i bispedømmet. I år vil Oslo Katolske bispedømme

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012 ST. SVITHUN Nr 1-2 Mars April Mai 2012 Hedret for innsats for menighetens eldre Lillemor Kommedal ble behørig takket for sin mangeårige innsats i menighetens arbeid for de eldre. Markeringen av dette fant

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke ST. SVITHUN Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke Før høymessen kl 11 øver korleder Liz og organist Benny med noen av kormedlemmene: Fra venstre Knut Kommedal,

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2010 januar 2011 2 Nybygget tar form Endelig kan vi se at kirkeutvidelsen tar form. Etter sprengningsog gravearbeidene er forskaling og støping av grunnmur og kjellergulv kommet

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 1 mill. kroner til byggefondet Regnskapet for 2008 viser at menigheten

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012 ST. SVITHUN Nr 3 Juni Juli August 2012 FERMING 2012 Arbeidet med den nye kirken går fremover. Det er for å minne om det ennå engang et stort økonomisk løft for menigheten. Det er derfor viktig at alle

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

Nr 5 desember 2009 januar 2010

Nr 5 desember 2009 januar 2010 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2009 januar 2010 Flerkulturell fest 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. Vår nye diakon Per Einar Odden: Diakon Per Einar Odden leser evangeliet i Høymessen. St.

Detaljer

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas Noen av fjorårets konfirmanter i St Petri kirke. 16 eller 15 år? I den senere tiden er spørsmålet om senkning av

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen ST. SVITHUN Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen Sandra er på plass på kontoret Kirken er for meg mitt andre hjem, jeg har det så godt hver gang jeg

Detaljer

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar Ungdomskafeen (over) koser seg på bowlingtur i september. Ungdomslaget (til venstre) samles i peisestuen i Løkkeveien 1

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 3 2007 Flerkulturell fest

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse Fr. Mel reiser fra Stavanger Fr. Mel forlater Stavanger. Han skal til Roma for å studere, og blir sikkert værende

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2007 Evangeliseringsuken - fornyelse for alle 11. - 15. april leder p. Arnfinn Haram op og sr. Anne Bente Hadland op evangeliseringsuken i vår menighet. Uken er for alle,

Detaljer

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest ST. SVITHUN Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest Vi gir ikke opp! Det er blitt kjent at Stavanger kommune har sagt et foreløpig nei til våre byggeplaner.

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

ST.SVITHUN. menighets blad N05

ST.SVITHUN. menighets blad N05 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN 20.05.2012. NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN 26.05.2012. INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 4 2006 Bilder fra førstekommunion Side 8 -Gleder seg til å være

Detaljer

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET: Nr 4 august - november 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Velkommen til nytt semester Side 3 Oktoberretrett på Alsnes Side 7 Katolsk Forum Side 8 Katekesestart

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET: Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Hva er Ungdomskafeen? Side 2 Jul betyr forventning og glede Side 3 Evangelieforklaringen

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2 Nr 2 april mai juni 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Påskens messer Side 2 Den viktigste kristne høytiden Side 3 Ragnar mottar kandidaturet Side 7

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang - Må bli en positiv del av menigheten - Den polske gruppe i St. Svithuns

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 4 september oktober november 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Eldre-utflukt til Høle Det er efterhvert blitt tradisjon at menighetens har vårens siste eldretreff

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2006 Julens messer Side 5 Julens messer I år faller 4. søndag

Detaljer

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon ST. SVITHUN Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon Byggeprosess er tålmodighetsarbeid Den katolske kirke eier etter hvert flere eiendommer i Kannik, sentrum av Stavanger. Menigheten

Detaljer

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005 Nr 2 april mai juni 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger På liturgiseminaret 18.-19. februar ledet dominikanerinne Ragnhild Bjelland disse glade sangerne. Mange av

Detaljer

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 34,2014 I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Første lesning: Jes. 22,19-23 Annen lesning: Sal 138(137), 1-2a.2bc-3.6+8bc Evangelium: Matt 16,13-20 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2005 Julen 2005 Side 5 Vi trenger hjelp til evangelieforklaring

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Giverglede ga titusener Vel 31.000 kroner samlet ungdommene inn gjennom adventsaksjonen i desember. De

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Familietreff og familiehelg Side 2 Vekst i 2002 Side 3 Caritas er i gang Side 7 Regnskap

Detaljer

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2 Nr 3 juni juli august 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Fra Påsken 2004 Side 2 Den Hellige Ånd Side 3 Bønn og retrett Side 6 Vi trenger ditt personnummer

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005 Nr 3 juni juli august 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Gjør våre hjerter brennende når du taler, slik disiplene opplevde da de møtte Jesus på veien til Emmaus og

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2006

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2006 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2006 Ny kapellan til vår menighet Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har utnevnt p. Oddvar Moi til ny kapellan i St. Svithuns menighet efter p. Reidar Voith som flytter til

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Mer katekese på norsk Side 2 Lidelse og hellighet Side 3 Hanna S. Greve i Katolsk Forum Side

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Hvert år er det over 40.000 ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon. I Bakkehaugen menighet har vi et delt opplegg hvor konfirmantene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2003 ST. SVITHUN

Nr 3 juni juli august 2003 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: 37 kateketer er klare for høsten Side 2 Håp betyr optimisme Side 3 Fra påskeleir for konfirmanter

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer