ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger."

Transkript

1 Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen Side 9 Lærerfest i ruinkirken Side 10 Fastetid og dåp Side : Aktivt og positivt år Side 12 Ecclesia in Europa Side 14 Katolsk Forum Side 20 Økumenisk Bønneuke Den internasjonale bønneuke for kristen enhet markeres hvert år fra 18. til 25. januar. Søndag 25. januar var p. Rolf Bowitz invitert til Domkirkens høymesse. Der var domprost Berit M. Andersen hovedcelebrant sammen med Domkirkens residerende kapellan Trond Hardeng og biskop Titu fra den anglikanske kirke i Columbia. 1

2 Jul Den tradisjonelle barnegudstjenesten julaften samlet full kirke. Nytt i år var at juleevangeliet ble spilt av menighetens barn mens p. Rolf Bowitz leste evangeliet. Deretter gikk Jesusbarnet fra hånd til hånd blant barnene som stod langs ytterveggen.p Så ble Jesus lagt på plass med litt hjelp fra sognepresten. 2

3 Fra prestens penn.. Midtvinter er passert, og vi går mot lysere tider. Vi er midtveis i det halvår da det liturgiske liv er mest intens, fra advent til Kristi Legeme og Blods Fest som avslutter påsketiden. I skrivende stund er det kalt og snøen har gjort sitt inntog. Men det varer nok ikke til menighetsbladet kommer ut. I år vil fermingshelgen inneholde noen ekstra høydepunkter for oss. Vi får besøk av biskopen til visitas dagens før lørdagens ferming 8. mai. Da vil han besøke menigheten og ha møter med menighetsrådets formann, prestene og de ansatte. Dessuten vil vår prestestudent Ragnar Leer Salvesen motta kandidaturet. Det vil si at han erklærer seg offisielt beredt forberede seg til å bli prest i vårt bispedømme. Samtidig erklærer biskopen seg beredt til å motta ham som prest. Det er altså et viktig skritt på veien mot en fremtidig diakon- og prestevielse. Ragnar har bedt om at dette skjer i St. Svithuns menighet, siden han har sitt praktikumsår her. Jeg håper dere alle følger ham med deres forbønn, og jeg benytter samtidig anledningen til å takk for all forbønn og den store åpenhet dere har mottatt ham med. Det er lett å se at Ragnar trives hos oss, og det gleder meg også å merke den varme han er blitt mottatt med. Han er nå halvveis i sitt praktikumsår, og allerede nå vet jeg at vi kommer til å savne ham når han drar, både hans musikalske ferdigheter, hans positive holdning til arbeidet som må gjøres, hans gode humør, og ikke minst hans arbeidsvillighet. Mens vi forbereder oss til fastetiden er det vel verdt å bemerke at julens liturgiske feiringer var noe av det beste vi har hatt i menigheten på lange tider. Ikke minst takket var innsatsen fra kor, organist Zbigniew Slaby og prestestudent Ragnar Salvesen, ble julens feiringer en opplevelse av de sjeldne. Jeg håper bare at korets medlemmer ser hvilken stor betydning de har i menighetens liturgiske liv, og håper de fortsetter slik at også påskens liturgi får et løft i forhold til tidligere. For å forsterke sangen har vi invitert p. Arnfinn Haram OP til oss. Han skal holde foredrag i St. Svithuns katolske forum, og vi benytter anledningen til et sangerseminar lørdag 14. februar. Alle med sanginteresse er velkommen til å delta. Påmeldingen skjer til Ragnar Salvesen, tlf, eller Jeg ber Gud velsigne dere alle! Mot lysere tider P. ROLF BOWITZ SOGNEPREST 3

4 SØNDAGSMESSER Lørdag kl norsk Søndag Kl engelsk Kl høymesse Kl høymesse 1. søndag i måneden Kl spansk (ikke juni, juli, august) Lørdag kl 17.00: Messe i Egersund (ikke juni, juli, august) 2. søndag i måneden Kl familie/barnemesse Kl vietnamesisk Kl polsk (ikke juni, juli, august) 3. søndag i måneden Kl Ungdomskatekesemesse (ikke juni, juli, august) 4. søndag i måneden Kl tagalog/filippinsk (ikke juni, juli, august) UKEDAGER Kl : Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen, ca. kl SKRIFTEMÀL Efter hverdagmesser eller efter avtale med prestene. Hva skjer i St. Svithun? Torsdag 12. februar Kl 18.00: Spansk korøvelse i peisestuen Lørdag 14. februar Kl 16-21: Deltagermøte om Taizé-tur Kl : Ungdomskafe Søndag 15. februar 6. søndag år C. Ev: Luk 6, 17, Kl : Konfirmasjonskatekese Kl 18.00: Messe med konfirmantene Kl : Ungdomslag Tirsdag 17. februar Kl 18.45: Korøvelse Kl 19.00: St. Svithuns tjeneste (Caritas gruppen) Onsdag 18. februar Kl 18.00: Troskurs begynner med messe Kl 18.00: Samtalekurs begynner med messe Lørdag 21. februar Kl : Katekese kl gruppe 1 Søndag 22. februar 7. søndag år C. Ev: Luk 6, Fastelavnssøndag Kl 18.00: Messe på tagalog Kl 19.00: KATOLSK FORUM Arnfinn Haram OP: Fra Luthersk prest til katolsk munk Onsdag 25. februar Askeonsdag Faste og abstinensdag Ikke kateketkurs i dag Kl 17.00: Askeonsdagsmesse på engelsk Kl 18.00: Askeonsdagsmesse på norsk Kl 18.45: Korøvelse Kl 19.30: Askeonsdagsmesse på vietnamesisk Torsdag 26. februar Kl 18.00: Spansk korøvelse i peisestuen Kl 19.00: Menighetsrådsmøte Lørdag 28. februar Kl : Katekese kl gruppe 2 Søndag 29. februar 1. søndag i fasten år C. Ev: Luk 4, 1-13 MARS Tirsdag 2. mars Kl 18.45: Korøvelse Onsdag 3. mars 4

5 Hva skjer i St. Svithun? Kl 18.00: Kateketkurs begynner med messe Kl 18.00: Troskurs begynner med messe Kl 18.00: Samtalekurs begynner med messe Lørdag 6. mars Kl 17.00: Messe i Egersund Søndag 7. mars 2. søndag i fasten år C. Ev: Luk 9,28b-36 Ekstrakollekt til byggefondet Kl : Konfirmasjonskatekese Kl : Ungdomslag Kl 18.00: Messe på spansk Onsdag 10. mars Kl 18.00: Kateketkurs begynner med messe Kl 18.45: Korøvelse Torsdag 11. mars Kl 18.00: Spansk korøvelse i peisestuen Lørdag 13. mars Kl : Katekese. Skriftemål for gruppe 1 Kl 14.00: Messe på Jørpeland Søndag 14. mars 3. søndag i fasten år C. Ev: Luk 13, 1-9 Barnemesse Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Kl 16.30: Messe på tamil Kl 18.00: Messe på polsk Tirsdag 16. mars Kl 18.45: Korøvelse Onsdag 17. mars Kl 18.00: Troskurs begynner med messe Kl 18.00: Samtalekurs begynner med messe Lørdag 20. mars Kl : Katekese med skriftemål for kl. Gr. 2 Søndag 21. mars 4. søndag i fasten år C. Ev: Luk 15, Kl : Konfirmasjonskatekese med skriftemål Kl 18.00: Messe med konfirmantene Kl : Ungdomslaget 5 Tirsdag 23. mars Kl 19.00: Forbønnstjeneste Onsdag 24. mars Kl 18.00: Kateketkurs begynner med messe Kl 18.45: Korøvelse Torsdag 25. mars Kl 19.00: Menighetsrådsmøte Fredag 26. mars Kl : Ungdomskafé Lørdag 27. mars Filippinsk retrett i menighetssalen 26/28. mars: P. Simon Linh holder retrett i Trondheim Sommertid. Klokkene stilles 1. time fram i kveld Søndag 28. mars 5. søndag i fasten år C. Ev: Joh 8, 1-11 Kl 18.00: Messe på tagalog Kl 19.00: KATOLSK FORUM. Professor Ola Tjørhom: Kan kirkesamfunnene forenes? 22/26 mars: P. Rolf Bowitz holder retrett på Mariasminde Tirsdag 30. mars Kl 18.45: Korøvelse Onsdag 31. mars Kl 18.00: Troskurs begynner med messe Kl 18.00: Samtalekurs begynner med messe APRIL Torsdag 1. april Kl 18.00: Spansk korøvlse i peisestuen Søndag 4. april PALMESØNDAG Vår Herres Jesu Kristi lidelseshistorie etter Lukas ( Luk 22, 14-23, 56.) Vi møter opp i menighetssalen til velsignelse av palmegrener Ekstrakollekt til byggefondet Kl 18.00: Messe på spansk Torsdag 8. april SKJÆRTORSDAG Ev: Joh 13, 1-15

6 Hva skjer i St. Svithun? kl 17.00: Messe på vietnamesisk Kl 19.00: Messe på norsk Etter messen og til 24.00: Tilbedelse av sakramentet Fredag 9. april LANGFREDAG Faste- og abstinensdag. Kollekt til Det Hellige Land Kl 15.00: Kristi lidelseshistorie etter Johannes. Joh 18, 1-19, 42, Korshyldning og kommunion Kl 17.30: Langfredagsgudstjeneste på vietnamesisk Lørdag 10. april PÅSKEAFTEN Kl 14.00: Velsignelse av påskemat Kl 20.00: Påskevigilie på vietnamesisk Kl 23.00: Påskevigilie på polsk Søndag 11. april PÅSKEDAG Ev: Joh 20, 1-9 Kl 9.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Kl 18.00: Messe på norsk Mandag 12. april 2. PÅSKEDAG Ev: Mt 28, 8-15 Kl 11.00: Messe på norsk Kl 11.00: Messe i Egersund Kl 16.30: Messe på tamil INGEN messe kl Tirsdag 13. april Kl 19.00: Lærermøte Onsdag 14. april Kl 18.00: Samtalekurs begynner med messe Torsdag 15. april kl 18.00: Spansk korøvelse i peisestuen Lørdag 17. april Kl : Katekese for kl Gr. 1 Søndag 18. april 2. søndag i påsketiden år C. Ev: Joh 20, Kl : Konfirmasjonskatekese med messe Kl 18.00: Messe med konfirmantene Kl : Ungdomslaget Kl 19.00: KATOLSK FORUM. Sr. Else- Britt Nilsen OP: Klostre og klosterliv i Norge anno 2004 Tirsdag 20. april Kl 19.00: Inspirasjonskveld (Caritas gruppen St. Svithuns tjeneste) Lørdag 24. april Kl : Katekese for kl. Gr. 2. Søndag 25. april 3. søndag i påsketiden år C. Ev: Joh 21, 1-19 Kl 18.00: Messe på tagalog Torsdag 29. april Kl 18.00: Spansk korøvelse i peisestuen Kl 19.00: Menighetsrådsmøte Fredag 30. april Kl : Ungdomskafé MAI Lørdag 1. mai Kl 17.00: Messe i Egersund Søndag 2. mai 4. søndag i påsketiden. Ev: Joh 10, Kl : Konf.katekese og øvelse Kl 18.00: Messe på spansk Fredag 7. mai Visitas med biskop Schwenzer Kl : Messe med biskopen. Kandidatur til prestestudent Ragnar Salvesen. Lørdag 8. mai Kl 11.00: Ferming ved Biskop Gerhard Schwenzer i Petrikirken. Kl 17.30: Messe på Jørpeland Døpte 15. november: Julia Gjerde, 6. desember: Miriam Alice Arnesen, 20. desember: Nina Pedersen, 20. desember: Oliver Arthur Jensen, 27. desember: Elle Hapnes Kitching, 27. desember: An Anton Ho, 27. desember: Vincent Vinh Nguyen, 28. desember: Karianna Marie Baumhover, 3. januar: Dario Matteo Boscarollo, 3. Januar: Hanne Kreuzer Nielsen, 10. januar: Wiktor Skadsheim, 6

7 Visitas i St. Svithun 8. mai Biskop Gerhard Schwenzer har akseptert en invitasjon om å komme til St. Svithuns menighet for visitasjon i forbindelse med fermingen 8. mai. En bispevisitas skal gjennomføres hvert femte år i bispedømmets menigheter. Siste visitas i Stavanger ble gjennomført i 1995, så det er på høy tid at biskopen kommer til oss. Visitasjonen vil foregå fredag 7. mai, og bestå i gjennomgang av menighetens bøker, protokoller etc., møter med prester, ansatte og menighetsrådet, samt en festmesse om kvelden 7. mai. I denne messen vil prestestudent Ragnar Leer Salvesen motta kandidaturet fra biskopen, en handling som markerer et viktig skritt på veien mot diakon- og prestevielsen. Vi vil komme tilbake til programmet i detalj senere. Tjenester i høymessene Dato Verter Lektor Kom. utd. 8. februar A. Sanhueza M. Berntsen R. Narum 15. februar M. Bubiec A. Alfsen H. Bærheim 22. februar A. Sanhueza T. Bourrec T. Lenartowicz 29. februar K. Rochowicz J. Marszalek J. Jørgensen 7. mars M. Bubiec T. Bourrec R. Narum 14. mars A. Sanhueza L.A. Waraas H. Bærheim 21. mars K. Rochowicz O. Nøsen T. Lenartowicz 28. mars M. Bubiec M. Berntsen J. Jørgensen 4. april A. Sanhueza A. Alfsen R. Narum 8. april K. Rochowicz T. Bourrec H. Bærheim 9. april M. Bubiec J. Marszalek T. Lenartowicz 10. april A. Sanhueza L.A. Waraas J. Jørgensen 11. april K. Rochowicz O. Nøsen R. Narum 12. april M. Bubiec M. Berntsen H. Bærheim 18. april A. Sanhueza A. Alfsen T. Lenartowicz 25. april K. Rochowicz T. Bourrec J. Jørgensen 2. mai M. Bubiec L.A. Waraas R. Narum 9. mai A. Sanhueza J. Marszalek H. Bærheim 16. mai K. Rochowicz M. Berntsen T. Lenartowicz Døpte 17. januar: James Odongo Sunde og William Odonge Sunde, 24. januar: Ludvik Skarpenes Gudbrandsen Døde Vi kondolerer mannen Edvard og familien til Marie Jørgine Langseth Solberg som døde 1. januar og ble kremert etter requemmesse i kirken 7. januar. R.I.P. 7

8 Marie Solberg til minne Natt til nyttårsaften sovnet Marie Jørgine Langseth Solberg stille inn i sitt hjem, 73 år gammel. Marie Solberg var et trofast medlem av vår menighet, til tross for at hennes ryggsmerter og andre plager medførte at hun ikke kunne komme så ofte til kirken. Hun var allikevel i messen senest i adventstiden. Marie Solberg konverterte i 1960, og fastholdt sin tro livet ut, slik hun hadde avlagt løfte om ved konversjonen. Før hun ble plaget av sine sykdommer var Marie Solberg et aktivt medlem, som alltid stilte opp når det var basar, utlodning eller andre aktiviteter i menigheten. Vi takker henne for alt hun gjorde for vår menighet, og vi takker Gud for alt Han gav I sommer kom to unge tamilske prester til vårt bispedømme. De skal i første rekke lære seg norsk, men kommer også til å fungere som prester, det vil si at de også kan feire messer og være sjelesørgere for tamiler. I vår menighet vil p. Jagath Premanath Gunapala O.M.I., besøke oss ca. 2-3 hvert halvår. Han kommer den andre eller tredje helg i måneden måned, og er her fra fredag til mandag. Han skal holde kontakt med sine tamilske landsmenn og feire messen vanligvis søndag kl P. Jagath (36) ble presteviet den 3. mai 2003 i Sri Lanka og kom til Oslo den 18. juni, sammen med sin medbror Michael Sebamalai Perera. Siden midten av august har de vært tilknyttet oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad. Nå bor p. Jagath i Bergen. Hans adresse er Nygårdsgaten 3, 8 ELDRETREFF: Maria Solberg og ektemannen Edvard var på eldretreff i mars i fjor. oss gjennom sin tjenerinne Marie Solberg. Vi tanker og medfølelse går til hennes mann, Edward Solberg, barnene Peter og Gunnel, og de fire barnebarnene. Vi lyser fred over Marie Solbergs minne. P. Jagath ny tamilsk sjelesørger TAMILSK PREST: Tamilske p. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. vil besøke oss ca. 2-3 hvert halvår Bergen, tlf , e-post:

9 Undervisningen til konfirmasjon og 1. kommunion Som mange vet, så har vi i St. Svithuns menighet en to-årig forberedelse til konfirmasjonen (fermingen). Ungdommene som vil konfirmeres begynner forberedelsen den høsten de begynner i niende klasse, og fortsetter frem til de konfirmeres våren de går i tiende. Bakgrunnen for dette er vår forståelse av hva konfirmasjonen er. Kirken tror nemlig at konfirmasjonen er et sakrament, et synlig tegn på Guds usynlige nåde. Vi tror videre at dette er innstiftet av vår Herre Jesus Kristus, til vår frelse. Konfirmasjonen er også dette tidspunkt hvor de unge mottar dåpens fylde, og selv overtar ansvaret for sin tro. Som menighet ønsker vi at ungdommene skal ha best mulig kunnskap om sin tro når de selv skal bestemme veien videre, og de skal ha hatt en god mulighet til å øve seg i bønn og det å praktisere sin tro. Vi katolikker lever i våre dager i et Norge som er svært sekularisert, av-kristnet. Det å være katolikk er ofte en ganske ensom tilværelse, religiøst sett. Det å være ung katolikk er ofte å være ensom, og å måtte svare for sin tro. Våre unge blir ofte stilt mange spørsmål, på skolen, blant venner og i andre sammenhenger hvor de ferdes. Samtidig er de verdier de får fra storsamfunnet preget av at kirke og tro høyden er en hobby for spesielt interesserte. Nettopp for å gi våre unge en sjanse til å leve med sin tro i denne situasjonen er de vi som kirke satser så sterk på konfirmasjonsforberedelsen. Den to-årige forberedelsestiden er ikke enestående for vår menighet. Det er vårt bispedømme, Oslo katolske bispedømme, sammen med Trondheim og Tromsø stift som ved biskopene har bestemt at alle landets menigheter skal ha en to-årig forberedelse til konfirmasjonen, av de grunner som vi har nevnt. I dag finnes det fortsatt menigheter som ikke har innført denne to-årige forberedelsen ennå. Det kan skyldes vansker med å skaffe kateketer eller andre ressurser, men retningslinjene for katekesen forutser at disse menighetene gjør hva de kan for at den foreskrevne forberedelsen kommer på plass. Nyordning for 1. kommunion fra høsten. Fra høsten av vil menigheten tilby en toårig forberedelse også til 1. kommunion. Bakgrunnen er ganske lik den for konfirmasjonen: Vi vil at barna er så godt forberedt som mulig når de mottar kommunionen (nattverden) for første gang. Pensum for 1. kommunion er så stort at kateketene ikke klarer å komme igjennom alt på en forsvarlig måte i løpet av ett år. Derfor vil vi utvide undervisningen til også å omfatte 2. klasse. Vi har fått Biskopens godkjennelse til denne utvidelsen, og den vil bli innført fra høsten av. Forberedelsen til 1. kommunion vil da begynne det år barna begynner i andre klasse og de vil motta 1. kommunion våren de går i tredje klasse. For de aller fleste foreldre tror vi ikke dette vil medføre noen store forandringer fra det som er i dag, men vi håper og tror barna vil oppleve en større ro over undervisningen og en større trivsel i katekesen. FOR UNDERVISNINGSUTVALGET PATER REIDAR J D I VOITH KAPELLAN 9

10 En vellykket lærerfest!! Høydepunktet i Sola ruinkirke hvor vi feiret en votivmesse til Den Hellige Ånd. Fredag den 16. januar ble en flott festkveld for 22 kateketer pluss to av våre prester og vår prestestudent. Vi drog til Sola hvor vi fikk vår åndelige føde før vi drog videre til Quality Airport Hotel for mer jordnær mat!! Det ble en veldig fin kveld, med høydepunkt i Sola ruinkirke hvor vi feiret en votivmesse til Den Hellige Ånd. Alle kateketene var enig at det å begynne kvelden med messe var noe av det viktigste og noe de satt veldig pris på, fordi det er sjelden at lærerteamet får anledning til dette, siden vi hører til forskjellige språkgrupper i menigheten, og som oftest deltar i forskjellige søndagsmesser. Særlig fint var det når vi kunne feire messe i en så historisk bygning med et flott utvalg av salmer som vår musikalske prestestudent sørget for. Det ga mersmak med en slik kveld. Det var virkelig en måte å kjenne betydningen av ordet kommunion! MED HILSEN, UNDERVISNINGSUTVALGET For spansktalende Vi inviterer de spansktalende til å delta i de aktivitetene som holdes i kirken på spansk. Den spansktalende gruppe i menigheten deltok i den internasjonale dagen med danser som Cueca fra Chile, Joropo fra Colombia og med matretter fra de forskjellige nasjonaliteter som er representerte. I løpet av året holder vi av og til kirkekaffen etter høymessen på søndagene. Gruppen er veldig glad for å kunne feire messen på spansk en gang i måneden. Pater Arne Kirsebom reiser hit den første helgen i måneden. På lørdag er det foredrag i menighetenssalen. Messen blir feiret på søndagene kl 18:00, etterfulgt av samvær med kaffe, kaker og noe godt. Koret kommer sammmen for å forberede sangene til messen annen hver torsdag kl 18:00. Vi feiret jul sammen og hadde en spesiel fest for de minste. I den annledning vil vi at de som er interesserte tar kontakt med Iris. 10

11 Fastetid og dåp Fasten har nøye sammenheng med dåpen, noe vi ikke alltid tenker over. Fastetiden er innledningen til påskefeiringen. Påskevigilien var tradisjonelt - og er fortsatt i dag - den viktigste tid for dåp. Under påskevigilien påskenatt velsignes dåpsvannet med påskelyset, som jo også kalles dåpslyset. Lyset senkes i vannet tre ganger for å velsigne det. Dette vann brukes til dåpen påskenatt (dersom noen skal døpes). Vannet blir oppbevart gjennom hele påsketiden. Derfor velsignes ikke vannet når man døper i påsketiden. Ser vi på liturgien påskenatt, oppdager vi lett sammenhengen mellom dåpen og påsken idet vi fornyer våre dåpsløfter under påskevigilien, slik det også gjøres for eksempel ved dåp ellers i året og ved konfirmasjon. Fastetiden som innledning til feiringen av påskens mysterier, blir derfor også en forberedelse til å feire dåp. I tradisjonell katolsk liturgi var den en tid for katekumenat forut for selve dåpen. Katekumen (dåpskandidat) var den som hadde bestemt seg for å be om dåp og opptagelse i den kristne kirke. I en 40 dagers forberedelsestid ble man først salvet med katekumen-oljen og så innskrevet som katekumen. Første søndag efter askeonsdag ble katekumenene kalt utvalgte gjennom en egen seremoni. Senere fikk man på forskjellige stadier overlevert Fader vår, så trosbekjennelsen, så var det overhøring, samvittighetsransakelse og skriftemål. Tradisjonen med skriftemål til påske har derfor nøye sammenheng med dåpsforberedelsen. Det gjelder selvfølgelig ved voksendåp, det vil vi dåp av dem som er over 12 år gamle. Men egentlig skal samvittighetsransakelsen og skriftemålet være for samtlige i menigheten, katekumener som døpte, unge som eldre. Når vi så nærmer oss påsken, feirer vi palmesøndag med velsignelse av palmegrener. Dette er en klar hentydning til det himmelske Jerusalem som er beskrevet i Johannes Åpenbarings bok: de stod for tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene (Åp. 7,9). De hvite kapper minner om den hvite dåpsdrakten, og palmegrenene henspiller på deres seier over døden, noe som oppnås gjennom dåpens bad. Fastetiden kan derfor bli en tid til forberedelse til fornyelse av dåpspakten, og samtidig minne alle kristne om behovet for omvendelse for å bli født på ny (Joh 3,3). AV P. ROLF BOWITZ DÅP: Kari-Janne Tjørhom ble døpt 26. mai 2002, og Jane Aareskjold holder henne. 11

12 Fra årsberetningen et positivt og aktivt år i St. Svithun 2003 ble et godt og innholdsrikt år for St. Svithuns menighet. Både prestene, menighetsrådet, staben, de forskjellige utvalg og grupper og alle frivillige medarbeidere har bidratt til veksten på det åndelige og materielle plan. Årsoppgjøret viser at det er for tiden over medlemmer med ca. 76 forskjellige fødeland.. De er bosatt i 20 forskjellige kommuner i Rogaland og Vest-Agder. Menighetsrådets viktigste oppgave er å samarbeide med sognepresten og de andre prestene om sognets åndelige og materielle drift. Menighetsrådet møtes månedlig, men ikke i feriemånedene. Rådets viktigste saker har vært planlegningen av menighetens forskjellige aktiviteter og koordineringen av disse, ungdomsarbeidet, økonomi (regnskap og budsjett), samt drift og vedlikehold av eiendommene. Liturgi I løpet av året har vi hatt følgende liturgiske feiringer (tall for 2001 i parentes): 59 døpte (53) 32 til førstekommunion (52) 27 ferminger (37) 5 ektevielser (5), (pluss 2 convalidationer) 3 i menigheten er avgått ved døden (6) 7 konversjoner (7) 4 utmeldelser (5) Sjelesorg på nasjonalsprog For å kunne for å hjelpe våre fremmedsproglige medlemmer har prester i Oslo, Kristiansand og Bergen feiret messer på spansk, tagalog, polsk og tamil. Kapellan Simon Linh tar seg av messer på vietnamesisk en gang hver måned, samt ved spesielle høytider. I forbindelse med messer på fremmedsprog, har det ofte vært kirkekaffe i menighetsalen eller peisestuen. 12 De best organiserte gruppene er de engelsktalende og de vietnamesisktalende. De engelsktalende har katekese på eget sprog. Den engelsktalende del av menigheten er organisert under en egen komité, der lederen er valgt på fellesmøte sammen med nestleder og kasserer. De øvrige medlemmer av komitéen er oppnevnt av lederen i samarbeide med sognepresten. De driver egen økonomi uavhengig av menigheten, men innbetaler årlig en stor del av overskuddet til menighetens kasse, eller gir tilskudd til bestemts oppgaver/innkjøp i menigheten. Foruten messer på engelsk, kirkekaffe, katekese 10 søndager i året, arrangerer The English Speaking Community Board også sosiale aktiviteter. Det samles inn julegaver fra menighetens barn til barn som bor i asylmottak i området, der arrangeres sosiale aftener med spill, utlodning og bingo til fordel for byggefondet, og der finnes ordninger for å stelle for dem som blir syke når det trengs. Den engelsktalende gruppen utgir også sin egen Bulletin med opplysninger om undervisning, kalender, adresselister og annen informasjon ca. 6-8 ganger i året. Den vietnamesisktalende gruppen Thomas Thien har fortsatt arbeidet med å reorganisere seg. De er også inndelt i soner, eller bydelsutvalg der leder og nestleder er valgt blant medlemmene som bor i sonen. Medlemskap er gratis og frivillig. Også i denne gruppen ble det arrangert messefeiringer og arrangementer tradisjonen tro i 2003 som de foregående år. Den spansktalende gruppen er kommet godt i gang efter at be tok opp messer på spansk før sommeren P. Arne Marco Kirsebom SS CC fra Kristiansand feirer messe på spansk hver 1. søndag i måneden. Han bruker også en til to dager på sjelesorg

13 og sangøvelse sammen med gruppen. Det er også dannet et spansk/latinamerikansk kor som synger under disse messene og det arrangeres kirkekaffe efter messen. Både den filippinske, den tamilske og den polske gruppen har hatt åndelige, liturgiske og sosiale aktiviteter i tilknytning til messene på tagalog, tamil og polsk. Det er å håpe at prestene i kommende år får anledning til å drive mer sjelesorg for sine landsmenn i tillegg til den rene messefeiringen. Dette forutsetter at de nasjonale prester utvider besøket hver gang til å vare et par dager, og ikke bare én ettermiddag som tilfellet ofte er nå. Kirkekor Et nytt kirkekor er dannet under ledelse av prestestudent Ragnar Leer Salvesen. en gruppe entusiastiske medlemmer av menigheten over ukentlig. Blant korets medlemmer er det også dannet en liten forsangergruppe. Både forsangergruppen og koret bidrag til at julens liturgiske feiringer ble bedre enn den har vært på mange år. Staben Vår kjære og dyktige vaktmester Mietek Bubiec gikk av med alderspensjon 1. november 2003, efter en innsats på mer enn 20 år. Han ble behørig takket av sogneprest og stab under en tilstelning på 67 års dagen. Fra samme dato gikk Nguyen Van Lieu over på full tid, fra tidligere 50%. For øvrig har staben i 2003 vært uforandret med 3 prester, hvorav en i halv stilling (p. Simon Linh), en sekretær i hel stilling, en undervisningsleder i deltidsstilling og en vaskehjelp i deltidsstilling. Vi har dessuten siden august 2003 har en prestestudent i praksis. Ragnar Leer Salvesen har bidratt aktivt til liturgisk sang, korledelse, prekener, ungdomsarbeide, katekese, ministrant-tjeneste og kontorarbeide. Han har dessuten ved enkelte tilfeller besøkt eldre og syke med kommunion, og deltatt i dåp, ektevielser og begravelser. Informasjon Menighetsbladet kom ut med fem nummer i 2003 og er den viktigste informasjonskilden til menighetens egne medlemmer, samt til andre deler av Den katolske kirke i Norge. Returene fra Posten gir oss anledning til å vedlikeholde vårt adresseregister. Dessverre er det altfor mange som ikke melder fra til oss ved adresseforandring. Til tross for økte utgifter til porto, trykking og utstyr, drives menighetsbladet svært rimelig. Ansvarlig redaktør er p. Rolf Bowitz, med Kari Berle som redaktør. Annonser i Stavanger Aftenblad og i Dalane Tidende (for Egersunds vedkommende) har vært en viktig del av informasjonen utad. Månedlig annonseres messetider. Dette gjøres også spesielt ved de store høytider. I tillegg annonseres også møtene i Katolsk Forum. Internettsidene (http://stavanger.katolsk.no) er kommet godt i gang, ikke minst takket være en stor innsats fra Jan Kåre Runestads side. Denne jobben er nå overtatt av Ole- Fredrik Søndenå. Det arbeides med å videreutvikle sidene, som blir en viktig del av menighetens utadrettede informasjon. En ny lystavle er satt opp på muren i krysset St. Svithuns gate/løkkeveien for å synliggjøre menigheten i større grad. Katekese Fra høsten 2003 deltar ca. 400 barn i menighetens katekese på norsk og engelsk. Katekesen for norsktalende ble delt i to grupper, samt i konfirmasjonskatekese. Katekesen for klasse holdes hver tredje uke på lørdager fra kl 11:00 til kl 13:00 og katekese for klasse finner sted annenhver uke på søndag fra kl 16:30 kl 18:45. Det er messe for konfirmasjonskatekesen den tredje søndag hver måned kl som avslutning på katekesen. Fortsettes side 19 13

14 ECCLESIA IN EUROPA Del 2/3 3. Feiring av Håpets Evangelium Kristi Kirke i Europa, du er også kalt til å være et samfunn i bønn, som feirer din Herre i Sakramentene, i liturgien og i ditt liv. I bønn vil du finne Herrens livgivende nærvær og ved å gjøre Ham til utgangspunkt for alt du gjør, vil du kunne invitere Europeere til å møte Ham, Det Sanne Håp. Dagens samfunn er ofte lukket for det transcendente. Det er undertrykt av konsumerisme og er lett offer for gamle og nye former for avgudsdyrkelse mens det på samme tid søker noe utenfor seg selv. Kirkens oppgave er å gjenoppdage Mysteriet gjennom fornyelse av den liturgisk feiring slik at Kristi nærvær blir synliggjort; gjennom å tilrettelegge for bønn og kontemplasjon, gjennom å vende tilbake til Sakramentene, spesielt Eukaristien og Skriftemålet, som er kilden til frihet og nytt håp. Derfor må Kirken i Europa være en Kirke som ber. Det finnes tegn til en svekkelse av det mystiske aspektet ved de liturgiske feiringer. Det er derfor viktig at den ekte liturgiske sans blir gjenopplivet i Kirken. Liturgien er et middel til hellighet, den er en feiring av Kirkens tro og en måte å formidle den. Den er en måte vi kan få samfunn med Treenigheten og oppleve dens guddommelige natur som en nådens gave. Liturgien er en forsmak på den endelige velsignelse og er en måte vi kan ta del i himmelens herlighet. Liturgiske handlinger må derfor påny sette Jesus i sentrum. Herrens Dag er et grunnleggende øyeblikk i feiringen av Håpets Evangelium. Idag er det blitt vanskeligere for kristne å oppleve 14 søndagen som dagen man møter Herren. Ofte blir denne dagen redusert til en del av helgen, en tid for rekreasjon. Søndagen bør feires som tilbedelsens hjerte, et vedvarende tegn på evig liv som gjenoppliver håpet og oppfordrer oss på vår vandring. Man skal ikke være redd for å forsvare Herrens Dag mot angrep og sikre den, selv i arbeidslivet, slik at den kan være en dag for alle mennesker. Å tjene Håpets Evangelium Budskapet Ånden gir til Kirkene inneholder en dom over deres liv. Jeg kjenner dine gjerninger er introduksjonen, som i et refreng med små variasjoner finnes i brevene som er skrevet til de syv Kirker. Dersom gjerningene viser seg positive, er det fordi de er et resultat av innsats, utholdenhet, fattigdom, troskap, nestekjærlighet, tro og tjeneste. Kirken lever i frelsen fra Herren. Vi må gjenoppdage meningen med kristen frivillighet. Frivillig arbeid i kristen regi burde kombinere både profesjonelle evner og ekte kjærlighet, noe som tvinger de involverte til å fornye, hver dag, iblandt hardt arbeid og slitenhet, sin bevissthet om menneskeverdet. De skal finne dem som er i nød og vise omsorg og støtte. Hele Kirken er kalt til å gi nytt håp til de fattige, konfrontere arbeidsløshet, gi pastoral omsorg til de syke, og, ikke minst, varsle om uvettig bruk av jordens resurser. Kirken i Europa må på alle nivå trofast proklamere sannheten om ekteskap og famile. Det er et brennende behov for dette og denne oppgaven er en integrert del av evangeliseringsoppgaven gitt henne av Herren. Mange kulturelle, sosiale og politiske faktorer konspirerer idag for å

15 skape krise for familien. På mange måter skader de sannheten og menneskeverdet, stiller spørsmål ved familien som institusjon. Det benektes i økende grad at ekteskapet er uoppløselig, krav stilles for at samboerskap skal likestilles med legitime ekteskap og forsøk gjøres på å akseptere en definisjon av ekteskap, hvor det at partene har forskjellig kjønn, ikke vurderes som viktig. Det er behov for å gjenoppdage sannheten om familien som en intim kommunion av liv og kjærlighet som er åpen for nytt liv, men også dens status som Huskirke og dens del i Kirkens misjon og samfunnet generelt. Kirken er også kalt til å gi moderlig omsorg til dem hvis ekteskapssituasjon virker håpløs. Spesielt med tanke på alle oppløste familier føler Kirken seg kallet til ikke å uttrykke en hard og kald dom, men heller la Guds Ords lys, sammen med vitnesbyrdet om Hans nåde, få skinne over enhver tragisk menneskelig situasjon. Dette er den ånd som den pastorale omsorg for familier også bruker når den ser situasjoner hvor troende er skilt og borgerlig gjengift. Disse er ikke utstøtt fra menigheten, men er oppfordret til å dele dens liv, mens de vandrer en vei i åndelig vekst etter Evangeliet, selv om Kirken ikke skal skjule for den sannheten om deres situasjons objektive moralske uorden. Den økende alder og minskende befolkningstall i flere europeiske land er bekymringsverdig. Nedgangen i antall fødsler er et symptom på et vanskeliggjort forhold til vår egen fremtid. Den er et klart tegn på mangel på håp og den kulturelle død som er tilstede i vårt samfunn. Nedgangen i barnefødsler har, sammen med andre faktorer, skjult tanken for livets verdi og har ført til en slags konspirasjon mot liv. Blant disse faktorene er den økende bruk av abort og bruken av legemidler som gjør abort mulig uten fysiske inngrep og som fjerner enhver form for sosialt ansvar. Andre faktorer er de angrep som gjøres på menneskelige embryoer, for selv om målet for angrepet er legitimt, fører det til embryoens død, eller gal bruk av fosterdiagnosistikk som fører til selektiv abort. Det er også en tendens i flere europeiske land til å godta at man kan bestemme når ens eget liv skal ta slutt eller livet til en annen. Resultatet er skjult eller åpenlyst praktisert eutanasia. Alle må vi bygge en ny kultur med livet som grunnlag. Dette er en stor utfordring og vi må akseptere vårt ansvar. Vi må fremelske de sanne verdier som et grunnlag for en sivilisasjon menneskeheten verdig. Vi vet at Gud velsigner ethvert ærlig forsøk på å skape en bedre verden, og at ethvert frø av sannhet og kjærlighet som er plantet nå vil bære frukt til evig tid. Her har Kirkens sosiallære en viktig rolle fordi den sikter på å forsvare og promotere menneskeverd, som er basis for økonomisk og politisk liv, rettferdighet og fred, og kan på den måten bære strukturene av Europas fremtid. Den økende immigrasjonen kaller på Kirken til å ønske enhver person velkommen uansett hvilket folk eller nasjon han eller hun tilhører. En allmenn visjon for det felles gode krever at Europa kan klare å vise aksept og gjestfrihet. Globalisering krever åpenhet og villighet til å dele og ekte integrering. Prestestudent Ragnar Leer Salvesen har laget denne forkortede utgaven av Ecclesia i Europa. Del 3 kommer 15

16 Gjelder også

17 Pavens bønneintensjoner Februar At det blir fredelig sameksistens mellom kristne, jøder og muslimer i Det hellige land. At man i Oceania viser særlig omsorg for preste- og ordenskallene i de enkelte lokalkirker. Mars At respekt for urbefolkningenes rettigheter må føre til ekte harmoni mellom dem og de samfunn de lever i. For økt samarbeid mellom misjonsinstituttene og de lokale kirker i Afrika, og for respekt for de ulike nådegaver. April At det legges særlig vekt på solid forberedelse av prestekandidatene og videreutdannelse av prestene. At det kristne fellesskap må se hedningemisjon som tema til ettertanke og motiv for pastoral innsats. ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithunsgt. 8, 4005 Stavanger, tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf K. Pahle Bowitz Redaktør: Kari Berle, St. Svithuns gate 6, 4005 Stavanger, tlf Fotograf: Ole Fredrik Søndenå Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. Gis ut ca fem ganger årlig. Grafisk design og produksjon på Indesign: Redaksjonen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet 4. februar Neste nummer: Ca 2. april. Frist for innlegg: Fredag 12. mars. 17

18 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf Reidar J. D. I. Voith, kapellan Tlf Prestestudent Ragnar Leer Salvesen, tlf katolsk.no GJESTEPRESTER For fillippinere: P. Nicolas V. Lagumbay Tlf / For de polsktalende: P. Mariusz Lewandowski Tlf For de spansktalende: P. Arne Marco Kirsebom Tlf For tamiler P. Jagath P. Gunapala Tlf SEKRETÆR Stella Skjold UNDERVISN.KOORDINATOR Rosalin Narum ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTERE Mietek Bubiec Lieu Van Nguyen MENIGHETSRÀD Kåre Bremnes, leder Tlf Minh Duc Nguyen, nestleder Tlf Kari Berle, sekretær Tlf Astrid Nitter Engen Tlf Jan Kåre Runestad Tlf Isabel Vetrhus Stangeland Tlf Vararepresentanter: Antoni M. Czajkowski Tlf Antoney M. Theophilus Tlf OKBS PASTORALRÀD Monica Ramse, representant Thomasz Lenartowicz, vararepresentant 18 UNDERVISNINGSUTVALG Rosalin Narum Anne Marie Tran Fiona Andvik P. Reidar Voith LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Marcus Marianayagam Violetta Henriksen Astrid Husebø P. Rolf Bowitz P. Reidar Voith ØKONOMIUTVALG Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes P. Rolf Bowitz BYGNINGSUTVALG Knut Kommedal, leder Turid Huster Wiik Le Van Dung KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal P. Rolf Bowitz Vararepr.: Henning Narum

19 Menighetens årsmelding fortsetter Fra side 13 Samlet antall lærere er ca. 45 (både lærere og hjelpelærere i norsk og engelsk undervisning). For den norske katekesen holdes lærermøter hver måned, med bønn og informasjon i begynnelsen av møtene. Stor vekt er lagt på at barn trives i katekesen, og i den sammenheng arrangerte vi flere turer om høsten; til Kristiansand, Haugesund og Utstein Kloster. De engelsktalende har omkring 50 barn fra første til sjuende klasse som deltar i katekesen som holdes 10 ganger i løpet av året, rett etter søndagsmessen kl Der er ca. 10 lærere med i lærerteamet. Voksenkatekese Våren 2003 ble det fullført tre kurs: Innføringskurs i troen, basert på boken Katolsk tro og kristenliv (kursleder p. Rolf Bowitz) og et samtalekurs om troen (kursleder p. Reidar Voith). Kursene fikk fra september 2003 til april Disse to kursene ble startet opp igjen høsten Kursleder for innføringskurset er p. Rolf Bowitz, mens samtalekurset, som baseres på boken Svar på 101 spørsmål til Den katolske kirkes katekisme ledes av kirkelig assistent Hans Bærheim. Dette kurset skal gå frem til sommeren Dessuten startet vi høsten 2003 er nytt kurs med en større grad av teologisk innhold. Kurset kalles Kateketkurs, men har en større målgruppe enn utelukkende lærerne i katekesen. Kursleder er p. Reidar Voith og kurset baserer seg på Den katolske kirkes katekisme ( Verdenskatekismen ). Katolsk Forum Katolsk Forum har hatt fire møter, som har vært tildel meget godt besøkt. Til disse møtene kommer også en god del ikkekatolikker. Det gir et viktig bidrag både til opplysningsvirksomheten innad og til informasjonen utad fra menigheten. Ungdom Ungdomsarbeidet har vært under omorganisering. Vi har fått et nytt Utvalg for barne- og ungdomsarbeide. I vårt bispedømme ble det arrangert et eget seminar høsten 2003 i regi av Norges Unge Katolikker og Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme. Seminaret tok for seg innhold og struktur i ungdomsarbeidet både på bispedømmeplan og menighetsplan. Det er kommet en egen rapport fra seminaret som er til behandling i menighetsrådet. En del av ungdommer treffer vi gjennom katekesen (religionsundervisningen) og gjennom ministrantarbeidet. Det mest stabile elementet i 2003 har vært ungdomslaget som møtes hver annen uke i forbindelse med konfirmantkatekesen. Både ungdomslaget og Ungdomscafeen holder til i St. Svithuns gt. 6. Ungdomslaget ledes av p. Reidar Voith og Ragnar Leer Salvesen sammen med noen av de eldste ungdommene. I Ungdomscafeen er der 2-3 voksne ledere som organiserer og hjelper til. Disse er for det meste foreldre av deltagerne. Svært mange av menighetens barn og unge har deltatt på påske- og sommerleirer i regi av NUK. Noen av disse har fått økonomisk støtte fra menigheten. Ministrantene er flittige med fremmøte i søndagsmessene både kl 9.30, kl. 11 og kl. 13. Der har vært noen øvelser, men ellers har aktiviteten utenom messene i disse gruppene vært lav i Før sommeren var de engelsktalende ministranter på tur med grilling og bading. Dessuten har de hatt øvelse foran i store høytider som påske, konfirmasjon, jul og lignende. Kapellan Reidar Voith har ansvar for og leder menighetens ungdomsarbeide inkludert ministrantene. Mer fra årsmeldingrn i neste nummer 19

20 20 B-blad Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger KATOLSK FORUM Foredrag våren 2004 Søndag 15. februar kl : Fra luthersk prest til katolsk munk en konversjonshistorie v/arnfinn Haram O.P., fra St. Dominikus kloster i Oslo, tidligere luthersk prest Søndag 28. mars kl : Er kirkelig enhet mulig? Den økumeniske situasjonen i dag v/dr. theol. Ola Tjørhom, professor i dogmatikk, ekklesiologi og økumenisk teologi. Søndag 18. april kl : Klostre og klosterliv i Norge anno 2004 v/dr. theol. Else-Britt Nilsen O.P., fra Sta. Katarinahjemmet i Oslo. Alle foredragene holdes i menighetssalen, St. Svithuns kirke, inngang fra St. Olavsgaten og kirkens gårdsrom. Entré: Voksne kr. 50,-. Barn, ungdom, pensjonister kr. 25,-.

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET: Nr 4 august - november 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Velkommen til nytt semester Side 3 Oktoberretrett på Alsnes Side 7 Katolsk Forum Side 8 Katekesestart

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Familietreff og familiehelg Side 2 Vekst i 2002 Side 3 Caritas er i gang Side 7 Regnskap

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 3 2007 Flerkulturell fest

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon

Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon ST. SVITHUN Nr 5 desember 2011 januar februar 2012 Ungdommens Adventsaksjon Byggeprosess er tålmodighetsarbeid Den katolske kirke eier etter hvert flere eiendommer i Kannik, sentrum av Stavanger. Menigheten

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: Takk til Josef Ottersen... 2 Prestens hjørne Vår nye sogneprest... 3 Avskjed og velkomst for

Detaljer

KJÆRE. Kristi Fødsel. 50 år Caritas Norge VENNER. Påskehilsen fra soknepresten

KJÆRE. Kristi Fødsel. 50 år Caritas Norge VENNER. Påskehilsen fra soknepresten STA. MARIA MENIGHET Påskehilsen fra vår sogneprest Ministranthelgen Melding og budskap til troende fra biskop Eidsvig Familiekonferansen Pave Frans fastebudskap Påskehilsen fra soknepresten " Klokken var

Detaljer

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Katolikker Norges Unge Katolikker Årsrapport 2004/2005 NUKs formål: NUK skal være et møtested hvor en katolsk identitet kan bygges hos de unge; vi skal synliggjøre en levende og ung Kirke. Troen er grunnlaget vi

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4 St.Paul Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn s. 3 Nyvalg menighetsråd s. 4 Messer i påsken s. 6 Lydighet gir krefter s. 8 Caritas i Bergen s. 11 Menighetsblad nr. 1 April 2014 St. Paulus-festen

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Katolikker Norges Unge Katolikker Årsrapport 2005/2006 NUKs formål: NUK skal være et møtested hvor en katolsk identitet kan bygges hos de unge; vi skal synliggjøre en levende og ung Kirke. Troen er grunnlaget vi

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

ST.SVITHUN. menighets blad N05

ST.SVITHUN. menighets blad N05 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN 20.05.2012. NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN 26.05.2012. INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

Q - Katolsk ungdom - blad for unge katolikker, nr. 3/ 2004, spesialnummer. Årsrapport 2003/ 2004. Norges Unge Katolikker. www.nuk.

Q - Katolsk ungdom - blad for unge katolikker, nr. 3/ 2004, spesialnummer. Årsrapport 2003/ 2004. Norges Unge Katolikker. www.nuk. Q - Katolsk ungdom - blad for unge katolikker, nr. 3/ 2004, spesialnummer Årsrapport 2003/ 2004 Norges Unge Katolikker www.nuk.no - 1 Kjære unge mennesker, dere vet at Kristendommen ikke er Kjære unge

Detaljer

Hallvardsvaka. Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3. Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med

Hallvardsvaka. Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3. Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med Hallvardsvaka Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3 Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med Bidrag kan sendes til Barnekor i familiemessene 5 Da vi

Detaljer

Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen! ... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv.

Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen! ... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv. Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 1/07 23. årg. Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen!... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv. Gunnar Tømte

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

BROEN. Nytt kloster for klarissene: Høysteinane kloster s. 6. Norges Unge Katolikker: Landsmøtet 2004 s. 8. Villa Maria: Aldershjem i Bærum s.

BROEN. Nytt kloster for klarissene: Høysteinane kloster s. 6. Norges Unge Katolikker: Landsmøtet 2004 s. 8. Villa Maria: Aldershjem i Bærum s. BROEN KATOLSK KIRKEBLAD NR. 5-2004 Nytt kloster for klarissene: Høysteinane kloster s. 6 Norges Unge Katolikker: Landsmøtet 2004 s. 8 Villa Maria: Aldershjem i Bærum s. 10 Fra Kirkens skattkammer: Allesjelers

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad

St. Birgitta menighetsblad St. Birgitta menighetsblad Nr. 2 Desember 2013 Advent 2013 Jul 1 Kjære leser, St. Birgitta menighetsblad - Nr. 2-2013 Da forrige nummer av menighetsbladet ble utgitt ved påsketider, ventet vi spent på

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 2 November 2014. Det nye orgelet Hvorfor katolsk skole? s. 3 Nytt menighetsråd. Julemessene

St.Paul. Menighetsblad nr. 2 November 2014. Det nye orgelet Hvorfor katolsk skole? s. 3 Nytt menighetsråd. Julemessene St.Paul Det nye orgelet s. 2 Hvorfor katolsk skole? s. 3 Nytt menighetsråd s. 5 Julemessene Regnskap Legfransiskanerne s. 6 s. 8 s. 10 Menighetsblad nr. 2 November 2014 Pilegrimsturen Helgener for vår

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer