ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger."

Transkript

1 Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel Side 11 St. Ragnvald fra Jæren Side 13 Morohelgen for konfirmantene Side 14 Dei Verbum, kapittel 5 og 6 Side juni: Den flerkulturelle festen Side 19 Økonomien Side 19 Mathilde Marszalek i polsk nasjonaldrakt hører på når den polske gruppen synger på den flerkulturelle festen 11. juni. 1

2 Ungdomslaget starter opp Fra høsten av starter vi opp ungdomslaget igjen. Det har dessverre ligget nede en tid, men vi tror nå vi har fått på plass en del forhold som gjør at det nå vil gå bra. Først og fremst gjelder dette voksenkontakt: det å drive et ungdomslag er ikke en ungdomsaktivitet i seg selv, eller et enmannsverk! Nei det må være noen flere som står sammen om å gi et meningsfullt tilbud til menighetens unge. Mens ungdomslaget i tidligere år til dels har blitt drevet uten noen voksenhjelp og til dels av en voksen alene, så har vi nå en gruppe på fire fem voksne som kommer til å dele på jobben. Det vil sørge for mer kreativitet og energi, og forhåpentligvis et ungdomslag som vil være levedyktig. Vi kommer til å ha våre faste møter etter konfirmantundervisningen på søndagene og andre arrangementer utenom hvis det byr seg frem noe spesielt. Laget er for de som går i tiende klasse og oppover. Vi kommer til å ha en klar katolsk profil, og felles bønn, sang og trosliv kommer til å ha sin faste plass på hvert møte sammen med alt det andre gøyale en gjeng med ungdommer kan finne på! Første møte denne høsten blir søndag den 7. september kl ! Vel møtt! P. REIDAR Kateketkurs Har du lyst til å hjelpe barn og unge til å lære mer om sin tro? Har du lyst til å engasjere deg mer i menigheten, men vet ikke helt med hva? Da er kateketkurset kanskje noe for deg! Katekese er et oppdrag for hele menigheten, som i seg selv er et levende eksempel på det kristne liv og fellesskap. Katekesen er menighetens undervisning i troen til våre troende. Den omfatter spesielt undervisning av barna, og i tillegg forberedelse av ektepar, konvertitter og av dåpsforeldre, samt enkelte andre ting. Kateketkurset retter seg særlig mot undervisningen av barna, men vil også gi et godt grunnlag for å virke på andre områder. Vi kommer til å møtes annenhver onsdag fra og med den 10. september. Hver kurskveld begynner med messen kl og avsluttes omkring kl Er du interessert, er det bare å møte opp den 10. september, eller du kan snakke med p. Reidar som er kursleder. SAMTALEKURS OM TROEN Også dette skoleåret vil St. Svithuns menighet tilby kurs/samtalegruppe om trosspørsmål. Kurset forutsetter kunnskap om den katolske kirke og interesse for teologiske problemstillinger. Hensikten med kurset er å bevisstgjøre deltakerne om den katolske tro. Det forventes aktivt engasjement fra deltagernes side. Kursstart: ONSDAG 1. OKTOBER KL I ST. SVITHUNS KIRKE Kurset begynner med messe i kirken, og varer til ca kl Kurset går frem til påske og koster kr 300 inklusiv kursboken 101 spørsmål til Den katolske kirkes katekisme. Påmelding og informasjon: St. Svithuns Kirke, tlf mandag - fredag kl Kursleder: Hans Bærheim 2

3 Fra prestens penn.. Nytt valg Snart er det valg, både i det sivile liv, der det er kommunevalg, og i vår menighet, der vi har valg på nytt menighetsråd i midten av september måned. Valg på nytt menighetsråd er viktig, fordi det er gjennom valg menighetens medlemmer har de største muligheter til å påvirke arbeidet i menigheten. Menighetsrådet er et uttrykk for legfolkets kirkelige medansvar heter det i den første paragrafen i reglene for menighetsrådet i St. Svithuns kirke. Allerede i neste punkt i samme paragraf heter det at menighetsrådet skal samarbeide med sognepresten i alt som fremmer katolsk menighetsliv. Dette legger et stort ansvar på menighetsrådet så vel som på sognepresten. Sognepresten skal samarbeide med menighetsrådet, og herunder delegere oppgaver og ansvar. Men det er til syvende og sist sognepresten som sitter igjen med ansvaret. Menighetsrådet skal på sin side påta seg de oppgaver kirkeretten og vårt bispedømmes regler pålegger dem, og samtidig være en avlastning for sognepresten i en del konkrete gjøremål. Jeg håper derfor at vi får et menighetsråd som villig påtar seg de oppgavene de blir pålagt, og at det sammen med sognepresten og de øvrige prestene, kan fremme katolsk fromhets- og menighetsliv. Jeg ber derfor alle om å benytte stemmeretten sin. Samtidig vil jeg takke de medlemmer som nå går ut av menighetsrådet, spesielt menighetsrådets leder gjennom mange år, Ole Martin Hadland. Han har ledet menighetsrådet på en svært god måte, og også vært en solid støttespiller for sognepresten gjennom sitt aktive kirkelige engasjement og sin evne til å samarbeide aktivt med presten og øvrige medlemmer av menighetsrådet. Jeg ønsker oss alle et godt valg! P. ROLF BOWITZ SOGNEPREST KATOLSK TRO OG KRISTENLIV - HVA ER DET? Innføringskurs i katolsk tro og kristenliv september april 2004 Hver annen onsdag med start ONSDAG 3. SEPTEMBER KL I ST. SVITHUNS KIRKE Messe i kirken kl Kurset fortsetter i menighetssalen ca kl 18.45, og varer til ca kl Kurset forutsetter ingen spesielle kunnskaper og er åpent for alle interesserte. Kursavgift kr 300 som inkluderer kursboken Katolsk tro og kristenliv av Arne Fjell OP, Påmelding og informasjon: St. Svithuns Kirke, tlf mandag - fredag kl Kursleder: Sogneprest Rolf Bowitz

4 Hva skjer i St. Svithun? SØNDAGSMESSER Lørdag kl norsk Søndag Kl engelsk Kl høymesse Kl høymesse 3. søndag i måneden Kl ungdomskatekesemesse (ikke juni, juli, august) 4. søndag i måneden Kl tagalog/filippinsk (ikke juni, juli, august) 1. søndag i måneden Kl spansk (ikke juni, juli, august) Lørdag kl 17.00: Messe i Egersund (ikke juni, juli, august) 2. søndag i måneden Kl familie/barnemesse Kl vietnamesisk Kl polsk (ikke juni, juli, august) UKEDAGER Kl : Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen, ca. kl SKRIFTEMÀL Efter hverdagmesser eller efter avtale med prestene. AUGUST Lørdag 23. august Kl : Katekese for klasse, gruppe 2 Søndag 24. august 21. søndag år B. Ev: Joh 6, Torsdag 28. august Menighetsrådsmøte begynner med messe kl Lørdag 30 august Kl 10.00: Tur til Utstein Kloster for 4. klasse Søndag 31. august 22. søndag år B. Ev: Mark 7, 1-8a, Første valgdag for valg til menighetsrådet. SEPTEMBER p. Reidar Voith på retrett september. Onsdag 3. september Troskurs I begynner med messe kl 18. 5/7 september: Katekethelg på Mariaholm Lørdag 6. september Kl : Katekese klasse, gr. 1 Kl 17.00: Messe i Egersund Søndag 7. september 23. søndag år B. Ev: Mark 7, Ekstrakollekt til byggefondet Kl ca.18.45: Konfirmantkatekese Kl 18.00: Messe på spansk Annen valgdag for valg til menighetsrådet. Tirsdag 9. september Kl Lærermøte Onsdag 10. september Kateketkurset begynner med messe kl 18. Lørdag 13. september Katekese for klasse, gruppe 2 Lørdag 13. september Kl 17 30: Messe på Jørpeland Søndag 14. september 24. søndag år B. Ev: Mark 8, Barnemesse Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Kl 18.00: Messe på polsk Siste valgdag for valg til menighetsrådet. Onsdag 17. september Troskurs I begynner med messe kl 18. Fre søn. 21.: klasse på tur til Vier Fredag 19. til søndag 21.: 10. klasse på konfirmanttur til Fredtun. 4

5 Hva skjer i St. Svithun? Søndag 21. september 25. søndag år B. Ev: Mark 9, Kl ca. kl 18.45: Konfirmantkatekese, i dag kun for 9. klasse. Kl 19.00: Katolsk Forum. Prof. Torgrim Titlestad : Erling Skjalgssons rolle i kristningnen av Norge. Mandag september: Prestene på prestemøte på Mariaholm. Onsdag 24. september Kateketkurset begynner med messe kl 18. Lørdag 27. september Kl : Katekese for klasse, gruppe 1 Kl 13.00: Messe på tagalog etterfulgt av St. Lorenzo Ruiz-feiring i menighetssalen Kl 15.00: Messe på vietnamesisk. Martyrfest. Søndag 28. september 26. søndag år B. Ev: Mark 9, Kl 18.00: Messe på tagalog OKTOBER Onsdag 1. oktober Troskurs I og II begynner med messe kl 18. Lørdag 4. oktober Kl : Katekese for kl., gr. 2 Kl 17.00: Messe i Egersund Søndag 5. oktober 27. søndag år B. Ev: Mark 10, 2-16 Ekstrakollekt til byggefondet Kl ca. kl 18.45: Konfirmantkatekese Kl 18.00: Messe på spansk Onsdag 8. oktober Kateketkurset begynner med messe kl 18. Lørdag 11. oktober Kl 17.30: Messe på Jørpeland. Søndag 12. oktober 28. søndag år B. Ev: Mark 10, Barnemesse Kl 13.00: Messe på vietnamesisk 5 Kl 18.00: Messe på polsk Tirsdag 14. oktober Kl 19.00: Lærermøte Onsdag 15. oktober Troskurs I og II begynner med messe kl 18. Lørdag 18. oktober Kl : Katekese for klasse, gruppe 1 Søndag 19. oktober 29. søndag år B. Egne lesninger. Misjonssøndag-misjonskollekt Kl ca : Konfirmantkatekese Onsdag 22. oktober Kateketkurset begynner med messe kl 18. Lørdag 25. oktober: Kl : Katekese for kl., gr. 2 OBS!! Klokkene stilles 1. time tilbake i natt. Søndag 26. oktober 30. søndag år B. Ev: Mark 10, Kl 18.00: Messe på tagalog Kl 19.00: Katolsk Forum. Prof. Torstein Jørgensen: Gløtt inn i Stavangers middelalderhistorie sett gjennom det norske suplikatarkivet i Vatikanet. Onsdag 29. oktober Troskurs I og II begynner med messe kl 18. NOVEMBER Lørdag 1. november Kl 17.00: Messe i Egersund Søndag 2. november Allehelgensdag Ev: Matt 5, 1-12a Ekstrakollekt til byggefondet Kl 18.00: Messe på spansk Mandag 3. november Allesjelersdag feires i dag. Kl 10.30: Velsignelse av gravene på Eiganes gravlund. Kl 11.30: Messe i kirken etterf. av kirkekaffe Onsdag 5. november Kateketkurset begynner med messe kl 18.

6 Hva skjer i St. Svithun? Lørdag 8. november Kl : Katekese for klasse, gruppe 1 Kl 17.30: Messe på Jørpeland. Tirsdag 11. november Kl 11.00: Lærermøte Søndag 9. november 32. søndag år B. Ev: Mark 12, Barnemesse Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Kl 18.00: Messe på polsk Tirsdag 11. november Kl 19.00: Lærermøte Onsdag 12. november Troskurs I og II begynner med messe kl 18. Lørdag 15. november Kl : Katekese for klasse, gruppe 2 Søndag 16. november 33. Søndag år B. Ev: Mark 13, Kl ca. kl 18.45: Konfirmantkatekese Onsdag 19. november Kateketkurset begynner med messe kl 18. Søndag 23. november KRISTI KONGEFEST Ev: Joh 18, 33b-37 Kl 14.00: Messe for alle i Domkirken Kollekt til Caritas Ingen andre messer i dag. Onsdag 26. november Troskurs I og II begynner med messe kl 18. Lørdag 29. november Kl 11-13: Katekese for kl., gr. 1 Søndag 30 november 1. søndag i advent år C. Ev: Luk 21, Katolsk Forum Søndag 21. september kl 19: Prof. Torgrim Titlestad: Erling Skjalgssons rolle i kristningnen av Norge. Søndag 26. oktober kl 19: Prof. Torstein Jørgensen: Gløtt inn i Stavangers middelalderhistorie sett gjennom det norske suplikatarkivet i Vatikanet. Døpte 7. juni Emma Ruth Mesaros Lode, 8. juni William Reece James og Alicia Louise Joyce 9. juni Seline Jasmin Bjermeland 21. juni Kenneth Tran, 28. juni Daniel Belarmino Sundt, 12. juli Sindre Anthonipillai og Nils Thomas Tecson Johansen, 13. juli Sigve André Myhre, 26. juli Anne Margrethe Cabriana Høyland, 2. august Chrisoffer Hoang Nguyen, 3. august Andreas Grigoryan Norheim Vigde 21. juni Sten Jørand Heng og Paulina Berrios Fernandez 5. juli Wolfgang Sivertsen Krohn og Beth Iren Lindekjenn (i Domkirken) 19. juli Rafael Rizo Patron og Synnøve Horne (i Domkirken) 2. august (convalidasjon) Erik og Mindi Braut Døde 5. juni døde Doreen Wilhelmsen og ble begravet 12. juni. Vi kondolerer familien. R.I.P. 6

7 Tjenester i høymessene Dato Verter Lektor Kom. utd. 24. august M. Bubiec M. Berntsen T. Lenartowicz 31. august K. Rochowicz J. Marszalek H. Bærheim 7. september M. Bubiec A. Alfsen J. Jørgensen 14. september A. Sanhueza T. Bourrec R. Narum 21. september K. Rochowicz L.A. Waraas T. Lenartowicz 28. september M. Bubiec O. Nøsen H. Bærheim 5. oktober K. Rochowicz M. Berntsen J. Jørgensen 12. oktober A. Sanhueza A. Alfsen R. Narum 19. oktober M. Bubiec L.A. Waraas T. Lenartowicz 26. oktober K. Rochowicz J. Marszalek H. Bærheim 2. november M. Bubiec O. Nøsen J. Jørgensen 9. november A. Sanhueza M. Berntsen R. Narum 16. november K. Rochowicz A. Alfsen T. Lenartowicz 23. november M. Bubiec L.A. Waraas H. Bærheim Alle sjelers dag på Eiganes I år blir Allehelgensdag feiret søndag 2. november, da Allehelgensdag 1. november normalt legges til første søndag i november i vårt bispedømme. Allesjelersdag 2. november blir derfor forskjøvet til mandag 3. november. Som tidligere år, blir dagen markert med en minnestund ved de katolske gravene på Eiganes gravlund. Deretter vil prestene velsigne de graven som de fremmøtte måtte ønske å få velsignet. Når dette er Foreldretreff Vi ber alle småbarnsforeldre sette av lørdag 13. september til nytt treff i Peisestuen. Vi møtes som før kl. 16 og avslutter med kveldsmessen. MARTHA OG BENTE avsluttet, begir vi oss til kirken for å feire allesjelersdags requiemmesse. Deretter blir det kirkekaffe i menighetssalen. Vi begynner på Eiganes Gravlund kl , messen i kirken blir kl , og kirkekaffen ca. kl Kat.ungene møtes igjen! Hver onsdag til høsten vil Peisestuen igjen være åpen for småbarnsforeldre og deres barn i alle aldre. Møt frem kl. 10 og se hva som skjer. Kontakt Joanna på tlf for mer informasjon. Alle velkomne. 7

8 Valg av nytt menighetsråd: Følgende kandidater stiller til valg av nytt menighetsråd i St. Svithun høsten 2003: 1. Kari Berle, 59 år Lærer på Møllehagen skole. 3 voksne barn, 7 barnebarn Aktiv i kristent arbeid fra 1980, de siste 5-6 årene som katolikk. Redigerer og produserer St. Svithun menighetsblad. Er medlem av menighetsrådet, og er der valgt til sekretær. Er med i arbeidet rundt Katolsk Forum, og er også interessert i flerkulturellt arbeid. 2. Kåre Bremnes, 62 år Gift, to sønner. Konvertitt på 6. året. Diplomøkonom, autorisert regnskapsfører, selvstendig næringsdrivende, fører menighetens regnskap. Lurer av og til på om noe kan gjøres for at det katolske kvartal i ennå større grad kan være en pryd for byen og menigheten, og et sted der vi kanskje oftere søker hen, også i sosiale og andre sammenhenger. 3. Antoni Marian Czajkowski, polskfødt, 47 år og gift. Kom til Norge i 1986, oljearbeider. Jeg er opptatt av rettferdig fordeling av goder og engasjerer meg i hjelp for de fattige og mennesker i nød, spesielt barn. Et annet emne som er av stor betydning for meg er godt samarbeid mellom forskjellige nasjonale grupper innenfor det flerkulturelle, moderne, norske samfunn. 4. Jan Kåre Runestad, 56 år. Amanuensis i informatikk på HIS. Jeg vil arbeide med å styrke menigheten som fellesskap. Er opptatt av å ta vare på kirkens tradisjoner. Medlem i kirken fra Minh Duc Nguyen Født , er gift og har ett barn. Jeg arbeider på ABB. Jeg vil gjerne benytte enhver anledning til å utvikle mitt eget trosliv og å tjene menigheten som fellesskap. 6. Astrid Nitter Engen. Født i 1959, gift, to barn og bosatt på Ganddal. Har vært katolikk i 19 år og er opptatt av det medmenneskelige, kirkens indre liv og økumenikk. 8

9 31. august, 7. og 14. september 7. Isabel Vetrhus Stangeland. Født 8. mars Arbeider som laboratorietekniker til daglig i blodbanken på Sentralsjukehuset i Rogaland. Leder i Den Filippinske Forening PAGKAKAISA (som betyr solidaritet). Varamedlem i Kontakt mellom Innvandrere og Myndighetene (KIM) der medlemmene er oppnevnt av Statsrådet. Jeg har vært assistent i katekeseundervisning i mange år. Mitt mål er alt for St. Svithun katolske menighet og medlemmene sitt beste og ønsker å arbeide med å øke antall medlemmer i menigheten, både unge og gamle, få medlemmene i menigheten aktive og gi barna mer opplæring i den katolske tro. 8. Antoney M. Theophilus Født på Srilanka i 1958 og arbeider som designingeniør i Prosafe, Stavanger. Jeg har vært medlem av Unge Katolikkers Tamilforening Oslo i 12 år og er involvert i foreningens ulike sosiale og kulturelle aktiviteter og redaktør for foreningens årlige magasin. KANDIDATER TIL PASTORALRÅDET: Tomasz Lenartowicz, 54 år og far til to voksne døtre. Gift med Urszula. Sivilingeniør av udannelse og jobber i offshorebransjen. Kom til Norge i 1986 og har bodd på Vestlandet siden dette. Har vært involvert i den katolske kirkes aktiviteter fra første dag i Norge. Først i St. Josefs menighet i Haugesun som medlem av menighetsråd og deretter som leder av dette rådet. Fra 1992 har jeg vært medlem av St. Svithun menighet der jeg har vært medlem av menighetsrådet og siden pastoralrådet. Er opptatt av alt som bidrar til å opprettholde det gjennom tidene mest grunnleggende i den katolske tro. Er nåværende vararepresentant i pastoralrådet. Monica Ramse, 42 år, barnevernspedagog, mor til tre barn. Jeg har vokst opp i en katolsk familie og alltid vært engasjert i menighetsarbeid. Har arbeidet med barn og katekese i St. Svithun menighet. Jeg er opptatt av legfolkets rolle og kall til å gjøre tjeneste i kirken. Er nåværende representant i pastoralrådet. 9 Bruk stemmeseddelen på side Lever den i kirken fra 31. august til 14. september,

10 10

11 Stemmeseddel 2005 Stemmeseddelen kan brukes av inntil 5 personer. Skriv navnene til dem som stemmer på den andre siden av stemmeseddelen (side 12 i bladet). Menighetsrådet: Sette kryss (x) ved inntil seks (6) navn blant kandidatene til menighetsrådet. Listen er satt opp i alfabetisk rekkefølge. Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Kari Berle... Kåre Bremnes... Antoni Marian Czajkowski... Jan Kåre Runestad... Minh Duc Nguyen... Astrid Nitter Engen... Isabel Vetrhus Stangeland... Antoney M. Theophilus... Pastoralrådet: Sett kryss (x) ved ett (1) navn blant kandidatene til pastoralrådet. Pers.1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Tomaxz Lenartowicz... Monica Ramse... Siste frist søndag 4. september kl Stemmmeberettiget er enhver fermet katolikk som er registrert i St. Svithuns menighet. - Legg stemmeseddelen i valgurnen i kirken fra søndag 31. august til søndag 14. september, senest kl Stemmesedler kan sendes pr post (må være framme 12. september), eller legges i menighetens postkasse innen fredag 12. september kl Skriv navnene på de som stemmer på forsiden (s.12). Denne delen av stemmeseddelen klippes av før stemmene telles opp slik at valget blir hemmelig. 11

12 Til frimerke St. Svithuns katolske kirke Dronningensgt Stavanger Brett langs linjen Denne stemmeseddelen er brukt av følgende personer: Person 1:... Person 2:... Person 3:... Person 4:... Person 5:... 12

13 En helgen fra Jæren Det er fremkommet at det finnes en helgen som stammer fra Jæren, den hellige Ragnvald. Dette betyr at St. Svithuns menighet har en helgen innen sine grenser. Vi vet ikke så meget om ham, men på de katolske sidene på Internett finnes det litt informasjon om ham: Den hellige Ragnvald Kale Kollsson ble født ca 1100 på Jæren i Norge. Hans mor var Gunhild, søster av den hellige Magnus Orknøyjarl, som ble martyrdrept i Hun hadde den norske kongen giftet bort til den norske høvdingsønnen Koll fra Jæren. Gutten het opprinnelig Kale, men tok etter råd fra moren navnet Ragnvald etter Ragnvald Bruseson, den hellige Olavs fostersønn fra Orknøyene. I 1129 ble han utnevnt til jarl over halve Orknøyene av Sigurd Jorsalfar, og han styrte med ære. Han startet i 1137 byggingen av St. Magnuskatedralen i Kirkwall, og sammen med islendingen Hall Thorarinsson diktet han Háttalykill (nøkler til verselære) om heltesagn og norsk kongehistorie. Han dro på korstog til Det Hellige Land sammen med biskop Vilhelm den Gamle på Orknøyene, Erling Skakke og flere norske og orknøyiske høvdinger i år Men tilbake på Orknøyene var det oppstått ny strid om makten, og han ble drept av noen slektninger i Caithness i Skottland den 20. august Han ble gravlagt i St. Magnuskatedralen i Kirkwall. Det oppsto sagn om hans hellighet, og det skal ha skjedd mirakler ved hans grav. Det heter at han skal ha blitt kanonisert av pave Celestin III ( ), uten at det er bevist. I så fall er han den eneste helgen i den katolske Kirke i Norge som har oppnådd en slik ære. Under restaureringsarbeider i St. Magnuskatedralen i Kirkwall ble det i 1919 funnet to skjeletter innmurt i korets pilarer 13 som sannsynligvis er relikviene av Magnus og Ragnvald. På engelsk kalles han gjerne Rognvald eller Ronald. Chapel Ronald i Glenkindie i Aberdeenshire var viet til ham. Hans minnedag er 21. august, mens noen kilder oppgir dødsdagen 20. august. Prestestudent i praksis De fleste har vel merket at prestestudent Ragnar Leer Salvesen er kommet til vår menighet for å ha praksis et helt år. Ragnar er 30 år gammel, og kommer opprinnelig fra Songdalen utenfor Kristiansand. Han konverterte til Den Ragnar Leer Salvesen skal ha praksis hos oss i et år. katolske kirke i 1996 i St. Pauls kirke i Bergen. Han har blant annet studert psykologi, vært ansatt i St. Hallvard menighet og vært aktiv i Norges Unge Katolikker, særlig som leirleder. For tiden studerer han ved Allen Hall presteseminar i London, der hans fjerde studieår er et pastoralt praksisår. Det er dette år han tilbringer i St. Svithuns menighet. I Stavanger skal han blant annet være aktiv i liturgien, preke, bidra i det engelske ungdomsarbeidet, ta noe av undervisningen i norsk katekese, og lære om kontorrutiner, samt følge med prestene i deres daglige arbeide. Han skal dessuten ta noen kurs ved Misjonshøyskolen. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til oss, og ser frem til å bli nærmere kjent med ham.

14 Morohelgen i Stavanger Jammen klarte vi det, å lage en helg for 35 av årets konfirmanter rundt i landet, uten særlige problemer, selv om det endte opp på en litt annerledes måte enn vi først hadde forestilt oss. Få uker før selve helgen juni begynte vi å planlegge helgen, og vi ble flere og flere i lederskapet som tilslutt besto av Kieth, Kristine, Anh, Troung og Tuan, også selvfølgelig Pedro og Davies som kom helt fra byen der kongen bor. Og P. Reidar var også med på noen av de første planleggingsmøtene, og hjalp oss i gang. Dette var nok ganske viktig. Fredagen plukket vi opp folk her og der og samlet dem i menighetslokalene. Dette tok selvfølgelig litt tid, men som de klassiske katolske leirungdommene tok alle dette ganske pent. Ikke mye klaging, og så snart maten kom på bordet, kom alle i gang. God mat, ja, det var ikke noe galt med noe av maten gjennom hele greia. Ganske fint, egentlig. Jeg tror ingen klarte å kjede seg så mye, fra fredag til søndag fortsatte vi med leker på fredag kveld ledet av Pedro og Davies, og på dagen på lørdagen stakk vi bort på Mississippi friluftssenter, der vi padlet og klatret og grillet. Vi delte oss opp i to grupper, og ble assistert av ansatte på senteret, slik at alt gikk fint. Det er mulig at noen klarte å få litt (fra eller til) vann på seg under kanopadlingen, men det var flott vær hele tiden, så vi tørket fort nok. Bortsett fra noen få regnskurer når vi var inne, var det ganske fint hele tiden. Og så hadde vi kjøpt ny volleyball, som viste seg å være mer enn populær nok når vi hadde noen minutter til 14 overs. Det skal nemlig ikke så mye til for å underholde oss. Etter Mississippi dro vi til Metro bowling, hvor Pedro og Henrik Emil og et par andre fikk vist hvem som var kjegleknuserene blant oss Det ble nok noen få natteturer for enkelte mellom guttefløyen og jentefløyen, men ikke noe bråk, alle som ville fikk sove. Og det er ikke mer enn man kan regne med. Faktisk tror jeg det bare er et tegn på at vi hadde det så gøy sammen at vi prioriterte sosiallivet framfor søvnen, og det beviser også vår profeti om at alle ville ha det gøy sammen på helgen. Gjennom helgen ble vi oppfulgt av messer og aftenbønner, og det er vel ganske viktig. Vi må jo ha litt kirkelig innhold, og jeg tror ikke alle sovnet under lørdagsmessen, bare noen få. Vi overlever. Faktisk var menigheten ganske tolerent og snill med oss, ga oss lokaler og hadde oss med i forbønnene i messene og sånt. Det er kanskje ikke mer enn man kan forvente, men jeg synes likevel det er ganske bra. De kunne jo bare gitt blaffen? Så alt i alt tror jeg helgen var vellykket, vi har fått tilbakemelding fra de fleste om at dette var et fint tiltak, og vi oppmuntret flere til å arrangere slikt selv. Om dette kan bli gjennomført, er kanskje tvilsomt, men det vil tiden vise. Ungdommen her i Stavanger og i resten av landet er i hvert fall ikke død! Av de 35 deltakerne kom 11 fra Bergen, 9 fra Stavanger, 1 fra Trondheim, 3 fra Kristiansand, og 1 fra Haugesund MVH JOAKIM RAMSE

15 Musikk og mat: (bildet over) Michael fra Bergen (fra venstre), Kieth, vår kjære ministrant som spiser pølser og spiller på Pedros gitar, og Tuan, som hjalp til som leder. 15 Bildet t.v.: Vi fikk god assistanse fra Mississippi under klatringen og alt det andre vi gjorde der på lørdagen. Her ser vi klatreansvarlig sammen med Kristine Birkeland, leder på helgen.

16 Fra Annet Vatikankonsil: Dei Verbum Kapittel 6: Den hellige Skrift i kirkens liv Anbefaling av bibellesningen 25. Det er derfor nødvendig for alle geistlige, især Kristi prester og de diakoner eller kateketer som ordets tjeneste er betrodd til, å bruke tid til å lese, meditere og studere Skriften. Ellers ville de bli som «en verdiløs forkynner av Guds ord utad, fordi ingen tilhører av det i sitt indre» [4], mens de jo skal meddele de troende som de har ansvar for, det guddommelige ords overveldende rikdommer, særlig i den hellige liturgi. Likeledes oppfordrer kirkemøtet inntrengende hver enkelt kristen, og fremfor alt medlemmene av ordenssamfunnene, til å lære «den kunnskap om Jesus Kristus som overgår alt» (Fil. 3, 8) ved hyppig lesning av de guddommelige Skrifter. «For uvitenhet om Skriftene er uvitenhet om Kristus» [5]. Måtte altså alle nærme seg selve den hellige tekst, snart ved hjelp av liturgien som er full av de guddommelige ord, snart ved bibellesning eller foredrag om emnet, videre også ved andre tiltak som med godkjennelse og under oppsyn av Kirkens hyrder har fått en gledelig utbredelse i vår tid. Men måtte de også huske at bønnen alltid skal ledsage skriftlesningen for at denne kan bli en samtale mellom Gud og mennesket: For «vi taler til Ham når vi ber, vi lytter til Ham når vi leser hans guddommelige ord» [6]. Det tilkommer biskopene, for «hos dem er den apostoliske lære» [7], å skaffe de troende som er stilt under deres ansvar den 16 nødvendige innføring i den riktige bruk av Skriften, særlig Det nye testamente og i første rekke evangeliene. Det vil si at de skal sørge for oversettelser av de bibelske tekster forsynt med de nødvendige og virkelig tilstrekkelige forklaringer, slik at Kirkens barn trygt og med utbytte vil kunne omgåes de hellige Skrifter og la seg fylle av deres ånd. Dessuten anbefales det å publisere utgaver av Bibelen med henblikk på de ikke-kristne, tilpasset deres behov og forsynt med de ønskelige kommentarer. Sjelesørgerne og de kristne ellers skal med klokskap og på alle måter ta seg av slike utgavers utbredelse. Konklusjon 26. Måtte «Guds ord ha fremgang og komme til ære» (2. Tess. 3, 1) ved bibellesning og bibelstudium. Måtte åpenbaringens skatt, som er betrodd Kirken, mere og mere fylle menneskenes hjerter. Likesom Kirkens liv styrkes ved hyppig deltagelse i Eukaristiens mysterium, slik kan man også vente nye impulser for det åndelige liv av voksende ærbødighet for Guds ord som «står fast til evig tid» (Jes. 40, 8; kfr. 1. Pet. 1, 23-25). Denne dogmatiske konstitusjon er blitt godkjent av konsilfedrene i sin helhet såvel som i sine enkelte punkter. Og Vi, i kraft av den apostoliske myndighet som er Oss overlevert fra Kristus, bifaller, lovfester og fastlegger den, sammen med de ærverdige fedre, i Den Hellige Ånd. Og det som således gjennom kirkemøtet er blitt bestemt, befaler Vi skal tre i kraft, til Guds ære. Roma, ved St. Peter, den 18. november 1965 PAUL, DEN KATOLSKE KIRKES BISKOP MED KONSILFEDRENES UNDERSKRIFTER.

17 Pavens bønneintensjoner September At de land som lider på grunn av krig, terrorisme og vold, gjenfinner veien til forsoning, enighet og fred. At kristne menigheter i Sentralasia, som lever mellom andre religioner, må bære vitnesbyrd om det glade budskap om Guds rike. Oktober At de unge med stor iver må følge Kristus, Han som er Veien, Sannheten og Livet, og være villige til å vitne om ham i dagliglivet. At Gud ikke vil la Kirken mangle prester som rede til å spre evangeliets lys over alt på jorden. November At vestens kristne i stadig høyere grad må lære Østkirkens spiritualitet og liturgiske tradisjoner å kjenne. At misjonskongressen i Guatemala må inspirere Kirken på det amerikanske kontinent til økt innsats for evangeliet, også ut over egne rekker. ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, Dronningensgt. 8, 4005 Stavanger, tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf K. Pahle Bowitz Redaktør: Kari Berle, Løkkeveien 1, 4005 Stavanger, tlf Fotograf: Ole Fredrik Søndenå Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. Gis ut ca fem ganger årlig. Grafisk design og produksjon på Indesign: Redaksjonen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet 11. august. Neste nummer: Ca 28. november. Frist for innlegg: Fredag 7. november. 17

18 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET DRONNINGENSGT. 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET I SOMMER: MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf E-post: Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf E-post: Reidar J. D. I. Voith, kapellan Tlf E-post: Prestestudent Ragnar Leer Salvesen, tlf GJESTEPRESTER For fillippinere: P. Nicolas V. Lagumbay Tlf / For tamiler: P. Iruth. Pethuruppillai Tlf For de polsktalende: P. Mariusz Lewandowski Tlf For de spansktalende: P. Arne Marco Kirsebom Tlf SEKRETÆR Stella Skjold UNDERVISN.KOORDINATOR Rosalin Narum ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTERE Mietek Bubiec Lieu Van Nguyen MENIGHETSRÀD Ole-Martin Hadland, leder Tlf Phuong Than Nguyen, nestleder Tlf Kari Berle, sekretær Tlf Kåre Bremnes Tlf Jan Kåre Runestad Tlf Isabel Vetrhus Stangeland Tlf Vararepresentanter: Astrid Nitter Engen Tlf Antoney M. Theophilus Tlf OKBS PASTORALRÀD Monica Ramse, representant Thomasz Lenartowicz, vararepresentant 18 UNDERVISNINGSUTVALG Rosalin Narum Anne Marie Tran Fiona Andvik P. Reidar Voith LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Marcus Marianayagam Violetta Henriksen Astrid Husebø P. Rolf Bowitz P. Reidar Voith ØKONOMIUTVALG Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes P. Rolf Bowitz BYGNINGSUTVALG Knut Kommedal, leder Turid Huster Wiik Le Van Dung KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal P. Rolf Bowitz Vararepr.: Henning Narum

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 Våre menigheter: Den hellige familie, Storfjord.. s. 3 Biskop Gerhard Schwenzer: Om det eukaristiske år....... s. 4 Vietnamesere i Norge: Merkedager i 2005...........

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s.

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s. KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015 Velsignet pinse g Medlemsregistrering s. 2 g Ordenslivets år s. 4 g Hellige Olav s. 20 g Ministrant-NM s. 24 Medlemsregistersaken har vært en stor belastning for oss alle de

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

Velsignet være han som kommer i Herrens navn

Velsignet være han som kommer i Herrens navn K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 6-2 0 1 2 Velsignet være han som kommer i Herrens navn DEN HELLIGE FAMILIE. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g SEGL Katolsk arsskrift s. 3 g Vår mann på synoden s. 4 g Tre ferske

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Caritas Infosenter: stor pågang s. 4. Liturgi og Rolls Royce s. 6. Velkommen til olsok s. 3. Bibelske gleder s. 22. Samvittighet i skvis s.

Caritas Infosenter: stor pågang s. 4. Liturgi og Rolls Royce s. 6. Velkommen til olsok s. 3. Bibelske gleder s. 22. Samvittighet i skvis s. K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 1-2 0 1 2 Caritas Infosenter: stor pågang s. 4 BERNT GULBRANDSEN BISTÅR PÅ CARITAS INFOSENTER. FOTO: CARITAS/PETER KRISTVIK RISHOLM g Velkommen til olsok s. 3 g Samvittighet

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Munkene er tilbake s. 4

Munkene er tilbake s. 4 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 5 2 0 0 9 Munkene er tilbake s. 4 MUNKENE SETTER OPP KORSET PÅ KIRKETOMTEN PÅ MUNKEBY. FOTO: BROEN Birgittasøstrene i nytt kloster s. 6 Bonifatiuswerk 160 år s. 10

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Advent. Kirkens Kom, Herre s. 6. Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender s. 15

Advent. Kirkens Kom, Herre s. 6. Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender s. 15 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 6 2 0 0 9 Advent Kirkens Kom, Herre s. 6 SOLRENNING OVER EUROPA. ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget!

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget! NR. 4/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Mona tar roret Etter noen år med en del utskiftninger i den administrative staben er Mona Gangsøy Eide nå på plass som Slettebakkens

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer