Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11"

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

2 1 mill. kroner til byggefondet Regnskapet for 2008 viser at menigheten har en god økonomi. Sparetiltakene vi har gjennomført skulle gi oss overskudd som kan benyttes til byggefondet. For 2008 er det overført over en million kroner til byggefondet av et overskudd på nærmere 1,3 millioner kroner. Det betyr at overskudd på driften er den viktigste kilde til byggefondet i menigheten. Etter at Stavanger Bystyre gav klarsignal og godkjente reguleringsplanen, kan vi regne med at de også godkjenner riving av inngangspartiet og utvidelse av kirken etter Inviterer til Åpent Hus i menighetssalen Tirsdag 12. februar hadde menighetens Caritas-gruppe invitert til vårens første Åpent Hus i menighetssalen etter messen kl Disse uformelle treffene planlegges første og tredje tirsdag i måneden, og formålet er å bli bedre kjent, også på tvers av språkgruppene. - Alle er velkomne til Åpent Hus, og ta gjerne med venner og kjente, sier leder for Caritas, Isabel Stangeland. de planer menigheten har hatt de siste tre år. For øvrige viser regnskapet at menigheten følger de oppsatte budsjetter meget nøye, og at den løpende gjennomgang av regnskapet også gir oss et styringsredskap i driften av menigheten. De prioriterte arbeidsoppgaver katekese og ungdomsarbeid er ikke berørt av sparetiltakene. Det viser også igjen i det oppsving disse to områder har hatt siste år. Budsjettet for inneværende år legger opp til at disse to områder fortsatt skal ha prioritet, ved siden av byggeprosjektet. (Se og s. 6-7) Tirsdag 7. april blir treffet i peisestuen i Løkkeveien 1, og på programmet står visning av filmen The Passion of Christ. Åpent hus 12. februar: Fremst f.v. Claudia Fossen og Ingrid Herland. Bak f.v. Olaug Johannessen, Araceli Ørgesvik, pastor Oddvar Moi, Margrete Joys, Knut Eliassen og Jan Kåre Runestad. Isabel Stangeland, leder av Caritas Stavanger, er fotograf. P. Rolf deltok også på møtet.

3 Økende antall katolikker i St. Svithuns menighet Vi har nå nærmere 5000 katolikker registrer i menighetens arkiv. I januar måned passerte vi 4700 medlemmer, og fortsatt opplever vi en strøm av innmeldelser og registreringer av katolikker i Sør- Rogaland, samt i Sirdal i Vest-Agder. Statistikken viser at 2008 ikke ble et toppår når det gjelder liturgiske handlinger som dåp, konversjoner, førstekommunion, konfirmasjoner, ektevielser og andre. Men det har tidligere ikke vært feiret så mange messer regelmessig som i Liturgiske handlinger fordeler seg slik: Liturgiske handlinger Døpte Voksendåp 0 0 Konversjoner (unntatt voksendåp) kommunion (ikke ved konv.) Konfirmanter (ikke ved konversjon Ektevielser hvorav convalidationer 5 4 Døde 11 9 Utmeldelser 3 0 Ved årsskiftet var det 4671 registrerte katolikker i menigheten, en vekst på ca. 650 medlemmer fra 31. desember Gjennom mange barnedåper og få begravelser, samt gjennom mange nyinnmeldte - særlig fra Polen og Litauen - har medlemstallet økt. Antall utmeldelser og konverteringer har ikke påvirket medlemstallet i særlig grad. Nå feires det vanligvis messe hver dag kl og messer på polsk mandag, onsdag, og lørdag. Det feires messe vanligvis om lørdagen kl. 11 (i forbindelse med katekesen), kl på norsk og på polsk. Det er messe i Egensund og på Jørpeland på norsk en lørdag i måneden. Søndag feires messe kl på polsk, på engelsk, på norsk, på norsk eller vietnamesisk, på spansk, tamil eller filippinsk, og på polsk. Søndager er det messer på polsk kl alternativt i Egersund og på Finnøy. Vi har således omkring 16 messer ukentlig. Trenger datakyndig medarbeider Menighetsbladet trenger en datakyndig medarbeider snarest. Interesserte kan henvende seg til sognepresten. 3 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger INNHOLD NR Ja til ny kirke Side 4 Påskens glede - påskens mysterium Side 5 Regnskapstallene for 2008 Side 6 Redaktørskifte i menighetsbladet Side 8 Suksessfull bispevisitas Side 10 Ny filippinsk prest Side 17 Forsidebildet: februar var biskopen på visitas i vår menighet.

4 Stolleken er en obligatorisk aktivitet på en konfirmantweekend. Horvehelg Siste helgen i februar reiste tiendeklasse til Normisjons leirsted utenfor Sandnes, Horve, som var leid for anledningen. Med seg hadde de frivillige ungdomsledere og godt humør. Fokus på helgen var noe katekese med fokus på fasten, men det gikk mye tid til å ha det gøy, løpe rundt i skogen etter mørkets frembrudd og andre underholdende aktiviteter. Det nærmer seg konfirmasjonen for tiendeklasse, og det er derfor særlig viktig å oppmuntre og legge til rette for også fortsatt samhold og sosialt samvær, også etter fermingen. Endelig sa kommunen JA Mandag 23. mars sa Stavanger bystyre endelig ja til menighetens planer om å utvide kirken. Men da hadde St. Svithuns menighet sammen med sine arkitekter og konsulenter kjempet i over to år med lite imøtekommende byråkrater og politikere. Men omsider har menigheten, under sterk motstand fra kommunen, fått lov til å utvide kirken etter de planer som ble lagt for snart tre år siden. I mellomtiden er utbyggingen forsinket og ble adskillig mer kostbar fordi kommunen hele tiden har fremmet nye krav til vern av bygninger menigheten ikke har tenkt å gjøre noe med. Det ser ut til at kommunen med dette endelig lar oss få bygge en tjenelig kirke 4 med ca. 500 sitteplasser, noe som dekker menighetens behov i overskuelig fremtid. Dette blir ganske sikkert den siste utvidelsen på kirketomten i Kannik. Blir kirken igjen for liten, må nok utvidelse skje ved knoppskytning utenfor Stavanger sentrum. Nå kan vi endelig begynne å prosjektere og innhente anbud. Menigheten skal også ta kontakt med bankforbindelsen for å finansiere utbyggingen, samt finne et egnet sted å feire messene i det året byggearbeidene pågår. Det tas sikte på å sende ut anbudspapirer i midten av april. Da blir arbeidene forhåpentlig igangsatt like før eller like etter sommerferien.

5 Fra prestens penn.. Påskens glede påskens mysterium Påsken er kirkeårets absolutt viktigste liturgiske høytid. I denne uke fra Palmesøndag til Påskedag utfolder Kirken er prakt som ikke kan sammenlignes med noe som skjer ellers i kirkeåret. Så er det da også markeringen av Jesu lidelse, død og oppstandelse. Det første dokumentet fra Det Annet Vatikankonsil omhandler liturgien, og der heter det at feiringen av påskens mysterium er den mest høytidelige av alle Kirkens liturgiske fester. I påskens liturgi har messen sitt utgangspunkt, for hver gang vi feirer messe, feirer vi Kristi oppstandelse fra de døde: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer! Dette er påskens budskap, og det er hele kirkens eviggyldige budskap som vi lever ut fra. Da Kristi oppstandelse var et faktum, ble dette faktum spredd ut over fra Jerusalem og til verdens ender. Apostlene og de andre disiplene var de første vidner, siden har alle kristne fulgt i deres fotspor. Når vi derfor feirer påske i vår menighet gjør vi det ikke bare i fellesskap med alle katolske og andre kristne kirken i hele verden i dag, men også i fellesskap med alle dem som er gått forut for oss. Fellesskap strekker seg ikke bare ut over verden i rom, men også i tid. Vi har fellesskap med dem som er gått forut for oss i tidligere tider. I påskevigilien våker Kirken i påvente av Kristi oppstandelse, som den feirer i sakramentene. Derfor blir påskevigilien den messen som er opphavet til alle messer. I liturgien feirer Kirken påskemysteriet som Kristus fullbragte vår frelse ved. Det vil si at liturgien er det fremste middel de troende eier til i sitt liv å uttrykke Kristi mysterium. (Katekismen 1067). Slik kan vi altså gå den kommende høytid i møte med spent forventning, og bygge oss opp som et fellesskap i menigheten, - et fellesskap som samler seg til feiringen av den største festen og den viktigste liturgien i hele kirkeåret. I fastetiden har forberedt oss på feiringen, og nå skal vi ta fatt på den siste innspurten av denne forberedelsen. Måtte feiringen av påskens mysterium bygge oss opp til et fellesskap som klarer å vise andre at Kristi sonoffer på korset er veien til frelse og det ypperste tegn på den kjærlighet som la grunnlaget for vår frelse. Jeg ønsker dere alle Guds velsignelse og en fin påske! P. ROLF BOWITZ SOGNEPREST 5

6 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET RESULTATREGNSKAP 2008 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET RESULTATREGNSKAP 2008 INNTEKTER: BUDSJETT 2009 Ordin3 4re kollekter S3 4r- og ekstrakollekter Faste bidrag Gaver Religionsundervisning Andre menighetsbidrag Refusjon fra Kannikgt. 9 AS Salg/tilstelninger Leieinntekter Kommunale tilskudd Tilskudd fra OKB Andre inntekter Renteinntekter Sum inntekter KOSTNADER L nn og sos. kostnader Administrative kostnader Innkj p for videresalg Til utvalg og grupper Drift eiendom Tilskudd til OKB Husleie Kannikgt. 9 AS Reise- og bilkostnader S3 4r-/ekstrakoll./ remerkede gaver Renter og avdrag p ln Avskrivninger biler Sum kostnader Over/underskudd DISPONERINGER: Til driftsfond Til bilfond Til vedlikehold Til byggefond Til St. Svithuns minnefond 0 0 Til anskaffelser Sum disponert

7 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET BALANSE PR EIENDELER: KONTANTER BANK KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OML PSMIDLER OG KORTSIKTIGE FORDRINGER LANGSIKTIGE FORDRINGER INVENTAR BYGNINGER UTVIDELSE AV KIRKEN ST. SVITHUNSGT TOMT SUM ANLEGGSMIDLER SUM EIENDELER: GJELD/EGENKAPITAL: SKYLDIG SKATTETREKK OG ARB.GIVERAVGIFT SKYLDIGE FERIEPENGER LEVERAND RGJELD ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD PANTELN VEDR. ST. SVITHUNSGT GRAV-LEGAT SUM LANGSIKTIG GJELD EGENKAPITAL DRIFTSFOND ST. SVITHUNS MINNEFOND UTBYGNINGSFOND BILFOND AVSETNING VEDLIKEHOLD BYGNINGER UTSTYR O.A AVSETNING ANSKAFFELSER SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Stavanger, 31.desember 2008/19. mars 2009

8 Mer enn ti år på redaktørkrakken I serien om våre trofaste medarbeidere presenterer vi Kari Berle, som i over 10 år trofast har virket som redaktør i menighetsbladet. Hun har dessuten vært valgt som medlem av menighetsrådet og som menighetens representant til Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme (PRO). - Arbeidet med menighetsbladet har vært et kall. Samtidig har det vært gledesfylt. Det har gjort arbeidet enklere, sier Kari Berle som etter mer enn 10 år på redaktørkrakken i menighetsbladet St. Svithun nå gir stafettpinnen over til Dag Holte. Hun understreker at de mange i menigheten som har vært flinke til å sende inn saker fra sine grupper eller interesseområder har gjort jobben hennes enklere. Frivillige fotografer har også gjort en står innsats. - Vi har fått et levende blad med mye godt stoff om menighetens aktiviteter og informasjon om arbeidet i menigheten. Det har vi prioritert fremfor teologiske artikler man kan lese andre steder, sier Kari Berle. 8 For noen måneder siden flyttet Kari Berle til Bergen, og har derfor gitt fra seg redaktørjobben. Men hun har hatt gleden av å se et blad utvikle seg i pakt med tiden, ikke minst gjennom den teknologiske utvikling bladet St. Svithun har vært gjennom. - Jeg hadde erfaring med menighetsblad fra min tid i Den norske kirke, i Gand menighet. Dessuten har jeg jobbet i avis både på den journalistiske og den tekniske siden. Slike erfaringer er kommet godt med også i arbeidet med menighetsbladet i St. Svithuns menighet, sier hun. Menighetsbladet ble tidligere produsert via skrivemaskin og klipp-og lim -metoden. Men med Kari Berles erfaring med elektronisk produksjon, fikk menigheten tilgang til dataprogrammer som letter den tekniske produksjonen. Nå har menigheten gått til anskaffelse av et redigeringsprogram som ble betalt av et amerikansk ektepar i menigheten. Mulighetene til bedre utseende, bruk av bilder, og verktøy til å lage forskjellige bokstavtyper og sideoppsett, er blitt langt større. - Hva er nytt i det siste? - Selv om vi hele tiden har brukt det samme trykkeriet, er leveringsmåten helt annerledes. Før måtte vi bringe de ferdig utskrevne sidene til trykkeriet. Så ble det CD-plater som ble levert. Nå sendes alt over e-post. Det har vært en klar forenkling og forbedring. Dessuten ble kvaliteten hevet betraktelig når vi gradvis innførte stadig flere sider med mulighet for fargetrykk i fargetrykk i fire farger, sier Kari Berle. For å dyktiggjøre seg i jobben som redaktør under ansvarlig redaktør, som er sognepresten, har Kari Berle tatt en bachelor-eksamen i teologi ved Marivale Institute. Kurset har delvis bestått i hjemmearbeid, og delvis av besøk på institusjonen i den engelske bispedømmet Birmingham

9 - Det har vært spennende å sette seg dypere inn i troen, og jeg føler at jobben i menighetsbladet også har gitt meg god kontakt med mange siden av menighetens vidtfavnende og mangesidede aktiviteter. Det faktum at jeg har bodd i nærheten og vært i nær kontakt med kirken gjennom tidebønner og hyppige hverdagsmesser, har bidratt til at jeg har kunnet ta menigheten på pulsen i stor grad. - Hva er ulempen ved jobben? - Ikke så mange. Det måtte være at alle mine feil kommer på trykk. At sognepresten iblant kommenterer trykkfeil eller andre feil ved bladet, - selv om det er han som er ansvarlig, smiler Kari Berle, som mener det er helt umulig å fremstille et blad uten trykkfeil eller andre mangler. Menighetsbladet har ennå ikke fått ny redaktør, og vi håper at noen melder seg til denne viktige tjenesten i vår menighet. ROLF BOWITZ Kateketkurset EKKO er i gang For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot (1 Kor 15,3). Katekese handler om å høre, å lære og om å undervise. Vi skal ikke bare være et ekko av et budskap, men av en Person. Vi skal gjenlyde Kristus. Seksten av våre lærere er i gang med kateketkurset Ekko. Ekko er en menighetsbasert opplæring i trosformidling, og er utarbeidet ved Maryvale Institute, England. I deltakerpakken heter det at kurset skal: Gi en oversikt over katolsk kjernestoff, presentere nøkkelkunnskap og nødvendige ferdigheter, hjelpe kateketer til å bli trygge i sitt arbeid, hvordan bruke Bibelen og katekismen i undervisningen, å knytte stoffet til liturgien, formidle grunnleggende undervisningsmetoder. Kurset har 11 leksjoner, og fortsetter til høsten. I januar 2010 blir kurset trolig satt i gang på nytt, og da også for de som kan tenke seg å begynne som lærere i katekesen. Interesserte kan kontakte Elin Ohm Ekroll (mobil ). ELIN OHM EKROLL Lærere på kurs: F.v.: Sandra Quezada, Elin Ohm Ekroll, Anna Karina Bosse, Grete James, Xuan Nguyen, Duc Duy og Michael Minh Nguyen.

10 Suksessfull bispevisitas Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. visiterte St. Svithuns menighet 21. og 22. februar. Ifølge regler for visitas i Oslo Katolske Bispedømme (OKB) skal biskopen visitere menighetene en gang hvert femte år. Biskop Eidsvig fikk møte en menighet med en omfattende virksomhet, der de fleste sider ved menighetslivet ble presentert. Også kirkeutbyggingen, økonomien, bygningsmassen, kirkebøker, liturgiske bøker, paramenter og utstyr ble gjennomgått. Biskopen hadde også møter med menighetsråd, undervisningsutvalg, de ansvarlige for barne- og ungdomsarbeidet, samt med de fleste nasjonale gruppers ledere. Det ble også avsatt tid til individuelle møter med prestene og de ansatte. Høydepunktet under visitasen ihvertfall sett fra menighetens side var pontifikalmessen som ble feiret søndag 22. februar kl Under kirkekaffen etter høymessen fikk biskopen anledning til å møte legfolk, og han fikk en liten prat med ganske mange av menighetsmedlemmene i Stavanger. Med seg under visitasen hadde han bispedømmets økonom, Thuan Cong Pham. Det var en fornøyd biskop som satte kursen tilbake til Oslo etter to arbeidsomme dager i Stavanger. Øverste bilde: Sognepresten leser evangelieteksten før biskopen går på prekestolen under pontifikalmessen. Bildet til høyre: Biskopen velsigner de frammøtte under utgangsprosesjonen. 10

11 Nytt tamilsk barnekor med sjarmtroll Vi har fått et barnekor i St. Svithuns menighet. Det er den tamilske gruppen som står bak tiltaket, og barnekoret synger i alle messer på tamil som feires i Stavanger. Men barnekoret opptrer også mer enn gjerne på kirkekaffen etter messen. Dessuten var barnekoret en del av det tamilske innslaget på den siste flerkulturelle festen i menigheten.

12 Hva skjer i St. Svithun? FASTE LITURGIER SØNDAGSMESSER Hver lørdag Kl Messe på norsk Kl Messe på polsk Hver søndag Kl 08.00: Messe på polsk Kl 09.30: Messe på engelsk Kl 11.00: Høymesse Kl 13.00: Messe Kl 15.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Hver onsdag Kl Messe på polsk Første fredag i måneden Kl Messe på polsk Lørdag før første søndag i måneden Kl Messe i Egersund Første søndag i måneden Kl Tamil Andre søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Lørdag før andre søndag i måneden Kl Messe på Jørpeland Tredje søndag i måneden Kl Vietnamesisk Kl Spansk Fjerde søndag i måneden Kl Filippinsk MANDAG - FREDAG Kl Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. SKRIFTEMÅL Lørdag kl eller efter avtale. 12 Søndag 5. april PALMESØNDAG Markus 11, 1-10 Ekstrakollekt til byggefondet Kl Messe på vietnamesisk Kl Caritasmøte i biblioteket Kl Messe på tamil Mandag 6. april Kl Vietnamesisk lit. seminar i menighetssalen Tirsdag 7. april Kl Vietnamesisk lit. seminar i menighetssalen Kl Caritas åpent hus i peisestuen Onsdag 8 april Kl Vietnamesisk liturgisk seminar i menighetssalen Torsdag 9. april SKJÆRTORSDAG Johannes 13, 1-15 Kl Messe i Sandnes Kl Messe på filippinsk Kl Messe på vietnamesisk Kl Messe på norsk Kl Tilbedelse ved språkgrupper Kl Messe på polsk Fredag 10. april LANGFREDAG Johannes 18, 1-19, 42 Faste og abstinensdag Kollekt til Det Hellige Land Kl Vietnamesisk korsvei i kirken Kl Langsfredagsgudstjeneste på polsk Kl Langsfredagsgudstjeneste i Sandnes Kl Langsfredagsgudstjeneste på norsk Kl Langsfredagsgudstjeneste på vietnamesisk Kl Langsfredagsgudstjeneste på filippinsk

13 Hva skjer i St. Svithun? Lørdag 11. april PÅSKEAFTEN Markus 16, 1-7 Kl Kirkevask Kl Velsignelse av påskemat hver time Kl Påskevigilie på filippinsk og engelsk Kl Påskevigilie på vietnamesisk Kl Påskevigilie på polsk Kl Påskevigilie på norsk Søndag 12. april PÅSKEDAG Kl Messe på polsk Kl Messe på engelsk Kl Messe på norsk Kl Filippinsk styremøte i peisestuen Kl Messe på vietnamesisk Kl Messe i Sandnes Kl Messe på filippinsk Kl Messe på polsk Søndag 19. april 2. søndag i påsketiden år B Johannes 20, Kl Messe på vietnamesisk Kl Messe på spansk Mandag 20.april Kl Norsk korøvelse i kapellet og kirken Tirsdag 21.april Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 22. april Kl Konfirmantkatekese Kl Troskurs 2 Torsdag 23. april Kl Konfirmantkatekese Kl Foreldremøte 1.kommunion i menighetssalen Lørdag 25. april Kl Katekese gr. 1 Kl Ungdomskafé i peisestuen Mandag 13. april 2. PÅSKEDAG Matteus 28, 8-15 Kl Messe i Egersund Kl Messe på norsk Kl Messe på Jørpeland Kl Messe på polsk Tirsdag 14. april Kl Lærermøte Onsdag 15. april Kl Konfirmantkatekese 10. klasse Kl Troskurs 1 Torsdag 16. april Kl Konfirmantkatekese 10. klasse Fredag 17. april Kl Vietnamesisk lederkurs i menighetssalen Lørdag 18. april Kl Katekese gr. 2 Kl Vietnamesisk lederkurs i menighetssalen Søndag 26. april 3. søndag i påsketiden Lukas 24, Kl Messe på filippinsk Kl Ungdomslag i peisestuen Tirsdag 28. april Kl Eldretreff i menighetssalen Onsdag 29. april Kl Generalprøve konfirmantene i St. Petri kirke Torsdag 30. april Kl Menighetsrådsmøte Lørdag 2. mai Kl Ferming v/biskop Bernt i St. Petri kirke Kl Messe i Egersund Søndag 3. mai KALLSSØNDAG 4. søndag i påsketiden Johannes 10, Kollekt til utdannelse av prester i OKB 13

14 Hva skjer i St. Svithun? Søndag 3. mai Kl Caritasmøte i biblioteket Kl Messe på tamil Mandag 4. mai Kl Norsk korøvelse i kapellet og kirken Tirsdag 5. mai Kl Caritas åpenthus i menighetssalen Onsdag 6. mai Kl Konfirmantundervisning 9. klasse Kl Filppinsk styremøte i peisestuen Torsdag 7. mai Kl Konfirmantundervisning 9. klasse Lørdag 9. mai Kl Katekese gr. 2 Kl Messe på Jørpeland Søndag 10. mai 5. søndag i påsketiden år B. Johannes 15, 1-8 Kl Engelsk messe med førstekommunion Kl Messe på spansk Tirsdag 12.mai Kl Lærermøte Søndag 17.mai 6. søndag i påsketiden år B. Johannes 15, 9-17 Kl Messe på vietnamesisk Mandag 18.mai Kl Norsk korøvelse i kappellen og kirken Tirsdag 19. mai Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Torsdag 21.mai KRISTI HIMMELFARTS DAG Markus 16, Søndag 24.mai 7. søndag i påsketiden år B. Johannes 17, 11b-19 Mandag 25. mai Kl Norsk korøvelse i kapellet og kirken Onsdag 27. mai Kl Ungdomslaget i peisestuen Torsdag 28. mai Kl General prøve første kommunion Kl Menighetsrådsmøte Fredag 29. mai Kl General prøve første kommunion Lørdag 30. mai Kl Førstekommunionsmesse på norsk Kl Førstekommunionsmesse på norsk Søndag 31. mai PINSEDAG År B Johannes 15, 26-27; 16,12-15 Tirsdag 2. juni Kl Caritas åpent hus i menighetssalen Onsdag 3. juni Kl Filppinsk styremøte i peisestuen Lørdag 06. juni Kl Messe i Egersund Søndag 7. juni DEN HELLIGE TREENIGHET Ekstrakollekt til byggefondet År B Matteus 28, Kl Messe på tamil Onsdag 10.juni Kl Ungdomslaget i peisestuen Fredag 12. juni Kl Lærernes avslutningsfest Lørdag 13. juni Kl Messe på Jørpeland Søndag 14. juni FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD År B Markus 14, Kl Messe på spansk 14

15 Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm.utdeler 5. april A. Alfsen S. Gardstøl 9. april L.A. Waraas R. Narum 10. april J. Marszalek T. Lenartowicz 11. april M. Berntsen J. Jørgensen 12. april T. Bourec H.Bærheim 13. apr. A. Alfsen M. Berntsen 19. apr. L.A. Waraas S. Gardstøl 26. apr. J. Marszalek R. Narum 3. mai M. Berntsen T. Lenartowicz 10. mai T. Bourec J. Jørgensen 17. mai A. Alfsen H. Bærheim 21. mai L.A. Waraas M. Berntsen 24. mai J. Marszalek S. Gardstøl KATOLSK FORUM Søndag 26. april kl Det samiske urfolks kultur og religiøsitet ved magister i religionshistorie May-Lisbeth Myhrhaug. Foredragene holdes i St. Svithun Katolske Kirkes menighetssal. Det blir anledning til spørsmål og samtale etter foredragene. Inngangspenger kr. 80,-/40,- Vel møtt! KOM OG BLI MED I KAT.UNGENE Hver onsdag formiddag kl. 10 er det treff for førskolebarn med foreldre i peisestuen. Vi synger og leker og lager ting som passer til årstiden og kirkeåret. Vi ønsker flere barn og voksne velkommen til formiddagstreff. Onsdager kl i peisestuen. Kontaktperson Elin Ekroll, tlf , mobil Døpte Vi gratulerer med dåpen: 10. januar: Erik Kristian Torkildsen. 24. januar: Elena Hoang Tran Nguyen 25. januar: Thomas Kalinowski 31. januar: Marc Svein Ramos 1. februar: Christian Haver 7. februar: Bianca Jane Nygård Døde Vår dypeste medfølelse går til familien og pårørende av : Peter Solvang som døde 15. mars. R.I.P. Aktivt ungdomslag Ungdomslaget møttes onsdager 11. mars i peisestuen klokken halv syv. På programmet sto dramakonkurranse og X-box spilling. Det var nærmere tyve stykker på denne kvelden, noe som kan tyde på at å flytte ungdomslaget fra søndag til onsdag kan bli en permanent løsning. På programmet fremover står det bla. talentshow, pokerturnering og LAN-natt. Ungdomslaget møtes annenhver onsdag i peisestuen, og neste samling blir onsdag 15. april klokken Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson treffes på tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz, sogneprest Tlf Mobil Oddvar Moi, kapellan Tlf Mobil Zygmunt Majcher OFM, kapellan Tlf Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf GJESTEPRESTER For de spansktalende: Arne Marco Kirsebom Tlf For tamiler: Jagath P. Gunapala Tlf For vietnamesisktalende: Louis Tien Tlf SEKRETÆR Sandra Quezada Stella Skjold (vikar i februar) UNDERVISNINGSKOORDINATOR Elin Ekroll ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Lieu Van Nguyen KIRKELIGE ASSISTENTER Hans B. Bærheim Le van Lai MENIGHETSRÅD Rolf K.P.Bowitz, formann Øystein Jensen, leder Tlf Thuy Van Bui, nestleder Tlf Claus Clausen, sekretær Tlf Oddvar Moi Sigrid Gundersen Tlf Olaug M. Johannessen Tlf Kazimierz Rochowicz Tlf Rune Norheim Tlf Vararepresentanter: Oddvin Mørch Rogstad Tlf Tor Arne Sajets Tlf OKBS PASTORALRÅD Isabel V. Stangeland, representant Thomasz Lenartowicz, vararepr. FINANSRÅD Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes Sverre Gardstøl KOORDINATOR FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEID Elin Ekroll Monica Ramse (vara) 16 LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Oddvar Moi UNDERVISNINGSUTVALG Elin Ekroll Anne Marie Tran Oddvar Moi KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Henning Narum KATOLSK FORUM Anne Marie Gjølme, leder Tlf Grete James Anita Halsøy Rune Norheim. CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Tomas Spinola, sekretær Øystein Jensen Olaug Johannessen

17 Ny filippinsk prest Oslo Katolske Bispedømme har plassert en ny prest i Stavanger. Det er fr. Alan Nelson Navales, som skal ha ansvaret for sjelesorgen blant katolikkene av filippinsk opprinnelse i St. Svithuns menighet. Fr. Navales skal også betjene filippinere i menighetene omkring St. Svithun. Fr. Navales er født Hinunangan, Sothern Leyte i Filippinene 7. juni Han ble presteviet 29. september 1997, og har tidligere vært medlem av misjonsorganisasjonen Mission Society of the Philippines (MSP). Han er nå inkardinert ( tilhører ) bispedømmet Maasin. Han kom til Stavanger 29. mars, og feiret samme dag sin første messe på filippinsk sammen med Fr. Amando Alfaro og Fr. Redentor M. Molina. De siste to bor i Oslo og dekker de øvrige deler av vårt bispedømme når det gjelder sjelesorg blant filippinske katolikker. Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf Bowitz Red. sekr.: Kari Berle, Kong Oscars gt 90A, 5018 Bergen. Tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. Ca fem utgaver årlig. ST. SVITHUN Grafisk design og produksjon: Redaksjonen v/ Kari Berle Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet tirsdag 24. mars. Frist for innlegg i nr. 3: Onsdag 27. mai. Kommer i postkassen ca. lørdag 13. juni. Husk å melde flytting til menighetens kontor! St. Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Byggefond i St. Svithun menighet. AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives:. Belast mitt kontonummer: Bankens navn: KID-nr:...(fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: e bi Sendes: Oslo katolske bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

19 Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har. Med den store tilstrømmingen av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer dobbelt så mange sitteplasser. Planene for kirkeutvidelse er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 15 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med generøse gaver slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere.

20 B-blad Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger Fasteaksjonshelg for 9. og 10. klasse i mars Denne helgen var det stor samling for hele niendeklasse og deler av tiende klasse i kirken. De var samlet for å lære om Caritas fasteaksjonen som i år støtter miljøtiltak i bla. Honduras og Zambia. I tillegg var det stort fokus på sosialisering og det å bli kjent med nye ungdommer i kullet. Niendeklasse overnattet i peisestuen og i kjelleren i St. Olavsgt 25, og selvom det ble lite søvn på mange var nok de fleste fornøyde med helgen og syntes det hadde vært kjekt. Rune Albertino Stensaker spiller Guitarhero på X-boks i peisestuen lenge etter sengetid. Selv tøffe gutter trenger pute når de ser skrekkfilmen The Decent: Fremst f.v.: John Tam Minh Ta (med pute), John Mikael Lode og Rune Albertino.

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011 ST. SVITHUN Nr 1-2 våren 2011 Nybygget skrider stadig fremover. Vi er nå kommet i orden i den gamle kjelleren, der blant annet ministrantene har fått flotte lokaler. Vi er iferd med å innrede lokalene

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke ST. SVITHUN Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke Før høymessen kl 11 øver korleder Liz og organist Benny med noen av kormedlemmene: Fra venstre Knut Kommedal,

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012 ST. SVITHUN Nr 1-2 Mars April Mai 2012 Hedret for innsats for menighetens eldre Lillemor Kommedal ble behørig takket for sin mangeårige innsats i menighetens arbeid for de eldre. Markeringen av dette fant

Detaljer

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas Noen av fjorårets konfirmanter i St Petri kirke. 16 eller 15 år? I den senere tiden er spørsmålet om senkning av

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes Fra Khiems diakonvielse i St.Olavs Domkirke 2. januar 2010. Tre nye prester i bispedømmet. I år vil Oslo Katolske bispedømme

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2007 Evangeliseringsuken - fornyelse for alle 11. - 15. april leder p. Arnfinn Haram op og sr. Anne Bente Hadland op evangeliseringsuken i vår menighet. Uken er for alle,

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 13. juni Uke 32, 2017 19. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 585 1. lesning: 1 Kong 19,9a.11-13a Salme: 85(84),9ab-10.11-12.13-14 Omkved: La oss kjenne

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen

Detaljer

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen ST. SVITHUN Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen Sandra er på plass på kontoret Kirken er for meg mitt andre hjem, jeg har det så godt hver gang jeg

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012 ST. SVITHUN Nr 3 Juni Juli August 2012 FERMING 2012 Arbeidet med den nye kirken går fremover. Det er for å minne om det ennå engang et stort økonomisk løft for menigheten. Det er derfor viktig at alle

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2010 Nytt fra SKUF I menighetens ungdomslag SKUF er det for tiden høy aktivitet, og vi legger opp til enda høyere utover høsten. I løpet av sommeren har ungdomslokalene

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar Ungdomskafeen (over) koser seg på bowlingtur i september. Ungdomslaget (til venstre) samles i peisestuen i Løkkeveien 1

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011 ST. SVITHUN Nr 4 oktober november 2011 WYD 2011 Innsamling til nytt kirkebygg (fase2) Dag for dag ser vi det nye kirkebygget reise seg og vi kommer stadig nærmere tidspunktet for den første hellige messe

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse Fr. Mel reiser fra Stavanger Fr. Mel forlater Stavanger. Han skal til Roma for å studere, og blir sikkert værende

Detaljer

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei,

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, 33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3 Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn. Annen lesning: Hebr 10, 11-14.18

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 4 2006 Bilder fra førstekommunion Side 8 -Gleder seg til å være

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2 Nr 2 april mai juni 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Påskens messer Side 2 Den viktigste kristne høytiden Side 3 Ragnar mottar kandidaturet Side 7

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 3 2007 Flerkulturell fest

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

Nr 5 desember 2009 januar 2010

Nr 5 desember 2009 januar 2010 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2009 januar 2010 Flerkulturell fest 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. Vår nye diakon Per Einar Odden: Diakon Per Einar Odden leser evangeliet i Høymessen. St.

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest ST. SVITHUN Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest Vi gir ikke opp! Det er blitt kjent at Stavanger kommune har sagt et foreløpig nei til våre byggeplaner.

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2010 januar 2011 2 Nybygget tar form Endelig kan vi se at kirkeutvidelsen tar form. Etter sprengningsog gravearbeidene er forskaling og støping av grunnmur og kjellergulv kommet

Detaljer

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, 2017 28. søndag i det alm.kirkeår I dag synger barnekoret i familiemessen kl. 11.00. Inntekten fra kirkekaffen i dag går til barne og ungdomskoret for å støtte deres

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang - Må bli en positiv del av menigheten - Den polske gruppe i St. Svithuns

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET: Nr 4 august - november 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Velkommen til nytt semester Side 3 Oktoberretrett på Alsnes Side 7 Katolsk Forum Side 8 Katekesestart

Detaljer

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET: Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Hva er Ungdomskafeen? Side 2 Jul betyr forventning og glede Side 3 Evangelieforklaringen

Detaljer

Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET

Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 715 1. lesning: 2 Mos 34,4b-6.8-9 Salme: Dan 3,52-56 Omkved: Opphøyet og priset i evighet! 2.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, søndag i påsketiden Kallssøndag

Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, søndag i påsketiden Kallssøndag Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, 2017 4 søndag i påsketiden Kallssøndag Søndagstekster år A bok 2.utgave side 378 1. lesning: Apg 2,14a.36-41 Salme: 23 (22),1-3a. 3b-4. 5. 6 Omkved: Herren skal være deres

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Giverglede ga titusener Vel 31.000 kroner samlet ungdommene inn gjennom adventsaksjonen i desember. De

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober Søndagsblad Søndag 9. oktober Uke 40, 2016 28. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh Søndagstekster år C, Messebok 2.utgave 2011 side 662/668 1. lesning: 2 Kong 5,14-17 Salme: 98(97)

Detaljer

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2 Nr 3 juni juli august 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Fra Påsken 2004 Side 2 Den Hellige Ånd Side 3 Bønn og retrett Side 6 Vi trenger ditt personnummer

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2006 Julens messer Side 5 Julens messer I år faller 4. søndag

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ST.SVITHUN. menighets blad N05

ST.SVITHUN. menighets blad N05 ST.SVITHUN menighets blad N05 Desember 2011 / Januar - Februar 2012 POLSK 1. KOMMUNION. JOHANNESKIRKEN 20.05.2012. NORSK 1. KOMMUNION. ST.PETRI KIRKEN 26.05.2012. INNHOLD - December 2012 & Januar / Februar

Detaljer

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 4 september oktober november 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Eldre-utflukt til Høle Det er efterhvert blitt tradisjon at menighetens har vårens siste eldretreff

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2005 Julen 2005 Side 5 Vi trenger hjelp til evangelieforklaring

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Mer katekese på norsk Side 2 Lidelse og hellighet Side 3 Hanna S. Greve i Katolsk Forum Side

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Familietreff og familiehelg Side 2 Vekst i 2002 Side 3 Caritas er i gang Side 7 Regnskap

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, 2017 22. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 1. lesning: Jer 20,7-9 Salme: 63(62),2.3-4.5-6.8-9 Omkved: Min sjel tørster etter den

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005 Nr 2 april mai juni 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger På liturgiseminaret 18.-19. februar ledet dominikanerinne Ragnhild Bjelland disse glade sangerne. Mange av

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005 Nr 3 juni juli august 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Gjør våre hjerter brennende når du taler, slik disiplene opplevde da de møtte Jesus på veien til Emmaus og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Søndagsblad. Corpus Christi. Søndag 18. juni Uke 24, Corpus Christi. Festen for Kristi Legeme og Blod. Pavens bønneintensjoner for juni 2017

Søndagsblad. Corpus Christi. Søndag 18. juni Uke 24, Corpus Christi. Festen for Kristi Legeme og Blod. Pavens bønneintensjoner for juni 2017 Søndagsblad Corpus Christi Søndag 18. juni Uke 24, 2017 Corpus Christi Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 722 1. lesning: 5 Mos 8,2-3.14b-16a Salme: 147,12-13.14-15.19-20 Omkved: Praise the Lord,

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

St Josef. Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter www.stjosefhaugesund.com. Haugesund katolske menighet

St Josef. Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter www.stjosefhaugesund.com. Haugesund katolske menighet Haugesund katolske menighet St Josef Vår / Sommer 2011 Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter www.stjosefhaugesund.com St. Josef katolske menighet Haugesund Haraldsgaten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 34,2014 I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Første lesning: Jes. 22,19-23 Annen lesning: Sal 138(137), 1-2a.2bc-3.6+8bc Evangelium: Matt 16,13-20 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni Under høymessen søndag 26. mars kl. 11 satte ministrantene lys i påskehagen.

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni Under høymessen søndag 26. mars kl. 11 satte ministrantene lys i påskehagen. ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2006 Under høymessen søndag 26. mars kl. 11 satte ministrantene lys i påskehagen. Påsken - Kirkens største mysterium Høydepunktet for det liturgiske år står for døren, feiringen

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer