Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod"

Transkript

1 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

2 Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune. Vi håper på en konstruktiv dialog med kommunen når det gjelder utforming og plassering av utvidelsen. Vi har holdt oss innenfor rammene av gjeldende reguleringsplan, bortsett fra at klokketårnet er høyere enn tillatt maksimalgrense for byggehøyde. Men det er tilfellet også med det eksisterende klokketårn som vi river. Vi håper derfor at det ikke skal være så vanskelig å få dispensasjon fra kommunen på dette område. En annen utfordring er hensynet til de to trehusene, Peisestuen og prestenes boliger. Også her mener byggekomiteen at de har funnet løsninger som bør være akseptable for kommunen. Det tredje punkt som kan volde diskusjon er høyden på området utenfor inngangen. Får å sikre universell utforming og derved inkludere rullestolsbrukere og andre bevegelseshemmede, vil vi høyne nivået utenfor inngangen, slik at vi slipper trapper og ramper for tullestoler, rullatorer og barnevogner. Dette vil i tillegg gjøre det enklere å bære kister ut ved begravelser. Vi tenker oss å så liten grad som mulig å gjøre omfattende forandringer i interiør og eksteriør i forhold til kirken slik den ser ut i dag. Men det er et spørsmål om vi kan få tilsvarende lysekroner som dem vi har, eller om vi må bytte til en helt ny belysning. Vi vil bygge et nytt orgelgalleri og plassere det gamle orgelet der. Det bli plass til gråterom for småbarn, med vinduer inn til kirkerommet. Dette rom kan også brukes i katekesen for barn og voksne når messen eller andre liturgiske feiringer skal forklares. Det blir plass til både skriftestoler, rom for å stelle i stand blomsterdekorasjoner og for utstyr til rengjøring og handikaptoalett i den nye tilbygget. Det arbeides for tiden også med å utarbeide anbudsdokumenter, slik at de kan sendes ut så snart detaljene kommer på plass og den kommunale godkjennelsen foreligger. Når anbudene kommer inn, vil vi kunne si mer presist hvor meget utvidelsen kommer til å koste. Parallelt med dette planlegger vi måter å samle inn penger på. I slutten av august vil sproggruppene i menigheten sammen med menighetsrådet ha et møte der det skal utarbeides forslag til måter å fremskaffe penger på. ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger INNHOLD NR Flerkulturell fest 15. september Side 8 Messe i Sandnes hver søndag Side 8 Ekteskapskurs Side 8 Kandidater til nytt MR og PRO Side 10 Stemmeseddel til valget sept Side 13 Lærer-retrett Side 15 Nye troskurs Side 15 Nytt katekeseår Side 18 Forsidebildet: Vakker dekorasjon av Ursula Berntsen på Festen for Kristi Legeme og blod. 2

3 Fra prestens penn.. Kirkebygging St. Svithuns menighet går inn i en spennende tid. Vi har sendt søknad til Stavanger kommune om utvidelse av kirkebygget, som innebærer riving av inngangsparti og klokketårn, og en forlengelse av eksisterende kirke med et nytt klokketårn. I planlegglegningen er det spesielt tatt hensyn til såkalt universell utforming det vil si at kirkerommet skal være like tilgjengelig for funksjonshemmede som for funksjonsdyktige. Vi regner med at vi om ikke så mange måneder skal kunne begynne arbeidet. I mellomtiden skal vi ha valg til nytt menighetsråd. Valgkomiteen er kommet med et forslag til sammensetning av det nye menighetsrådet. Dette nummer av menighetsbladet inneholder en presentasjon av kandidatene. Jeg vil oppfordre alle til å avgi stemme, slik at de som velges får et inntrykk av at de virkelig er ønsket blant menighetens medlemmer. En av de viktigste oppgavene til det nye menighetsrådet blir å gjennomføre kirkeutvidelsen og å sørge for at vi klarer å finansiere utbygningen. For å kunne klare et så stort økonomisk løft må alle medlemmer av menigheten være villige til å bidra. Byggefondet er langt fra nok til å dekke utgiftene. Det er lite sannsynlig at vi får hjelp utenfra, slik vi har fått ved tidligere utvidelser. Vi må altså stole på egne krefter, og jeg håper alle ser sitt ansvar for å få dette til. Samtidig må vi ikke glemme at å bygge kirken bare er en del av det å bygge menighet. Kirken er ikke bare en bygning, det er også de døptes fellesskap, Kristi Legeme synlig for verden. Vi har som oppgave å bygge et fellesskap som kan vidne om Kristus, om troen, håpet og kjærligheten. Vårt fellesskap skal ikke bare ha troen felles. Vi må satse på et inkluderende fellesskap der alle føler seg hjemme, og der vi tar oss spesielt av dem som nylig er kommet til, enten de er kommet til oss gjennom dåp, konversjon eller ved tilflytning. Ikke alltid har vi et felles sprog. Men vi kan i alle fall gi et vennlig smil, et nikk eller en klapp på skulderen til dem vi ikke kjenner. Vi kan bidra til at de nye føler seg velkomne i vårt fellesskap. Da bidrar vi til å bygge bro over de forskjeller i bakgrunn, sprog og kultur som eksisterer, og vi bygger et fellesskap til Guds ære. La oss alle delta aktivt i dette arbeide. Jeg ber Gud velsigne dere alle. ROLF K. PAHLE BOWITZ SOGNEPREST 3

4 Hva skjer i St. Svithun? SØNDAGSMESSER Lørdag kl Norsk Søndag kl Engelsk, kl og kl Høymesse 1. søndag i måneden Kl Messe i Sandnes Kl Spansk (ikke juli og august) Lørdag kl Messe i Egersund (ikke juni, juli, august) 2. søndag i måneden Kl Familie/barnemesse Kl Tamil Kl Polsk (ikke juli) 3. søndag i måneden Lørdag kl Messe på Jørpeland Kl Vietnamesisk Kl Messe i Sandnes Kl Ungdomskatekesemesse (ikke juni og juli) Lørdag 1. september Kl : Katekese med messe gr. 1 Kl 17.00: Messe i Egersund Valg til nytt menighetsråd: Valgurnen settes i kirken før messen kl 18. Kl : Vietnamesisk bønnegruppe i kapellet og deretter i menighetssalen. Søndag 2. september 22. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 4, Ekstrakollekt til byggefondet. Valgurnen står i kirken ved alle messene. Kl 15.00: Messe i Sandnes Kl : Konfirmantkatekese Kl 18.00: Messe for konfirmantene Mandag 2. september Kl 18.45: Norsk korøvelse i menighetssalen Onsdag 5. september Kl 18.00: Filippinsk styremøte i peisestuen Kl 19.00: Troskurs1 begynner Lørdag 8. september Jomfru Marias Fødselsdag 4. søndag i måneden Kl Tagalog Kl Polsk (ikke juli) 5. søndag i måneden Kl Messe i Sandnes MANDAG - FREDAG Kl : Messe. SAKRAMENTSTILBEDELSE Torsdag etter messen. ROSENKRANSBØNN Onsdag etter messen. SKRIFTEMÀL Lørdag kl eller efter avtale. Høytidsmesse kl Valgurnen står i kirken ved messen kl 18. Kl : Katekese med messe gr. 2 Kl 17.30: Messe på Jørpeland Søndag 9 september 23. søndag i det alminnelige kirkeår år C. Lukas14, Barnemesse. Utdeling av kirkebok til barn som har begynt i 1. klasse. Valgurnen står i kirken til etter høymessen kl 11. Stemmesedlene telles opp i menighetssalen etter høymessen. Kl 12.00: Caritasmøte i biblioteket Kl 15.00: Messe i Sandnes Kl 15.00: Messe på tamil Kl 18.00: Messe på polsk Tirsdag 11. september Kl 19.00: Lærermøte i menighetssalen Onsdag 12. september Kl 19.00: Troskurs 2 begynner Fredag 14. september Korsets opphøyelse Messe kl

5 Hva skjer i St. Svithun? Lørdag 15. september Kl 11.00: Årets flerkulturelle fest starter med messe. Underholdning. Salg av mat Kl 19.00: Vietnamesisk ekteskapskurs Søndag 16. september 24. søndag i det alminnelige kirkeår år C. Lukas 15, 1-32 Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Kl : Vietnamesisk barneaktiviteter Kl 15.00: Messe i Sandnes Kl : Konfirmasjonskatekese Kl 18.00: Messe på spansk Mandag 17. september Kl 18.45: Norsk korøvelse i menighetssalen Onsdag 19. september Kl 19.00: Troskurs 1 Fredag 21. september Kl 18.00: Filippinsk korøvelse i menighetssalen Lørdag 22. september Kl : Katekese med messe gr. 1 Kl 15.00: Feiring av de vietnamesiske martyrer Søndag 23. september 25. søndag i det alminnelige kirkeår år C. Lukas 16, 1-13 kl 15.00: Messe på filippinsk Kl 15.00: Messe i Sandnes Kl 18.00: Messe på polsk Tirsdag 15. september Kl 11.00: Eldretreff Onsdag 26. september Kl 19.00: Troskurs 2 Torsdag 27. september Kl 19.00: Menighetsrådsmøte Fredag 28. september Kl 18.00: Filippinsk korøvelse i menighetssalen Lørdag 29. september Kl : Katekese med messe gr. 2 Søndag 30. september 26. søndag i det alminnelige kirkåret år C. Lukas 16, CARITASSØNDAG Kollekt i alle messene går til Caritasarbeid Kl 15.00: Messe i Sandnes K : Konfirmasjonskatekese Kl 18.00: Messe for konfirmantene Mandag 1. oktober Kl 18.45: Norsk korøvelse i menighetssalen Onsdag 3. oktober Kl 18.00: Filippinsk styremøte i peisestuen Kl 19.00: Troskurs 1 Lørdag 6. oktober Kl 17.00: Messe i Egersund Kl 19.00: Vietnamesisk bønnegruppe i kapellet deretter i menighetssalen Søndag 7. oktober 27. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 17, 5-10 Ekstrakollekt til byggefondet Onsdag 10. oktober Kl 19.00: Troskurs 2 Lørdag 13. oktober Kl 17.00: Messe på Jørpeland Kl : Caritas-samling i menighetssalen Søndag 14. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 17, Barnemesse Kl 12.00: Caritasmøte i biblioteket Kl 15.00: Messe på tamil Kl 18.00: Messe på polsk Mandag 15. oktober Kl 18.45: Norsk korøvelse Onsdag 17. oktober Kl 19.00: Troskurs 1 Fredag 19. oktober Kl 18.00: Filippinsk korøvelse i menighetsssalen Lørdag 20. oktober Kl : Katekse med messe gr. 1 5

6 Hva skjer i St. Svithun? Søndag 21. oktober Misjonssøndag 29. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 18, 1-8. Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Kl 14.00: Vietnamesisk barneaktiviteter Kl 18.00: Messe på spansk Kl : Konfirmasjonskatekese Kl 18.00: Messe for konfirmantene Onsdag 24. oktober Kl 19.00: Troskurs 2 Torsdag 25. oktober Kl 19.00: Menighetssrådsmøte Fredag 26. oktober Kl 18.00: Filippinsk korøvelse i menighetssalen Lørdag 27. oktober Kl : Katekese gr. 2 OBS! Klokkene stilles 1 time tilbake. Søndag 28. oktober 30. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 18, 9-14 Kl 15.00: Messe på filippinsk kl 18.00: Messe på polsk Tirsdag 30 oktober ALLE SJELERS DAG feires for eldretreff. Kl 10.30: Velsignelse av graver på Eiganes gravlund Kl 11.30: Messe i kirken og kirkekaffe. Onsdag 31. oktober Kl 19.00: Troskurs 1 Torsdag 1. november ALLEHELGENSDAG Matteus 5,1-12a Kl 18.00: Høymesse Fredag 2. november ALLE SJELERS DAG Joh 11, Kl 18.00: Messe Kl 19.00: Sangseminar v/sr. Ragnhild Marie Bjelland OP Lørdag 3. november Kl : Sangseminar Kl 17.00: Messe i Egersund Kl : Vietnamesisk bønnegruppe i kapellet 6 Søndag 4. november 31. søndag i det alminnelige kirkeåret år C. Lukas 19,1-10. Ekstrakollekt til byggefondet. Kl : Konfirmasjonskatekese Kl 18.00: Messe for konfirmantene Onsdag 7. november Kl 18.00: Filippinsk styremøte i peisestuen Kl 19.00: Troskurs 2 Lørdag 10. november Kl : Katekese med messe gr. 1 Kl 17.30: Messe på Jørpeland Søndag 11. november 32. søndag i kirkeåret år C. Lukas 20, Alle kollekter i dag går til Vatikanets drift. Barnemesse Kl 12.00: Caritasmøte i biblioteket Kl 15.00: Messe på tamil Kl 18.00: Messe på polsk Mandag 12. november Kl 18.45: Norsk korøvelse i menighetssalen Tirsdag 13. november Kl 19.00: Lærermøte Onsdag 14. november Kl 19.00: Troskurs 1 Fredag 16. november Kl 17.00: Besøk av ungdomspresten Kl : Retrett for lærerne. Messe kl og deretter i St. Svithunsgt. 6 Kl 18.00: Filippinsk korøvelse Lørdag 17. november Kl : Retrett for lærerne deretter bespisning i menighetssalen Kl 13.00: Møte for ministrantene og ungdomspresten Kl : Møte med ungdommen og ungdomspresten i menighetssalen Kl 19.00: Vietnamesisk ekteskapskurs Søndag 18. november 33. søndag i kirkeåret år C. Lukas 21, Kl 13.00: Messe på vietnamesisk Kl : Vietnamesiske barneaktiviteter Kl 15.00: Messe på spansk

7 Hva skjer i St. Svithun? Kl : Konfirmasjonskatekese Kl 18.00: Ungdomsmesse på norsk : Ungdomsprest p. Andreas i møte med ungdommen i menighetssalen Mandag 19. november Kl 18.45: Norsk korøvelse i menighetssalen Onsdag 21. november Kl 19.00: Troskurs 2 Fredag 23. november Kl 18.00: Filippinsk korøvelse Lørdag 24. november Kl : Katekese med messe gr. 2 Kl 16.30: Messe på filippinsk Kl 19.00: Vietnamesisk ekteskapskurs i St. Olavsgt. 25, underetg. Søndag 25. november KRISTI KONGEFEST Lukas 23, Messe for alle i Domkirken kl Ingen messer i St. Svithuns kirke i dag. Mandag 26. november Kl 18.45: Norsk korøvelse i menighetssalen Onsdag 28 november Kl 19.00: Troskurs 1 Torsdag 29. november Kl 19.00: Menighetssrådsmøte Lørdag 1. desember Kl : Katekese og skriftemål gr.1 Kl 18.00: Messe i Egersund Kl : Vietnamesisk bønnegruppe i kapellet deretter i menighetssalen Søndag 2. desember 1. søndag i advent år A. Matt 24, Ekstrakollekt til byggefondet. Kl : Konfirmasjonskatekese med skriftemål Tirsdag 4. desember Kl 19.00: Lærermøte Onsdag 5. desember Kl 18.00: Filippinsk styremøte i peisestuen Kl 19.00: Troskurs 2 Lørdag 8. desember Kl : Katekese med messe gr. 2 Kl 17.30: Messe på Jørpeland Tjenester i høymessene Dato Lektor Komm.utdeler 2. september L.A. Waraas R. Narum 9. september K. Nes J. Jørgensen 16. september J. Marszalek T. Lenartowicz 23. september T. Bourrec H. Bærheim 7. oktober M. Berntsen R. Narum 14. oktober A. Alfsen J. Jørgensen 21. oktober L.A. Waraas T. Lenartowicz 28. oktober K. Nes H. Bærheim 4. november J. Marszalek R. Narum 11. november T. Bourrec J. Jørgensen 18. november M. Berntsen T. Lenartowicz 25. november A. Alfsen J. Jørgensen 2. desember L.A. Waraas H. Bærheim 9. desember K. Nes R. Narum HAR DU ET ALKOHOL -PROBLEM? Anonyme Alkoholikere har møter i peisestuen, Løkkeveien 1. Alpha International Group har møter på engelsk hver tirsdag og fredag kl Norsktalende er også velkomne. Kontaktperson treffes på tlf WIARA NADZIEJA MILOSC møter hver lørdag kl , før messen på polsk. Kontaktperson på tlf eller

8 Døpte Vi gratulerer med dåpen: 2. juni: Elias Nathaniel Cauduro, 16. juni: Sara Sofie Jakobsen, 17. juni: Frans Josef Helgå, 23. juni: Nikolas Øvrelid, 23. juni: Giselle Alexandra Onate Pellos, 24. juni: Tytus Adam Lejmel, 30. juni: Jan Andro Villa Hadland, 15. juli: José Antonio Sanchez, 28. juli: Cardin Nhat Truong Le, 28. juli: Antonis Skourtsos Kapasis, 4. august: Jacob Olsen-Hagen Mørk 1. hellige kommunion ved besøkende prest P. Gustavo Sanchez Ardila 15. juli: Geraldine Masbernat og Albert Romero Vi ønsker hjertelig velkommen til våre nye medlemmer som ble tatt opp i kirkens fulle felleskap 14. juni: Hans Christian Jakobsen, hans kone Gerd Marie Jakobsen og deres tre barn, Johannes, Kelly Elisabeth og lille Sara Sofie som ble døpt 16. juni. Ekteviet: 25. mai: Gotthard Mälzer og Kathrin Hamelmann 14. juli: Kjetil Nes og Ioana Andreea Dobre 11. august: Tai Le Van Tran og Chi Yan Tsui Flerkulturell fest Lørdag 15. september Kl Festen starter med messe i kirken. Deretter mat og underholdning fra de ulike nasjonalgruppene i menighetssalen. Katolsk messe i Sandnes hver søndag Fra og med 2. september vil menigheten ha messe i Sandnes hver søndag, etter at vi i september fjor for første gang begynte med regelmessige messer i Sandnes. Første året var det messer bare annen hver søndag og fremmøtet lå ganske stabilt på mennesker. Messene vil som tidligere bli feiret i Sandnes metodistkirke, i sentrum av Sandnes, søndager kl Det vil nå også bli nedsatt en komité, under ledelse av pastor Oddvar Moi, som skal tilrettelegge og utvikle dette nye messetilbudet. Ekteskapskurs Også dette skoleåret vil menigheten arrangere et ekteskapsforberedende kurs. Kurset er beregnet for alle som planlegger gifte seg i løpet av Kurset er en forutsetning for å kunne gifte seg i St. Svithuns kirke eller andre katolske kirker i Norge. De fleste steder i utlandet er en slik forberedelse til ekteskapet nødvendig for å kunne gifte seg katolsk. Kurset i St. Svithuns menighet er basert på kurset Kjærlighet for livet utgitt av Familiesenteret i Oslo Katolske Bispedømme. Kurset starter i februar og koster kr. 150 pluss kr. 350 for kursheftene. En komité bestående av menighetens to prester, et katolsk ektepar og en psykolog vil lede kurset. Påmelding skjer til kontoret: St. Svithuns kirke, St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger. Tlf: , faks: , e-post: 8

9 Nytt fra menighetsrådet Menighetsrådets viktigste arbeidsoppgave for tiden er selvfølgelig kirkeutvidelsen. Men menighetsrådet har også budsjettert med og planlagt utvendig maling av menighetssal og kontorbygning. Dette arbeidet ble gjennomført på tre dager med frivillige, særlig fra den polske og den vietnamesiske gruppen. Ledet av Kazimirz Rochowicz ble bygningene malt utvendig i løpet av en fredag og en lørdag i juni. På forhånd hadde vaktmester Nguyen van Lieu spylt bygningene med høytrykkspyler. Menighetsrådet og sognepresten har takket alle som deltok i dugnaden, og håper også i fremtiden å kunne få med frivillige til slike innsatser. Menighetsrådet har oppnevnt valgkomité, fastsatt dato for valg til nytt menighetsråd, og forberedt de praktiske sider ved valget. Også i år har menighetsrådet ønsket en flerkulturell fest og har i den anledning bedt Isabel Stangeland og Claus Clausen organisere det praktiske opplegget. Menighetsrådet har videre bestemt å utvide prøveordningene på Sandnes slik at det nå vil bli feiret messe i Metodistkirken hver søndag kl Der er en jevn økning i antall katolikker, noe som skyldes mange barnedåper og mange tilflytninger. Det er særlig katolikker fra Polen og Lithauen som bidrar til økningen i medlemsmassen. Det representerer en utfordring å vedlikeholde medlemsregisteret vårt, og det skaper unødvendig ekstra arbeide for kontorpersonalet å finne frem til alle nyinnflyttede og de mange adresseforandringer. Det feires nå messer på polsk to ganger månedlig. Den nye messeplanen og de mange nye oppgaver ved menighetens vekst gjør at vi må arbeide for å styrke den prestelige bemanningen. 9 Ledet av Kazimirz Rochowicz ble bygningene malt utvendig i løpet av en fredag og en lørdag i juni. Til tross for at han er pensjonist, hjelper p. Simon Linh til med messefeiring på hverdager. Også p. Mel Enero feirer messer om hverdagen. Han er bosatt i menigheten, men er ansatt som nasjonalsjelesørger for filippinerne. Katolsk Forum Søndager kl : 30/9: Katolsk menneskesyn, v/p. Rolf K. Pahle Bowitz. 4/11: Pilgrimsveien til Santiago di Compostela, v/pilgrimene Kåre-L. Jørgensen og Marit Fjermestad. 2/12: Den hl. Sta. Katarina av Siena, v/sr. Anne-Bente Hadland O.P.

10 Valg september Kandidatene til nytt menig Alfabetisk liste over kandidater til nytt menighetsråd i St. Svithun høsten 2007: Thui-Van Bui Jeg er utdannet jurist og jobber for tiden som førstekonsulent ved NAV Sandnes Arbeid. Jeg er medlem i det vietnamesiske koret i kirken, og medlem i ledergruppen for barne- og ungdomsaktiviteter i Thomas Thien gruppen. Jeg er veldig interessert i barna og ungdommene i menigheten vår, så dette er noe jeg håper at jeg får muligheten til å jobbe mer med i menighetsrådet. Øystein Jensen Født i Jeg er oppvokst i det katolske miljøet ved St. Eysteins menighet i Bodø og var en periode formann i menighetsrådet. Har vært i Stavanger i snart sju år og underviser i reiseliv og markedsføring ved universitetet i Stavanger. Er musikkinteressert. Olaug Marie Johannessen Etter 43 år i Bergen, der jeg arbeidet i et rederi, kom jeg i 2001 tilbake til Stavanger. Jeg konverterte til Den Katolske kirke i Men jeg var tilknyttet 10 St. Paul i nesten 10 år før jeg konverterte, som ektefelle til nå avdøde Gustav Wilhelm Johannessen. Jeg er 72 år og har 3 barn og 6 barnebarn hvorav 4 hører til menigheten her. Jeg mener det viktigste vi kan gjøre i menigheten er å styrke barne- og ungdomsarbeidet. Rune Norheim 33 år. Deltatt i kirkelig aktivitet siden Katolikk i 14 år. Gift med Gayane og har 2 barn, Andreas og Ani Sofie. Har deltatt som lærer i katekesen. Ønsker å formidle både kirkens tro og tradisjoner samt viktigheten av dialog med andre religionsgrupperinger. Kirkens liturgi og felleskap. Kazimierz Rochowicz 55 år, siviløkonom, eget firma i malerbransjen. Tidligere tre ganger medlem i menighetsrådet. Aktiv i liturgiarbeidet under polske messer. Har deltatt og organisert dugnadsarbeid på kirkens område. Registrering av alle katolikker er stor oppgave som ligger foran oss. Og resultatet kan bli flere hundre tusen kroner mer i menighetsinntekter. Skal legge vekt på dugnadsinnsats ved kirkeutbygging. Forbedre samarbeidet mellom nasjonale grupper i menigheten på forskjellige nivåer.

11 hetsråd og pastoralråd Oddvin Mørch Rogstad Jeg er almenpraktiserende lege i Randaberg og bor i St. Olav. Utdannet i Wien og Oslo. Konverterte til den katolske kirke for vel fire år siden etter mange års tilhørighet. Jeg mener den katolske kirke må fortsette å hevde sitt syn kanskje mer tydelig enn nå. Det gjelder mange aktuelle spørsmål som ekteskapsloven, abortspørsmål osv. For meg var det viktig at man hadde klare linjer i den katolske kirke. Vi skal allikevel være inkluderende på våre premisser. Viktigste arbeidet fremover er ny og større kirke. Tor Arne Sajets Jeg er 49 år gammel, gift, og har to barn. Jeg konverterte til katolisismen for vel 5 år siden, og messen er nå blitt et senter i livet mitt. Jeg har også hatt gleden av å undervise i katekesen i et par år nå, et arbeid jeg finner veldig inspirerende og lærerikt. Hvis jeg blir valgt til menighetsrådet, blir det først og fremst for å lære og gjennom dette tjene menigheten på den måte som Gud måtte bestemme. Jeg vil bringe videre de tradisjonelle verdiene som kirken representerer i arbeidet mitt. Evnen til å ta vare på tradisjonen og samtidig å kunne tilpasse seg den stadig forandringen i samfunnet vårt, vil være et motto for mitt arbeid i menighetsrådet. 11 Kandidater til Pastoralrådet Tomasz Lenartowicz, 58 år, gift og far til to voksne døtre. Sivilingeniør av udannelse og jobber i offshorebransjen. Kom til Norge i 1986 og har bodd på Vestlandet. Har vært involvert i den katolske kirkes aktiviteter fra første dag i Norge. Først i Haugesund som medlem av menighetsråd og deretter som leder. Fra 1992 har jeg vært medlem av St. Svithun menighet der jeg har vært medlem av menighetsrådet og siden pastoralrådet. Er opptatt av alt som bidrar til å opprettholde det gjennom tidene mest grunnleggende i den katolske tro. Er nåværende vararepresentant i pastoralrådet. Isabel Vetrhus Stangeland. Født Arbeider på Universitetssykehuset. Leder i Den Filippinske Forening PAGKAKAISA (som betyr solidaritet). Varamedlem i Kontakt mellom Innvandrere og Myndighetene (KIM) der medlemmene er oppnevnt av Statsrådet. Assistent i katekeseundervisning i mange år. Mitt mål er alt for St. Svithun katolske menighet og medlemmene sitt beste og ønsker å arbeide med å øke antall medlemmer i menigheten, både unge og gamle, få medlemmene i menigheten aktive og gi barna mer opplæring i den katolske tro.

12 Automatisk betaling av kirkebidrag til Den katolske Kirke JA TAKK! Jeg ønsker å betale kirkebidraget med AvtaleGiro c Tilsendte blanketter c Mottaker Mottakers konto og gi kr.: til Oslo Katolske Bispedømme c hver måned eller c de mnd. jeg har krysset av: c Jan. c Feb. c Mars c April c Mai c Juni c Juli c Aug. c Sept. c Okt. c Nov. c Des. Maksimumsbeløp pr. trekk: Trekkdato mellom 15. og 25.: Maksimumsbeløp pr. trekk Maksimumsbeløp oppgis for å sikre mot feil. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Trekkdato Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom i måneden. Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Belast kontonr.: Bankens navn: c Jeg ønsker ikke varsel i forkant av betalingen, men å få tilsendt årsoppgave. Jeg ønsker at gavene skal godskrives (menighet/bispedømme): KID-nr. (fylles ut av OKB) Navn: Fødselsnr.: (11 sifre) Adresse: Postnr/sted: Sted/dato: Underskrift: Elektronisk versjon av skjemaet med utfyllende forklaringer finnes på Sendes: Oslo Katolske Bispedømme Akersveien 5, 0177 Oslo 12

13 Stemmeseddel 2007 Stemmeseddelen kan brukes av inntil fem personer. Skriv navnene til dem som stemmer på den andre siden av stemmeseddelen (side 14 i bladet). Menighetsrådet: Sett kryss (x) ved inntil tre (3) navn blant kandidatene til menighetsrådet. Listen er satt opp i alfabetisk rekkefølge. Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Thui-Van Bui... Øystein Jensen... Olaug Marie Johannessen... Rune Norheim... Kazimierz Rochowicz... Oddvin Mørch Rogstad... Tor Arne Sajets... Pastoralrådet: Sett kryss (x) ved ett (1) navn blant kandidatene til pastoralrådet. Pers.1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Tomasz Lenartowicz... Isabel Vetrhus Stangeland... Siste frist søndag 9. september kl Stemmmeberettiget er enhver fermet person som er registrert i St. Svithun menighet. - Legg stemmeseddelen i valgurnen i kirken lørdag 1. sept. fra kl 18 til søndag 2. sept. ca kl 14, eller lørdag 8. sept. kl 18 til søndag 9. sept. kl Stemmesedler kan sendes pr post (må være framme 7. september), eller legges i menighetens postkasse innen fredag 7. september kl Skriv navnene på de som stemmer på forsiden (s.14). Denne delen av stemmeseddelen klippes av før stemmene telles opp slik at valget blir hemmelig. 13

14 Til frimerke St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gt Stavanger Brett langs linjen Denne stemmeseddelen er brukt av følgende personer: Person 1:... Person 2:... Person 3:... Person 4:... Person 5:... 14

15 Retrett for lærerne og for andre interesserte Det har vært et ønske over lengre tid fra lærerne om å ha en retrett. Nå er det planlagt en retrett fredag 16. til søndag 18. november. De fleste av oss har en nokså hektisk hverdag, og det er ikke alltid så enkelt å trekke oss tilbake fra våre vanlige gjøremål. Derfor har vi valgt å legge retretten til menighetens lokaler, kirken og menighetssalen, slik at flest mulig vil kunne ha anledning til å delta i den. Retretten begynner med messe kl på fredag 16. november og avsluttes ca kl Vi fortsetter på lørdag morgen kl frem til kl Det vil bli enkel servering begge dagene. Det er fint om du gir beskjed innen 1. november til kontoret på om du har lyst til å være med. Maristpater Rory Mulligan (tidligere sogneprest i St. Svithun, med mange års erfaring fra retrettvirksomhet) skal holde retretten sammen med p. Andreas Rupprecht (OKBs ungdomsprest). Han skal også være med på retretten, men vil i tillegg tilbringe en del tid med menighetens ungdom både på lørdag og søndag kveld. Retrett tradisjonelt sett var egentlig en innbydelse til legfolk til å bo på kloster en stund for å gjøre retrett ved å delta i klosterlivets bønneliv. Nå kommer klosteret (eller rettere sagt, munkene ) til oss. Det vil bli tid til personlige samtaler i løpet av helgen, både på lørdag og søndag. Velkommen til en spennende helg med Vår Herre (og Hans maristmedarbeidere!) MED VENNLIG HILSEN, UNDERVISNINGSUTVALGET Troskurs 1 og 2 Troskurs 1 er et innføringskurs i troen for dem som er interessert i grunnleggende kunnskap om katolsk tro og kristenliv. Kurset henvender seg til alle som ikke er katolikker, og som ønsker basiskunnskaper om troen, kirken og kristenlivet innenfor den katolsk ramme. Men også katolikker som ønsker i vite mer om troen enn det de ofte fikk gjennom katekesen som barn, er velkomne som deltagere. Fremmedsproglige katolikker som ønsker å forbedre sitt norske ordforråd om trosspørsmål og ikke-katolske ektefeller gift med katolikker er også velkomne som kursdeltagere. Kurset begynner 5. september og fortsetter hver annen onsdag frem til påske, med et opphold for juleferie fra 12. desember til 9. januar. Kursleder er sogneprest Rolf Bowitz, og kurset koster kr. 300 inkludert kursboken Den katolske kirkes katekisme kompendium. Troskurs 2 er for dem som har gjennomgått troskurs 1, eller aktive katolikker som ønsker fordypning i troen. Kurset forutsetter at deltagerne deltar aktivt med spørsmål og kommentarer. Kurset arrangeres annenhver onsdag fra kl til ca i menighetssalen. Kurset vil i større grad enn tidligere fordype seg i utvalgte deler av vår tro. For kommende år vil vi fokusere på de tre trosartiklene, og som hovedtekst bruke i Den katolske kirkes katekisme, samt en del bibeltekster. De første 30 minuttene hver kurskveld vil være i form av et foredrag. Etter en kort pause vil det så bli god anledning til spørsmål og samtale. Første kurskveld er onsdag 12. september etter messen, ca Kursleder er kapellan Oddvar Moi. Kursene koster kr. 150 pluss utgifter til kursbok. Påmelding til kontoret, eller ved fremmøte første kursdag. 15

16 ST. SVITHUNS KATOLSKE MENIGHET ST. SVITHUNS GATE 8, 4005 STAVANGER. BANKKONTO: TLF , FAKS , E-post: HENVENDELSE TIL KONTORET : MANDAG - FREDAG KL PRESTENE TREFFES UTENOM KONTORTIDEN I FORBINDELSE MED HVERDAGS- MESSENE KL Web-side: MENIGHETENS PRESTER Rolf K. Pahle Bowitz sogneprest Tlf Oddvar Moi, kapellan Tlf Mobil ØVRIGE PRESTER Simon Vo Hoang Phuong Linh Tlf Prest for filippinere: Melgabar N. Enero Tlf GJESTEPRESTER For de polsktalende: Marek Szewczynsci Tlf For de spansktalende: Arne Marco Kirsebom Tlf For tamiler: Jagath P. Gunapala Tlf For vietnamesisktalende: Louis Tien Tlf SEKRETÆR Stella Skjold UNDERVISNINGSKOORDINATOR Rosalin Narum ORGANIST Zbigniew Slaby VAKTMESTER Lieu Van Nguyen MENIGHETSRÀD Kåre Bremnes, leder Tlf Isabel Vetrhus Stangeland, nestleder Tlf Claus Clausen, sekretær Tlf Sigrid Gundersen Tlf Jan Kåre Runestad Tlf Therese Tuyen Tran Tlf Vararepresentanter: Antoni M. Czajkowski Tlf Øystein Jensen Tlf OKBS PASTORALRÀD Kari Berle, representant Thomasz Lenartowicz, vara. LITURGIUTVALG Le Van Lai Hans Bærheim Robbert Huster Marcus Marianayagam Astrid Husebø Zbigniew Slaby Elisabeth Maine Rolf Bowitz Oddvar Moi UNDERVISNINGSUTVALG Rosalin Narum Anne Marie Tran Fiona Andvik Oddvar Moi 16 KOORDINATOR FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEID Elin Ekrol Monica Ramse (vara) ØKONOMIUTVALG Åse Liseth Ormøy Tlf Kåre Bremnes Sverre Gardstøl Rolf Bowitz KANNIKGT. 9 AS Mainolf Ramse, leder Tlf Marianne Fredagsvik Mauritz Rossavik Steinar Mæland Kristoffer Kommedal Rolf Bowitz Vararepr.: Henning Narum VEDLIKEHOLDSUTVALGET Sverre Gardstøl, formann Dung Van Le Cuong Duy Pham KATOLSK FORUM Kåre Bremnes, leder Jan Kåre Runestad Reidun Herigstad Kari Berle CARITAS STAVANGER Isabel Stangeland, leder Torbjørg Svela, sekretær Tomas Spinola, sekretær Øystein Jensen Olaug Johannesen

17 Pavens bønneintensjoner SEPTEMBER At den økumeniske forsamling i Sibiu i Romania kan bidra til vekst i enheten blant alle kristne, det som Herren ba for ved Nattverden. At alle misjonærer, i gledens etterfølgelse av Kristus, må vite hvordan de kan overvinne vanskelighetene de møter i hverdagen. OKTOBER At kristne som befinner seg i minoritetssituasjoner har kraft og mot til å leve deres tro og fortsette å bære vitne for den. At Verdens Misjonsdag må være en gunstig anledning for å vekke en enda dypere misjonsbevisshet blant alle døpte. NOVEMBER At de som vier seg forskningen og som er virksomme innen lovgivning alltid har en dyp respekt for menneskelivet fra dets begynnelse til dets naturlige slutt. At forsoningens og fredens ånd vokser på den koreanske halvøy. ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske menighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, tlf Ansv. redaktør: Sogneprest Rolf K. Pahle Bowitz Redaktør: Kari Berle, St. Svithuns gate 6, 4005 Stavanger, tlf Bladet sendes alle medlemmer i St. Svithuns menighet. Gis ut ca fem ganger årlig. Grafisk design og produksjon: Redaksjonen Bildebehandling og trykking: Omega Trykk as Opplag: ca Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse. Redaksjonen av dette nummer ble avsluttet tirsdag 21. august. Neste nummer: Ca lørdag 1. desember. Frist for innlegg: Onsdag 14. november. Husk å melde flytting til menighetens kontor! St Svithuns kirke, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger. Tlf:

18 Velkommen til et nytt år med katekese I løpet av august måned ble det sendt brev hjem til over 500 elever med et tilbud om menighetens katekese. Og i disse dagene sendes det ytterligere flere brev hjem til konfirmantene. Har ikke du mottatt brev ennå, kan du ta kontakt med kontoret på Noen kan ha flyttet uten å ha gitt beskjed til kontoret, og andre er kanskje ikke registrert, og har dermed ikke fått brev fra oss. Klasselistene står klare, så det burde være lett å finne ut hvilken gruppe deres barn hører til. Katekesetilbudet er fra første til og med tiende klasse, det vil si fra 6/7 års alderen opp til 16 år. Konfirmantene (9. og 10. klasse) undervises på søndag ettermiddag fra kl 1600 til kl 1900, og alle de andre undervises på lørdag formiddag fra kl 1100 til kl Menighetens katekese er en fin måte å la barna bli kjent med hverandre, samtidig som de lærer om deres tro. Det er selvfølgelig foreldrene som er de første og viktigste oppdragerne av sine barn i tro og kristen praksis, og det er i hjemmet at barnas tro kan bli en konkret del av deres liv, men katekesen er en viktig støtte til alle foreldrene i deres oppgave, eller rettere sagt deres kall i livet. (KS) i Oslo, som assisterer kateketer, foreldre og prester i hele landet. Litt av en oppgave! KS har også utarbeidet lærerveiledning med mange gode idéer i, til arbeidsbøkene for å hjelpe oss å formidle dette stoffet til barna. Vi har veldig mange barn fra 1. til og med 8. klasse, så barna er blitt delt opp i to grupper, gruppe 1 og gruppe 2. Hver gruppe møter ca hver tredje lørdag formiddag for undervisning, og oversikt over datoene er blitt sendt hjem sammen med brevene. (Kopi av disse kan fåes fra kontoret). Vi starter opp i begynnelsen av september. Gruppe 1 begynner lørdag den 1. september kl 1100, og gruppe 2 begynner lørdag den 8. september kl Vi møtes alltid i kirken, og i år vil vi ha messe hver gang. Messen begynner kl 1250, og er ferdig kl Til dere som er nye i menigheten, og som har kanskje mange andre spørsmål angående katekese, er det bare å ringe til kontoret på , eller å ringe til meg på Nytt fra i år er at vi skal ha registrering og innbetaling ved første fremmøte. St. Svithun menighet har mange frivillige lærere og hjelpelærere (i skrivende stund 30) som stiller opp for å gi deres barn et godt tilbud. Materialet vi bruker er blitt utarbeidet av Det Kateketiske Senteret HILSEN ROSALIN NARUM FOR UNDERVISNINGSUTVALGET 18

19 Støtt menighetens byggeprosjekt! St. Svithuns kirke er altfor liten i forhold til det store antall besøkende kirken har. Med den store tilstrømmingen av arbeidssøkende, flyktninger, og andre, samt det store fødselsoverskuddet menigheten opplever for tiden, er en utvidelse helt nødvendig. Menighetsrådet har derfor vedtatt å planlegge en utvidelse som innebærer dobbelt så mange sitteplasser. Planene for kirkeutvidelse er nå kommet så langt at vi har et byggeprosjekt som kan realiseres innenfor en kostnadsramme på ca. 15 millioner kroner. Menighetsrådet ber derfor alle om å støtte byggeprosjektet med generøse gaver slik at vi blir istand til å virkeliggjøre planene. Da vil vi få en flott og hensiktsmessig kirke som kan fungere i mange år fremover. Menighetsrådet takker på forhånd alle glade givere. Gave til kirkebygging St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gt Stavanger

20 B-blad Returadresse: St. Svithuns katolske kirke St Svithuns gate Stavanger Pater Gustavo Sanchez Ardila i Stavanger I 10 dager hadde vi mange aktiviteter for personer som snakker spansk. Pater Gustavo Sanchez Ardila kom direkte fra Italia (han studerer der) til Kristiansand, og senere til Stavanger. Hans hjemland er Colombia, men han har vært i Roma ca. 2 år. Vi kunne lære mye om bibelen, og noen spesielle tema, Hellige Maria, Jesus, religion, osv. Han jobbet så mye med oss, hver dag snakket vi om et tema. Han hadde også skriftemål. På messen den 15. juli hadde to barn den første kommunion, Geraldine Masbernat og Albert Romero. Det var en fin messe, de fleste personer kom fra Sør Amerika (Chile, Colombia, Mexico, Venezuela, etc..) og selvfølgelig feiret vi anledningen etter messen. Barna kunne delta i Noe prat om Jesus med presten og lære sanger på spansk. Det var en god mulighet for de fleste latinamerikanske som ikke snakker norsk, å kunne delta i forskjellige aktiviteter og ha vanlig messe på spansk om sommeren. På messen den 15. juli hadde to barn den første kommunion, Albert Romero og Geraldine Masbernat. Tusen hjertelig takk!! Spesielt til Aura, på grunn av det var hun som tok kontakt med presten, og selvfølgelig til alle personer som hjalp, deltok og gjorde andre ting. SANDRA CID

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke

Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke ST. SVITHUN Nr 2 mars april mai juni 2008 I fjor startet langfredags korsvandring ved vår kirke Før høymessen kl 11 øver korleder Liz og organist Benny med noen av kormedlemmene: Fra venstre Knut Kommedal,

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest

Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest ST. SVITHUN Nr 5 desember 2007 januar februar 2008 Nhu Phung og Kelvin på høstens flerkulturelle fest Vi gir ikke opp! Det er blitt kjent at Stavanger kommune har sagt et foreløpig nei til våre byggeplaner.

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 4 2006 Bilder fra førstekommunion Side 8 -Gleder seg til å være

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2007 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2007 Evangeliseringsuken - fornyelse for alle 11. - 15. april leder p. Arnfinn Haram op og sr. Anne Bente Hadland op evangeliseringsuken i vår menighet. Uken er for alle,

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011

ST. SVITHUN. Nr 1-2 våren 2011 ST. SVITHUN Nr 1-2 våren 2011 Nybygget skrider stadig fremover. Vi er nå kommet i orden i den gamle kjelleren, der blant annet ministrantene har fått flotte lokaler. Vi er iferd med å innrede lokalene

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11

Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2009 En fullsatt kirke tok imot biskop Bernt Eidsvig under pontifikalmessen søndag 22. februar kl 11 1 mill. kroner til byggefondet Regnskapet for 2008 viser at menigheten

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2006 januar februar 2007 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2006 Julens messer Side 5 Julens messer I år faller 4. søndag

Detaljer

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes

Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2010 Glade gutter etter julemessen på Sandnes Fra Khiems diakonvielse i St.Olavs Domkirke 2. januar 2010. Tre nye prester i bispedømmet. I år vil Oslo Katolske bispedømme

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2007. Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2007 Støtt menighetens byggeprosjekt! Side 2 og 13 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 3 2007 Flerkulturell fest

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen

Detaljer

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar

Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2008 Kelly, engel på juletrefesten søndag 6. januar Ungdomskafeen (over) koser seg på bowlingtur i september. Ungdomslaget (til venstre) samles i peisestuen i Løkkeveien 1

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Ungdom i Taizé. Nr 4 august - november 2004. Velkommen til nytt semester AV INNHOLDET: Nr 4 august - november 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Velkommen til nytt semester Side 3 Oktoberretrett på Alsnes Side 7 Katolsk Forum Side 8 Katekesestart

Detaljer

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, 2017 28. søndag i det alm.kirkeår I dag synger barnekoret i familiemessen kl. 11.00. Inntekten fra kirkekaffen i dag går til barne og ungdomskoret for å støtte deres

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei,

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, 33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3 Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn. Annen lesning: Hebr 10, 11-14.18

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012

ST. SVITHUN. Nr 3 Juni Juli August 2012 ST. SVITHUN Nr 3 Juni Juli August 2012 FERMING 2012 Arbeidet med den nye kirken går fremover. Det er for å minne om det ennå engang et stort økonomisk løft for menigheten. Det er derfor viktig at alle

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 13. juni Uke 32, 2017 19. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 585 1. lesning: 1 Kong 19,9a.11-13a Salme: 85(84),9ab-10.11-12.13-14 Omkved: La oss kjenne

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse

Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2008 P. Phu gir p. Rolf første velsignelse Fr. Mel reiser fra Stavanger Fr. Mel forlater Stavanger. Han skal til Roma for å studere, og blir sikkert værende

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012

ST. SVITHUN. Nr 1-2 Mars April Mai 2012 ST. SVITHUN Nr 1-2 Mars April Mai 2012 Hedret for innsats for menighetens eldre Lillemor Kommedal ble behørig takket for sin mangeårige innsats i menighetens arbeid for de eldre. Markeringen av dette fant

Detaljer

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen

Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen ST. SVITHUN Nr 5 desember 2008 januar februar 2009 Fullsatt menighetssal på den flerkulturell festen Sandra er på plass på kontoret Kirken er for meg mitt andre hjem, jeg har det så godt hver gang jeg

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011

ST. SVITHUN. Nr 4 oktober november 2011 ST. SVITHUN Nr 4 oktober november 2011 WYD 2011 Innsamling til nytt kirkebygg (fase2) Dag for dag ser vi det nye kirkebygget reise seg og vi kommer stadig nærmere tidspunktet for den første hellige messe

Detaljer

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET:

ST. SVITHUN. Fiolin på FN-dagen. Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 AV INNHOLDET: Nr 5 desember 2004 januar februar 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Hva er Ungdomskafeen? Side 2 Jul betyr forventning og glede Side 3 Evangelieforklaringen

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

ST. SVITHUN. Eldre-utflukt til Høle. Nr 4 september oktober november 2005. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 4 september oktober november 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Eldre-utflukt til Høle Det er efterhvert blitt tradisjon at menighetens har vårens siste eldretreff

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas

Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas ST. SVITHUN Nr 1 februar mars 2009 Ungdommens adventsaksjon ga 8.000 kroner til Caritas Noen av fjorårets konfirmanter i St Petri kirke. 16 eller 15 år? I den senere tiden er spørsmålet om senkning av

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2010 ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2010 Nytt fra SKUF I menighetens ungdomslag SKUF er det for tiden høy aktivitet, og vi legger opp til enda høyere utover høsten. I løpet av sommeren har ungdomslokalene

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2

ST. SVITHUN. Nr 2 april mai juni 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Påskens messer Side 2 Nr 2 april mai juni 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Påskens messer Side 2 Den viktigste kristne høytiden Side 3 Ragnar mottar kandidaturet Side 7

Detaljer

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006

Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2005 januar februar 2006 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger kariberl@online.no INNHOLD NR 5 2005 Julen 2005 Side 5 Vi trenger hjelp til evangelieforklaring

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011

ST. SVITHUN. Nr 5 desember 2010 januar 2011 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2010 januar 2011 2 Nybygget tar form Endelig kan vi se at kirkeutvidelsen tar form. Etter sprengningsog gravearbeidene er forskaling og støping av grunnmur og kjellergulv kommet

Detaljer

Nr 5 desember 2009 januar 2010

Nr 5 desember 2009 januar 2010 ST. SVITHUN Nr 5 desember 2009 januar 2010 Flerkulturell fest 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. Vår nye diakon Per Einar Odden: Diakon Per Einar Odden leser evangeliet i Høymessen. St.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang

Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2008 Glorija og Danijel, opprinnelig fra Kroatia, har nettopp mottatt kommunion for første gang - Må bli en positiv del av menigheten - Den polske gruppe i St. Svithuns

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Familietreff og familiehelg Side 2 Vekst i 2002 Side 3 Caritas er i gang Side 7 Regnskap

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske.

Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. Førstekommunion Engelsk førstekommunion i Johanneskirken 30/4. Kirken vaskes før påske. 2 ST. SVITHUNS MENIGHETSBLAD St. Svithuns gt. 8, 4005 Stavanger hans.k.jakobsen@ avinor.no INNHOLD NR 3-2011 Engelsk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger

Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN. Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Nr 1 februar mars april 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Giverglede ga titusener Vel 31.000 kroner samlet ungdommene inn gjennom adventsaksjonen i desember. De

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober Søndagsblad Søndag 9. oktober Uke 40, 2016 28. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh Søndagstekster år C, Messebok 2.utgave 2011 side 662/668 1. lesning: 2 Kong 5,14-17 Salme: 98(97)

Detaljer

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005

ST. SVITHUN. I bønn for Johannes Paul II. Nr 2 april mai juni 2005 Nr 2 april mai juni 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger På liturgiseminaret 18.-19. februar ledet dominikanerinne Ragnhild Bjelland disse glade sangerne. Mange av

Detaljer

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2

ST. SVITHUN. Ny prest. Nr 3 juni juli august 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Fra Påsken 2004 Side 2 Nr 3 juni juli august 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Fra Påsken 2004 Side 2 Den Hellige Ånd Side 3 Bønn og retrett Side 6 Vi trenger ditt personnummer

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN

Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Nr 2 april mai juni 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Mer katekese på norsk Side 2 Lidelse og hellighet Side 3 Hanna S. Greve i Katolsk Forum Side

Detaljer

Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, søndag i påsketiden Kallssøndag

Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, søndag i påsketiden Kallssøndag Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, 2017 4 søndag i påsketiden Kallssøndag Søndagstekster år A bok 2.utgave side 378 1. lesning: Apg 2,14a.36-41 Salme: 23 (22),1-3a. 3b-4. 5. 6 Omkved: Herren skal være deres

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2005 Nr 3 juni juli august 2005 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger Gjør våre hjerter brennende når du taler, slik disiplene opplevde da de møtte Jesus på veien til Emmaus og

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET

Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 715 1. lesning: 2 Mos 34,4b-6.8-9 Salme: Dan 3,52-56 Omkved: Opphøyet og priset i evighet! 2.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2006

ST. SVITHUN. Nr 3 juni juli august 2006 ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2006 Ny kapellan til vår menighet Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har utnevnt p. Oddvar Moi til ny kapellan i St. Svithuns menighet efter p. Reidar Voith som flytter til

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN DEN KATOLSKE KIRKE UNIVERSELL Det finnes 55000 katolikker i Norge i dag ( 2007). I tillegg kommer det 150 000 katolikker fra andre land. En vanlig norsk katolsk menighet kan fort ha medlemmer fra 40 50

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, 2017 22. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 1. lesning: Jer 20,7-9 Salme: 63(62),2.3-4.5-6.8-9 Omkved: Min sjel tørster etter den

Detaljer